Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011"

Transkript

1 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen Kalmar Tel vxl Fax Stockholm: Gustavslundsvägen Bromma Tel Fax Org.nr Bankgiro

2 Innehåll... 1 Innehåll... 2 Grundinformation innan du börjar... 4 Information vid Nätverksinstallation... 4 Så här installerar du... 6 Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Steg Användare Så här konfigurerar du övriga datorer i nätverket (klientinstallation) Programuppdatering Uppdatering av licens och installation av nya moduler Sida 2 av 22

3 Schemalagda uppdateringar Avinstallation Läs vidare på 21 Support Utbildning Felsökning Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen Kalmar Tel vxl Fax Stockholm: Gustavslundsvägen Bromma Tel Fax Org.nr Bankgiro

4 Grundinformation innan du börjar Denna guide är till för dig som just har köpt och ska installera programmet för första gången. Instruktionen nedan gäller oavsett om du kör i nätverk eller som singelinstallation. De datorer som skall köra måste ha något av operativsystemen Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. Äldre version av Windows som Windows 95/98/Me/NT/2000 stöds ej. Vid nätverksinstallation stödjer vi Windows 2003 eller Windows XP/Vista eller 7 går att köra som serveroperativ men rekommenderas ej. Installationen kräver också att alla uppdateringar och servicepaket från Microsoft finns installerade för respektive operativsystem. Detta gäller såväl singel som nätverksinstallation. Förbered därför genom att uppdatera datorerna via Microsoft Update, på respektive dator. Om du vill vara säker på att slippa avbrott under installationen av bör du även se till att ha Microsoft.NET Framework lägst 2.0 på datorn. Denna komponent finns också på Microsoft Update, men det är inte säkert att den föreslås automatiskt utan att du kanske behöver leta bland tillvalsuppdateringarna. Annars kan du alltid installera den från mappen \Support\FrameWork\ på Capitex installation cd. Var alltså beredd på att hela installationen kan bestå av flera steg, och att du kanske måste starta om installationsprogrammet ett antal gånger innan allt är klart. Det kan också hända att du blir uppmanad att starta om datorn, vilket du i så fall bör göra. Information vid Nätverksinstallation Vid installation i nätverk behöver du inte göra en komplett installation på alla datorer utan bara på den som ska fungera som server i nätverket. Övriga datorer kommer att fungera som klienter till servern och ska därför konfigureras så att de kopierar filer från denna när de ansluter sig. Sida 4 av 22

5 Det är servern som kommer att förse övriga datorer med information och det är på servern som all data kommer att lagras. Är servern avstängd kommer ingen att kunna arbeta med Capitex Säljstöd. Tänk därför igenom i förväg vilken dator som passar bäst för uppgiften. Denna dator bör vara extra kraftfull när det gäller exempelvis processor, arbetsminne och hårddisk. Sida 5 av 22

6 Så här installerar du Sätt dig vid datorn (vid servern om du har nätverk) och se till att du är inloggad som en användare med administrativa rättigheter i Windows. Om du saknar administrativa rättigheter i Windows kommer installationen inte att lyckas. Se till att du har din licensnyckel/licensfil tillgänglig. Saknas denna kontaktar du Capitex kundservice på eller Sätt i cd:n och vänta en stund. Installationsprogrammet kommer att starta automatiskt. Om installationsprogrammet inte startas måste du starta installationen manuellt. Det gör du genom att öppna Den här datorn/dator (finns oftast som en ikon på skrivbordet i Windows) och dubbelklicka på beteckningen för din cd-läsare (vanligtvis D). Du ser nu nedanstående bild på skärmen. Härifrån kan du läsa och/eller skriva ut den dokumentation som finns på cd:n, eller påbörja installationen genom att välja Installera Säljstöd. Steg 1 I den första dialogrutan ska du välja mellan att nyinstallera eller uppdatera befintlig miljö. Eftersom du installerar för första gången väljer du Nyinstallera och klickar på OK. Sida 6 av 22

7 Steg 2 Därefter föreslås en sökväg till den plats på hårddisken där programmet kommer att installeras. Vill du ändra destinationsmapp kan du skriva in en annan sökväg manuellt eller navigera dig fram med hjälp av knappen Bläddra. Annars klickar du bara OK för att acceptera. Steg 3 Du får sedan bekräfta med Ja att programmet ska installeras med de alternativ som du har valt. Steg 4 En systemkontroll kommer nu att genomföras, för att säkerställa att viktiga Windowskomponenter finns installerade i rätt version. Saknas några av dessa kommer de att installeras från cd:n. Det kan då innebära att installationsprogrammet lämnar ifrån sig kontrollen över datorn, så att du efter uppdateringen och eventuella omstarter manuellt måste starta installationsprogrammet för igen. Det gör du exempelvis genom att ta ur och sätta i cd:n, eller genom att dubbelklicka på ikonen för din cd-läsare i Den här datorn. Sida 7 av 22

8 Steg 5 Nästa steg innebär att din licens ska aktiveras. Licensen anpassar installationen av Capitex Säljstöd så att du får tillgång till de delar av programmet som du har beställt. Steg 5.1 Är du ny kund har du tillsammans med cd:n fått ett papper med licensnyckel i din försändelse eller via e-post från Capitex kundservice. Ha denna till hands och se till att datorn är ansluten till internet. Du som istället för licensnyckel har en licensdiskett kan gå vidare till steg 5 b på nästa sida. Bekräfta det föreslagna alternativet Jag har fått en licensnyckel genom att klicka på Nästa. Därefter väljer du Jag har en aktiv internetanslutning och fortsätter med Nästa. Sida 8 av 22

9 Skriv in ditt kundnummer och din licensnyckel. Gå vidare genom att klicka på Nästa, så görs en kontroll av uppgifterna. Efter några sekunder får du en bekräftelse på skärmen om att aktiveringen är klar. Saknar du tillgång till internet så fungerar inte internetaktiveringen. Då är du välkommen att ringa oss så skickar vi en licensfil till dig. Capitex Kundservice nås på telefonnummer eller Steg 5.2 Du som gör en ominstallation har kanske tidigare fått en licensfil via e-post från oss. Då kan du använda den vid installationen. Kopiera filen från e-postet till din dator eller USB minne. Välj Jag har fått en licensdiskett eller e-post med licensfil. Det kan även finnas andra anledningar för dig att välja detta alternativ. Om du byter dator och har den gamla servern kvar, så går det exempelvis bra att kopiera över licensfilen till lämpligt Sida 9 av 22

10 media för flytt till den datorn där Säljstöd skall installeras. Filen heter licens32.dat och ligger i mappen..\capitex\win32\data\. I samtliga fall ska du välja alternativet i mitten och gå vidare med Nästa. Väljer du det sista alternativet, Jag har varken fått licensdiskett eller licensnyckel, så kommer du till en sida med kontaktuppgifter så att du ska kunna nå oss. Du som använder diskett kan acceptera föreslagen sökväg (A:\Licens32.Dat) och direkt klicka på Nästa. Har du sparat en licensfil från e-post någonstans på hårddisken ändrar du till korrekt sökväg eller anger var filen licens32.dat finns med hjälp av knappen Bläddra. Om du i samband med detta får en uppmaning om att sätta in en disk i enhet A, så klickar du bara på Avbryt. Fortsätt med Nästa när du är klar. Sida 10 av 22

11 Efter en kontroll får du en bekräftelse på skärmen om att aktiveringen är klar. Du kan då gå vidare genom att klicka på Slutför. Steg 6 Installationen fortsätter nu med val av datakälla/databas. Du som redan har en befintlig Microsoft SQL Server-lösning kommer i detta fönster att kunna välja önskad databasserver. Därefter kan du klicka på Nästa och hoppa vidare till steg 9. Obs: går inte att köra mot MySQL eller andra SQL databaser som inte kommer från Microsoft. Om datorn saknar databasmotor kommer en sådan installeras. Som du ser på bilden föreslås då Microsoft SQL Server Express Edition, som är gratis och som medföljer på cd:n. Fortsätt med Nästa. Sida 11 av 22

12 Steg 7 Nu måste alltså själva programvaran för SQL Server Express installeras. Läs och följ anvisningarna i den gula rutan, så att du inte glömmer någon av de förberedelser som behöver göras. När du är redo att gå vidare klicka du på Installera. Steg 8 Läs informationen i nästa dialogruta och bekräfta med OK. Installationen av SQL Server Express installeras automatiskt. Du behöver själv inte göra något, utan väntar bara tills du kommer tillbaka till installationsprogrammet för. Installation av databasen tar en stund. Sida 12 av 22

13 Steg 9 Det är nu dags för namngivning av den databas som ska användas. Installationsprogrammet föreslår Capitex som databasnamn. Acceptera förslaget genom att klicka på Nästa. Avancerade användare kan nå fler alternativ via knappen Avancerad. Steg 10 För att kontrollera att databasen har installerats korrekt, klickar på Anslut. Sida 13 av 22

14 Steg 11 Om allt fungerar som det ska, får du en bekräftelse på detta i nästa dialogruta. Då tänds också knappen Slutför så att du kan klicka på den. Om det förekommer något problem med anslutning till databasen så kommer knappen Slutför att vara inaktiverad och ej valbar. Se kapitel felsökning sist i handledningen för åtgärdsförslag. Steg 12 Installationen av databasen är klar och installationsprogrammet fortsätter nu med att kopiera filer för från cd:n till hårddisken. Detta kan ta en god stund. Under kopieringen kan det se ut som om förloppet stannar av, men det kan sedan ta stora hopp framåt. Vi vill därför avråda dig från att avbryta installationen, även om datorn inte tycks arbeta för stunden. Installationen går snabbare om du inte arbetar med andra program i datorn under installationen. Sida 14 av 22

15 Steg 13 När installationen börjar närma sig slutet får du upp en fråga om var i Startmenyn du vill placera genvägen till. Godta det föreslagna alternativet genom att klicka OK. Steg 14 Installationen är klar! Bekräfta med OK. Därefter kan du ta ur cd:n om du vill. Du startar sedan genom att från skrivbordet i Windows klicka på Start, Program (Alla program i Windows XP/Vista) och därefter. Första gången tar uppstarten längre tid eftersom programmet ska registrera nödvändiga filer i Windowsmiljön. Det kommer att gå mycket snabbare nästa uppstart. Efter programregistreringen får du till upp en inloggningsruta där du ska skriva in system som användarnamn. Använd små bokstäver när du skriver de kommer automatiskt att göras om till versaler på skärmen. Låt lösenordet vara blankt och bekräfta med OK. Sida 15 av 22

16 OBS! Inloggningsnamnet är system, tomt lösenord Användare Du är nu inloggad i programmet som Systemadministratör, det enda användarkonto som finns i systemet vid leverans. Systemadministratören har obegränsade rättigheter och kan genomföra förändringar som påverkar hela systemet och som inte går att återställa om de av misstag görs på felaktigt sätt. Du bör därför inte använda systemkontot till vardags utan reservera det för tekniska uppgifter som säkerhetskopiering, uppdateringar, databasunderhåll och liknande. Skapa i stället ett nytt användarkonto åt dig som du i fortsättningen använder för dina dagliga sysslor. Börja med att öppna menyn Listor, välj Övriga listor och sedan något av alternativen Användare med I listan som visas ser du den användare som du just nu är inloggad som, systemadministratören. Men eftersom du ska skapa ett nytt konto klickar du på Ny i snabbmenyn till vänster eller Ny användare/kontaktperson i menyn längst upp. Fyll i dina uppgifter och stäng registerkortet när du är klar. Fortsätt sedan med att skapa nya användarkonton för eventuella medarbetare som ska kunna arbeta med programmet. Du kan därefter avsluta och använda ditt nya användarkonto nästa gång du loggar in. För mer information om hur du lägger upp nya användare, se dokumentationen Kom i gång med Capitex Säljstöd eller via Capitex hemsida, Sida 16 av 22

17 Så här konfigurerar du övriga datorer i nätverket (klientinstallation) Klientinstallationen kallas också för lokal miljö, eftersom den till stor del består av filer som är direkta kopior av dem som finns installerade på servern. Fördelen med detta är att klientdatorn själv bearbetar filerna när de behövs, vilket inte belastar servern och nätverket lika mycket. Varje dator drar så att säga sitt strå till stacken och delar på den totala belastningen. Innan du börjar måste du på servern dela ut den mapp som skapades vid installationen. Mappen heter Capitex om du inte har angett något annat. Se till att användarna får fullständig behörighet till denna mapp, annars kommer inte att fungera korrekt. Enbart läsrättigheter är exempelvis inte tillräckligt. Därefter upprepar du följande på varje dator i nätverket som ska ha tillgång till : Använd Utforskaren eller Den här datorn för att navigera dig fram till servern och de mappar som är utdelade på denna. Öppna mappen Capitex och undermappen Win32. Där dubbelklickar du på filen mkclient.exe så startas en guide som lotsar dig igenom installationen. OBS: Du skall inte installera CD skivan på varje dator Sida 17 av 22

18 Programuppdatering vidareutvecklas kontinuerligt vilket innebär att nya versioner och mindre uppdateringar publiceras med jämna mellanrum. För att få tillgång till dessa använder du funktionen Uppdatera som finns inbyggd i programmet och som du når via menyn Verktyg. Du måste ha systemrättigheter för att komma åt detta menyalternativ. I fönstret som kommer fram klickar du på knappen Sök uppdatering längst ner till höger. Om någon ny version finns tillgänglig får du besked om detta på skärmen. Klicka i så fall på knappen Starta nedladdning för att hämta de filer som behövs. Därefter måste du stänga ner på samtliga datorer i nätverket för att installationen av uppdateringarna ska kunna startas. Detta sker med automatik när första användaren loggar in igen. Uppdatering av licens och installation av nya moduler Uppdateringsfunktionen är användbar även för andra ändamål. Ett exempel är om du flyttar och måste byta adress. Meddela adressändringen till Capitex Kundservice (fax: , e-post: eller telefon ), så uppdaterar vi dina licensuppgifter med den nya adressen. Nästa gång du gör en programuppdatering kommer adressändringen att slå igenom även i Säljstöd. Andra licensförändringar kan vara att du beställer en utökning av antalet användare som ska kunna ha tillgång till programmet, eller att du köper en ny tilläggsmodul. En programuppdatering gör då att både licensen och programmet uppdateras så att du snabbt får tillgång till det du har beställt. Eventuellt kan du behöva aktivera en nyinköpt modul för de användare som ska ha tillgång till den. Det gör du på berörda personers användarkort. Sida 18 av 22

19 Schemalagda uppdateringar För att du inte ska missa när nya versioner publiceras kan du låta programmet göra automatiska sökningar och även nedladdningar om du vill. Så här skapar du en bevakning: Öppna menyn Arkiv och välj Ny Övrigt Kalenderhändelse. Uppe till vänster väljer du sedan Funktion som bokningstyp och Internetuppdatering i listan bredvid. I dialogrutan som kommer fram kan du bekräfta föreslagna alternativ eller välja att både sökning och nedladdning ska ske med automatik. Klicka OK när du är nöjd med inställningarna. Sida 19 av 22

20 För att kontrollen ska ske regelbundet bör du markera rutan Återkommande och välja önskat tidsintervall. Ange klockslag och starttidpunkt. Vid denna tidpunkt kommer systemet att kontrollera om några nya uppdateringar finns att hämta. Dessutom laddas filerna ner till hårddisken om du valt att så ska ske. Stäng kalenderhändelsen så kommer bevakningen att registreras och aktiveras när din starttidpunkt inträffar. måste vara igång på din dator i nätverket för att schemaläggningen ska fungera. Annars aktiveras den först nästa gång programmet startas. Sida 20 av 22

21 Avinstallation Om du av någon anledning behöver ta bort från en dator, så vill vi rekommendera dig att göra det från Kontrollpanelen i Windows. Välj Lägg till/ta bort program, så kommer du att hitta i listan över installerade program. OBS: Står det Capitex (installerad miljö) i listan, så är det en serverinstallation du ser. Då bör du vara helt säker på din sak innan du går vidare. Raderar du en serverinstallation försvinner alla inställningar för samtliga användare i nätverket och dessa kan inte återskapas med annat än en aktuell säkerhetskopia. Står det däremot Capitex (lokal miljö), så är det en klientinstallation och det är ingen större fara att avinstallera även om du skulle ångra dig efteråt. Lokala miljöer kan alltid återskapas. Klicka på knappen Ändra/ta bort så startas avinstallationsprogrammet för. Du får då bekräfta med Ja för att slutföra avinstallationen, som kan ta en stund. Läs vidare på På vår hemsida finns mer dokumentation om. Klicka på Support och välj ditt verksamhetsområde. I menyn till vänster, under rubriken Support, klickar du på Dokument. Här kan du till exempel läsa om säkerhetskopiering, ett viktigt ämne som du bör sätta dig in i och se till att du snabbt får in fungerande rutiner för. Annan matnyttig information hittar du under rubrikerna Frågor & svar samt Tips & trix. Support Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss: Support fastighetsmäklare: Fax: E-post: Utbildning Capitex har idag en del standardutbildningar för. Naturligtvis anpassar vi oss också efter era behov och skräddarsyr utbildningen efter just ert arbetssätt. Utbildning på plats hos er, kanske i konferensmiljö eller en fjärrstyrd telefonutbildning på någon enstaka timma. För mer information och förslag på lämpliga utbildningar kontakta utbildningsansvarig Peter Lennartsson, tel: , e-post: eller besök vår hemsida Sida 21 av 22

22 Felsökning Installation Steg 11. Om databasen inte kunde ansluta korrekt, backa i guiden och välj knappen Avancerat. Kontrollera att det finns ett lösenord vid CPXUSER. Finns inget lösenord, fyll i ett godtyckligt lösenord Steg 11. Kontrollera så att databasen få ansluta via TCP/IP, Named pipes. Kontrollen av dessa inställningar för databasen görs i programmet SQL Server Surface Area Configuration. Kontrollera även att protokollet TCP/IP är aktiverat i SQL Server Configuration Manager under Client Protocols som installeras vid Säljstödsinstallationen. START-knappen, Program, Microsoft SQL server Är du osäker på denna felsökning, ta kontakt med Capitex support. Steg 11. Kontrollera att brandväggen tillåter trafik över port Det enklaste sättet är att lägga till sqlservr.exe och SqlBrowser.exe som program undantag i brandväggen. Om den lokala brandväggen under installationen vill blockerar program eller filer med namn innehållande Capitex, cpx samt SQL, väljer du att dessa program alltid skall vara tillåtna. Om du har blockerat dessa program eller filer under installation eller uppstart av Säljstöd, testa att avaktiverar din brandvägg tillfälligt. Hjälper inte detta, ta kontakt med supporten för din brandväggsprodukt. Klientinstallation Samliga användare som skall arbeta med Capitex i nätverksversion och lokala klienter behöver ha läs, skriv och ändringsbehörighet i mappen Capitex/Data samt dess undermappar. Terminalserver Om klienten inte startar på en terminalserver så kan det beror på att genvägen inter startas med rätt parametrar. Se vår hemsida för mer information om Terminalservrar och. Sida 22 av 22

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.SE.040.01 1 Innehåll Mamut Online Backup... 3 Nyheter i version 4... 4 Introduktion... 5 Kom i gång på 1-2-3... 11 Hur avslutar

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Çrona Lön Installation

Çrona Lön Installation V Crona Lön Installation Copyright DataVara AB Handbok Björn Dahlin, Lena Kragelund Programutveckling Thomas Palm, Hans Bäcklund Morgan Klebom, Christian Elber Patrik Ekman, Peter Falkesand Lena Kragelund

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.42A (Version 1.6 150911) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server Innehåll 1 ÄNDRINGSINFORMATION... 2 2 MARVIN MIDI SERVER... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 3 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

Installation av säkringssystem

Installation av säkringssystem Installation av säkringssystem 1 Allmänt om säkringssystemet... 7 2 Installation... 9 2.1 Installation från CD-skiva... 9 2.2 Installation från nedladdad fil... 12 2.3 Begreppslista... 12 3 Nätverksinstallation...

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer