Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815"

Transkript

1 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr:

2 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet... 4 Blisskarta med ordförslag... 4 Inställning av blissbank för ordförslag... 5 Använda Blisskartan med ordförslag... 5 Installation av talsyntes... 6 Blisskarta med e-post och SMS... 6 SMS... 6 Byt ut bilder till egna kontakter:... 7 Byt ut telefonnummer... 7 E-post... 8 Byt ut e-postadress... 9 E-postläsaren... 9 Funktioner på alla sidor Färger och funktioner Spara mening Skriv ut Blisskarta utan ordförslag

3 Installation av Blisskarta 1. Programmet Blisskarta kräver att Rolltalk Designer är installerat på maskinen. 2. Sätt in USB-stickan. När fönstret för alternativ visas väljer du att öppna mappen för att visa filerna eller gå till startmenyn, klicka Dator, välj enheten för USB-stickan Öppna mappen som skall installeras och dubbelklicka på setup.exe Följande program installeras: - Blissarkiv - Blisskarta utan ordförslag - Blisskarta med ordförslag - Blisskarta utan ordförslag, e-post och SMS - Blisskarta med ordförslag, e-post och SMS 3. Följ anvisningarna på skärmen om du valt standardplaceringen av Rolltalk Designer. Om du valt att installera Rolltalk Designer till annan plats på hårddisken än det som föreslogs, måste du välja den placeringen under installationen. 4. Öppna Rolltalk Designer. Klicka på Sök i dialogrutan Öppna program. Markera önskat program och klicka därefter på Öppna. Du kommer nu in i Rolltalk Designers redigeringsläge där du har möjlighet att göra ändringar i blisskartan. Blisskartan - startsida Startsidan innehåller standard blisskarta, fälteditor (skrivlinjen överst) och fält som ger tillgång till andra nyttiga funktioner. Blisskartan är uppdelad i olika områden. Områdena motsvarar Bliss standardkarta i pappersformat. Genom att välja ett område kommer man till en sida med alla symboler i gruppen och här har man möjlighet att välja symboler som skrivs till skrivlinjen överst på sidan. Om talsyntes är installerad kommer ordet att läsas upp när det skrivs till skrivlinjen. Skriver man flera symboler till skrivlinjen kan alla läsas upp genom att använda högtalarikonen. Genom att aktivera symbolen som ser ut som en soptunna raderar man allt innehåll i skrivlinjen. Genom att aktivera symbolen som ser ut som ett suddgummi raderar man sista (eller markerad) symbol. Alla sidor har en pil som pekar åt vänster, rakt under skrivlinjen. Denna pil tar en tillbaka till senast besökta sida. Genom att trycka direkt på skrivlinjen visas dess innehåll i fullskärm och läsas upp. 3

4 Testa programmet För att testköra programmet när du är i redigeringsläge klicka på den gröna pilen i verktygslinjen. För att komma tillbaka till redigeringsläge igen tryck på ESC-knappen på datorns tangentbord. Skapa en genväg till programmet från skrivbordet För att snabbt få tillgång till Blisskartan kan man skapa en ikon på skrivbordet som startar programmet. Välj ARKIV>Skapa programgenväg... Bocka i Skrivbord i dialogrutan som visas. Nu skapas en ikon på skrivbordet som startar blisskartan. Om man vill att programmet ska starta när man slår på maskinen, välj Starta. Blisskarta med ordförslag Blissbanken med alla tillgängliga blissymboler installeras tillsammans med blisskartorna. Blissbanken är nödvändig för att kunna utnyttja blisskartan med ordförslag. Programmet hämtar de olika förslag med ordförslag från blissbanken. Ordförslag går ut på att när man valt en symbol ger programmet automatiskt förslag på den/de mest sannolika symbolen/symbolerna som används efter vald symbol. För att blisskartan ska ha tillgång till att hitta symbol, måste man ställa in detta i Rolltalk Designer. 4

5 Inställning av blissbank för ordförslag Välj VERKTYG > Anpassning Välj fliken Bildbibliotek i dialogrutan som visas. Här visas alla installerade bildbanker. Bocka i bildbanken Bliss och klicka OK. Vill man få förslag på bilder/symboler från flera bildbanker så bocka i dem med. Den bildbank som står överst i listan har högst prioritet. För att ev. ändra ordningen markera bildbanken och tryck på knappen Upp eller Ner. Använda Blisskartan med ordförslag Blisskartan är uppdelad i fält som leder till en ny sida med symboler eller funktioner. Välj först symbolgrupp (till exempel fråga ) Detta tar dig till sidan där fråga är den första symbolen. När man väljer en symbol från sidan kommer symbolen att skrivas till skrivlinjen (editorn), och det öppnas en ny sida med ordförslag, dvs. förslag på nästa symbol Startsida Val av sidan är Val av symbol leder till bildförslag. Välj nästa symbol från ordförslagssidan. Om inte önskat ord finns där, kan man använda tillbakapilen och gå tillbaka till första sidan (startsidan). Startsidan: Dörr-symbolen avslutar programmet, medan soptunnesymbolen raderar skrivlinjen. 5

6 Installation av talsyntes Blisskartan är gjord med talsyntesen Mary, sidan finns som standard i alla maskiner. Denna talsyntes är engelsk och bör bytas ut. På svenska finns talsyntesen Elin, Emil, Erik och Emma för Rolltalk Designer. Installera talsyntesen med hjälp av bruksanvisningen som följer med talsyntesen. Öppna därefter Rolltalk Designer: Välj Inställningar under PROGRAM i Rolltalk Designer Klicka på fliken Talsyntes Klicka på Hög kvalitet under Talteknik Under Välj röst - klicka på pilen för att få fram de olika talsynteserna Välj önskad talsyntes och klicka OK Blisskarta med e-post och SMS Blisskarta med e-post och SMS finns både med och utan ordförslag. På alla sidor (med undantag av första sidan och sidan med småord) finns det alltid två symboler nederst till höger: e-post och SMS. När man har skrivit in det man önskar att skicka klickar man sedan på rutan för e-post eller SMS-symbolen. Detta öppnar nya sidor med möjligheter för att skicka meddelandet. SMS E-post SMS På sidan för att skicka ett meddelande som SMS finns fält med bilder och text (namn). Genom att klicka på namnet blir SMS skickat till telefonnumret knutet till bilden/fältet. På samma sida finns också dessa mobiltelefonfunktioner: Läs SMS öppna inkorgen och hämta SMS Radera SMS öppna inkorgen för att få tillgång till att radera SMS. När ett SMS raderas visas ett är du säker - meddelande. 6

7 Kopiera, hämta öppnar inkorgen och gör det möjligt för att vidarebefordra ett meddelande Nummer går till sidan där man kan lägga in mobilnummer manuellt via en nummerslagare Byt ut bilder till egna kontakter: Markera ett bildfält och högerklicka med musen Välj Byt bild(er) i menyn som kommer fram Ta fram egna bilder ur bildbanken eller från en disk och klicka på OK Markera nästa bildfält och gör som ovan. Bilder som sätts in får automatiskt en bakgrundsfärg som liknar bildens bakgrundsfärg. Byt färgen på fältet genom att markera fältet och välj en annan bakgrundsfärg från färgpaletten. Byt ut telefonnummer Till varje bild finns kommandona Mobiltelefon: skicka sms

8 Markera bilden och klicka på kommando Mobiltelefon: skicka sms (nederst till vänster) Erstätt med ett telefonnummer som tillhör den som är på bilden i dialogrutan som visas Klicka på OK För inkoppling av mobiltelefon se bruksanvisningen för Rolltalk Designer. E-post På sidan för att skicka ett meddelande som e-post finns fält med bilder och namn. Genom att klicka på namnet blir e-post skickat till e-postadressen som är knuten till bilden/fältet. På samma sida finns också dessa funktioner: Till-fält - klicka på fältet till för att få tillgång till e-postadresser som använts tidigare (detta fält fylls automatisk vid val av svar eller svar alla ) Kopiera-fält - klicka på fältet kopiera för tillgång till e-postadresser som använts tidigare Ämnes-fält fylls automatiskt på vid val av svar eller svara alla Nästa skrivlinje sätter markören i nästa skrivfält Inbox visar antal e-post i inboxen och öppnar inboxen när fältet väljs Bifoga visar antalet bilagor som är bifogade i ett meddelande Lägg till gör det möjligt att lägga till en bilaga. Här kan det vara smart att ange en sökväg (en plats på hårddisken) för hantering av bilagor ex. Mina 8

9 Dokument. Dubbelklicka på kommandot E-post: lägg till bilaga och specificera Sökväg för bilaga i dialogrutan som visas Radera bilaga tar bort bilagan från ett meddelande som skall skickas Radera öppnar inboxen och ger möjlighet att radera meddelanden Ångra radering hämtar raderad e-post Skriv adress öppna sidan med tangentbord för att skriva in en e-postadress. Byt ut bild till dina egna kontakter se SMS Byt ut e-postadress Till var och en av bilderna finns kommandot E-post: sänd Markera bilden och klicka på kommandot E-post: sänd (nederst till vänster) Skriv in e-postadressen i dialogrutan som visas Klicka på OK För installation av e-post se bruksanvisningen för Rolltalk Designer E-postläsaren Genom att välja inbox kan man hämta mottagna e-post meddelanden. E-posten blir automatisk lagrad i e-postläsaren. E-postläsaren har symboler för följande funktioner: Inbox öppnar inboxen Bilagor visar antalet bilagor för gällande e-post och öppnar dessa Svara går tillbaka till sidan med e- post där adressatens namn blir satt i till -fältet. Skriv svar genom att använda Blisskartan-programmet som vanligt. När svaret är skrivet gå tillbaka till e-post. 9

10 Svara alla - går tillbaka till sidan med e-post där adressatens namn blir satt i till -fältet. Skriv svar genom att använda Blisskartan-programmet som vanligt. När svaret är skrivet gå tillbaka till e-post. Vidarebefordra - går tillbaka till e-postsidan. Klicka på bilden av den som e-posten ska vidarebefordras till för att skicka. Radera öppnar inboxen och ger tillgång till att radera e-post Radera adress öppnar översikt över använda e-postadresser och dessa kan sedan raderas Ångra radering återställer raderad e-post Översätt översätter e-post skrivet med text till blisstecken Visa original viser e-posten så som det blev mottaget Nästa visar nästa e-post i inboxen Föregående visar föregående e-post i inboxsen Visa fullskärm visar e-post på en helsida som ger möjlighet till uppläsning (kräver talsyntes) Visa e-post fullskärm innehåller följande: Läs upp Läser upp e-post (kräver talsyntes) Avsluta uppläsning avbryter talsyntesen Översett Översätter e-post skrivet med text till blisstecken Visa original visar e-posten så som det blev mottaget Nästa visar nästa e-post i inboxen Föregående visar föregående e-post i inboxen Avsluta fullskärm går tillbaka till e-postläsaren Ny e-post skriv adress På denna sida kan man själv skriva in en e-postadress. I tillägg till funktionerna i sidan epost finns följande: Skicka och ta emot funktionen för att hämta eventuella nya e-post meddelanden Töm raderade tömmer mappen raderade meddelanden Utkorgen Visar e-post i utkorgen Skickade Visar tidigare skickad e-post 10

11 Funktioner på alla sidor Alla sidor har symbol för: Pil-tillbaka: går tillbaka till senast besökta sida Högtalare: Läser upp innehållet i skrivlinjen/editorn, men fungerar bara om talsyntes är installerad i maskinen Suddgummi: Raderar sista/markerad symbol från skrivlinjen Soptunna: Raderar allt som är skrivet i skrivlinjen På ordförslagssidan och sidan med färger finns det fler funktioner 11

12 Färger och funktioner En del nyttiga funktioner finns placerade på sidan med färger (Fältet på nedersta raden, nr 2 från vänster på startsidan). Färger och funktioner utan e-post och SMS Färger och funktioner med e-post och SMS Som tillägg till symbolerna som finns på alla sidor (läs upp, sudda, radera skrivlinjen) finns också dessa funktioner: Tala och visa fullskärm: Visar skrivlinjen i fullskärm och läser upp innehållet ( tala och visa fullskärm fungerar om tal/talsyntes är inlagt som kommando på symbolerna). Pil till höger och vänster: Placera markören till höger eller vänster i skrivlinjen när symbol ska raderas, eller om en symbol ska läggas in mellan andra symboler. Spara mening Man kan spara 3 dokument Spara dokument 1, 2 och 3. Dessa refererar till Öppna dokument 1, 2 och 3. När man skrivit en mening på skrivlinjen kan man aktivera fältet Spara dokument 1. Denna mening kan sedan hämtas till skrivlinjen igen genom att aktivera fältet Öppna dokument 1. En annan mening kan skrivas och sparas under Spara dokument 2, denna hämtas upp genom att aktivera fältet Öppna dokument 2, osv. 12

13 Skriv ut Skriver ut innehållet i skrivlinjen till en skrivare. Egna namn Går till en sida där man själv kan lägga in namn/bilder. För att lägga in namn, koppla ev. till tangentbord till maskinen: Starta Rolltalk Designer (så du kommer i redigeringsläge) och välj att öppna Blisskartan med eller utan ordförslag. Gå till sidan med tomma fält för egna namn. Markera ett fält och tryck på tangentbordets mellanslagstangent. Skriv in namnet. Alla fält på denna sida har färdiga kommandon som skriver namnet till skrivlinjen och läser upp texten (förutsätter installerad talsyntes eller inspelat ljud). Skriv ord Går till en sida med alfabetet där man kan välja bokstäver som tillägg till symboler eller skriva ord. Se skrivlinjens innehåll i fullskärm: Visar skrivlinjen i fullskärm och läser upp innehållet ( Tala och visa fullskärm talet fungerar om det är inlagt tal/talsyntes som kommando på symbolerna). Pil till höger och vänster: Placera markören till höger eller vänster i skrivlinjen när symbol ska raderas eller om en symbol ska läggas in mellan andra symboler. Blisskarta utan ordförslag Fungerar på samma sätt som blisskarta med ordförslag förutom att, när man valt en symbol inte kommer till en sida med nya förslag på symboler. Symbolen man väljer skrivs till skrivlinjen. Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0)

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Bruksanvisning. Flexiboard USB

Bruksanvisning. Flexiboard USB Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning Flexiboard USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer