Handi Bild-SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion Programversion eller senare. Rev E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handi Bild-SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion Programversion eller senare. Rev E"

Transkript

1 Bruksanvisning Handi Bild-SMS För Handi med telefonfunktion Programversion eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone +46 (0) Fax +46 (0) Rev E

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Tangentbordet Använda Bild-SMS Skriva nytt SMS Skriva till definierad kontakt Skriva till nytt nummer Använda basmeddelande Använda smileys Inkomna SMS Nya inkomna SMS Inkomna-vyn Sparade SMS Skickade SMS Vidarebefordra SMS Utkast Spara som ny kontakt Inställningar Definiera kontakter Ny kontakt Ändra kontakt Ta bort kontakt Flytta kontakt uppåt/nedåt Visa i bokstavsordning Ljud och signaler SMS-inställningar Använd basmeddelanden Smiley-knapp Text-knapp Långa SMS Extra bekräftelsevy innan meddelande skickas Spara inkommet meddelande Basmeddelanden Nytt basmeddelande Ändra basmeddelande Ta bort basmeddelande Flytta basmeddelande uppåt/nedåt Rensa meddelanden SIM-kontakter Avancerad redigering

3 4.7 Talsyntes i tangentbordet Uppläsning av ord vid mellanslag Talstöd-knapp i (textfältet) Tangentbord Tips vid användning av Bild-SMS Se över Handis bilder Samma bildnamn hos sändare och mottagare

4 1 Inledning Med funktionen Bild-SMS kan man skicka och ta emot meddelanden med bilder. Det som skickas och tas emot är vanliga textmeddelanden; texten översätts i Handi till en bild med samma namn. Bildmeddelanden kan alltså skickas till vilken mobiltelefon som helst och där visas som ett vanligt textmeddelande. Det innebär också att man kan hantera olika symbolsystem. En symbol kan skickas som en PCS-bild men visas som Pictogram i mottagarens Handi. Exempel: När man skriver bildmeddelandet är det alltså textmeddelandet laga mat hemma som skickas, eftersom den första bilden heter laga mat och den andra bilden heter hemma. När meddelandet skickas till en vanlig mobiltelefon visas laga mat hemma i mottagarens telefon. När meddelandet skickas till en Handi med Pictogrambilder där visas. När meddelandet skickas till en Handi med PCS-bilder visas. Bild-SMS har en systerfunktion som heter SMS, och fungerar på samma sätt som Bild-SMS förutom att man endast kan skriva med text. SMS beskrivs i en egen bruksanvisning. 2 Tangentbordet Tangentbordet har fyra vyer: Bildläge Textläge VERSALER Textläge gemener Textläge 123 I Bildläget visas de s k kalenderbilderna (vilka även används av funktionerna Bildsamtal, Kalender och Kontakter). Bildläget visas alltid 4

5 först. När man trycker på en bild läggs den in i fältet längst upp. För att bläddra mellan vyer trycker man på på. När man trycker på. Man suddar genom att trycka blir meddelandet uppläst av talsyntesen. För att skriva med bokstäver trycker man på, då visas textläge VERSALER. (Det är inställbart om Text-knappen ska visas.) När man skriver blir den andra bokstaven automatiskt gemen och första bokstaven efter punkt och ny rad blir automatiskt versal. Det kallas för automatiskt skiftlägesbyte. Det är inställbart om denna ska gälla eller om tangentbordet alltid ska visas versaler. Man växlar mellan de olika textlägena genom att trycka på knapparna och. För att komma tillbaka till bildläget trycker man på. 3 Använda Bild-SMS I Bild-SMS-vyn visas en lista med användarens s k kontakter plus ikonen Nytt nummer. (Det är inställbart om Nytt nummer ska visas.) För att göra det enklare att skriva meddelanden och att känna igen från vem ett meddelande kommer, bör de vanligaste kontakterna läggas in i listan. Kontakterna definieras via Inställningar eller via funktionen Kontakter. När man trycker på en kontakt blir den gråmarkerad. Namnet på kontakten kan då läsas upp genom att trycka på Talstöd-knappen. (Förutsatt att inställningen Talstöd i menyer är gjord.) Via SMS-menyn kan man se inkomna, sparade, skickade och ej skickade meddelanden. Dessa funktioner beskrivs i separata kapitel nedan. 5

6 3.1 Skriva nytt SMS Skriva till definierad kontakt För att skriva till en definierad kontakt väljer man den i Bild-SMS-vyn och trycker på grön högerpil. I nästa vy skriver man in texten. Man kan få meddelandet uppläst via Talstöd-knappen (om så är inställt). När texten är klar trycker man på grön högerpil för att gå vidare. I Skicka meddelande? -vyn trycker man på OK för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas och man får information om det gick bra att skicka iväg eller ej. Om meddelandet inte kunde skickas visas ett felmeddelande. Meddelandet läggs då i mappen Utkast som man kommer till via SMS-menyn, se kapitel 3.6 Utkast. Eftersom meddelandet ligger i Utkast kan man göra ett nytt försök att skicka det senare Skriva till nytt nummer För att skriva till ett nytt nummer väljer man Nytt nummer i Bild-SMSvyn och trycker på grön högerpil. Nu får man skriva in telefonnumret och sedan trycka på grön högerpil. 6

7 I nästa vy skriver man in texten. Man kan få meddelandet uppläst via Talstöd-knappen (om så är inställt). När texten är klar trycker man på grön högerpil för att gå vidare. I Skicka meddelande? -vyn trycker man på OK för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas och man får information om det gick bra eller inte Använda basmeddelande För att göra det ännu enklare och snabbare att skriva meddelanden kan man använda s k basmeddelanden. Man väljer önskat basmeddelande och går sedan vidare med grön högerpil. Hur man skapar basmeddelanden beskrivs i kapitel 4.4 Basmeddelanden. Texten kan redigeras i vyn Skicka meddelande? genom att man trycker på och då får upp tangentbordet. Det går alltså att ha halvfärdiga basmeddelanden, t ex Jag är hemma hos, och skriva färdigt dem först när de ska skickas. Se exemplet nedan. 7

8 3.1.4 Använda smileys Man kan använda smileys i SMS. Smileys, eller emotional icons, är symboler som används i SMS, mail, chatt etc för att uttrycka olika slags känslor. Man ritar smileys med hjälp av tecken på tangentbordet, t ex :-) betyder glad. För att se vad symbolen föreställer får man betrakta den med huvudet lutande i 90 graders vinkel åt vänster. I Handi kan man rita de vanligaste smilisarna via tangentbordets 123- läge. Enklast är dock att välja dem via smileyknappen som visas till höger om tangentbordet. Det är inställbart om smileyknappen ska visas. När man trycker på smileyknappen i vyn till vänster visas smileyvyn, se vyn till höger. För att komma tillbaka till föregående vy trycker man på. Även i mottagna meddelanden visas smileybilder, förutsatt att det är någon av teckenkombinationerna i listan nedan som står i meddelandet. Förteckning över smileys i Handi Glad :-) Skeptisk :-/ Arg :-[ Skratta r :-D Förvirra d :-S Hjärta <3 Blinkar ;-) Sjuk +o( Puss :-* Cool B-) Åh nej! :-o Ängel o:-) Fira <:o) Förtege n Ledse n :-( Genera d Gråter ;-( Djävul >:-) :-X Ja (Y) :$ Nej (N) 8

9 OBS! Smileybilderna visas bara i de vyer där meddelandet är öppnat. I listorna Inkomna, Sparade, Skickade och Utkast visas teckenkombinationen. 3.2 Inkomna SMS Nya inkomna SMS När Handi tar emot ett meddelande informeras man om detta via vyn till vänster. Om man trycker på JA kommer man till Inkomnavyn. Om man trycker på NEJ kommer man tillbaka till den funktion där man var innan. Då kan man välja att titta på inkomna meddelanden senare, se nedan Inkomna-vyn Man kommer till Inkomna-vyn när man väljer JA i Nya inkomna SMS (se ovan). För att senare se inkomna SMS går man till SMS-menyn och väljer Inkomna. Här visas inkomna meddelanden i kronologisk ordning, med det nyaste meddelandet först. Om meddelandet kommer från en definierad kontakt visas dess namn och ev bild. Om avsändaren är odefinierad visas symbolen okänd och 9

10 telefonnumret. För att öppna ett meddelande markerar man det och trycker på grön högerpil. Meddelandet och den tid det blev mottaget visas. När man trycker på Talstöd-knappen läses meddelandet upp av talsyntesen. Om man trycker på Ta bort-knappen raderas meddelandet, och man kommer tillbaka till Inkomna-vyn. För att få ytterligare stöd i hanteringen av meddelandet trycker man på grön högerpil och går vidare. Beroende på om inställningen är Spara när sms besvarats eller Ange om sms ska sparas visas olika vyer: Inställning Spara när sms besvarats När inställningen är Spara när sms besvarats och man trycker på grön högerpil visas Vill du svara på meddelandet?. Om man trycker på JA kommer man direkt till 3.1 Skriva nytt SMS. Kontakt/ telefonnummer är då förvalt. Om man trycker på NEJ visas Vill du spara meddelandet?. Trycker man då på JA sparas meddelandet, dvs flyttas till Sparade. Om man trycker på NEJ händer ingenting med meddelandet det ligger kvar i Inkomna. Man kommer sedan tillbaka till Inkomna-vyn. 10

11 Inställning Ange om sms ska sparas När inställningen är Ange om sms ska sparas och man trycker på grön högerpil får man välja om meddelandet ska sparas eller inte. När man trycker på OK tas meddelandet bort från Inkomna. Om man har valt att spara meddelandet läggs det i mappen Sparade, annars raderas det. Sedan visas Vill du spara på meddelandet? Om man trycker på JA kommer man direkt till 3.1 Skriva nytt SMS. Kontakt/telefonnummer är då förvalt. Trycker man på NEJ kommer man tillbaka till Inkomna-vyn. 3.3 Sparade SMS För att se sparade meddelanden går man till SMS-menyn och väljer Sparade. Välj avsändare Välj meddelande Visa meddelande I Sparade-vyn visas de avsändare som det finns sparade meddelanden från. Man väljer avsändare genom att markera den och trycka på grön högerpil. Här visas sparade meddelanden från den valda avsändaren i kronologisk ordning, med det nyaste meddelandet först. Man öppnar ett meddelande genom att markera det och trycka på grön högerpil. Meddelandet visas i samma vy som inkomna meddelanden, se Inkomna-vyn. Om man trycker på grön högerpil får man frågan om man vill svara på meddelandet. 11

12 3.4 Skickade SMS För att se skickade meddelanden går man till SMS-menyn och väljer Skickade. Välj mottagare Välj meddelande Visa meddelande I Skickade-vyn visas de mottagare som man har skickat meddelanden till. Man väljer mottagare genom att markera den och trycka på grön högerpil. Här visas meddelanden till den valda mottagaren i kronologisk ordning, med det nyaste meddelandet först. Meddelandet visas i samma vy som inkomna meddelanden, se Inkomna-vyn. För att skicka meddelandet igen till en annan person klickar man på grön högerpil, se kap 3.5 Vidarebefordra SMS nedan. 3.5 Vidarebefordra SMS Om man vill vidarebefordra ett redan skickat meddelande får man börja med att öppna det, se kap 3.4 Skickade SMS ovan. När man trycker på grön högerpil visas frågan Vill du skicka meddelandet igen?. Om man svarar Ja kommer man vidare till vyn Välj kontakt. Här får man bestämma vem meddelandet ska skickas till. När man har valt mottagare 12

13 klickar man på grön pil, och sedan på OK i vyn Skicka meddelande. Meddelandet skickas nu. 3.6 Utkast I Utkast finns meddelanden som inte har kunnat skickas eller som har hamnat där efter följande scenario: Man håller på att skriva meddelande 1, får ett nytt meddelande 2, väljer att läsa meddelande 2 innan meddelande 1 är färdigskrivet. Meddelande 1 sparas då i Utkast. För att se dessa meddelanden går man till SMS-menyn och väljer Utkast. Meddelandena visas i kronologisk ordning, med det nyaste meddelandet först. Man öppnar det meddelande man vill skicka genom att markera det och trycka på grön högerpil. Meddelandet visas i samma vy som i 3.1 Skriva nytt SMS. När man trycker på OK skickas meddelandet. Man får en bekräftelse på om meddelandet kunde skickas eller inte. 3.7 Spara som ny kontakt När en ej definierad kontakt, dvs ett mobilnummer, markeras i vyerna Inkomna, Sparade, Mottagna och Utkast visas knappen Ny kontakt, se exemplet till höger. Genom att trycka på Ny kontakt kan man spara numret som en kontakt. 13

14 Den nya kontakten läggs in via vyn Definiera kontakt. Mobilnumret är redan inlagt. När man trycker på OK sparas kontakten. 4 Inställningar För att göra inställningar för Bild-SMS ska man gå till Inställningar. För att komma till Inställningar trycker man knappkombinationen, se Handboken. För att komma till inställningarna för SMS väljer man Telefon och SMS på sida 2. En inställningsmeny för Telefon och SMS visas, se nedan. De inställningar som är relevanta för Bild-SMS beskrivs nedan. 4.1 Definiera kontakter I Inställningar Telefon och SMS Definiera kontakter definierar stödpersonen de kontakter som användaren ska ha tillgång till. 14

15 Man kryssar i de kontakter som ska visas i Telefonvyn och SMS-vyn. De som inte är ikryssade kommer ändå att vara kända när det kommer samtal/meddelande från dem. Om Nytt nummer inte ska visas i Telefonvyn och SMS-vyn kryssar man bort den i listan. Man kan också välja att visa samtliga kontakter i listan i bokstavsordning, dvs på samma sätt som i Handifunktionen Kontakter. Hur man skapar nya kontakter och redigerar dem beskrivs i separata avsnitt nedan. Via Ikonernas storlek ställer man in hur kontakterna ska visas i Telefonvyn och SMS-vyn. Man kan välja mellan 3 rader, 5 rader, 2x2 ikoner, 2x3 ikoner eller 3x3 ikoner Ny kontakt För att lägga in en ny kontakt trycker man på knappen Ny. Då visas vyn Definiera kontakt. (Denna vy beskrivs i kapitlet Definiera kontakt i Handifunktionen Kontakters bruksanvisning.) När man trycker på OK läggs kontakten in sist i listan Ändra kontakt För att ändra en kontakt markerar man den och trycker sedan på Ändraknappen. Kontakten ändras via samma sekvens som i Ny kontakt ovan Ta bort kontakt För att ta bort en kontakt markerar man den och trycker sedan på Ta bort-knappen. Man får bekräfta att kontakten ska tas bort Flytta kontakt uppåt/nedåt För att flytta en kontakt markerar man den och trycker sedan på Flytta uppåt eller Flytta nedåt. 15

16 4.1.5 Visa i bokstavsordning Genom att kryssa i Visa i bokstavsordning visas samtliga kontakter i listan i bokstavsordning i Telefon/SMS. <Nytt nummer> visas alltid först. 4.2 Ljud och signaler I Inställningar Telefon och SMS Ljud och signaler ställer man in ringsignal, SMS-signal, ringvolym, samtalsvolym samt vibration av/på. 4.3 SMS-inställningar I Inställningar Telefon och SMS SMS-inställningar kan man göra följande inställningar för SMS: Använd basmeddelanden Smiley-knapp Text-knapp Långa SMS Extra bekräftelse innan meddelande skickas Spara när inkommet meddelande besvarats alternativt ange om det inkomna meddelandet ska sparas Inställningarna beskrivs nedan. 16

17 4.3.1 Använd basmeddelanden När Använd basmeddelanden är valt visas vyn Välj basmeddelande när man skriver nytt meddelande eller svarar på ett meddelande. Basmeddelandena visas som text i vyn Välj basmeddelande men med bilder i vyn Skicka meddelande? Hur man definierar basmeddelanden beskrivs i kapitlet 4.4 Basmeddelanden Smiley-knapp När Smiley-knapp är valt kan man använda smileybilder när man skriver sms. En liten smileyknapp visas längst upp till höger i vyn. Se Använda smileys Text-knapp När Textknapp är valt visas en textknapp på position 2 i knappraden längst ned, se bilden till vänster. Genom att trycka på den kan man växla till textläge, se 3.1 Skriva nytt SMS. Om Textknapp inte är valt visas ny rad-knapp på position 5 i knappraden längst ned, se bilden till höger. 17

18 4.3.4 Långa SMS När Långa SMS är valt kan man skriva ett meddelande som är längre än 160 tecken. När meddelandet skickas delas det upp på 2 eller flera SMS beroende på hur många tecken som man har skrivit. I vyn Skicka meddelande visas antalet SMS (om det är fler än ett) Extra bekräftelsevy innan meddelande skickas När Extra bekräftelsevy innan meddelande skickas är valt visas vyn till höger som ett sista steg innan meddelandet skickas. Denna inställning är till för de personer som trycker lite för snabbt på grön högerpil/ok och därför ofta skickar meddelanden oavsiktligt Spara inkommet meddelande När man trycker på grön högerpil i Inkomna-vyn och Ange om sms ska sparas är valt visas en vy där man får välja om meddelandet ska sparas eller raderas. När man trycker på OK visas sedan Vill du svara på meddelandet. När Spara sms när det besvarats är valt visas Vill du svara på meddelandet? direkt när man trycker på grön högerpil. När meddelandet har besvarats flyttas det till Sparade. Detta ger en enklare hantering av inkomna meddelanden. 4.4 Basmeddelanden I Inställningar Telefon och SMS Basmeddelanden definierar man basmeddelanden. Hur detta görs beskrivs nedan. 18

19 4.4.1 Nytt basmeddelande För att skapa ett nytt basmeddelande trycker man på knappen Ny. Basmeddelandet läggs då in via följande sekvens: Först väljer man en symbol och sedan skriver man in bilder/text för basmeddelandet. Symbolen bifogas ej i meddelandet utan är bara en hjälp för användaren att hitta rätt basmeddelande Ändra basmeddelande För att ändra ett basmeddelande markerar man det och trycker på knappen Ändra. Basmeddelandet ändras via samma vy som i Nytt basmeddelande ovan Ta bort basmeddelande För att ta bort ett basmeddelande markerar man det och trycker på knappen Ta bort. Man får bekräfta att basmeddelandet ska tas bort Flytta basmeddelande uppåt/nedåt För att flytta ett basmeddelande markerar man det och trycker på knapparna Flytta uppåt eller Flytta nedåt. Basmeddelandet flyttas då. 4.5 Rensa meddelanden I Inställningar Telefon och SMS Rensa meddelanden kan man ta bort samtliga meddelanden i mapparna Inkomna, Skickade, Sparade och Utkast. Man kryssar i de mappar som man vill rensa och trycker sedan på OK. 19

20 4.6 SIM-kontakter Via Inställningar Telefon och SMS SIM-kontakter kan man kopiera de kontakter som finns på SIMkortet till Handis egen kontaktlista. Detta är endast aktuellt om användaren flyttar ett SIM-kort från en annan mobiltelefon till en Handi och vill ta med sig sina inmatade kontakter. När man trycker på OK startar kopieringen. SIM-kontaktens telefonnummer läggs in som mobilnummer i Kontakter. Detta kan behöva redigeras senare, se nedan. Om det finns en exakt likadan kontakt (samma namn och nummer) på SIM-kortet och i Kontakter sker ingen kopiering. Om det finns en kontakt med samma namn men ett annat nummer skapas en dubblett. När kopieringen är klar visas ett meddelande. Efter kopieringen kan kontaktlistan behöva redigeras, se nedan Avancerad redigering När man importerar SIM-kontakter läggs sannolikt många fasta telefonnummer in felaktigt som mobilnummer. Då behöver man flytta numret till rätt plats. Man kan även behöva lägga ihop två kontakter till en enda, t ex Kalle mobil och Kalle hem till Kalle. Det gör man genom att kopiera ett nummer från den ena kontakten till den andra. För att redigera kontakterna går man till Handifunktionen Kontakter, markerar önskad kontakt och trycker sedan på grön högerpil. Då visas Kontaktvyn. Flytta nummer Om endast ett nummer finns angivet för kontakten kan man enkelt flytta telefonnummer till mobilnummer och vice versa. 20

21 Kopiera nummer mellan kontakter 1. Kopiera ett befintligt nummer via Kopiera-knappen. 2. Gå till en annan kontakt och klistra in numret via Klistra inknappen. 4.7 Talsyntes i tangentbordet Via Inställningar System Talsyntes Talsyntes i tangentbordet bestämmer man om och hur talsyntes ska användas i tangentbordet: Uppläsning av ord vid mellanslag Talstöd-knapp i (textfältet) Uppläsning av ord vid mellanslag När Uppläsning av ord vid mellanslag är ikryssat läses orden/bilderna upp medan man skriver i tangentbordet. Föregående ord läses upp så fort man skriver mellanslag. 21

22 4.7.2 Talstöd-knapp i (textfältet) När Talstöd-knapp i textfältet är ikryssat visas talstödknappen bredvid textfältet. Se bilden till vänster. När Talstöd-knapp i textfältet inte är ikryssat visas ingen talstödknapp. (Förutsatt att smileyknapp inte heller är vald, se Smiley-knapp.) Se bilden till höger. När man trycker på Talstödknappen läses hela meddelandet upp. 4.8 Tangentbord Via Inställningar System Tangentbord bestämmer man om bokstäverna i tangentbordet automatiskt ska ändras från versaler till gemener och vice versa. När alternativet Alltid VERSALER är valt visas stora bokstäver i tangentbordet, så länge man inte trycker på knappen. När alternativet Automatisk ändring av skiftläge är valt blir första bokstaven efter en punkt eller ny rad automatiskt versal. Andra bokstaven i ett ord blir sedan gemen. 22

23 5 Tips vid användning av Bild-SMS Ett meddelande i Bild-SMS är alltså egentligen ett vanligt textmeddelande. Det är när meddelandet visas i Handi som orden översätts till bilder, förutsatt att det finns bilder i Handi som har samma namn som orden. För att meddelandet ska visas med bilder i mottagarens Handi krävs då att det finns bilder med samma namn där, annars visas meddelandet med text. Bildernas namn är därför ytterst viktiga i Bild-SMS. Det är lika viktigt att det finns bilder att skriva meddelande med. Följ därför rekommendationerna nedan för att Bild-SMS ska fungera så bra som möjligt. 5.1 Se över Handis bilder Det behövs bilder för kommunikation för att Bild-SMS ska gå att använda. De Basbilder och AIR-bilder som ingår i Handi är inte så lämpliga för kommunikation, utan är främst tänkta att användas i funktionen Kalender. Då det oftast inte räcker med egna foton behövs det andra bildbaser, t ex Pictogram eller PCS. Använd sedan PCprogrammet HandiTools för att lägga in de nya bilderna. HandiTools finns på den medföljande CDn, det går även att ladda ner kostnadsfritt från eller Det måste vara enkelt att hitta bland bilderna i Handi, så sortera bilderna i lämplig ordning och ta bort de som inte behövs. Använd HandiTools även för detta. Ett sätt att organisera är att lägga in bilder som ska användas i Bild SMS bakifrån och bilder som ska användas i Kalender framifrån. Då kan man söka från olika håll beroende på vilken funktion man använder. Namnge bilderna så att de passar att skicka som meddelande. Detta gäller främst om meddelandet ska skickas från Handi till en vanlig mobiltelefon. T ex visas meddelandet som ringa hemma i en vanlig mobiltelefon. Det blir mera lättförståeligt om man byter namn på bilderna så att det står ring hem istället. AIR-bilderna har ändelsen AIR i varje namn, t ex TV AIR. Om man ska använda dessa i Bild SMS bör ändelsen tas bort, dvs ändra namnet till TV. Även detta gör man i HandiTools. 23

24 5.2 Samma bildnamn hos sändare och mottagare När man skickar bildmeddelande mellan två Handi är det viktigt att det är samma bildlista hos både sändare och mottagare, annars kan inte texten översättas till bilder hos mottagaren. Bilderna behöver dock inte se likadana ut - det kan t ex vara Pictogram i sändarens Handi och PCS i mottagarens Handi - huvudsaken är att de har samma namn. Se alltså till att ha likartad bildlista i de Handi vars användare skickar meddelanden mellan varandra. När man ska skicka meddelande från en vanlig mobiltelefon till en Handi är det bra att ha en förteckning över mottagarens bilder så att man väljer rätt ord, stavning etc när man skriver textmeddelandet. I HandiTools kan man skriva ut en sådan förteckning. 24

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning SMS Programversion 4.8.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda SMS... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Skriva nytt SMS... 4 2.3 Inkomna

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B Bruksanvisning Handi Anteckningar Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev B Innehållsförteckning

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Anteckningar Programversion 4.4.4 eller senare Rev B Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda Anteckningar... 3 2.1 Tangentbordet... 3 2.2 Skriva ny anteckning...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kontakter För Handi med telefonfunktion Programversion 4.8.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2 Använda Kontakter... 3 2.1 Kontaktlistan...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kontakter För Handi utan telefonfunktion Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46

Läs mer

Handi Bildsamtal. Bruksanvisning. Rev E

Handi Bildsamtal. Bruksanvisning. Rev E Bruksanvisning Handi Bildsamtal Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev E Innehållsförteckning

Läs mer

Handi. Kamera. Bruksanvisning. Rev D

Handi. Kamera. Bruksanvisning. Rev D Bruksanvisning Handi Kamera Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev D Innehållsförteckning

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Kamera Programversion 4.2.0 eller senare Rev A1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Kamera... 3 2.1 Fotografera från Handimenyn/Startmenyn... 3

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Album Programversion 4.4.4 eller senare Rev B Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda Album... 3 2.1 Bildspelsvyn... 3 3 Inställningar... 4 3.1 Nytt

Läs mer

Bruksanvisning. Gäller för både Handi och Handifon. Programversion 3.10 eller senare

Bruksanvisning. Gäller för både Handi och Handifon. Programversion 3.10 eller senare Bruksanvisning Gäller för både Handi och Handifon Programversion 3.10 eller senare Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Rev D 2008-11-16 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Formulär och Formulärsvar Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

Bruksanvisning Handi. Kamera

Bruksanvisning Handi. Kamera Bruksanvisning Handi Kamera Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Rev C 2009-09-11 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Fotografera från Handimenyn... 3

Läs mer

Handi Miniräknare. Bruksanvisning. Rev B

Handi Miniräknare. Bruksanvisning. Rev B Bruksanvisning Handi Miniräknare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev B Innehållsförteckning

Läs mer

Rekonditionering. Handi Socket

Rekonditionering. Handi Socket Rekonditionering Handi Socket Dok.typ : Rep. / Rekond. HandiSocket med Handikalender Utgåva och datum : Kontrollerat av Rep. ansvarlig: NÅ Artikelnr 0371 Ändringar, historik, version Datum och sign. Beskrivning

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Handi Formulär och Formulärsvar

Handi Formulär och Formulärsvar Bruksanvisning Handi Formulär och Formulärsvar Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev

Läs mer

Handi5 unika funktioner

Handi5 unika funktioner Handi5 unika funktioner Gäller Handi v5.3.4. 2016-05-11 Sammanställning Startmenyn ett skyddande skal Kan användas helt offline Tydliga notiser Hjälp på distans med myabilia Förenklad orientering bland

Läs mer

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi Anpassa Handi5 En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2016-08-31 Om den här guiden Handi har stora anpassningsmöjligheter, vilket både är en styrka och en svaghet. Det

Läs mer

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01

Anpassa Handi5. En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01 Anpassa Handi5 En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i Handi5. 2014-10-01 Om den här guiden Handi har stora anpassningsmöjligheter, vilket både är en styrka och en svaghet. Det

Läs mer

Total omstart för Handifon Touch Cruise II

Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart för Handifon Touch Cruise II Total omstart innebär att Handi TC II startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi TC II ska gå till en

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Rev E SE 2 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell beskrivning av hur man installerar en demoversion av Handi5 SW. Bilderna visar hur det

Läs mer

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Programversion 2.2. Rev E SE

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Programversion 2.2. Rev E SE Bruksanvisning Menyfunktioner Memoactive Memoplanner Programversion 2.2 Rev E SE Innehåll 1 Inledning 4 2 Menyer och funktioner 5 3 Diktafon 6 4 Mina foton 7 4.1 Radera 8 5 Nedräkning 8 5.1 Ny nedräkning

Läs mer

Handi Kalender. Bruksanvisning. Rev D

Handi Kalender. Bruksanvisning. Rev D Bruksanvisning Handi Kalender Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev D Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Handi 5. Programversion 5.3.3 eller senare. Rev I SE

Bruksanvisning. Handi 5. Programversion 5.3.3 eller senare. Rev I SE Bruksanvisning Bruksanvisning Handi 5 Programversion 5.3.3 eller senare Rev I SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Generella principer... 6 2.1 Handi-skalet... 6 2.2 Handi-principer... 7 2.3

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Handbok för Handifon ipaq rw6815

Handbok för Handifon ipaq rw6815 Handbok för Handifon ipaq rw6815 Programversion 3.8 Rev C 1 2008-05-13 Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Generellt...

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Rev A Kamera En ny funktion i Handifon

Rev A Kamera En ny funktion i Handifon Rev A 07-12-20 Kamera En ny funktion i Handifon 2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lägga in Kamera i Handimenyn... 2 Starta kameran från Handimenyn... 3 Sökarvyn... 3 Vill du spara?... 3 Titta på bilderna...

Läs mer

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Memoplanner. Programversion 2.2. Rev F SE

Bruksanvisning. Menyfunktioner. Memoplanner. Programversion 2.2. Rev F SE Bruksanvisning Menyfunktioner Memoplanner Programversion 2.2 Rev F SE Innehåll 1 Inledning 4 2 Menyer och funktioner 5 3 Diktafon 6 4 Mina foton 7 4.1 Radera 8 5 Nedräkning 8 5.1 Ny nedräkning 9 5.2 Pågående

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Handi 4. Handbok för Handi. ipaq hx2190. Art.nr 0370. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev C

Handi 4. Handbok för Handi. ipaq hx2190. Art.nr 0370. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev C Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handi ipaq hx2190 Art.nr 0370 Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2. Apparatöversikt...

Läs mer

Handi. ett hjälpmedel i tiden!

Handi. ett hjälpmedel i tiden! Handi ett hjälpmedel i tiden! Handi är ett förskrivningsbart hjälpmedel som kan anpassas och växa med individen. Med Handi får man stöd med tid, planering, struktur, minne, fokus och koncentration. Handdator

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Bruksanvisning HandiTools

Bruksanvisning HandiTools Bruksanvisning Bruksanvisning HandiTools Version 2.4 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Revisionshistorik HandiTools 2.4

Revisionshistorik HandiTools 2.4 Revisionshistorik HandiTools 2.4 Version 2.4.11 Utfört 2012-01-10 Bugfix. Nu fungerar Bläddra bild i Windows XP och Vista. Bugfix. Den ändring av betyg för Ja/Nej-formulär som gjordes i v2.4.10 har nu

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC.

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC. Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC Rev D SE 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell

Läs mer

Handi 4. Bruksanvisning. Handi och Handifon. Programversion eller senare. Rev E1 SE

Handi 4. Bruksanvisning. Handi och Handifon. Programversion eller senare. Rev E1 SE Bruksanvisning Handi 4 Bruksanvisning Handi och Handifon Programversion 4.10.0 eller senare Rev E1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Generella principer... 5 3. Handimenyn/Startmenyn... 7 3.1

Läs mer

Handi version 3.10 Revisionshistorik

Handi version 3.10 Revisionshistorik Handi version 3.10 Revisionshistorik Ny uppdatering Utfört 2010-10-26 Handi version 3.10.18 B 50-öringen borttagen i Prisräknaren. Handifon version 3.10.21 A 50-öringen borttagen i Prisräknaren. Version

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev H SE

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev H SE Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Rev H SE 2 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell beskrivning av hur man installerar en demoversion av Handi5 SW. Bilderna visar hur det

Läs mer

Handbok för Handifon HTC Touch Cruise II

Handbok för Handifon HTC Touch Cruise II Bruksanvisning Handbok för Handifon HTC Touch Cruise II Art.nr 0352 Programversion 3.10 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00

Läs mer

WorldPenScan X med mobila enheter

WorldPenScan X med mobila enheter WorldPenScan X med mobila enheter Återförsäljare dikteringsbutiken.se SpeechCom Systemutveckling AB dikteringsbutiken.se Hemvägen 11, 442 77 ROMELANDA Tel: 0303-24 41 42 info@dikteringsbutiken.se www.dikteringsbutiken.se

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Handbok för Handifon HTC Touch Cruise

Handbok för Handifon HTC Touch Cruise + Handbok för Handifon HTC Touch Cruise Programversion 3.10 eller senare Handitek Ågatan 1, 795 31 Rättvik Tel 0248-798980 Fax 0248-798983 www.handitek.se Rev D 1 2008-10-31 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

1 Klicka i sökrutan och skriv en del av. 2 Här ser du om dina kollegor är tillgängliga. 3 Klicka på den kontakt som du vill öppna.

1 Klicka i sökrutan och skriv en del av. 2 Här ser du om dina kollegor är tillgängliga. 3 Klicka på den kontakt som du vill öppna. Söka efter och öppna kontakter 5 När du öppnar appen FrontOffice visas sidan Kontakter. Klicka i sökrutan och skriv en del av namnet. Ju mer du skriver desto färre resultat visas. Under FrontOffice Kontakter

Läs mer

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått)

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått) Funktionalitet V4.10.4 fon HD Mini V4.10.2 fon P V4.10.4 Defy+ V5.3.0 Rev I, 2013-11-04 cover 2 V5.3.0 (Utgått) Generellt Programgeneration 4 4 4 5 5 Operativsystem Windows Mobile Windows Mobile Windows

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Handbok för Handifon

Handbok för Handifon Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handifon HTC Touch Cruise II Art.nr 0352 Programversion 4.2.0 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Anpassa HandiKalender

Anpassa HandiKalender Anpassa HandiKalender En guide till de viktigaste anpassningarna och inställningarna i HandiKalender för ios. 2016-11-14 Inställning notiser Hur ska larmnotiser från HandiKalender visas? Banderoll Notis

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion... 5 Kom igång med Handiladdaren... 9 Användare i Handiladdaren... 15 Kalender... 19 Album... 27

Innehållsförteckning Introduktion... 5 Kom igång med Handiladdaren... 9 Användare i Handiladdaren... 15 Kalender... 19 Album... 27 Handiladdaren Version II Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809055 Handiladdaren II Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes

EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INSTALLATION... 2 PROGRAMINFORMATION... 2 PROGRAMMET

Läs mer

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning Bruksanvisning snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Utarbetad av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbete med Abilia Innehållsförteckning Om programmet...2 Tekniska

Läs mer

Total omstart Handi Defy+

Total omstart Handi Defy+ Total omstart Handi Defy+ Total omstart innebär att Handi Defy+ startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi Defy+ ska lämnas till en ny användare

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Handbok för Handifon

Handbok för Handifon Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handifon HTC Touch Cruise Art.nr 0351 Programversion 4.6.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2. Apparatöversikt...

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Handifon P V ,5 QVGA. X X X headset) Wifi X X X Ja, är lämpligt att ha abonnemang med mobilsurf. Även möjligt via Wifi

Handifon P V ,5 QVGA. X X X headset) Wifi X X X Ja, är lämpligt att ha abonnemang med mobilsurf. Även möjligt via Wifi Funktionalitet V4.10.4 fon P V4.10.4 Defy+ V5.3.4 cover 3 V5.3.4 Rev P, 2016-05-12 Note 4 V5.3.4 (Säljstart 2015-10) (Säljstart 2015-12) Generellt Programgeneration 4 4 5 5 5 Operativsystem Windows Mobile

Läs mer

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Sida 1 av 14 Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Nu när vi går över från FC till Outlook kan det vara viktigt att alla vet vad som förväntas av var och en i användningen

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Installation av Android-mobiler

Installation av Android-mobiler Installation av Android-mobiler Anm! För detaljer avseende installation hänvisas till dokumentation levererad med din mobil. Installera mymmx på Android-mobiler: 1. Starta webbläsaren på din mobil. 2.

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Bruksanvisning. Handi II. ipaq2210

Bruksanvisning. Handi II. ipaq2210 Bruksanvisning Handi II ipaq2210 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Läsanvisningar... 4 1.2 Kortfattade beskrivningar av samtliga funktioner... 5 1.3 Generella principer... 7 1.4 Kvartursprincipen... 8 2 Terminologi...

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 3. Art.nr Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 3. Art.nr Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 3 Art.nr 706450 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått)

Handifon HD Mini V4.10.2. (Utgått) Funktionalitet V4.10.4 fon HD Mini V4.10.2 fon P V4.10.4 Defy+ V5.3.2 Rev L, 2014-09-30 cover 2 V5.3.2 (Utgått) Generellt Programgeneration 4 4 4 5 5 Operativsystem Windows Mobile Windows Mobile Windows

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

Handi 4. Handbok för Handi. Socket SoMo 650. Art.nr 0371. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev E

Handi 4. Handbok för Handi. Socket SoMo 650. Art.nr 0371. Programversion 4.6.0 eller senare. Rev E Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handi Socket SoMo 650 Art.nr 0371 Programversion 4.6.0 eller senare Rev E Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2. Apparatöversikt...

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Handbok för Handifon

Handbok för Handifon Bruksanvisning Handi 4 Handbok för Handifon HTC Touch Cruise II Art.nr 0352 Programversion 4.6.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Generellt... 4 1.2 Läsanvisningar... 4 2.

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER...

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... Manual för ledare Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... 11 Allmän info Uppe till höger finns ett frågetecken. Ställer

Läs mer