Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,"

Transkript

1 Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en skoltidning. I den här lathunden får du en introduktion till bland annat programmets olika delar, hur en publikation är uppbyggd, hur du skapar texter, bilder, figurer, tabeller och specialeffekter med hjälp av WordArt.

2 Publikationens olika delar När du bygger upp en sida skapar du UDPDU för de bilder, texter, figurer etc. (objekt) som du vill ha med på en sida. Ramarna gör att du enkelt kan IO\WWDUXQWREMHNWHQ på själva sidan. Ramarna gör ockås att du tillfälligt kan lägga objekt på arbetsytan utanför själva sidan om du tillexempel vill testa olika bilder eller placeringar av objekt. Det finns ytterligare en finess med att de olika delarna på sidan ligger i separata ramar, nämligen att du kan bestämma vad som ska ligga framför och vad som ska ligga bakom. Du kan tillexempel välja att lägga en bild bakom en text, eller låta en bild sticka fram under en annan. +luqhgdqvhugxhqelogvrpehvnulyhughrolndghoduqdlhqsxeolndwlrq På nästa sida kan du läsa om programfönstr ets olika delar och innehållet i verktygsfälten.

3 Programfönstret och verktygsfälten I den här delen av lathunden får du först en översikt av programmets fönster och dess olika delar. Lite längre ned på sidan hittar du en beskrivning av de vanligaste knapparna i verktygsfälten. Programfönstret

4 Knapparna i verktygsfälten 9LVDRFKG OMDYHUNW\JVIlOWHQ Om något verktygsfält skulle försvinna så kan du ta fram det igen via menynerna 9LVD, 9HUNW\JVIlOW RFKOLQMDOHU och därefter klickar du på det verktygsfält du vill ta fram, du kan också klicka på knappen cwhuvwloo. Du använder samma meny om du av någon anledning vill dölja n ågot av verktygsfälten.

5 Skapa en ny publikation I den här delen av lathunden får du exempel på hur du skapar en ny, tom publikation, hur du gör för att skapa en publikation med hjälp av funktionen Guider, och hur du gör för att lägga till och ta bort sidor. Dessutom ska vi titta på och hur du gör för att växla mellan sidorna i en publikation. 'LDORJUXWDQ I UQ\SXEOLNDWLRQ Det första du får fram när du startat programmet Publisher är en dialogruta där du kan välja hur du vill skapa en ny publikation. Du kommer också åt denna dialogruta genom att använda menyn $UNLY och därefter klicka på 1\WW

6 6NDSDHWWQ\WWWRPWGRNXPHQW Klicka på fliken 7RPVLGD. Du får då fram några olika alternativ på tomma publikationer som själv kan bestämma utseendet på. Klicka på alternativet +HOVLGD. Klicka sedan på 2.. Den nya sidan är en blank sida som motsvarar ett A4-ark.

7 (WWQ\WWGRNXPHQWPHGKMlOSDYJXLGHU Programmet tillhandahåller enkla vägledningar som steg för steg hjälper dig att snabbt skapa olika typer av publikationer. Dessa vägledningar kallas för *XLGHU. Under fliken *XLGHU klickar du på den typ av publikation som du vill skapa. Klicka därefter på knappen 2.. Guiden startas och du får svara på några frågor, därefter skapar programmet din publikation. Du kan i efterhand förändra innehållet i en publikation skapad med hjälp av guiden.

8 /ljjdwloohqq\vlgd För att infoga nya sidor i din publikation klickar du på menyn,qirjd och därefter på alternativet 6LGD. Du får då upp en dialogruta som heter,qirjdvlgd. Vid $QWDOQ\DVLGRU fyller du i hur många nya sidor du vill infoga. Bocka därefter för om den nya sidan ska infogas I UH eller HIWHU aktuell sida. I fältet $OWHUQDWLY kan du välja om den nya sidan ska vara tom, innehålla en textram eller om du vill kopiera alla obejkt från en befintlig sida

9 7DERUWHQVLGD För att ta bort en sida i din publikation bläddrar du fram till den sida som du vill ta bort, sedan klickar du på menyn 5HGLJHUD och därefter på alternativet 7DERUW. 9l[ODPHOODQVLGRU Om du arbetar med fler sidor använder du pilarna vid sidindikeringen som du hittar längst ned till vänster i programfönstret. Du kan också växla sida genom att skriva in önskat sidnummer i rutan vid 6LGD och därefter trycka på tangenten 5HWXUQ.

10 Arbeta med text Här kan du läsa om hur du skapar och tar bort en textram, förändrar storlek och flyttar textramen, skriver text och formaterar texten samt hur du gör för att överföra text från ett worddokument eller från en sida på Internet till en textram. Du hittar också en beskrivning av verktygsfältet för text. 5LWDXWHQWH[WUDP RFKVNULYDWH[W För att du ska kunna skriva en text måste du först skapa en textram. Börja med att klicka på textverktyget. Rita därefter ut textramen genom att peka på sidan där du vill ha texten, hålla ned vänster musknapp samtidigt som du drar ut en ram. Släpp upp musknappen när du är nöjd med storleken på textramen. Därefter vänsterklickar du i fältet så att en blinkande markör kommer fram, sedan är det bara att börja skriva. För att ta bort text i en textram använder du backstegstangenten du kan också markera text och trycka på tangenten 'HOHWH.

11 ) UlQGUDVWRUOHNSnWH[WIlOWHW Om du behöver förändra storleken på textfältet gör du det genom att peka på något av de små svarta handtagen som sitter i själva ramen på textfältet. (Om du inte kan se dem klickar du först någonstans på eller i textramen.) Pekaren förändrar då utseende och byter namn till Storlek. Håll ned vänster musknapp samtidigt som du drar i handtaget tills ramen fått önskad storlek. )O\WWDSnWH[WUDPHQ För att flytta på textramen pekar någonstans på linjen som går mellan de små svarta handtagen i kanten på textramen. När pekaren byter skepnad och förvandlas till en flyttbil håller du ned vänster musknapp samtidigt som du drar texramen dit du vill ha den. Släpp upp musknappen.

12 )RUPDWHUDWH[W När du klickar på en textram visas verktygsfältet som du använder för att formatera text. 9HUNW\JI UDWWIRUPDWHUDWH[W För att förändra en hel text eller en del av en text måste du först markera den i textramen genom att dra över den samtidigt som du håller ned vänster musknapp. Klicka sedan på de verktyg som du vill använda. Här nedan ser du en beskrivning av de olika knapparna i verktygsfältet.

13 5DGHUDWH[WUDPHQ För att ta bort en textram markerar du textramen genom att klicka på den en gång så att de svarta små handtagen blir synliga. Välj därefter 7DERUWWH[WUDP som du finner i menyn 5HGLJHUD. I stället för att använda menyerna kan du också radera en textram genom att samtidigt trycka ned tangenterna &WUO och 'HOHWH. gyhui UDWH[WIUnQHWWZRUGGRNXPHQW HOOHUHQZHEEVLGD Du kan hämta text från ett worddokument eller från en sida på Internet och sedan klistra in den i en textram i Publisher. Börja med att i Publisher skapa en textram som du vill överföra texten till. 9l[OD YHUWLOO:RUG (eller till din webbläsare) och markera texten som du vill överföra. Kopiera texten med hjälp av.rslhud (&RS\)som du hittar i menyn 5HGLJHUD((GLW) 9l[OD YHUWLOO3XEOLVKHUoch klicka i textfältet, klicka därefter på.olvwudlq.

14 0RQWHUDWH[WLIOHUDWH[WUDPDU VSDOWHU Längst ned på textramen finner du en knapp som heter.rssodghudpdu. Om knappen ser ut som på bilden här intill betyder det att all text ryms i den befinliga textramen eller att textramen är tom. Om textramen blir full, antingen genom att du skriver in text eller genom att du klistrar in text ändrar knappen utseende. Du häller över texten i en ny textram genom att klicka på knappen med de tre svarta prickarna, en liten tillbringare med fylld med bokstäver kommer då fram. Klicka med tillbringaren i det textfält som du vill fylla med text. $XWRIO GH Om texten du klistrar in är för lång för att rymmas i en textram kommer programmet att fråga dig om du vill använda $XWRIO GH. Med autoflöde överförs text som inte rymms automatiskt till andra, tomma textramar. Du kan skapa dessa textramar på förhand eller välja att programmet automatiskt ska skapa en ny textram. På nästa sida finner du en beskrivning av hur du kan arbeta med bilder.

15 Arbeta med WordArt Med WordArt kan du skapa texter med olika effekter och former som kan vara användbara om du tillexempel vill göra en annorlunda rubrik. Här kan du läsa om hur du använder verktyget WordArt. Du finner också en beskrivning av verktygsfältet för WordArt. 5LWDXWHQZRUGDUWUDP För att du ska kunna arbeta med WordArt måste du först skapa en ram. Klicka på verktyget för WordArt. Rita därefter ut ramen för texten genom att peka på sidan där du vill ha texten, hålla ned vänster musknapp samtidigt som du drar ut ramen. Släpp upp musknappen när du har ritat ut ramen. Du får då fram ett fönster med två ramar. I den nedre ramen skriver du in texten och genom att klicka på knappen 8SSGDWHUDH[HPSHO visas ett exempel på resultatet i den övre, streckade rutan. När du är nöjd med texten stänger du redigeringsrutan genom att klicka på krysset i det övre, högra hörnet. Du har nu fått en ram som bör se ut ungefär så här:

16 /ljjdwloohiihnwhu För att lägga till effekter måste du först växla över till redigeringsläge. Det gör du genom att dubbelklicka på eller i ramen för WordArt. När du befinner dig i redigeringsläget visas också ett speciellt verktygsfält för WordArt, det är där du hittar de olika effekterna. Se till att texten i den nedre rutan är markerad, om den inte är det markerar du den genom att dra över den samtidigt som du håller ned vänster musknapp. Här nedan följer en beskrivning av innehållet i verktygsfältet för WordArt och vilka olika effekter som du kan lägga till texten. Klicka på pilen till höger om rutan där det står normal, en meny med olika alternativ kommer då fram. Klicka på den linje eller form som du vill anpassa texten till.

17 %\WDWHFNHQVWRUOHN %\WDWHFNHQVQLWW Här nedan ser du en beskrivning av de olika knapparna i verktygsfältet för WordArt:

18 5DGHUDHQZRUGDUWUDP För att ta bort en wordart-ram markerar du bildramen genom att klicka på den en gång så att de svarta små handtagen blir synliga. Välj därefter 7DERUWREMHNW som du finner i menyn 5HGLJHUD. )O\WWDSnZRUGDUWUDPHQ För att flytta på ramen pekar någonstans på linjen som går mellan de små svarta handtagen i kanten på ramen. När pekaren byter skepnad och förvandlas till en flyttbil håller du ned vänster musknapp samtidigt som du drar ramen dit du vill ha den. Släpp upp musknappen när du är nöjd med placeringen.

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Datorn i skolan PIM examination 5

Datorn i skolan PIM examination 5 1 Datorn i skolan PIM examination 5 2010-04-08 Lotta Lind 2 Innehåll Förord...3 Datorn i skolan -för elever...4 Datorn i skolan - för pedagoger...5 Windows - Hur man hanterar en dator...7 Skriva i Word

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor Manual Att skapa lokala Facebooksidor Skapa en Facebooksida 1. Logga in på Facebook med din vanliga, privata inloggning. När du har skapat sidan kommer du alltid att publicera på sidan som just sida, och

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer