Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST"

Transkript

1 Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1

2 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett sidnummer, som vill förstå klicka varför på Infoga och inte bara (eng hur Insert ) i menyraden, och klicka sedan på Sidnummer (eng T Page number ) för att infoga ett sidnummer. Därefter måste du yvärr är sidnumrering i Word inte så lätt som man skulle kunna önska och välja stil för ditt sidnummer. tyvärr går det inte göra en steg för steg manual som fungerar i alla lägen. Det som krävs är att man får en förståelse för händelseförloppet och att man utöver sidnumrering även behärskar avsnittsbrytning. Innan vi börjar är det viktigt att förstå att man kan ge olika delar av ett Worddokument olika utseende. Du kan ha sidor med olika marginaler, du kan ha Du kan också öppna sidfoten genom att visa utskriftslayout liggande sidor, du kan ha sidnumrering eller inte - de olika delarna i ett dokument (Visa-fliken) och dubbelklicka längst ner på en sida, och därefter kan se helt olika ut! infoga sidnummer. Men, för att programmet skall kunna veta vilka delar av dokumentet som skall ha När markören står i sidfoten så ser du följande menyalternativ en annorlunda utformning så måste man tala om det för programmet, i Word talar man om det genom att dela upp dokumentet i olika delar som kallas avsnitt (eng: sections ). Varje del av ett dokument med egen utformning blir ett avsnitt. Varje avsnitt kan alltså ha sin egen utformning, inte bara vad gäller sidnummer Normalt vill man ha en sidnumrering som löper från sidan 1 och framåt utan också för sidans utseende med stående/liggande format, marginaler, och därför är detta standard i Word. Vill man bryta mot normalregeln så kolumner, fotnötter etc. Detta är grunden för att man ska förstå hur man hanterar måste man tala om det för programmet. Lägg därför märke till alternativet övergripande formatering i Word! Länka till föregående (eng: Link to previous ) i verktygsfältet här till Words höger. standard Genom för att sidnummer. klicka på den växlar man mellan att fortsätta med samma sidfot som i föregående avsnitt, inklusive sidnumrering, eller Word skapa har som en ny standard sidfot med (eng: möjlighet default ) till att ny sidnumreringen sidnumrering. Om börjar sidfoten med är 1 på första samma sidan och som fortsätter i föregående sedan avsnitt numreringen står det Samma kontinuerligt som genom föregående hela texten. (eng: Om du vill Same avvika as från previous ) detta så till måste höger du ovanför tala om sidfoten. för programmet var du vill bryta mönstret och hur du vill göra istället, dvs. om du inte ska ha löpande sidnumrering från Alltså: sidan ett om och du framåt, vill skapa så måste nya sidnummer du tala om som det för inteword, är en den fortsättning här handledningen på berättar föregående hur man avsnitt gör det. så skall du inte ha Samma som föregående aktivt. Skriv klart texten först. Tänk sedan igenom hur dokumentets olika delar ska se ut, ska det vara sidnummer i hela texten? Sidnumrering kanske ska börja först efter innehållsförteckningen? Ska bilagorna ha samma sidnumrering? Behövs det en liggande sida? Och så vidare... När man bestämt sig för hur dokumentet ska se ut, så delar man in texten i avsnitt med hjälp av avsnittsbrytningar och först därefter så börjar man med sidnumreringen eller andra typer av formatering. Förstasida utan sidnummer? Det är ganska vanligt att man inte vill visa sidnumret på förstasidan, utan enbart på de följande. Om det bara är detta du vill göra så behöver du inte den här handledningen Här har vi valt att Då ha krävs ett centrerat bara att sidnummer man dubbelklickar i sidfoten. på sidfoten i dokumentet och bockar i Annorlunda förstasida (eng: Different First Page ) i verktygsfältet för sidhuvud/sidfötter

3 Steg 1. Hur skapar man en avsnittsbrytning? Steg 1. Hur skapar man en avsnittsbrytning? Som vi sade i inledningen så måste vi börja med att skapa avsnittsbrytningar. Tips: För att enklare se vad du gör så är det bra att visa alla dolda tecken, då kan du se var du har en avsnittsbrytning, ny sida, mellanslag, nytt stycke och så vidare. Dolda tecken visar du genom att klicka på knappen som ser ut som ett bakvänt P Som vi sade i inledningen så måste vi börja med att skapa avsnittsbrytningar. under Home -fliken. Tips: För att enklare se vad du gör så är det bra att visa alla dolda tecken, då kan du I och med att du ska skapa en avsnittsbrytning på nästa sida så måste du stå på se var du har en avsnittsbrytning, ny sida, mellanslag, nytt stycke och så vidare. sidan innan den sida där du vill att din sidnumrering ska börja. Dolda tecken visar du genom att klicka på knappen som ser ut som ett bakvänt P För att skapa en avsnittsbrytning i Word klickar du på fliken Sidlayout (eng: under Home -fliken. Page Layout ). Där hittar du knappen Brytning (eng: Breaks ), (se bilden nedan), I och därmed finns att det du också ska skapa en liten avsnittsbrytning nedåtriktad pil, klicka på nästa på sida den. så måste du stå på sidan innan den sida där du vill att din sidnumrering ska börja. För att skapa en avsnittsbrytning i Word klickar du på fliken Sidlayout (eng: Page Layout ). Där hittar du knappen Brytning (eng: Breaks ), (se bilden nedan), där finns det också en liten nedåtriktad pil, klicka på den. Du får då upp dialogrutan till höger. Där kan du välja olika sid- och avsnittsbrytningar. Eftersom avsikten i den här handledningen är att skapa en ny sidnumrering Du får då uppså dialogrutan väljer vi att till att höger. under Där rubriken kan du Avsnittsbrytningar välja olika sid- och (eng: avsnittsbrytningar. Section Breaks ) Eftersom klicka på avsikten i Nästa den sida här handledningen (eng: Next Page ). är att skapa en ny sidnumrering så väljer vi att att under rubriken Avsnittsbrytningar När (eng: du har Section klickat Breaks ) på knappen klicka har på du skapat Nästa en sida avsnittsbrytning. (eng: Next Page ). Om du har ställt in Word för att visa dolda tecken så kommer du att sist på När du har klickat på knappen har sidan du se skapat en rad en med avsnittsbrytning. dubbla prickar med orden Avsnittsbrytning (Nästa sida) Om (eng: du har Section ställt in Break Word (Next för att visa page) ) dolda mitt tecken i raden. så kommer Det betyder du att att sist på nedanför sidan den se en linjen rad med så kan dubbla ha prickar en annan med formatering orden Avsnittsbrytning som inte påverkar (Nästa utseendet sida) ovanför (eng: Section linjen, till Break exempel (Next olika page) ) sidnumrering. mitt i raden. Det betyder att På statusraden nedanför den längst linjen ner så i kan programmets du ha en fönster, annan kan formatering du se i vilket som avsnitt inte påverkar markören står. utseendet ovanför linjen, till exempel olika sidnumrering. På statusraden längst ner i programmets fönster, kan du se i vilket avsnitt markören står

4 Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? Hur man skapar sidnumrering Börja med att infoga ett sidnummer, klicka på Infoga (eng Insert ) i Word i menyraden, (som börjar och klicka och sedan slutar på på Sidnummer valfri sida) (eng Page number ) för att infoga ett sidnummer. Därefter måste du välja stil för ditt sidnummer. Introduktion - för dig som vill förstå varför och inte bara hur Tyvärr är sidnumrering i Word inte så lätt som man skulle kunna önska och tyvärr går det inte göra en steg för steg manual som fungerar i alla lägen. Det som krävs är att man får en förståelse för händelseförloppet och att man Du utöver kan också sidnumrering öppna sidfoten även behärskar genom att avsnittsbrytning. visa utskriftslayout (Visa-fliken) och dubbelklicka längst ner på en sida, och därefter infoga Innan sidnummer. vi börjar är det viktigt att förstå att man kan ge olika delar av ett Worddokument olika utseende. Du kan ha sidor med olika marginaler, du kan ha När liggande markören sidor, stårdu i sidfoten kan ha så sidnumrering ser du följande eller menyalternativ inte - de olika delarna i ett dokument kan se helt olika ut! Men, för att programmet skall kunna veta vilka delar av dokumentet som skall ha Normalt en annorlunda vill man utformning ha en sidnumrering så måste som man löper tala om från det sidan för programmet, 1 och framåt i Word talar och man därför om är det detta genom standard att dela i Word. upp dokumentet Vill man bryta i olika mot delar normalregeln som kallas så avsnitt måste (eng: man sections ). tala om det Varje för programmet. del av ett dokument Lägg därför med egen märke utformning till alternativet blir ett avsnitt. Länka Varje till avsnitt föregående kan alltså (eng: ha sin Link egen to utformning, previous ) inte i verktygsfältet bara vad gäller här sidnummer till höger. utan Genom också för att sidans klicka utseende på den växlar med stående/liggande man mellan att fortsätta format, med marginaler, samma kolumner, sidfot fotnötter som i föregående etc. Detta avsnitt, är grunden inklusive för att sidnumrering, man ska förstå eller hur man hanterar skapa övergripande en ny sidfot formatering med möjlighet i Word! till ny sidnumrering. Om sidfoten är samma som i föregående avsnitt står det Samma som föregående (eng: Words standard för sidnummer. Same as previous ) till höger ovanför sidfoten. Word har som standard (eng: default ) att sidnumreringen börjar med 1 på Alltså: om du vill skapa nya sidnummer som inte är en fortsättning på första sidan och fortsätter sedan numreringen kontinuerligt genom hela texten. Om föregående avsnitt så skall du inte ha Samma som föregående aktivt. du vill avvika från detta så måste du tala om för programmet var du vill bryta mönstret och hur du vill göra istället, dvs. om du inte ska ha löpande sidnumrering från sidan ett och framåt, så måste du tala om det för Word, den här handledningen berättar hur man gör det. 5 Skriv klart texten först. Tänk sedan igenom hur dokumentets olika delar ska se ut, ska det vara sidnummer i hela texten? Sidnumrering kanske ska börja först efter innehållsförteckningen? Ska bilagorna ha samma sidnumrering? Behövs det en liggande sida? Och så vidare... När man bestämt sig för hur dokumentet ska se ut, så delar man in texten i avsnitt med hjälp av avsnittsbrytningar och först därefter så börjar man med sidnumreringen eller andra typer av formatering. Förstasida utan sidnummer? Det är ganska vanligt att man inte vill visa sidnumret på förstasidan, utan enbart på de följande. Om det bara är detta du vill göra så behöver du inte den här handledningen Då krävs bara att man dubbelklickar på sidfoten i dokumentet och bockar i Annorlunda förstasida (eng: Different First Page ) i verktygsfältet för sidhuvud/sidfötter. Här har vi valt att ha ett centrerat sidnummer i sidfoten. 6 7

5 Om du vill styra vilket sidnummer som sidan ska ha klickar du på Sidnummerknappen igen, eller högerklickar på sidnumret, och väljer Formatera sidnummer (eng: Format Page Numbers... ) varpå du får upp dialogrutan här nedan. Fyll i ditt önskade sidnummer i rutan bredvid Starta från: (eng: "Start at: ) och det hela är klart! Andra sidnummer eller ta bort sidnummer i senare avsnitt. Om du i ett senare avsnitt vill ha andra sidnummer eller inte vill ha sidnummer alls, så gör du precis likadant som vi har beskrivit här: 1. Skapa ett nytt avsnitt.. Ta bort kopplingen till föregående avsnitt. 3. Ta bort eller formatera sidnumreringen som du vill ha den. 7

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Skapa snygga text- och bilddokument

Skapa snygga text- och bilddokument Skapa snygga text- och bilddokument Eskilstuna hösten 2011 Göran Thomasson Eskilstuna 2011-05-16 sida 1 Innehållsförteckning 1 Windows 7 och Picasa 3... 2 1.1 Grunder i Windows... 2 1.1.1 Höger musknapp...

Läs mer

Att placera bilder i Word

Att placera bilder i Word Att placera bilder i Word Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt samtidigt som

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Skapa din egen kanal på Youtube

Skapa din egen kanal på Youtube Skapa din egen kanal på Youtube - för dina uppladdade filmer eller som portal som visar din spellista En kanal är en sida som den allmänna publiken kan titta på och som innehåller en användares profilinformation,

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer