Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan."

Transkript

1 Laboration Word Syfte Syftet med denna laboration är att skapa en dokumentmall som sedan kan användas till framtida arbeten på det Kognitionsvetenskapliga programmet. Med mallar så är all formatering redan gjord. Lägg bara till eget innehåll när du ska skapa studentarbeten, försättsblad, innehållsförteckning, referenser och mycket annat. Laborationen består av två delar: Uppgift 1 och Uppgift 2. Scrolla ner i dokumentet för att hitta vilka uppgifter som ska göras. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan. Viktig information Denna laboration innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter som ska skickas till din laborationsassistent. För att kunna få godkänt på dessa uppgifter måste du vara registrerad via Webreg och det är även i Webreg som du ser vilken laborationsassistent som du ska skicka uppgifterna till. Laborationen är anpassad för Word 2016 på Windows 10. Du kan använda ett annat program så länge som kraven till laborationen uppfylls. Kontakta en laborationsassistent om du är intresserad av detta. Det är dock inte säkert att laborationsassistenten kan hjälpa dig om du inte använder samma mjukvaror. Detta dokument börjar med information kring vad en dokumentmall är och vilka olika funktioner som finns i Word. I slutet av dokumentet kommer uppgifterna som ska skickas in. Notera att all information kring hur man löser uppgifterna finns i detta dokument. Använd gärna sökfunktionen för att leta i dokumentet. Denna laboration kan även ses som en lathund som du kan komma ha nytta av senare under din studietid.

2 Innehållsförteckning Språkinställningar (Valfritt)... 3 Uppgift Dokumentmallar Att göra Skapa en dokumentmall: Formatmall Att göra redigera befintliga formatmallar Försättsblad Uppgift försättsblad Sidbrytningar och avsnittsbrytningar Att göra - sidbrytning Sidhuvud, sidfot och sidnummer Att göra sidhuvud Sidnummer Att göra sidhuvud och sidnumrering Innehållsförteckning Uppdatering Numrerade rubriker och listor För varje rubrik du vill numrera gör följande steg: Att göra - numrerad innehållsförteckning Referenser Uppgift Framtida tips!... 20

3 Språkinställningar (Valfritt) Laborationen till Word kommer att utgå från den svenska versionen och således kommer samtliga termer att vara på svenska. När du startar Word för första gången kommer språket automatiskt att vara inställt på engelska. Du kan ändra såhär: 1. Tryck på File, välj alternativet Options. 2. Klicka därefter på alternativet Language och placera Swedish högst upp i samtliga. Tryck på OK och starta om programmet.

4 Uppgift 1 Nedan följer uppgifter att göra i en dokumentmall. 1. Dokumentmallar När en viss typ av dokument skrivs ofta kan det vara praktiskt att ha en mall som skapar alla delar som bör finnas med. En typisk rapport innehåller exempelvis ett försättsblad, en tom andrasida, en innehållsförteckning, en uppsättning rubriker (sammanfattning, inledning, bakgrund, metod, diskussion etc.), sidnummer, förbestämd formatuppsättning med mera. I Word sparas en dokumentmall via Arkiv-knappen i övre vänstra hörnet -> Spara som -> filformat -> Word-mall. Filen heter då.dotx istället för.docx. (Se bild) När mallen öppnas skapas ett nytt tomt dokument med samma grundutseende som mallen själv. Tips: I samma lista där du valde alternativet Word-mall finner du även alternativet PDF. När du lämnar in stora rapporter är PDF-formatet att föredra då

5 det är ett format som går att öppna på samtliga datorer på universitetet Att göra Skapa en dokumentmall: 1. Skapa en ny dokumentmall 2. Spara denna som en.dotx fil och döp den till 729G01-Worduppgift1-<liu-id> 3. Applicera formatmallarna som du skapade i förra uppgiften.

6 2. Formatmall Formatmallar definierar hur rubriker, brödtext, citat och så vidare ska se ut. En formatmall bestämmer typsnitt, storlek, centrering, radavstånd, färg med mera för en viss del av dokumentet. Istället för att varje gång manuellt ställa in Arial, 16 pt och fetstil för att göra en rubrik kan vi använda formatmallen för en rubrik genom att markera den aktuella delen av texten och sedan välja ett av alternativen i galleriet för format, exempelvis genom att klicka på Rubrik 1. Genom att använda formatmallar i hela dokumentet blir det lättare att vara konsekvent gällande stil i dokumentet. Med Words inbyggda funktioner ändrar du enkelt format i hela dokumentet samtidigt. För att formatera ett stycke med en vald formatmall så klickar du på valt format när du står med textmarkören i rätt stycke. Redigera en befintlig formatmall För att redigera en befintlig formatmall är det enklast att högerklicka på formatmallen och klicka på Ändra. (Se bild) TIPS! Avstånd före och efter ett stycke anges under Format -> Stycke.

7 2.1. Att göra redigera befintliga formatmallar 1. Redigera mallen Normal enligt följande inställningar Normal Times New Roman 12 pt Avstånd 0 pt före Avstånd 12 pt efter 1,5 radavstånd Vänsterjusterad text 0 cm indrag 2. Redigera mallen Inget avstånd enligt följande inställningar: TIPS! Formatmallar kan även baseras på andra mallar vilket anges under Formatmall baserad på. Det kan vara användbart om vi exempelvis behöver en formatmall som har samma utseende som den vanliga texten men som inte har några extra radavstånd eller avstånd före och efter stycket. TIPS! Vi ställer in att det inte ska finnas några extra avstånd under Format -> Stycke Inget avstånd Baserad på formatmall: normal Avstånd 0 pt före Avstånd 12 pt efter Enkelt radavstånd 0 cm indrag

8 3. Redigera mallarna Rubrik 1, Rubrik 2, och Rubrik 3 enligt följande inställningar: Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3 Arial 16 pt Fet Avstånd 0 pt före Avstånd 12 pt efter Färg: Automatisk VERSALER 0 cm indrag Automatisk numrering Arial 14 pt Fet Avstånd 24 pt före Avstånd 12 pt efter Färg: Automatisk 0 cm indrag Automatisk numrering Arial 12 pt Fet Avstånd 18 pt före Avstånd 6 pt efter Färg: Automatisk 0 cm indrag Automatisk numrering

9 3. Försättsblad Word har en uppsättning förformaterade försättsblad som enkelt kan infogas i början av ett dokument. Försättsblad hittar du under alternativet Försättsblad som finns under fliken Infoga. Word hindrar automatiskt försättsbladet från att numreras. Du kan spara egna försättsblad genom att markera ditt försättsblad med markören och klicka på Försättsblad -> Spara markering i försättbladsgalleriet Att göra - försättsblad 1. Skapa ett försättsblad av typen Sidlinje (om ej Sidlinje finns, ta ett annat försättsblad)

10 4. Sidbrytningar och avsnittsbrytningar Denna guide kommer att behandla två typer av sidbrytningar. En sidbrytning skiljer en sida från den efterföljande i ett dokument. För att infoga en sidbrytning Infoga och sedan trycka på Sidbrytning (bild till höger) eller genom att använda snabbkommandot Ctrl+Enter (rekommenderas!). Denna typ av brytning kommer du troligtvis använda ofta då huvudrubriken ofta ska börja på en ny sida i en vetenskaplig rapport. Den andra typen av brytning är avsnittsbrytningar. De används för att dela upp ett dokument i olika avsnitt, vilket gör det möjligt att i ett och samma dokument ha olika sidhuvuden, sidfötter och därmed kan man kontrollera hur sidnumreringen ska se ut. De flesta vetenskapliga rapporter har åtminstone två avsnitt då försättssidornas avsnitt skiljer sig från själva innehållsavsnittet eftersom de inte ska vara inkluderade i sidnumreringen och inte heller i innehållsförteckningen. En avsnittsbrytning skapas via Brytningar som finns under fliken Sidlayout. På bilden nedan skapas en avsnittsbrytning och nästa avsnitt börjar på nästkommande sida. Hur du kontrollerar sidnumrering tas upp i nästa avsnitt! 4.1. Att göra - sidbrytning 1. Skapa blank andrasida.

11 5. Sidhuvud, sidfot och sidnummer Sidhuvud och sidfötter kan användas för att ange information som ska finnas med på samtliga sidor i dokumentet. Exempelvis författarens namn eller institutionen på vilken en rapport är skriven. Sidhuvud och sidfot används även vid sidnumrering av ett dokument. I Word kommer vi enkelt åt sidhuvud och sidfot genom att dubbelklicka på den övre eller undre delen av en sida. Förformaterade sidhuvuden/sidfötter kan infogas via Sidhuvud respektive Sidfot under fliken Infoga. I Word hanteras sidfot, sidhuvud och sidnummer efter vilket avsnitt de ligger i och därför måste dokumentet delas upp med hjälp av avsnittsbrytningar (se föregående sida) Att göra sidhuvud 1. Skapa ett sidhuvud med din e-postadress (LiU) formaterad i högerjustering.

12 6. Sidnummer I längre dokument är det viktigt att sidorna numreras, framförallt om de någon gång ska skrivas ut. För att lägga till numrering väljer vi Sidnummer under fliken Infoga. Det är vanligast att ha sidnummer nederst på sidan till höger. 1. Börja med att infoga en avsnittsbrytning på lämpligt ställe. 2. Öppna det andra styckets sidfot genom att dubbelklicka längst ner på sidan. När du dubbelklickar på sidfoten kommer du automatiskt in på fliken design. 3. I fliken design; avmarkera Länka till föregående (se bild nedan) och stäng sedan sidfoten genom att dubbelklicka någonstans utanför själva sidfoten. 4. Nu har du ett dokument med två olika avsnitt och du kan välja i vilket avsnitt som du vill ha sidnummer genom att placera markören på den sida (avsnitt) som du vill att sidnumret ska börja från. Vilket avsnitt du befinner dig i syns om du öppnar sidhuvudet eller sidfoten. Om du gör en avsnittbrytning vid sida 4 och infogar sidnummer på det nya avsnittet kommer sidnumret att börja på 4 och sedan räkna uppåt. I vetenskapliga rapporter är detta inte korrekt då de första sidorna inte räknas. För att få sidnumreringen att börja med sida 1 klickar vi på Sidnummer -> Formatera sidnummer under fliken Infoga och väljer sedan Börja med. Nu kan du själv välja vilket

13 nummer som numreringen ska börja med. OBS! Om du väljer att ha sidnumret i sidhuvudet måste du avmarkera Länka till föregående i sidhuvud Att göra sidhuvud och sidnumrering 1. Skapa en sidnumrering som börjar på sidan efter innehållsförteckningen, börjar räkna från 1, samt högerjustera och placera i sidfoten.

14 7. Innehållsförteckning I Word är det enkelt att lägga till och uppdatera en automatiskt genererad innehållsförteckning. För att skapa en innehållsförteckning placerar vi markören där vi vill ha tabellen och väljer Innehållsförteckning under fliken Referenser och väljer sedan en lämplig innehållsförteckning (se bild till höger) Uppdatering Högerklicka på en av raderna i tabellen och välj Uppdatera fält för att uppdatera innehållsförteckningen. Om du har lagt till nya rubriker i dokumentet bör du välja det undre alternativet Uppdatera hela tabellen. OBS! Innehållsförteckningar baseras på Rubrik 1 till och med Rubrik 4, om du bara har ändrat utseende på brödtexten till att se ut som en rubrik kommer den alltså inte att komma med i innehållsförteckningen, vilket motiverar användningen av formatmallar). Tips: När man har gjort en innehållsförteckning kan man även ändra i den manuellt (t.ex. ta bort rader som inte ska finnas med).

15 8. Numrerade rubriker och listor De flesta stora rapporter som du kommer att skriva under din tid vid universitetet kommer att innehålla flera rubriker och underrubriker. Word har ett flertal fördefinierade rubriker (t.ex. Rubrik 1, Rubrik 2,, Rubrik 9) som du hittar under fliken Start. Dessa fungerar bra att använda, men ett problem är att de inte är numrerade. När rapporter börjar närma sig ett 30-tal sidor är det bra med numrerade rubriker så att den som läser rapporten hela tiden vet vilket avsnitt som han/hon läser just nu. För att Word ska numrera dina rubriker automatiskt klickar du på Flernivålista - > Definiera ny flernivålista under fliken Start (bild nedan).

16 8.1. För varje rubrik du vill numrera gör följande steg: - Klicka på Mer >> för att se alla alternativ - Markera vilken nivå du vill ändra - Koppla nivå till formatmall - Ange vilket listtecken som ska användas (1, 2, 3, ) - Se till att listan börjar med 1. (och inte ex. 0), Notera att du inte ska ändra numret manuellt utan ändra i rullgardinen under rubriken Börja med: - Notera att siffran under Ange numrets formatering ska vara svagt gråmarkerad för att markera att den är automatiskt uppdaterad - Lägg manuellt till en punkt efter siffran under Ange numrets formatering. - Ändra indraget till 0 cm under Justerad till: - De flesta rubriker har flera underrubriker och för att göra rubriker till nivåerna efter nivå 1 krävs lite extra fokus. Det är inte så enkelt att få rätt nummer på rubrikerna. - Se till att dokumentet tar hänsyn till den föregående numreringen (exempelvis så ska en underrubrik till avsnitt 3 vara markerad med 3.1 och inte 1.1). För att ställa in detta väljer man alternativet Inkludera nivånummer från:. (Se bild på nästa sida).

17 Bilden till höger är ett exempel som visar inställningen för automatisk numrering ända till rubriknivå 3. När man börjar på en ny tredjenivå (exempelvis 1.3.1) ska siffran börja med 1 (siffran längst bak), men numreringen ska också vara beroende av nivå 2 (siffran i mitten), samt att den även ska vara beroende av nivå 1 (siffran längst fram) Att göra - numrerad innehållsförteckning 1. Skapa en numrerad autogenererad innehållsförteckning med 3 rubriksnivåer i din dokumentmall. Följ noga alla steg som är beskrivna ovan. OBS! Det kan vara så att Word glömmer bort dina inställningar, då måste du göra om stegen en gång till.

18 9. Referenser Referenser och litteraturförteckningar kan vara en tidsödande uppgift att hantera manuellt. Words inbyggda källhanteringssystem kan underlätta detta arbete. En ny källa läggs till genom att klicka på fliken Referenser -> Infoga källhänvisning -> Lägg till ny källa. Vi anger typ av verk (bok, artikel, etc.) författare, titel, år och annan information vi har om källan och klickar sedan på OK. För att källhänvisa ett visst stycke eller mening ställer vi markören där vi vill ha källan och väljer Infoga källhänvisning igen och väljer nu en av våra inmatade källor. Resultatet blir exempelvis (Anka, 1978) för att referera till artikeln "Kalle Ankas äventyr i artikelform" av Kalle Anka från När källorna är inmatade kan vi enkelt generera en litteraturförteckning genom att klicka på Litteraturteckning under fliken Referenser och välja den litteraturförteckning vi vill använda. Det går även att ställa in vilken stil referenserna och källförteckningen ska ha. Det är dock viktigt att poängtera att det finns flera brister i detta system och det är inte alltid optimalt att använda. Det är helt ok att skriva sina referenser för hand (det kan dock ta en del tid) eller så kan man använda sig av RefWorks eller Mendeley (dessa system borde ni antingen ha fått information om eller så kommer ni inom en snar framtid få information om det av Linköpings Universitetsbibliotek).

19 Uppgift 2 I den här uppgiften ska du använda den dokumentmall du skapade i Del 1 för att utforma en kort rapport. Rapporten ska innehålla texten som finns i dokumentet blottatanken.txt. Följande ska gälla för rapporten: 1. Rapporten ska utifrån texten ha en lämplig titel och undertitel. 2. Rapporten ska innehålla lämpliga nivåer på eventuella rubriker (minst en på varje 3 rubriknivåer som du skapade i Del 1). 3. Byt ut [1] och [2] som finns i brödtexten i blottatanken.txt med referenser till följande källor. (Använd formatet APA) [1] Gärdenfors, P. (1980). Teoretiska begrepp och deras funktion. I Hansson, B. (Ed.), Metod eller anarki (3rd ed.). Doxa, Lund. [2] Lindborg, R Maskinen, människan och doktor de La Mettrie. Doxa, Lund. 4. Infoga en litteraturförteckning på sista sidan. 5. Spara denna som en.docx och döp den till 729G01-Word-uppgift2- <liu-id> Redovisning OBS! Kontrollera att du har uppfyllt alla krav på de olika formatmallarna. Skicka in dokumentmall från uppgift 1 (dotx-fil) samt den formaterade texten (docx-fil) från uppgift 2 till din laborationsassistent (se webreg). Märk mailet med 729G01-Word.

20 Framtida tips! Använd helst inte färg i din rapport. Många rapporter skrivs ut i svartvitt och om man skriver i färg ser det inte snyggt ut utskrivet! Korrekturläs dina arbeten eller be någon annan göra det! Words stavningskontroll är inte perfekt! Numrerade rubrik är inte något obligatoriskt, men uppskattas ofta av läsare. Med funktionen Ersätt kan man exempelvis söka efter två stycken mellanslag och ersätta med ett. Less is more; Rapporten ska vara enkel att läsa, vilket ofta betyder att man inte ska använda de snygga effekterna som finns i Word. Radavstånd 1.5 kan se fult ut, men det är lättare att skriva kommentarer. Om ni ska lämna in rapporter så fråga examinator vad han/hon föredrar. Det finns flera olika sätt att skriva rapporter. Beroende på inom vilket område du skriver en rapport så kommer den se olika ut. Om du har en handledare eller en assistent så fråga denna person om åsikter om du är osäker. Många problem som du stöter på har någon annan redan stött på. En sökning på Google kan lösa många problem!

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

Infoga sidnummer på annan sida än första sidan samt hur man gör en Innehållsförteckning

Infoga sidnummer på annan sida än första sidan samt hur man gör en Innehållsförteckning Studentcentrum studenthelpdesk. MANUAL Infoga sidnummer/ Innehållsförteckning Word 2007 Infoga sidnummer på annan sida än första sidan samt hur man gör en Innehållsförteckning Det viktigaste att komma

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på http://www.sub.su.se/publicera/mallar-och-visuell-identitet.aspx

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3 ANVISNING Datum: 2013-10-10 Bearbetat av: Sofie Kierkegaard Karin Jäppinen Reviderad: 2014-03-12 Avhandlingsmall Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Instruktion till att arbeta med rapportmallen

Instruktion till att arbeta med rapportmallen Instruktion till att arbeta med rapportmallen September 2016 Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad Drottninggatan 33 111 51 STOCKHOLM info@smartbuilt.se 070-645 16 40 www.smartbuilt.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Lizette Nilsson 2012-05-07 Idag Kort om vår datormiljö Vanliga orsaker till problem Låt MS Word göra jobbet åt dig - Formatmallar

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 4 (2016)

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 4 (2016) ANVISNING Datum: 2013-10-10 Bearbetat av: Sofie Kierkegaard Karin Jäppinen Reviderad: 2016-11-01 Avhandlingsmall Anvisning om avhandlingsmall i Word version 4 (2016) Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

SIDNUMRERING I WORD. IT-avdelningen

SIDNUMRERING I WORD. IT-avdelningen SIDNUMRERING I WORD IT-avdelningen Hur man skapar sidnumrering i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion för dig som vill förstå varför och inte bara hur Tyvärr är sidnumrering i Word

Läs mer

Lektion 5 MS Powerpoint

Lektion 5 MS Powerpoint Lektion 5 MS Powerpoint Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Powerpoint 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar. Formatet. Innehåll i dokumentmallen

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar. Formatet. Innehåll i dokumentmallen Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en Wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på: http://su.se/biblioteket/avhandlingsmallar

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Installation av mallen På en PC För att mallen ska kunna sparas på rätt ställe behöver datorn vara inställd på att visa dolda filer och mappar.

Läs mer

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver

Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö. Ver Formatering av rapport för examensarbete vid Akademin för teknik och miljö Ver.2017-04-21 Introduktion Detta dokument är basen för den dokumentmall, mall_för_examensarbete_-_atm.docx, som skall användas

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering

Rapportskrivning. Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Rapportskrivning Innehållsförteckning, källhänvisning, referenssystem, sidnumrering Innehållsförteckning 1. Markera alla huvudrubriker en i taget (Ctrl) och klicka på Rubrik 1, som finns uppe i menyraden.

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften.

Även om man placerar information kolumnvis så kommer all information att visas radvis i PDF-utskriften. Lathund PDF-modulen Detta är en lathund för hur man ställer in och använder PDF-modulen. Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild och

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i. word. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i. word. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i word IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

Word för uppsatsskrivare

Word för uppsatsskrivare Word för uppsatsskrivare Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad 080128 29 januari 2008 Innehåll 1 Inledning 2 2 Introduktion 2 2.1 Kom igång..................................................

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Lathund för projektmallar. Ann-Sofie Mårtensson

Lathund för projektmallar. Ann-Sofie Mårtensson Lathund för projektmallar Ann-Sofie Mårtensson 2009-09-09 Innehållsförteckning 1 Dialogrutan... 3 2 Anpassade knappar... 3 2.1 Visa dialogrutan igen... 3 2.2 Innehållsförteckningen... 4 2.3 Fotnot... 4

Läs mer

Word. En lathund. Uppbyggd under utbildning!

Word. En lathund. Uppbyggd under utbildning! En lathund Uppbyggd under utbildning! Innehållsförteckning Förord... 2 Enter... 2 Formatmallar... 2 Skapa egna... 2 Markera text och stycke... 3 Tabeller vs tabbar... 4 Tabbar... 4 Tabeller... 4 Programinställningar...

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4 Att skriva med Word 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4 Verktygsflikar 4 Fliken Start 4 Fliken Infoga 4 Fliken Sidlayout 4 Fliken Referenser 4 Fliken Utskick 5 Fliken

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Karlstads universitetsbibliotek

Karlstads universitetsbibliotek Karlstads universitetsbibliotek 2015 Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET Mallar för Office 2007

VÅRDFÖRBUNDET Mallar för Office 2007 Mallar för Office 2007 2011-03-28 Alf Lindberg Innehållsförteckning 1 Spara ned filerna på din dator... 3 1.1 Använda mallen för första gången... 4 2 Allmänt om mallarna... 5 3 Använda en mall... 5 3.1

Läs mer

Instruktionen gäller Windows 10 med Word 2016.

Instruktionen gäller Windows 10 med Word 2016. 1 INTRODUKTION Skriv ut instruktionerna och läs igenom dem samtidigt som du tittar på dokumentmallen. Instruktionen gäller Windows 10 med Word 2016. Dokumentmallen innehåller fem sidor: 1) På den första

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Formatera text med formatmallar

Formatera text med formatmallar Formatera text med formatmallar Brukar du ofta använda samma textformatering, t.ex. samma färg, storlek och teckensnitt? Då behöver du inte ändra formateringen varje gång. I stället kan du använda en formatmall

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

Vad är Affärskommunikation

Vad är Affärskommunikation AFFÄRSKOMMUNIKATION Vad är Affärskommunikation Affärskommunikation är den kommunikation man har på arbetsplatsen med kunder leverantörer myndigheter och andra i omvärlden. Affärskommunikationen innefattar

Läs mer

1. BESKRIVNING 2. HANDLEDNING. 2.1. Förberedelser

1. BESKRIVNING 2. HANDLEDNING. 2.1. Förberedelser 2003-05-22 Sida 1 (6) 1. BESKRIVNING Mallar för anläggningsspecifikationer finns för såväl fasta som mobila anläggningar. Mallarna syftar till att skapa enhetlighet i specifikationernas utformning och

Läs mer

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna )

Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna ) 1 INTRODUKTION Skriv ut instruktionerna och läs igenom dem samtidigt som du tittar på dokumentmallen ( Att ta i bruk dokumentmallen ). Sidornas struktur och snabbinstruktion (se också Information om Hanken-stilarna

Läs mer

Brevuppställning med sidhuvud

Brevuppställning med sidhuvud RIGMOR SANDER WORD-BREVUPPSTÄLLNING Sid 1 (5) Brevuppställning med sidhuvud Identifikationsuppgifterna längst upp i brevet är praktiskt att placera i sidhuvudet 1. Ta fram ett nytt dokument och ställ in

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Ändra textens utseende

Ändra textens utseende Kapitlet i korthet Kapitel 3 Ändra textens utseende I detta kapitel kommer du att lära dig att: Snabbformatering av text och stycken. Ändra tecknens utseende manuellt. Ändra styckenas utseende manuellt.

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5 Innehållsförteckning Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3 Floati... 3 Infoga en bild... 4 Text... 4 Tabeller... 5 Ändra utseende på en tabell... 5 Officeknappen... 6 Ändra ett programs

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

WordPad Windows 10 för seniorer

WordPad Windows 10 för seniorer WordPad Windows 10 för seniorer WordPad är ett textredigeringsprogram som du kan använda till att skapa och redigera dokument. Till skillnad från Anteckningar kan du i WordPad använda formatering och grafik,

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling.

Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling. SYDSOL Handledning ordbehandling 2000-02-23 Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling. Syfte: Beskriva linjalens funktioner i ordbehandling och utformning av ett dokument Skall du lyckas

Läs mer