Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning"

Transkript

1 Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort ett bra förarbete. Jag har gjort en exempelrapport baserad på instruktionerna. Du hittar den här.

2 Innehåll Disposition Formatering Rubriker Brödtext Marginaler Referenslista Sid- och avsnittsbrytningar Sidnumrering Innehållsförteckning Flernivålista Figurförteckning Finlir Klicka på länkarna till vänster om du vill hoppa direkt till ett visst avsnitt. En del avsnitt består av flera sidor.

3 Dispositionen Börja med att ta reda på rapportens disposition. Den kan se lite olika ut beroende på vilken institution du studerar. Ett exempel: Titelblad Förord Sammanfattning Abstract Innehållsförteckning Inledning Teori Metod Utvärdering/resultat Diskussion Referenser Bilagor När du vet dispositionen och vad som ska in under rubrikerna skriver du in dem i ett ordbehandlingsprogram. Den här guiden visar hur du gör i MS Office Word 2011 men kan med lite klurighet överföras till andra program.

4 Dispositionen, forts. Fyll rapporten med text och allt annat som ska vara där. Bry dig inte om någon formatering i det här läget. Skriv texten löpande under varje rubrik. Enda gången du ska(får) använda ENTER är där du vill skapa ett nytt stycke! Och kanske skapa lite luft på sidorna när du väl formaterat klart. Den här rubriken ska ligga högst upp på nästa men det löser vi senare med att infoga en sidbrytning, INTE med ENTER.

5 Formatering Det är upp till dig när du vill börja formatera men mitt förslag är att skriva så mycket som möjligt från början. Eventuellt kan du formatera rubrikerna redan i början för att lättare hitta i dokumentet. Om du inte använder RefWorks har du nog redan gjort formateringar i dina referenser kursiverat boktitlar mm. Hur du gör för att bevara dessa kursiveringar ska vi titta på lite senare. OBS! Formateringarna som används här är bara exempel. Du ska använda de typsnitt, punktstorlekar mm som anges i studiehandledningen eller annat styrdokument. Jag har inte med något om titelbladet/första n.

6 Formatering, forts. Vad ska formateras? Brödtexten, dvs den löpande texten i styckena. Referenslistan, med kursiveringar och lätt att hitta i. Rubrikerna, eventuellt numrerade. Formateras dessa rätt går det sedan lätt att skapa och uppdatera en sförteckning. Med rubrikerna följer också sidbrytningar och styckesindelningar. Sidnumreringen, inte alla sidor ska numreras.

7 Vi börjar med rubrikerna Genom att formatera rubriker får vi inte bara ett snyggt dokument, vi skapar också förutsättningar för en automatisk* sförteckning. Tips! Gör en lista med dina rubriker och rubriknivåer. * Den skapas automatiskt men måste uppdateras manuellt! OBS! Förord, Sammanfattning och Abstract ska bara se ut som rubriknivå Rubrik 1. Dessa ska inte med i sförteckningen så därför ändrar vi dem manuellt. Det går att ge dem rubrikformat men då måste man komma ihåg att ta bort dem från sförteckningen.

8 Rubrikerna, forts Markera det som ska bli en rubrik. Klicka på önskat rubrikformat under Format. I det här fallet Rubrik 1. Gå igenom dokumentet och formatera alla rubriker. Det går alltid att lägga till, ta bort och ändra rubriknivå. Normalt är att begränsa antalet rubriknivåer till tre.

9 Rubrikerna, forts Rubrikformateringen är klar men de ser inte ut som vi tänkt oss. Markera någon rubrik med den rubriknivå som du vill ändra t ex Inledning som har rubriknivå 1. Här har jag t ex ändrat till Arial, fet, 16 punkter och svart text. Med rubriken fortfarande markerad högerklickar du på formatknappen och klickar på Update to Match Selection så att markeringen matchas. Nu ändras alla Rubrik 1-rubriker. Upprepa med de övriga rubriknivåerna.

10 Rubrikerna, forts Ett snabbt sätt att få koll på rubrikerna(och sid- och avsnittsbrytning som kommer senare) är att klicka på Outline under View-fliken. Här kan du mycket enkelt flytta stycken, ändra ordning och nivå.

11 Sedan brödtexten Under förutsättning att du skrivit all brödtext i samma format blir det lika enkelt som att byta rubrikformat. Men först ska vi rädda kursiveringen i referenserna*, om du redan gjort sådana, genom att klipp ut dem och klistra in dem i ett tom dokument. Vi ska hämta dem senare. Markera ett textstycke i dokumentet någonstans. Ändra till t ex Bembo, 12 punkter. Ska du också ändra radavstånd gör du det under fliken Stycke. Klicka på den lilla pilen nere till höger. Här har jag ändrat till radavstånd 1,5 rader. Klicka OK. * Gäller inte om du använder Refworks.

12 Brödtexten, forts Högerklicka på den markerade formatknappen och klicka på Update to Match Nu ska all brödtext ha fått det nya formatet. Med stor sannolikhet har nu kursiveringarna i referenslistan tagits bort men det löser vi på nästa. Formatera de första rubrikerna Nu kan du ändra rubrikerna(en och en) som ligger före Inledning till Arial, fet, 16 punkter och svart text fast den här gången ska du inte högerklicka och ändra på något format. Ändringen ska ju bara röra den markerade texten.

13 Marginalerna Klicka på Margins under Layout-fliken. Välj Normal, den ger en tums(2,54 cm) marginaler eller klicka på Custom Margins och skapa en egen med 2,5 cm runt om.

14 Och så referenslistan Använder du Refworks hoppar du över detta kapitel. Information om Refworks hittar du här Gå tillbaka till det tillfälliga dokumentet(som du skapade i avsnittet om brödtexten) med referenslistan och kopiera listan. Klistra tillbaka den i ditt dokument. Markera referenserna och ändra typsnitt till Bembo 12 punkter. Nu har referenserna rätt typsnitt och kursiveringen ligger kvar men det finns lite till som man kan göra med listan. Se nästa.

15 Referenslistan, forts. Markera referenserna och öppna Paragraph under Format. Genom att ändra radavståndet till Single, Avstånd före 0 pt och Avstånd efter till 6 pt får du en snygg lista som inte tar så mycket plats. Ännu snyggare, och lättare att hitta i listan, blir det genom att använda Hanging indentation. 2-3 mm brukar bli bra. Hur referenserna ska skrivas hittar du här!

16 Sid- och avsnittsbrytningar Sidbrytningar och avsnittsbrytningar används för att styra textflödet. Ett nytt kapitel ska starta längst upp på n och en tabell blir snyggare och mer lättläst om den ligger på en egen istället för att delas på två. För att få sidnumreringen att börja på n 1 efter sförteckningen använder du dig av avsnittsbrytning. Det gör du också om bilagorna ska vara utan sidnummer. I övrigt är det sidbrytning som gäller.

17 Sid- och avsnittsbrytningar, forts. Börja med avsnittsbrytning. Placera markören direkt framför rubriken som ska inleda avsnittet, i det här fallet är det Inledning. Välj Layout Break Section Breaks Next Page. Gör likadant med rubriken Bilagor.

18 Sid- och avsnittsbrytningar, forts. Fortsätt med sidbrytning. Placera markören direkt framför rubriken som ska inleda n, i det här fallet är det Sammanfattning. Välj Layout Page Breaks - Page. Infoga sidbrytningar i resten av dokumentet. Kom ihåg att Inledning och Bilagor redan har en brytning. Du kan se var brytningarna finns genom att klicka på Show-ikonen.

19 Sidnumrering Innan du infoga sidnumrering tar du bort länken mellan dina styckeindelningar Ställ markören på n där Inledning är. Under fliken View väljer du Header and Footer och klickar på fliken Header and Footer. Klicka på Go to Footer. Avmarkera Link to Previous. Upprepa på n Bilagor.

20 Sidnumrering, forts Ställ markören åter igen på n där Inledningen är. Den n ska bli 1. Under fliken Insert väljer du Page Numbers... och klickar på Format... Klicka på Start at: och 1.

21 Sidnumrering, forts Vill du numrera även de första sidorna upprepar du proceduren men ställer markören på t ex n med sammanfattningen. Välj ett annat format t ex romerska siffror. Infoga styckebrytning på n med sammanfattningen så slipper du sidnummer på första n.

22 Innehållsförteckning Tack vare rubrikformateringarna kan du nu infoga en automatisk sförteckning. Normalt ska den ligga direkt före Inledning. Har du redan gjort en rubrik för sförteckningen markerar du raden under den. Under Insert klickar du på Index and Tables och sedan på Table of Contents och väljer utseende.

23 Innehållsförteckning, forts Välj också hur många nivåer som ska visas. Normalt tre. Formatet Formal ger det här utseendet. Hur du uppdaterar sförteckningen hittar du i avsnittet om Flernivålista.

24 Flernivålista Ibland ska kapitlen numreras. Det görs bästa genom att införa en flernivålista. Numrerar du för hand blir det mycket extra jobb om du kommer på att du ska ändra ordning, lägga till eller ta bort. Flernivålistan håller reda på allt det åt dig. Placera markören på en rubrik. Klicka på Bullets and Numbering... under Format och välj Outline Numbered. Den här ger bäst resultat tycker jag. Den fixar också alla rubriknivåer på en gång.

25 Flernivålista, forts. Uppdatera sförteckningen. Detta sker inte automatiskt utan du måste göra detta manuellt. Viktigt att komma ihåg när du gjort alla förändringar och är klar med din rapport! Högerklicka på sförteckningen och välj Update Field. Markera Update entire table.

26 Figurförteckning Innehåller din rapport många bilder, tabeller, ekvationer etc kan det vara aktuellt med en figurförteckning. Placera den direkt efter sförteckningen. Programmet behöver veta vad som ska med i förteckningen. Det fixar du genom att infoga en beskrivning på dina figurer. Högerklicka på figuren, klicka på Insert Caption... Komplettera bildtexten. Med alla figurer beskrivna ställer du markören efter Innehållsförteckningen. Under Insert klickar du på Index and Tables och sedan på Table of Figures och väljer utseende.

27 Finlir Nu återstår bara att gå igenom rapporten och finjustera layouten. Titta efter Infogade bilder, diagram etc. Ligger de inom marginalerna? Några få textrader på en i övrigt tom? Högerklicka på stycket, välj Paragraph och ändra Line spacing till Exakt och prova dig fram så ryms kanske raderna på föregående. Om inte kan du minska radavståndet även på stycket framför.

28 Finlir, forts. Tabeller. Får de plats på en? Om inte lägger du tabellrubrikerna även på efterföljande /sidor för att höja läsbarheten. Ibland verkar det som att det gått troll i dokumentet. Trollen är ofta styckemarkeringar och andra dolda formateringar. Gör dem synliga med cmd+8 alternativt klicka på. Tryck en gång till för att göra dem osynliga igen. Kom ihåg att uppdatera din sförteckning när du är klar med finliret!

29 Hoppas att detta har varit till hjälp och gett dig en snygg rapport. Lycka till med ditt skrivande! Christer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Skapa snygga text- och bilddokument

Skapa snygga text- och bilddokument Skapa snygga text- och bilddokument Eskilstuna hösten 2011 Göran Thomasson Eskilstuna 2011-05-16 sida 1 Innehållsförteckning 1 Windows 7 och Picasa 3... 2 1.1 Grunder i Windows... 2 1.1.1 Höger musknapp...

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Att placera bilder i Word

Att placera bilder i Word Att placera bilder i Word Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt samtidigt som

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

csv-filen göra Format genom att siffrorna Sida 1

csv-filen göra Format genom att siffrorna Sida 1 Avancerad excel del 1 Vi ska jobba med Riksdagens data, så gå till data.riksdagen.se och o välj Data och Anföranden. Det finns en mängd olika sätt att ladda ner data, men vi vill tittaa på vilka som har

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola

LATEX-tips. Niklas Andersson och Malin Palö. Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola LATEX-tips En manual för matematikstudenter Niklas Andersson och Malin Palö Institutionen Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola c (2012 - ) Alla rättigheter till

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer