ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR..."

Transkript

1 MED MICROSOFT WORD

2 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT... 3 AVSLUTA WORD... 3 HÄMTA... 4 FÖRHANDSGRANSKNING... 4 FLERA DOKUMENT SAMTIDIGT... 4 BRÖDTEXT... 4 ATT FLYTTA SIG I BEFINTLIG TEXT... 5 ATT KOPIERA OCH FLYTTA TEXT... 5 TYPSNITT ( FONT) OCH STORLEK... 5 FET, KURSIV OCH UNDERSTRUKEN TEXT... 5 MARGINALER... 6 AVSTAVNING... 6 KODTECKEN... 7 ÅNGRA... 7 SAMMANHÅLLNA RADER... 7 TABULATORER... 7 INDRAG... 8 HUVUD OCH FOT... 8 SÖK - ERSÄTT... 9 ÄNDRA SKIFTLÄGE... 9 STAVNINGSKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRAFIK UTSKRIFT... 11

3 2 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD Svensk version PRINCIPER Låt programmet sköta om radbyte. Du behöver radbyte <Enter> endast vid tom rad eller nytt stycke. Om du trycker <Enter> vid varje radslut, fungerar inte marginalinställningar och indrag. Du kan skriva in din text som sådan = brödtext. När allt är inskrivet, kan du ställa in marginaler, sidnumrering., radavstånd mm. Spara dokumentet ofta! Programmet och datorn kan krångla, och då förlorar du allt. Många program kan automatspara, men när olyckan är framme så.. STARTA PROGRAMMET Starta programmet från ikonen för MS Word (Winword) som finns på skrivbordet, startmenyn, aktivitetsfältet eller Office-balken. När du dubbelklickar på ikonen startar programmet med de förinställda värden som bestämts vid installationen. Microsoft Word.lnk ARBETSINSTÄLLNINGAR OBS! De här bör du göra när du är i början av dokumentet. Enklast kommer du dit med Ctrl+Home Marginaler ställer du via Arkiv/Utskriftsformat/Marginaler Sidnumrering ställer du via Infoga/Sidnummer

4 3 Radavstånd ställer du antingen med Format/Stycke/Radavstånd eller med kortkommandot Ctrl+1 för enkelt, Ctrl+2 för dubbelt eller Ctrl+5 för radavståndet 1,5. VISNINGSLÄGEN I menyn Visa kan du välja mellan att se sidan i Normal, Disposition, och Sidlayout-läge. Om datorn du använder är långsam, kan du använda Normalläge. I Sidlayout-läge visas sidan i sitt riktiga utseende. Om du i misstag har valt Helskärm, får du fram Visa-menyn med (Alt+S)! SPARA DOKUMENT Det lönar sig att spara texten ofta. I menyn finns spara under Arkiv/Spara (Ctrl+S). Genom att välja Spara som (F3) får du upp en noggrannare beskrivning av sparandet. För att vara säker på att dokumentet skall kunna öppnas i äldre versioner av Word och andra i andra program, kan du använda RTF-format (*.RTF). Om du inte anger något tillägg, ger Word automatiskt tillägget *.DOC. AVSLUTA WORD Man avslutar med att välja Arkiv/Avsluta (Alt+F4). Om dokumentet är osparat, anmärker Word om detta. Du får en fråga, om du skall spara ändringar i dokumentet. Genom att svara Ja sparar du texten och avslutar programmet. Om du svarar Nej, förlorar du de senaste ändringarna. Med alternativet Avbryt kommer du tillbaka till dokumentet.

5 4 HÄMTA Du kan hämta dina sparade dokument med Arkiv/Öppna. Du ser innehållet i den arbetsmapp som programmets arbetsinställning för dig till. FÖRHANDSGRANSKNING Innan du skriver ut texten, kan du förhandsgranska ditt alster. Om du gillar det du ser kan du skriva ut. FLERA DOKUMENT SAMTIDIGT I Word kan man arbeta med flera dokument samtidigt. Det är möjligt att kopiera och flytta textblock mellan de olika dokumenten. I Fönster- menyn väljer du det dokument som skall vara aktivt. Med (Ctrl+F6) kan du bläddra i de öppnade dokumenten. BRÖDTEXT När du skriver in rå brödtext behöver du endast iaktta stället för nytt stycke. Skrivfel som du märker genast, kan du korrigera genom att backa med Backsteg- tangenten Med Delete-tangenten raderar du felaktigt tecken omedelbart till höger om insättningspunkten. Normalt är programmet i Infoga-läge, vilket betyder att befintlig text skuffas framåt från insättningspunkten. Om du önskat att ett tecken skrivs över, ändrar du till Över-läget med -tangenten. På nedre statusraden ser du i vilket läge du arbetar.

6 5 ATT FLYTTA SIG I BEFINTLIG TEXT Du flyttar dig i text antingen med att klicka med musen, eller med tangenter och kombinationer. Piltangenter ett tecken i pilens riktning Ctrl+Pil höger till början av följande ord Ctrl+Pil vänster till början av föregående ord Home till radens början End till radens slut Page up en ruta upp i texten Page down en ruta ner i texten Ctrl+Home till dokumentets början Ctrl+End till dokumentets slut ATT KOPIERA OCH FLYTTA TEXT En av de viktigaste funktionerna i ett ordbehandlingsprogram är möjligheterna att flytta och kopiera textblock. Du kan flytta inom ett dokument, mellan olika textdokument och mellan olika program. Du börjar med att markera det önskade blocket, antingen med att dra och måla med musmarkören, eller genom att hålla in Shift-tangenten och flytta insättningspunkten med tangent-kommandon enligt föregående stycke. När markeringen är klar, väljer du Redigera/Kopiera, flyttar dig till den plats där en kopia av textblocket skall hamna och väljer Redigera/Klistra in. Om textblocket skall flyttas, väljer du Redigera/Klipp ut respektive Redigera/Klistra in. Samma sak går att göra med motsvarande knappar på knappraden, eller med tangentkombinationerna Ctrl+C = kopiera, Ctrl+V = klistra in och Ctrl+X = klipp ut. TYPSNITT ( FONT) OCH STORLEK Typsnitt och storlek väljer du från formateringsfältets fönster. Typsnittens antal beror på installerade program. Exempelvis ritprogram lägger till ett stort antal typsnitt. Ju fler typsnitt - desto långsammare dator FET, KURSIV OCH UNDERSTRUKEN TEXT Texten kan formateras med att markera och välja ifrågavarande snabbknapp. Motsvarande tangentkommandon är Ctrl+B = fetstil, Ctrl+I = kursiv och Ctrl+U = understruken. Givetvis fungerar också här menyval, välj Format/Tecken och därifrån önskat typsnitt och storlek.

7 6 MARGINALER Genom att välja Arkiv/Utskriftsformat får du fram alternativ för sidans slutgiltiga utseende. Med att klicka på en av de fyra flikarna, väljer du Marginaler och Pappersstorlek. Du kan också ställa in marginaler på Linjalen. AVSTAVNING I Word kan du avstava text manuellt eller automatiskt. Du kan också infoga mjuka bindestreck, vilka används när ett ord eller en fras bryts i slutet av en rad, samt hårda bindestreck när du vill behålla alla delar av ett bindestrecksammansatt ord på samma rad. - Välj på Verktyg/Avstavning. - Markera rutan "Automatisk avstavning". - Skriv i rutan "Avstavningszon" hur stort utrymme som ska tillåtas mellan radens sista ord och marginalen. Gör avstavningszonen bredare om du vill ha färre avstavningar. Om du vill ha en jämnare högermarginal gör du avstavningszonen smalare.

8 7 KODTECKEN Word lägger in tecken för nyrad, tabulator, indrag mm. Du kan se tecknen, genom att använda knappen Visa /dölj ÅNGRA De flesta funktioner och åtgärder kan ångras genom att välja Redigera/Ångra eller knappen Ångra. SAMMANHÅLLNA RADER Ibland önskar man hålla samman rader i exempelvis ett stycke. För att åstadkomma det, markerar du de rader som skall hållas samman, väljer Format/Stycke, väljer fliken Textflöde och kryssar för alternativet Håll ihop rader. TABULATORER I en korrekt textbehandling har man aldrig flera än ett mellanslag mellan ord. Om du behöver större mellanrum, lönar det sig att använda tabulator. Tabulatorstoppens plats ser du som en mörk prick på linjalens nedre kant. Du sätter in tabbar genom att först välja tab-typen på symbolen i linjalens vänstra kant. Därefter klickar du in tabstoppet på linjalen Om du vill ställa in tabbstopp med ett exakt mått väljer du Format/Tabbar.

9 8 INDRAG Om du önskar dra in ett stycke, placerar du insättningspunkten vid styckets början och trycker tangenten Öka indrag. Noggrannare kontroll får du med alternativet Format/Stycke. Välj därifrån fliken Indrag och avstånd. HUVUD OCH FOT Huvudet och foten innehåller text som är samma från sida till sida. Menyalternativet Visa/Sidhuvud och sidfot ger dig följande alternativ. Med knappen längst till vänster växlar du mellan huvudet och foten.

10 9 SÖK - ERSÄTT Ibland önskar man söka ett visst ord i en lång text, eller önskar ersätta ett eller flera befintliga ord med ett annat. I menyalternativet Redigera/Sök söker du, och i alternativet Redigera/Ersätt kan du skriva in det sökta och det ersättande ordet. ÄNDRA SKIFTLÄGE Genom att markera en text och därefter välja Format/Ändra skiftläge kan du korrigera versaler/gemena tecken.

11 10 STAVNINGSKONTROLL När du har din text färdig, kan du kontrollera rättstavningen mot en inbyggt ordlista. Gå till dokumentets början (Ctrl+Home!) och välj menyalternativet Verktyg/Stavning. Samma sak utför du med funktionstangenten F7. Om ett ord inte finns i ordlistan, kan du lägga till det i din egen lista. Det här gäller speciellt namn. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Efter slutfört arbete bringar en innehållsförteckning reda i manuskriptet. Börja med att definiera de rubriker som skall ingå i förteckningen. Du markerar texten och väljer rubriknivå från formatmallar. När alla rubriker är definierade, placerar du dig på den plats i dokumentet (början eller slutet) där förteckningen skall hamna. Sedan väljer du Infoga/Index och förteckningar. Klicka på fliken Innehållsförteckning och välj ett utförande som tilltalar.

12 11 GRAFIK Om du önskar illustrera ditt alster med bilder, finn det ett färdigt Clipart-bibliotek i MS Office. Du börjar med att välja Infoga/Ram, och rita ut en ungefärlig ramstorlek. Efter det här ser du till att insättningspunkten hålls inom ramen och väljer Infoga/Bildobjekt. Välj härifrån antingen ClipArt eller Från fil. UTSKRIFT Skriv ut ditt alster med att välja Arkiv/ Skriv ut. Om du har flera skrivare, väljer du först den du önskar. Vid alternativet Sidintervall har du följande alternativ: Alla skriver ut hela dokumentet. Aktuell sida skriver ut den sida på vilken insättningspunkten finns. Markering alternativet är aktivt om du har markerat text Sidor: här kan du välja sidor enligt tipset på följande rad.

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Handbok Microsoft Word 2007

Handbok Microsoft Word 2007 Handbok Microsoft Word 2007 Detta är en bok från Consensis AB Tryckta böcker kan beställas från Consensis AB 021-444 01 93 info@consensis.se www.consensis.se Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer