Word För en regnig dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Word För en regnig dag"

Transkript

1 Word För en regnig dag Lite blandade övningar av olika slag. I slutet hittar du programfönster som kan vara till din hjälp när du vill lära dig vad olika delar i programmet kallas.

2 2 av 27 Innehållsförteckning Tabeller... 3 Tabellknep... 4 Tabbar... 5 Sätt ut tabbar och gör en liten tabell... 5 Tabbar och indrag... 6 Infoga radbrytning... 9 Sök och ersätt... 9 Skydda dokument... 9 Utskrift Makron Menyfliksomraden Office-knappen SnabbAtkomst Word Rita själv Programfönster.Grunder Programfönster. Grunder. Rätt svar Programfönster, formatering Programfönster, formatering rätt svar Leta efter olika funktioner Kortkommandon Leta efter olika funktioner rätt svar Programfönster, bildhantering Programfönster, bildhantering rätt svar Rutor och cirklar Rutor och cirklar - rätt svar Utskrift Utskrift - rätt svar Daniel Cronholm

3 3 av 27 Tabeller Infoga Tabell 4x3 Nu har du en tabell att leka med 2009 Daniel Cronholm

4 4 av 27 Tabellknep Redigera tabellen (gör alla punkter nedan när du ser vad du gjort, ångra med el. CTRL + Z) För att ta bort en rad eller kolumn, markera raden och tryck på BAKSTEG För att ta bort innehållet i en rad eller kolumn, markera och tryck på DELETE För att infoga en ny rad kan du ställa dig sist i tabellen och trycka på Tabbtangenten välja Tabell Infoga Rader ovanför eller Rader nedanför För att markera hela tabellen håller du muspekaren inom tabellområdet och då ser du ett plus i tabellens övre vänstra hörn som du klickar på. Vill du sedan ta bort hela tabellen - tryck på BAKSTEG Vill du ta bort allt innehåll - tryck på DELETE Vill du ha innehållet kvar, men ta bort tabellen Välj då Tabell Konvertera Tabell till Text och bekräfta med OK Välj Tabell Tabellformat. Flytta runt i tabellen Nästa cell Föregående cell Föregående rad Nästa rad Första cellen på raden Sista cellen på raden TAB SHIFT + TAB PIL UPP PIL NED ALT + HOME ALT + END Egna anteckningar 2009 Daniel Cronholm

5 5 av 27 Tabbar Sätt ut tabbar och gör en liten tabell Öppna ett tomt dokument och klicka under siffrorna 4, 8 och 12 i linjalen Nu ska linjalen se ut såhär: Skriv: Ordbehandling Kalkylering Under 12 Skriv: Presentationer + och fyll i resten: Gå tillbaka eller upp hoppar till nästa tabbstopp och hoppar tillbaka + hoppar ner till nästa rad och hoppar upp igen Ta bort en tabb Håll muspekaren över tabben och Klicka, dra och släpp Borta! när muspekaren är en vit pil lite under linjalen När jag flyttar tabben drar jag och släpper ät höger eller vänster på linjalen Daniel Cronholm

6 6 av 27 Tabbar och indrag Märk ut nedanstående element på linjalen A) Vänster indrag B) Indrag av första raden C) Hängande indrag D) Höger indrag E) Vänsterställt tabbstopp F) Centrerat tabbstopp G) Högerställt tabbstopp H) Fälttabb I) Decimaltabb J) Vänstermarginalen K) Högermarginalen L) Tabb-lådan Not. Tabulator = Tabb = Tabbstopp Hur gör du för att placera ut en tabulator (ett alternativ är rätt)? a. Du börjar med att välja rätt tabulator i tabb-lådan till vänster om linjalen, därefter klickar du på linjalen. b. Välj Arkiv Tabulatorer, klicka på de fyra cirklarna och skriv sedan in ett cm-mått. c. Välj Redigera Tabbar, dubbelklicka sedan på de olika platserna på linjalen d. Välj Format Tabbar, skriv ett centimetermått och bekräfta med Ange Hur gör du för att slänga en tabulator (ett alternativ är rätt)? a. Du marginalklickar med höger musknapp på tabben och väljer inaktivera. b. Du markerar tabben och trycker på Delete c. Du väljer Format Tabbar, markerar tabben i listan och väljer Radera. d. Du tittar på den ganska länge sedan klickar du med vänster musknapp i aktivitetsfältet. e. Du klickar på tabben, drar ner och släpper någonstans i dokumentet Daniel Cronholm

7 7 av 27 Vilken tabb har styrt nedanstående kolumn? booooooo Dididodo Humdihumdi huuu Vilken tabb har styrt nedanstående kolumn? booooooo Dididodo Humdihumdi huuu Vilken tabb har styrt nedanstående kolumn? booooooo Dididodo Humdihumdi huuu Vilken tabb har styrt nedanstående kolumn? 0, ,2 11, Daniel Cronholm

8 8 av 27 Vad är det här för indrag? Dodido doiioel. hum boobobo bobooboboobolbleloboboobdk looooooo hobobobobo bhbhememe. Dodido doiioel. hum boobobo bobooboboobolbleloboboobdk looooooo hobobobobo bhbhememe Vad är det här för indrag? Dodido doiioel. hum boobobo bobooboboobolbleloboboobdk looooooo hobobobobo bhbhememe. Dodido doiioel. hum boobobo bobooboboobolbleloboboobdk looooooo hobobobobo bhbhememe På vilket sätt är den här texten justerad? Dodido doiioel. hum boobobo bobooboboobolbleloboboobdk looooooo hobobobobo bhbhememe. Dodido doiioel. hum boobobo bobooboboobolbleloboboobdk looooooo hobobobobo bhbhememe På vilket sätt är den här texten justerad? Dodido doiioel. hum boobobo bobooboboobolbleloboboobdk looooooo hobobobobo bhbhememe. Dodido doiioel. hum boobobo bobooboboobolbleloboboobdk looooooo hobobobobo bhbhememe 2009 Daniel Cronholm

9 9 av 27 Infoga radbrytning Klicka framför raden som ska börja på nästa sida - välj sedan Infoga Brytning Sidbrytning Sök och ersätt 1. Redigera Ersätt 2. Skriv Sök efter: Cicero och Ersätt med: Ciccero 3. Bekräfta med Ersätt alla och stäng sedan 4. Ångra det du gjort CTRL + H 5. Skriv Sök efter: Cicero och Ersätt med: cicero 6. Bekräfta med Ersätt alla och stäng 7. Ångra det du gjort CTRL + H 8. Klicka på Mer och välj Format Teckensnitt 9. I Sök ska du välja Times New Roman, Fet, 13,5. I Ersätt ska du välja formatet Garamond, Fet, Bekräfta med Ersätt alla och stäng 11. Spara som Retorik, version 3 Nu har du ändrat typsnittet på alla rubriker Skydda dokument För att vara säker på att ingen ska kunna ändra eller läsa ett dokument går det att skydda detta med ett lösenord Låt andra läsa, men ändringar ska märkas ut 1. Välj Verktyg Säkerhetsalternativ 2. Skriv ett lösenord, bekräfta med ok. Skriv ditt lösenord igen 3. Spara och stäng 4. Öppna ditt dokument igen och försök skriva in några ändringar. Radera ett ord och lägg tilll lite text någonstans 5. Välj Verktyg Ta bort dokumentskydd Låt ingen annan läsa eller ändra 1. Välj Arkiv Spara som 2009 Daniel Cronholm

10 10 av Välj Verktyg Allmänna alternativ (se bild) Skriv lösenord (se bild) 3. Märk här att i det första fältet skriver du lösen för att kunna läsa dokumentet och lösen i det andra skriver du för att kunna ändra i dokumentet 4. Bekräfta lösenorden 5. Spara som Retorik, version 4 6. Stäng ditt dokument Prova att öppna dokumentet igen Om du vill ta bort lösenordet går du in samma väg, tar bort lösenordet och sparar över dokumentet Daniel Cronholm

11 11 av 27 Utskrift Skriv ut ett stycke 1. Markera stycket Inventio (sidan 3) 2. Välj Arkiv Skriv ut 3. Bocka för Markering (se bild) 4. Bekräfta med OK Skriv ut en enstaka sida 1. Ställ dig på sidan 3 2. Välj Arkiv Skriv ut 3. Bocka för Aktuell sida och bekräfta med OK Ändra marginaler 1. Välj Arkiv Utskriftsformat 2. Marginaler ändrar du under fliken marginaler 3. Ändra till 2 på alla fyra hörn Under fliken Pappersstorlek ändrar du om du vill ha stående eller liggande papper Om du vill ha kantlinjer vanligt på framsidor, Välj fliken Layout och sedan Kantlinjer Välj Arkiv Skriv ut och skriv ut sidan Daniel Cronholm

12 12 av 27 Makron Word-alternativ Vanliga alternativ. Markera kryssrutan Visa fliken Utvecklare bland menyflikarna under De vanligaste alternativen när du arbetar i Word. Klicka på Spela in makro i gruppen Kod på fliken Utvecklare. Skriv ett namn på makrot i rutan Makronamn. Klicka på mallen eller dokumentet där du vill lagra makrot i rutan Lagra makro i. Ange en beskrivning för makrot i rutan Ändringar. Gör något av följande: Om du vill börja spela in makrot utan att koppla det till en knapp i verktygsfältet Snabbåtkomst eller ett kortkommando klickar du på OK. Om du vill koppla makrot till verktygsfältet Snabbåtkomst gör du så här: Klicka på Knapp. Markera dokumentet (eller alla dokument) under Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst som du vill lägga till makrot för i verktygsfältet Snabbåtkomst. Klicka på makrot som du spelar in i dialogrutan Välj kommandon från och klicka sedan på Lägg till. Klicka på OK när du vill börja spela in makrot. Om du vill koppla makrot till en tangentbordsgenväg gör du så här: Klicka på Tangentbord. Klicka på makrot som du spelar in i rutan Kommandon. Skriv det nya kortkommandot i rutan Ange nytt kortkommando och klicka sedan på Koppla. Klicka på Stäng när du vill börja spela in makrot. Utför de åtgärder du vill att makrot ska innehålla. När du spelar in ett makro kan du använda musen för att klicka på kommandon och alternativ, men inte för att markera text. Du måste använda tangentbordet när du markerar text. Stoppa inspelningen genom att klicka på Stoppa inspelning i gruppen Kod Daniel Cronholm

13 13 av 27 Menyfliksomraden 2009 Daniel Cronholm

14 14 av 27 Office-knappen SnabbAtkomst 2009 Daniel Cronholm

15 Wo ord Rita själv I den här övningen tränar du olika programfönster. Alla övningar har facit och kan göras utan lärarhjälp. augusti 2009, Daniel Cronholm, Sensus,

16 Programfönster. Grunder Rita ut 1. Office-knappen 2. Ångra 3. Menyfliksområde 4. Insättningspunkten 5. Statusfältet 6. Minimera 7. Visa/dölj linjalen 8. Var klickar du om du vill lägga till flera knappar i snabbåtkomst? 9. Var klickar du om du vill spara? Besvara frågorna 10. Vad heter dokumentet? 11. Hur många sidor består dokumentet av? 16 Starta Word och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram och rita på bilden! augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

17 Programfönster. Grunder. Rätt svar. 17 augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

18 Programfönster, formatering 18 Besvara nedanstående frågor genom attt rita i programfönstret A. B. C. D. E. F. Ringa in rätt svar Vilket kortkommando har du för att skriva ut? CTRL S Var klickar du om du vill ändra teckensnitt? Var klickar du om du vill ändra teckenfärg? Var klickar du om du vill ändra radavstånd? Var klickar du om du vill lägga till kantlinjer? Var klickar du om du vill öka indraget? Hur många sidor består det öppna dokumentet av? CTRL + P CTRL + U Texten i dokumentet är Vänsterjusterad Centrerad Högerjusterad Svårare frågor Varför är källa:internet markerat som felstavat? Varför har allihopa en grön vågig linje under? L + augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

19 Programfönster, formatering rätt svar. 19 Rätt svar Vilket kortkommando har du för att skriva ut? CTRL + P Texten i dokumentet är Svårare frågor Vänsterjusterad Varför är källa:internet markerat som felstavat? Därför att orden sitter ihop, efter skiljetecken som : ska det finnas ett mellanslag. Varför har allihopa en grön vågig linje under? Därför att det anses (enligt Word) höra till vardagligt tal och inte till skrift. augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

20 Leta efter olika funkti ioner 20 Besvara nedanståendee frågor genom att rita på bilden (testa dig gärna fram) 1. Var sparar du? 2. Var klipper du ut? 3. Var infogar du en symbol? 4. Var ändrar du en hel text till VERSALER? 5. Var ändrar du marginaler? 6. Var infogar du en innehållsförteckning? 7. Var går du om du vill ersätta alla förekomster av ett ord med ett annat? 8. Du vill jämföra två dokument, var börjar du då med att klicka? Kortkommandon Para ihop rätt kortkommando med rätt kommando. Passa samtidigt på att prova några kortkommandon. CTRL + X Spara CTRL + V Klipp ut CTRL + F Kopiera CTRL + N Kursiv stil CTRL + A Stäng fönstret CTRL + Z Fet stil CTRL + K Klistra in ALT + F4 Ångra CTRL + S Nytt dokument augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

21 CTRL + C Markera allt 21 Leta efter olika funktioner rätt svar Kortkommandon. Rätt svar. CTRL+S Spara CTRL+X Klipp ut CTRL+C Kopiera CTRL+K Kursiv stil ALT+F4 Stäng fönstret CTRL+F Fetstil CTRL+V Klistra in CTRL+Z Ångra CTRL+N Nytt dokument CTRL+A Markera allt augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

22 Programfönster, bildhantering Ri 22 ita i programfönstret: 1. Var klickar du om du vill att bilden ska placeras under texten? 2. Var klickar du om du vill skära bort halva jordgloben? 3. Var börjarr du med att klicka om du vill ersätta bilden med en annan? 4. Du vill förminska bildens storlek utan att ändra proportionerna, var klickar du då? 5. Du vill lägga in en reflektion under bilden, var börjar du då med attt klicka? 6. Var klickar du om du vill rotera bilden? Besvara nedanstående frågor 7. Vad heter dokumentet? 8. Nämn minst en fördel med Clipart bilder. Ringa in rätt svar Med vilken tangent raderar du bilden? Delete End Escape Baksteg augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

23 Programfönster, bildhantering rätt svar Vad heter dokumentet? text med en bild.docx 10. N Nämn minst en fördel med Clipart bilder. De är gratis. De är royaltyfria. Med vilken tangent raderar du bilden? Delete och Baksteg raderarr bilden. augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

24 Rutor och cirklarr Varje ruta ska paras ihop med en cirkel, rita i bilden. 24 Gröna vågiga linjer Vänsterställt tabbstopp Decimaltabb Filformat Början av raden Tangenten Home Röda vågiga linjer Början av dokumentet Felstavning (enligt datorns ordlista) Grammatiskt fel Tangenternaa CTRL + Home txt augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

25 25 Rutor och cirklar - rättt svar Gröna vågiga linjer Vänsterställt tabbstopp Decimaltabb Filformat Början av raden Tangenten Home Röda vågiga linjer Början av dokumentet Felstavning (enligt datorns ordlista) Grammatiskt fel Tangenternaa CTRL + Home txt augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

26 Utskrif ft Om du trycker ned CTRL + P så får du se dialogrutan Skriv ut. 26 Besvaraa frågorna genom att rita på bilden 1. Var klickar du för att skriva ut aktuell sida? 2. Var klickar du om du vill byta skrivare? Var ställer du in om du vill skriva ut flera kopior av samma dokument? Lite svårare frågor 3. Var hittar du specifika inställningar för just den skrivaren? 4. Du vill skriva ut på en skrivare som finns två våningar upp, men som du tror går att nå från ditt nätverk. Var börjar du då med att klicka? 5. Du vill skriva ut sidan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, hur skriver du då? Vilk ki ä billi augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

27 27 Utskrift - rätt svar 6. Du vill skriva ut sidan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, hur skriver du då? 1-9, Vilken typ av skrivare är billigast att skriva ut på? (ringa in rätt svar) Bläckstråleskrivare Laserskrivare Matrisskrivare Plotter augusti 2009 Daniel Cronholm, Sensus, biblios.se/data,

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6)

RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6) RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6) Övning 1 1. Ställ in Marginaler enligt nedanstående Arkiv > Utskriftsformat 2. Skriv följande text, låt datorn byta rad Detta är en övning i att dela in texten i spalter

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

KORTKOMMANDON I EXCEL

KORTKOMMANDON I EXCEL KORTKOMMANDON I EXCEL DEN ULTIMATA GUIDEN KORTKOMMANDON - ALLMÄNT Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+T eller Ctrl+L Ctrl+B Ctrl+H Ctrl+Q Ctrl+E Ctrl+D Ctrl+Shift+2 Ctrl+R Ctrl+Shift+L Alt+Shift+Högerpil

Läs mer

Instruktioner till Styckeformattexten

Instruktioner till Styckeformattexten Instruktioner till Styckeformattexten Öppna G:\Uppgiftsmapp\ove\Openoffice\Writer\Forts\2 Styckeformat råtext.odt Välj Arkiv, Spara som. Spara i Mina Dokument Markera översta raden. Ställ in Teckensnitt

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet Det numeriska tangentbordet Det finns några fler tangenter än de som vi tidigare tittat på som man kan ha användning för. Vi ska titta lite närmare på dem. Den första tangenten som man bör bekanta sig

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1205 Offi ce 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfi ler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling.

Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling. SYDSOL Handledning ordbehandling 2000-02-23 Linjalens inställningar och formatering i ordbehandling. Syfte: Beskriva linjalens funktioner i ordbehandling och utformning av ett dokument Skall du lyckas

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Word 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Word 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Word 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 5 Stavnings- och grammatikkontroll 6 Bilder. Infoga 7 Indrag 8 Tabbar 9 Tabeller 11 Formatmallar 12 Koppla

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

SKAPA TABELLER 2013-10-21

SKAPA TABELLER 2013-10-21 SKAPA TABELLER Man kan skapa tabeller snabbt och lätt i Microsoft Word. Du kan antingen använda knappen infoga tabell och rita upp det antal kolumner och rader som du vill använda. Du kan också rita tabell

Läs mer

Steg 2 Word 2007 Windows 7

Steg 2 Word 2007 Windows 7 Steg 2 Word 2007 Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 2 Sida 1 Ordbehandlingsprogrammet Word 2007 Förberedelser Om du tidigare använt en äldre version av Word bör du först undersöka om

Läs mer

Microsoft Word 2013 Grunder

Microsoft Word 2013 Grunder WORD 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Steg 2 Word 2007 Windows 8

Steg 2 Word 2007 Windows 8 Steg 2 Word 2007 Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 2 W8 Sida 1 Ordbehandlingsprogrammet Word 2007 Förberedelser Word finns förmodligen inte på din dator utan du måste ladda hem programmet

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WORD 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB. Mångfaldigande

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

Microsoft Word 2016 Grunder

Microsoft Word 2016 Grunder WORD 2016 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WORD Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

WordPad Windows 10 för seniorer

WordPad Windows 10 för seniorer WordPad Windows 10 för seniorer WordPad är ett textredigeringsprogram som du kan använda till att skapa och redigera dokument. Till skillnad från Anteckningar kan du i WordPad använda formatering och grafik,

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4 Att skriva med Word 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4 Verktygsflikar 4 Fliken Start 4 Fliken Infoga 4 Fliken Sidlayout 4 Fliken Referenser 4 Fliken Utskick 5 Fliken

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Word. En lathund. Uppbyggd under utbildning!

Word. En lathund. Uppbyggd under utbildning! En lathund Uppbyggd under utbildning! Innehållsförteckning Förord... 2 Enter... 2 Formatmallar... 2 Skapa egna... 2 Markera text och stycke... 3 Tabeller vs tabbar... 4 Tabbar... 4 Tabeller... 4 Programinställningar...

Läs mer

2 av Diagram. uppgift (knepig) Makron Daniel Cronholm

2 av Diagram. uppgift (knepig) Makron Daniel Cronholm Excel 2007. För en regnigg dag Vissa delar hinner vi nog inte igenom, men det kan kanske vara av intressee för dig att repetera. Facit finns och övningarnaa görs med fördel som självstudier. Till övningarnaa

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument SymWriter 2 Komma igång med symboldokument Den här övningen är en introduktion till de vanligaste funktionerna man använder när man skriver ett dokument i SymWriter 2 Övningen tar högst 20 minuter att

Läs mer