Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument"

Transkript

1 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, Jan Karlsson, Till författare av tjänsteutlåtanden, brev, rapporter och andra dokument Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument Innehåll Här hittar du mallarna 2 Arkiv/Nytt 2 Fyll i din användarprofil 2 Dialogrutor och flikar 3 Skriva och formatera text 3 Skriva text 3 Formatera text 4 Uppdatera fält 5 Standardrubriker i tjänsteutlåtandemallen 5 Kom ihåg 5 Dokumentmallen 6 Dokumentfliken i dokumentmallen 6 Fliken valbara områden i dokumentmallen 6 Fliken underskrifter i dokumentmallen 6 Bilaga 6 Brevmallen 7 Dokumentfliken i brevmallen 7 Fliken valbara områden i brevmallen 7 Fliken underskrifter i brevmallen 7 Bilaga 7 Tjänsteutlåtandemallen 8 Dokumentfliken i tjänsteutlåtandemallen 8 Fliken valbara områden i tjänsteutlåtandemallen 8 Fliken underskrifter i tjänsteutlåtandemallen 8 Bilaga 8 Skriv ut anvisningarna Hämta formateringsknapparna POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 E-POST huddinge@huddinge.se TELEFON OCH TELEFAX

2 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 december 2006 SIDA 2 (8) Här hittar du mallarna Arkiv/Nytt När du väljer "Nytt..." i Arkivmenyn i Word, hittar du mallarna i menyn till höger i Åtgärdsfönstret under rubriken Nytt från mall (i Word 2003 klickar man på ikonen På datorn under rubriken Mallar istället). bild 1. Klicka på "Allmänna mallar" för att komma till dialogrutan Mallar där du hittar flikarna Allmänt och Ärendemallar. För att bästa visningsläget klickar du på den mittersta ikonen bild 2. Under fliken Allmänt finns Brevmall Dokumentmall (för PM, minnesanteckningar, bilagor mm) Fax Meddelandelappar Under fliken Ärendemallar finns Tjänsteutlåtande Kallelse och ärendeförteckning Protokoll förstasida Protokoll paragrafsida Bilder Arkiv/Nytt : Bild 1. Nytt... i Arkivmenyn och Allmänna mallar i Åtgärdsfönstret Bild 2. Dialogrutan Mallar med flikar och visningsläge Fyll i din användarprofil När du öppnar en mall första gången ska du fylla i en användarprofil med fasta uppgifter som gäller alla våra mallar det gör du en gång. Bild 3. (Här finns ett exempel på var i mallen texten i fälten hamnar) bild 4. Du kan skapa flera profiler beroende på vad du ska skriva. Deltar du i ett projekt eller en arbetsgrupp kan du till exempel skapa en särskild profil med arbetsgruppens namn. I stället för ditt namn lägger du in projektets eller arbetsgruppens namn och/eller namn på de personer som ingår i gruppen (se avsnittet om dokumentmallen). Du skapar en ny profil antingen genom att klicka på Ny, Kopiera eller Redigera. Väljer du Ny får du en tom profil, klickar du på Kopiera får du en kopia på den valda profilen och om du väljer Redigera kan du ändra uppgifterna i en befintlig profil bild 5.

3 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 december 2006 SIDA 3 (8) De personliga uppgifterna (författarens namn, telefonnummer och e-postadress) står högst upp i brevhuvudet under logotypen. I brevfoten finns motsvarande uppgifter för organisationen - i exemplet kommunstyrelsens förvaltning bild 6. Bilder Fyll i din användarprofil : Bild 3. Ifylld användarprofil Bild 4. Beskrivning på var fälten i användarprofilen läggs ut mallen Bild 5. Skapa en ny profil, kopiera eller redigera en befintlig profil Bild 6. Uppgifter i brevhuvud och brevfot Dialogrutor och flikar Varje mall har en dialogruta för att göra det enklare att fylla i uppgifter i dokumentet. Vilka fält man ska fylla i beror på vilken mall man använder. I dialogrutorna finns i allmänhet tre flikar; Dokument, Valbara områden och Underskrifter bild 7. Dokumentfliken innehåller fält med uppgifter om datum, mottagare och rubrik. Innehållet i fliken Valbara områden varierar beroende på vilken mall det är och den tredje fliken hanterar underskrifter. Flikarnas innehåll beskrivs utförligare för respektive mall Datumfältet fylls automatiskt i med dagens datum och utformas i enlighet med kommunens skrivregler (dag, månad år), exempel: 20 december Har du skrivit fel i någon dialogruta och klickat på OK, ändrar du uppgifterna i själva dokumentet. Bild Flikar i dialogrutorna : Bild 7. Flikar i Brevmallens dialogruta Skriva och formatera text Skriva text Så är det dags att börja skriva. För löpande text använder vi Brödtext normal. Den är förinställd när man klickar in sig på <Skriv här>. Du ska inte använda extra blankrader/returer för att skapa avstånd mellan stycken i texten. Alla avstånd som behövs före och efter textstycken finns definierade i formatmallarna.

4 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 december 2006 SIDA 4 (8) Efter en rubrik är formateringen automatiskt brödtext. Det innebär att du inte behöver välja formatet för brödtext efter en rubrik utan bara fortsätta skriva. Vid uppräkningar kan man använda formatet för Brödtext med 0 punkter efter då slipper man blankrader mellan varje punkt. Bild 8. Formatera text Det finns olika sätt att formatera text. Det enklaste är att använda knappraden på verktygsfältet bild 9. (Om du inte hittar knappraden går du in på menyraden Visa > Verktygsfält och väljer Huddingemallar) bild 10. Det går även att formatera texten genom att välja en formatmall från Formatmallsmenyn bild 11. Bild 12 visar knappraden för formatering och formatmenyn. Det finns formatmallar för fem rubriknivåer och två formatmallar för brödtext bild 13. Här kan du se en bild som visar kopplingen mellan knappar, rubriknivåer, teckensnitt, storlekar och formatmallar bild 14. Bilder Skriva och formatera text : Bild 8. Exempel på formatering av text. Bild 9. Formateringsknappar Bild 10. Verktygsfältet Huddingemallar Bild 11. Välj text- och rubrikformat på menyraden Bild 12. Knappraden för formatering och format på menyraden Bild 13. Rubriknivåerna Bild 14. Kopplingen mellan knappar, rubriknivåer, teckensnitt mm

5 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 december 2006 SIDA 5 (8) Uppdatera fält Knappen Uppdatera fält används om inte sidnumreringen fungerar bild 15. Knappen utför kommandona Redigera > Markera allt och Uppdatera fält (F9). Bildexempel Uppdatera fält : Bild 15.Verktygsfältet med knappen för att uppdatera fält Standardrubriker i tjänsteutlåtandemallen Det finns vissa standardrubriker i tjänsteutlåtandemallen bild 16. Vad som ska stå under respektive rubrik kan du läsa i Ärendehandboken. Bild Standardrubriker : Bild 16. Standardrubriker i tjänsteutlåtandemallen Kom ihåg Vi skriver inte böcker: Därför Inga halvstycken, det ska vara en blankrad mellan styckena (finns definierade i formatmallarna). Inte heller indrag vid nytt stycke. Ska texten vara vänsterjusterad. Beslutsatser (tjänsteutlåtandet): numrera, men inget indrag. Avstava långa ord (Verktyg > Språk > Avstavning, välj manuell) Kolla och ta bort särskrivningar.

6 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 december 2006 SIDA 6 (8) Dokumentmallen Dokumentfliken i dokumentmallen I dokumentmallen har du möjlighet att välja om Huddinges logotyp ska vara svartvit eller i färg. Du kan också välja ett annat dokumentnamn än det förvalda PM genom att klicka på pilen till höger vid fältet Dokument-beteckning. Du kan ersätta ledtexten HANDLÄGGARE i brevhuvudet genom att välja PROJEKT eller ARBETSGRUPP i fältet Utfärdare bild 17. Allt det här gör du på dokumentfliken där du också fyller i Mottagare (om det behövs) och Rubrik bild 18. Det är bra att skriva rubriken direkt i dialogrutan, då ser du var den hamnar i texten du kan lätt ändra den i dokumentet efteråt om det behövs. Fliken valbara områden i dokumentmallen Här kan du lägga in ett diarienummer om du först klickar i kryssrutan ovanför fältet Diarienummer. För att visa dokumentets sökväg i brevfoten sätter du ett kryss i den rutan bild 19. Fliken underskrifter i dokumentmallen Du kan välja att ha underskrift i Dokumentmallen. Kryssa först i rutan Valbart område för underskrift innan du fyller i fälten för Namn. Du kan även spara underskriften så att den finns kvar nästa gång du.använder mallen bild 20. Bildexempel Dokumentmallen : Bild 17. Fältet för dokumentbeteckning i dokumentmallen Bild 18. Dokumentfliken i dokumentmallen Bild 19. Fliken valbara områden i dokumentmallen Bild 20. Fliken underskrifter i dokumentmallen Bilaga Exempel på ett dokument

7 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 december 2006 SIDA 7 (8) Brevmallen Dokumentfliken i brevmallen I brevmallen väljer du om Huddinges logotyp ska vara svartvit eller i färg på dokumentfliken. Där du även fyller i Mottagare och Rubrik bild 21. Fliken valbara områden i brevmallen Du kan ta bort Vår referens (vårt diarienummer), Ert datum och Er referens. Du kan också kryssa i rutan att du vill visa dokumentets sökväg i brevfoten bild 22. Fliken underskrifter i brevmallen Du kan välja att ha underskrift för chef och handläggare i Brevmallen och även spara underskrifterna bild 23. Bildexempel Brevmallen : Bild 21. Dokumentfliken i brevmallen Bild 22. Fliken valbara områden i brevmallen Bild 23. Fliken underskrifter i brevmallen Bilaga Exempel på ett brev

8 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 december 2006 SIDA 8 (8) Tjänsteutlåtandemallen Dokumentfliken i tjänsteutlåtandemallen Fyll i diarienummer, mottagare det vill säga nämndens namn och ärenderubrik. MSB och BUF kan fylla i två eller tre diarienummer respektive nämnder vid behov bild 24. Fliken valbara områden i tjänsteutlåtandemallen Om ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige kryssar du i rutan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige (gäller kommunstyrelsens förvaltning). Om ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen kryssar du i rutan Kommunstyrelsens beslut. Om du skriver ett remissvar till kommunstyrelsen, sätt ett kryss i rutan och fyll i fältet KS diarienummer bild 25. Fliken underskrifter i tjänsteutlåtandemallen Du kan välja två eller tre underskrifter beroende på vad som gäller inom er förvaltning: chef-handläggare alternativt chef-chef eller två chefer och handläggare. Du kan spara underskrifterna genom att klicka på knappen Spara underskrifter, då finns uppgifterna kvar i dialogrutan till dess du ändrar och sparar underskrifter nästa gång bild 26. Bildexempel Tjänsteutlåtandemallen : Bild 24. Dokumentfliken i tjänsteutlåtandemallen. Bild 25. Fliken valbara områden i tjänsteutlåtandemallen Bild 26. Fliken underskrifter i tjänsteutlåtandemallen Bilaga Exempel på tjänsteutlåtande

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning RAPPORT DATUM 20 december 2006 DIARIENUMMER KS 2005/xxx.789 SIDA 1 (1) PROJEKT Mallprojektet Lotta Munkhammar, projektledare lotta.munkhammar@huddinge.se Ledningsgruppen Förslag till nya dokumentmallar (rubrik 1) Vi har utarbetat nya wordmallar: tjänsteutlåtandemall, brevmall och en allmän dokumentmall. Varför nya mallar? (rubrik 2) Bakgrund (rubrik 3) De gamla wordmallarna har funnits i omkring 10 år och behövde moderniseras. --- Tre nya mallar (Rubrik 4) Vi har till att börja med tagit fram tre mallar. Uppräkning (brödtext 0 p efter) tjänsteutlåtandemall brevmall allmän dokumentmall. Profilen ska fyllas i först (Rubrik 5) Dessa mallar är lätta att använda bara man fyller i sin profil..--- Lotta Munkhammar utredningschef Jan Karlsson Grafisk formgivare H:\Allt fr dt dec 06\mallar webb pg\anvisningar\underlag_doc_pdf\ex dokmall projekt.doc POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 E-POST huddinge@huddinge.se TELEFON OCH TELEFAX HUDDINGE

30

31

32

33 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning DATUM REFERENS SIDA 13 februari 2006 KS 2006/xxx (1) ERT DATUM 6 februari 2006 ER REFERENS HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar lotta.munkhammar@huddinge.se Klagande Karlsson Klagovägen Huddinge Svar på ditt brev med klagomål Vi beklagar Med vänlig hälsning Kerstin Z Johansson chef kommunstyrelsens kansli Ann Charlotte Munkhammar utredningschef POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 E-POST huddinge@huddinge.se TELEFON OCH TELEFAX

34

35

36

37 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM 14 december 2006 DIARIENR KS 2005/xxx.110 SIDA 1 (1) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar lotta.munkhammar@huddinge.se Kommunstyrelsen Nya ärendemallar för Huddinge kommun Förslag till beslut Dokumentmallarna godkänns och ska användas från och med år Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat förslag till nya dokumentmallar Beskrivning av ärendet Vi har utarbetat nya mallar för tjänsteutlåtande, brev och dokument som ska användas av alla förvaltningar i Huddinge kommun Förvaltningens synpunkter Vi föreslår att kommunstyrelsen godkänner mallarna Kerstin Z Johansson chef KS kansli Ann Charlotte Munkhammar utredningschef Bilagor Exempel på mallar Beslutet delges Alla förvaltningar POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 E-POST huddinge@huddinge.se TELEFON OCH TELEFAX

38 HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 december 2006 DIARIENUMMER SIDA 9 (9) Skriva ut anvisningarna För att skriva ut anvisningarna som ett dokument i Acrobat Reader behöver man ändra utskriftsinställningarna enlig bilden nedan. (Vissa bilder blir då förstorade och andra förminskade vid anpassningen till A4). För att skriva ut en enstaka sida i normal storlek får man ändra Sidskala till Normal och sedan välja pappersstorlek genom att klicka på Egenskaper.

39 Hämta formateringsknapparna Om formateringsknapparna saknas i ett dokument som är baserat på en mall eller om du vill knapparna som hjälp att formatera i ett annat Word-dokument kan du hämta knapparna från en mall. Gör så här: 1. Välj Verktyg/Makro/Makron på menyraden och klicka på knappen Mallhanteraren till höger i dialogrutan I fönstret Mallhanteraren välj fliken Verktygsfält (1.). Till vänster visas att det inte finns något verktygsfältet i dokumentet Hämta formateringsknapparna (2.). Och i dokumentet Normal.dot till höger finns inte heller något verktygsfält. Men om du klickar på knappen Stäng (3.) så ändras den till Öppna och då kan du hämta en malla som har fältet. 2

40 3. Klicka på Öpnna och navigera till F:XP/mallar med hjälp av dialogrutan. Dubbelklicka på mappen XPmallar, markera dokumentet Tjänsteutlåtande.dot och klicka på Öppna Se till att fliken Verktygsfält är vald. Markera Huddingemallar i det högra fältet och kopiera över det till det vänstra fältet. Klicka på stäng nere till höger. 4

41 5. Välj slutligen Visa/Verktygsfält/Huddingemallar från menyraden för att kunna använda formateringsknapparna i dokumentet. Du kan välja att ha fältet som en lös palett eller dra in det på menyraden. 5

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Instruktion - nya wordmallar

Instruktion - nya wordmallar Datum 2014-04-08 Instruktion - nya wordmallar Så här fungerar Tibro kommuns nya brev- och dokumentmallar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET Mallar för Office 2007

VÅRDFÖRBUNDET Mallar för Office 2007 Mallar för Office 2007 2011-03-28 Alf Lindberg Innehållsförteckning 1 Spara ned filerna på din dator... 3 1.1 Använda mallen för första gången... 4 2 Allmänt om mallarna... 5 3 Använda en mall... 5 3.1

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Så använder du wordmallarna i VIS

Så använder du wordmallarna i VIS Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (5) Så använder du wordmallarna i VIS Bakgrund Lagrum och styrande förutsättningar Grafisk profil Region Norrbotten, SFS 2001:526 Om de statliga myndigheternas ansvar

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25

Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25 Vad är en formatmall? 25-1 Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25 I en lättläst bok märks inte typograf in om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typograf

Läs mer

Användarinstruktion mallar i MS Office

Användarinstruktion mallar i MS Office Användarinstruktion mallar i MS Office Innehåll Användarinstruktion Word... 4 Användaruppgifter... 4 Mallknapp... 5 Formulär... 6 Funktion för att visa och dölja logotyp... 7 Färger och typsnitt... 7 Formatmallar...

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva ÄLDREFÖRVALTNINGEN INS 3.2A 1 (37) Instruktion till Genomförandewebben Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4 TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Redigera forskarprofil i EpiServer

Redigera forskarprofil i EpiServer Redigera forskarprofil i EpiServer Innehåll Logga in... 2 Navigera... 3 Favoriter... 3 Redigera innehåll på sidan... 4 Namn... 4 Signatur... 4 Är forskarstuderande... 4 Mina doktorander... 4 Visa mina

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

Word del 3 Sidan 1 av 5

Word del 3 Sidan 1 av 5 Word del 3 Sidan 1 av 5 Visningslägen... 2 Verktygsfält... 2 Textruta... 3 Sök och ersätt... 4 Word del 3 Sidan 2 av 5 Visningslägen Övn 1 Tryck Visa på menyraden. Det går nu att växla dokumentets visningsläge

Läs mer

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare 1(12) Platina, för nya handläggare 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTSIDAN ( HUSET ) ---------------------------------------------------------------------- 3 NAVIGERA TILL DITT ÄRENDE -----------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag Skapa en Word-mall för dina manus 1. Skapa brödtext med indrag Börja med att skapa brödtexten för din bok. Fördelen med att lägga den som en formatmall är att du enkelt kan ändra typsnitt och fontstorlek

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Word för uppsatsskrivare

Word för uppsatsskrivare Word för uppsatsskrivare Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad 080128 29 januari 2008 Innehåll 1 Inledning 2 2 Introduktion 2 2.1 Kom igång..................................................

Läs mer

Uppgift 1 Denna uppgift består av två steg där du i första steget ska skapa formatmallar som sedan används i steg två för att skapa ett dokument.

Uppgift 1 Denna uppgift består av två steg där du i första steget ska skapa formatmallar som sedan används i steg två för att skapa ett dokument. Laboration Word Syfte Syftet med denna laboration är att skapa en dokumentmall som sedan kan användas till framtida arbeten på det Kognitionsvetenskapliga programmet. Uppgift 1 Denna uppgift består av

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Installation av mallen På en PC För att mallen ska kunna sparas på rätt ställe behöver datorn vara inställd på att visa dolda filer och mappar.

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Lathund för avhandlingsmallen i serien Linnaeus University Dissertations

Lathund för avhandlingsmallen i serien Linnaeus University Dissertations Lathund för avhandlingsmallen i serien Linnaeus University Dissertations Inledning Syftet med att använda avhandlingsmallen är dels att det sparar dig mycket tid, om formatmallarna används på rätt sätt,

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på http://www.sub.su.se/publicera/mallar-och-visuell-identitet.aspx

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer