Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4"

Transkript

1 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet Sök Meddelanden Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag Vårdplaner Läsa vårdplan Mina personer Mina enheter Mappen Ej aktuella avslutas Sökresultat personer Personuppgifter Personkort Genomförandeplan Bevakningar Uppföljning av genomförandeplan Ändring i genomförandeplan Dokumentation Journalanteckning Att göra Dokumentinformation Treserva Manual Genomförandewebb (39)

2 1 Inloggning Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I På Ö-nätet i högerspalten under System och program kan du lägga till en genväg till Treserva GF-webb. Klicka på pennan Klicka på ikonen för Treserva genomförandewebb och Spara. Genvägen har nu lagt sig i fältet under valda System och program och det är den du klickar på för att logga in. Treserva Manual Genomförandewebb (39)

3 Klicka på Logga in med windows betrodd OBS! Kontrollera att det är ditt eget användar-id i fältet. Stämmer det klicka på Logga in Om det inte stämmer se 1.1 Växla användare nedan 1.1 Växla användare Om det är någon annan inloggad på datorn måste du växla användare. Klicka på Start längst nere till vänster på skrivbordet och sen på pilen (se bilden), välj sedan Växla användare Klicka på OK Klicka på Växla användare Klicka på Annan användare Fyll i användarid och lösenord Klicka på PILEN Gå nu tillbaka till Treservalänken och logga in Treserva Manual Genomförandewebb (39)

4 2 Skrivbordet Då du loggar in i Treserva kommer du till fönstret Mitt skrivbord. Till vänster finner du det så kallade trädet där det ligger ett antal mappar som beskrivs längre fram. Till höger i fönstret finns rubriker som du öppnar och stänger genom att klicka på rubriken eller klicka på dubbelpilen längst till höger i rubrikfältet. Du kan alltid komma tillbaka till det här startfönstret genom att klicka på Mitt skrivbord eller på tangenten F5 i raden högst upp på tangentbordet Enhetens gemensamma rubriker: Anslagstavla här annonseras driftstopp i Treserva och liknande av systemadministratör Att göra här kan enheten skapa en lista på uppgifter, kopplade till kund, som skall utföras Bevakningar svarta bevakningar är pågående röda bevakningar har förfallit Dina personliga rubriker: Olästa meddelanden här hamnar nya meddelanden. När du läst meddelandet sparas det under huvudrubriken Meddelanden överst i fönstret Delegering här visas de delegeringar du har tilldelats av legitimerad personal. Treserva Manual Genomförandewebb (39)

5 3 Sök Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Under Sök kan du söka fram anteckningar eller bevakningar under en valfri tidsperiod på enheten eller på en enskild person. Klicka på Sök och välj under vilken av flikarna du vill söka. De flikar som är valbara styrs av din behörighet I exemplet nedan görs en sökning på journalanteckningar som gjorts på enheten från fredag till måndag på alla kunder. Då kan man lätt uppdatera sig efter en ledig helg För att natt- och dagpersonal inom exempelvis hemtjänst skall kunna ta del av varandras journalanteckningar måste man bocka i rutan Sökningen inkluderar alla Treserva Manual Genomförandewebb (39)

6 4 Meddelanden Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Under Meddelanden sparas dina lästa och skickade meddelanden. Du väljer med pilen i vilken mapp du vill söka ett meddelande Via Skapa Nytt och Nytt meddelande i trädet skapar och skickar du meddelanden i Treserva. Klicka på Mottagare i fönstret som öppnas så kan du välja eller söka mottagare. Du skickar eller avbryter nederst i fönstret Treserva Manual Genomförandewebb (39)

7 Du kan välja att skicka till en grupp personer via en gemensam sändlista Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I eller att skicka till en enskild person. Sök person genom att skriva in en del av namnet i fältet Sök mottagare och klicka på Sök. Du får nu upp de namn som passar in på det du skrev i sökfältet ovan. Välj den person du vill skicka meddelandet till och klicka på Lägg till mottagare längst ner i fönstret Treserva Manual Genomförandewebb (39)

8 Ange Ämne t ex vilken kund det handlar om och skriv meddelandet i textfältet. Skicka Treserva Manual Genomförandewebb (39)

9 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Enhetens nya uppdrag ligger i denna mapp innan de har kvitterats. Klicka på plustecknet framför mappen så ser du alla nya uppdrag. Under nya uppdrag kan det också finnas vårdplaner. De beskrivs i nästa kapitel För att läsa ett uppdrag, klicka på plustecknet framför kundens namn och sen på plustecknet framför uppdraget som visas under kunden. Klicka på Läs uppdraget så öppnas uppdragsdokumentet. Stäng dokumentet då du läst det För att kvittera ett uppdrag, klicka på uppdragets namn, så öppnas ett nytt fönster till höger. Vill du ha kunden i mappen Mina personer bockar du i rutan Flytta till mina personer och klickar på Kvittera, annars klickar du enbart på Kvittera så flyttas kunden ned under Mina enheter och kan om det blir aktuellt flyttas upp därifrån Treserva Manual Genomförandewebb (39)

10 6 Vårdplaner Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Vårdplaner skapas av legitimerad personal som skickar planerna till GF-webben. Planerna hamnar i mappen Nya uppdrag under aktuell kund. Markera vårdplanen och klicka på Kvittera i fönstret som öppnas 6.1 Läsa vårdplan För att läsa en vårdplan klicka på plustecknet framför aktuell kund, klicka på Vårdplan och för att ta del av planen klickar du på planens rubrik så öppnas planen i fönstret Treserva Manual Genomförandewebb (39)

11 7 Mina personer Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Mappen Mina personer är din personliga mapp och de kunder som finns i mappen visas bara på ditt skrivbord. Kunden du kvitterade har nu, om du bockade i alternativet, flyttats till mappen Mina personer men finns också under Mina enheter. Till din personliga mapp kan du lägga till kunder som ligger under Mina enheter eller välja att ta bort kunder. De du tar bort finns fortfarande kvar under Mina enheter och kan därifrån flyttas upp igen vid behov Har du tät kontakt med en kund, välj då att ha kunden i mappen Mina personer, annars tar du bort kunden från mappen genom att längst nere under kundens uppgifter klicka på Ta bort NN från mina personer enligt bilden nedan Treserva Manual Genomförandewebb (39)

12 8 Mina enheter Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Under Mina enheter ligger alla enheter och kunder som du har behörighet till. Dessa kunder kan ses av alla som har behörighet till avdelningen/enheten 9 Mappen Ej aktuella avslutas Här hamnar de uppdrag/kunder där insatser har avslutats av biståndshandläggaren. De ligger kvar i mappen tills enhetschefen har avslutat sin dokumentation gällande uppdraget. Observera att kunden fortfarande kan ha kvar pågående insatser eller ha fått nya insatser som ersätter de avslutade och då finns kunden också under Mina enheter eller i mappen Nya uppdrag Du skall inte göra något i den här mappen 10 Sökresultat personer Används ej Treserva Manual Genomförandewebb (39)

13 11 Personuppgifter De uppgifter som läggs in här kan läsas, ändras och skrivas ut av alla som har behörighet till kunden både i Treserva GF-webb och Treserva windows och ändringar visas omgående i båda miljöerna. De uppgifter som finns på en ny kund har biståndshandläggaren lagt in. Om något är fel eller om någon uppgift saknas behöver du gå in och justera detta. Klicka på plustecknet framför den kund du skall lägga in eller ändra uppgifter på. Klicka på Personuppgifter och fyll i de uppgifter du har under aktuella flikar. Mellan vissa av flikarna blir du uppmanad att spara innan du kan byta flik. Då du har lagt in alla uppgifter klicka på Spara person Alla uppgifter du fyllt i visas på skrivbordet då du markerar kunden i trädet och kan skrivas ut via Utskrift Personuppgifter Treserva Manual Genomförandewebb (39)

14 Så här kan en utskrift av personuppgifter se ut Treserva Manual Genomförandewebb (39)

15 12 Personkort Personkortet ser annorlunda ut än personuppgifterna. Här finns information om beslut, insatser och utförare och en del av personuppgifterna. Ett aktuellt personkort skall alltid finnas utskrivet och förvaras på därför avsedd plats på enheten. Vid uppdatering eller ändring av uppgifter skall ett nytt personkort skrivas ut och det gamla kasseras. Markera kunden i trädet och klicka på Utskrift personkort. I datumfältet kan du, om behovet finns, ändra datum för att se tidigare gällande insatser. Klicka på Öppna i fältet som visas nertill på skrivbordet Treserva Manual Genomförandewebb (39)

16 Det datum du valt kommer att visas i utskriften vid Beslut/insatser giltiga (åååå-mm-dd). Kontrollera nertill på personkortet hur många sidor det innehåller så att du vet att du får med alla sidor vid utskriften. Så här kan en utskrift av personkort se ut Treserva Manual Genomförandewebb (39)

17 13 Genomförandeplan Innan du börjar med planen, öppna uppdraget från biståndshandläggaren, markera texten under rubriken Målsättning. Placera markören mitt i den markerade texten, högerklicka och välj Kopiera. Stäng uppdraget Klicka på Genomförandeplan. Välj Genomförande och Mall. Ge planen ett Namn förslagsvis GP- kundens initialer-enhet GP-BB-Rudboda htj. I fältet Datum anger du det datum som planen skall börja gälla. Klicka på Skapa plan Treserva Manual Genomförandewebb (39)

18 Till vänster i fönstret ser du de rubriker som är valbara i planen. Blå rubriker innebär att en del text redan finns ifylld. Då du startar visas de två översta rubrikerna till höger i fönstret. Vid period skall endast startdatum fyllas i. Ett slutdatum sätts först den dag man avslutar planen och påbörjar en ny (alltså vid en ändring eller uppföljning). Om kunden eller anhörig varit delaktig i planens upprättande sätt en bock i rutan delaktighet. Rutan för uppföljning skall inte heller fyllas i förrän uppföljning av planen görs och då sätts datumet i den gamla planen som stängs då den har följts upp. Om det finns en utsedd kontaktman skrivs namnet på personen i markerat fält nedan. Klicka på rubriken Planeringsmöte så öppnas nya fält där du fyller i uppgifter i markerade fält. Preliminärt datum för uppföljning bör vara cirka 6 månader framåt i tiden Treserva Manual Genomförandewebb (39)

19 Klicka på Målsättning enligt beviljat bistånd Placera markören i textfältet Målsättning, högerklicka och välj Klistra in Texten du tidigare kopierade från uppdragets målsättning finns nu också i själva genomförandeplanen Du skall nu fortsätta med att fylla i hur de insatser kunden är beviljad skall utföras. Treserva Manual Genomförandewebb (39)

20 Välj i trädet till vänster de rubriker/insatser som är aktuella och fyll i kundens önskemål och behov i fälten som öppnas under respektive rubrik När du är klar med de aktuella insatserna klicka på Spara Klicka Ok i bilden som följer Treserva Manual Genomförandewebb (39)

21 Om du inte är klar utan skall fortsätta med planen senare klicka endast på Stäng efter att du sparat, om du skrivskyddar kan du inte lägga till några uppgifter. Då planen är helt klar klicka på Skrivskydd Svara Ja på frågan som följer, om du är klar, annars Avbryt Välj åtgärd Spara till Genomförande och klicka på Utför vilket betyder att planen blir tillgänglig för biståndshandläggare och enhetschef. Den sparas också som en pdf i mappen Dokumentation under aktuell kund. Klicka OK i bilden som följer Treserva Manual Genomförandewebb (39)

22 Klicka på Stäng för att komma tillbaka till skrivbordet Det går inget automatiskt meddelande till enhetschefen, så om du vill kan du skicka ett meddelande om att genomförandeplanen är klar. Då genomförandeplanen är klar skall du också göra en anteckning om det i journalen, se kapitel Journalanteckning. På skrivbordet ser du nu den skapade planen. Att den är röd innebär att den är skrivskyddad. För att lägga in ett bevakningsdatum klicka på Bevaka OBSERVERA Att läsa eller skriva ut en genomförandeplan görs enklast från mappen Dokumentation som finns i trädet under varje kund Treserva Manual Genomförandewebb (39)

23 14 Bevakningar Klicka på Ny bevakning Välj Bevakningstyp, förslagsvis Genomförandeplan (5,5 mån framåt), i fältet Bevakningstyp Treserva Manual Genomförandewebb (39)

24 Ett bevakningsdatum 2 veckor innan planerad uppföljning sätts automatiskt. Klicka i datumfältet om du vill justera. Om det finns information till kommande uppföljning kan den skrivas i noteringsfältet. Det man skrivit visas då man markerar aktuell bevakning under rubriken Bevakningar på skrivbordet. Spara Klicka Ok i bilden som följer Klicka på Stäng Treserva Manual Genomförandewebb (39)

25 Bevakningsdatumet har nu sparats Samtliga bevakningar som är kopplade till enheten visas under Bevakningar på den högra delen av skrivbordet. Då en uppgift med ett bevakningsdatum har utförts skall bevakningen tas bort från skrivbordet. Klicka på den bevakning du vill ta bort Sätt en bock vid Klar och klicka på Stäng För att bevakningen skall försvinna från skrivbordet, klicka på Mitt skrivbord eller på F5 i knappraden högst upp på tangentbordet. Treserva Manual Genomförandewebb (39)

26 15 Uppföljning av genomförandeplan Skall du bara göra en ändring i planen, se avsnittet Ändring i genomförandeplan. Markera Genomförandeplan i trädet under den kund det gäller och klicka på Öppna Klicka på Kopiera Klicka Ok i bilden som följer Treserva Manual Genomförandewebb (39)

27 Fyll i från vilket datum den nya planen skall gälla. Gör de förändringar som är aktuella och fyll i ett nytt preliminärt datum för uppföljning. Spara. Svara Ja på frågan som följer. Skrivskydda och svara Ja på frågan som följer. Välj åtgärd Spara till genomförande. Utför. Svara OK på frågan som följer Klicka på Stäng Treserva Manual Genomförandewebb (39)

28 Öppna åter den gamla genomförandeplanen som du kopierade Sätt ett slutdatum, dagen före den dag som den nya planen börjar gälla, då datum är valt blir även uppföljningsrutan aktiverad. Sätt en bock i rutan Uppföljning och ange vilket datum uppföljningen gjordes. Spara och svara Ok på frågan som följer. Stäng Treserva Manual Genomförandewebb (39)

29 16 Ändring i genomförandeplan Skall du göra en uppföljning av genomförandeplanen, se avsnittet Uppföljning av genomförandeplan. Markera Genomförandeplan i trädet under den kund det gäller och klicka på Öppna i den pågående planen Klicka på Kopiera Klicka Ok i bilden som följer Treserva Manual Genomförandewebb (39)

30 Fyll i från vilket datum den ändrade planen skall gälla, vanligtvis följande dag. Gör de ändringar som är aktuella och Spara. Svara OK på frågan som följer. Skrivskydda och svara Ja på frågan som följer. Välj åtgärd Spara till genomförande. Utför. Svara OK på frågan som följer Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Klicka på Stäng Öppna åter den gamla genomförandeplanen som du kopierade. Treserva Manual Genomförandewebb (39)

31 Sätt ett slutdatum, dagen före den dag som den nya planen börjar gälla. Du skall INTE fylla i något vid uppföljningsrutan. Spara och svara Ok på frågan som följer. Stäng Låt tidigare satt bevakningsdatum för uppföljning ligga kvar oförändrat på skrivbordet Gör en journalanteckning om att en ändring av planen är gjord och notera vad som ändrats. Treserva Manual Genomförandewebb (39)

32 17 Dokumentation Vissa enheter har beställt dokumentmallar som skall ersätta tidigare pappersdokumentation. Öppna upp aktuell kund i trädet och klicka på Dokumentation. Välj enhet och mall. Ange dokumentnamn och klicka på Skapa nytt dokument Klicka på respektive rubrik så öppnas ett textfält där du skriver in det som är aktuellt. Spara, (Skrivskydda) och Stäng. Det är inte nödvändigt att skrivskydda. Om du skall fortsätta senare klickar du endast på Spara och Stäng Treserva Manual Genomförandewebb (39)

33 18 Journalanteckning (gäller inte privata utförare) Klicka på plustecknet framför aktuell kund i trädet. Klicka på Journal och Öppna Klicka på Skapa ny Treserva Manual Genomförandewebb (39)

34 Välj en Rubrik. Välj ett eller flera Nyckelord varav ett skall vara detsamma som rubriken. Flytta över nyckelordet/-en till höger fält med dubbelpilen. Skriv en journalanteckning i textfältet. Spara Kontrollera att rätt befattning är vald vid pilen, och klicka på OK Treserva Manual Genomförandewebb (39)

35 Klicka på Stäng journal. Viktigt! Om du stänger Treserva utan att stänga journalen så låser du möjligheten för dina kollegor att göra nya journalanteckningar på kunden Svara Ja, senaste på frågan som följer Treserva Manual Genomförandewebb (39)

36 19 Att göra Att göra är en enkel kalenderfunktion där man kan notera datum för kommande uppgifter gällande kunden. Många enheter har planering kring kund på annan plats och använder inte denna funktion. Klicka på plustecknet framför aktuell kund. Välj Att göra och klicka på Ny uppgift Fyll i fälten Att göra och Beskrivning. Spara Treserva Manual Genomförandewebb (39)

37 På skrivbordet ligger nu en påminnelse om uppgiften. Då den är utförd skall det noteras. Klicka på Öppna Fyll i Datum utfört och vid Utfört av väljer du vem som utfört arbetsuppgiften. Skriv eventuellt en Kommentar. Spara Treserva Manual Genomförandewebb (39)

38 Redan utförda uppgifter sparas på respektive kund under Att göra och kan tas fram med hjälp av sökfunktionen Treserva Manual Genomförandewebb (39)

39 20 Dokumentinformation Översikt Treserva Manual Genomförandewebb Information Område Version Stöd- och omsorgsförvaltningen, Lidingö stad I Relaterade dokument Dokumentnummer SOF/AV-13:054 Godkännande Status Namn Datum Godkänd Kristoffer Ström, Mikaela Schmidt Författad Marina Stenman Historik Version Status Datum Författare Ändringssammanfattning I Publicerad Marina Stenman Avsnittet Sök är uppdaterat Treserva Manual Genomförandewebb (39)

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva ÄLDREFÖRVALTNINGEN INS 3.2A 1 (37) Instruktion till Genomförandewebben Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4 TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Lathund Genomförandewebben

Lathund Genomförandewebben Diarienummer: IT Lathund Genomförandewebben Gäller från: 2018-11-26 Gäller för: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Fastställd av: Treserva resursperson Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras

Läs mer

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Diarienummer: IT Lathund Genomförandewebben Gäller från: 2015-11-12 Gäller för: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Fastställd av: Treserva resursperson Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Delegeringsmodulen. Innehåll. Dok nr OSF/AU-18:024

Delegeringsmodulen. Innehåll. Dok nr OSF/AU-18:024 Dok nr OSF/AU-18:024 Delegeringsmodulen Innehåll 1 Logga in Delegeringsmodulen... 2 2 Ikoner i verktygsraden... 2 2.1 Mitt skrivbord... 2 2.2 Sök efter personal som redan har en delegering... 3 2.3 Sök

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2 Sida 2 av 25 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben Omvårdnadspersonal Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben Omvårdnadspersonal Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2018-03-14 Omvårdnadspersonal 1.0.3 Sida 2 av 26 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2013-10-28 Omvårdnadspersonal 2.0. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2013-10-28 Omvårdnadspersonal 2.0. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2013-10-28 Omvårdnadspersonal 2.0 Sida 2 av 23 Innehåll Skrivbordet...

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförandewebben för IFO IFO utförare öppenvård 1.0

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförandewebben för IFO IFO utförare öppenvård 1.0 Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförandewebben för IFO Treserva Senast reviderad: Manual för: Version: 2018-08-31 IFO utförare öppenvård 1.0 Innehållsförteckning Startbild... 4 List i överkanten...

Läs mer

Treserva Lathund för enhetschefer

Treserva Lathund för enhetschefer Socialtjänsten Treserva Lathund för enhetschefer Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Enligt gällande

Läs mer

Treserva Genomförandewebb

Treserva Genomförandewebb Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ny Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Verkställighetsdokumentation SAS och

Läs mer

Uppdrag/beställning HSL

Uppdrag/beställning HSL 2014-10-03 Vård- och omsorgsförvaltningen Uppdrag/beställning HSL Lathund för Hälso-sjukvårdspersonal Innehåll Nytt uppdrag... 2 Komplettering av tidigare beställning... 5 Bevakning (möjlighet till egen

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal Lathund Procapita Omvårdnadspersonal 1 Innehåll 1. Logga in och byt lösen... 3 2. Mina Sidor... 4 3. Nya meddelanden... 5 4. Sök dokumentation Hänt sen sist... 6 5. Digital signering Delegeringsbeslut...

Läs mer

[21] Manual procapita SOCIAL DOKUMENTATION. HVB För ensamkommande barn

[21] Manual procapita SOCIAL DOKUMENTATION. HVB För ensamkommande barn 2016-07-19 1 [21] Manual procapita SOCIAL DOKUMENTATION HVB För ensamkommande barn 2016-07-19 2 [21] Innehåll INLOGGNING... 3 Inloggning med Lösenord... 3 Inloggning med SITHS... 3 Inställningar... 4 NAVIGATORN...

Läs mer

Lathund Treserva. Sektionschef ÄO LOV i Treserva. 1 av 41. Gäller från: Gäller för: Fastställd av:

Lathund Treserva. Sektionschef ÄO LOV i Treserva. 1 av 41. Gäller från: Gäller för: Fastställd av: Lathund Treserva Sektionschef ÄO LOV i Treserva Gäller från: 2016-10-01 Gäller för: Fastställd av: Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras senast: Vid behov Version: Revideras av Treserva resursperson

Läs mer

Manual Procapita VoO. - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst. Denna handledning tillhör ...

Manual Procapita VoO. - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst. Denna handledning tillhör ... Social och omsorgskontoret Äldreomsorg Cathrine Smedhamre, ank. 2950 Manual Procapita VoO - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst Denna handledning tillhör... Innehåll Manual... 1 Procapita

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

Hantera dokument i arkivet

Hantera dokument i arkivet Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF 2018-05-07 1 (36) Omsorgsavdelningen Ansvarig Upprättad den Susanne Ahlqvist 2018-04-27 Upprättad av Reviderad den Susanne Ahlqvist 2018-04-27 Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF POST 235 81 Vellinge

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Kortfattad instruktion för Crystal Reports. Kom i gång med Crystal Reports. Instruktion Crystal Reports 2014

Kortfattad instruktion för Crystal Reports. Kom i gång med Crystal Reports. Instruktion Crystal Reports 2014 Kortfattad instruktion för Crystal Reports Kom i gång med Crystal Reports När du ska logga in i Crystal Reports ska inloggning alltid ske via sidan om Crystal Reports på vårdgivarwebben. Det är viktigt

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual för HSL Uppdrag

Manual för HSL Uppdrag 2019-04-24 1 (10) Omsorgsavdelningen Ansvarig Systemförvaltare Upprättad av Mona Johansson, Susanne Ahlqvist Upprättad den 2017-08-22 Reviderad den 2019-04-24 Manual för HSL Uppdrag HSL-uppdraget är kopplat

Läs mer

Skapa genomförandeplan i LifeCare

Skapa genomförandeplan i LifeCare 2018-06-01 Dokumentansvarig Yvonne Sandström Kvalitets- och utvecklingsenheten Skapa genomförandeplan i LifeCare 1. Kom igång När du loggat in kommer du till din startsida på den enhet du var inne i förra

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

En introduktion till Sodexo beställningsportal

En introduktion till Sodexo beställningsportal En introduktion till Sodexo beställningsportal Version 5 SLL 2009-03 Innehållsförteckning Att komma in på beställningsportalen...1 Inne i beställningssystemet...2 Beställningsstopp...3 Att beställa specerier...4

Läs mer

Treserva Genomförandewebb

Treserva Genomförandewebb Socialtjänsten Datum 2016-06-07 Treserva Genomförandewebb Manual för verkställighet Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (41) Innehållsförteckning Snabbguide...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen.

ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen. ATT SKAPA EN NY PLANERINGSGRUPP och koppla ihop allt. OBS! Tänk på att läsa igenom allt sakta och följ sedan instruktionen. Gul mapp Planeringsgrupp Kloss blå grön gul Grundschema blå röd vit randig Avstämningsperiod

Läs mer

Lathund för BHV i PMO. version 1.2

Lathund för BHV i PMO. version 1.2 Lathund för BHV i PMO version 1.2 Innehåll Logga in... 3 Mitt arbete... 3 Öppna journal... 4 Sök barn... 4 Registrera ett barn... 5 Sök efter barn som redan är registrerade i PMO... 5 Välj journaltyp...

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Uppföljning av en genomförandeplan i LifeCare

Uppföljning av en genomförandeplan i LifeCare 2018-05-28 Dokumentansvarig Yvonne Sandström Kvalitets- och utvecklingsenheten Uppföljning av en genomförandeplan i LifeCare 1. Kom igång När du loggat in kommer du till din startsida på den enhet du var

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare

Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare 2019-04-11 1 (14) Omsorgsavdelningen Upprättad den Ansvarig Systemförvaltare 2018-01-13 Upprättad av Reviderad den Karin Broholm 2019-04-11 Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare Kom igång

Läs mer

Metodstöd Treserva Sekretess/samtycke

Metodstöd Treserva Sekretess/samtycke Metodstöd Treserva Sekretess/samtycke Örebro kommun 160620 version 5 orebro.se 2 METODSTÖD TRESERVA, SEKRETESS/SAMTYCKE Innehåll Innehåll... 2 Se lista med samtycken och sekretessbrytande åtgärder... 3

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via PMO

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via PMO Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 SP2 via PMO Starta MedSpeech 1. Från Mitt arbete i PMO klicka på Innehåll Länkar och Diktat - Lista 2. MedSpeech startar och du får upp en lista över diktaten.

Läs mer

MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA.

MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA. 1 (16) MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA. 1. Leta upp fönstret Aktuellt. Det kan du göra antingen via navigeringslistan Aktuellt eller via A-knappen ovanför personnummerfältet.

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Hantera dokument i inkorgen

Hantera dokument i inkorgen Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Oktober, 2014

Läs mer

Instruktion. Utbildning genomförandewebben i Treserva. 1 av 5. Gäller från: Gäller för: Fastställd av:

Instruktion. Utbildning genomförandewebben i Treserva. 1 av 5. Gäller från: Gäller för: Fastställd av: IT Instruktion Utbildning genomförandewebben i Treserva Gäller från: 2015-11-16 Gäller för: Fastställd av: Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras senast: 2016 Version: Revideras av Treserva resursperson

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5

LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS. Version Sida 1 av 5 LATHUND PA-WEBBEN REGISTRERING AV KOMPETENS Version 3. 2011-04-29 Sida 1 av 5 INTRODUKTION... 3 REGISTRERA DIN KOMPETENS/UTBILDNING... 3 Sida 2 av 5 Introduktion Denna del av PA-webben använder du dig

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Vårdplaner. Dokumentation av Hälso- och sjukvård RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Social välfärd Örebro kommun orebro.se

Vårdplaner. Dokumentation av Hälso- och sjukvård RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN. Social välfärd Örebro kommun orebro.se RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso- och sjukvård och rehabilitering Version: 4 Giltig fr.o.m: 2018-05-01 Ersätter: Version 3 Ansvarig: MAS/MAR Ansvarig för revidering: MAS/MAR Beslutad

Läs mer

Manual LifeCare Utförare

Manual LifeCare Utförare 2019-04-11 1 (9) Omsorgsavdelningen Upprättad den Ansvarig Systemförvaltare 2015-09-23 Upprättad av Reviderad den Karin Broholm 2019-04-11 Manual LifeCare Utförare Startsidan när du kommer in. Du har inte

Läs mer

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Kommunikation och MAS/MAR/SAS informationsöverföring

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Datum Version 1.2. Behörighetsbeställning till LINK i Region Västmanlands HSA-katalog

Datum Version 1.2. Behörighetsbeställning till LINK i Region Västmanlands HSA-katalog Behörighetsbeställning till LINK i Region Västmanlands HSA-katalog INLOGGNING I HSA Du måste vara inloggad mot Region Västmanlands nätverk och ha ett SITHS-kort för att komma åt regionens HSA-katalog.

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Annan användare är inloggad

Annan användare är inloggad Instruktion: Logga in i Treserva med tjänste-id eller reservkort När du ska logga in på din arbetsdator ska du använda dig av ditt tjänste-id. Du loggar in på olika sätt beroende på om din dator är avstängd,

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Hela flödet för att kunna hantera FH ärenden. Treserva FH LSS. Senast reviderad: 141024 Manual för: VEC Gruppchef Samordnare

Hela flödet för att kunna hantera FH ärenden. Treserva FH LSS. Senast reviderad: 141024 Manual för: VEC Gruppchef Samordnare FH LSS Hela flödet för att kunna hantera FH ärenden Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 33 A Senast reviderad: 141024 Manual för: VEC Gruppchef Samordnare 2 (28) Innehåll Nytt uppdrag... 3 Kontrakt...

Läs mer