Lathund för BHV i PMO. version 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund för BHV i PMO. version 1.2"

Transkript

1 Lathund för BHV i PMO version 1.2

2 Innehåll Logga in... 3 Mitt arbete... 3 Öppna journal... 4 Sök barn... 4 Registrera ett barn... 5 Sök efter barn som redan är registrerade i PMO... 5 Välj journaltyp... 5 Skriv in barnet vid BVC... 6 Från Journalen... 6 Från Mitt arbete... 6 Skriv ut barnet från BVC... 6 Från Journalen... 6 Från Mitt arbete... 6 Knyt BHV Basprogram (planeringslistan) till barnet... 7 Från Journalen... 7 Från Mitt arbete... 8 Första kontakten... 9 Inskrivning... 9 Registrera uppgifter vid ett besök Välj datum/ansvarig Registrera med hjälp av planeringslistan Registrera enstaka uppgifter t. ex. vid ett spontanbesök Boka in ett besök i tidboken Från Mitt arbete Från journalen Placera ett barn på Väntelistan Från Mitt arbete Från journalen Skriv ett dokument Skanning Skanna ett dokument (t.ex. förlossningsjournal) Koppla ett dokument (t.ex. remissvar) Glömt att koppla dokument? Skriv ut ett läkemedel BHV version 1.2 Sidan 2 av 17

3 Logga in Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Uppgifterna får du av en systemadministratör. Mitt arbete Här kan man presentera information från olika moduler i olika flikar. Översikten Mitt arbete visar aktuell information i valda moduler. Gå till fliken Inskrivna vid BVC för att se vilka barn som är inskrivna vid ditt BVC. Gå till fliken Tidbok för att se vilka barn som är inbokade för besök. Gå tillbaka till fliken Översikt: Mitt arbete. Klicka på minimodulen Ärende i översikten för att se vilka barn som är knutna till BHV Basprogram på din enhet. BHV version 1.2 Sidan 3 av 17

4 Öppna journal Det finns flera sätt att öppna en journal, alla med samma resultat. Tryck Ctrl+h på tangentbordet. Ctrl + h Klicka på ikonen som finns längst upp till vänster i verktygsfältet. Från startsidan för Inskrivna vid BVC kan du öppna journalen genom att markera namnet och klicka på Öppna journal i menyraden. Från startsidan för Ärende kan du öppna journalen genom att markera namnet och klicka på Öppna journal i menyraden. Från Tidboken kan du öppna barnets journal genom att markera namnet och klicka på Öppna journal i menyraden, eller dubbelklicka på namnet. Sök barn När du fått upp rutan Öppna journal/sök patient kan du i fliken Patient söka barnet med hjälp av namn eller personnummer, i fliken BVC kan du söka barn med hjälp av födelseår eller per BVC och ansvarig. BHV version 1.2 Sidan 4 av 17

5 Registrera ett barn PMO-guide primärvården OBS! Barnets personnummer eller reservnummer ska alltid först registreras i PASIS. Ange alltid ett fullständigt personnummer eller reservnummer från PASIS när du ska registrera ett barn! Öppna en journal. Skriv in det fullständiga personnumret i fältet Patient-ID och klicka Sök, eller tryck på Entertangenten. Barnet hämtas nu från PASIS och kan registreras i PMO. Sök efter barn som redan är registrerade i PMO Öppna en journal. Skriv in födelsedatum i fältet födelsedatum och klicka på Sök. Barnet presenteras nu från PMO:s kartotek. OBS! Om barnet inte finns registrerat i PMO, så måste ett fullständigt personnummer eller reservnummer fyllas i i fältet Patient-ID för sökning i PASIS. (Se ovan) Välj journaltyp När PMO presenterar barnet du sökt/registrerat måste du välja Journaltyp, d.v.s. BHV-journal, för att ok-knappen ska aktiveras. Vald journaltyp ligger kvar nästa gång du öppnar en journal. Du kan nu öppna journalen genom att klicka på OK. BHV version 1.2 Sidan 5 av 17

6 Skriv in barnet vid BVC För nyfödda barn ingår Inskrivningen vid BVC i BHV Basprogram (Tillfället Inskrivning). Från Journalen Gå till vänstermenyn och klicka på Barnhälsovård under Patientadministration. Välj Ny och därefter BVC. Ange den BVC-enhet barnet ska tillhöra, fr.o.m.-datum samt ansvarig sköterska. Klicka på Spara. Från Mitt arbete Öppna startsidan för Inskrivna vid BVC. Klicka på Ny. Hämta barnet genom att klicka på knappen Barn Leta fram rätt barn genom att fylla i Patient-ID eller Födelsedatum. Klicka på OK. Ange den BVC-enhet barnet ska tillhöra, fr.o.m.- datum samt ansvarig sköterska. Klicka på Spara. Skriv ut barnet från BVC När ett barn flyttar eller listar om sig till en annan BVC ska det skrivas ut från er enhet. Från Journalen Gå till vänstermenyn och dubbeklicka på Barnhälsovård under Patientadministration. Markera Tillhörighet. Klicka på Ändra. Fyll i T.o.m.-datum. Klicka på Spara. Från Mitt arbete Öppna startsidan för Inskrivna vid BVC. Markera barnet som ska skrivas ut. Klicka på Ändra. Fyll i T.o.m.-datum. Klicka på Spara. BHV version 1.2 Sidan 6 av 17

7 Knyt BHV Basprogram (planeringslistan) till barnet Från Journalen Gå till Social översikt. Klicka på Ärende och välj Ny. Ange barnets födelsedatum som startdatum för ärendet. Klicka på Mallar i menyraden. Markera BHV Planeringslista och bekräfta med OK. Klicka på Spara. Ctrl + Alt + a =gå direkt till nytt ärende Nu är planeringslistan knuten till barnet. BHV version 1.2 Sidan 7 av 17

8 Från Mitt arbete Detta är ett annat sätt att koppla BHV Basprogram till barnet. Du kan knyta BHV Basprogram till ett barn innan du öppnat journalen. Klicka på Ärende i översikten Mitt arbete och välj Ny eller använd snabbknappen i verktygsfältet. Leta upp barnet med hjälp av personnummer eller namn. Om barnet är inskrivet vid en BVC kan du gå till översikten och hämta barnet därifrån. Klicka OK. Klicka på Mallar i menyraden. Markera BHV Planeringslista och bekräfta med OK. Klicka på Spara. Nu är planeringslistan knuten till barnet. BHV version 1.2 Sidan 8 av 17

9 Första kontakten Markera Första kontakten Dubbelklicka eller tryck kör för att starta flödet Anteckning - Fyll i, vid behov, och klicka på Spara. Om inget fylls i, klicka på Avbryt Hembesök - Klicka under värde (det blå fältet) och sedan på pilen för att få fram alternativ. Välj värde. Klicka på Spara Första kontakten är nu färdig. För att få in gröna bockar; markera Första kontakten, klicka på status och välj Avslutat. Inskrivning Markera Inskrivning Dubbelklicka eller tryck kör för att starta flödet BVC Tillhörighet o Under Inskriven vid BVC välj den aktuella enheten o Ändra fråndatumet till datumet för hembesöket/inskrivningen o Under Ansvarig välj ansvarig BVC sköterska o Klicka på Spara Barnhälsovård o Under Inskriven i Barnhälsovården, skriv datumet för hembesöket/inskrivningen o Fyll i alla fält till höger. Om t.ex. OAE-test ej är ua och/eller ska göras om, notera det i kommentarsfältet. (När nytt svar inkommit kompletterar man i kommentarsfältet med de nya uppgifterna) o Klicka på Spara Tillväxt o Välj Ny och för in födelseuppgifterna, tänk på att vikten är i kilo. Klicka på Spara o Välj Ny igen och för på liknande sätt in utskrivningsvikten. Klicka på Spara o Välj Ny en tredje gång och för in vikten från hembesöket. Klicka på Spara Föräldrauppgifter o Klicka på Föräldrauppgifter i menyraden. För in aktuell information, glöm ej graviditetsveckor o Klicka på Ok för att spara Klicka på Stäng för att lämna fliken Tillväxt och komma vidare i flödet Kurva Kontrollera kurvan, när du är färdig klicka på Stäng Uppföljning av Barnets utveckling o Används enbart om man gjort en 4:a veckors undersökning. Välj annars Avbryt Hälsosamtal o Klicka under Värde (det blå fältet) för att få fram alternativ. Ålder måste alltid fyllas i o Sätt + på de områden som talats om. Använd kommentarsfälten vid behov. För att ta bort ett +, markera och tryck Delete o Klicka på Spara BHV version 1.2 Sidan 9 av 17

10 Nutrition o Välj aktuella datum, markera den aktuella kosten, markera flera om det är samma tidsintervall. För att registrera ett annat tidsintervall klicka på Ny (längst ner under intervallsrutan) o Avsluta med att klicka Spara Familjesituation o Klicka under värde (det blå fältet) och välj den aktuella familjesituationen o Skriv kommentar vid behov o Klicka på Spara Ärftlighet/risk o Markera aktuell Ärftlighet. Klicka på Lägg till o Klicka i Förekomst hos, använd Kommentarsfältet vid behov. Upprepa tills allt är infört o Om ingen känd ärftlighet finns, klicka på Ingen känd och Lägg till o Om barnet tillhör någon riskgrupp markera aktuell risk. Klicka på Lägg till. Klicka i rutan framför Risk o Klicka på spara Föräldrars Rökvanor Före graviditeten o Klicka under Värde (det blå fältet). Välj registreringstyp Före graviditeten. o Välj Ja, Nej eller? på övriga påståenden, eller klicka på Sätt förvalda värden och nej fylls i på alla. Du kan därefter lätt ändra till Ja eller? vid behov o Klicka på Spara. Föräldrars Rökvanor Under graviditeten o Gör likadant som ovan. Välj registreringstyp Under graviditeten. Spara Föräldrars Rökvanor 0-4 veckor o Gör likadant som ovan. Välj registreringstyp 0-4 veckor. Spara Hälsoproblem o Klicka under värde (det blå fältet) för att välja alternativ. Ålder måste alltid fyllas i. Sätter man x i något fält blir det automatiskt en bock i avvikelse. Använd kommentarsfälten vid behov. Klicka på Spara. Om ingenting fylls i, klicka på Avbryt Anteckning o Fyll i, vid behov, och klicka på Spara. Om ingenting fylls i, klicka på Avbryt Inskrivningen är nu färdig. För att få in gröna bockar; markera Inskrivning, klicka på status och välj Avslutat. BHV version 1.2 Sidan 10 av 17

11 Registrera uppgifter vid ett besök Öppna barnets journal. Välj datum/ansvarig Ange det datum som besöket gjordes om det inte var idag och ange ansvarig om annan än du själv. Detta kan du göra genom att klicka i den vita rutan i verktygsfältet eller använda kortkommando F4. F4 Registrera med hjälp av planeringslistan Planeringslistan (BHV Basprogram) är ett stöd för dig när du ska registrera de kontroller som görs vid ett besök. Du kan utgå från den när du registrerar så glömmer du ingenting! Klicka på Ärende i fliken BHV Social översikt. Markera det tillfälle besöket motsvarar (t.ex. 3-månaderskontroll). För att se vad som ska göras vid just det tillfället, kan du klicka på plustecknet framför tillfällets namn. Klicka på Kör i menyraden. Du kan nu registrera uppgifter i alla de moduler som ingår i just det här tillfället. Varje gång du sparar något i en modul, kommer du vidare till nästa modul i ordningen. Vill du hoppa över någon modul, trycker du bara på Avbryt eller tangenten Esc, så kommer du vidare till nästa. Allt du registrerar hamnar och presenteras i Löpande journal. BHV version 1.2 Sidan 11 av 17

12 Registrera enstaka uppgifter t. ex. vid ett spontanbesök Ange det datum som besöket gjordes om det inte var idag (se bild ovan). Högerklicka på aktuell modul i vänstermenyn t.ex. Tillväxt. Välj Ny och fyll i dina uppgifter. Spara eller Signera. Det du nu har registrerat sparas på samma sätt som om du hade utgått från planeringslistan. All information presenteras i Löpande journal sorterat på registreringsdatum. BHV version 1.2 Sidan 12 av 17

13 Boka in ett besök i tidboken Från Mitt arbete Gå till Mitt arbete och klicka på fliken Tidbok. Bläddra i tidboken med [Alt]+Pil höger eller vänster. Dubbelklicka på den tid du vill boka. Klicka på Lägg till och hämta det barn du vill boka in. Ange eventuellt ytterligare information i fältet Orsak. Bekräfta genom att klicka på Spara. Från journalen Du kan också boka in ett besök i tidboken med hjälp av planeringslistan. Öppna barnets journal. Klicka på fliken BHV Social översikt. Klicka på Ärende. Markera det tillfälle du vill boka in (t.ex. 4-månaderskontroll). Högerklicka på texten 4 mån, för muspekaren ner till Skicka till, för muspekaren vidare och klicka på Ny bokning. Fyll i Typ, Datum, Start, Tidsåtgång. Bekräfta genom att klicka på Spara i menyraden. BHV version 1.2 Sidan 13 av 17

14 Placera ett barn på Väntelistan Från Mitt arbete Gå till Mitt arbete och dubbelklicka på Väntelista i vänstermenyn. Välj Ny. Klicka på Lägg till för att hämta det barn som ska placeras på väntelistan för att bli kallad. Ange de uppgifter som gäller för besöket (enhet, kategori, ansvarig, orsak etc.). Bekräfta genom att klicka på Spara i menyraden. Från journalen Du kan också placera ett barn på väntelistan med hjälp av planeringslistan. Öppna barnets journal. Klicka på fliken BHV Social översikt. Klicka på Ärende. Markera det tillfälle du vill lägga till på väntelistan (t.ex. 8-månaderskontroll). Högerklicka på texten 8 mån, för muspekaren ner till Skicka till, för muspekaren vidare och klicka på Ny plats på väntelista. Fyll i som ovan. Bekräfta genom att klicka på Spara i menyraden. BHV version 1.2 Sidan 14 av 17

15 Skriv ett dokument Öppna barnets journal. Dubbelklicka på Dokument i vänstermenyn, välj Ny. Välj Dokument. Med tangenten F10 på tangentbordet kan du hoppa över ovanstående steg och kommer direkt till fönstret Välj dokumenttyp. F10 Välj typ av dokument (brev, remiss etc.) och bekräfta med OK. Välj adress från adressregistret, bekräfta med OK. En adress kan sökas fram genom att ange en del av namnet i fältet Ange söktext här. Fyll i dokumentet och klicka sedan på Spara eller Signera. BHV version 1.2 Sidan 15 av 17

16 Skanning Öppna barnets journal. PMO-guide primärvården Dubbelklicka på Dokument i vänstermenyn. Skanna ett dokument (t.ex. förlossningsjournal) Klicka på Ny och välj Dokument. o Som dokumenttyp, välj t.ex. Inkommande brev (skanning), bekräfta med Ok. Under Välj källa markerar du din skanner och bekräftar genom att klicka på Välj. Placera dokumentet/dokumenten i skannern. o Du kan nu även skanna dubbelsidigt (beroende på skanner) genom att bocka i rutan framför Aktivera duplex. o Under Spara som väljer du Alla sidor till en PDF. Klicka på Läs in. Du kan nu Rotera, Ta bort eller Anpassa storlek på ditt dokument. Om du är nöjd med resultatet, klickar du på Ok. Koppla ett dokument (t.ex. remissvar) Markera det dokument som svaret ska kopplas till, t.ex. konsultremiss. o Klicka på Ny och välj Dokument. o Sätt en bock i rutan framför Koppla nya dokumentet till:. o Välj dokumenttyp t.ex. Inkommande remissvar (skanning). Bekräfta genom att klicka på OK. o Följ instruktionerna ovan. Glömt att koppla dokument? Markera namnet på dokumentet du vill koppla till, klicka på Koppla i menyraden. Ny ruta öppnas. Markera dokumentet som ska kopplas. Klicka på Lägg till och därefter på Stäng för att spara. BHV version 1.2 Sidan 16 av 17

17 Skriv ut ett läkemedel Öppna barnets journal. Högerklicka på Läkemedel i vänstermenyn och välj Ny, eller klicka på F7 på tangentbordet. F7 Sök det läkemedel du vill ordinera under Receptmallar BVC. Om du inte hittar det preparat du söker kan du byta till fliken Sök i SIL och söka preparatet i fältet Text. Markera läkemedlet du vill ordinera och klicka på Ordinera i menyraden (eller dubbelklicka på läkemedlet). Fyll i doseringsuppgifter i kortdos eller i rutan doseringstext. Vill du ordinera flera preparat vid samma tillfälle klickar du på Lägg till i menyraden och upprepar proceduren. Spara eller Signera när alla preparat är ordinerade. BHV version 1.2 Sidan 17 av 17

Lathund för Vårdenheterna i PMO. version 1.3

Lathund för Vårdenheterna i PMO. version 1.3 Lathund för Vårdenheterna i PMO version 1.3 Innehåll LOGGA IN... 3 MITT ARBETE... 3 Minimoduler på översikten... 3 TIDBOK... 4 VÄNTELISTA... 5 RECEPTIONSVYN... 6 JOURNAL... 7 HUSET... 7 Sekretessområde...

Läs mer

Lathund för Vårdenheterna i PMO. version 1.5

Lathund för Vårdenheterna i PMO. version 1.5 Lathund för Vårdenheterna i PMO version 1.5 Innehåll LOGGA IN... 3 MITT ARBETE... 3 Minimoduler på översikten... 3 TIDBOK... 4 VÄNTELISTA... 5 RECEPTIONSVYN... 6 JOURNAL... 7 HUSET... 7 ÖPPNA JOURNAL...

Läs mer

Lathund för BHV i PMO version 1.4

Lathund för BHV i PMO version 1.4 Lathund för BHV i PMO version 1.4 Innehåll Logga in... 3 Inloggning med SITHS-kort:... 3 Mitt arbete... 3 Minimoduler på översikten... 3 Öppna Journal... 4 Sök patient... 4 Sök på namn... 5 Skriv in barnet

Läs mer

Versionsnyheter PMO 7.0 Release

Versionsnyheter PMO 7.0 Release 2016-10-13 Åsa Karén Versionsnyheter PMO 7.0 Release 2016-10-18 1. WYSIWYG 2. Intern PDF-läsare 3. BHV Hantering av flytt 4. BHV Ändrade rubriker på startsidan 5. Diagnos Beskrivning visas 6. Diagnos Upprepa

Läs mer

Lathund för inskrivning av Nyfödd - BHV TakeCare Denna lathund riktar sig till BHV-sjuksköterskor som ska skriva in barn.

Lathund för inskrivning av Nyfödd - BHV TakeCare Denna lathund riktar sig till BHV-sjuksköterskor som ska skriva in barn. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (8) Denna lathund riktar sig till BHV-sjuksköterskor som ska skriva in barn. Innehåll. Inskrivning BHV... 2. Registrera patientuppgifter, bostadstelefon... 3 3. Registrera

Läs mer

Versionsnyheter PMO 6.1 Release

Versionsnyheter PMO 6.1 Release Versionsnyheter PMO 6.1 Release 2015-09-04 Förändring sker i följande moduler 1 Anteckning 2 Att göra 3 Checklista 4 Internpost 5 Lab 6 Löpande journal 7 Patientdata 8 Signera 9 Tidbok 10 Vaccination 11

Läs mer

PMO-guide primärvården

PMO-guide primärvården Vaccination Registreringar på andra enheter visas när du klickar på. Detta måste göras varje gång du öppnar journalen. För mer information se guiden Huset. Registrera vaccination i Svevac Enligt ackrediteringsvillkoren

Läs mer

TakeCare Denna lathund riktar sig till BHV-sjuksköterskor som ska skriva in nyinflyttade barn. Senast uppdaterad

TakeCare Denna lathund riktar sig till BHV-sjuksköterskor som ska skriva in nyinflyttade barn. Senast uppdaterad Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1(14) Denna lathund riktar sig till BHV-sjuksköterskor som ska skriva in nyinflyttade barn. Senast uppdaterad 014-08-7. Innehåll 1. Inskrivning BHV.... Registrera patientuppgifter,

Läs mer

När man ska lägga till en nyhet måste man vara inloggad. Klicka på hänglåset uppe i högra hörnet.

När man ska lägga till en nyhet måste man vara inloggad. Klicka på hänglåset uppe i högra hörnet. Lägga till en Nyhet När man ska lägga till en nyhet måste man vara inloggad. Klicka på hänglåset uppe i högra hörnet. Logga in Fyll i dina uppgifter som du även använder när du loggar in på eventor. Istället

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Börja arbeta med tidbok online

Börja arbeta med tidbok online Tidbok på nätet PMO Börja arbeta med tidbok online Innan ni ansluter er till tjänsten är ett första steg att utse en ansvarig för tidboken på enheten samt utse ansvarig för att lägga nya scheman enligt

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Koncernkontoret Förnyelsekontoret/PMO

Koncernkontoret Förnyelsekontoret/PMO Koncernkontoret Förnyelsekontoret/PMO Författare: Ylva Ljunggren 0707-937055 Ylva.ljunggren@se.fujitsu.com Datum: 2012-03-06 Dnr: Version: Arbetsmaterial Inför BP3 Projektägare: Karin Christensson Projektbeställare:

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Manual 5 6 Svevac Lathund Innehåll Kontakt... 1 Logga in... 2 Byte av lösenord... 2 SÖK-funktion... 2 Ny person... 3 Regler vid uppdatering vid person-, samordnings- och reservnummer... 3 Samtycke... 3

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Kom igång med Adela Grundskola

Kom igång med Adela Grundskola Kom igång med Adela Grundskola Publicerad 2010-06-09 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Grundskola 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Dikterare PMO Version 3.3.4

Dikterare PMO Version 3.3.4 Dikterare PMO Version 3.3.4 Inloggning i MedSpeech via PMO Logga in i PMO med SITHS-kort och PIN-kod. Klicka OK. Sök fram patientens journal via knappen Öppna journal/sök patient. Fyll I personnummer,

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Nyheter Melior 218sp1

Nyheter Melior 218sp1 Nyheter Melior 218sp1 Planerat datum för uppgradering: Nyheter Melior Läkemedel Förändrat gränssnitt i sätt in dialogen Rimlighetskontroll < 18 år Läkemedelsetiketter Ta bort hel ordinationsmall Nytt fält

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Versionsnyheter PMO 8.0.1

Versionsnyheter PMO 8.0.1 2017-04-27 Åsa Karén Versionsnyheter PMO 8.0.1 1. Ny logotyp 2. Nya ikoner 3. Delegering av signering 4. Datumstämpel vid WYSIWYG-utskrift 5. Ärftlighet/Risk 6. Vaccination 7. Namngivning vid skanning

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Dikterare Version via PMO

Dikterare Version via PMO Dikterare Version 3.7.3 via PMO Logga in i PMO. Sök fram patientens journal via knappen Öppna journal/sök patient. För att diktera på patienten klicka på Innehåll i menyraden, välj sedan Integrerade program

Läs mer

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare 1 (19) Arbetsinstruktion E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva i detalj hur e-signatur (beslut) i informationshanteringssystemet

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

En introduktion till Sodexo beställningsportal

En introduktion till Sodexo beställningsportal En introduktion till Sodexo beställningsportal Version 5 SLL 2009-03 Innehållsförteckning Att komma in på beställningsportalen...1 Inne i beställningssystemet...2 Beställningsstopp...3 Att beställa specerier...4

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination. 2014-11-25 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination. 2014-11-25 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination 04--5 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien . Inloggning till Svevac. SITHS-kort SITHS-kortet måste vara isatt i datorn innan start av

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Dikterare Version via Melior

Dikterare Version via Melior Dikterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna journalen på den patient som du ska diktera på. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Nytt Diktat. MedSpeech startar och dikteringsfönstret

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes INOTES-WEBBMAIL 9.0.1 Liten lathund om e-postprogrammet inotes Innehållsförteckning Inloggning på inotes på jobbet... 3 Inloggning på inotes hemma... 3 Startsidan... 4 Läsa e-post... 5 Ta bort mail...

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler SIEview är en webbapplikation som visar upp information från Melior-databaser i hela regionen. SIEview består av två delar SIEview-översikt och Patientjournal SIEview - patientöversikt nås via knappen

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Lathund grundkurs datorutbildning

Lathund grundkurs datorutbildning Lathund grundkurs datorutbildning Innehåll: - Skapa mappar i hemkatalogen samt i gemensam mapp - Spara dokument i hemkatalogen eller i gemensam mapp - Spara bilder från ipaden på datorn - Infoga bilder

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL

LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL LATHUND FÖR UPPDATERADE JOURNAL DIGITAL 2016-02- 16 Nu har det äntligen blivit dags att lansera första delen av det uppdaterade gränssnittet i Journal Digital. Fokus i vår utveckling har legat på att skapa

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Outlook 2010 kalender m.m.

Outlook 2010 kalender m.m. Outlook 2010 kalender m.m. Kalmar kommun, datautbildningar 1 ( 13) 2016-03-02 Innehåll Kalendern... 3 Anpassa programfönstret... 3 Vyer i Kalendern... 3 Skapa avtalade tider... 4 Skriv direkt i kalendern...

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare 1(12) Platina, för nya handläggare 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTSIDAN ( HUSET ) ---------------------------------------------------------------------- 3 NAVIGERA TILL DITT ÄRENDE -----------------------------------------------------------

Läs mer

Registrering av ny patient

Registrering av ny patient Snabbhjälp Registrering av ny patient 1. Klicka på ikonen Patient i verktygsfältet, varvid fönstret Patienter öppnas. 2. I detta fönster klickar du sedan på ikonen Ny, varvid Patienter fönstret utökas

Läs mer

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen i PMO

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen i PMO Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen i PMO 2017-02-13 PMO:s läkemedelsmodul ska användas för all dokumentation av ordination och administrering av läkemedel. Aktuell medicinering Ordination görs

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer