Manual Inköp och Faktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Inköp och Faktura"

Transkript

1 Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn Lena Mikaelsson ankn Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson ankn Karin Sund ankn 4378 Delar ur manualen är hämtad från text skriven av Sara Sörlin, Ekonomi, CFG, Örnsköldsviks kommun. Rev 28 nov 2012

2 Innehållsförteckning INLOGGNING... 2 LOGGA IN I INKÖP OCH FAKTURA... 2 BYT LÖSENORD... 3 BREVLÅDAN - GRUNDERNA... 4 BREVLÅDAN... 4 FAKTURAN... 5 KONTERA, ATTESTERA OCH BETALA... 7 SKICKA FAKTURA... 9 BREVLÅDAN - FLER FUNKTIONER PERIODISERA KORTKODER ANTECKNING BILAGA HÄNDELSER OCH FLÖDE UTSKRIFT ERSÄTTARE VID LEDIGHET MIN LEDIGHET FAKTURASÖK SÖK FAKTUROR

3 Logga in i Inköp och Faktura Inloggning Adress Skriv in följande adress för komma till fönstret där du kan välja Inköp och Faktura och/eller Redovisning och Reskontra: Inloggning När du kommit in på ovanstående sida så klickar du på länken Inköp och Faktura, och du kommer då till följande inloggningsfönster: Användarnamn Skriv in ditt användarnamn. Det måste vara små bokstäver (gemener) och det är tre tecken långt. Användarnamn får du av ekonomienheten. Lösenord Skriv in ditt lösenord. Det är skillnad på små bokstäver (gemener) och stora bokstäver (versaler). Om du får problem så vänd dig till ekonomienheten. Ditt första lösenord får du av ekonomienheten. Detta byts vid första inloggningen. Ditt nya lösenord måste vara 6-10 tecken långt. CSS-server I CSS-server ska det stå :2100 CSS-domän Lämna fältet för CSS-domän tomt. Logga in Klicka på knappen Logga in. Du loggas nu in i Inköp och Faktura. 2

4 Byt lösenord Knapp Byt lösenord Skriv in webbadress, användarnamn och lösenord enligt instruktionerna på föregående sida, men klicka inte på Logga in. Istället för att klicka på Logga in så klickar du på knappen Byt lösenord: Byt lösenord När du klickat på knappen Byt lösenord så kommer du till följande dialogruta: Nytt lösenord Skriv in ett nytt lösenord. Det ska vara 6-10 tecken. Verifiera genom att skriva in det nya lösenordet igen och avsluta genom att klicka på knappen Byt lösenord. Du loggas nu in i Inköp och Faktura. 3

5 Brevlådan Brevlådan - Grunderna Egen och annans brevlåda När du kommer in i brevlådan möts du av en meny. Genom att lägga muspekaren över rubriken Brevlåda får du fram undermenyn med valen Egen brevlåda och Annans brevlåda: Egen brevlåda I brevlådan hittar du fakturor. När det kommit en faktura i din brevlåda i Inköp och Faktura får du en påminnelse i din ordinarie mejlfunktion i FirstClass. Påminnelse kommer också om fakturan är på väg att förfalla eller har förfallit. Påminnelsen skickas ut en gång per dag (kl 13.00). Om påminnelserna inte fungerar för dig så ta kontakt med Lars Ekbäck på ekonomienheten. Visa alla Första gången du öppnar brevlådan bör du ändra så att all post visas. Du gör det genom att klicka på listpilen till höger om Visa. Välj Alla. Det val du gjorde sist finns automatiskt kvar nästa gång du öppnar Inköp och Faktura. Menyrad En menyrad visar förklaringar kring de fakturor som ligger i din brevlåda. Lägg speciellt märke till Betdat som visar betalningsdatum. Röd text innebär att fakturan förfallit/är på väg att förfalla och måste betalas. Öppna faktura För att öppna en faktura klickar du på textraden för aktuell faktura. Kontrollera om nya fakturor kommit För att kontrollera om nya fakturor kommit klickar du på knappen Förnya. Om det kommit nya fakturor medan din brevlåda varit öppen så läses dessa nu in. 4

6 Fakturan Fakturans delar Nedanstående bild visar hur det ser ut när du öppnat en faktura i din brevlåda. Länkar Framåt/ bakåt Symboler Maximerad bild Faktaruta Delningslinje Flikar Markeringsruta och knappar Konteringsrad Beskrivning I nedanstående tabell finns förklaring till fakturans delar: Tabell 1 Del Länkar Framåt/Bakåt Beskrivning Länkarna används för att komma tillbaka till brevlådan. För att bläddra framåt eller bakåt bland fakturorna i brevlådan eller i sökresultatlistan, kan du använda framåt/bakåt-knapparna. Symboler Om det finns Anteckning eller Bilaga kopplad till fakturan så visas det en ikon i övre delen av fönstret. För att titta på anteckningen eller bilagan så klickar du på symbolen. Maximerad bild Du får en maximerad bild av faktura och underlag genom att klicka på pilen eller dubbelklicka i den högra rutan. Fortsättning på nästa sida 5

7 Fakturan, Fortsättning Beskrivning (forts.) Del Faktaruta Beskrivning I faktarutan finns information om fakturan, t ex fakturanummer, leverantör och olika datum. Här finns också knappar för att skriva ut eller skicka fakturan. Här kan du klicka för att välja vilken bild du vill se. I ovanstående exempel står det bild 1/2. Klicka på pilen om du vill se bild 2/2. Du kan bläddra mellan t ex faktura och följesedel genom att klicka på faktarutans framåt/bakåtpilar. Delningslinje Flikar Om du inte ser alla uppgifter så kan du dra i delningslinjen. Under varje flik hittar du information om fakturan. Den aktuella fliken är alltid vit. Vilka flikar som finns beror på vilken typ av faktura det är. Under fliken Huvud får du en allmän översikt. Här ser du om det är en debet eller kreditfaktura, fakturamottagare, belopp m.m. Vanligtvis hamnar du i fliken Kontera/Attest när fakturan öppnas. Fliken Kontera/Attest har tre underflikar; Kostnadsreskontra, Levskuld/Moms och Ankomstbokföring. Markeringsruta Markeringsrutan används när du ska attestera eller betala fakturan. Konteringsrad I konteringsraden skriver du in kontosträngen. Denna rad beskrivs längre fram. 6

8 Kontera, attestera och betala Arbetsgång När en faktura kommer till Vilhelmina kommun så skannas den in till ekonomisystemet. Fakturan skickas till den eller de personer som ska granska fakturan, kontera den och mottagningsattestera. När fakturan mottagningsattesterats skickas den vidare till den som ska beslutsattestera. När samtliga konteringsrader på fakturan beslutsattesterats ska den betalas. Fliken Kostnadskontera Du konterar fakturan på fliken Kostnadskontera. Fyll i konteringsraden. Hela beloppet ska konteras. Summan under rubriken Kvar att kontera måste vara 0,00, innan fakturan kan betalas. När konteringsraden är ifylld så klickar du på orange nedpil orange eller trycker på Enter på tangenbordet. Kodplan, hjälp vid kontering Kodtexter Genom att dubbelklicka i en konteringsruta får du fram kodplanen. Intill konteringsraden ser du en symbol. Om du klickar på symbolen som ser ut som ett öga så visas kodtexter. Attestknappar och betalaknapp Knapparna i fakturan skiljer sig åt beroende på var i arbetsgången fakturan befinner sig. När du tar emot fakturan för att mottagningsattestera så ser du följande knapprad: När du tar emot fakturan för att beslutsattestera så ser du följande knapprad: När alla konteringsrader är beslutsattesterade kommer Betalaknappen fram: Fortsättning på nästa sida 7

9 Kontera, attestera och betala, Fortsättning Attestera, betala och ändra Att mottagningsattestera, beslutsattestera och betala följer ungefär samma rutiner. Knapp/Funktion Mottagnings/ granskningsattest Beskrivning Klicka i markeringsrutan till vänster om konteringsraden för de rader som ska mottagningsattesteras. Klicka i markeringsrutan Alla om alla rader ska mottagningsattesteras. Klicka sedan på knappen som heter Mottagningsattest. Beslutsattest Mottagningsattest kan även göras utan att någon rad är markerad. Mottagningsattesten avser då hela fakturan. Efter att du mottagningsattesterat ska fakturan skickas vidare för beslutsattest. Se beskrivning längre fram i manualen. Klicka i markeringsrutan till vänster om konteringsraden för de rader som ska beslutsattesteras. Klicka i markeringsrutan Alla om alla rader ska beslutsattesteras. Klicka sedan på knappen som heter Beslutsattest. Samtliga konteringsrader måste vara beslutsattesterade för att fakturan ska kunna betalas. Betala Klicka på knappen Betala för att betala fakturan. När det är gjort försvinner den ur alla brevlådor. Ta bort attest Spara Notera: Det är den som utför sista beslutsattesten på fakturan som är ansvarig för att klicka på betalaknappen. Använd knappen Ta bort attest om du upptäcker att konteringen inte stämmer och du behöver gå tillbaka och ändra. Klicka i markeringsrutan på raden som inte stämmer och klicka sedan på knappen Ta bort attest. Ändra konteringen och lägg till attesten igen. Klicka på knappen Spara för att spara ändringar som du gjort. 8

10 Skicka faktura Knappen Skicka Knappen Skicka hittar du in fakturafönstrets övre vänstra hörn. Fönstret Skicka När du klickat på knappen Skicka får du upp ett fönster som ser ut ungefär så här: Skicka faktura Gör så här för att skicka fakturan: Steg Åtgärd 1 Sök reda på namnet på mottagaren. Du kan söka användare genom sökfunktionen eller genom att klicka på listpilen vid Visa användare. Klicka i markeringsrutan på raden för den mottagare du vill välja, i rutan Valbara mottagare. 2 Klicka på den övre pilen som pekar mot höger. Nu flyttas mottagarens namn från rutan Valbara mottagare till rutan Valda mottagare. 3 Klicka i markeringsrutan på raden för den mottagare du valt, i rutan Valda mottagare. De mottagare som är markerade i rutan Valda mottagare får fakturan i sina brevlådor när du skickar den. 4 Klicka i markeringsrutan i början på textraden för fakturan. 5 Välj om du vill ta bort fakturan ur din brevlåda när den skickats. Om du vill att fakturan... inte ska visas i din brevlåda ska visas i din brevlåda Så markera Ta bort ur egen brevlåda. markera ej Ta bort ur egen brevlåda. 6 Klicka på knappen Skicka nu. Fortsättning på nästa sida 9

11 Skicka faktura, Fortsättning Mina favoritmottagare Hantera favoritmottagare De mottagare som du ofta skickar fakturor till kan du lägg till som favoriter. Gör så här för att använda dig av funktionen Mina favoritmottagare: Steg Åtgärd 1 Ta fram rutan Valbara mottagare (se föregående sida). 2 Klicka i markeringsrutan på raden för den mottagare som du vill lägga till som favorit. 3 Klicka på pilen som leder till höger mot en favoritmappsikonen. Nästa gång du vill skicka en faktura till en mottagare som du lagt till som favorit så hittar du honom/henne genom att söka i mappen Mina favoritmottagare. 4 Ta bort en mottagare ur mappen Favoritmottagare genom att öppna mappen, markera namnet och klicka på pilen som leder till vänster mot Valbara mottagare. 10

12 Periodisera Brevlådan - Fler funktioner Vad innebär periodisering? Att periodisera innebär att kostnader eller intäkter fördelas över bokföringsperioder. Om du t.ex. betalar hyran för sex månader framåt, utan att periodisera, kommer kostnaden den månad fakturan bokförs att bli oproportionerligt stor. Genom att periodisera sprids kostnaden ut över de månader hyran avser. Periodisera före beslutsattest Innan beslutsattest är satt finns det möjlighet att periodisera fakturan så att den bokföringsmässigt hamnar på rätt period. Knappen Periodisera Du återfinner knappen Periodisera i konteringsfönstret: Periodisera så här Gör så här för att periodisera en faktura: Steg 1 Klicka på knappen Periodisera. Åtgärd 2 Välj periodiseringsperiod, fritt eller efter mall. 3 Kontrollera att fördelningen stämmer och tryck OK. I konteringsfönstret kommer det nu upp en rad för varje månad som beloppet är fördelat på. 11

13 Kortkoder Vad är en kortkod? En kortkod kan likställas med en favoritkontering, dvs. konteringar som återkommer ofta och som du vill ha enkel tillgång till. Knappen Spara kortkod Knappen Spara kortkod återfinns i konteringsfönstret: Skapa kortkod så här: Följ nedanstående steg för att skapa en kortkod: Steg 1 Klicka på knappen Spara kortkod. Åtgärd 2 Fyll i benämning, ansvar osv innan du avslutar med att klicka på Spara. Använda befintlig kortkod Följ nedanstående steg för att använda en befintlig kortkod: Steg Åtgärd 1 Klicka på symbolen för kortkod som du finner på fliken kostnadskontera. 2 Välj bland dina egna kortkoder genom att klicka på listpilen till höger om Egna. Klicka sedan OK. 12

14 Anteckning Symbol för Anteckning Symbolen för Anteckning ser ur så här: Läsa befintlig anteckning Om fakturan innehåller en anteckning ser du ikonen för anteckning i övre delen av fakturafönstret. Klicka på symbolen för att komma till fliken för anteckningar. För att läsa anteckningen klickar du på länken, t ex namnet. Ny anteckning För att göra en anteckning i fakturan gör du så här: Steg 1 Klicka på fliken Anteckn. 2 Välj Permanent eller Tillfällig. Om vill att anteckningen ska... finnas kvar när fakturan blivit betald Åtgärd Så markerar du... Permanent försvinna när fakturan betalats Tillfällig. 3 Klicka på knappen Ny 4 Skriv in texten och klicka på Spara. Ta bort anteckning Du kan endast ta bort anteckningar som du själv skrivit, och det måste det göras innan fakturan blivit betald. För att ta bort klickar du på länken, t.ex. namnet och sen på knappen Ta bort. 13

15 Bilaga Symbol för Bilaga Symbolen för Bilaga ser ut så här: Se befintlig Bilaga Om fakturan har en befintlig bilaga så ser du symbolen för Bilaga i fakturafönstrets övre del. Klicka på symbolen för bilaga så öppnas ett nytt fönster. Klicka på filnamnet för att se bilagan. Ny bilaga Det är endast personal vid ekonomienheten som kan lägga till en ny bilaga. Har du dokument som du skulle vilja bilägga till fakturan så kontakta ekonomienheten. Förbered genom att notera fakturanummer och verifikatnummer. 14

16 Händelser och flöde Flikar På denna sida beskrivs flikarna Händelser och Flöde. Händelser Använd fliken Händelser om du vill se om och när fakturan är registrerad, bokförd och när den gått till betalning i betalmodulen. Flöde Använd fliken Flöde för att se vilka användare som har fakturan just nu och vilka som haft den tidigare. Om det inte finns något datum, under rubriken lämnat, har personen fakturan kvar i sin brevlåda. 15

17 Utskrift Knapp för utskrift Knappen för utskrift finner du till vänster i fakturafönstrets övre del: Skriv ut så här Följ nedanstående steg för att skriva ut eller titta på fakturan: Steg Åtgärd 1 Klicka på knappen Skriv ut så öppnas fönstret Utskriftsalternativ. 2 Klicka i markeringsrutorna för att välja vilken information du vill skriva ut. Du kan även välja att skriva ut allt. 3 Klicka på OK. Nu öppnas fönstret Skriv ut. Fortsättning på nästa sida 16

18 Utskrift, Fortsättning Skriv ut så här (forts) Steg Åtgärd 4 Välj om du vill skriva ut eller titta på fakturan Om du vill... skriva ut fakturan titta på fakturan Så klicka på knappen... Skriv ut Avbryt. 17

19 Min ledighet Ersättare vid ledighet Ledig med ersättare Inför planerad ledighet kan man välja en ersättare, fakturorna skickas då till vald person. Tänk på att ersättaren inte automatiskt har rätt att attestera fakturan. Min ledighet För att lägga in ersättare använder du funktionen Min ledighet. Funktionen når du antingen genom att klicka på symbolen för egna uppgifter, eller genom att klicka på Systemadm och därefter Egna uppgifter. Lägg in ersättare Följ nedanstående steg för att lägga in ersättare. Steg 1 Åtgärd Klicka på symbolen Egna uppgifter Systemadm/Egna uppgifter. eller klicka på 2 Skriv in perioden i Från/Till rutorna. Klicka i markeringsrutan och därefter på knappen Ersättare. Fortsättning på nästa sida 18

20 Min ledighet, Fortsättning Lägg in ersättare (forts) Steg Åtgärd 3 Välj ersättare genom att klicka i markeringsrutan. Klicka på högerpilen för att flytta över till Vald ersättare. Klicka därefter på knappen Klar. 4 Klicka på knappen Sparar för att spara dina ändringar. 19

21 Sök fakturor Fakturasök Sök fakturor Funktionen för att söka fakturor heter Fakturasök. Du återfinner Fakturasök längst upp i fönstret. Sökfönstret Sökfönstret har följande utseende. Lägg märker till de två flikarna Urval och Resultat. Du ställer in sökningen på fliken urval och ser resultatet på fliken Resultat. Du kan växla mellan flikarna för att göra nya sökningar. Fortsättning på nästa sida 20

22 Sök fakturor, Fortsättning Söktips Om du inte hittar det du söker kan du testa att använda tecknen % och/eller *. % ersätter de första tecknen * ersätter de sista tecknen. När du söker på kontering måste du fylla ut alla positioner, alternativt använda asterisken (*). Exempel Fakturanummer Om du har hela eller en del av ett fakturanummer kan du i rutan Faktura eller motsvarande söka på det genom att fylla i hela eller de först siffrorna och lägga till en asterisk * för att få ut alla som börjar på de siffror du lämnat. Företagsnamn För att söka på företagsnamn så klickar du på listpilen vid Sökalternativ under rubriken Leverantörsuppgifter. Välj Namn och skriv sedan in hela eller delar av namnet i rutan Sökvärde. Det går t ex söka på %Testbolaget* och i resultatlistan hittar du då alla fakturor från Testbolaget även om de heter AB Testbolaget eller Testbolaget AB. Kontering För att söka på ansvar, slag, vht etc skriver du in alla positioner, alternativt skriver in de inledande siffrorna och avslutar med en asterisk *. Vid sökning på intervall bör inte * användas. Skriv i stället t ex För begrepp som har fält från/till behöver endast från-fältet anges om man ska söka på ett specifikt värde. 21

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF Fastställt/godkänd av Carina Barthel Dokumentnamn Rutin leverantörsfakturor Framtaget av Eva Persson Flik/Process Dok. nr. Giltigt fr.o.m. Reviderad Utgåva Sida 1(8) RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Grundkurs. för. OPTO Web

Grundkurs. för. OPTO Web Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4 2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Hjälpguide Raindance fakturaportal Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen 1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura 1(16) Användarmanual Economa Faktura Fakturan scannas och tolkas i Economa faktura Fakturan skickas elektroniskt till 1:a mottagaren som granskar och ev. konterar. Fakturan skickas sedan vidare till ev.

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Hantera dokument i inkorgen

Hantera dokument i inkorgen Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Raindance-guide: Registrera Intrastatinformation

Raindance-guide: Registrera Intrastatinformation Raindance-guide: Registrera Intrastatinformation 1 Innehåll Allmänt om intrastat... 1 Registrera intrastatuppgifter i Lupin... 2 Registrera intrastatuppgifter i Raindance... 4 Ställ in urval i bilden Registrera

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040 Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance Öppna Raindance och logga in Välj Beslutsstöd Öppna Uppföljning och markera Frågor & Analys Välj Flik Rapporter för analys av verksamhetens

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Inloggning... 2 Redigeringsläget... 3 Skapa innehåll... 4 Verktygsfältet... 4 Lägga till textblock... 4 Ändra textformat... 5 Lägg

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Ny Ekonomi 206 Utbildning nov-dec 205 Ny ekonomi 206 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Deltagarmaterial Nov dec 205 Innehåll Agenda... 3 Övning... 4 Sök kund och leveransadress... 4 Övning 2... 5 Fakturera

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Användare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Manual för Baltzaranvändare LiU Senast uppdaterad: Innehållsförteckning sid NY

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo 2017-08-10 1 (22) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer