Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef"

Transkript

1 Sociala system för rollen Vodok Enhetschef

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning Inloggningsfönstret Mitt konto Min stadsdel Dokumentation Kontakter och support Inloggning till VODOK Byte av roll 6 2. Startfönstret Inställningar 6 3. Centralen 7 3.1Dölja/visa Centralen 8 4. Journal Sök patient Sök patient via namn eller personnummer Sök genom via Mina senaste Sök via Mina personer Öppna Journal Journalens olika delar Inställningar i VODOK Journaldelen Kontaktuppgifter Bedömningsinstrument Extraflik 15 4 Mina bevakningar Inställningar Ta fram Bevakningslistan Skapa en bevakning Hantera bevakning Ta bort Bevakningspost från listan 19 5 Mina sidor Meddelanden Avvikelse Skriv ny avvikelse Läs en avvikelse Sök fram en enhets avvikelser Skriv ut en avvikelse Sammanställningar Sammanställning bedömning Sammanställning avvikelse Personal 31 7 Sök Sök VoO Avvikelse Sortera termurval och sökresultat 35 2

3 1. Inloggning Fyll i ditt användarnamn och lösenord. 1.1 Inloggningsfönstret Länkarna till vänster är följande: Mitt konto Min stadsdel Dokumentation Kontakter 3

4 1.1.1 Mitt konto För att byta lösenord, klicka på Mitt konto. Byt lösenord och klicka åter på Paraplyapplikationer. För lösenordsbestämmelser, klicka på Information om lösenordsregler. Där beskrivs lösenordsreglerna Min stadsdel Detta är en länk till din stadsdels hemsida Dokumentation Dokumentation är en länk till den dokumentation som finns om VODOK samt eventuella blanketter, anvisningar och annat du kan ha nytta av för den roll du har i Paraplysystemet Kontakter och support Under Kontakter och support finns kontaktuppgifter, telefonnummer och ev. epost-adresser till personer med support, och administratörer i systemet, ex lösenordsadministratörer. 4

5 1.2 Inloggning till VODOK Klicka på VODOK. Har du flera roller i systemet, välj roll. Klicka på OK. 5

6 1.2.1 Byte av roll Du kan byta roll genom att högerklicka. Följande dialogruta öppnas. Klicka på Byt roll och välj därefter ny roll. 2. Startfönstret När du loggar in i VODOK visas denna sida (Aktuellt) som är Startsidan i VODOK. Idet här fönstret har du tillgång till modulerna Avvikelse, Sammanställningar och Personal. 2.1 Inställningar För att få korrekta inställningar kan man behöva göra justeringar av Inställningar för VODOK. Klicka på ikonen Inställningar. 6

7 Du kan behöva kontrollera inställningar både under Mina sidor (som i exemplet) och även när du är i fönstret Journal (se kap Inställning i VODOK - Journaldelen). Språkfilen ska alltid vara inställd på Svenska HSL Språkfil (voohslse.dic). 3. Centralen De olika delarna i Centralen är Journal, Arkiverade utskrifter, Mina sidor och Internetlänkar. Generellt gäller att man ska dubbelklicka på de olika rubrikerna i Navigeringsfönstret eller på de texter som visas under rubriken. Den del du är inne i är markerad med en annan färg än de övriga, se exemplet Mina sidor ovan. 7

8 3.1Dölja/visa Centralen Du kan dölja navigeringsfönstret/centralen när du vill genom att klicka på den röda - symbolen i övre vänstra hörnet. Du kan öppna navigeringsfönstret/centralen igen genom att klicka på den gröna + ikonen överst till vänster. 8

9 4. Journal Med rollen Vodok Enhetschef får du inte tillgång till att läsa journalen, du kan dock se när senaste anteckning gjorts och av vem, vilka bedömningsinstrument som har använts och när, samt komma åt kontaktuppgifter för en patient. 4.1 Sök patient Sök patient via namn eller personnummer Du kan välja patient på olika sätt. 1. skriv in hela personnumret och klicka på sök person (kikaren) till höger om rutan. 2. skriv in del av personnumret och * och klicka på sök person. eller 3. skriv in efternamn/del av efternamnet och * och klicka på sök person, se exempel ovan. 9

10 Välj den patient du söker och klicka OK. När du för muspekaren över namnet, ser du var patientjournalen finns (organisation) Sök genom via Mina senaste De senast besökta journalerna visas vid klick på Senaste... Välj en patient och klicka OK så visas den patientens journal. De 10 senaste besökta patienternas journaler visas Sök via Mina personer När du har öppnat en patientjournal kan du lägga den till din egen lista Mina personer. Klicka på Mina personer (stjärnan i menyraden). 10

11 Klicka på Lägg till. Mina personer är ett arbetsredskap och påverkar inte journalerna på något sätt. Du kan när som helst lägga till eller ta bort en journal från Mina personer. Du kan ha upp till 50 personer i din lista. Namnen lägger sig i alfabetisk ordning oavsett vilken organisatorisk enhet personerna tillhör. För att ta bort ett namn från Mina personer, klicka Ta bort. Sätt en bock framför namnet/namnen i listan som kommer upp. Klicka OK. 4.2 Öppna Journal För att öppna journalen, dubbelklicka på raden HSL-journal datum(ex. HSL Journal ). 11

12 I rollen Vodok Enhetschef kan du inte läsa texter i journalen, däremot kan du se när den senaste anteckningen gjorts och av vem (i exemplet ovan Dokumentation sd06kje) 4.3 Journalens olika delar Följande delar av Journalen är tillgängliga för rollen: Kontaktuppgifter HSL (sista dokumentationsdatum och användarid) Bedömningsinstrument (datum och instrument) Inställningar i VODOK Journaldelen Man kan själv välja vilka delar man vill se i Centralen genom att klicka på ikonen för Inställningar. Om sidan ser konstig ut eller du inte kommer åt rubrikträdet, klicka på Inställningar och kontrollera att rätt Språkfil är vald HSL Språkfil (voohslse.dic). 12

13 4.4 Kontaktuppgifter Du når kontaktuppgifter dels från menyn i Centralen, dels inifrån journalen. Vissa uppgifter (bland annat Adress) kan bara uppdateras från menyn i Centralen. I fliken Adress kan patientuppgifterna redigeras, bland annat kan man lägga till adress för utförandet om en person är folkbokförd på annan adress. Om du vill att dina inskrivna uppgifter ska vara kvar vid aviseringar från Paraplyet, sätt en bock i rutan för Ingen ändring vid avisering. I fliken Kontaktuppgifter kan du registrera nya kontaktuppgifter. Klicka på Lägg till. 13

14 Här kan du lägga till, ändra i eller ta bort kontaktuppgifter. Du kan även skriva ut fullständiga kontaktuppgifter via ikonerna i menyraden. 4.5 Bedömningsinstrument Du kommer åt Bedömningsinstrument via fliken Centralen. Dubbelklicka på Bedömningsinstrument. Under kan du se vilka bedömningsinstrument som gjorts och av vem. 14

15 4.6 Extraflik Under journalarbete kan du ta fram en extraflik med samma patient eller en annan patients kunduppgifter eller dokumentation, för att slippa avbryta arbetet med exempelvis kontaktuppgifterna. Håll musen inom det markerade området och högerklicka. Menyn visas. Välj vad extrafliken ska visa (i detta exempel Uppgifter person- annan person). Sök fram personen, via Mina personer eller Senaste, med personnummer eller med del av personnummer* eller efternamn*. Du kan läsa, lägga till, ändra eller ta bort uppgifter i kontaktuppgifter. Klicka på Spara efter gjorda ändringar. Vill du bli av med extrafliken, klicka på någon av de båda ordinarie flikarna (Dokumentation eller Kontaktuppgifter) 15

16 4 Mina bevakningar 4.1 Inställningar För att kunna se bevakningar behöver du göra vissa inställningar. Klicka på ikonen för Inställningar. Du måste ange för vilken tidsperiod du vill se bevakningarna i period som ska visas. Du kan själv välja vilka kolumner du vill se, genom att bocka för de olika alternativen i Kolumner som ska visas. 16

17 Du kan själv ställa in om du vill att Mina bevakningar ska visas automatiskt när du startar VODOK. (Vill du inte få upp Bevakning vid uppstart, ta bort bocken i rutan för Automatisk uppstart.) Du kan också ställa in om du vill att klarmarkerade texter ska visas. 4.2 Ta fram Bevakningslistan Om du väljer att Mina bevakningar inte ska startas automatiskt öppnar du Bevakning genom att klicka på kameran. 4.3 Skapa en bevakning Det finns två olika typer av Bevakningar: Bevakningar och Personliga bevakningar. Under fliken Bevakningar återfinns bevakningar avseende bland annat Avvikelser. Bevakningar avseende Avvikelser och Delegeringar läggs automatiskt upp som en bevakning hos aktuell/mottagande användare när avvikelsen/delegeringen skapas. Du kan också skapa en personlig bevakning. Öppna bevakningsfönstret (se kap 5.2 Ta fram Bevakningslistan). 17

18 Välj fliken Personlig bevakning. Klicka på Ny. Skriv Bevakningsdatum, ange status, prioritet och Bevakas av. Skriv in vad bevakningen gäller i rutan för Text. Klicka på Spara. Bevakningen finns nu sparad under Personliga bevakningar. 18

19 4.4 Hantera bevakning För att hantera en bevakning dubbelklickar du på raden och får flera olika åtgärdsalternativ. Utför sedan önskad åtgärd, exempelvis att ta bort markerade bevakningar, eller att ändra status på en bevakning. Du kan även komma till den post som har bevakningen, i exemplet Gå till Avvikelse. För att hantera Avvikelse, se kap 5.2 Avvikelse Ta bort Bevakningspost från listan För att ta bort en bevakning, markera aktuell bevakning och högerklicka. Välj Ta bort markerade bevakningar. Tips! Du kan ta bort flera bevakningar samtidigt. 19

20 Markera posterna genom att hålla nere Shift-knappen (flera i följd som i exemplet) eller Ctrlknappen (för att kunna välja flera enskilda bevakningar samtidigt.) Svara Ja om du önskar ta bort bevakningarna. 5 Mina sidor I Mina sidor återfinns funktioner som inte är direkt kopplade till patientjournaler. 5.1 Meddelanden Här kan du skicka meddelanden till andra VODOK-användare. Öppna meddelandefunktionen genom att klicka på ikonen Meddelande. I fliken Översikt visas alla meddelanden. För att skriva ett meddelande klicka på fliken Skriv. 20

21 Fyll i rubrik och skriv meddelandet. Markera om du vill kunna se när mottagaren läst ditt meddelande (Läskvitto). Klicka sedan på Adressbok för att lägga till mottagare. Leta rätt på mottagaren i Globala adresser (användarnamn eller namn). Markera och klicka på högerpilen så att mottagaren registreras i högra fältet. Klicka därefter OK. Du kan också skapa en egen adressbok för dina vanligaste mottagare genom att klicka på Administrera Mina adresser. 21

22 För att skicka meddelandet, klicka på Skicka meddelande. För att läsa ett meddelande klicka på Meddelande i ikon-menyn. Välj fliken Läs och du kan läsa meddelandet. Via menyknapparna kan du Svara, Svara alla, vidare befordra meddelandet. 22

23 5.2 Avvikelse Här dokumenteras patientbunden avvikelse. Dubbelklicka på Avvikelse och sök fram patienten (samma tillvägagångssätt som när du söker patient i Journalen se kap 4.1 Sök patient) Skriv ny avvikelse Klicka på Ny. Välj avvikelse i listan. Bilden ser olika ut för de olika avvikelserna. I exemplet nedan visas Brister i Vårdkedjan. 23

24 Alla fält med listpil måste fyllas i. Undantag är dock Mottagare, där enbart första fältet ska fyllas i. Det är ansvarig MAS/MAR som väljs som mottagare. Observera att en person kan ha MAS/MAR uppdrag i flera stadsdelar, viktigt att välja namnet med rätt stadsdelsnummer efter (Förnamn Efternamn sd06). På organisation ska patientens enhet/organisation väljas via Organisationsträdet. Fliken Ytterligare uppgifter Denna flik variera i utseende beroende på vilken avvikelse som valts. I detta exempel visas Brister i vården. Bocka för aktuella uppgifter i fälten (ej obligatoriskt). 24

25 Klicka på Spara. Fliken Dokumentation Här fylls uppgifter rörande händelsen och utredningen kring händelsen in. Händelsedatumet fylls automatiskt i och korrigeras vid behov. Skriva in text under aktuella sökord. Dubbelklicka på aktuellt sökord. Skriv in texten i det nedre (skriv)fältet. Klicka på Spara. Signera med ditt lösenord. Upprepa efter behov. 25

26 6.1.1 Läs en avvikelse Sök fram patienten och välj befintlig avvikelse i listan Avvikelse. Du kan ändra i en redan skriven avvikelse och dokumentera fortsatta åtgärder genom att klicka på fliken Dokumentation (se ovan) fram till dess att den är avslutad (Avslutas av mottagande MAS/MAR) Sök fram en enhets avvikelser Öppna Avvikelse. Klicka på Sök (Kikaren i menyraden). Välj period för avvikelserna. Fylls inget slutdatum i söks avvikelser t.o.m. dagens datum fram. Välj organisation genom organisation genom knappen Organisation. Bocka för Alla enheter för vald organisation. I övrigt väljs lämpliga värden. Klicka på Sök. 26

27 För närmare beskrivning av funktionerna i Sök, se kap 7 Sök. För att bläddra mellan avvikelserna i sökresultatet, använd de s.k. bandspelarknapparna (röda när de är aktiva). Obs! Sökfönstret får inte stängas. Klickar du på Stopp (mittenknappen), visas den markerade radens avvikelse i avvikelsefönstret. Bläddrar du ett steg framåt visas nästa avvikelse osv. På detta sätt kan du enkelt bläddra dig genom avvikelserna för ex. en enhet. 27

28 6.1.3 Skriv ut en avvikelse För att skriva ut en hel avvikelse, klicka på Skriv ut. Klicka på CDS. För att alla texter ska skrivas ut ska alla rutor under Inställningar vara tomma. Klicka på Sök och därefter på Granska eller Skriv ut. 28

29 Fyll i vad utskriften ska användas som, i detta exempel Arbetskopia. Klicka OK. Välj skrivare och klicka på Skriv ut. 6.2 Sammanställningar Sammanställningar är en statistikfunktion där man ser statistik över registrerade bedömningar och avvikelser. Välj vad sammanställningen ska visa (avvikelse eller bedömning). 29

30 Vissa uppgifter visas automatiskt, såsom Pågående datum och Journaler. Justera efter behov Pågående datum (ex om du vill ha statistik för patienter som fanns på enheten vid ett visst tillfälle) Sammanställning bedömning Välj organisation och alla enheter för vald organisation. Välj vilken/vilka Metoder/Instrument som ska sökas fram. Välj period i rutorna Utförd under period. Välj på vilket sätt resultatet ska visas genom att välja Visa en rad per. Klicka på Sök. Skriv ut resultatet genom att klicka på Skriv ut. Inga personuppgifter visa på utskriften Sammanställning avvikelse 30

31 Välj typ av Avvikelse. Välj Händelse period. Välj Organisation och ev. alla enheter för vald organisation. Välj efter behov ev. andra sökparametrar. I exemplet ovan visas sammanställningar av alla med konsekvens Lårbens-/höftfraktur. Klicka på Sök. Skriv ut resultatet genom att klicka på Skriv ut längst ner. Inga personuppgifter finns med på utskriften. 6.3 Personal En förutsättning för att kunna ge en delegering i VODOK är att personalen är upplagd som personal. Skriv in personnumret på den person du vill lägga in i systemet, i rutan för personnummer. Klicka på Sök. Om personen redan finns inlagd i systemet, kommer personens namn etc. upp i rutan och du kan göra ändringar. Om personen inte finns med i systemet kommer denna ruta upp. Klicka OK. 31

32 För att lägga upp en ny person, klicka på Ny. På frågan om du vill spara personal, klicka Nej. Fyll i personnummer, namn och ange Typ av personal (här kan fler alternativ användas). Skriv in fr.o.m. datum, men ange inget t.o.m. datum om personen är tills vidare anställd. Klicka på knappen Kompetens. Bocka för de uppgifter som stämmer i rutan. Klicka OK. Fyll i fr.o.m. datum på när kompetensen gäller. Här kan man komplettera uppgiften och då ändrar man datumet. 32

33 Klicka på fliken Organisation. Välj organisation / enhet i organisationsträdet. Klicka på Piltangenten åt höger. Sätt en bock i rutan framför Koppla till organisatorisk enhet. Klicka på Spara. (En personal kan vara kopplad till flera enheter, men man måste välja en i taget.) 7 Sök Du kommer åt Sökfunktionen i nästan alla fönster (utom Sammanställningar). Klicka på Sök (Kikaren) i menyraden. 33

34 I listan ovan visas vilka olika Sökningar som kan göras i VODOK. Principen för sökningar är den samma, men fönstren kan variera beroende på vad sökningen gäller. I lathunden kommer Sök VoO Avvikelse visas. 7.1 Sök VoO Avvikelse För att få till en sökning måste du ange minst för vilken period sökningen ska ske och för vilken organisation/ enhet. Skriver man inget till och med datum får man allt fram till och med dagens datum. Du kan också välja att söka på en viss sorts avvikelse. (Om du inte gör ett val får du alla) Tryck på Sök (Kikaren). 34

35 Sökresultatet. Man kan sortera sitt sökresultat och välja vad som ska visas genom att öppna fliken Termurval (se kap. 7.2 Sortera termurval och sökresultat). Man kan skriva ut sitt sökresultat genom att klicka på Skriv ut (Skrivaren med röd bock) eller som en rapport genom att trycka på Rapporter (den grönvita skrivaren) Om du vill titta på en Avvikelsepost, markera en post i sökresultatet och gå tillbaka till VODOK/ Avvikelse. Obs! Sökfönstret får inte stängas. Klickar du på mittenknappen (markerad post), visas den markerade radens journal i Avvikelsefönstret. Bläddrar du ett steg framåt visas nästa avvikelse osv. På detta sätt kan du enkelt bläddra dig genom avvikelse för ex. en enhet. 7.2 Sortera termurval och sökresultat För att kunna sortera ett sökresultat måste den termen finnas redovisad i resultatet. Klicka på fliken Termurval. 35

36 Genom att markera en rad i vänstra fältet och klicka på högerpilen flyttas värdet till Valda termer i högerfältet. Man kan även välja ordning i högerfältet genom att markera en rad och klicka på upp- eller nerpilen. I detta exempel väljs ordningen Händelse, Datum, Avslutad, Namn och Avvikelse. Klicka på fliken Resultat. Resultaten visas nu i samma ordning. Man kan sortera kolumnerna i bokstavsordning, personnummerordning mm genom att klicka på rubrikerna. Klickar man en gång i Namn sorteras namnen A-Ö, klickar man en gång till vänds ordningen Ö-A osv. 36

Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014

Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014 Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Utgivare: Stadsledningskontoret, it-avdelningen Kontaktperson: Katja Jensfelt 3 (11) Sammanfattning Följande material är en sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

Uppdrag/beställning HSL

Uppdrag/beställning HSL 2014-10-03 Vård- och omsorgsförvaltningen Uppdrag/beställning HSL Lathund för Hälso-sjukvårdspersonal Innehåll Nytt uppdrag... 2 Komplettering av tidigare beställning... 5 Bevakning (möjlighet till egen

Läs mer

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion Sid 1 (21) Lathund Journalanteckningar och Meddelandefunktion utförare Sid 2 (21) Innehållsförteckning 1 Releasehantering... 3 2 Skapa journal/arbetsanteckning... 4 2.1 Skapa journal från kundens process...

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual Att registrera utförd åtgärd. Förändringar i Vodok fr o m 17 maj stockholm.se

Manual Att registrera utförd åtgärd. Förändringar i Vodok fr o m 17 maj stockholm.se Att registrera utförd åtgärd Förändringar i Vodok fr o m 17 maj 2016 stockholm.se Sammanfattning I arbetet med att utveckla hälso- och sjukvårdsdokumentationen har vi i utvärderingen av dokumentationssystemet

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Lathund för BHV i PMO. version 1.2

Lathund för BHV i PMO. version 1.2 Lathund för BHV i PMO version 1.2 Innehåll Logga in... 3 Mitt arbete... 3 Öppna journal... 4 Sök barn... 4 Registrera ett barn... 5 Sök efter barn som redan är registrerade i PMO... 5 Välj journaltyp...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Anteckningar. 1.Dubbelklicka på Anteckningar. 2.Skriv din text i rutan. Spara. 4. Din text blir synlig här

Anteckningar. 1.Dubbelklicka på Anteckningar. 2.Skriv din text i rutan. Spara. 4. Din text blir synlig här Sida: 1 (8) När du loggar in kommer du till bilden, härifrån kan du skicka och ta emot meddelanden i en mailfunktion. Du kan göra egna anteckningar för påminna dig själv om ex viktiga möten. Du får en

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Student journal Student Journal Användardokumentation

Student journal Student Journal Användardokumentation Student journal 2005-02-23 Student Journal Användardokumentation 2 (25) Innehållsförteckning...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SÖKA / VÄLJA PATIENT...3 LÄSA JOURNALTEXT...4 SÖKA I JOURNALTEXT...7 SKRIVA JOURNALTEXT...10

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Cosmic Messenger Funktionsbrevlådor

Cosmic Messenger Funktionsbrevlådor Manual Cosmic Messenger Ansvarig Anknytning Sidor Folkhälsa och sjukvård 1(14) Cosmic Messenger Funktionsbrevlådor Innehåll 1. Inledning... 3 2. Användning av Messenger... 3 2.1. Korgar Inkorg, Utgående,

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Bilaga A. Grundläggande funktioner

Bilaga A. Grundläggande funktioner Bilaga A. Grundläggande funktioner version 2006-03-24 A.1 Bilaga A. Grundläggande funktioner Den här bilagan beskriver hur grundläggande funktioner i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-10-11 Lathund till Dexter IUP Version 5 Innehållsförteckning Logga in 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod 1 3 Skapa samtalsunderlag och sätta datum, Metod

Läs mer

Lathund för användaradministration i Treserva

Lathund för användaradministration i Treserva Socialtjänsten Lathund för användaradministration i Treserva Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 Handläggare:

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Logga in med din användaridentitet och lösenord.

Logga in med din användaridentitet och lösenord. Dokumentnamn: Lathund Procapita Boendehandledare Sida: 1 (4) Logga in med din användaridentitet och lösenord. Första bilden du kommer till är Centralen Mina sidor. Denna sida visar information som är riktat

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Manual del 1 - Städa journalen. augusti 2014. stockholm.se. augusti 2014

Manual del 1 - Städa journalen. augusti 2014. stockholm.se. augusti 2014 Manual del 1 - Städa journalen augusti 2014 stockholm.se Manual del 1 - Städa journalen augusti 2014 Utgivningsdatum: augusti 2014 Utgivare: Äldreförvaltningen och Stadsledningskontoret Kontaktperson:

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15 Procapita Vård och Omsorg Komponentbeskrivning Version 9.1 2012-01-15 Sida 2/17 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Medlemsregistret i IdrottOnline

Medlemsregistret i IdrottOnline Medlemsregistret i IdrottOnline Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör.

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer