Ändra textens utseende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändra textens utseende"

Transkript

1 Kapitlet i korthet

2 Kapitel 3 Ändra textens utseende I detta kapitel kommer du att lära dig att: Snabbformatering av text och stycken. Ändra tecknens utseende manuellt. Ändra styckenas utseende manuellt. Skapa och modifiera listor. Dokumentens utseende påverkar hur ditt budskap förmedlas. Microsoft Office 2007 hjälper dig att designa proffsiga dokument vars utseende återspeglar innehållet. Det är enkelt att formatera texten så att argument och resonemang blir lätta att förstå. I detta kapitel kommer du att experimentera med Snabbformat och sedan ändra utseendet på individuella ord. Därefter går vi igenom indrag av stycken, justering och luft runt stycken, hur man ställer in tabbstopp, ändrar radutrymmet och lägger till kantlinjer och skuggor. Till sist kommer du att skapa och formatera punktlistor och numrerade listor. Se även Räcker det med snabb uppdatering av de ämnen som diskuteras i detta kapitel? Vänd dig till snabbreferensen i början av boken. Viktigt För att kunna använda de övningsfiler som hör till detta kapitel, måste du installera dem från bokens webbplats. Se Så installerar du bokens övningsfiler för mer information. Felsökning Bilderna och de operativsystemrelaterade instruktionerna i denna bok avser användargränssnittet i Windows Vista. Om du använder Windows XP och har svårt att följa instruktionerna, vänder du dig till avsnittet Information för läsare som använder Windows XP i början av boken. Snabbformatering av text och stycken Word 2007 innehåller ett antal nya funktioner, och förbättringar av befintliga funktioner, som gör det lätt att formatera innehåll. Till exem-

3 78 Ändra textens utseende pel har de knappar som ändrar teckenstorleken, färgen och andra attribut gjorts lättåtkomliga i gruppen Tecken på fliken Start. Flera av de vanligaste formateringsknapparna finns dessutom tillgängliga i formateringsverktygsfältet, som visas när man pekar på markerad text. Se även Vill du veta mer om hur man ändrar teckenattribut, se Ändra tecknens utseende manuellt, senare i detta kapitel. Man behöver dock inte tillämpa alla attribut var för sig. Genom att använda Snabbformat kan man med ett par musklick ändra flera attribut samtidigt. Detta kraftfulla verktyg finns i gruppen Format, på fliken Start. Snabbformat är gallerier som består av följande: Styckeformat. Dessa format används till att skapa stycken med enhetliga rubriker, brödtexter, överskrifter, citat och liststycken. Teckenformat. Dessa format används till att ändra utseende på valda ord. I de olika gallerierna har Snabbformaten samordnats med varandra så att dokumenten ska få ett rent, konsekvent och professionellt utseende. Du kan växla mellan olika format genom att välja dem i snabbformatsgallerier med namn som Traditionellt, Distinkt, Modernt och Elegant. För att göra valet av format lättare kan du förhandsgranska dokumentet genom att föra pekaren över de olika snabbformaten. När man tillämpat ett Snabbformat, kan man lätt ändra hela dokumentets utseende genom att välja ett annat Snabbformat i listan Ändra format. I denna övning ska du experimentera med Snabbformat. Använd dokumentet 01_Snabbformat. Denna övningsfil finns i mappen Kapitel03 under SFS_Word2007. Tänk på att starta Word innan du påbörjar övningen. Öppna dokumentet 01_Snabbformat. 1. Placera infogningspunkten högst upp i dokumentet och flytta pekaren över var och en av miniatyrerna i galleriet Snabbformat, som finns i gruppen Format på fliken Start. Rubrikformatet ändras till en förhandsgranskning av hur det skulle se ut om du klickade på det format som du pekar på. Man behöver

4 Snabbformatering av text och stycken 79 alltså inte använda formatet för att se hur det ser ut. 2. Utan att göra ett val klickar du på pilen Ner i galleriets högra sida. Tips Denna pil har ett dynamiskt skärmtips som för tillfället visar Rad 1 av 5. Nästa rad i galleriet visas. 3. För pekaren över miniatyrerna i detta galleri. 4. I gruppen Format klickar du på knappen Mer. Word visar hela Snabbformatsgalleriet. Det format som används i det stycke där infogningspunkten befinner sig är markerat med en ram. 5. I galleriet klickar du på miniatyren Bokens titel för att tillämpa det formatet på det stycke som innehåller infogningspunkten. 6. Klicka någonstans i rubriken Informationsblad och välj miniatyren Underrubrik i gruppen Format. Felsökning Om du markerar en text och därefter tillämpar ett

5 80 Ändra textens utseende styckeformat, är det bara den markerade texten som använder formatet. Klicka helt enkelt på stycket en gång till och aktivera formatet en gång till. 7. Klicka någonstans i rubriken Flytta till ett nytt hem, klicka på pilen Upp i gruppen Format och välj sedan miniatyren Rubrik Tillämpa formatet Rubrik 1 på rubrikerna Behåll hälsan och Håll småkrypen borta. 9. Använd formatet Rubrik 3 i rubrikerna Kvalster och Bladlöss. 10. Klicka på knappen Ändra format i gruppen Format, välj Formatuppsättning och peka sedan på var och en av uppsättningarna samtidigt som du noterar vad som händer i dokumentet. 11. När du undersökt de olika uppsättningarna klickar du på Modernt. Dokumentformateringen ändras och rubrikerna och brödtexten anammar det utseende som är kopplat till detta format. Stäng dokumentet 01_Snabbformat utan att spara ändringarna. Ändra teckenutseendet manuellt När man skriver in text i ett dokument visas den i ett särskilt teckensnitt. Varje teckensnitt består av 256 alfabetiska tecken, siffror och symboler som har gemensam design. Det standardteckensnitt som används i Word heter Calibri, men det går att byta ut mot något annat. Vilka teckensnitt som finns tillgängliga varierar från dator till dator och beror på vilka program som installerats. Till de vanligaste teckensnitten hör Arial, Verdana och Times New Roman. Man kan ändra utseendet på ett teckensnitt genom att ändra följande attribut: Nästan alla teckensnitt finns i olika teckenstorlekar, som mäts i punkter från den övre delen av de bokstäver som har delar som sticker upp (stapel), till exempel h, till den nedre delen av bokstäver vars delar pekar neråt (underhäng), som p. En punkt är ungefär 0,035 centimeter.

6 Ändra teckenutseendet manuellt 81 Nästa alla teckensnitt kan visas i olika teckenstilar. De vanligaste stilarna är normal, kursiv, fet och fet kursiv. Teckensnitt kan förses med teckeneffekter, till exempel understrykning, kapitäler eller skuggor. Det finns en palett med teckenfärger, men det går även att använda egna färger. Man kan ändra teckenavståndet genom att dra isär tecknen eller trycka ihop dem. När du har valt ett teckensnitt som passar ditt dokument, kan du använda ovanstående attribut till att skapa olika effekter. Även om det kan verka som om en del attribut tar ut varandra, förstärker de oftast varandra. Man kan till exempel använda ett fett teckensnitt i olika storlekar och nyanser av grönt för att betona rubriknivåerna i ett nyhetsbrev. Teckensnittet och de tillhörande attributen kallas kollektivt för teckenformatering. I denna övning ska du formatera texten i ett dokument genom att byta teckensnitt, teckenstil, storlek, färg och teckenavstånd. Använd dokumentet 02_Tecken. Denna övningsfil finns i Kapitel03 under SFS_Word2007. Öppna dokumentet 02_Tecken. 1. Klicka på ordet Vackra i rubriken Vackra bambu. 2. Klicka på knappen Understruken i gruppen Tecken, på fliken Start. Tips Om du klickar på pilen Understruken, kan du välja bland olika understrykningar i galleriet Understruken. Du kan också ändra understrykningsfärgen. Det ord som innehåller infogningspunkten är nu understruket. Lägg märke till att du inte behövde markera hela ordet. 3. Klicka på ordet bambu i samma rubrik och välj knappen Upprepa i verktygsfältet Snabbåtkomst. Den senaste formateringen kommer att upprepas. Återigen ströks ordet under utan att du behövde markera det.

7 82 Ändra textens utseende 4. Klicka bredvid Vackra bambu i markeringsområdet så att hela rubriken markeras. Word visar ett formateringsverktygsfält med knappar som du kan använda om du snabbt vill ändra markeringens utseende. 5. I formateringsverktygsfältet klickar du på knappen Fet. Rubriken är nu fet. De aktiva knapparna i formateringsverktygsfältet och gruppen Tecken, på fliken Start, visar vilka attribut som används i markeringen. Se även Vill du veta mer om hur man använder teckenformatering, se sidofältet Mer om stilkast och teckenformatering senare i detta kapitel. 6. I formateringsverktygsfältet klickar du först på knappen Hämta format och därefter på markeringsområdet bredvid rubriken Bambusorter. Word hämtar formateringen från Vackra bambu och målar den på Bambusorter. Tips knappen Hämta format finns också i gruppen Urklipp på fliken Start. 7. Markera Vackra bambu och klicka på pilen Teckensnitt i gruppen Tecken på fliken Start, och bläddra i listan över tillgängliga tecken-

8 Ändra teckenutseendet manuellt 83 snitt och välj Stencil. Felsökning Om Stencil inte finns, väljer du något tungt teckensnitt som fångar din uppmärksamhet. Rubriken högst upp i dokumentet visas nu med det nya teckensnittet. 8. Klicka på pilen Teckenstorlek i gruppen Tecken och välj 26. Rubriktexten växer till 26 punkter. Tips Man kan öka eller minska teckenstorleken i förbestämda steg genom att klicka på knapparna Förstora teckensnitt eller Minska teckensnitt i gruppen Tecken, eller genom att klicka på samma knappar i formateringsverktygsfältet som visas när du markerar text. 9. Klicka på dialoruteikonen Tecken. Dialogrutan Tecken öppnas. 10. Klicka på pilen Understrykning och välj (ingen). 11. Under Effekter väljer du Konturerad.

9 84 Ändra textens utseende 12. Klicka på fliken Teckenavstånd. 13. Klicka på pilen Avstånd och välj Expanderat. 14. Till höger om Avstånd klickar du på pilen i rutan med så att avståndet ökar till 2 pt (punkter). Klicka sedan på OK. Den markerade texten visas med effekten Konturerad och teckenavståndet 2 punkter. 15. Klicka på knappen Radera formatering i gruppen Tecken, på fliken Start. Den markerade textens formatering tas bort. 16. I verktygsfältet Snabbåtkomst klickar du på knappen Ångra. Den markerade textens formatering återställs. 17. I det andra styckets sista mening markerar du ordet ljusgröna. 18. Klicka på pilen Teckenfärg, som finns i gruppen Tecken på fliken Start, och välj den pastellgröna rutan under avsnittet Standardfärger. Det markerade ordet är nu pastellgrönt. (För att se färgen måste du

10 Ändra teckenutseendet manuellt 85 ta bort markeringen genom att klicka någon annanstans i dokumentet). Tips Om du vill använda den färg som visas i knappen Teckenfärg, räcker det med att du klickar på knappen (istället för på pilen). 19. I samma mening markerar du mörka, fylliga nyanser av grönt, klickar på pilen Teckenfärg och väljer Fler färger under paletten. Dialogrutan Färger öppnas. 20. Välj en av de mörkgröna nyanserna till vänster i färghjulet på fliken Standard och klicka sedan på OK. Markeringen är nu mörkgrön. 21. Markera frasen stöder också miljön i det sista styckets andra mening. Gå sedan till gruppen Tecken, klicka på pilen Markeringsfärg för text och välj den gröna rutan under avsnittet Senaste färger. Detta är samma gröna färg som du valde i Steg 20. När man valt en egen färg i en palett, läggs den till i alla andra paletter. Den markera-

11 86 Ändra textens utseende de frasen står nu ut från resten av texten. Tips Om du klickar på knappen Markeringsfärg för text utan att först ha markerat något, förvandlas muspekaren till en markör som du kan dra över texten. Klicka på Markeringsfärg för text igen eller tryck på Esc för att stänga av den. 22. I det stycke som börjar med Eftersom de är så lätta att odla, markerar du bambuarten chimonobambusa marmorea. Tryck sedan ner Ctrl samtidigt som du markerar indocalamus tessellatus, pleioblastus chino vaginatus, bambusa glaucophylla, och otatea acuminata aztectorum. 23. Klicka på dialogruteikonen Tecken. 24. I dialogrutan Tecken klickar du på fliken Teckensnitt och markerar kryssrutan Kapitäler. Klicka sedan på OK. Artnamnens gemener visas nu som små versaler, vilket gör dem lätta att hitta i texten. 25. Klicka på det första artnamnet. Välj sedan Markera all text med liknande formatering genom att klicka på knappen Markera i grupper Redigering, på fliken Start. Alla bambusorter som har formaterats med små versaler är markerade. 26. I gruppen Tecken klickar du först på knappen Fet och sedan någonstans utanför markeringen. Bambusorternas små versaler är nu även feta.

12 Ändra teckenutseendet manuellt 87 Stäng dokumentet 02_Tecken utan att spara ändringarna. Mer om stilkast och teckenformatering Hur man använder stilkast och teckenformatering har betydelse för hur läsaren uppfattar dokumentet. Används det på rätt sätt kan ett alldagligt dokument få den krydda det behöver, samtidigt som överdrivet användande gör så att dokumentet ser amatörmässigt ut, vilket förtar budskapet. Till exempel, om för många teckensnitt används i samma dokument tyder det på okunskap, så använd inte fler än två eller tre stycken. Tänk på att små bokstäver har en tendens att vara försvinna i mängden, därför bör du använda versaler till titlar och rubriker eller om du vill betona någonting särskilt. Stora block med versaler är dock tröttande för ögat.

13 88 Ändra textens utseende Tips Om du vill se en sammanfattning av de format som används i en markering, kan du aktivera panelen Formatmallar genom att klicka på dialogruteikonen Format och sedan välja knappen Formatkontroll (den mittersta knappen längst ner i åtgärdsfönstret Formatmallar). Därefter kan du klicka varsomhelst i dokumentet för att få en sammanfattning av vilka format ordet vid infogningspunkten använder. Utförligare formatinformation får du om du öppnar åtgärdsfönstret Visa formatering genom att klicka på knappen Visa formatering längst ner i fönstret Formatkontroll. Ändra styckenas utseende manuellt Som du vet kan man skapa ett stycke genom att skriva in text och trycka på Retur. Ett stycke kan bestå av ett enda ord, en enstaka mening eller flera meningar. Utseende kan ändras genom att man justerar indraget, radutrymmet och utrymmet innan och efter stycket. Man kan även lägga till kanter runt stycket och skugga bakgrunden. Tillsammans kallas de inställningar som man ändrar för att påverka styckets utseende för styckeformatering. I Word identifieras inte styckenas bredd och sidornas längd av det område som texten upptar; istället definierar man storleken på det tomma utrymme marginalerna till vänster, höger, ovanför och nedanför som finns runt texten. Dessa marginaler anger man för hela dokumentet eller för ett avsnitt genom att klicka på knappen Marginaler i gruppen Utskriftsformat, under fliken Sidlayout. Se även Vill du veta mer om hur man arbetar med marginaler, se Förhandsgranska och skriv ut ett dokument, i Kapitel 1, Utforska Word För information angående avsnitt, se Kontroller var som visas på varje sida i Kapitel 4, Ändra dokumentets utseende. Även om vänster- och högermarginalerna ställs in för dokumentet eller avsnittet som helhet, går det att variera hur texten positioneras mellan marginalerna. Det lättaste sättet är att flytta kontroller i den lodräta linjalen. Man kan dra in stycken från de vänstra och högra marginalerna, samt ange var den första raden av ett stycke börjar och var den efterföljande raden börjar. Den högra marginalen anger var styckets samtliga rader ska avslutas, men ibland kan det vara nödvändigt att bestämma var en enstaka rad ska sluta. Kanske vill man bryta en titel efter ett visst ord för att ge sidan balans.

14 Ändra styckenas utseende manuellt 89 Individuella rader avslutas genom att man infogar en figursättning eller en radbrytning. När du placerat infogningspunkten där du vill att brytningen ska ske, klickar du på knappen Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och väljer Figursättning. Word visar radbrytningen med en böjd pil. När man infogar en radbrytning påbörjas det inte ett nytt stycke, vilket innebär att när man tillämpar en styckeformatering på en textrad som slutar med en radbrytning, gäller formateringen för hela stycket, inte bara för den raden. Tips Man kan även trycka på Skift+Retur för att infoga radbrytningar. Text som finns på olika ställen i en sida kan samordnas med tabbstopp. Det lättaste sättet att ange tabbstopp är att använda den vågräta linjalen. Med standardinställningarna lägger Word vänsterjusterade tabbstopp med 2,3 centimeters mellanrum, vilket visas av gråa markeringar under linjalen. För att ställa in ett annat mått klickar du på knappen Tabb, som finns längst till vänster i linjalen, tills den sorts tabb som du vill använda visas. Följande alternativ finns tillgängliga: Vänsterställt tabbstopp. Justerar den vänstra delen av texten efter stoppet. Centrerat tabbstopp. Justerar den mittersta delen av texten efter stoppet. Högerställt tabbstopp. Justerar den högra delen av texten efter stoppet. Decimaltabb. Justerar textens decimaltecken efter stoppet. Fälttabb. Infogar en lodrät linje i tabbpositionen för det stycke som innehåller infogningspunkten.

15 90 Ändra textens utseende När du valt ett tabbstopp klickar du helt enkelt på det ställe i linjalen där du vill att tabbstoppet ska hamna. Word tar då bort eventuella standardtabbstopp som finns till vänster om det stopp du satt. För att ändra positionen för ett tabbstopp drar du det till vänster eller till höger i linjalen. Vill du radera ett tabbstopp drar du bort det från linjalen. För att flytta texten till höger om infogningspunkten till nästa tabbstopp, trycker du på tangenten Tabb. Texten justeras då efter det tillhörande tabbstoppet. Till exempel, om du anger ett centrerat tabbstopp och trycker på tabb, flyttas texten så att den mittersta delen justeras efter tabbstoppet. Tips Vill du finjustera tabbstoppens placering, klickar du på dialogruteikonen Stycke på fliken Start eller Sidlayout. I dialogrutan Stycke öppnar du dialogrutan Tabbar genom att klicka på knappen Tabbar. Du kan även använda denna ruta till att ange utfyllnadstecken synliga markeringar, exempelvis punkter eller snedstreck, som kopplar ihop texten innan tabben med texten efter. Utfyllnadstecken är bland annat användbara i innehållsförteckningar som en hjälp för ögat att hitta rätt sidnummer. Utöver tabbstopp visar den vågräta linjalen även indragsmarkeringar som används till att kontrollera var en rad börjar och slutar. Du kan använda dessa markeringar till att dra in text från den vänstra eller högra marginalen på följande sätt:

16 Ändra styckenas utseende manuellt 91 Indrag av första raden. Styckets första rad börjar vid denna position. Hängande indrag. Styckets andra och efterföljande rader börjar vid denna position. Vänster indrag. Drar in texten till denna position. Höger indrag. Bryter texten när den når denna position. Du kan också bestämma var mellan de vänstra och högra marginalerna ett stycke ska placeras genom att ändra dess justering. Med knapparna i gruppen Stycke på fliken Start kan du placera stycken på följande sätt: Vänsterjustera text. Justerar varje rad i stycket längs den vänstra marginalen, vilket ger en ojämn högerkant. Högerjustera text. Justerar varje rad i stycket längs den högra marginalen, vilket ger en ojämn vänsterkant. Centrera. Justerar mittpunkten i varje stycke mellan den vänstra och högra marginalen, vilket ger ojämna vänster- och högerkanter. Justera. Justerar varje rad mellan marginalerna, vilket ger jämna vänster- och högerkanter. Tips Om du vill centrera ett stycke kan du använda funktionen Klicka och skriv istället för att skriva in texten och sedan formatera den som centrerad. Flytta pekaren till mitten av en tom del av sidan och när pekarens utseende ändras till ett I med centrerad text under, dubbelklickar du för att skapa en infogningspunkt som är klar att ta emot centrerad text. På samma sätt kan du dubbelklicka i sidans vänstra del för att skriva in vänsterjusterad text och i den högra delen för att skriva in högerjusterad text. För att göra det tydligt var ett stycke slutar och ett annat börjar, kan man lägga till tomrum mellan dem genom att justera inställningarna för Avstånd före och Avstånd efter i gruppen Stycke på fliken Sidlayout. Avståndet mellan raderna i ett stycke justeras med knappen Radavstånd i gruppen Stycke på fliken Start. Vill man göra flera ändringar av justering, indrag och avstånd går det ibland snabbare att använda dialogrutan Stycke än att klicka på knappar och dra i markörer. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Start eller Sidlayout för att öppna denna ruta. För att få ett stycke att verkligen sticka ut, kan man lägga kantlinjer runt det eller skugga bakgrunden. Vill du vara riktigt dramatisk kan du göra både och.

17 92 Ändra textens utseende Tips Ett styckes formatering lagras i ett styckemärke. Om du raderar styckemärket, vilket gör stycket till en del av följande stycke, antar texten den formatering som gäller för det stycket. Om man placerar infogningspunkten i stycket och trycker på Retur för att skapa ett nytt stycke, använder det nya stycket det befintliga styckets formatering. I denna övning ska du justera och dra in text, infoga och ändra tabbstopp, ändra stycke- och radavståndet, samt förändra styckenas utseende genom att lägga till kantlinjer och skuggor. Använd dokumentet 03_Stycken. Denna övningsfil finns i mappen Kapitel03 under SFS_Word2007. Tänk på att visa dolda tecken i denna övning. Visa också linjalerna. Öppna dokumentet 03_Stycken. 1. I dokumentfönstrets nedre, högra hörn klickar du på knappen Zooma ut två gånger så att zoomprocenten visar 80 %. Nu kan du se hela dokumentet. 2. Klicka till vänster om Uppdatering i dokumentets fjärde rad, klicka på knappen Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och välj Figursättning under Sidbrytningar. Word infogar ett radbrytningstecken och flyttar den del av stycket som ligger efter detta tecken till en ny rad. Se även Vill du veta mer om sid- och avsnittsbrytningar, se Kontrollera vad som visas i varje sida i Kapitel 4, Ändra dokumentets utseende. För information om spaltbrytningar, se Presentera information i spalter i Kapitel 5, Presentera information i spalter och tabeller. 3. Markera de första fyra raderna i dokumentet och klicka på knappen Centrera i gruppen Stycke, på fliken Start. Raderna centreras nu mellan marginalerna. Notera att även om du inte markerade den femte raden är även den centrerad. Detta beror

18 Ändra styckenas utseende manuellt 93 på att den hör till stycket Möt författaren. 4. Markera de två följande styckena, och klicka på knappen Justera i gruppen Stycke. Det första styckets kanter ligger nu jämsides med både den vänstra och högra marginalen. Det andra stycket påverkas inte eftersom det är kortare än en rad. 5. Med båda styckena markerade drar du markören Indrag av första raden till 0,75-centimetersmarkeringen. Den första raden i varje stycke börjar nu 0,75 centimeter från den vänstra marginalen.

19 94 Ändra textens utseende 6. Klicka någonstans i stycket Esther Valle och klicka på knappen Centrera i gruppen Stycke. Tips När man arbetar med styckeformatering behöver man inte markera hela stycket. 7. Markera samtliga stycken under Esther Valle och dra markören Vänster indrag till 1,25-centimetersmarkeringen. Indrag av första raden och Hängande indrag följer markören Vänster indrag och alla markerade stycken har nu dragits in 1,25 centimeter från den vänstra marginalen. 8. Dra Höger indrag till 12,7-centimetersmarkeringen. Styckena har nu dragits in från högermarginalen.

20 Ändra styckenas utseende manuellt 95 Tips Indrag av vänster och höger marginal används ofta när man vill rikta uppmärksamheten mot särskilda stycken, såsom citat. 9. Markera styckena Datum:, Tid:, Plats: och Biljettpris: och klicka på knappen Öka indrag i gruppen Stycke. De fyra styckena har nu dragits in till 2,54-centimetersmarkeringen. 10. Utan att ändra markeringen kontrollerar du att knappen Vänsterställt tabbstopp i fästpunkten mellan den vågräta och lodräta linjalen är aktiv, och klickar sedan på linjalen vid 6,25-centimetersmärket för att ställa in det vänstra tabbstoppet. 11. Klicka till höger om stycket Datum: så att infogningspunkten hamnar innan styckemärket och tryck på tangenten Tabb. Word vänsterjusterar all text som skrivs efter tabbtecknet vid det nya tabbstoppet.

21 96 Ändra textens utseende 12. Tryck på nedåtpil och sedan på Tabb. 13. Upprepa Steg 12 för styckena Plats och Biljettpris. De fyra styckena har nu tabbar som är justerade efter det tabbstopp som är vid 6,25-centimetersmarkeringen. 14. Utan att flytta på infogningspunkten skriver du in Vuxen och trycker på Tabb. 15. Klicka på knappen Tabbstopp tre gånger för att aktivera decimaltabben och klicka sedan på 10-centimetersmarkeringen i den vågräta linjalen. 16. Skriv in 100,00 kr, tryck på Retur, tryck på Tabb, skriv in Barn, tryck på Tabb en gång till och skriv sedan in 50,00 kr. Det nya stycket använder samma styckeformatering som stycket Biljettpris och beloppen justeras efter kommatecknet.

22 Ändra styckenas utseende manuellt Klicka och dra i något av de stycken som innehåller belopp, och ändra sedan 10-centimetersmarkeringen till 9 centimeter i den vågräta linjalen. 18. Klicka på knappen Markera i gruppen Redigering, på fliken Start, och välj sedan Markera alla. 19. I gruppen Stycke, under fliken Sidlayout, ändrar du inställningen Avstånd efter till 12 pt. Word infogar ett avstånd på 12 punkter efter varje stycke i dokumentet. 20. Klicka någonstans i det stycke som börjar med Som en del av, klicka på knappen Radavstånd i gruppen Stycke på fliken Start, och välj Ta bort avstånd efter stycke. 21. Markera styckena Datum:, Tid:, Plats:, Biljettkostnad: och upprepa Steg Markera styckena Jill Shrader, Lucerne Publishing och 4567 Oak Street och upprepa Steg 20 en gång till. 23. Klicka någonstans i det stycke som börjar med Valle kommer att, klicka på knappen Radavstånd och välj 1,5.

23 98 Ändra textens utseende Du har nu justerat dokumentets styckeavstånd och radavstånd. 24. Klicka på stycket Book Beat. Klicka sedan på pilen Kantlinjer, som finns i gruppen Stycke på fliken Start, och välj Kantlinjer och fyllning längst ner i listan. Dialogrutan Kantlinjer och fyllning visas. 25. Under Inställning markerar du ikonen Skuggad. Tips Man kan skapa egna kantlinjer genom att ändra inställningarna under rutorna Stil, Färg och Bredd. Om du bara vill att en, två eller tre sidor av det markerade stycket ska ha en kantlinje, klickar du på de knappar som omger bilden i förhandsgranskningsområdet. 26. Klicka på fliken Mönster. Alternativen under denna flik används till att formatera det markerade styckets bakgrund.

24 Ändra styckenas utseende manuellt Klicka på pilen Fyllning och välj den näst ljusaste lila rutan (Lila, Dekorfärg 4, Ljus 60 %) under Temafärger. Stäng sedan Kantlinjer och fyllning genom att trycka på OK. En kantlinje med skugga läggs runt texten och bakgrundsfärgen är ljuslila. Tänk på att ändra zoomprocenten till 100 % innan du går vidare till nästa övning och om du vill kan du slå av linjalerna. Stäng dokumentet 03_Stycken utan att spara ändringarna.

25 100 Ändra textens utseende Söka och ersätta formateringar Förutom att den letar reda på ord och fraser, kan dialogrutan Sök och ersätt användas till att leta efter ett visst format och ersätta det med ett annat format. Så här gör du för att söka efter ett visst format och ersätta det med ett annat format: 1. Klicka på knappen Ersätt i gruppen Redigering på fliken Start. Dialogrutan Sök och ersätt öppnas och visar fliken Ersätt. 2. Klicka på Mer för att utvidga dialogrutan, välj Format och klicka sedan på Teckensnitt eller Stycke. Någon av dialogrutorna Sök teckensnitt eller Sök stycke öppnas. (Man kan även välja Format för att söka efter styckeformat eller teckenformat.) 3. I dialogrutan väljer du det format du vill söka efter och klickar sedan på OK. 4. Klicka på textrutan Ersätt med, välj Format, klicka på Teckensnitt eller Stycke, välj det format som ska ersätta det format som finns i Sök efter och klicka sedan på OK. 5. Klicka på Sök nästa för att söka efter den första förekomsten av formatet, och klicka sedan på Ersätt för att ersätta den förekomsten eller på Ersätt alla för att ersätta alla förekomster. Skapa och ändra listor Om man vill presentera information i listform lägger man vanligtvis varje post på en egen rad istället för att gömma dem i stycken. Spelar ordningen ingen roll till exempel om listan beskriver vad som behövs för att utföra en uppgift använder du en punktlista. Om ordningen har betydelse till exempel för en stegvis instruktion använder du en numrerad lista.

26 Skapa och ändra listor 101 I Word skapar man en punkt- eller numrerad lista på följande sätt: För att skapa en punktlista, skriv in en * (asterisk) i början av stycket och tryck på Blanksteg eller Tabb. För att skapa en numrerad lista, skriv in 1. (siffran 1 följd av en punkt) i början av stycket och tryck på Blanksteg eller Tabb. I båda fallen skriver man sedan in den första posten i listan och trycker på Retur. Word inleder det nya stycket med en punkt eller 2 följt av en punkt och formaterar det första och andra stycket som en numrerad lista. Genom att skriva in poster och trycka på Retur läggs efterföljande punkter eller siffror till. För att avsluta listan trycker du antingen på Retur två gånger eller på Retur och sedan Blanksteg. Felsökning Om du vill påbörja ett stycke med en asterisk eller siffra men inte vill att stycket ska formateras som en punktlista eller en numrerad lista klickar du på knappen Alternativ för autokorrigering, som visas när Word ändrat formateringen, och väljer alternativet Ångra. När du skapat en lista kan du ändra och formatera den på följande sätt: Du kan flytta runt posterna, infoga nya poster eller radera poster. Om listan är numrerad uppdateras numreringen automatiskt. Du kan sortera posterna i en punktlista i stigande eller fallande ordning genom att klicka på knappen Sortera i gruppen Stycke på fliken Start. I punktlistor kan du byta ut punkten till någon annan symbol genom att klicka på pilen Punktlista i gruppen Stycke och välja en ny symbol i punktlistebiblioteket. Du kan också definiera en egen punkt genom att klicka på pilen Punktlista och välja Definiera ny punkt. I numrerade listor kan du byta ut siffrorna genom att klicka på pilen Numrerad lista i gruppen Stycke och välja ett annat alternativ i Numreringsbiblioteket. Du kan också definiera egna format genom att klicka på pilen Numrering och välja Definiera nytt format för listtecken. Du kan skapa flernivålistor av både punktlistor, numrerade listor och dispositioner genom att klicka på knappen Flernivålista i gruppen Stycke, välja ett format i Listbiblioteket och sedan skriva listan. Tryck på Retur för att skapa en ny post på samma nivå, Tabb för att flytta ner en nivå och blanksteg för att flytta upp en nivå.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Handbok Microsoft Word 2007

Handbok Microsoft Word 2007 Handbok Microsoft Word 2007 Detta är en bok från Consensis AB Tryckta böcker kan beställas från Consensis AB 021-444 01 93 info@consensis.se www.consensis.se Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer

Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer 1 av 25 2011-01-18 19:37 Skapa webbsidor med SeaMonkey Composer SeaMonkey Composer låter dig skapa dina egna webbsidor och publicera dem på webben. Du behöver inte känna till HTML för att använda Composer;

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programmet Adobe Acrobat Reader innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Komma igång med Microsoft Office X

Komma igång med Microsoft Office X Komma igång med Microsoft Office X Informationen i detta dokument, inklusive URL- och andra webbplatsreferenser, kan komma att ändras. Om inget annat anges är alla företag, organisationer, produkter, domännamn,

Läs mer

Dreamweaver CS5 Grundkurs

Dreamweaver CS5 Grundkurs Dreamweaver CS5 Grundkurs Dreamweaver CS5 Grundkurs Mahmud Al Hakim Copyright 2011 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se The Swedish Web Development Academy www.webdevacademy.eu DynamicOS Open Source Web

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Manual för avhandlingsmall

Manual för avhandlingsmall Manual för avhandlingsmall INNEHÅLL Allmänt... 2 Syfte... 2 Format och versioner... 2 Teckensnitt... 2 Mallens delar... 2 A-mallen... 2 B-mallen... 3 Att använda Formatmallar... 4 Att arbeta med mallen...

Läs mer

DIN FÖRSTA HEMSIDA: Det här är min första hemsida.

DIN FÖRSTA HEMSIDA: Det här är min <b>första</b> hemsida. 3 Grunderna Nu är det dags att börja skriva HTML på allvar. I det här kapitlet kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att göra en hemsida med rubriker i olika storlekar och text som är formaterad

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer