Sirius Web Portal Manual Informatörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sirius Web Portal Manual Informatörer"

Transkript

1 Manualen skall uppgraderas Sirius Web Portal Manual Informatörer

2 Denna manual beskriver användningen av det förenklade användargränssnittet i Sirius Web Portal, version 4.0. Manualen är uppdelad i tre delar: Del 1 av manualen är avsedd för systemadministratörer, webbadministratörer och redaktörer (användare av det komplexa gränssnittet). Del 2 av manualen är avsedd för informatörer (användare av det förenklade gränssnittet) Del 3 innehåller beskrivningar av alla moduler 2

3 INNEHÅLL INLEDNING... 3 BEGREPP... 4 ROLLER... 4 ONLINE/OFFLINE... 4 HÖGERKLICKMENYER... 4 ÖVERSIKT AV REDIGERINGSGRÄNSSNITTET... 5 VERKTYGSFÄLT... 6 ONLINE/OFFLINE... 6 NY SIDA... 6 SPARA... 7 KLAR... 7 EGENSKAPER... 8 VERKTYG... 8 REDIGERINGSYTAN... 8 ALLMÄNT... 8 HÖGERKLICKMENYER PÅ REDIGERINGSYTAN... 9 REDIGERING AV MODULINNEHÅLL... 9 MODULPLACERING OCH STORLEK... 9 MODULEGENSKAPER... 9 MODULER TEXTPLUS BILD FÄRGVÄLJAREN Inledning Denna manual är avsedd för användare som har tillgång till det förenklade redigeringsgränssnittet i Web Portal. Dessa användare har när standardrollerna som följer med installationen av Web Portal används - rollen informatör. En informatör har som standard dessa rättigheter: läsa sidor ändra på sidor flytta moduler på sidor skapa sidor utifrån existerande sidmallar klarmarkera sidor för publicering Om din informatörsroll inte följer standardrollen, utan har ytterligare rättigheter utöver de ovan nämnda, så har du tillgång till fler funktioner i användargränssnittet. Detta visar sig som fler knappar i verktygsfältet, eller fler alternativ i högerklickmenyerna. Information om dessa funktioner finns i administratörsmanualen. Titta i den, eller be din webbadministratör om mer information. 3

4 Begrepp Roller Verifiering av en användares identitet sker genom inloggning. Identiteten påverkar användarens rättigheter på webbplatsen. Dessa rättigheter är kopplade till behörighetssystemet och indelas i olika roller. Följande användarroller är definierade som standard: Systemadministratör Systemadministratörerna ansvarar i första hand för säkerheten på webbplatsen. De har tillgång till all funktionalitet i Web Portal och administrerar rättigheter och gemensamma funktioner. Webbadministratör Webbadministratören ansvarar för struktur och layout på webbplatsen. Han eller hon bygger upp grundstrukturen i sidträdet, kan skapa och redigera sidor från grunden, samt skapa och redigera delade grupper och sidmallar. Redaktör Redaktören granskar, kvalitetssäkrar och publicerar webbsidor som har skapats och/eller redigerats av informatörer. Med hjälp av en särskild redaktörsfunktion i Web Portal kan redaktören per automatik bli meddelad via e-post när de sidor som han eller hon har ansvar för har blivit redigerade, så att granskning och publicering kan utföras. Informatör Informatören har bara tillgång till ett förenklat redigeringsgränssnitt i Web Portal. Via detta gränssnitt kan han eller hon ändra på vissa webbsidor. Informatören kan även ges möjlighet att skapa nya sidor med hjälp av befintliga sidmallar. Informatörer har som standard inga publiceringsrättigheter, utan klarmarkerar i stället de färdigredigerade sidorna, varvid e-post skickas till berörda redaktörer för vidare granskning och publicering. Läsare Läsare är den rollen som har lägst behörighet i Web Portal. En läsare har rätt att läsa vissa lösenordsskyddade sidor på webbplatsen som inte användare utan någon roll kan läsa. Detta innebär alltså att läsaren kan logga in i Web Portal, men har inte tillgång till något gränssnitt för sidredigering. Online/Offline En webbplats i Web Portal består av två webbstrukturer. En online-struktur som syns utåt mot webbplatsens besökare, och en offline-struktur som används vid redigering av webbsidorna. De ändringar som görs i offline-strukturen blir synliga för besökarna först när sidorna publiceras. På så sätt går det att göra en omfattande redigering av webbplatsen på offline-sidan under en längre tid utan att störa platsens besökare, och sedan publicera alla förändringar samtidigt, vid en tidpunkt då det påverkar besökarna så lite som möjligt. Högerklickmenyer Överallt i Web Portal används högerklickmenyer för att komma åt olika funktioner. En högerklickmeny visas när du ställer dig i ett visst område av Web Portal-gränssnittet, eller på ett visst objekt, och klickar på musens högra knapp. Menyn innehåller de alternativ som är relevanta för det aktuella området eller objektet. 4

5 Översikt av redigeringsgränssnittet Web Portals gränssnitt för informatörer består av följande delar: Adressfält Redigeringsyta On/Offline-knapp Verktygsfält I Adressfältet kan du ange adressen (url) till den sida som du skall redigera. Eftersom du inte har tillgång till sidträdet i Web Portal i det förenklade gränssnittet behöver du andra sätt att få tillgång till de sidor som du skall redigera. Följande sätt finns att komma in i redigeringsläget efter att du har loggat in: Om den sidan som skall redigeras varit publicerad tidigare kan du följa länkarna i menyerna på webbplatsen på online-sidan tills du hamnar på den sidan som skall redigeras. Då skall en gul pil visas nere till höger så att det går att gå över till offlineläget. Om sidan är hittills opublicerad, så kan du gå direkt till sidan och direkt in i offlineläget genom att ange URL:en till sidan i webbläsarens adressfält, följt av "?browsemode=offline". 5

6 Verktygsfältet består av ett antal knappar. Hur många dessa knappar är beror på vilka rättigheter du har. Följande knappar är standard för informatörer Med den gula On/Offline-pilen växlar du mellan on- och offline-läge, dvs mellan on - det sidutseende som presenteras för webbplatsens besökare, och off - redigeringsläget. Ny sida Skapa en ny sida Spara Spara ändringarna på sidan. Klar Med denna knapp klarmarkerar du dina ändringar på sidan. Redaktören för sidan blir då notifierad, så att han eller hon kan granska och publicera sidan. Egenskaper Här kan du titta på några av egenskaperna för den aktuella webbsidan. Verktyg Här finns alternativ med vars hjälp du kan öppna manalen för Web Portal, samt information om den aktuella Web Portal-versionen. De olika delarna i gränssnittet beskrivs närmare i de följande kapitlen. Verktygsfält Online/Offline Med den gula Online/Offline-pilen växlar du mellan online-läge och offline-läge, dvs mellan det publicerade läget och redigeringsläget. Ny sida Du skapar en ny sida genom att först ställa dig på den sida under vilken den nya sidan skall placeras. Sedan klickar du på knappen Ny sida. I dialogen som öppnas skall du ange sidnamn och sidrubrik i de två översta fälten. Namn är det som visas i alla dynamiska menyer i Web Portal. Sidrubrik är det namn som visas i överst i fönstret (dvs används i TITLE-taggen i sidans HTMLkod). Längst ner finns en rullgardinslista där du måste välja sidmall. Informatörer kan inte skapa tomma sidor, eftersom de inte har möjlighet att lägga in nya moduler på nya sidor. 6

7 Spara När du är färdig med ändringarna på en sida sparar du dem med knappen Spara. Detta innebär dock inte att sidan blir tillgänglig för webbplatsens besökare, utan bara att den sparas i Web Portals offline-struktur. För att sidan skall bli tillgänglig online måste den publiceras. Se nästa avsnitt. Klar När en sida som du redigerat är klar för publicering klickar du på knappen Klar. Då skickas automatiskt ett e-postmeddelande till den användare som är redaktör för sidan, så att han eller hon kan granska den och publicera den. 7

8 Egenskaper I dialogen Sidegenskaper presenteras och definieras viktig information för varje webbsida. Informationen är indelad i olika flikar. Fliken Allmänt är den enda som visas för informatörer, alla de andra flikarna kräver olika rättigheter för att de skall visas. Allmänt Under fliken Allmänt finns information om sidans namn, vem som senast ändrade sidan och när det inträffade. Denna information är inte ändringsbar. Här presenteras också besöksräknaren för sidan, men du kan inte nollställa den. Informatörsidegenskaper.png Verktyg Logga ut Logga ut ur Web Portal. Visa manual När du klickar på denna länk öppnas informatörsmanualen. Manualen visas i pdf-format i ett eget fönster. Om Web Portal Med alternativet öppnas en dialog som visar aktuell version av Web Portal, vem programmet är licensierat till samt antal licenser. Dessutom visas adressen till Web Portals kundwebb, samt e-postadressen till Web Portal-supporten. Redigeringsytan Allmänt På redigeringsytan sker all redigering av en webbsida genom att du ändrar innehållet i de moduler som är inlagda på sidan. Positioner och storlekar kan enkelt ändras genom att dra modulerna med hjälp av muspekaren. Informationen som modulerna visar begränsas inom ett område som markeras med en ram. Moduler som saknar ramar kan inte ändras. Anledningarna till detta kan vara flera, men den vanligaste är att du inte har rättighet att ändra dessa moduler. En beskrivning av modulerna i Web Portal finns i manualen "Sirius Web Portal Manual Moduler". 8

9 Högerklickmenyer på redigeringsytan För sidan När du högerklickar på redigeringsytan utanför modulerna på en webbsida visas menyn ovan till vänster. Uppdatera Uppdatera sidan med de senaste ändringarna. Detta kan ibland vara nödvändigt när ändringar som gjorts i moduler inte "slår igenom" direkt i fönstret. Klar för publicering Markera sidan som klar för publicering. Detta alternativ motsvarar knappen Klar i verktygsfältet. Sidegenskaper Motsvarar knappen Egenskaper i verktygsfältet. Se föregående kapitel, avsnittet "Egenskaper". För moduler När du högerklickar på redigeringsytan inuti en modul på en webbsida visas menyn ovan till höger. Konfigurera Öppna konfigureringsdialogen för den aktuella modulen. Konfigureringen ser olika ut, beroende på typ av modul. Läs mer om detta i manualen "Sirius Web Portal 4.0 Manual Moduler". Egenskaper Öppna en dialog där du kan sätta egenskaper för modulen. Se avsnittet "Modulegenskaper" nedan. Redigering av modulinnehåll Genom att dubbelklicka inuti ramen runt en modul öppnar du konfigureringsdialogen för modulen. I dialogen kan du göra olika inställningar för att ändra på modulens innehåll, utseende och beteende. Modulerna konfigureras på olika sätt beroende på modultypen. Detta beskrivs i manualen "Sirius Web Portal 4.0 Manual Moduler". Modulplacering och storlek De moduler som du kan redigera kan du också placera på valfri plats på sidan. Placera muspekaren inuti en modulram och dra och släpp modulen för att flytta den. Storleksändring görs genom att dra i modulens kanter eller hörn. Modulegenskaper När du högerklickar på en modul kan du välja menyalternativet Egenskaper. Menyalternativet öppnar en dialog där det finns ett antal flikar som påverkar hur modulens innehåll presenteras och hanteras. 9

10 Allmänt Här finns information om vem som senast ändrade modulen. Informationen är inte ändringsbar. Justeringar Två justeringar kan göras på innehållet i modulen. Dels går det att justera det horisontella läget (vänster, centrerat, höger) och dels hur modulen skall uppträda om innehållet i den inte ryms innanför ramen. Möjliga inställningar för överflöd: Info_modulegenskaper Auto En rullningslist visas om den behövs (rekommenderas vid ev. överflöd). Scroll En rullningslist kommer alltid att visas i modulen. Gömd Allt överflöd göms. Synlig Överflöd kommer att vara synligt och flöda utanför ramen (förvalt). Moduler TextPlus Modulen TextPlus används för att lägga till formaterad text på en sida. Texter kan också länkas till andra sidor, dokument eller e-postadresser. Modulen fungerar som en minivariant av MS Word, och är till för att slippa använda HTML för att formatera text. Observera att du bör undvika att skriva annat än mycket enkel HTML-kod i denna modul! Använd i stället HTML-modulen för avancerad HTML-kod. Modulen som heter Text skall utgå, men går naturligtvis också att använda. Des funktionalitet är något enklare. Formatera text Text kan formateras med de formatmallar som finns definierade för den aktuella sidan. (Se kapitlet "Formatmallar" i manualen "Sirius Web Portal Manual Administratörer".) Du ändrar formatmall på en text genom att markera texten och sedan välja formatmall i den vänstra Info_textred.png rullgardinslistan. För att åstadkomma en mjuk radbrytning i en text används tangentkombinationen Shift- Enter. Tänk på att markera hela ordet som ska fungera som länk. För att lägga in en punktlista i en text används asterisk-tecknet *. * måste föregås av en radbrytning, antingen en vanlig eller en mjuk, för att det skall omvandlas till en punkt på webbsidan. Redigera-menyn Skapa länkar 10

11 Valfri text kan markeras och göras till länk genom att menyalternativet Skapa länk väljs i Redigera-menyn. Länkar kan skapas till såväl externa som interna sidor. Interna sidor kan bläddras fram med knappen Bläddra, medan externa länkar måste fyllas i manuellt. Adressen för externa länkar måste alltid inledas med "xxx://" för att Web Portal skall förstå att det är en extern länk, t ex "http://", "file://" eller "ftp://". E-postlänk innebär att en "mailto:"-länk skapas, men i fältet ska endast e-postadressen skrivas. En text kan även länkas till en fil. Filer till vilka länkar läggs in på en webbsida med hjälp av Web Portal läggs antingen direkt på den aktuella sidan eller i det gemensamma filarkivet: Filer på sidan En fil som ligger på sidan kan enbart utnyttjas av moduler som finns på den aktuella sidan. Fördelen med att lägga en fil direkt på sidan är att filen raderas när sidan raderas. Detta innebär att servern inte blir full med filer som inte längre används. Filarkiv Filer som lagras i det gemensamma filarkivet kan utnyttjas på alla sidor på webbplatsen. Arkivet kan byggas ut med nya mappar med hjälp av knappen Ny katalog... Den nya mappen skapas under den mapp som är markerad i mappträdet, och namnet på mappen får bara innehålla tecknen a-z, A-Z. Beskrivande text till länkar När en länk skapas bör det vara lätt att förstå vart den leder. Dessutom bör det visas om den öppnas i nytt fönster. För dessa ändamål finns inmatningsfält i dialogen där länken skapas. Bild: Info_skapalnk.png Importera text Text kan importeras från t ex MS Word genom att menyalternativet Importera text väljs i Redigera-menyn. Texten läggs sedan in i modulen genom att den klistras med Ctrl-V från klippbordet i den synliga textrutan. Vissa programvaror, t ex MS Outlook, lägger till radbrytningar i den befintliga texten, vilket gör att du vid import får oönskade mellanrum mellan varje rad. Genom att kryssa i rutan Importera och håll ihop text som har felaktiga radbrytningar kan modulen själv automatiskt filtrera bort dessa radbrytningar. Visa-menyn Med alternativet Bakgrund i Visa-menyn kan du ställa in om du vill ha vit eller svart bakgrund i konfigureringsdialogens textarea när du redigerar Text-modulen. Det innebär alltså inte att du kan välja svart bakgrund i själva modulen. Svart bakgrund kan vara bra att ha om du redigerar text som är vit eller ljus, något som är aktuellt om du har en färgad bakgrund på den aktuella webbsidan. Infoga-menyn Från menyn Infoga kan olika specialfält infogas i texten: 11

12 Räknare, har en undermeny med två alternativ: Sidträffar anger hur många gånger webbsidan har besökts, Inloggade användare anger hur många användare som är inloggade för tillfället. Skapad, tidpunkten då webbsidan skapades; Skapad av, vilken användare som har skapat webbsidan; Senast ändrad, tidpunkten då webbsidan senast ändrades; Ändrad av, vilken användare som senast ändrade webbsidan. Dessa fält hämtar information (s.k. metadata) från systemet som kommer att visas för användarna. I fallen med Skapad och Senast ändrad finns det möjlighet att välja på vilket format tidpunkten skall presenteras. Om användardefinierat metadata finns definierat på webbsidan går även detta att infoga i textmodulen. I exemplet ovan går det t ex att infoga metadatafältet Nyckelord. Se kapitlet "Metadata" i manualen "Sirius Web Portal 4.0 Manual Administratörer" Länkar inom sidan Om du vill skapa länkar på en sida som leder till olika textavsnitt inom sidan så kan du göra detta på två olika sätt: 1. Lägga texten i olika moduler och länka med hjälp av modulnamnen. 2. Lägga all text i samma modul och lägga in etiketter i texten med hjälp av HTMLtaggar, som du sedan länkar till. 1. Länkar till andra Text-moduler 2. Länkar inom Text-modul Se exemplen ovan. I båda fallen är bokstäverna A B C osv överst länkade till textavsnitt längre ner på sidan. Detta gör du genom att markera en bokstav och välja Infoga/Skapa länk. Peka ut den aktuella sidan med hjälp av knappen Bläddra. Sedan lägger du till "#länknamn" i fältet efter sidnamnet. 12

13 1. I fall 1 är länknamnet = modulnamnet. För bokstaven D i exemplet ovan skall alltså tillägget till länken vara "#TextD". 2. I fall 2 är länknamnet namnet på en etikett som du lagt in där avsnittet D börjar enligt formatet <a name="etikett">rubrik för avsnitt D</a>. För bokstaven D i exemplet ovan skall alltså tillägget till länken vara "#EtikettD". Bild Modulen Bild används för att infoga en valfri bild på en webbsida. Bilden kan användas enbart som illustration, eller så kan du länka den till en annan webbsida, antingen intern eller extern. Om du vill att olika delar av en bild skall länka till olika webbsidor, så använder du modulen Imagemap i stället för Bild-modulen. När du konfigurerar en bildmodul använder du dialogen som visas till höger. Med hjälp av mappträdet i Bildkälla kan du navigera i Web Portals gemensamma bildarkiv. I listan Bilder visas de bilder som finns i den valda mappen i Bildkälla. Om rutan Förhandsgranska bild är ikryssad visas den valda bilden i ett separat fönster. Detta gör det enkelt att hitta rätt bild. Bilder som läggs in på en webbsida läggs antingen direkt på den aktuella sidan eller i det gemensamma bildarkivet. Det är viktigt att veta vad det innebär att lagra en bild på dessa två olika ställen. Bilder på sidan En bild som ligger på sidan kan enbart utnyttjas av moduler som finns på den aktuella sidan. Fördelen med att lägga en bild direkt på sidan är att bilden raderas när sidan raderas. Detta innebär att servern inte blir full med bilder som inte längre används. Bildarkiv Bilder som lagras i det gemensamma bildarkivet kan utnyttjas på alla sidor på webbplatsen. Arkivet kan byggas ut med nya mappar med hjälp av knappen Ny katalog... Den nya mappen skapas under den mapp som är markerad i mappträdet, 13

14 och namnet på mappen får bara innehålla tecknen a-z, A-Z. Observera att du inte bör lägga några bilder direkt i bildarkivets "toppmapp" eller i mappen system, eller skapa nya mappar under mappen system. Den är till för de bilder som följer med i Web Portal-installationen. Rättigheter i bildarkivet 1, Bild. 2, Beskrivning. 3, Rättigheter. Administrationen av såväl åtkomsträttigheter som beskrivningar sköts i samma dialogfönster som när man lägger till en bildmodul, eller där man bläddrar fram filer att länka till. Se Administrationsmanualen under rättigheter på bild och filarkiv. Lägg till bild Du laddar upp en bild från din lokala dator till servern med hjälp av knappen Lägg till bild... Bilden som laddas upp kommer att läggas på den plats som är markerad i Bildkälla, dvs direkt på sidan (Bilder på sidan) eller i en mapp i Bildarkiv. När du klickar på knappen öppnas en dialogruta där du kan bläddra fram bilden på den lokala hårddisken. I fältet Beskrivning (ALT) kan en beskrivande text fyllas i. Texten visas när muspekaren hålls över bilden (d.v.s. den sätts som värde på IMG-taggens ALT-attribut). Länka bild Bilden kan länkas till valfri webbsida genom att kryssrutan Gör länk av bilden markeras. Interna länkar, d.v.s. sidor skapade i Web Portal, kan bläddras fram med knappen Bläddra, medan externa länkar måste skrivas in manuellt i fältet Adress. Externa länkar skrivs in med fullständig adress. Adressen måste alltid inledas med "xxx://" för att Web Portal skall förstå att det är en extern länk, t ex "http://", "file://" eller "ftp://". Med kryssrutan Öppna i nytt fönster kan du bestämma om den webbsida till vilken länken leder skall öppnas i ett nytt fönster eller inte. Avancerade bildegenskaper Med hjälp av knappen Avancerat... kan du ändra hur bilden presenteras i modulen. Knappen öppnar dialogen här intill. Med Bredd och Höjd kan du ange en annan storlek på bilden än den ursprungliga. Om kryssrutan Anpassa till cellens storlek markeras, innebär det att bilden kommer att ändras i både bredd- och höjdled för att exakt fylla den yta som begränsas av modulramen. Detta innebär i många fall att bildens proportioner förstörs. Ett bra sätt att använda denna funktion på är om du exempelvis vill täcka en hel modulyta med färg. Detta kan göras genom att använda en bild med rätt färg som bara är 1x1 pixel stor och anpassa denna till modulramens storlek. På detta sätt kan du ha en uppsättning 1x1 pixel stora bilder som ju tar liten plats på servern i olika färger, som du kan använda för att färglägga ytor av olika storlek på din webbplats. Proportionerlig innebär att bilden kan förminskas eller förstoras med bibehållna proportioner. Storleken anpassas med hjälp av reglaget underst, eller med något av fälten Bredd och Höjd. (Det fält som du inte ändrar manuellt ändras automatiskt, så att proportionerna bibehålls.) 14

15 Redigera bild Högerklicka på en bild i redigeringsgränssnittet och du kan välja redigera bild. Detta öppnar ett verktyg som ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt ändra storlek på dina bilder. Se mer i modulmanualen. Färgväljaren Färgväljaren används på många ställen i Web Portal för att sätta färg på texter och bakgrunder. Den används på följande sätt: Den färg som redan är vald för den aktuella bakgrunden/texten visas i rutan Aktuell, och dess RGB-värde (rött gult blått) visas i de vita fälten till höger. Du väljer först färgområde genom att klicka i cirkeln. Alla färger i det området visas då i fyrkanten inuti cirkeln. Välj sedan färg genom att klicka i fyrkanten. Vill du ha en exakt färg kan du skriva in RGB-värdena för färgen de vita fälten. Vill du ha helt vit färg skriver du "255" i alla fälten. Den valda färgen visas nu i rutan Ny. Du kan spara den valda färgen genom att klicka på en av de nio små rutorna och sedan på knappen Spara färg. Om du inte väljer en ruta först sparas alltid färgen i den översta vänstra rutan av de nio. Klicka OK när du är klar. 15

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Sirius Web Portal. Manual Administratörer

Sirius Web Portal. Manual Administratörer Sirius Web Portal Manual Administratörer Denna manual beskriver användningen av det komplexa användargränssnittet i Sirius Web Portal. Den beskriver dock inte modulerna, utan dessa beskrivs i en separat

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Behörighet För att kunna delta måste du ha behörighet i SiteVision. Om du inte redan har det kontakta webbansvarig på din

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Handledning för. Webbpublicering

Handledning för. Webbpublicering Handledning för Webbpublicering 2 Innehåll Inloggning... 3 Redigeringsläge... 3 Navigator... 4 Redigeringsyta... 5 Redigera text på en webbsida... 6 Validera text... 6 Skapa klickbar länk... 7 Ladda upp

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll EPI Server 6.0 Lathund till Episerver Innehåll Inloggning... 1 Hitta dina sidor... 1 Skapa, spara och publicera... 3 Obligatoriska fält... 4 Redigera innehåll... 6 Tillgängliga knappar i editorn... 6 Bilder...

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Det är tre steg man måste genomföra för att bildbanken skall fungera: sätta upp metadata på bildarkivet, lägga till

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. 1Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.5 KALAS Sitemanager Manual för 2.5 KALAS Sitemanager 1. INTRODUKTION...1 1.1 SYSTEMKRAV...1 1.1.1 Visning av sidor...1 1.1.2 Produktion av sidor...1 1.1.3 Inloggning...1 2. KALAS SITEMANAGER...3 2.1 LÄGGA TILL EN WEBBSIDA...4

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bygga mallar. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bygga mallar Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Begrepp... 1 1.1 Innehållsyta... 1 1.2 Mallyta... 2 1.3 Layouter... 3 1.3.1 Fliken marginaler... 1.3.2 Fliken Inställningar... 1.3.3

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.)

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar man på den lilla menyn i högra hörnet på navigatorn.) Lathund Bildbank Detta är en lathund för hur man ställer in och använder bildbanken. Bildbanken hanterar högupplösta bilder och skalar automatiskt om dem till ett antal fördefinierade storlekar. Besökarna

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Lions Clubs Internationals användarhandbok för e-klubbhuset

Lions Clubs Internationals användarhandbok för e-klubbhuset Lions Clubs Internationals användarhandbok för e-klubbhuset OCEC4.SW V02.2014 1 Du kan enkelt redigera klubbens webbplats med e-klubbhussystemet genom att följa instruktionerna i den här användarhandboken.

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3

Lathund PDF-utskrift. Senselogic AB Version 2.3 Lathund PDF-utskrift Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1.1 PDF -utskrift... 3 1.1.1 Användningsområde... 3 1.1.2 Inställningar för PDF... 3 Fliken Allmänt... 3 Fliken Kapitel... 3 Fliken Formatmallar...

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer