Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011"

Transkript

1 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011

2 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas struktur... 7 Föreningens startsida... 7 Flikarna i toppmenyn... 7 Möjligheter till en utökad webbplats... 8 Nyheter...8 Verksamhet...8 Projekt...8 Uppdatera och lägg till information... 9 Logga in... 9 Redigeraläget... 9 Redigera Verktygsmenyn Spara ändringar och publicera sidan Ändra startsidan Ändra kontaktsidan Ändra den text som står ovanför visitkorten Ändra uppgifterna på visitkorten/personens egen sida Skapa ett nytt visitkort Ändra ordningen på visitkorten Aktivera nya flikar Nyheter Verksamhet Projekt Arbeta med länkar Skapa en länk till en annan webbsida Skapa en länk till ett dokument Skapa en e-postlänk Ta bort en länk Arbeta med bilder Ladda upp egna bilder Använd FN-förbundets bilder Redigera en bild i efterhand Bildtips Skrivtips Rubriken Ingressen Texten

3 Välkommen som redaktör för din förenings hemsida Vi har gjort en standardsida för alla föreningar där det finns kontaktuppgifter och en generell information om FN-föreningar. Sedan är det meningen att ni ska fylla på med ert eget material. Som föreningsredaktör är du ansvarig för att er hemsida är uppdaterad med relevant innehåll. Om du väljer att arbeta med hemsidan själv eller att skicka in uppgifter och instruktioner till kansliets webbredaktör väljer du själv. Huvudsaken är att det som står på sidan är uppdaterat. OBS! Kansliets webbredaktör kommer att gå igenom alla föreningarnas sidor en gång om året för att se efter att inget gammalt material finns kvar. Om sidan inte är tillräckligt uppdaterad (tex. om gammalt kalendarium ligger kvar) kommer ni att få tid till att ändra detta. Om inga ändringar görs kommer era sidor att stängas av. Denna handbok beskriver utförligt varje moment. Bli inte rädd av att den är så tjock utan se den mer som en uppslagsbok om du behöver hjälp. Kansliets webbredaktör finns till för att hjälpa dig. Tveka aldrig att ta kontakt om du behöver hjälp eller har en fråga. Lycka till! 3

4 FN.se Svenska FN-förbundets hemsida är uppdelad i 5 delwebbar 1. Information om FN-förbundet (personal, verksamhet, UNgdomsdel, presinformation etc) 2. Information om FN 3. Föreningar & Distrikt (föreningarna och distriktens hemsidor, handbok för föreningar, tips om hur man kan engagera sig etc) 4. Skolmat blir kunskap (information om vår insamlingskampanj) 5. Röj en mina (information om vår insamlingskampanj) Det första man kommer till är information om FN-förbundet men man får även en tydlig länk till var man kan hitta vår information om FN. Många som kommer till fn.se tror att de har kommit till FN. Genom att göra en strukturerad uppdelning av vårt innehåll hoppas vi att det ska bli lättare för besökaren att förstå var de har hamnat. Delwebb: Distrikt och föreningar För att komma till delwebben för distrikt och föreningar klickar besökaren på den gröna banner som alltid finns i högerspalten. 4

5 Besökaren kommer då till startsidan för distrikt och föreningar. På denna startsida kan vi lyfta upp olika händelser från alla våra föreningar och distrikt och även viktig information riktad till våra föreningsmedlemmar. Den här delwebben riktar sig främst till våra befintliga medlemmar. Startsidan har adressen Hitta en förening Genom att antingen klicka på kartan eller på texten föreningar kommer besökaren till en lista över alla våra föreningar. 5

6 Här kan man antingen välja förening via listan till vänster eller genom att klicka på kartan i mittspalten. När man har valt en förening kommer man till föreningens hemsida. Självklart kan man komma till föreningens hemsida direkt genom att använda den direktadress ni fått av oss (fn.se/foreningensnamn) 6

7 Föreningssidornas struktur Föreningens startsida På startsidan finns en kort text om hur en FN-förening fungerar. Byt gärna ut texten mot en text om er specifika förening. Även bilderna som ligger till höger om texten kan bytas ut. I sidhuvudet finns länkar till FN-förbundets kampanjer. Den gröna rutan i högerspalten länkar till föreningarnas gemensamma startsida och den svarta rutan länkar till FN-förbundets information om FN. Nedanför den svarta rutan visas FN-förbundets kalendarium. Kalendariet kan bytas ut mot föreningens eget kalendarium så att besökaren kan se vad som händer i den lokala föreningen. Nedanför kalendariet publiceras automatiskt nyheter från FN-förbundet. I sidfoten finns information om FN-förbundet. Flikarna i toppmenyn I toppmenyn finns två flikar. Den första leder till föreningens startsida och den andra leder till föreningens kontaktuppgifter. Skaffa gärna en e-postadress till föreningen så att intresserade kan kontakta er via e-post. På sidorna kan du läsa mer om kontaktsidan. Flikar 7

8 Möjligheter till en utökad webbplats Om föreningen vill ha mer information på webbplatsen finns ytterligare flikar förberedda en med rubriken Nyheter, en med rubriken Verksamhet och en med rubriken Projekt. Nyheter Under rubriken nyheter kan föreningen publicera information om aktuella aktiviteter och händelser. När händelserna är inaktuella kan de läggas i ett arkiv. Det finns även en funktion som gör att händelsen automatiskt arkiveras efter en viss tid. Verksamhet Under rubriken verksamhet finns underrubrikerna Styrelsen, Protokoll, Verksamhetsberättelse och Kalendarium. Här finns plats för mötesprotokoll, verksamhetsberättelse och kontaktuppgifter till och information om styrelsemedlemmarna. Föreningens aktiviteter kan publiceras i ett kalendarium. Projekt Under rubriken projekt kan information om föreningens projekt publiceras. Här finns även ett arkiv för avslutade projekt. Kontakta FN-förbundets webbredaktör om föreningen har behov av andra flikar eller rubriker än de som finns förberedda. 8

9 Uppdatera och lägg till information Webbplatsen redigeras med hjälp av verktyget EPiServer. EPiServer fungerar ungefär som ordbehandlingsprogrammet Word och är lätt att använda när man lärt sig grunderna. Du behöver inte någon specifik kunskap om hur webbplatser är uppbyggda för att använda programmet. EPiServer behöver inte installeras i datorn. Webbläsaren måste vara inställd på att tillåta så kallade popups. Logga in För att redigera informationen på webbplatsen öppnar du din webbläsare och skriver in adressen Då kommer du till en inloggningsruta där du skriver in din förenings inloggningsuppgifter. Varje förening utser en webbansvarig som får inloggningsuppgifterna av FN-förbundets webbredaktör. Inloggningsuppgifterna är inte knutna till en särskild person utan de kan användas av flera föreningsmedlemmar. Redigeraläget Den sida som webbplatsens besökare ser kallas visaläget. När du loggat in i EPiServer kommer du till det så kallade redigeraläget. Fönstret ser då ut som på bilden nedan. I trädstrukturen till vänster ser du strukturen för hela webbplatsen Ovanför trädstrukturen finns ett verktygsfält som används för att arbeta med sidornas struktur. Verktygsfält Trädstruktur 9

10 Klicka på fliken Favoriter för att komma direkt till din förenings sidor. För att se de sidor som ligger under huvudsidorna klickar du på plustecknet till vänster om rubrikerna. När du klickat på ett plustecken blir det ett minustecken. I trädstrukturen ser du även sidor som inte är publicerade. Dessa är markerade med en klocka med en röd markering över. Plus-/minustecken Favoriter Ej publicerad sida Redigera När du markerar en sida i trädstrukturen visas sidan i det stora fältet till höger om trädstrukturen. Du kan redigera sidan genom att klicka på fliken Redigera. Markerad sida Redigera Sidan visas 10

11 När du klickat på Redigera visas ett antal textfält. De viktigaste fälten är: 1. Namn I namnfältet anges det namn du ser i trädstrukturen. På alla sidor utom på startsidan blir sidans namn automatiskt sidans rubrik. 2. Börja publicera Fylls i automatiskt när du publicerar sidan. Det går även att ställa in sidan på att publiceras en särskild tid. 3. Sluta publicera Används om du vill att sidan ska avpubliceras. Ställ in datum och tid med hjälp av knappen med tre punkter. Klicka därefter på Spara och publicera. 4. Markera sidan som ändrad Om du kryssar i rutan ser besökaren att sidan uppdaterats. 5. Ingressfält Ha som regel att skriva en kort kärnfull ingress på alla sidor. 1-3 meningar är lagom. Texten ska börja ovanför den tunna linjen. Rör inte rullmenyn ovanför ingressfältet. 6. Verktygsmeny Med hjälp av verktygen kan du formatera texten i brödtextfältet. 7. Rullmeny Med hjälp av rullmenyn kan du lägga in underrubriker i din text. Markera den text du vill göra till rubrik och välj sedan rubriknivå 2 eller 3. Om du vill ta bort en formatering väljer du Tag bort formatering. 8. Brödtextfält Här skriver du den text som ska finnas på sidan. Texten ska börja ovanför den tunna linjen. Om du väljer att klistra in text från exempelvis Word eller en annan internetsida måste du högerklicka med musen och välja Klistra in oformaterat. Annars kan det komma med spår från Word som gör att sidan ser konstig ut för vissa användare. 11

12 Verktygsmenyn Med hjälp av verktygsmenyn kan du redigera din text och lägga in bilder, dokument och länkar. De viktigaste verktygen är: 1. Fet stil 2. Kursiv stil 3. Numrerad lista Använd funktionen för att skapa en numrerad lista. Skriv din lista och tryck på enter efter varje punkt. Markera därefter texten och klicka på listfunktionsknappen. 4. Punktlista Fungerar på samma sätt som en numrerad lista. 5. Infoga bild från fil Information om hur du infogar en bild finns på sidorna Infoga hyperlänk Med hjälp av detta verktyg kan du länka till andra sidor på din förenings webbplats, andra webbplatser, dokument eller e-postadresser. Läs mer om att infoga länkar på sidorna Spara ändringar och publicera sidan Längst upp på sidan i redigeraläget finns alternativen Spara, Spara och visa och Spara och publicera. Spara Om du gör många ändringar kan det vara bra att då och då klicka på Spara för att inte riskera att ändringarna går förlorade. Spara och visa Om du vill se hur din ändring ser ut för besökaren innan du publicerar den kan du välja Spara och visa. Om du vill göra ytterligare ändringar klickar du därefter på fliken Redigera. Om du är nöjd med ändringen väljer du Publicera. Om du vill vänta med att publicera sidan kan du lämna sidan efter att du sparat ändringen, men nästa gång du kommer till sidan kommer du att se den publicerade versionen. För att komma till den ändrade sidan som ska publiceras klickar du på fliken Versionslista (se bilden på nästa sida). Längs ned i listan kan du välja att visa den senast skapade versionen av sidan. Därefter kan du redigera eller publicera sidan som vanligt. Spara och publicera Om du gjort en mycket liten ändring och är helt säker på att sidan ser bra ut kan du publicera sidan direkt, genom att välja Spara och publicera. 12

13 Versionslista Ändra startsidan 1. Markera föreningens startsida i trädstrukturen. Startsidan har föreningens namn som rubrik, exempelvis Alingsås FN-förening. 2. Klicka på fliken Redigera 3. Kryssa i rutan Markera sidan som ändrad om du vill att det ska synas vilket datum sidan uppdaterats. 4. Gör dina ändringar i brödtextfältet. Om du väljer att klistra in text från exempelvis Word måste du högerklicka med musen och välj Klistra in oformaterat. Annars kan det komma med spår från Word som gör att sidan ser konstig ut för vissa användare. 5. Se sidorna för information om hur du lägger till en bild. Om din förening inte har en egen bild är det bra om ni har kvar de bilder som finns på sidan, annars blir texten för bred och svårläst. 6. Klicka på knappen Spara och visa för att se hur sidan ser ut efter din ändring. 7. Klicka på knappen Publicera om du är nöjd med din ändring och vill publicera sidan. Klicka på fliken Redigera om du inte är nöjd eller om du vill göra ytterligare ändringar. Om du är nöjd med ändringen men vill vänta med att publicera ändringen räcker det med att du sparat sidan. Nästa gång du klickar på sidan visas automatiskt den publicerade versionen och för att få fram den uppdaterade sidan måste du gå till versionslistan (se Spara och visa ovan). Ändra kontaktsidan På kontaktsidan visas ett eller flera visitkort med kontaktuppgifter till personer i föreningen. Varje visitkort länkar till personens egen sida. Genom att klicka på e-postlänken i visitkortet kan besökaren läsa mer om personen eller skicka ett meddelande till personens e-postadress. För att undvika så kallad spam är inte e-postadressen synlig för besökaren. 13

14 Kontaktsidan Visitkort Länk till personens sida med e-postformulär Kontaktpersonens egen sida med e-postformulär 14

15 Ändra den text som står ovanför visitkorten 1. Klicka dig fram till och markera kontaktsidan i trädstrukturen. Sidan har rubriken Kontakt och ligger under föreningens startsida. För att se de sidor som ligger under startsidan klickar du på plustecknet framför startsidans namn. 2. Klicka på fliken Redigera. 3. Kryssa i rutan Markera sidan som ändrad om du vill att det ska synas att sidan är uppdaterad. 4. Ändra texten i ingressfältet. 5. Klicka på knappen Spara och visa för att se hur sidan ser ut efter din ändring. 6. Klicka på knappen Publicera om du är nöjd med din ändring. Klicka på fliken Redigera om du inte är nöjd eller om du vill göra ytterligare ändringar. Ändra uppgifterna på visitkorten/personens egen sida 1. Klicka dig fram till och markera personens namn i trädstrukturen. Personen har en egen sida som ligger under rubriken Kontakt i trädstrukturen. 2. Klicka på fliken Redigera. 3. Gör de ändringar du vill göra i personens kontaktuppgifter. I brödtextfältet har du möjlighet att skriva in vilken information du vill, exempelvis en presentation av personen eller personens adress. 4. Klicka på knappen Spara och visa för att se hur sidan ser ut efter din ändring. Nu visas sidan som man kommer till om man klickar på visitkortet, inte huvudsidan för kontakter. 5. Klicka på knappen Publicera om du är nöjd med din ändring. Klicka på fliken Redigera om du inte är nöjd eller om du vill göra ytterligare ändringar. Skapa ett nytt visitkort 1. Klicka dig fram till och markera kontaktsidan i trädstrukturen. 2. Klicka på symbolen för Skapa ny sida längst upp till vänster i verktygsfältet. 3. Fyll i personens kontaktuppgifter. Fyll först i rutan för personens namn. Använd sedan rullisten för att gå längre ner på sidan och fyll i rutorna för förnamn, efternamn, titel, telefon, eventuell mobil och e-postadress. I brödtextfältet har du möjlighet att skriva in vilken information du vill, exempelvis en presentation av personen eller personens adress. 4. Lägg till en bild på personen genom att klicka på de tre punkterna till höger om bildfältet. Det går inte att publicera sidan utan att lägga till en bild, men om du inte har någon kan du använda filen Foto saknas som finns i mappen allmänna bilder. Läs mer på sidorna om hur du lägger till en bild. 5. Klicka på knappen Spara och visa för att se hur sidan ser ut efter din ändring. 6. Klicka på knappen Publicera om du är nöjd med din ändring. Klicka på fliken Redigera om du inte är nöjd eller om du vill göra ytterligare ändringar. 7. Klicka på rubriken Kontakt i trädstrukturen för att se den nya kontaktsidan. Skapa ny sida Kontaktsidan markerad 15

16 Ändra ordningen på visitkorten Det är lätt att ordna visitkorten i en önskad följd. Ordningen styrs av ett så kallat sorteringsindex. Det innebär att visitkortssidorna har olika nummer. Den sida som har lägst nummer visas först. För att ändra en sidas indexvärde gör du så här: 1. Klicka dig fram till och markera sidans namn i trädstrukturen. Sidans namn är detsamma som personens namn och finns under sidan med rubriken Kontakt. 2. Klicka på Redigera. 3. Klicka på fliken Avancerad information. Avancerad information Sidans namn markerad 4. Ange önskat nummer i rutan för Sorteringsindex. Arbeta gärna med hela tiotal så att den sida som ska visas först får nummer 10, den sida som ska visas därefter får nummer 20 och så vidare. Detta för att du lätt ska kunna lägga in en ny sida mellan två sidor utan att ändra alla sidors värde. Om du vill lägga in en sida mellan nummer 10 och 20 kan du alltså ge den nya sidan indexvärde För att den ändrade ordningen ska synas i trädstrukturen kan du behöva uppdatera strukturen genom att klicka två gånger på minus-/plustecknet till vänster om kontaktsidan. Sorteringsindex Minus-/plustecken 16

17 Om du vill sortera visitkorten i alfabetisk ordning är detta lätt ordnat. Gör så här: 1. Klicka dig fram till och markera kontaktsidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Klicka på fliken Avancerad information. 4. Välj Alfabetiskt i rullmenyn för Sorteringsordning. 5. Välj Spara och publicera. 6. För att den ändrade ordningen ska synas i trädstrukturen kan du behöva uppdatera strukturen genom att trycka två gånger på minus-/plustecknet till vänster om kontaktsidan. Sorteringsordning Om du ställer in kontaktsidan på alfabetisk sortering spelar det ingen roll vilket indexvärde visitkortssidorna har. Om du vill ändra tillbaka till att styra ordningen med hjälp av indexvärden gör du så här: 1. Klicka dig fram till och markera kontaktsidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Klicka på fliken Avancerad information. 4. Välj Enligt sorteringsindex i rullmenyn för Sorteringsordning. 5. Välj Spara och publicera. 6. För att den ändrade ordningen ska synas i trädstrukturen kan du behöva uppdatera strukturen genom att trycka två gånger på minus-/plustecknet till vänster om kontaktsidan. Aktivera nya flikar I trädstrukturen under din förenings startsida ser du även sidor som inte är publicerade. Dessa har rubrikerna Nyheter, Verksamhet och Projekt och har en liten klocka med en röd markering till höger om namnet. Symbolen betyder att sidan är släckt. Om din förening vill lägga ut information under dessa sidor måste de aktiveras. De dyker då upp som flikar längst upp på föreningens startsida, tillsammans med flikarna för startsidan och kontaktuppgifterna. 17

18 Aktiverade flikar Nyheter Under nyhetsfliken kan du skriva om aktuella aktiviteter och händelser i föreningen. Varje nyhetshändelse presenteras kortfattat på nyhetssidan och har en egen sida för utförligare information som ligger under nyhetssidan i trädstrukturen. För att kunna lägga in nyhetshändelser måste du först aktivera huvudsidan för nyheterna. Aktivera huvudsidan för nyheter: 1. Klicka dig fram till och markera nyhetssidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet. Exempelvis Här kan du läsa om vad som händer i vår förening. Texten ska börja ovanför det tunna strecket som du ser längst upp i fältet. 4. Ta bort avpubliceringsdatumet och klicka på Spara och visa 5. Klicka på Publicera om du är nöjd med ingressen. Klicka på Redigera om du vill göra ytterligare ändringar innan du publicerar sidan. Skapa en nyhetshändelse: 1. Markera nyhetssidan i trädstrukturen. 2. Klicka på symbolen för Skapa ny sida längst upp till vänster i verktygsfältet. 3. Välj Skapa vanlig sida. 4. Ge sidan ett namn. Namnet blir nyhetens rubrik. 5. Ge sidan ett avpubliceringsdatum. Detta datum kommer sidan automatiskt att flyttas till arkivet som ligger under nyhetssidan. Om du vill kan du vänta med att ange ett avpubliceringsdatum. 6. Skriv en kort kärnfull ingress där det viktigaste i nyheten framkommer. Ingressen ska börja ovanför det tunna strecket i ingressfältet. 7. Skriv nyheten i brödtextfältet. Texten ska börja ovanför det tunna strecket i textfältet. 8. Infoga en bild om du har någon som passar nyhetshändelsen. Läs mer om hur du infogar en bild på sidorna

19 9. Lägg till samma bild en gång till genom att klicka på knappen med tre punkter till höger om fältet Bild som visas i listor. Detta fält finns nedanför brödtextfältet. Se mer information om hur du lägger till bilder på sidorna Om du inte har någon bild hoppar du över steg 8 och Kopiera ingressen och klistra in den i listtextfältet. Denna text kommer att synas på nyheternas förstasida. 11. Klicka på Spara och visa. 12. Klicka på Redigera om du vill ändra sidan. Klicka på Publicera om du är nöjd. Bild som visas i listor Listtextfält Det är viktigt att innehållet på nyhetssidan är aktuellt. Se därför till att gamla nyheter hamnar i arkivet. Nyheten arkiveras automatiskt när du avpublicerar nyheten, men för att detta ska fungera måste arkivet aktiveras. Aktivera arkivet: 1. Klicka dig fram till och markera arkivet i trädstrukturen. Arkivet finns under nyhetssidan i strukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Ta bort det datum som står i fältet för Sluta publicera. 4. Klicka på Spara och publicera. Verksamhet Under verksamhetsfliken kan du: skriva information om föreningens styrelse publicera mötesprotokoll publicera föreningens verksamhetsberättelse skapa ett kalendarium för föreningen För att använda verksamhetsfliken måste du först aktivera huvudsidan med namnet Verksamhet : 1. Klicka dig fram till och markera verksamhetssidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet. Exempelvis Här kan du ta del av föreningens protokoll och verksamhetsberättelse. Texten ska börja ovanför det tunna strecket som du ser längst upp i fältet. 4. Ta bort avpubliceringsdatumet och klicka på Spara och visa 19

20 5. Klicka på Publicera om du är nöjd med ingressen. Klicka på Redigera om du vill göra ytterligare ändringar innan du publicerar sidan. Information om styrelsen: Sidan för styrelsen fungerar precis som kontaktsidan. Se sidorna för att läsa mer om hur du lägger till information. Ta därefter bort avpubliceringsdatumet och klicka på Spara och publicera. Mötesprotokoll och verksamhetsberättelse: 1. Klicka dig fram till och markera sidan för protokoll eller verksamhetsberättelse i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet. Exempelvis Här kan du ta del av styrelsens protokoll. I protokollen finns information om vad som diskuterats och beslutats på styrelsens möten. 4. Ställ markören i brödtextfältet och skriv in dokumentets titel eller en kort förklarande text, exempelvis Protokoll Se sidorna för mer information om hur du infogar länkar till dokumenten. 5. Ta bort avpubliceringsdatumet och klicka på Spara och visa 6. Klicka på Publicera om du är nöjd. Klicka på Redigera om du vill göra ytterligare ändringar innan du publicerar sidan. Aktivera kalendariet: 1. Klicka dig fram till och markera sidan för kalendariet i trädstrukturen. Sidan ligger under sidan med titeln Verksamhet. 2. Klicka på Redigera. 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet. Exempelvis Här kan du läsa om vad som händer i vår förening. 4. Klicka på Spara och visa och därefter Publicera. Skapa en kalenderhändelse: 1. Klicka dig fram till och markera sidan för kalendariet i trädstrukturen. 2. Klicka på knappen för att skapa en ny sida. Knappen finns längst upp till vänster i verktygsfältet och ser ut som ett papper. 3. Välj Skapa kalenderhändelse. Skapa ny sida Skapa kalenderhändelse Kalendersidan markerad 4. Fyll i namnet på händelsen, exempelvis GloBallCup. Försök att skriva korta namn. 5. Om du vill ge händelsen en längre rubrik kan du fylla i denna i rubrikfältet. 6. Fyll i ett datum då händelsen ska sluta publiceras, förslagsvis när året är slut. 7. Fyll i händelsens starttid och sluttid. 20

21 8. Ange orten/staden där händelsen ska äga rum i platsfältet. 9. Om händelsen inte är intressant för besökare på FN-förbundets centrala webbplats, exempelvis föreningens styrelsemöten, klicka ur Visa i förbundets kalender. 10. Skriv en kort ingress till händelsen, exempelvis Föreningen deltar i GloBallCup. 11. Skriv en mer utförlig text om händelsen i brödtextfältet. Här kan du även göra länkar till exempelvis kontaktpersoner. Se sidorna för information om hur du gör en länk. 12. Klicka på Spara och publicera. Börja och sluta publicera Rubrik Visa i förbundets kalender Namn Start- och sluttid Plats Ingress Brödtext I högerspalten visas alltid FN-förbundets kalender. Om du vill ersätta denna med föreningens kalender gör du så här: 1. Markera föreningens startsida i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera 3. Klicka på fliken Högerkolumn Klicka på de tre punkterna till höger om fältet för Kalenderlänk. 4. Klicka på fliken Favoriter Högerkolumn Favoriter 21

22 5. Klicka på plustecknen till vänster om sidornas titlar för att komma till kalendariet. 6. Markera kalendariet. 7. Klicka på Välj. Plus-/minustecken Kalendarium markerat Välj 8. Klicka på de tre punkterna till höger om fältet Rotkatalog för kalendersökning. Rotkatalog för kalendersökning 9. Klicka återigen på fliken Favoriter, markera föreningens kalendarium i trädstrukturen och klicka på Välj. 10. Välj Spara och publicera. 22

23 Projekt Under projektfliken kan du skriva om föreningens olika projekt. Det finns två olika sätt att lägga in information. Om föreningen bara har ett projekt kan du lägga in informationen direkt på projektsidan. Om föreningen har flera projekt är det bra att ge varje projekt en egen undersida. Om föreningen har flera projekt men mycket lite information om dessa kan de dock samlas direkt på projektsidan men skiljas åt med hjälp av rubriker. Lägg in information direkt på projektsidan: 1. Klicka dig fram till och markera projektsidan i trädstrukturen. 2. Klicka på Redigera. 3. Skriv en kort ingress i ingressfältet om du inte vill behålla den text som redan står där. Texten ska börja ovanför det tunna strecket som du ser längst upp i fältet. Exempelvis Här kan du läsa om föreningens projekt. Just nu jobbar vi främst med 4. Skriv om föreningens projekt i brödtextfältet. För att göra en rubrik markerar du den text som ska utgöra rubriken och väljer sedan Rubrik 2 eller Rubrik 3 i rullmenyn. Texten ska stå ovanför det tunna strecket som du ser längst upp i fältet. 5. Lägg in eventuella bilder i brödtextfältet. På sidorna kan du läsa mer om bildpublicering. 6. Ta bort avpubliceringsdatumet. 7. Klicka på Spara och visa. 8. Klicka på Publicera om du är nöjd. Klicka på Redigera om du vill göra ytterligare ändringar innan du publicerar sidan. Ge varje projekt en egen undersida: 1. Markera sidan med rubriken Projekt i trädstrukturen. 2. Klicka på symbolen för att skapa en ny sida. Den finns längst upp till vänster i verktygsfältet ovanför trädstrukturen. 3. Välj att skapa en vanlig sida. 4. Ge sidan ett namn. Namnet kommer att bli sidans rubrik. 5. Skriv en kort ingress om projektet i ingressfältet. 6. Skriv om projektet i brödtextfältet. 7. Lägg in eventuella bilder i brödtextfältet. Mer information om att lägga in bilder finns på sidorna Klicka på fliken Avancerad information och ge sidan ett indexvärde. Den sida som har lägst indexvärde hamnar överst i listan. Ge sidorna hela tiotal, dvs. ge den sida som ska vara överst nummer 10, sidan därefter nummer 20 osv. Om du sedan vill placera ett nytt projekt mellan två projekt kan detta få nummer 15 och du behöver inte ändra de andra sidornas värde. 9. Välj Spara och visa. 10. Välj Publicera om du är nöjd med sidan. Klicka på redigerafliken om du vill göra ytterligare ändringar. Flytta avslutade projekt till arkivet som ligger under projektsidan i trädstrukturen. Detta gör du genom att använda klipp och klistra. Du aktiverar arkivet på samma sätt som du aktiverar projektsidan. 23

24 Arbeta med länkar Länka gärna till andra sidor, artiklar, dokument, filmer etc som har med ämnet att göra. Länkar ger mervärde för besökaren. Placera länkarna i slutet av texten eller efter avslutat stycke. Undvik att placera dem mitt i brödtexten. Skapa en länk till en annan webbsida 1. Skriv den text som ska utgöra länken. Länktexten ska beskriva vart länken leder, exempelvis: Läs UNICEF:s debattartikel om barnkonventionen. Skriv inte bara adressen, exempelvis Besökaren är mer intresserad av att veta vad som händer när man klickar på länken än vad sidan har för adress. 2. Markera texten och klicka på symbolen med en jordglob för att skapa en ny länk. Skapa länk Markerad text som ska utgöra länk 3. Skriv samma text som står i fältet för Klickbar text i fältet för Länktitel. 4. Om länken går till en annan sida på fn.se ska du klicka på de tre punkterna till höger om adressfältet. Peka därefter ut sidan i trädstrukturen och klicka på Välj. 5. Om länken går till en sida på en annan webbplats ska du klicka på Sida på annan webbplats. Fyll därefter i adressen i adressfältet. 6. Klicka på Ok. 24

25 Klickbar text Länktitel Sida på denna webbplats Sida på annan webbplats Adress OK Externa länkar markeras automatiskt med en liten pil i visaläget. Skapa en länk till ett dokument Se till att du sparat ditt dokument i ett namn som inte innehåller mellanslag eller tecknen å, ä eller ö. 1. Skriv den text som ska utgöra länken, exempelvis Protokoll från föreningens årsmöte Markera texten och klicka på symbolen med en jordglob. 3. Klicka på fliken Dokument. Dokument 4. Skriv samma text som står i fältet för Klickbar text i fältet för Länktitel. 25

26 5. Välj Dokument på denna webbplats under Länkmål. 6. Klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet. 7. Välj Spara. Om du laddat upp en fil tidigare dyker detta val inte upp. Gå direkt till steg 8. Spara 8. Klicka på symbolen för att lägga till en ny fil. Den ser ut som ett papper med ett grönt plustecken på. Lägg till ny fil 9. Klicka på Bläddra och välj ditt dokument från din dator. 10. Klicka på Öppna. 11. Klicka på Spara 12. Markera ditt dokument och välj Ok. 13. Klicka på Ok. 26

27 EPiServer markerar automatiskt länken med en ikon och uppgifter om dokumentets storlek i visaläget. Därför är det viktigt att länken inte ligger mitt i brödtexten. Skapa en e-postlänk 1. Skriv den text som ska utgöra länken, exempelvis Anmäl dig till Anna via e-post. 2. Markera texten och klicka på symbolen med en jordglob. 3. Klicka på fliken E-post. E-post 4. Skriv in personens e-postadress i fältet för Länktitel och E-postadress. 5. Klicka på Ok. Om e-postadressen leder till en person som har ett visitkort på kontakt- eller styrelsesidan kan du välja att länka till personens kontaktformulär. Gör så här: 1. Skriv den text som ska utgöra länken, exempelvis Kontakta vår ordförande. 2. Markera texten och klicka på symbolen med en jordglob. 3. Skriv samma text som står i fältet för Klickbar text i fältet för Länktitel. 4. Klicka på de tre punkterna till höger om adressfältet. 5. Klicka på fliken Favoriter. 6. Markera personens sida i trädstrukturen och klicka på Välj. 7. Klicka på Ok. Ta bort en länk 1. Markera länken i redigeraläget. 2. Tryck Backspace på tangentbordet. Gör så här om du inte vill ta bort texten utan bara själva länken: 1. Markera länken i redigeraläget. 2. Klicka på symbolen med en jordglob. 3. Klicka på Ta bort. 27

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-10-11 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-10-11 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppbyggnad...4 Logga in NYTT!...4 Växla mellan organisationer i inloggat läge NYTT!...4 ImageVault...5 Föreningsinfo-fliken...9

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev Guide till hur du sköter din förenings hemsida Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev 1 Innehåll Guide till hur du sköter din förenings hemsida Innehåll Bakgrund Ett

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida

Uppdaterad 2014-03-18. Lathund hemsida Uppdaterad 2014-03-18 Lathund hemsida Innehållsförteckning Inledning 4 Hemsida 5 Rätt behörighet och roll 5-6 Sidtypsbeskrivning 6 Redigerarläge 7 Vanliga fel 7 Strukturträdet 8 Redigera innehåll på en

Läs mer