Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet"

Transkript

1 Datum Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun TIBRO Växel:

2 Sida 2 (35) Innehållsförteckning Förord till Fågelviks webbredaktörer... 3 Logga in i EPiServer... 4 Ändra lösenord i Mina inställningar... 5 Hitta i EpiServer... 6 Skapa favoriter... 7 Skapa sidor och skriva i EPiServer... 8 Skapa nyhetssida... 8 Kopiera in text från annat program Länka till nyhet i annan nyhetslista på webbplatsen Länka till text på annan sida på webbplatsen Skriva in text på programsidor Programstartsidan Övriga fliksidor Kontaktuppgifter på Fågelvikswebben Publicera kontaktuppgifter på sida i EPiServer Publicera kontaktuppgifter i personallistan Skapa länkar Länkar till andra sidor på tibro.se interna länkar Länkar till andra hemsidor... 33

3 Sida 3 (35) Förord till Fågelviks webbredaktörer Våren 2011 lanserade Fågelvik en ny gymnasiehemsida, och en ny hemsida för vuxenutbildningen, Hemsidorna är skapade i webbpubliceringsverktyget EpiServer och finns på samma webbserver som kommunens webbplats, som är kommunens kommunikationsnav. Den här manualen är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta som webbredaktör. I manualen finns: 1. En kortfattad beskrivning av den nya webbplatsen och hur den ska användas 2. En kortfattad beskrivning av hur EPiServer är uppbyggt 3. Anvisningar för hur du: loggar in i EPiServer skapar olika typer av sidor och skriver på webben skapar nyheter lägger in kontakt-/adressuppgifter lägger in länkar till andra sidor på webbplatsen och länkar till andra hemsidor 4. Information om de lagar, regler och riktlinjer som gäller vid webb-publicering i Tibro kommun. Den här informationen återfinns under rubriken Att tänka på, som du hittar i anslutning till steg för-steg-anvisningarna om textpublicering och länkning till dokument och andra hemsidor. Christina von Brömssen informatör och infomaster Susanne Johansson IT-tekniker och webmaster

4 Sida 4 (35) Logga in i EPiServer EPiServer är ett helt webbaserat publiceringsverktyg. Du loggar in genom att öppna Internet Explorer. Därefter anger du adressen till vår webbplats, följt av /edit, d v s Ange namn och lösenord, och klicka sedan på LOGGA IN

5 Sida 5 (35) Ändra lösenord i Mina inställningar Det första du ska göra när du loggat in i EpiServer för första gången är att ändra ditt lösenord. Det gör du i ett formulär under fliken Mina inställningar, som du når genom att klicka på ditt användarnamn vid användarikonen högst upp till höger på sidan. Länk till fliken Mina inställningar, där du kan ändra ditt lösenord. Klicka i rutan Byt lösenord och skriv in ditt nya lösenord i det aktuella fältet. Bekräfta sedan det nya lösenordet i nästa fält och tryck på Spara-knappen. 3. Spara lösenordet. 2. Skriv in ditt nya lösenord och bekräfta det i de aktuella fälten. 1. Klicka i rutan Byt lösenord.

6 Sida 6 (35) Hitta i EpiServer Verktygs -meny Länk till filhanteraren Uploadkatalogen där du lagrar alla dokument som finns på dina webbsidor. Länk till statistikprogrammet Vizzit, som du använder när du vill kontrollera hur många som besökt dina sidor. Arbetsyta Länk till programmet Imagevault, som du använder när du laddar upp alla bilder, som du använder på Webbplatsens sidstruktur = Rotkatalogen med alla sidor på webbplatsen När du har loggat in i EpiServer får du fram en sida med: en verktygsmeny överst till vänster. Här finns verktygen du behöver för att skapa, flytta och ta bort sidor. Här finns också en genväg till Epi-Servers filhanterare, Upload-katalogen, där alla dokument som är publicerade på hemsidan ligger. webbplatsens sidstruktur, den så kallade rotkatalogen, till vänster. I rotkatalogen ligger alla sidor på tibro.se. När du klickar på namnet på någon av ämnesingångarna i strukturen öppnar du den aktuella sidan. en flik som det står Imagevault på. Klickar du på fliken, når du bildlagringsprogrammet Imagevault, där du ska lägga in de bilder som du vill publicera på dina webbsidor och i olika bildspel.

7 Sida 7 (35) en flik som det står Vizzit på. Klickar du på fliken, når du statistikprogrammet Vizzit, där du kan hämta information om hur många som besökt olika sidor på webbplatsen, hur besökarna nått en viss sida samt hur de navigerar sig fram mellan olika sidor på webbplatsen. en stor grå yta, en arbetsyta med ett antal flikar, till höger. På den här arbetsytan visas den sida som du öppnar genom att klicka på ett av sidnamnen i sidstrukturen. När du skapar en ny sida visas en lista med olika sidmallar här. På samma yta finns EPiServers sidredigeringsverktyg. Skapa favoriter Intill strukturfliken i EpiServer finns det en flik med namnet Favoriter. Om du markerar namnet på din/dina ämnesingångar (t ex. Barnomsorg och utbildning) och gör ett högerklick med musen, så sparar du de sidor som du ska arbeta som en favorit som du återfinner i favoritfliken.

8 Sida 8 (35) Skapa sidor och skriva i EPiServer Skapa nyhetssida Det är enkelt att skapa nyheter i EPiServer. Nyheter skrivs på nyhetssidor, som ligger i en nyhetslista. En nyhetssida, som placeras i en nyhetslista visas automatiskt på startsidan, som den är länkad till (om inte antalet nyheter är begränsade). När du har skrivit in din nyhet i en nyhetssida och placerat den under nyhetslist-sidan publiceras nyheten automatiskt på skolans eller programmets startsida. 1. Markera din nyhetslista i sidstrukturen/rotkatalogen och skapa en ny nyhetssida.

9 Sida 9 (35) 1. Du skapar en ny nyhetssida, som du placerar under en nyhetslista. 9. Spara nyheten. När du har fyllt i namn-, rubrik-, ingress- och sidansvarig-fälten klickar du på ikonen Spara och publicera för att spara sidan. För att sidan inte ska vara synlig på webben innan den är klar fyller du i sluta publiceradatum (samma tid som börja publicera) när du skapar sidan. 2. Namnge sidan. 5. Ingress. Kort text som sammanfattar hela textinnehållet på den aktuella sidan. 6. Skriv nyheten i text-editorn. 4. Välj publiceringsdatum. Du kan välja att publicera en sida vid en senare tidpunkt än när du skapar den. Du kan begränsa tiden som sidan ska visas på webben. Det gör du genom att ange Sluta publicera-datum. 7. Formatera texten. Se mer info på sidan Sidansvarig. Ange att det är du som är ansvarig för den aktuella sidan. 3. Rubrik. Den rubrik som kommer att visas överst på den publicerade sidan. Lämnar du fältet tomt blir rubriken densamma som den du angett i namn-fältet.

10 Sida 10 (35) 2. Namnge sidan genom att förse den med en rubrik, av vilken det tydligt framgår vad nyheten handlar om. 3. Rubrik. Om du har gett sidan ett namn, som beskriver vad nyheten handlar om lämnar du rubrikfältet tomt, så blir rubriken på sidan densamma som sidnamnet. Vill du ha en särskild rubrik på sidan, skriver du in den i rubrik-fältet. 4. Ange publiceringsdatum. Ange när sidan ska börja visas på webben och när den ska sluta visas på webben. När du sparar sidan för första gången anger du samma datum för börja publicera och sluta publicera. På det sättet visas inte sidan på webben och du behöver inte hantera flera parallella versioner av sidan. När sidan är klar för publicering tar du bort sluta publicera-datumet eller väljer ett nytt, lämpligt slutdatum. 5. Skriv en kort ingress som sammanfattar textinnehållet i nyheten. Det är ingressen som visas på din Aktuellt-sida. Att tänka på när du skriver en ingress: Skriv kort. En ingress bör inte vara längre än 1-3 meningar. Skriv enkelt och rakt på sak. Rikta dig direkt till personerna som ska läsa texten. Använd gärna du-tilltal! Undvik fackuttryck och svåra ord! Exempel: Du vänder dig till elevhälsan om du behöver medicinsk rådgivning, har behov av att prata med någon om personliga eller skolrelaterade bekymmer eller om du behöver extra hjälp för att klara av skolan. 6. Skriv nyhetsartikeln/notisen. Tänk på att nyheten i första hand ska rikta sig till blivande elever, föräldrar och andra personer som besöker vår webbplats. Utgå från att de inte har så stora kunskaper om vår verksamhet, det vill säga skriv så enkelt att nyheten blir begriplig för alla. Att tänka på när du skriver på webben: Vänd dig direkt till dina läsare. Fundera över vad de behöver veta och vad du vill att de ska göra med informationen på sidan. Vad är syftet med texten?

11 Sida 11 (35) Använd du-tilltal. Använd korta, konkreta och vanliga ord. Undvik att använda fackuttryck och förkortningar, till exempel APU eller EVK. När du gör det, förklara vad det aktuella ordet betyder första gången du använder det i en text. Skriv korta meningar. Använd rak ordföljd, det vill säga börja meningen med subjekt och verb. Exempel: Du kan., Vi erbjuder, Vi har gjort Dela in texten i korta stycken. Använd mellanrubriker och punktlistor när du skriver längre texter, se beskrivning i punkt 7 om textformatering nedan och på sidan 12. Publicera aldrig en persons namn på webben, om inte personen har gett sitt samtycke till detta. Detta krävs enligt Person-uppgiftslagen, PUL. Undantag: Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och liknande arbetsrelaterade personuppgifter kan normalt publiceras på en webbplats utan berörda personers samtycke. Anställda ska dock informeras om att deras kontaktuppgifter finns tillgängliga på webben. 7. Nu kan du formatera din text, det vill säga skapa mellanrubriker, citat och en eller flera punktlistor samt fetmarkera ord. Det finns två olika typer av mellanrubriker Rubrik 1, som ska användas i normalfallet och Rubrik 2, som ska användas om du använder dig av underrubriker till rubrik 1.

12 Sida 12 (35) Fetmarkera text. Markera ordet eller meningen som du vill lyfta fram lite extra i texten. Används med försiktighet, för många fetmarkeringar gör texten svårläst! Skapa citat. Markera det inlagda citatet och ange vem som står bakom uttalandet och från vilken källa citatet är hämtat. Skapa punktlistor. Sätt markören till vänster om de meningar som du ska lägga i en punktlista. Klicka därefter på en punktliste-ikon. Ta bort felaktiga formateringar. Markera texten du vill ändra och välj alternativet Tag bort formatering. Skapa mellanrubriker. Markera eventuella mellanrubriker och välj Rubrik 1 i listrutan. 8. Ange sidansvarig. Klicka på pilen till höger om fältet Sidansvarig och markera ditt namn, så kommer det att finnas en e-postlänk till dig som sidansvarig på den aktuella sidan. Se bild på nästa sida. 9. Spara sidan genom att klicka på knappen Spara och publicera. Om du har lagt in ett sluta-publicera-datum som är samma som börja publicera, så tar du nu bort eller flyttar fram sluta-publicera-datumet. OBSERVERA! Har du formaterat en text på ett felaktigt sätt, så kan du ta bort formateringen genom att markera den aktuella texten och välja valet Tag bort formatering i formateringsmenyn. En sida på ska alltid ha en rubrik, en ingress och kontaktuppgifter till en verksamhet eller en person som kan svara på eventuella frågor om det som beskrivs på den aktuella sidan.

13 Sida 13 (35) Kopiera in text från annat program Du kan kopiera text från ett annat program (t.ex. Word eller Powerpoint) eller från en annan hemsida och klistra in det i texteditorn. Att tänka på vid textkopiering: Du kan inte använda texter som någon annan har skrivit på webben. Detta är förbjudet enligt Upphovsrättslagen, som ger författare, journalister och andra skribenter rätt att bestämma över hur deras verk ska användas. För att undvika att få med dig formateringar från det program du kopierar en text från ska du klistra in texten oformaterad. Se beskrivning nedan. 1. Gå in i texteditorn på den sida som du ska placera text från ett annat dokument eller en annan hemsida på. Du når texteditorn genom att klicka på Redigera-fliken i flikraden ovanför arbetsytan. 2. Markera texten som du ska kopiera i det aktuella dokumentet eller på den aktuella hemsidan. 2. Markera texten som du ska kopiera in på hemsidan.

14 Sida 14 (35) 3. Ställ dig i texteditorns textruta, högerklicka och välj alternativet klistra in oformaterat. 3. Placera muspekaren i textrutan, högerklicka och välj alternativet 4. Kontrollera att den inklistrade textens stycke- och radbrytning ser ok ut. 5. Formatera den inkopierade texten. 6. Spara sidan genom att klicka på knappen Spara och publicera. Länka till nyhet i annan nyhetslista på webbplatsen Du kan hämta en nyhet från en annan del av webbplatsen tibro.se. Om det publiceras en nyhet på startsidan eller någon av ämnesingångarna på kommunens hemsida kan denna nyhet publiceras samtidigt på Fågelviksgymnasiets startsida. 1. Markera din nyhetslista i sidstrukturen/rotkatalogen och skapa en ny nyhetssida. 2. Namnge sidan genom att skriva en beskrivande rubrik i Namn-fältet. 3. Skriv en kort ingress i Ingressfältet. 4. Klicka på fliken Genväg/extern länk, som du återfinner längst upp till höger i sidredigeringsverktygets redigera-läge, se bild på nästa sida.

15 Sida 15 (35) 5. Välj alternativet Hämta data från sida i EpiServer. 4. Klicka på fliken Genväg/extern länk. 5. Välj alternativet Hämta data från sida i EpiServer. 6. Klicka på den grå knappen vid Intern genväg/hämta data frånfältet, så öppnar sig dialogrutan med sidstrukturen. 6. Klicka här för att öppna dialogrutan med sidstrukturen.

16 Sida 16 (35) 7. Markera artikeln som du vill hämta data från och klicka på Väljknappen. 7. Markera artikeln du vill hämta data från. Klicka sedan på Välj. 8. Välj alternativet Öppna länken i hela fönstret som målram. 8. Välj alternativet Öppna länken i hela fönstret som målram. 9. Spara din nyhetssida. Länka till text på annan sida på webbplatsen Du kan givetvis även hämta information från en sida på vuxenutbildningens eller kommunens webbplats och få den publicerad på en ny sida på Fågelviksgymnasiets hemsida. Det gör du genom att följa instruktion 1-9 under rubriken Länka till nyhet i annan nyhetslista på webbplatsen på sidan i manualen.

17 Sida 17 (35) Skriva in text på programsidor 1. Klicka på fliken Redigera för att komma till redigera-läget. När du ska skriva in text på en programssida klickar du på Redigera-fliken i flikraden ovanför arbetsytan. I den här sidmallen, Gymn programsida, lägger du både in text och bilder på själva programstartsidan och på sidorna som nås via flikarna. Högerblocket, med kontaktinformation och länkar till dokument och andra hemsidor är gemensamt för både programstartsidan och fliksidorna. Programstartsidan och fliksidorna kallas för tabbar i den här sidmallen. Du når tabbarna genom att scrolla dig ner till den delen av sideditorn som kallas för Inställningar tabbar.

18 Sida 18 (35) 1. Skriv din flikrubrik här. 2. I det här fältet skriver du in programstartsidans ingress. 3. Skriv eller kopiera in texten om det aktuella programmet här. Om du kopierar in texten, välj alternativet Klistra in oformaterat. Programstartsidan Text som ska publiceras på programstartsidan läggs in i det första tabfältet. Här ska det endast finnas en kort text om programmet och en bild. Under texten och bilden finns en nyhetslista. 1. Skriv in programmets namn i rubrikfältet som heter Rubrik. 2. Skriv en ingress i ingressfältet.

19 Sida 19 (35) 3. Skriv alternativt kopiera in text i den vita rutan, i texteditorn. Om du kopierar in text, högerklicka och välj alternativet Klistra in oformaterat i den dialogruta som kommer upp på skärmen. 4. Nu kan du formatera din text, det vill säga skapa mellanrubriker, citat och en eller flera punktlistor samt fetmarkera ord. Det finns två olika typer av mellanrubriker Rubrik 1, som ska användas i normalfallet och Rubrik 2, som ska användas om du har underrubriker till en rubrik. 3. Formattera texten, d v s lägg till mellanrubriker och punktlistor om det är en längre text. Övriga fliksidor Du namnger och skriver in text på övriga fliksidor på det sätt som beskrivs under rubriken Programstartsida på de underliggande tabfälten, som du når genom att scrolla dig ner på samma sida i redigera-läget. Rubrik på tabfält 2: Programinfo Rubrik på tabfält 3: Inriktningar Rubrik på tabfält 4: Vad blir du? Det nedersta, femte tabfältet, används vid publicering av bildgallerier.

20 Sida 20 (35) Kontaktuppgifter på Fågelvikswebben Tibro kommuns webbplatser ska fungera som en sökbar, digital adressbok för kommuninvånare, föreningar, företag och besökare som vill komma i kontakt med kommunens personal. Därför har kommunens hänvisningssystem kopplats ihop med den. Adressuppgifter till skolans personal presenteras på tre sätt på Fågelvikswebben. Kontaktkort. På varje webbsida ska det finnas kontaktuppgifter till minst en person, som är ansvarig för den kommunala service som presenteras på sidan. I den här manualen beskrivs hur du publicerar dessa kontaktuppgifter på dina sidor. Kontaktlistor. På Fågelviksgymnasiets webb finns det en särskild sidmall, Gymn personallista sida, som gör det möjligt att lista all personal som arbetar på skolan på en gemensam sida. I den här manualen beskrivs hur du publicerar kontaktuppgifter som ska visas på denna sida. Söksida via länken Kontakta oss i topp-menyn. Kontaktuppgifterna till samtliga personer och platser som finns inlagda i vårt hänvisningssystem är sökbara via en sida som nås via länken Kontakta oss, som finns i toppmenyn. Eftersom alla kontaktuppgifter är tillgängliga på webben är det viktigt att ni meddelar kommunens växelpersonal direkt när ni hittar felaktiga person- och adressuppgifter. Publicera kontaktuppgifter på sida i EPiServer När du ska publicera kontaktinformation på en sida lägger du till länkar till ett eller flera kontaktkort. Det går till på följande sätt: 1. Gå in i redigera-läget på den sida du ska lägga in kontaktuppgifter på och klicka på fliken Högerblock. Se bild på nästa sida.

21 Sida 21 (35) 1. Klicka på fliken Högerblock, så att denna del av editorn öppnas. 2. Klicka på knappen Lägg till länk. 2. Klicka på knappen Lägg till länk. 3. När du har gjort det får du upp dialogrutan länkegenskaper. När du ska skapa ett kontaktkort behöver du inte fylla i några uppgifter i textfälten i detta formulär. Det enda du ska göra är att klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet, se bild på nästa sida. När du gör det får du upp dialogrutan Välj sida.

22 Sida 22 (35) 3. Klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet. 4. Klicka på plus-tecknet till vänster om rubriken <Listningar>, så får du upp ett antal rubriker inom parenteser, se bild på nästa sida. 5. Klicka på plus-tecknet till vänster om rubriken <Kontakter>, så får du upp en lista med namnen på Tibro kommuns anställda. Varje namn är en kontaktkortssida, se bild på nästa sida.

23 Sida 23 (35) 4. Klicka på +-tecknet till vänster om rubriken <Listningar>. 5. Klicka på +-tecknet till vänster om rubriken <Kontakter>. 6. Markera det kontaktkort, som du vill publicera på den aktuella webbsidan, se bild på nästa sida.

24 Sida 24 (35) 6. Markera det kontaktkort (= namnet på den anställde) som du vill publicera på sidan. 7. Klicka på Välj-knappen. 7. Klicka på Välj-knappen. Nu är du tillbaka i redigera-läget under fliken Högerblock, där du hittar din länk i en länklista. 8. Spara och publicera sidan. Du ser hur resultatet blir här nedanför:

25 Sida 25 (35) Publicera kontaktuppgifter i personallistan När du ska publicera kontaktinformation på Fågelviks personal-listsida lägger du till länkar till ett eller flera kontaktkort. Det går till på följande sätt: 1. Gå in i redigera-läget på sidan Personallista. 1. Gå in i redigera-läget på sidan Personallista.

26 Sida 26 (35) 3. Klicka på knappen Lägg till länk. 2. Klicka på knappen Lägg till länk. 3. När du har gjort det får du upp dialogrutan länkegenskaper. När du ska skapa ett kontaktkort behöver du inte fylla i några uppgifter i textfälten i detta formulär. Det enda du ska göra är att klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet. När du gör det får du upp dialogrutan Välj sida. 3. Klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet.

27 Sida 27 (35) 4. Klicka på plus-tecknet till vänster om rubriken <Listningar>, så får du upp ett antal rubriker inom parenteser. 5. Klicka på plus-tecknet till vänster om rubriken <Kontakter>, så får du upp en lista med namnen på Tibro kommuns anställda. Varje namn är en kontaktkortssida. 4. Klicka på +-tecknet till vänster om rubriken <Listningar>. 5. Klicka på +-tecknet till vänster om rubriken <Kontakter>. 6. Markera det kontaktkort, som du vill publicera på den aktuella webbsidan, se bild på nästa sida.

28 Sida 28 (35) 6. Markera det kontaktkort (= namnet på den anställde) som du vill publicera på sidan. 7. Klicka på Välj-knappen. 7. Klicka på Välj-knappen. Nu är du tillbaka i redigera-läget, där du hittar din länk i länklistan.

29 8. Spara och publicera sidan. Du ser hur resultatet blir här nedanför: Sida 29 (35)

30 Sida 30 (35) Skapa länkar Du kan både skapa länkar till andra sidor på tibro.se/vuxenutbildning och till andra, externa hemsidor. Länkar till andra sidor på tibro.se interna länkar Under fliken Högerblock samlar du alla dina interna länkar till sidor, dokument och e-tjänster. Dessa kommer att synas i högerkolumnen under rubriken Tjänster & Information. Så här skapar du en intern länk: 1. Öppna sidan som du ska lägga in din interna länk på och klicka på fliken Högerblock i Redigera-läget i EpiServers sidredigeringsverktyg. 2. Klicka dig ner till avdelningen Inställningar för övre boxen där rubriken Tjänster och information finns inskriven i rubrikfältet. 3. Välj listtypen Blandad som finns i dropdown-menyn som du når genom att klicka på pilen till höger om det vita Typ av lista-fältet. 1. Klicka på fliken Högerblock. 2. Skriv in rubriken Tjänster och information i rubrikfältet för den övre boxen i högerblocket, om detta fält är tomt. 3. Välj listalternativet Blandad.

31 Sida 31 (35) 4. Klicka på knappen Lägg till länk i inställningarna för övre boxen så får du upp dialogrutan Länkegenskaper. 5. Namnge länken i rutan Klickbar text. Länknamnet visas i länklistan på webbplatsen. Det skall vara kort men begripligt för besökaren. 6. Fyll i länktitel. Denna text visas när du för musen över länken och läses upp av Lyssna-tjänsten på webben. I länktiteln kan du, vid behov, beskriva innehållet på sidan som länken leder till lite mer utförligt. 7. Ange målram, d v s om den länkade sidan ska visas i samma fönster i webbläsaren eller i ett nytt fönster. Länkar till andra sidor på ska visas i samma fönster, länkar till visas i ett nytt fönster. 8. Se till att länkmålet Sida på denna webbplats är markerat. 9. Därefter skapar du länken genom att klicka på knappen vid dialogrutans adressruta. När du gör det får du upp sidstrukturen/rotkatalogen i en ny dialogruta. 6. Länktitel ska alltid fyllas i för att webben även ska vara tillgänglig för personer med hörselnedsättningar. 5. Namnge länken i rutan Klickbar text. Detta namn visas i länklistan på webbplatsen. 8. Se till att länkmålet Sida på denna webbplats är markerat. 7. Välj målramsalternativ. 4. Klicka på knappen Lägg till länk. 9. Klicka här för att få upp sidstrukturen/rotkatalogen i en ny dialogruta. 10. Klicka på sidnamnet på den sida som du vill lägga en länk till. När du gör det fetmarkeras detta.

32 Sida 32 (35) 11. Klicka därefter på Välj-knappen. 12. Nu är du tillbaka i dialogrutan Länkegenskaper. Klicka på OK-knappen. 10. Markera sidnamnet på den sida du ska skapa en länk till. 11. Klicka på välj-knappen. 12. Klicka på OK. 13. Nu är du tillbaka i fältet under fliken Högerblock. Du återfinner länken du nyss har skapat i en länklista under Lägg till länk-knappen. Spara länken genom att klicka på alternativet Spara om du ska göra fler länkar. När du lagt in alla länkar, spara sidan genom att klicka på Spara och publicera. 13. Här ser du länken som du nyss skapat. Spara sidan för att spara länken.

33 Sida 33 (35) Länkar till andra hemsidor Länkar till andra, externa hemsidor placeras i högerkolumnen under rubriken Länkar till andra hemsidor. Så här skapar du en länk till en extern hemsida: 1. Öppna sidan som du ska lägga in din interna länk på och klicka på fliken Högerblock i Redigera-läget i EpiServers sidredigeringsverktyg. Klicka dig ner till avdelningen Inställningar för mittboxen där rubriken Länkar till andra webbplatser finns inskriven i rubrikfältet. 2. Välj listtypen Länkar (externa) som finns i dropdown-menyn som du når genom att klicka på pilen till höger om det vita Typ av lista-fältet. 2. Välj listalternativet Länkar (externa). 3. Klicka på knappen Lägg till länk i inställningarna för mittenboxen så får du upp dialogrutan Länkegenskaper. Se bild på nästa sida.

34 Sida 34 (35) 4. Namnge länken i rutan Klickbar text. Detta namn visas i länklistan på webbplatsen. 5. Länktitel ska alltid fyllas i för att webben även ska vara tillgänglig för personer med hörselnedsättningar. 6. Se till att målramsalternativet Öppna länken i nytt fönster är markerat. 7. Se till att länkmålet Sida på annan webbplats är markerat. 8. Skriv in adressen till den externa hemsidan i adressrutan. 9. Klicka på OKknappen. 4. Namnge länken i rutan Klickbar text. Länknamnet visas i länklistan på webbplatsen. Det skall vara kort men begripligt för besökaren. 5. Fyll i länktitel. Denna text visas när du för musen över länken och läses upp av Lyssna-tjänsten på webben. I länktiteln kan du, vid behov, beskriva innehållet på sidan som länken leder till lite mer utförligt. 6. När du länkar till en annan webbplats väljer du alternativet Öppna länken i nytt fönster vid Målram. 7. Se till att länkmålet Sida på annan webbplats är markerat. 8. Skriv in adressen till den externa hemsidan i dialogrutans adressruta. 9. Klicka på OK-knappen när allt är ifyllt. 10. Nu är du tillbaka i fältet under fliken Högerblock. Du återfinner länken du nyss har skapat i en länklista under Lägg till länk-knappen. Spara länken genom att klicka på alternativet Spara om du ska göra fler länkar. När du lagt in alla länkar, spara sidan genom att klicka på Spara och publicera.

35 Sida 35 (35) Att tänka på vid länkning: En länk skall alltid ha koppling till innehållet på den hemsida som den ligger på. Ge varje länk ett kort och tydligt namn, som gör att besökaren förstår vart den leder. Namnge inte en länk Läs mer eller webbadressen Granska innehållet på den länkade hemsidan. Kontrollera att det är sakligt, trovärdigt och aktuellt. Tänk på att du enligt lag kan ställas till ansvar för innehållet även på en hemsida, som du lagt en länk till. Kontrollera regelbundet (minst en gång per halvår) att länken fungerar. Du får inte länka till enskilda personers hemsidor. Enda undantaget är länkar till etablerade bloggares sidor, som har ett innehåll som knyter an till en utbildning eller ett ämne som erbjuds på Fågelviksgymnasiet.

Webbmanual för nyhetsredaktörer

Webbmanual för nyhetsredaktörer Senast uppdaterad 2013-01-14 Webbmanual för nyhetsredaktörer Del 1 introduktion och publicering av nyheter, kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180

Läs mer

Webbmanual för vuxenutbildningens webbredaktörer

Webbmanual för vuxenutbildningens webbredaktörer Datum 2013-01-22 Webbmanual för vuxenutbildningens webbredaktörer Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter, länkar och tabeller Tibro kommun 543 80

Läs mer

Webbmanual för förskoleoch skolwebbredaktörer

Webbmanual för förskoleoch skolwebbredaktörer Datum 2014-01-16 Webbmanual för förskoleoch skolwebbredaktörer Del 1 introduktion till EpiServer, publicering av nyheter, kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se

Läs mer

Steg för steg-anvisningar för huvudwebbredaktörer

Steg för steg-anvisningar för huvudwebbredaktörer Senast uppdaterad 2013-01-11 Steg för steg-anvisningar för huvudwebbredaktörer Del 1 introduktion, skapa sidor och skriva, publicering av kontaktuppgifter och länkar samt tabellhantering Tibro kommun 543

Läs mer

Webbmanual för nämndsekreterare

Webbmanual för nämndsekreterare Senast uppdaterad 2013-01-18 Webbmanual för nämndsekreterare Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (50) Innehållsförteckning Förord Tibro kommuns nämndsekreterare...

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer

Webbmanual för nyhetsredaktörer Senast uppdaterad 2013-01-14 Webbmanual för nyhetsredaktörer Del 2 publicering av bilder, bildgallerier och dokument Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (38)

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Webbmanual för förskoleoch skolwebbredaktörer

Webbmanual för förskoleoch skolwebbredaktörer Datum 2014-01-16 Webbmanual för förskoleoch skolwebbredaktörer Del 2 publicering av bilder och bildgallerier Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (32) Innehållsförteckning

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Instruktion - nya wordmallar

Instruktion - nya wordmallar Datum 2014-04-08 Instruktion - nya wordmallar Så här fungerar Tibro kommuns nya brev- och dokumentmallar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare.

Ditt användarnamn är den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Ditt lösenord får du från ditt barns klasslärare. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna.

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna. Lathund handels.se Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument https://www.handels.se/templates/login.aspx?returnurl=/secure är adressen för att kunna logga in i Episerver.

Läs mer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 1 LATHUND Episerver Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 2010-09-08 Rev 2011-06-14 Avs intranät och ext pktlösning 2 Logga in För att kunna komma åt din webbplats och redigeringsgränssnittet måste

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Steg för steg-anvisningar för huvudwebbredaktörer

Steg för steg-anvisningar för huvudwebbredaktörer Senast uppdaterad 2013-01-11 Steg för steg-anvisningar för huvudwebbredaktörer Del 2 publicering av bilder och dokument Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Enkel manual för

Enkel manual för Enkel manual för www.hovmantorpgoif.se Skapa nyheter och lägga in bilder Frågor? Kontakta: Peter Karlsson E-post: fotboll@hovmantorpgoif.se Mobil: 070-532 32 15 Behörighet För att skapa nyheter, redigera

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

När man ska lägga till en nyhet måste man vara inloggad. Klicka på hänglåset uppe i högra hörnet.

När man ska lägga till en nyhet måste man vara inloggad. Klicka på hänglåset uppe i högra hörnet. Lägga till en Nyhet När man ska lägga till en nyhet måste man vara inloggad. Klicka på hänglåset uppe i högra hörnet. Logga in Fyll i dina uppgifter som du även använder när du loggar in på eventor. Istället

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni

!!! Instruk(onsmanual. Ale kommun www.ale.se. Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni Instruk(onsmanual Ale kommun www.ale.se Roll: Webbredaktör Version: 1.0 Datum: 2013-12- 02 Ansvarig: Anne Kolni 1 av 23 Kom i gång med Sitevision 3 Redigeringsläget i Sitevision 4 Struktur 5 Skapa en ny

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Innehåll. Inloggningen. Kort manual för dig som ska jobba med medarbetare som publicerare. Den innehåller lite

Innehåll. Inloggningen. Kort manual för dig som ska jobba med medarbetare som publicerare. Den innehåller lite Innehåll Inloggningen Redigeringsfönstret Egenskaper Redigering av standardsida. Skapa ett nytt block Bildblock Länklista Lnu-Play Lägga till kontaktperson Personallistor Engelsk version. Fakta tips mm

Läs mer

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ WWW.VILLAAGARNA.SE Uppdaterad 2013-05-16 Informationsavdelningen 1 Kom igång... 3 1.1 Webbläsare... 3 1.1.1 Ladda ner och installera Firefox... 3 1.1.2

Läs mer

Vad går vi igenom. I mån av tid: Visar vi också kalendern Arbetsrum Sorteringsindex Koppla idrott/lag

Vad går vi igenom. I mån av tid: Visar vi också kalendern Arbetsrum Sorteringsindex Koppla idrott/lag Hemsida Vad går vi igenom Introduktion i IdrottOnline Personliga uppgifter och inloggning Behörigheter Grundstruktur på respektive sektionssidor Skapa, spara och publicera text och bild Infoga länk och

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Manual

Studieförbundet Vuxenskolan Manual Studieförbundet Vuxenskolan Manual EPiServer 7.5 2014-12-08 Maria Björk Cloud Nine AB Linnégatan 89 E, Box 10304, 100 55 Stockholm, Sweden T +46 8 120 330 24 M +46 735 93 90 24 maria.bjork@cloudnine.se

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015

GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 GRUNDKURS I INFOGLUE VÅR 2015 VER.2.5 Materialet utarbetat av Eva Fyrberg, kommunikationsenheten och Pontus Sundén Kommunikationsenheten 2015-05-06 Erik Dahlbergsgatan 11B, Box 100, 405 30 Göteborg, Tel:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inloggning...3 Navigering... 4 Navigering 1. Globala menyn...5 Navigering 2. Verktygsfältet...5 Navigering 3. Navigeringsfönster...6 Navigering 4. Innehållsområdet...6 Navigering 5.

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se

1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se 1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se 3. Gå till det arbetsrum som du administrerar genom att välja i dropdown menyn

Läs mer

Redigera kontaktsidor Sida 1 av 8

Redigera kontaktsidor Sida 1 av 8 Redigera kontaktsidor Sida 1 av 8 Häftet handlar om hur du redigerar de olika kontaktsidorna. Ett särskilt häfte finns för hur du länkar kontaktsidorna till högerspalten. Kontakter, Sunne kommun Kontaktsidorna

Läs mer

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC.

Västervik.se Lathund. 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Västervik.se Lathund 1 cgi.com 2013 CGI GROUP INC. Innehåll STARTSIDA 4 Fliken Bildspel 4 Fliken Snabbkommando 4 Fliken Sidfot 4 Flik Sidlistning 5 Flik Sidhuvud 5 Flik Drifthändelser 6 Fliken Innehåll

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver

Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver Manual till Hällekis IFs hemida i EPiserver Innehållsförteckning INLEDNING...3 LOGGA IN I EPISERVER...3 BYTA LOGINUPPGIFTER...4 STRUKTUREN PÅ MIN LAGSIDA I EPISERVER...4 STRUKTUR...4 BESKRIVNING AV FLIKARNA...5

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer