Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet"

Transkript

1 Datum Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun TIBRO Växel:

2 Sida 2 (35) Innehållsförteckning Förord till Fågelviks webbredaktörer... 3 Logga in i EPiServer... 4 Ändra lösenord i Mina inställningar... 5 Hitta i EpiServer... 6 Skapa favoriter... 7 Skapa sidor och skriva i EPiServer... 8 Skapa nyhetssida... 8 Kopiera in text från annat program Länka till nyhet i annan nyhetslista på webbplatsen Länka till text på annan sida på webbplatsen Skriva in text på programsidor Programstartsidan Övriga fliksidor Kontaktuppgifter på Fågelvikswebben Publicera kontaktuppgifter på sida i EPiServer Publicera kontaktuppgifter i personallistan Skapa länkar Länkar till andra sidor på tibro.se interna länkar Länkar till andra hemsidor... 33

3 Sida 3 (35) Förord till Fågelviks webbredaktörer Våren 2011 lanserade Fågelvik en ny gymnasiehemsida, och en ny hemsida för vuxenutbildningen, Hemsidorna är skapade i webbpubliceringsverktyget EpiServer och finns på samma webbserver som kommunens webbplats, som är kommunens kommunikationsnav. Den här manualen är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta som webbredaktör. I manualen finns: 1. En kortfattad beskrivning av den nya webbplatsen och hur den ska användas 2. En kortfattad beskrivning av hur EPiServer är uppbyggt 3. Anvisningar för hur du: loggar in i EPiServer skapar olika typer av sidor och skriver på webben skapar nyheter lägger in kontakt-/adressuppgifter lägger in länkar till andra sidor på webbplatsen och länkar till andra hemsidor 4. Information om de lagar, regler och riktlinjer som gäller vid webb-publicering i Tibro kommun. Den här informationen återfinns under rubriken Att tänka på, som du hittar i anslutning till steg för-steg-anvisningarna om textpublicering och länkning till dokument och andra hemsidor. Christina von Brömssen informatör och infomaster Susanne Johansson IT-tekniker och webmaster

4 Sida 4 (35) Logga in i EPiServer EPiServer är ett helt webbaserat publiceringsverktyg. Du loggar in genom att öppna Internet Explorer. Därefter anger du adressen till vår webbplats, följt av /edit, d v s Ange namn och lösenord, och klicka sedan på LOGGA IN

5 Sida 5 (35) Ändra lösenord i Mina inställningar Det första du ska göra när du loggat in i EpiServer för första gången är att ändra ditt lösenord. Det gör du i ett formulär under fliken Mina inställningar, som du når genom att klicka på ditt användarnamn vid användarikonen högst upp till höger på sidan. Länk till fliken Mina inställningar, där du kan ändra ditt lösenord. Klicka i rutan Byt lösenord och skriv in ditt nya lösenord i det aktuella fältet. Bekräfta sedan det nya lösenordet i nästa fält och tryck på Spara-knappen. 3. Spara lösenordet. 2. Skriv in ditt nya lösenord och bekräfta det i de aktuella fälten. 1. Klicka i rutan Byt lösenord.

6 Sida 6 (35) Hitta i EpiServer Verktygs -meny Länk till filhanteraren Uploadkatalogen där du lagrar alla dokument som finns på dina webbsidor. Länk till statistikprogrammet Vizzit, som du använder när du vill kontrollera hur många som besökt dina sidor. Arbetsyta Länk till programmet Imagevault, som du använder när du laddar upp alla bilder, som du använder på Webbplatsens sidstruktur = Rotkatalogen med alla sidor på webbplatsen När du har loggat in i EpiServer får du fram en sida med: en verktygsmeny överst till vänster. Här finns verktygen du behöver för att skapa, flytta och ta bort sidor. Här finns också en genväg till Epi-Servers filhanterare, Upload-katalogen, där alla dokument som är publicerade på hemsidan ligger. webbplatsens sidstruktur, den så kallade rotkatalogen, till vänster. I rotkatalogen ligger alla sidor på tibro.se. När du klickar på namnet på någon av ämnesingångarna i strukturen öppnar du den aktuella sidan. en flik som det står Imagevault på. Klickar du på fliken, når du bildlagringsprogrammet Imagevault, där du ska lägga in de bilder som du vill publicera på dina webbsidor och i olika bildspel.

7 Sida 7 (35) en flik som det står Vizzit på. Klickar du på fliken, når du statistikprogrammet Vizzit, där du kan hämta information om hur många som besökt olika sidor på webbplatsen, hur besökarna nått en viss sida samt hur de navigerar sig fram mellan olika sidor på webbplatsen. en stor grå yta, en arbetsyta med ett antal flikar, till höger. På den här arbetsytan visas den sida som du öppnar genom att klicka på ett av sidnamnen i sidstrukturen. När du skapar en ny sida visas en lista med olika sidmallar här. På samma yta finns EPiServers sidredigeringsverktyg. Skapa favoriter Intill strukturfliken i EpiServer finns det en flik med namnet Favoriter. Om du markerar namnet på din/dina ämnesingångar (t ex. Barnomsorg och utbildning) och gör ett högerklick med musen, så sparar du de sidor som du ska arbeta som en favorit som du återfinner i favoritfliken.

8 Sida 8 (35) Skapa sidor och skriva i EPiServer Skapa nyhetssida Det är enkelt att skapa nyheter i EPiServer. Nyheter skrivs på nyhetssidor, som ligger i en nyhetslista. En nyhetssida, som placeras i en nyhetslista visas automatiskt på startsidan, som den är länkad till (om inte antalet nyheter är begränsade). När du har skrivit in din nyhet i en nyhetssida och placerat den under nyhetslist-sidan publiceras nyheten automatiskt på skolans eller programmets startsida. 1. Markera din nyhetslista i sidstrukturen/rotkatalogen och skapa en ny nyhetssida.

9 Sida 9 (35) 1. Du skapar en ny nyhetssida, som du placerar under en nyhetslista. 9. Spara nyheten. När du har fyllt i namn-, rubrik-, ingress- och sidansvarig-fälten klickar du på ikonen Spara och publicera för att spara sidan. För att sidan inte ska vara synlig på webben innan den är klar fyller du i sluta publiceradatum (samma tid som börja publicera) när du skapar sidan. 2. Namnge sidan. 5. Ingress. Kort text som sammanfattar hela textinnehållet på den aktuella sidan. 6. Skriv nyheten i text-editorn. 4. Välj publiceringsdatum. Du kan välja att publicera en sida vid en senare tidpunkt än när du skapar den. Du kan begränsa tiden som sidan ska visas på webben. Det gör du genom att ange Sluta publicera-datum. 7. Formatera texten. Se mer info på sidan Sidansvarig. Ange att det är du som är ansvarig för den aktuella sidan. 3. Rubrik. Den rubrik som kommer att visas överst på den publicerade sidan. Lämnar du fältet tomt blir rubriken densamma som den du angett i namn-fältet.

10 Sida 10 (35) 2. Namnge sidan genom att förse den med en rubrik, av vilken det tydligt framgår vad nyheten handlar om. 3. Rubrik. Om du har gett sidan ett namn, som beskriver vad nyheten handlar om lämnar du rubrikfältet tomt, så blir rubriken på sidan densamma som sidnamnet. Vill du ha en särskild rubrik på sidan, skriver du in den i rubrik-fältet. 4. Ange publiceringsdatum. Ange när sidan ska börja visas på webben och när den ska sluta visas på webben. När du sparar sidan för första gången anger du samma datum för börja publicera och sluta publicera. På det sättet visas inte sidan på webben och du behöver inte hantera flera parallella versioner av sidan. När sidan är klar för publicering tar du bort sluta publicera-datumet eller väljer ett nytt, lämpligt slutdatum. 5. Skriv en kort ingress som sammanfattar textinnehållet i nyheten. Det är ingressen som visas på din Aktuellt-sida. Att tänka på när du skriver en ingress: Skriv kort. En ingress bör inte vara längre än 1-3 meningar. Skriv enkelt och rakt på sak. Rikta dig direkt till personerna som ska läsa texten. Använd gärna du-tilltal! Undvik fackuttryck och svåra ord! Exempel: Du vänder dig till elevhälsan om du behöver medicinsk rådgivning, har behov av att prata med någon om personliga eller skolrelaterade bekymmer eller om du behöver extra hjälp för att klara av skolan. 6. Skriv nyhetsartikeln/notisen. Tänk på att nyheten i första hand ska rikta sig till blivande elever, föräldrar och andra personer som besöker vår webbplats. Utgå från att de inte har så stora kunskaper om vår verksamhet, det vill säga skriv så enkelt att nyheten blir begriplig för alla. Att tänka på när du skriver på webben: Vänd dig direkt till dina läsare. Fundera över vad de behöver veta och vad du vill att de ska göra med informationen på sidan. Vad är syftet med texten?

11 Sida 11 (35) Använd du-tilltal. Använd korta, konkreta och vanliga ord. Undvik att använda fackuttryck och förkortningar, till exempel APU eller EVK. När du gör det, förklara vad det aktuella ordet betyder första gången du använder det i en text. Skriv korta meningar. Använd rak ordföljd, det vill säga börja meningen med subjekt och verb. Exempel: Du kan., Vi erbjuder, Vi har gjort Dela in texten i korta stycken. Använd mellanrubriker och punktlistor när du skriver längre texter, se beskrivning i punkt 7 om textformatering nedan och på sidan 12. Publicera aldrig en persons namn på webben, om inte personen har gett sitt samtycke till detta. Detta krävs enligt Person-uppgiftslagen, PUL. Undantag: Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och liknande arbetsrelaterade personuppgifter kan normalt publiceras på en webbplats utan berörda personers samtycke. Anställda ska dock informeras om att deras kontaktuppgifter finns tillgängliga på webben. 7. Nu kan du formatera din text, det vill säga skapa mellanrubriker, citat och en eller flera punktlistor samt fetmarkera ord. Det finns två olika typer av mellanrubriker Rubrik 1, som ska användas i normalfallet och Rubrik 2, som ska användas om du använder dig av underrubriker till rubrik 1.

12 Sida 12 (35) Fetmarkera text. Markera ordet eller meningen som du vill lyfta fram lite extra i texten. Används med försiktighet, för många fetmarkeringar gör texten svårläst! Skapa citat. Markera det inlagda citatet och ange vem som står bakom uttalandet och från vilken källa citatet är hämtat. Skapa punktlistor. Sätt markören till vänster om de meningar som du ska lägga i en punktlista. Klicka därefter på en punktliste-ikon. Ta bort felaktiga formateringar. Markera texten du vill ändra och välj alternativet Tag bort formatering. Skapa mellanrubriker. Markera eventuella mellanrubriker och välj Rubrik 1 i listrutan. 8. Ange sidansvarig. Klicka på pilen till höger om fältet Sidansvarig och markera ditt namn, så kommer det att finnas en e-postlänk till dig som sidansvarig på den aktuella sidan. Se bild på nästa sida. 9. Spara sidan genom att klicka på knappen Spara och publicera. Om du har lagt in ett sluta-publicera-datum som är samma som börja publicera, så tar du nu bort eller flyttar fram sluta-publicera-datumet. OBSERVERA! Har du formaterat en text på ett felaktigt sätt, så kan du ta bort formateringen genom att markera den aktuella texten och välja valet Tag bort formatering i formateringsmenyn. En sida på ska alltid ha en rubrik, en ingress och kontaktuppgifter till en verksamhet eller en person som kan svara på eventuella frågor om det som beskrivs på den aktuella sidan.

13 Sida 13 (35) Kopiera in text från annat program Du kan kopiera text från ett annat program (t.ex. Word eller Powerpoint) eller från en annan hemsida och klistra in det i texteditorn. Att tänka på vid textkopiering: Du kan inte använda texter som någon annan har skrivit på webben. Detta är förbjudet enligt Upphovsrättslagen, som ger författare, journalister och andra skribenter rätt att bestämma över hur deras verk ska användas. För att undvika att få med dig formateringar från det program du kopierar en text från ska du klistra in texten oformaterad. Se beskrivning nedan. 1. Gå in i texteditorn på den sida som du ska placera text från ett annat dokument eller en annan hemsida på. Du når texteditorn genom att klicka på Redigera-fliken i flikraden ovanför arbetsytan. 2. Markera texten som du ska kopiera i det aktuella dokumentet eller på den aktuella hemsidan. 2. Markera texten som du ska kopiera in på hemsidan.

14 Sida 14 (35) 3. Ställ dig i texteditorns textruta, högerklicka och välj alternativet klistra in oformaterat. 3. Placera muspekaren i textrutan, högerklicka och välj alternativet 4. Kontrollera att den inklistrade textens stycke- och radbrytning ser ok ut. 5. Formatera den inkopierade texten. 6. Spara sidan genom att klicka på knappen Spara och publicera. Länka till nyhet i annan nyhetslista på webbplatsen Du kan hämta en nyhet från en annan del av webbplatsen tibro.se. Om det publiceras en nyhet på startsidan eller någon av ämnesingångarna på kommunens hemsida kan denna nyhet publiceras samtidigt på Fågelviksgymnasiets startsida. 1. Markera din nyhetslista i sidstrukturen/rotkatalogen och skapa en ny nyhetssida. 2. Namnge sidan genom att skriva en beskrivande rubrik i Namn-fältet. 3. Skriv en kort ingress i Ingressfältet. 4. Klicka på fliken Genväg/extern länk, som du återfinner längst upp till höger i sidredigeringsverktygets redigera-läge, se bild på nästa sida.

15 Sida 15 (35) 5. Välj alternativet Hämta data från sida i EpiServer. 4. Klicka på fliken Genväg/extern länk. 5. Välj alternativet Hämta data från sida i EpiServer. 6. Klicka på den grå knappen vid Intern genväg/hämta data frånfältet, så öppnar sig dialogrutan med sidstrukturen. 6. Klicka här för att öppna dialogrutan med sidstrukturen.

16 Sida 16 (35) 7. Markera artikeln som du vill hämta data från och klicka på Väljknappen. 7. Markera artikeln du vill hämta data från. Klicka sedan på Välj. 8. Välj alternativet Öppna länken i hela fönstret som målram. 8. Välj alternativet Öppna länken i hela fönstret som målram. 9. Spara din nyhetssida. Länka till text på annan sida på webbplatsen Du kan givetvis även hämta information från en sida på vuxenutbildningens eller kommunens webbplats och få den publicerad på en ny sida på Fågelviksgymnasiets hemsida. Det gör du genom att följa instruktion 1-9 under rubriken Länka till nyhet i annan nyhetslista på webbplatsen på sidan i manualen.

17 Sida 17 (35) Skriva in text på programsidor 1. Klicka på fliken Redigera för att komma till redigera-läget. När du ska skriva in text på en programssida klickar du på Redigera-fliken i flikraden ovanför arbetsytan. I den här sidmallen, Gymn programsida, lägger du både in text och bilder på själva programstartsidan och på sidorna som nås via flikarna. Högerblocket, med kontaktinformation och länkar till dokument och andra hemsidor är gemensamt för både programstartsidan och fliksidorna. Programstartsidan och fliksidorna kallas för tabbar i den här sidmallen. Du når tabbarna genom att scrolla dig ner till den delen av sideditorn som kallas för Inställningar tabbar.

18 Sida 18 (35) 1. Skriv din flikrubrik här. 2. I det här fältet skriver du in programstartsidans ingress. 3. Skriv eller kopiera in texten om det aktuella programmet här. Om du kopierar in texten, välj alternativet Klistra in oformaterat. Programstartsidan Text som ska publiceras på programstartsidan läggs in i det första tabfältet. Här ska det endast finnas en kort text om programmet och en bild. Under texten och bilden finns en nyhetslista. 1. Skriv in programmets namn i rubrikfältet som heter Rubrik. 2. Skriv en ingress i ingressfältet.

19 Sida 19 (35) 3. Skriv alternativt kopiera in text i den vita rutan, i texteditorn. Om du kopierar in text, högerklicka och välj alternativet Klistra in oformaterat i den dialogruta som kommer upp på skärmen. 4. Nu kan du formatera din text, det vill säga skapa mellanrubriker, citat och en eller flera punktlistor samt fetmarkera ord. Det finns två olika typer av mellanrubriker Rubrik 1, som ska användas i normalfallet och Rubrik 2, som ska användas om du har underrubriker till en rubrik. 3. Formattera texten, d v s lägg till mellanrubriker och punktlistor om det är en längre text. Övriga fliksidor Du namnger och skriver in text på övriga fliksidor på det sätt som beskrivs under rubriken Programstartsida på de underliggande tabfälten, som du når genom att scrolla dig ner på samma sida i redigera-läget. Rubrik på tabfält 2: Programinfo Rubrik på tabfält 3: Inriktningar Rubrik på tabfält 4: Vad blir du? Det nedersta, femte tabfältet, används vid publicering av bildgallerier.

20 Sida 20 (35) Kontaktuppgifter på Fågelvikswebben Tibro kommuns webbplatser ska fungera som en sökbar, digital adressbok för kommuninvånare, föreningar, företag och besökare som vill komma i kontakt med kommunens personal. Därför har kommunens hänvisningssystem kopplats ihop med den. Adressuppgifter till skolans personal presenteras på tre sätt på Fågelvikswebben. Kontaktkort. På varje webbsida ska det finnas kontaktuppgifter till minst en person, som är ansvarig för den kommunala service som presenteras på sidan. I den här manualen beskrivs hur du publicerar dessa kontaktuppgifter på dina sidor. Kontaktlistor. På Fågelviksgymnasiets webb finns det en särskild sidmall, Gymn personallista sida, som gör det möjligt att lista all personal som arbetar på skolan på en gemensam sida. I den här manualen beskrivs hur du publicerar kontaktuppgifter som ska visas på denna sida. Söksida via länken Kontakta oss i topp-menyn. Kontaktuppgifterna till samtliga personer och platser som finns inlagda i vårt hänvisningssystem är sökbara via en sida som nås via länken Kontakta oss, som finns i toppmenyn. Eftersom alla kontaktuppgifter är tillgängliga på webben är det viktigt att ni meddelar kommunens växelpersonal direkt när ni hittar felaktiga person- och adressuppgifter. Publicera kontaktuppgifter på sida i EPiServer När du ska publicera kontaktinformation på en sida lägger du till länkar till ett eller flera kontaktkort. Det går till på följande sätt: 1. Gå in i redigera-läget på den sida du ska lägga in kontaktuppgifter på och klicka på fliken Högerblock. Se bild på nästa sida.

21 Sida 21 (35) 1. Klicka på fliken Högerblock, så att denna del av editorn öppnas. 2. Klicka på knappen Lägg till länk. 2. Klicka på knappen Lägg till länk. 3. När du har gjort det får du upp dialogrutan länkegenskaper. När du ska skapa ett kontaktkort behöver du inte fylla i några uppgifter i textfälten i detta formulär. Det enda du ska göra är att klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet, se bild på nästa sida. När du gör det får du upp dialogrutan Välj sida.

22 Sida 22 (35) 3. Klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet. 4. Klicka på plus-tecknet till vänster om rubriken <Listningar>, så får du upp ett antal rubriker inom parenteser, se bild på nästa sida. 5. Klicka på plus-tecknet till vänster om rubriken <Kontakter>, så får du upp en lista med namnen på Tibro kommuns anställda. Varje namn är en kontaktkortssida, se bild på nästa sida.

23 Sida 23 (35) 4. Klicka på +-tecknet till vänster om rubriken <Listningar>. 5. Klicka på +-tecknet till vänster om rubriken <Kontakter>. 6. Markera det kontaktkort, som du vill publicera på den aktuella webbsidan, se bild på nästa sida.

24 Sida 24 (35) 6. Markera det kontaktkort (= namnet på den anställde) som du vill publicera på sidan. 7. Klicka på Välj-knappen. 7. Klicka på Välj-knappen. Nu är du tillbaka i redigera-läget under fliken Högerblock, där du hittar din länk i en länklista. 8. Spara och publicera sidan. Du ser hur resultatet blir här nedanför:

25 Sida 25 (35) Publicera kontaktuppgifter i personallistan När du ska publicera kontaktinformation på Fågelviks personal-listsida lägger du till länkar till ett eller flera kontaktkort. Det går till på följande sätt: 1. Gå in i redigera-läget på sidan Personallista. 1. Gå in i redigera-läget på sidan Personallista.

26 Sida 26 (35) 3. Klicka på knappen Lägg till länk. 2. Klicka på knappen Lägg till länk. 3. När du har gjort det får du upp dialogrutan länkegenskaper. När du ska skapa ett kontaktkort behöver du inte fylla i några uppgifter i textfälten i detta formulär. Det enda du ska göra är att klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet. När du gör det får du upp dialogrutan Välj sida. 3. Klicka på knappen med tre punkter till höger om adressfältet.

27 Sida 27 (35) 4. Klicka på plus-tecknet till vänster om rubriken <Listningar>, så får du upp ett antal rubriker inom parenteser. 5. Klicka på plus-tecknet till vänster om rubriken <Kontakter>, så får du upp en lista med namnen på Tibro kommuns anställda. Varje namn är en kontaktkortssida. 4. Klicka på +-tecknet till vänster om rubriken <Listningar>. 5. Klicka på +-tecknet till vänster om rubriken <Kontakter>. 6. Markera det kontaktkort, som du vill publicera på den aktuella webbsidan, se bild på nästa sida.

28 Sida 28 (35) 6. Markera det kontaktkort (= namnet på den anställde) som du vill publicera på sidan. 7. Klicka på Välj-knappen. 7. Klicka på Välj-knappen. Nu är du tillbaka i redigera-läget, där du hittar din länk i länklistan.

29 8. Spara och publicera sidan. Du ser hur resultatet blir här nedanför: Sida 29 (35)

30 Sida 30 (35) Skapa länkar Du kan både skapa länkar till andra sidor på tibro.se/vuxenutbildning och till andra, externa hemsidor. Länkar till andra sidor på tibro.se interna länkar Under fliken Högerblock samlar du alla dina interna länkar till sidor, dokument och e-tjänster. Dessa kommer att synas i högerkolumnen under rubriken Tjänster & Information. Så här skapar du en intern länk: 1. Öppna sidan som du ska lägga in din interna länk på och klicka på fliken Högerblock i Redigera-läget i EpiServers sidredigeringsverktyg. 2. Klicka dig ner till avdelningen Inställningar för övre boxen där rubriken Tjänster och information finns inskriven i rubrikfältet. 3. Välj listtypen Blandad som finns i dropdown-menyn som du når genom att klicka på pilen till höger om det vita Typ av lista-fältet. 1. Klicka på fliken Högerblock. 2. Skriv in rubriken Tjänster och information i rubrikfältet för den övre boxen i högerblocket, om detta fält är tomt. 3. Välj listalternativet Blandad.

31 Sida 31 (35) 4. Klicka på knappen Lägg till länk i inställningarna för övre boxen så får du upp dialogrutan Länkegenskaper. 5. Namnge länken i rutan Klickbar text. Länknamnet visas i länklistan på webbplatsen. Det skall vara kort men begripligt för besökaren. 6. Fyll i länktitel. Denna text visas när du för musen över länken och läses upp av Lyssna-tjänsten på webben. I länktiteln kan du, vid behov, beskriva innehållet på sidan som länken leder till lite mer utförligt. 7. Ange målram, d v s om den länkade sidan ska visas i samma fönster i webbläsaren eller i ett nytt fönster. Länkar till andra sidor på ska visas i samma fönster, länkar till visas i ett nytt fönster. 8. Se till att länkmålet Sida på denna webbplats är markerat. 9. Därefter skapar du länken genom att klicka på knappen vid dialogrutans adressruta. När du gör det får du upp sidstrukturen/rotkatalogen i en ny dialogruta. 6. Länktitel ska alltid fyllas i för att webben även ska vara tillgänglig för personer med hörselnedsättningar. 5. Namnge länken i rutan Klickbar text. Detta namn visas i länklistan på webbplatsen. 8. Se till att länkmålet Sida på denna webbplats är markerat. 7. Välj målramsalternativ. 4. Klicka på knappen Lägg till länk. 9. Klicka här för att få upp sidstrukturen/rotkatalogen i en ny dialogruta. 10. Klicka på sidnamnet på den sida som du vill lägga en länk till. När du gör det fetmarkeras detta.

32 Sida 32 (35) 11. Klicka därefter på Välj-knappen. 12. Nu är du tillbaka i dialogrutan Länkegenskaper. Klicka på OK-knappen. 10. Markera sidnamnet på den sida du ska skapa en länk till. 11. Klicka på välj-knappen. 12. Klicka på OK. 13. Nu är du tillbaka i fältet under fliken Högerblock. Du återfinner länken du nyss har skapat i en länklista under Lägg till länk-knappen. Spara länken genom att klicka på alternativet Spara om du ska göra fler länkar. När du lagt in alla länkar, spara sidan genom att klicka på Spara och publicera. 13. Här ser du länken som du nyss skapat. Spara sidan för att spara länken.

33 Sida 33 (35) Länkar till andra hemsidor Länkar till andra, externa hemsidor placeras i högerkolumnen under rubriken Länkar till andra hemsidor. Så här skapar du en länk till en extern hemsida: 1. Öppna sidan som du ska lägga in din interna länk på och klicka på fliken Högerblock i Redigera-läget i EpiServers sidredigeringsverktyg. Klicka dig ner till avdelningen Inställningar för mittboxen där rubriken Länkar till andra webbplatser finns inskriven i rubrikfältet. 2. Välj listtypen Länkar (externa) som finns i dropdown-menyn som du når genom att klicka på pilen till höger om det vita Typ av lista-fältet. 2. Välj listalternativet Länkar (externa). 3. Klicka på knappen Lägg till länk i inställningarna för mittenboxen så får du upp dialogrutan Länkegenskaper. Se bild på nästa sida.

34 Sida 34 (35) 4. Namnge länken i rutan Klickbar text. Detta namn visas i länklistan på webbplatsen. 5. Länktitel ska alltid fyllas i för att webben även ska vara tillgänglig för personer med hörselnedsättningar. 6. Se till att målramsalternativet Öppna länken i nytt fönster är markerat. 7. Se till att länkmålet Sida på annan webbplats är markerat. 8. Skriv in adressen till den externa hemsidan i adressrutan. 9. Klicka på OKknappen. 4. Namnge länken i rutan Klickbar text. Länknamnet visas i länklistan på webbplatsen. Det skall vara kort men begripligt för besökaren. 5. Fyll i länktitel. Denna text visas när du för musen över länken och läses upp av Lyssna-tjänsten på webben. I länktiteln kan du, vid behov, beskriva innehållet på sidan som länken leder till lite mer utförligt. 6. När du länkar till en annan webbplats väljer du alternativet Öppna länken i nytt fönster vid Målram. 7. Se till att länkmålet Sida på annan webbplats är markerat. 8. Skriv in adressen till den externa hemsidan i dialogrutans adressruta. 9. Klicka på OK-knappen när allt är ifyllt. 10. Nu är du tillbaka i fältet under fliken Högerblock. Du återfinner länken du nyss har skapat i en länklista under Lägg till länk-knappen. Spara länken genom att klicka på alternativet Spara om du ska göra fler länkar. När du lagt in alla länkar, spara sidan genom att klicka på Spara och publicera.

35 Sida 35 (35) Att tänka på vid länkning: En länk skall alltid ha koppling till innehållet på den hemsida som den ligger på. Ge varje länk ett kort och tydligt namn, som gör att besökaren förstår vart den leder. Namnge inte en länk Läs mer eller webbadressen Granska innehållet på den länkade hemsidan. Kontrollera att det är sakligt, trovärdigt och aktuellt. Tänk på att du enligt lag kan ställas till ansvar för innehållet även på en hemsida, som du lagt en länk till. Kontrollera regelbundet (minst en gång per halvår) att länken fungerar. Du får inte länka till enskilda personers hemsidor. Enda undantaget är länkar till etablerade bloggares sidor, som har ett innehåll som knyter an till en utbildning eller ett ämne som erbjuds på Fågelviksgymnasiet.

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6

Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012. EPiServer CMS 6 Redaktörshandbok Socialdemokraterna.se - 2012 EPiServer CMS 6 Innehållsförteckning Inledning... 4 Om den nya webbplatsen... 4 Inriktning inför 2014... 4 Lathund för sociala medier... 5 Om handboken...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Manual

Studieförbundet Vuxenskolan Manual Studieförbundet Vuxenskolan Manual EPiServer 7.5 2014-12-08 Maria Björk Cloud Nine AB Linnégatan 89 E, Box 10304, 100 55 Stockholm, Sweden T +46 8 120 330 24 M +46 735 93 90 24 maria.bjork@cloudnine.se

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.60

Arbeta med mallar Version 4.60 Arbeta med mallar Version 4.60 www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer