Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redaktörsutbildning EpiServer Lathund"

Transkript

1 Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: Hudiksvall Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 E-post: Tfn växel: Fax: Org. Nr:

2 2 (16) Innehåll Hur är hudiksvall.se uppbyggt? 3 Språk... 3 Flikar... 3 Länkar... 3 Bildpuffar... 4 Formulär... 4 Kontaktuppgifter... 4 Hudiksvall.se är mobilanpassad... 4 Hur 5 loggar jag in?... 5 gör jag en nyhet?... 5 anger jag en innehållsansvarig?... 9 lägger jag in en bild? gör jag en ny sida? gör jag ett kontaktkort och hur infogar jag det? lägger jag in en länk eller ett dokument? Funktionsknappar 16 Jordgloben Ögat Förhandsgranska... 16

3 3 (16) Hur är hudiksvall.se uppbyggt? Kommunens webbplats hudiksvall.se är uppbyggd utefter ett medborgarfokus. Det innebär att det som finns publicerat visas i en struktur som utgår ifrån vilket behov besökaren har. För den som besöker oss är det inte i första hand relevant vilken förvaltning de ska kontakta, det som är viktigt är att de hittar den information de letar efter och att de blir guidade till den kontaktväg som är relevant för dem som besökare. Språk Vi har ansvar enligt språklagen att skriva tydligt och enkelt. Vår utgångspunkt är att skriva för medborgaren och på ett så enkelt och kortfattat sätt som möjligt. Det är alltid bra att låta en kollega läsa igenom innan du publicerar. På Hint finns mer information kring hur vi skriver. Besök sidan Så här skriver vi på Hudiksvalls kommun. Flikar På startsidan finns det ett antal flikar. Dessa heter Demokrati & kommun, Bo & leva, Barn & familj, Utbildning & arbete, Omsorg, stöd & vård, Ung, Uppleva & göra samt Företagare & näringsliv. För vår del innebär det att olika förvaltningar ibland samsas om en och samma flik. Länkar Länkar kan visas på olika sätt. Om det är lämpligt att ha dem i en text för att läsaren direkt ska kunna hitta rätt så sätts de in i en punktlista. Om det är en länk som är mer allmän; exempelvis att man hänvisar till mer information generellt på en annan webbplats eller ett allmänt dokument, då sätter man länken i en länklista till höger.

4 4 (16) Bildpuffar Till höger finns bildpuffar publicerade. Deras syfte är att lyfta fram viktiga händelser. I huvudsak finns dessa på starsidan men även på vissa undersidor. Man klickar på en puff och blir länkad till den sidan eller nyheten som bildpuffen beskriver. Bildpuffar beställs och tillverkas av kommunikationsavdelningen. Formulär Formulär är ett bra verktyg om man vill att besökaren ska lämna in uppgifter, åsikter etc. Detta används istället för en blankett. Prata med Kommunikationsavdelningen om du behöver göra ett formulär. Kontaktuppgifter Vi har en princip som vi så långt det är möjligt håller oss till. I kontaktuppgifter skriver vi i första hand funktion istället för namn. Använd med fördel förvaltningens e-postlåda. Detta för att om en kontaktväg är personbunden så är den också väldigt sårbar. Personen kan vara sjuk, ej anträffbar etc. Om personen slutar är det också lätt att kontaktuppgiften till den ligger kvar. När vi publicerar kontaktuppgifter gör vi det via så kallade kontaktkort. Man skapar ett kontaktkort och väljer sedan vart man vill att det ska publiceras. På så sätt behöver man också bara ändra på ett ställe om uppgifterna behöver uppdateras. Ändringen visas sedan på alla ställen där man har valt att publicera kontaktkortet. Hudiksvall.se är mobilanpassad Att sidan är mobilanpassad innebär att den kan ses i en smartphone eller i en läsplatta på ett sätt som är anpassade efter en så passa liten skärm.

5 5 (16) Hur loggar jag in? Om du inte har ett login så ber du din chef kontakta Kommunikationsavdelningen via för att begära ett sådant. När du ska logga in surfar du in på hudiksvall.se och klickar på Logga in längst upp till höger på sidan. Använd webbläsaren Chrome för att webbplatsen ska fungera optimalt. gör jag en nyhet? När du loggat in klickar du på knappen för att växla till Navigeringsfönstret.

6 6 (16) För att kunna göra en nyhet så behöver sidan som du administrerar vara en så kallad nyhetslista. Se mer under Hur gör jag en ny sida? för att göra en nyhetslista. Sedan väljer du vilken sida du vill göra en nyhet på. Du klickar på de tre strecken som finns till höger om Nyheter. Där kan du sedan välja att klicka på Ny sida. Du väljer sedan den föreslagna sidtypen, i detta fall Nyhetsida. Här döper du sidan. Vanligtvis till samma som du avser att ha som rubrik på nyheten. Klicka sedan på OK. Nu har din nyhets skapats.

7 7 (16) Din nyhet visas nu i ett så kallat förenklat redigeringsläge. Här ifrån kan du nu lägga in text och bild. För att lägga in text klickar du på den textruta som är avsedd för din brödtext. Då visas den rutan i en större storlek och du kan skriva in din brödtext. När du är klar trycker du på Klar. Innan du kan publicera din sida måste du ange en innehållsansvarig. Läs avsnittet om innehållsansvarig på sidan 9.

8 8 (16) Du kan också välja att redigera i det utökade redigeringsläget. Det ger dig fler redigeringsmöjligheter. Så som att lägga upp länklistor i högermarginalen, infoga kontaktuppgifter och placera huvudrubriken under bilden, som är korrekt enligt våra riktlinjer. Om du vill gå till det utökade redigeringsläget klickar du på de tre strecken som syns uppe till höger på sidan. När du är i det utökade redigerarläget arbetar du likadant, men du har fler redigeringsmöjligheter. En bra funktion är knappen Placera bild ovanför rubrik. Klicka i den om du har infogat en bild. Du bör tidsätta nyheterna vilket innebär att nyheter publiceras och avpubliceras enligt datum och tider som du själv anger, utan att behöva göra det i realtid.

9 9 (16) anger jag en innehållsansvarig? För att undvika att felaktigheter ligger publicerade på webben är det viktigt att hela tiden följa upp de sidor som publiceras. Detta skedde tidigare manuellt vilket ledde till att en hel del sidor låg kvar länge och glömdes bort i strukturen. I EpiServer 7 ska vi nu alltid ange en innehållsansvarig för varje sida. Detta är inte redaktören utan den som är ansvarig för en verksamhet är också ansvarig för information och kommunikation kring verksamhet på webben. Exempel: Chefen för förskolan står som innehållsansvarig för de sidor som presenterar Förskolan i Hudiksvalls kommun. De sidor som finns under den fliken kan vara sidor om varje enskild förskola och då är varje enskild rektor innehållsansvarig för respektive förskola. I det utökade redigerarläget klickar du på Påminnelse om uppdatering. Ange sedan en e-postadress till den innehållsansvarige samt sätt Uppdateringintervallet till 180 dagar. På vissa sidor kan det vara viktigt att informationen ses över oftare och då kan man ange ett kortare uppdateringsintervall. Om du känner dig nöjd med din nyhet och är färdig för att publicera, tryck på Publicera längst upp till höger. Notera att så fort du gör en ändring på sidan frågar EpiServer om du vill publicera. Om inte publiceraknappen syns innebär det att det inte finns några ändringar att publicera.

10 10 (16) lägger jag in en bild? Alla bilder som publiceras på hudiksvall.se hämtas från ett bildhanteringssystem som heter Image Vault. För att se hur du lägger in bilder där, se separat lathund. Oavsett om du är i det utökade eller det förenklade redigeringsläget klickar du på den lilla mappen som finns uppe till höger på sidan. Fönstret till höger dyker upp. Där kan du söka efter bilder och när du hittat din bild tar du tag i den och drar den till bildrutan på din nyskapade sida eller nyhet. Eller

11 11 (16) gör jag en ny sida? Att göra en ny sida är väldigt likt de moment du gör när du skapar en nyhet. För att göra en ny sida, klicka fram trädet i vänstermarginalen. Klicka på de tre strecken till höger om den sidrubrik eller flik där du vill placera den nya sidan. Välj Ny sida. När nästa fönster dyker upp, välj Vanlig sida alt Nyhetslista.

12 12 (16) Om du istället väljer att skapa en Nyhetslista skapas en sida där du kan publicera flera nyheter. Du bör tidsätta nyheterna vilket innebär att nyheter publiceras och avpubliceras enligt datum och tider som du själv anger, utan att behöva göra det i realtid. Se exempel på en nyhetslista; Även Ny sida och Nyhetslista måste ha en innehållsansvarig innan du kan publicera. Se avsnittet om Innehållsansvarig. gör jag ett kontaktkort och hur infogar jag det? I trädet till vänster klickar du först på [System & administration] och sedan [Kontaktkort]. Klicka på de tre strecken vid [Kontaktkort] och välj Ny sida. Du väljer sedan sidförslaget Kontaktkort. Fyll i ditt kontaktkort med de uppgifter som behövs. Ibland är det nödvändigt att använda namnfältet för funktion och funktionsfältet för namn, om båda ska visas. Detta för att funktionen är det primära, men systemet är inte byggt så. Klicka sedan på Publicera.

13 13 (16) För att sedan visa ett kontaktkort på en sida går du till det utökade redigerarläget. Välj fliken Relaterat innehåll. Infoga sedan ditt kontaktkort genom att först skriva en rubrik i fältet för relaterade kontakter och klicka sedan på infogaknappen. Klicka sedan på Lägg till länk. Klicka på den lilla knappen vid adressfältet. Leta sedan reda på ditt kontaktkort i [System & administration] och [Kontaktkort]. Markera och klicka sedan på Välj.

14 14 (16) Klicka sedan på Ok. Nu har kontaktkortet infogats i listan. Om du inte vill infoga fler kontaktkort klickar du på Spara. När du är klar väljer du Publicera. lägger jag in en länk eller ett dokument? Gå till det utökade redigerarläget. Välj fliken Relaterat innehåll. Infoga sedan din länk eller ditt dokument genom att först skriva en rubrik i fältet för relaterade länkar och klicka sedan på infogaknappen.

15 15 (16) Beroende på om du ska infoga en länk eller ett dokument väljer du fliken Webbsida alt Dokument. När du ska länka till en webbsida är det enklast att kopiera adressen från adressfältet i webbläsaren och klistra in i adressfältet här. Du kan sedan välja att döpa den klickbara texten till något annat om adressen exempelvis är lång. Alltid när du länkar till någon annan webbplats än hudiksvall.se så vill vi att länken öppnas i nytt fönster. Använd bläddermenyn Målram och välj Öppna länken i nytt fönster. Klicka sedan på Ok och sedan på Spara. Nu hamnar länken alt dokumentet i högermarginalen. Om du ska infoga en länk direkt i fältet för brödtext ska du först välja punktlista och sedan infogar du genom att klicka på jordgloben. Markera texten som du vill länka.

16 16 (16) Funktionsknappar För att komma åt följande funktionsknappar kan du behöva klicka på gardinen längst uppe i mitten av fönstret. Jordgloben Om du klickar på jordgloben ser du sidan precis som en extern besökare gör. Ögat Med hjälp av ögat kan du växla mellan olika visningsvyer. Antingen som en viss besökargrupp eller om du vill se sidan som den ser ut i en smartphone eller läsplatta. Förhandsgranska Med denna knapp går du från redigerarläge till att förhandsgranska, det kan du göra även innan sidan är publicerad.

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Lathund för hemsidan 3.0

Lathund för hemsidan 3.0 Lathund för hemsidan 3.0 Användarmanual för föreningar Senast uppdaterad 2012-03-05 Innehållsförteckning sida 1. Lagar och regler på internet 2 2. Tips och råd 3 3. Vanliga frågor och svar 3 4. Bakgrund

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Webbansvarigutbildning i InfoGlue

Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Webbansvarigutbildning i InfoGlue 2012-06-08 Sid 1 Innehåll Uppgift 1: Att redigera personalsidor... 2 Uppgift 2: Lista publikationer... 5 Uppgift 3: Använda HTML i artiklar... 6 Uppgift 4:

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering

INFORMATION FRÅN VITEC. Dokumenthantering INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Dokumenthantering Vitec Express VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer