Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07"

Transkript

1 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver

2 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte Installation Systemadministration TSS Roller CentralenAdministration Dataurval Användarhandledning Silverlight Urval Rapportering Alternativ Ny rapportering Alternativ Utgå från tidigare inrapportering... 21

3 Sida 3/27 Månadsrapportering 1 Inledning - syfte Syftet med Månadsrapportering är att för användaren underlätta inrapportering av timmar, antal och besök på enskilda personer. Uppgifterna kan sedan användas som ett underlag för utbetalning av ersättning till utförare och/eller underlag för fakturering av avgifter. Månadsrapportering gör det möjligt att inför varje rapporteringsperiod skapa helt nya rapporter eller att söka fram och utgå från tidigare rapporterade uppgifter. Här nedan ges en beskrivning av vad som krävs för att starta upp funktionen. Därefter följer ett avsnitt där funktionerna beskrivs mer i detalj. I Procapita under Hjälp i menyraden hittar du även en hjälptext Målgrupp: Utförare, administratörer. Användarkrav: För att användaren ska kunna använda tillvalet krävs grundläggande kunskaper i Procapita samt att användaren har läst och följer Användardelen i denna komponentbeskrivning 2 Installation Följande gäller för komponent Månadsrapportering. Har ni ännu ej installerat den nya komponenten gör enligt följande: 1. Kör webinstallern på webservern. 2. Kör GA1SetWebserverHostname.EXE på TSS-maskinen, för att lägga in i IP adressen på webservern man kör mot. 3. Kolla att Silverlight-plugin finns (version 5) på både Webserver och klienter. Silverlight 5 installeras på klienten när man kör första gången. Är man ej behörig att installera på klienten bör det göras innan man kör. Se beskrivning längre ner i dokumentet under Användarhandledning, Silverlight.

4 Sida 4/27 3 Systemadministration 3.1 TSS TSS är Procapitas behörighetssystem. Här beskrivs de uppgifter som måste utföras i TSS för att komma igång med Månadsrapportering. Komplettera roll/roller med komponenten VoO.Månadsrapportering Konfigurera in komponenten i rollen för att göra den tillgänglig i Procapita Begränsa tillgången till uppgifter för användaren, både egna och andras, genom dataurval Logga in i TSS enligt följande: 1. Starta Procapita, välj rollen VoO.Behörighetsansvarig. 2. Välj TSS. Administration i navigeringslistan. Följ sedan nedanstående instruktioner Roller Komplettera roll med komponent för Månadsrapportering

5 Sida 5/27 1. Klicka på rubriken Roll i listan. 2. Klicka på den roll som ska ändras/kompletteras 3. Komplettera med komponent VoO.Månadsrapportering genom att: a. Klicka på knappen Lägg till under listan Använder, dialogen TSS Objekt startas b. Öppna combobox Objekttyper, välj in Komponent c. Markera VoO.Månadsrapportering 4. Klicka OK 5. Klicka Spara CentralenAdministration Följande konfiguration måste göras för att Månadsrapportering ska bli tillgänglig i Procapita: 1. Klicka på Konfiguration i listan 2. Klicka på VoO.CentralenAdministration 3. Välj roll i listan Centralenroller. 4. Klicka Administrera. 5. Konfigurera Månadsrapportering genom att göra något av följande: o Markera den navigeringslista där Månadsrapport ska ingå. Klicka därefter Administrera navigeringslista. o Klicka Skapa ny navigeringslista där Månadsrapportering ska ingå. OBS. Navigeringslista måste vara av typ Utan personsök för att Månadsrapporteringen ska vara valbart att konfigurera

6 Sida 6/ Dataurval VoO Dataurval utförd tid ger möjlighet att begränsa en användares åtkomst till andra utförare och insatskategorier. Filter måste skapas för att ge åtkomst till både egna och andras utförares uppgifter. OBS! Inloggad användare kan inte skapa dataurval på sig själv. Skapa Dataurval 1. Klicka på Dataurval i listan. 2. Klicka på VoODataurvalUtfördTid 3. Klicka i combobox Urval på och välj Utförd tid 4. Markera i listbox Användare den användare där urval ska skapas. 5. Markera den/de handläggare(utförare) i listbox Handläggare den markerade användaren skall ha behörighet till. 6. Markera därefter den/de insatskategorier i listbox Insatskategorier den markerade användaren skall ha behörighet till. Obs! Om markerad användare enbart ska få behörighet till sina egna uppgifter måste användaren även markeras som handläggare. 7. Pila över uppgifterna till den högra rutan och spara.

7 Sida 7/27 Ändra Dataurval 1. Klicka på Dataurval i listan. 2. Klicka på VoODataurvalUtfördTid 3. Klicka i combobox Urval på och välj Utförd tid 4. Markera i listbox Användare den användare där behörighet ska ändras. 5. Gör ändringar. 6. Klicka Spara. Ta bort Dataurval 1. Klicka på Dataurval i listan. 2. Klicka på VoODataurvalUtfördTid 3. Klicka i combobox Urval på och välj Utförd tid 4. Markera i listbox Användare den användare där dataurval ska tas bort. 5. Markera i den högra kolumnen den handläggare som ska tas bort 6. Klicka på Vänsterpilen 7. Upprepa eventuellt 8. Klicka Spara

8 Sida 8/27 4 Användarhandledning Månadsrapportering underlättar inrapportering av timmar, antal och besök på enskilda personer. Uppgifterna kan sedan användas som ett underlag för utbetalning av ersättning till utförare och/eller underlag för fakturering av avgifter. Två alternativ finns för att skapa rapporter: Ny Rapportering, alla uppgifter, personnummer eller namn, insatskategori, insats, timmar mm rapporteras manuellt. Utgå från tidigare inrapporteringar, uppgifter som personnummer, namn, insatskategori, insats, timmar mm fås med automatik utifrån de urval som valts. Uppgifterna kopieras till en ny period innan rapportering kan ske. Vid kopiering ges möjlighet att välja period och om tid, timmar och antal ska följa med vid kopieringen. Månadsrapportering sker i två steg, Urval och Rapportering. 4.1 Silverlight Komponenten Månadsrapportering är implementerad med klienttekniken Silverlight (insticksmodul till Windows). De klientarbetsplatser som kommer att använda denna komponent måste ha Silverlight-plugin(version 5) installerad för att fungera. Om Silverlight inte finns på klienten kommer användaren att få en fråga om installation första gången som Månadsrapportering startas. Genom att svara Ja på denna fråga installeras Silverlightklienten och Månadsrapporering visas i arbetsytan. Om användaren inte är behörig att installera måste Silverlight-plugin installeras av tekniker innan komponenten kan startas. Silverlight-klienten kan laddas ner hos Microsoft.

9 Sida 9/ Urval Här görs de urval som sedan används för att skapa nya rapporteringar eller för att söka fram befintliga rapporteringar. Urval som ska anges är utförare, organsation, alternativ, enhet samt period. Utförare Här väljs utförare som sökning ska ske på för att begränsa urvalet till de rapporteringsrader där vald utförare finns. Vid rapportering kommer valbara insatskategorier/insatser begränsas till utförarens dataurval. Endast utförare som inloggad användare har behörighet till är valbara. Obligatoriskt. Organsation Här väljs organisationsenhet som sökning ska ske på för att begränsa urvalet till de rapporteringsrader där vald utförare och organisationsenhet finns. Resultatet visas för den del i organisationen som valts samt de enheter som finns under denna. Valbara organisationer är den valda utförarens. Obligatoriskt. Alternativ Här anges hur rapporten ska skapas. Välj någon av följande: Ny rapportering. Alla uppgifter dvs personnummer eller namn, insatskategori, insats, timmar mm ska manuellt rapporteras. Utgå från tidigare inrapporteringar. Uppgifter som personnummer, namn, insatskategori, insats, timmar mm med fås med automatik utifrån valda urval. Obligatoriskt.

10 Sida 10/27 Enhet Här anges den enhet som ska ändras och/eller rapporteras. Välj något av följande: Antal, antalsuppgifter för insatsen ska rapporteras. Timmar, timmar för insatsen ska rapporteras. Antal och Timmar, både antals och timmar för insatsen ska rapporteras. Timmar med klockslag, timmar och tidsangivelse för när insatsen ska rapporteras. Obligatoriskt. Period Visas enbart när Ny rapportering markerats under Alternativ. Här väljs om perioden för rapportering avser hel månad eller enskilda dagar. Obligatoriskt. 4.3 Rapportering Rapporteringsfönstret består av två delar, editeringsfönster och visningsfönster. I visningsfönstret speglas de uppgifter som läggs upp i editeringsfönstret vid Ny rapportering eller om Utgår från tidigare rapporteringar valts visas de rapporteringar som motsvarar urvalet från steg 1. När en rapporteringsrad markeras visas uppgifterna i editeringsfönstret och möjlighet att editera ges. Bläddring mellan rapporteringsrader görs med piltangenterna eller markering av rapporteringsrader. I editeringsfönstret kan även bandspelarknapprana användas för bläddring mellan rapporteringsraderna.

11 Sida 11/27 Visningsfönstrets utseende varierar beroende på vad som markerats under Urval, Alternativ. Vid markering i Utgå från tidigare inrapporteringar, visas urvalet Period samt en knapp för Kopiera alla. Dessa visas inte om alternativ Ny rapportering markerats. Sortering i kolumnerna Pnr, Namn, Insatskategori och Från datum kan göras. Om tillvalen Ersättningsmodulen och/eller Utförd tid avgifter används i kommunen kan två typer av rapporteringsrader finnas. Ej bearbetade rapportrader Bearbetade rapportrader Ej bearbetade rapporteringsrader är ändringsbara i visnings/editeringsfönstret. Bearbetade rapporteringsrader kan inte ändras eller tas bort. Om dessa tillval ej används finns enbart Ej bearbetade rapporteringsrader. Bearbetade rapportrader visas med färgad bakgrund i editeringsfönstret. Finns behov att komplettera med ytterligare rapportering på en enstaka person är det fullt möjligt att kopiera en enskild rad, göra ändringar och sedan spara. Bläddring mellan dessa rader görs med bandspelarknapparna i editeringsfönstret. I editeringsfönstret kan man registrering, ändra, kopiera eller ta bort rapporteringsrad. Rapportradens samtliga fält är ändringsbara i editeringsfönstret. I visningsfönstret kan enbart uppgifter avseende timmar/antal/klockslag ändras. Men via högerklickmenyn kan man ta bort eller kopiera en rapporteringsrad som är en icke bearbetad rapportrad. Bearbetade rapportrader kan endast kopieras via högerklicksmenyn.

12 Sida 12/ Lägga till ny post 1. Klicka på knappen 2. Ny-läge blir aktivt i editeringsfönstret. Välj något av följandet: Ange hela eller del av personnummer (minst 3 pos) i fältet Personummer Ange hela eller del av namn (minst 3 pos) i fältet Namn OBS! Sekelsiffra måste anges vid sök av på personnummer. Asterix(*) anges ej när sökning är på del av personnummer eller namn 3. Klicka på SökPerson knappen, dialogen; Persondialog startas. a. Markera personen. b. Klicka OK

13 Sida 13/27 4. Välj Insatskategori a. Klicka på piltangenten för att öppna boxen eller ange första bokstaven på insatskategorin. b. Använd piltangenter för att markera insatskategori. c. Tryck Enter eller mellanslagstangenten för att välja insatskategori. 5. Välj Insats a. Klicka på piltangenten för att öppna boxen eller ange första bokstaven på insatsen. b. Använd pil-tangenter för att välja insats. c. Tryck Enter eller mellanslagstangenten för att välja insatskategori. 6. Acceptera Från datum eller ange annat datum. a. Skriv datum i fältet eller välj datum från Kalender. 7. Ange Från tid(visas endast om enhet Timmar med klockslag valts). a. Skriv klockslag i fältet, välj klockslag med upp/ned pilar eller välj klockslag via Klockan. 8. Ange Enhet a. Ange Timmar. i. Visas endast om renhet Antal och Timmar, Timmar eller Timmar med klockslag valts. ii. OBS! Decimal anges med komma (,) b. Ange Antal i. Visas endast om renhet Antal eller Antal och Timmar valts. ii. OBS! Decimal anges med komma (,) 9. Tryck OK knappen för att spara och avsluta ny-läget. OK knappen blir endast tänd när man har fyllt i korrekta värden i samtliga fält.

14 Sida 14/ Avsluta ny-läge i editeringsfönstret utan att spara Tryck på Avbryt-knappen så tas den påbörjade raden bort och fokus hamnar i visningsfönstret Kopiera rad Om du vill göra fler rapporteringar på personen utan att behöva registrera om alla uppgifter. 1. Högerklicka på rapporteringsraden 2. Välj kopiera

15 Sida 15/27 3. Den nya rapporteringsraden hamnar nu på samma position som den ursprungliga. Rapport datum sätts till dagens datum och fokus hamnar på insatskategori i editeringsfönstret. 4. Gör ändring 5. Klicka på OK-knappen. OK knappen blir endast tänd när man har fyllt i korrekta värden i samtliga fält Ändra rad 1. Markera en icke bearbetad rapporteringsraden 2. Välj att antingen: Klicka på Trycka på mellanslagstangenten. 3. Gör ändring 4. Klicka på OK-knappen. OK knappen blir endast tänd när man har fyllt i korrekta värden i samtliga fält Ta bort rapporteringsrad med högerklicksmenyn Används om du vill ta bort en rapporteringsrad. 1. Högerklicka i visningsfönstret på den rapporteringsrad som ska tas bort.

16 Sida 16/27 2. Klicka på Ta bort på högerklicksmenyn 3. Välj något av följande: a. Klicka Spara om andra rapporteringar gjorts. b. Fortsätt med övriga rapporteringar, klicka Spara när dessa är genomförda. c. Enbart borttag av en rapporteringsrad kräver inte att man sparar Ta bort rapporteringsrad via editeringsfönstret 1. Markera i visningsfönstret den rapporteringsrad som ska tas bort. Uppgifterna presenteras i editeringsfönsteren. 2. Klicka på.. Rapporteringsraden tas bort i visningsfönstret. 3. Välj något av följande: d. Klicka Spara om andra rapporteringar gjorts. e. Fortsätt med övriga rapporteringar, klicka Spara när dessa är genomförda. f. Enbart borttag av en rapporteringsrad kräver inte att man sparar

17 Sida 17/ Övrig funktionalitet När man lägger till en ny rapportrad i editeringsfönstret så går det inte att välja en ny rad i visningsfönstret. Då måste man antingen färdigställa rapportraden eller avbryta den. När man ändrar en icke behandlad rapporteringsrad

18 Sida 18/ Alternativ Ny rapportering Ny rapportering innebär att alla uppgifter dvs personnummer, namn, insatskategori, insats, timmar mm manuellt registreras. Rapporteringarna kommer sedan finnas tillgängliga som underlag när man väljer Utgå från befintliga uppgifter som urval. Starta funktionen genom att: 1. Välj Utförare 2. Klicka på knappen Organisation 3. Välj organisation genom att göra något av följande: Markera organisationen

19 Sida 19/27 Klicka på knappen Expandera för att expandera hela organisationsträdet, markera organisationsenhet Klicka på pil framför organisationsenhet för att se underenheter, markera organisationsenhet 4. Klicka på knappen OK 5. Markera Ny rapportering i Rapporteringsalternativ. 6. Välj enhet 7. Välj något av följande i Period: Månad rapporteringar avser hel månad. Dag rapporteringar avser enskild dag/dagar Månad a. Markera Månad. b. Klicka på symbolen för kalender och välj månad för rapportering.

20 Sida 20/27 Dag a. Markera Dagar om rapportering ska ske på enskild dag/dagar. b. Klicka på symbolen för kalender och välj månad för rapportering. 7. Klicka Nästa. 8. Börja rapportera.

21 Sida 21/ Alternativ Utgå från tidigare inrapportering Utgå från tidigare inrapporteringar innebär att alla uppgifter som personnummer, namn, insatskategori, insats, timmar mm med fås med automatik utifrån de urval som valts. De upplästa rapportraderna kan justeras/kompletteras alternativt kopieras till en ny rapporteringsperiod i vilken ändringarna görs. Det är också möjligt att lägga till och ta bort personer. Rapportradens samtliga fält är ändringsbara i editeringsfönstret. I visningsfönstret kan enbart uppgifter avseende timmar/antal/klockslag/dubbelbemanning ändras OBS! Rapporteringsrader som bearbetats för ersättning och/eller avgifter kan inte ändras eller tas bort. Bearbetade rader visas med en färgad bakgrund och är låsta för ändring i editeringsoch visningsfönstret. Däremot är det fullt möjligt att kopiera en bearbetad rad för att därefter göra ändringar. Bläddring mellan dessa rapporteringsrader görs med bandspelarknapparna i editeringsfönstret. 8. Välj Utförare 9. Klicka på knappen Organisation

22 Sida 22/ Välj organisation genom att göra något av följande: Markera organisationen Klicka på knappen Expandera för att expandera hela organisationsträdet, markera organisationsenhet Klicka på pil framför organisationsenhet för att se underenheter, markera organisationsenhet 11. Klicka på knappen OK 12. Markera Utgår från tidigare inrapportering i Alternativ. 13. Välj enhet. 14. Klicka Nästa

23 Sida 23/ Välj någon av följande urvalsperiod: Månad Sökning och presentation av befintliga rapporteringar görs på hela månaden. Dag Sökning och presentation av befintliga rapporteringar är på enskild dag/dagar. Månad a. Markera Månad

24 Sida 24/27 b. Klicka på symbolen för kalender och välj den månad från vilken rapporteringar ska hämtas enligt valt urval. Dagar a. Markera Dagar b. Välj Från datum genom att klicka på symbolen för kalender och välj datum c. Välj Till datum genom att klicka på symbolen för kalender och välj datum.

25 Sida 25/ Bocka i Avancerad sökning för ytterligare begränsa urvalet till att visa uppgifter för en enskild insatskategori och/eller person. 17. Klicka Sök. 18. Rapporteringar visas i visningsfönstret enligt valt urval. o Rapportering kan påbörjas.

26 Sida 26/27 Skapa ny rapporteringsperiod 1. Klicka på knappen Kopiera alla för att skapa ny period för rapportering 2. Dialogen Kopiera alla framsökta rader startas a. Ange startdatum för rapportering, obligatorisk uppgift. b. Markera Vill du ha med även timmar/antal när du kopierar om dessa uppgifter ska tas med vid kopiering. Du har också möjlighet att välja Kopiera raderna till nästa månad. Funktionen används bl a vid rapportering av utförda Habiliteringstimmar för utbetalning.

27 Sida 27/27 c. Klicka OK. 3. De kopierade raderna visas i visningsfönstret och rapportering kan påbörjas. Rapportering kan göras på två sätt: Rapportering i editeringsfönstret o Alla uppgifter kan ändras Rapportering i visningsfönstret o Enbart enhet kan ändras, dvs antal, timmar, klockslag och dubbelbemanning. Oavsett vilken av ovanstående metod som används är det dessutom möjligt att ta bort, kopiera eller lägga upp en ny rapporteringsrad. Rapportering i editeringsfönstret: 1. Markera den rapporteringsrad som ska ändras. Uppgifterna visas i editeringsfönstret. 2. Klicka på för att aktivera raden för ändring eller tryck mellanslagstangenten. 3. Gör ändringar. 4. Upprepa från punkt 1 om fler rapporteringsrader ska ändras. 5. Spara genom att först klicka på valfri rapporteringsrad(sparaknappen aktiveras), därefter klicka på Spara. 6. Klicka på Tillbaka för att komma till Urvalsfönstret. Rapportering i visningsfönstret: 1. Markera enhetsfältet på första rapporteringsraden från vilken ändring som göras. 2. Gör ändring, använd tabbtangenten för att flytta till nästa rapporteringsrad som ska ändras. 3. Upprepa från punkt 2 tills alla ändringar är gjorda. 4. Spara genom att först klicka på valfri rapporteringsrad(sparaknappen aktiveras), därefter klicka på Spara. 5. Klicka på Tillbaka för att komma till Urvalsfönstret.

Användarhandledning. Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg. Version 9.5 2015-11-01

Användarhandledning. Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg. Version 9.5 2015-11-01 Användarhandledning Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg Version 9.5 2015-11-01 Sida 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning - Syfte... 3 2 Systemadministration... 4 2.1 TSS... 4 2.1.1

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06 Tillvalsbeskrivning Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2014-05-06 Sida 2/22 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Utbetalning anhörigbidrag. Version 9.3 2013-11-13

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Utbetalning anhörigbidrag. Version 9.3 2013-11-13 Handbok Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2013-11-13 Sida 2/10 Innehållsförteckning... Error! Bookmark not defined. 1... 3 1.1 Inledning - Syfte... 3 1.2 Grunduppgifter i Procapita Klartexter... 3

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 120412 1 (8) PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSLISTA...3 Visa arbetslista...3 OLIKA URVAL...3 VISA MER/VISA MINDRE...4 NY RAD I ARBETSLISTAN...4 KOLUMNERNA I ARBETSLISTAN:...5 EJ

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Procapita VoO Manual för Externa utförare.

Procapita VoO Manual för Externa utförare. Procapita VoO Manual för Externa utförare. Uppdaterad 2015-06-15 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 Inloggning för extern användare... 1 Inloggning till Procapita...

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Inkomstöverföring Procapita VoO

Inkomstöverföring Procapita VoO Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version 9.1 2011-12-01 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Tekniska

Läs mer

Skriv in direkt i Arbetslistan

Skriv in direkt i Arbetslistan Sida: 1 (5) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen Skriv in direkt i

Läs mer

Procapita VoO Handbok för utförare.

Procapita VoO Handbok för utförare. Procapita VoO Handbok för utförare. Uppdaterad 2015-04-20 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 VÄLJ ROLL... 1 MINA SIDOR... 2 AKTUELLT... 2 MINA MEDDELANDEN... 3 FLIKEN

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Handbok Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1 Om gallring...3 1.1 Klartext...5 1.2 Styruppgifter...6 2 Hantering...7 2.1 Gallringsurval...8

Läs mer

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats.

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats. Sida: 1 (6) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen eller mellan SSK som

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/85 Innehållsförteckning 1 Inledning...6 2 Bearbetning allmänt...7 3 Preliminär Avgiftsberäkning...8 3.1

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare Det här dokumentet innehåller mer utförliga förklaringar över alla de punkter som enhetschef (eller person som verkställer beställning)

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version 8.6 2009-10-19 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort...3 2 Konfiguration kund...3 2.1 Kategorispecifikt...3 2.2 Generellt...4

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Kom igång med Adela Grundskola

Kom igång med Adela Grundskola Kom igång med Adela Grundskola Publicerad 2010-06-09 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Grundskola 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01

Användarhandledning. Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01 Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01 Sida 2/9 Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Förutsättningar...3 3 Beskrivning av konverteringen...3 4 Installation...4 5 Användarhandledning...5

Läs mer

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 Handbok Aktuell besökslista Aktuell besökslista Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 PASiSW_besokslista

Läs mer

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15 Procapita Vård och Omsorg Komponentbeskrivning Version 9.1 2012-01-15 Sida 2/17 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som filserver men det

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Alfa Kommun & Landsting AB Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Senast ändrad: 2016-05-06 Version: 4.1 Dokumentansvarig: Ingrid Olsson Innehållsförteckning Alfa e-recept Partner... 3 Inledning...

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

HANDLEDNING Evolution Workflow

HANDLEDNING Evolution Workflow Evolution Workflow SIDAN 2 AV 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3 2. SAMMANFATTNING...3 3. DESIGN AV ARBETSFLÖDEN...3 3.1. BESKRIVNING AV TILLGÄNGLIGA AKTIVITETER...3 3.2. SKAPA/FÖRÄNDRA ETT FLÖDE...3

Läs mer

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling Manual Rapportera utbildning och prov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling 1 av 20 Innehållsförteckning Inloggning... 3 Rapportera utbildning... 3 Steg 1 Val av utbildningsanordnare och utbildningsdatum...

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

HANDLEDNING Evolution Workflow

HANDLEDNING Evolution Workflow Evolution Workflow SIDAN 2 AV 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...3 2. SAMMANFATTNING...3 3. DESIGN AV ARBETSFLÖDEN...3 3.1. BESKRIVNING AV TILLGÄNGLIGA AKTIVITETER...3 3.2. SKAPA/FÖRÄNDRA ETT FLÖDE...3

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Rapportera till SCB Grundskola

Rapportera till SCB Grundskola Rapportera till SCB Grundskola Publicerad 2011-07-01 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Rapportera till SCB Grundskola 1 Hantera SCB i Adela 3 Kontrollera

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Tid registrering Generellt Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Innan registrering För att en tid registrering skall kunna ske, måste

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Följande nyheter och förändringar har införts i TIDOMAT Portal version 1.3.1 efter version 1.3.0.5. Tilläggsmoduler Möjlighet att komplettera med Projekt redovisning.

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Manual för Tidbok. Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för Tidbok. Sidan 1 av 27

Manual för Tidbok. Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för Tidbok. Sidan 1 av 27 Manual för Tidbok Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2014-05-07 Reviderad:2017-07-03 Manual för Tidbok Sidan 1 av 27 Innehållsförteckning Söka tid till en vårdgivare... 3 Söka tid till flera vårdgivare...

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer