Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19"

Transkript

1 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version

2 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort Konfiguration kund Kategorispecifikt Generellt Utförd tid Konfiguration Prislista Bedömning Konfiguration Prislista Beställning Konfiguration Prislista Sammanställningar Integration ekonomisystem... 14

3 Tommy Peterson Sida 3/14 1 Funktion i stort Procapitas ersättningsmodul kan hantera tre olika modeller för ersättning: 1. Utförda insatser 2. Bedömning 3. Beställning Procapitas ersättningsmodul styrs av parametrar. I möjligaste mån används ledtexter som kommunen själv kan välja. En insatskategori kan bara använda en modell. 2 Konfiguration kund 2.1 Kategorispecifikt En grundkonfiguration måste göras för varje insatskategori

4 Tommy Peterson Sida 4/14 På bilden ovan så väljs insatskategori. De insatskategorier som redan är konfigurerade har en liten ikon framför. När man valt insatskategori skall modell väljas: utförda insatser, beställning eller bedömning. Nästa val är vilken enhet som skall ge ersättning, timmar eller antal. Välj vilket sätt som skall ligga till grund för organisationstyp, organisationen eller nyckelkodsområden. Du skall också ange på vilken insats/insatskategori som tiden för ett besök skall samlas på. 2.2 Generellt Ange grundpris om kommunen endast har ett pris för alla tjänster eller om kommunen vill välja ett fast pris med omräkningsfaktorer, exempelvis fast pris* 1.30 för tätort och *1.70 vid landsbygd. Om kommunen har flera utförare som skall ha olika pris för samma tjänst skall leverantörsavtal användas. Det vanligaste är att man i kommunen inte anger något av ovanstående. Om rutan dubbelbemanning är ifyllt så räknas dubbelbemanning ut på nedan beskrivet sätt

5 Tommy Peterson Sida 5/14 Exempel 1-3 Tiden ersätts för besök 1, eftersom tiden för besök 2 ryms inom besök 1 start och stopptid. Exempel 4 Ersätts tiden för besök start besök 1och sluttid för besök 2 Exempel 5 Ersätts tiden för start av besök 1 och sluttid för besök 3 Exempel 6 Ersätts tiden för start besök 1 och sluttid för besök 3 Alltså ingen extra ersättning för dubbelbemanning, utan enbart ersättning för tiden utanför överlappningen samt för en personal under överlappningen. Om rutan inte är ifylld så ersätts all tid oavsett om det registrerats som dubbelbemanning eller inte. Koppling mot ekonomisystem innebär att kortkoder måste nyttjas och fyllas i. Vanligast är att integration mot ekonomisystemet görs sedan man trimmat in systemet, efter ca 3 månaders drift.

6 Tommy Peterson Sida 6/14 Om frånvaro skall räknas skall rutan Ta hänsyn till frånvaro vara ifylld. Detta innebär att kommunen måste ha avgifternas frånvaromodul och en reduktionsregel skall vara vald i prislistan. Frånvaro modulen skall hantera samma enhet som ersättningen, alltså ersätts man per dygn skall frånvaron vara per dygn. Varje organisationskloss som skall ingå i ersättning skall kopplas till en organisationstyp. Organisationstyperna är generellt, glesbygd, servicehus och tätort. Generellt används för organisationsenheter som inte passar in på någon av de övriga. Markera organisation och välj organisationstyp. Vid nyckelkodsområden så dyker dessa upp där organisations syns på bilden. Markera område och välj typ enligt ovan. I kontering skall konton sättas för ansvarig utförare eller företag. Här hanteras ansvarig utförare från kommunens handläggarregister eller företag från företagsregistret. För företag förutsätts att man har en kontering för hela företaget, inte uppdelat kontomässigt för ansvariga utförare i företaget. 3 Utförd tid 3.1 Konfiguration De utförda insatserna kan mätas i tid eller antal Tid är lika med antal timmar och minuter, anges i klockslag när man kom och när man gick. Antal är detsamma som antalet besök och räknas i enheten styck. Definition av olika geografiska nivåer kan antingen göras via organisation eller nyckelkoder (Förutsätter att kommunen har nyckelkoder via SCB) Används för att särskilja olika områden för att kunna ersätta med olika priser. Dubbelbemanning hanteras utifrån att dubbelbemanning ersätts eller ersätts ej. Olika leverantörer kan ha olika priser under förutsättning att dessa regleras i leverantörsavtal. Kommunen kan av olika skäl hamna i ett läge där två eller flera leverantörer har olika pris för samma tjänst. Här avses timpris inte variabler som natt och dag eller glesbygd/tätort. Om man tvingas till detta så måste alla konfigureringar hantera leverantörsavtal för alla utförare. Man måste välja faktorer eller timpris. Detta är generellt för kommunen.

7 Tommy Peterson Sida 7/14 Timpris är det vanligaste, men ett fast pris kombinerat med faktorer kan förekomma. 3.2 Prislista Man kan konfigurera pris enligt modellerna nedan: Timpris Omräkningsfaktorer När ny prislista skall skapas så inleder man efter att man tryckt ny med att döpa den i fältet benämning. Ange period när den skall gälla. Ange vilken organisationstyp den skall hantera, observera att man kan bara ha en prislista per organisationstyp och modell. Ange belastningskonto. Ange om kategori och insats skall hanteras. Pris för varje insats. Fyll därefter i variablerna i matrisen.

8 Tommy Peterson Sida 8/14 Olika prislistor kan hantera variabler som olika tid under dygnet, exempelvis dag och natt. Olika prislistor för geografisk spridning av insatser, exempelvis glesbygd och tätort. Prislistan kan ange pris per enhet eller ett grundpris med olika faktorer. 4 Bedömning Metoden bedömning grundar sig på Procapitas bedömningsmodul. Detta innebär att kommunen måste ha modulen installerad och konfigurerad så att samma enhet för bedömning i modulen som i prislistan. Mest vanligt är att man i bedömning anger nivåer med olika pris för varje nivå. I prislistan skall då dessa nivåer anges, de skall sedan kunna utläsas från bedömningsmodulen. Flödet i beräkningen är att först så hittas senaste bedömning, nivån läses mot prislistan och därefter kontrolleras exempelvis antalet dagar som skall ersättas. Sist räknas frånvaron av. 4.1 Konfiguration Bedömning konfigureras på samma sätt som Utförd tid. Det finns en generell del samt en specifik för modellen. Ange om det är organisation eller SCB nyckelkoder om generellt, glesbygd, servicehus eller tätort skall användas.

9 Tommy Peterson Sida 9/14 Frånvaro kan hanteras under förutsättning att avgifternas frånvaromodul finns samt att det är uppsatt en reduktionsregel 4.2 Prislista Bedömning utgår ifrån nivåer. Bedömningen skall kunna hämtas från Procapitas bedömningsmodul. Ersättningen grundar sig på en bedömning där olika nivåer genererar ersättning. Senaste bedömning skall vara det som ersättningen grundas på. En begränsning är att man bara kan ha en bedömning per dag.

10 Tommy Peterson Sida 10/14 I procapitas bedömningsmodul så skall kryssrutan ersättning ska utgå samt vilken verkställighet den bedöms i vara ikryssade. Aktuell pågående verkställighet skall finnas. Ange namn på prislistan. Ange period som den skall gälla. Knyt prislistan till en typ. Exempelvis glesbygd eller tätort. Knyt prislistan till en kategori. Om det skall kopplas mot ekonomisystemet ange en kortkod för belastningskontot. Ange bedömningsnivå. Om man väljer nivå skall prislistans detaljer ange de olika nivåerna. Ange detaljer.

11 Tommy Peterson Sida 11/14 5 Beställning Modellen beställning utgår ifrån Procapitas beställningsmodul. Här skall man om man angett att en insats skall ersättas utifrån beställning och då få antalet tillfällen eller antalet timmar från denna modul. 5.1 Konfiguration Beställningen kan vara dygn, veckor, månad och årsabonnemang. Här konfigureras dessa på insatsen När ersättningen skall beräknas hämtas underlaget från verkställighetens from och tom datum.

12 Tommy Peterson Sida 12/ Prislista Beställningen hanteras i den gemensamma prislistan eller i olika nivåer som bedömning. Beställningen måste motsvara prislistan. Detta innebär att om varje enskild insats skall ersättas med olika priser skall detta anges i prislistan.

13 Tommy Peterson Sida 13/14 Ange namn på prislistan. Ange period som den skall gälla. Knyt prislistan till en typ. Exempelvis glesbygd eller tätort. Knyt prislistan till en kategori. Om det skall kopplas mot ekonomisystemet ange en kortkod för belastningskontot. Ange insats om man skall ersätta insatsen med olika priser. Prislistans detaljer ska ange de olika nivåerna, ex 1-5, 6-10 osv. Ange detaljer. 6 Sammanställningar Utprodukten som levereras är loggboken för bakgrundsjobben. Exempel För modellen utförd tid ingår sammanställningen beslutad rapporterad tid allt övrigt är kundspecifikt.

14 Tommy Peterson Sida 14/14 Kunden väljer själv om man vill beställa andra sammanställningar kundspecifikt. 7 Integration ekonomisystem Modulen kan skapa en fil för överföring till kommunens ekonomisystem. Detta är en standardintegration, som klarar de vanligaste ekonomisystemen.

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-12 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÖNER 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systembeskrivning 1 Knappar handhavande 1 Kom igång snabbt 3 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Företagsuppgifter 8 Löneparametrar 9 Personal 10 Lönearter uppläggning

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer