A n v ä n d a r m a n u a l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A n v ä n d a r m a n u a l"

Transkript

1 A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version

2 Innehåll 1 Om Palasso RESOR Starta Palasso Grundfönstret i Reserapportering Verktyg Menyval Status Sök resor Ej upplagda personer Reserapportering Inrikes Endagsförrättning Fliken Resa Fliken Utlägg Kontering av resa Kontering av utlägg - per rad Anteckning Beräkna och klarmarkera resan Makulera reseärende Komplettera tidigare reseärende innan överföring till betalning Komplettera tidigare reseärende efter överföring till betalning Korrigera tidigare reseärende efter överföring till betalning Inrikes - flerdygnsförrättning Borttagning av lönetillägg och övriga justeringar av specifikation Utrikes resa Utlägg i utländsk valuta Version 5.21

3 1 Om Palasso RESOR Palasso är ett system för inrapportering och beräkning av reseärenden. Systemet är avsett för att reseadministratörer ska rapportera reseräkningar eller hämta inrapporterade reseräkningar från Egenrapportering. 1.1 Starta Palasso Palasso når du via Medarbetarportalen under funktionen Verktyg. Under kolumnen till vänster Medarbetarportalen ligger länken Palasso. - Klicka på länken Bild 1 - Under kolumnen Inloggning (till höger) klickar du på knappen Till Palasso Bild 2 - Fyll i ditt User name (användarnamn). - Fyll i ditt Password (lösenord). - Klicka på Log In. Bild 3 3

4 - Välj Palasso Bild 4 På nedanstående bild kommer Användarnamn upp automatiskt. - Fyll i Lösenord. - Klicka på Logga in. Bild 5 När du loggat in öppnas Palasso skrivbord. Bild 6 - I Palasso skrivbord klickar du på Resor. - Klicka på Reserapportering. Bild 7 4

5 2 Grundfönstret i Reserapportering OBS! Du kan endast registrera och beräkna ett reseärende när resan är avslutad och hemkomstdatum är passerad. I Reserapportering kan du rapportera resehändelser. Bild Verktyg Överst i fönstret finns en menyrad och under 5 ikoner: a. Ny resa (Ctrl + N) ( ) b. Spara (Ctrl + S) ( ) c. Skrivbordet ((Ctrl + H) ( ) d. Visa/Dölj sidopanel (Ctrl + G) ( ) e. Uppdatera behörighet (F5) ( ) 2.2 Menyval 1. Arkiv Ny (Ctrl + N) används för att skapa ny resa. Spara (Ctrl + S) används för att spara. Stänger du utan att spara får du en kontrollfråga. 5

6 Palasso skrivbord (Ctrl + H) används för att gå tillbaka till skrivbordet. Visa/Dölj sidopanel (Ctrl + G). Uppdatera (F5)(Används inte) När du är inne i en applikation (t ex Reserapportering) kan du skapa en anpassad genväg till denna genom att dra den till Mina genvägar. När du är inne i Resor och vill ha Reserapportering som genväg, markera och dra den till Mina genvägar. Nu har du Reserapportering i Mina genvägar. Klickar du på länken kommer du till Reserapportering. Bild 9 Lägg till Mina startsidor med aktuella värden. Används på samma sätt som Lägg till Mina genvägar med aktuella värden. Kopiera (Ctrl + C) används för att kopiera en tidigare skapad resa till ett nytt reseid. Makulera (Ctrl + M) används om resan inte ska gälla t ex om resan är rapporterad på fel person eller resan inte genomfördes. Beräkna (Ctrl + B) används för att beräkna resan. Stäng avslutar RESOR. Fråga kommer om du vill avsluta Palasso 2. Redigera Klarmarkerad (Ctrl + K) används för att klarmarkera resan utan att beräkna om den. Ändringar ska beräknas.. Om du avmarkerar den kan inte resan beräknas om, t ex om du tar bort lönetillägg. Öppen för ER. Används inte. 6

7 3. Visa Alla resor för vald person (Ctrl +A). Preliminära ersättningar (Ctrl + E) visar den bild som egenrapportören ser under preliminär ersättning. 4. Rapporter Reseräkning/Reseorder skapar rapporten Reseräkning för den person som du är inne på. Utläggsbilaga (Ctrl + U) visar de utlägg som rapporterats under fliken utlägg. Om en resa kompletteras med ytterligare utlägg, efter att resan har överförts till Palasso Lön, visas samtliga utlägg på denna rapport. I rapporten Reseräkning/Reseorder visas utläggen utan datum i fältet proddat. Därefter visas datum när utbetalningen genomfördes i fältet proddat. 5. Hjälptext Än så länge visas System information 2.3 Status I Palasso Resor finns ett antal resestatusvärden. Resestatus Sparat Klar för utbetalning Överförd till LÖN Kompletterad Makulerad Beskrivning Resan är rapporterad och Reseid har skapats. Ej klarmarkerat för överföring till Palasso Lön. Reseräkningen är klar för överföring till Palasso Lön Reseräkningen är överförd till Palasso Lön för utbetalning Reseräkningen har kompletterats efter överföringen till Palasso Lön Reseräkningen är makulerad OBS! Ytterligare val finns under resestatus men används inte. 7 Version 5.21

8 2.4 Sök resor A. Du kan söka resor på Efternamn, Personnummer, Organisation, Förnamn, Personalkategori, Tjänstebenämning, Anstnr/Tjänstenr, Hemvist. Se bild 10 Till höger om fältet Personnummer klickar du på ikonen med kikaren ( ). Bild 10 I urvalsfönstret (se bilden 11), kan du göra dina urval. Om du söker på en specifik person ändrar du i fältet Börjar med (till höger om fältet Personnummer ) till Lika med. Sökningsprocessen blir snabbare. Bild 11 En resa som är rapporterad i egenrapportering eller i Palasso RESOR, kan du söka fram genom Reseid. Klicka på kikaren ( ) till höger om fältet Reseid. Du kan söka på Efternamn, Personnummer Organisation, Reseid, Förnamn, Resestatus, Status och Datum. Bild 12 Om du vill kontrollera vilken Resestatus en eller flera reseräknar har, kan du söka på Resestatus. Tänk på att i fältet för sökningsvillkor väljer du Något av för att få upp fältet med kikaren ( ). Klicka på kikaren. 8

9 Bild 13 På nedanstående bild kommer fönstret Resestatus upp (Resestatus gäller Palasso RESOR och ej Status i egenrapportering). Bild 14 Vill du begränsa sökandet, kan du klicka på knappen Filter på/av. I det blanka fältet skriver du första bokstaven och du får då upp alla alternativ. Markera raden och dubbelklicka eller klicka på knappen Välj. Knappen Filter på/av stänger du med att klicka en gång till på den. Bild 15 9

10 B. Visa resor för en specifik person. För att kunna se en resa på en person måste du vara inne på personen. Under menyn Visa markera Alla resor för vald person. Bild 16 Du får upp en eller flera rader på personen du sökte på. - Markera raden/raderna och klicka på knappen Välj. Vill du se flera händelser på resan, skrolla med rullgardinen på nedersta delen av bilden. Bild Ej upplagda personer Om du söker på en person som ännu inte är upplagd i Palasso så får du följande meddelande (Bild 18) Du tar kontakt med din lönehandläggare så lägger de först upp personen innan du rapporterar reseräkningen. Bild 18 10

11 3 Reserapportering 3.1 Inrikes Endagsförrättning I följande exempel har resenären gjort en inrikes resa över dagen. Du kan rapportera en ny resa på två olika sätt. a. Du anger personnummer direkt i Reserapportering. b. Du kan välja Ny under Arkiv i menyraden. c. Du kan klicka på ikonen ( ) som ligger under menyraden. d. Du kan även trycka på (Ctrl + N) tangenter. Fönstret Ny resa öppnas. OBS! Redan här väljer du om du ska rapportera en inrikes- eller utrikesresa. Gränssnittet i kommande fönster påverkas av ditt val. Du kan ändra ditt val av inrikes- utrikesresa om du upptäcker att det är fel. Bild 19 - Välj Inrikes. - Klicka på OK. - Fyll i fälten för Avresa Fr o m (datum), Kl,, (tiden hemifrån eller från jobbet), och i fälten för Hemresa T o m (datum), Kl, (tiden du kom hem eller till jobbet). 11

12 Bild 20 - Fyll i fältet Resmål - Fyll i fältet Ändamål. - Välj i fältet Resezon Endagsförrättning. - Fältet Avtal med texten Lokalt avtal är förvalt och kan inte ändras. - Klicka på ikonen för spara ( ) eller Ctrl + S. Nästa bild kommer upp Bild Fliken Resa Resan har fått ett Reseid,, fälten Avresa, Hemresa, Resezon har ifyllts och fältet Status har fått värde Sparad. 12

13 När du sparar uppgifterna blir flera fält i denna flik tillgängliga på nedersta delen av bilden och dessutom får du tillgång till övriga flikar. - I fältet Måltider markerar du de måltider som resenären angett. Har inte resenären fått några måltider markera Inga måltider - I fältet Bilersättning anger du Antal km om resenären har använt bil. Förslagsraden (gul markering ) skapas. Vill du välja Skattefri bilersättning kan du göra när du klickar i fältet under Avtal eller klickar på pilen neråt. 3.3 Fliken Utlägg I denna flik anger du de utlägg som resenären har haft. Bild 22 Det finns en rad som förslag med händelsen som ligger som första val ( ) - I fältet Löneart kan du antingen ange Lönearten eller klicka på kikaren för att välja. - I fönstret Sök Löneart kan du klicka på knappen Filter på/av. - Skriv under benämning taxi i, du får upp raden med taxi inrikes. Markera raden och dubbelklicka eller klicka på knappen Välj. Bild 23 I Palasso RESOR används knappen Tabb på tangentbordet. När du har valt taxi inrikes då ifylls fältet Löneart med lönearten Lönearten styr vilka fält som ska fyllas i. - Klicka på knappen Tabb för att komma till de fält som du skall fylla i. Bild 24 13

14 - Ange under Apris hela beloppet inklusive moms. Moms skapas med automatik och visas i fältet Varav moms. Stämmer inte beloppet mot kvittot kan detta ändras. - I fältet Verif anger du kvittonas numrering. Den information som skrivs i fältet visas också på Utläggsbilagan. Bild 25 - Finns det flera utlägg klicka på knapen Ny rad och rapportera som ovan. Har du fyllt i fel uppgifter pgifter kan du markera raden och klicka på knappen Ta bort. - Under fältet Status ser du ikonen med ett utropstecken i blått ( ) Detta betyder att nya uppgifter har rapporteras som måste sparas. I fliken Utlägg står en siffra inom parentes. Detta visar hur många utlägg som du har rapporterat. 3.4 Kontering av resa A.. De konteringar som finns upplagda sedan tidigare visas kan du välja i rullisten under Namn. - Klicka i fält Namn och välj kontering. B. Du kan även rapportera en engångskontering på resan, direkt på bilden, utan att behöva gå in under kontering. Då förutsätts att den konteringen avser 100% eftersom endast en rad är giltig. - Fyll i Ansvar.. Asterisken uppger att fältet är obligatoriskt. - Fyll i Verksamhet.. Asterisken uppger att fältet är obligatoriskt. - Fyll i eventuellt Fritt. Kikaren bredvid varje fält ger dig möjlighet att göra sökningar på respektive fält. Bild 26 14

15 C. Skapa konteringssträng. - Klicka på knappen Kontering.. Se bild 27 - Ange Ansvar, Verksamhet och eventuellt Fritt. - Ange Konteringsnamn.. Fältet är obligatoriskt. Skapar du flera konteringssträngar tänk på att namnet ska vara unikt. - Rapporterar du direkt i Engångskontering (längst ner), behöver du inte fylla i Konteringsnamn.. Fältet fylls i automatiskt med resans Reseid.. Du behöver inte ens fylla i T o m datum eftersom fältet fylls i automatiskt med dagens datum. Denna kontering gäller under 3 månader. - Fältet Andel% är gråmarkerad. Vill du dela konteringen i olika procent (%) gör du detta i fliken kontering på själva Reserapportering. Har du fyllt i fel uppgifter kan du klicka på knappen Rensa och börja om igen. Bild 27 - Klicka på knappen Lägg till / Uppdatera. Konteringssträngen flyttas under Konteringar för t ex Anna Andersson) Bild 28 - Klicka även på knappen Spara.. - Stäng fönstret kontering och klicka i det blanka fältet Namn under Koppla kontering som är markerad med ( ). Klicka på konteringsträngen. Konteringen under Status Status har fått ett blått utropstecken. Bild 29 Vill du fördela konteringen i olika andelar (%) gör du följande: - Klicka på knappen Ny rad - Välj konteringssträng och ange Andel. - Välj en till konteringssträng och ange Andel. 15

16 Bild 30 OBS! Summan Andel skall alltid vara 100. I fliken kontering visas inom () hur många konteringssträngar har du använd för denna resa. Bild 31 När du kommer tillbaka till fliken Koppla kontering och markerar en konteringsrad och klickar på knappen Info visar Palasso information om konteringen. Bild Kontering av utlägg - per rad - Markera en sparad utläggsrad och klicka på Kontering. Fönstret kontering öppnas och du kan avvikelsekontera det inrapporterade utlägget. Bild 33 16

17 OBS! här måste du veta konteringssträngen. - Klicka på knappen Uppdatera mina konteringar - Klicka på knappen Stäng och spara. Längst ner till höger på bilden. Bild 34 Nu ser du att utlägget är avvikelsekonterat genom att det finns en markering i fältet Kontering. 3.5 Anteckning Här kan du göra en notering som kan vara bra att veta om resan. Bild Beräkna och klarmarkera resan När du har rapporterat resan skall du beräkna den. Välj Beräkna under Arkiv i menyraden eller trycka på Ctrl + B. När beräkningen är klar visas beräkningsresultatet i ett nytt fönster, Utlägg. Bild 36 I fönstret Utlägg ser du, på nedersta delen av bilden, resultatet av beräkningen. 17

18 Knapparna till höger Ändningar ska beräknas om och Klarmarkerad är förvalda. Om du vill förhindra möjligheten att beräkna resan igen så ska du avmarkera Ändringar ska beräknas om Detta gör du om du har påverkat den automatiska uträkningen manuellt. (Se avsnitt endast traktamente. Klicka på OK. Om resenären inte har fått några måltider kommer upp en varning där systemet frågar om du skall rapportera några måltider. Bild 37 Klicka på Nej Resan har nu fått status Klar för utbetalning. Bild 38 Gå till menyraden under Rapporter, och välj Reseräkning/Reseorder eller tryck på Ctrl + R. Du får underlaget Reseräkning som du kontrollerar och sedan skriver ut. Har du rapporterat utlägg på resan väljer du Utläggsbilaga eller trycker du Ctrl + U. Bild 39 18

19 Skriv ut utläggsbilagan och häfta fast kvittona. 3.7 Makulera reseärende Makulera reseärende gör vi endast om det inte går att ändra eller om resan är rapporterad på fel person. Du kan makulera en resa som är Sparad eller Klar för utbetalning - Sök fram resan - Klicka på Arkiv i menyraden - Välj Makulera eller tryck på Ctrl + M. Bild 40 Fönstret Makulera kommer upp. - Klicka på Ja. Bild 41 Resan har nu fått status Makulerad Bild 42 19

20 3.8 Komplettera tidigare reseärende innan överföring till betalning Du kan alltid ändra på ett reseärende när den har status Sparad eller Klar för utbetalning. - Sök fram resan. - Gör dina ändringar. - Kontrollera. OBS! Glöm inte att Beräkna och markera Klar för utbetalning när du har gjort dina ändringar. 3.9 Komplettera tidigare reseärende efter överföring till betalning Även om reseärendet är överfört till lönesystemet för betalning kan du alltid göra en eller flera kompletteringar. Kompletteringar görs endast på Utlägg. - Klicka på fliken Utlägg. - Klicka på knappen Ny rad. - Välj Löneart och rapportera Apris. - Rapportera Verif. Bild 43 Klicka på Spara i menyraden eller tryck på Ctrl + S. Resan har fått status Kompletterad. Bild Korrigera tidigare reseärende efter överföring till betalning - Klicka på fliken Utlägg. - Klicka på Ny rad. - Välj den löneart som du vill korrigera. - Markera knappen Korr. - Klicka på ikonen spara (under menyn i översta delen av bilden) eller tryck på Ctrl + S. 20

21 Bild 45 Resan har fått status Kompletterad. Bild 46 Kontrollera på nedersta delen av bilden under Reseräkning att rätt belopp utbetalas eller dras av. Bild Inrikes - flerdygnsförrättning Flerdygnsförrättning rapporterar du på samma sätt som Endagsförrättning Borttagning av lönetillägg och övriga justeringar av specifikation Om resenären inte vill ha lönetillägg men vill ha traktamente kvar (inrikes flerdygnsförrättning) kan du ta bort lönetilläggen när du har beräknat ett reseärende och får upp fönstret Utlägg. - Markera raden du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort.. Under Status får du en röd markering ( ). - Klicka knappen OK. - Avmarkera Ändringar ska beräknas om. - Markera Klarmarkerad så att resan får status Klar för utbetalning 21

22 Bild 48 - Gå till menyrad och klicka på Rapporter. - Välj Reseräkning/Reseorder eller tryck på Ctrl + R. Skriv ut Reseräkning som visar att lönetillägg inte betalas ut. Bild 49 22

23 3.13 Utrikes resa - Klicka på ikonen Ny eller tryck Ctrl + N. - Markera Utrikes. - Klicka på OK. - Börja med att rapportera Avresa och Hemresa. Även på utrikes resor måste du alltid börja med att rapportera avresa och hemresa. - Klicka på ikonen Spara eller tryck Ctrl + S - Klicka på fliken Utrikes. - Lämnar bostaden/arbetet är ifyllt. Uppgifterna kommer från Avresa under fliken Resa. - Rapportera Datum och Kl under Lämnar Sverige (när planet lyfter). - Under Tid i annat land klickar du i rullisten för Land. - Rapportera Datum och Kl under Ankommer till Sverige (när planet landar). - Klicka i fältet och välj land. Genom att skriva första bokstaven i landet går sökningen fortare. - Rapportera datum och klockslag, lokal tid, när du ankommer och lämnar landet. Bild 50 I övriga flikarna rapporterar du som på Inrikes resa Utlägg i utländsk valuta - Sök lönearten för utlägget. - Markera lönearten (Klicka på Tabb tangenten). - Ange Kurs (det går att skriva högst 6 decimaler). Bild Ange belopp i utländsk valuta - I fältet Verif anger du de olika kvittonas numrering. Denna information visas också på Utläggsbilagan. 23

24 - Är utlägget i SEK rapporterar du 1 i kursen och sedan ditt belopp. Har du flera utlägg klicka på Ny rad. Bild 52 24

1. Utrikes - flerdygnsförrättning

1. Utrikes - flerdygnsförrättning 1. Utrikes - flerdygnsförrättning Se Resehandbok under länken http://www.pa.adm.gu.se/resor - Klicka på Resor i funktionsträdet. - Du kommer alltid in på en ny resa. - Har du fler än en anställning kan

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri 2012-01-30 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd UKK Kicki Konpan Susanne Nastri Om du har frågor hör gärna av dig till Birgitta Fröjd 021-10

Läs mer

Palasso RES. Lathund Resenär

Palasso RES. Lathund Resenär Palasso RES Lathund Resenär Innehåll Palasso RES... 1 Logga in i Egenrapporteringen... 2 Resor... 3 Inledning... 3 Registrera ny resa... 4 Inrikes resa... 5 Nattraktamente... 5 Registrera måltider... 5

Läs mer

I Egenrapportering - resor kan du:

I Egenrapportering - resor kan du: LATHUND I Egenrapportering - resor kan du: söka fram dina egna tidigare registrerade reseärenden. registrera ett nytt reseärende. ändra på uppgifter tills du har överlämnat ärendet till granskaren. skicka

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

Tur o Retur. registrering av reseräkning. INSTRUKTION för reseräkningsprogrammet Tur o Retur. Personalavdelningen Anette Deremar Mörk

Tur o Retur. registrering av reseräkning. INSTRUKTION för reseräkningsprogrammet Tur o Retur. Personalavdelningen Anette Deremar Mörk Tur o Retur registrering av reseräkning Personalavdelningen Anette Deremar Mörk 041019 INSTRUKTION för reseräkningsprogrammet Tur o Retur sid Instruktion 1 Inloggning 2 Registrering av ny inrikesresa 5

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

HEROMA RESE ANVÄNDARMANUAL FÖR RESERÄKNING I HEROMA

HEROMA RESE ANVÄNDARMANUAL FÖR RESERÄKNING I HEROMA HEROMA RESE ANVÄNDARMANUAL FÖR RESERÄKNING I HEROMA 2014-09-25 1 Innehållsförteckning 1 Inloggning... 3 2 Verktygsfält... 4 3 Registrera reseräkning... 4 3.1 Reseräkning Information... 4 3.1.1 Reseräkning

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Lathund Registrera Hogia Travel

Lathund Registrera Hogia Travel Lathund Registrera Hogia Travel Registrera reseräkningar Hogia Travels webbklient består av flera olika flikar. Webbläsare Använd Firefox eller Google Chrome. Internet Explorer bör ej användas. Reseräkning

Läs mer

MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING. 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor

MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING. 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor Vad ska jag rapportera? Innan du åker på din resa skall du göra en resebeställning. Rapportera

Läs mer

Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle

Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle Instruktion 2015-10-02 1.0 D-2015-050382 1(13) HEROMA RESE LFV - SNABBGUIDE INRIKES RESA KONTERAD PÅ HEMKOSTNADSSTÄLLE Heroma Rese LFV Snabbguide- Inrikes resa konterad pa hemkostnadssta lle Instruktion

Läs mer

SÅ SKAPAR DU EN RESERÄKNING

SÅ SKAPAR DU EN RESERÄKNING SÅ SKAPAR DU EN RESERÄKNING UTLÄGG OCH BILERSÄTTNING SAMT RESA INRIKES/UTRIKES Skapad av Diana Kajsmark/Katarina Danielson Reviderad 2014-03- 25 UTLÄGG OCH BILERSÄTTNING OBS! Inga utlägg/reseräkningar

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet.

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet. Föräldraledighet 1 Föräldraledighet (Alfa 8 kap. 2-6 ) samt Lokalt Kollektivavtal: http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/kollektivavtal/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen.

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet utan lön 1 Ledighet utan lön (Alfa 9 kap. 8-9 ) samt Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. 1. Enskild angelägenhet dag 1-5 Ledighet på grund av privata skäl för högst

Läs mer

Utrikes resa i HR-res

Utrikes resa i HR-res Personalavdelningen 2010-08-27 1 av 9 Utrikes resa i HR-res 1. Välj Reseräkningar och klicka på Resenärsuppg./Ny reseräkning. Har du flera befattningar, markera den befattning du ska resa för. Klicka sedan

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Semester 1 Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. Semester Välj Ledigheter i

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet med lön 1 Ledigheter med lön (Alfa 9 kap. 1-3 ) samt Se även Regler i Egenrapportering hemsida i Medarbetarportalen. 1. Släktangelägenhet Du har rätt till ledighet utan löneavdrag under max10

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN FÖR DIG SOM BESLUTAR, YTTRAR ELLER TAR DEL AV Redigerad 015-10-16 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... INSTÄLLNINGAR... Skicka

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil

BOKA RESOR I KTH-RES. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se. Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil BOKA RESOR I KTH-RES Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil Flik: Person Kontrollera att förnamn och efternamn är rätt stavade

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Web Förhandling Grundutbildning Chef 2012-11-07 Sid 1 (8) Innehållsförteckning Personec Förhandling Web... 2 Inloggning... 2 Förhandling web... 2 Fliken Inställningar...

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om

Läs mer

Agda Entré - Reseräkning, Utlägg och Körjournal

Agda Entré - Reseräkning, Utlägg och Körjournal AET-2007.2-V1.0-Sparad 2007-07-05-TA-Senast Uppdaterad 2012-08-23 11:24 Viktiga punkter att tänka på! Agda Entré - Reseräkning, Utlägg och Körjournal Utlägg/Representation etc. En rad per kvitto. Var noga

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30

PALASSO Egenrapportering Användarhandbok. Version 5.30 Rev R 2012-03-30 PALASSO Egenrapportering Användarhandbok Version 5.30 Rev R 2012-03-30 Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 PALASSO EGENRAPPORTERING Revision R Mars 2012 Dokumentbeteckning: Användarhandbok Logica

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

LATHUND FLEX TIDREDOVISNING, RESERÄKNING OCH UTLÄGG

LATHUND FLEX TIDREDOVISNING, RESERÄKNING OCH UTLÄGG 131121 LATHUND FLEX TIDREDOVISNING, RESERÄKNING OCH UTLÄGG Innehållsförteckning klicka på rad för att komma direkt till sidan INLOGGNINGSANVISNINGAR... 2 INMATNING AV KOD, PROJEKT, TID, FRÅNVARO... 3 UTTAG

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer)

Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer) Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer) Börja med att logga in i FLEX portalen genom att skriva in http://df23dmz01.cloudapp.net/ (Viktigt att ni tillåter pop-up fönster om ni får

Läs mer

Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg

Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg Heroma Reseräkning Inrikes resa Kilometerers/Utlägg 2011-04-06 1 Gå in i Personalportalen i Självservice och välj Reseräkning Välj reseräkning i meny och sedan ny reseräkning och välj därefter: Inrikes,

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Manual för Personec Travel

Manual för Personec Travel Manual för Personec Travel Viktigt! För reseräkningar gäller from nu att samtliga kvitton skall skickas till Aditro. I manualen som skickades ut tidigare stod att kvitton först skall skickas till attesterande

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vid problem kontakta gärna vår travel manager, Magda Ousi, ank 9657, magdao@kth.se

Vid problem kontakta gärna vår travel manager, Magda Ousi, ank 9657, magdao@kth.se PA/KTH-RES/20101206 BOKA RESOR I KTH-RES Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se Följande uppgifter är obligatoriska att uppdateras i KTH-RES/Min profil Flik: Person Kontrollera att förnamn och efternamn

Läs mer

Kontek Travel Användarguide

Kontek Travel Användarguide Kontek Travel Användarguide 2 Innehållsförteckning Arbetsflöde / Översikt Logga in Registrera reseräkning Resa Utlägg/Avdrag Representation Körjournal Spara och kontrollera Klarmarkera reseräkningen Skriva

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Instruktioner för rapportering i Payroll

Instruktioner för rapportering i Payroll Instruktioner för rapportering i Payroll Dessa instruktioner kommer förklara för dig som förtroendevald hur du rapporterar i det nya rapporteringssystemet Payroll. Payroll är en webbtjänst och går att

Läs mer

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund.

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund. PA/KTH-RES/20130410 BOKA RESOR I KTH-RES För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se SKAPA

Läs mer

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual Weblord 2015-09-02 1 Inledning Anmälan görs i Weblord som arbetar direkt mot Västfastigheters fastighetssystem Landlord. I Weblord

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Expense - Reseräkning

Expense - Reseräkning Vi tar bort allt krångel! Skriv din reseräkning vart du vill, när du vill på en knapptryckning räknar Expense fram alla skattefria och skattepliktiga ersättningar i samband med din resa. Givetvis efter

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0 Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.5.0 Publicerad 2013-12-10 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Administrera CSN uppgifter Knapparna Spara och Exportera

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer