Procapita VoO Handbok för utförare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Procapita VoO Handbok för utförare."

Transkript

1 Procapita VoO Handbok för utförare. Uppdaterad

2 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 VÄLJ ROLL... 1 MINA SIDOR... 2 AKTUELLT... 2 MINA MEDDELANDEN... 3 FLIKEN ÖVERSIKT... 3 FLIKEN LÄS... 4 FLIKEN SKRIV... 4 ADRESSBOK... 5 ADMINISTRERA MINA ADRESSER... 6 FLIKEN MINA SÄNDLISTOR... 7 Skapa ny lista... 7 Ändra lista... 7 Ta bort lista... 7 Läskvitto... 7 BESTÄLLNING... 8 Hämta beställning från Mina sidor... 8 Söka fram ny beställning från verkställigheten MINA AKTER VERKSTÄLLIGHETEN BESTÄLLNINGAR Ta in beställning Verkställa beställning Fliken beställning Skriva ut beställning FLIKEN INSATSER Fliken placering Placera resurs Avsluta Verkställigheten PERSONBILDEN Fliken person Fliken Uppgifter Person Extraflik SOCIAL DOKUMENTATION. HÄNDELSE AV VIKT Beskrivning Dokumentera Överföring av Social dokumentation från Phoniro (Mobipen) GENOMFÖRANDEPLAN Fakta Insatser Anteckningar Uppföljning Visa Skriva ut Genomförandeplan Skapa genomförandeplan Dokumentera livsområden Skapa uppföljning Skriv ut genomförandeplan Uppdatera genomförandeplan... 31

3 FÄLTBESKRIVNING VERKSTÄLLIGHET Avbryt verkställighet Info Beslut FÄLTBESKRIVNING VERKTYGSRADEN Byt utförare Utförarhistorik Hjälp Kortkommandon SAMMANSTÄLLNINGAR OCH SÖKURVAL SÖKVERKTYG Sökurval Termurval Resultat SAMMANSTÄLLNINGSVERKTYGET BESLUTAD RAPPORTERAD TID Urval Sök rapporterad tid Sök utifrån beslutad tid Sök utifrån en enskild brukare Urval insatskategori Resultat EM UNDERLAG UTFÖRDA INSATSER Urval OM PROCAPITA VÅRD OCH OMSORG TANGENTBORD/KORTKOMMANDON VERKTYGSRADERNA... 40

4 1 Inloggning till Procapita VoO Inloggning Klicka på ikonen för Procapita VoO som finns på skrivbordet eller i startmenyn. Här anger ni användarnamn och engångslösenordet. Dessa uppgifter finns på behörighetsbeviset som ni fått av systemförvaltaren. Vid första inloggningen till Procapita ska ni byta engångslösenordet mot ett eget. Det nya lösenordet skall bestå av 8-16 tecken, varav minst två ska vara siffror. Lösenordet gäller i 90 dagar. Klicka sedan på OK. Vid problem kontakta systemförvaltaren för Procapita VoO. Välj roll Om ni har flera behörigheter i systemet ska aktuell roll väljas. Välj den roll ni vill arbeta med och avsluta med OK. Om ni endast har en roll visas inte denna bild utan ni kommer direkt in i Procapita.

5 2 Mina sidor Aktuellt Efter inloggningen hamnar ni på sidan Mina sidor. I Navigeringslisten till vänster, finns funktioner som till exempel Sammanställningsverktyget, Månadsrapportering, och KIR. Till höger finns bilden aktuellt. Den kan se olika ut beroende på vilken roll ni har. Högerklicka eller dubbelklicka på rubrikerna och ni kommer till respektive bild. Exemplet visar vad som är aktuellt för rollen Utförare. Ni kan till exempel se: 1. Anteckningar 2. Nya meddelanden 3. Beställningar att verkställa 1 2 3

6 3 Mina meddelanden I Procapita kan ni skicka och ta emot meddelanden från andra användare eller grupper av användare i systemet. Då det är ett internt meddelandesystem inom Procapita så går det utmärkt att skicka både namn och hela personnummer. Funktionen Mina Meddelanden består av tre flikar, Översikt, Läs och Skriv. Fliken Översikt visar till vänster listan Mina Mappar med mapparna Inkorg och Skickade. Mina meddelanden startar ni från Mina sidor sidan eller med hjälp av den gula brevsymbolen uppe till vänster på Mina akter sidan. Fliken Översikt När ni startar Mina meddelanden kommer ni direkt till Översikten. I listan Mina meddelanden presenteras dina meddelanden med det äldsta först. För varje meddelande visas när det är avsänt, meddelandets rubrik samt vem som är avsändare. Ni markerar meddelandet, högerklickar eller trycker Enter för att läsa ett meddelande.

7 4 Fliken Läs När ni i Översikten öppnar ett meddelande förflyttas ni automatiskt till fliken Läs. När ni läst meddelandet har ni möjligheter att svara och/eller vidarebefordra meddelandet. Ni kan också skriva ut meddelandet och/eller ta bort det. Fliken Skriv Fliken väljer ni när ni skall skicka ett nytt meddelande. När ni läser ett meddelande och klickar på svara eller vidarebefordra öppnas fliken Skriv automatiskt. Det inkommande meddelandet visas och ni skriver ditt svar. För att skicka ett meddelande så klicka på symbolen skicka meddelande.

8 5 Adressbok Knappen öppnar en dialog som visar din personliga adressbok, Mina adresser samt den generella adressboken, Globala adresser. Globala adresser visar alla användare som finns i Procapita VoO Välj mottagare till ditt meddelande genom att markera en eller flera adresser. 2. För över den/dem till Mottagare med högerpilen samt klicka OK.

9 6 Administrera Mina Adresser Knappen öppnar en dialog där ni kan välja mottagare från de Globala adresserna till Mina adresser samt skapa egna sändlistor. Det går att lägga till enstaka personer eller göra sändlistor Välj mottagare till ditt meddelande genom att markera en eller flera användare.(för att markera flera användare, håll ner Ctrl-knappen) i listan Globala adresser och klicka sedan på de personer som ska väljas. 2. För över den valda personen till Mina Adresser med högerpilen samt klicka på Spara.

10 7 Fliken Mina Sändlistor Här kan ni skapa egna sändlistor på de personer ni behöver skicka till mest. I listan Adresser visas alla användare av Mina meddelanden Skapa ny lista 1. Klicka på Skapa ny lista 2. Skriv in ett lämpligt namn i fältet namn på lista 3. Markera de användare som skall finnas på listan och för över dessa till Mottagare med hjälp av högerpilen. 4. Klicka på Spara lista. Ändra lista 5. Markera den lista ni skall ändra. 4. Gör dina ändringar och klicka på Spara lista Ta bort lista 5. Markera den lista ni skall ta bort. 6. Klicka på Ta bort lista. Läskvitto 7. Markerar ni här ser ni när mottagaren läst ditt meddelande.

11 8 Beställning Hämta beställning från Mina sidor Det finns två sätt att verkställa beställningar, från Mina sidor eller Mina akter. Beställningarna är lagda på en samordnarfunktion för respektive utförare. Funktionen kan till exempel heta Sam, HTJ Bro. Ett annat alternativ är att söka fram beställningen från verkställigheten. Se mer detaljer för detta under kapitlet Verkställighet. 1 2 Inställningen för att söka fram utförarens beställningar görs genom att: 1. Markera rubriken, Beställningar att verkställa. 2. Högerklicka och välj Filter. 3. Välj din utförare

12 När ni fått fram beställningarna markerar ni en beställning, välj höger musknapp, nu visas två val, Visa beställningstext och Gå till verkställighet LOV. 5. Välj visa beställningstext och du får fram en dialogruta där du kan läsa beställningstexten och skriva ut den innan beställningen verkställts. 6. Välj Gå till verkställighet nu kommer du vidare till verkställighetsbilden. För att verkställa beställningen se kapitel Verkställigheten Söka fram ny beställning från verkställigheten. Se vidare under kapitel verkställighet

13 10 Mina akter För att se brukarens akter väljer ni sidan Mina akter. I Navigeringslisten till vänster, ser ni som utförare brukarens akter, innehållande verkställighet, social dokumentation och genomförandplan. Ni ser endast de akter som ni har behörighet till. Ni väljer vilken verkställighet ni vill ta fram genom att dubbelklickar på den. Verkställigheten I översta delen av fönstret visas generell information om verkställigheten. Fönstret har tre flikar Beställningar, Insatser och Placering. Genom att klicka på respektive flik navigeras ni till rätt bild.

14 11 Beställningar Det går att söka fram beställningar direkt från verkställigheten Dialogen visar dina nya beställningar. Beställningarna visas med den äldsta beställningen först. Om en person har mer än en beställning är det viktigt att ni hämtar in dem i kronologisk ordning, äldst först. Annars går inte de äldre beställningarna att verkställa. Nu kan Procapita skapa insatsernas perioder och starta verkställigheten korrekt. För varje beställning presenteras beställningens period, vem beställningen avser, insatskategori samt beställare. Informationen presenteras i kolumner som ni kan sortera. Även här kan ni högerklicka och välja att läsa och/eller skriva ut beställningstexten. Vi rekommenderar att ni skriver ut beställningstexten från verkställigheten när ni verkställt beställningen Ta in beställning För att ta fram Beställningar att verkställa/inkomna beställningar: 1. Sök fram en brukare, vilken som helst. 2. Öppna en befintlig verkställighet, vilken som helst. Nu tänds nya symboler upp i verktygsmenyn 3. Om ingen verkställighet finns, markera mappen SOL/LSS, högerklicka och öppna en tom verkställighet. 4. Klicka på knappen Beställningar att verkställa. 5. Välj utförare och sök fram beställningarna genom att klicka på knappen med en liten kikare på. 6. Markera en beställning 7. Klicka sedan på den röda inspelningsknappen.(den som är i mitten)

15 12 Verkställa beställning 1. När beställningen hämtas in kommer dialogen Ta in beställning fram. 2. Kontrollera att det är rätt utförare och rätt organisation. Ändra här om det inte stämmer. 3. Klicka på OK

16 13 4. Se till att verkställighetsdatum blir det datum som insatsen startar, inte beställningens datum. Ändra om det inte stämmer innan ni sparar. Sedan går det inte att ändra. 5. Spara. Nu är beställningen verkställd.

17 14 Fliken beställning Fliken Beställning visar dina beställningar med respektive beställningstext. När du tar in en beställning hamnar du alltid på denna flik. Skriva ut beställning Markera beställningen. Beställningstexten kan nu läsas i fönstret till höger, 2. Markera skrivarikonen i verktygsraden eller välj arkiv-skriv ut i menyraden. 3. Välj beställning CDS. 4. Klicka på knappen CDS

18 Välj rätt utskrifts-mall. Gäller det till exempel hemtjänst väljs mallen Beställning hemtjänst etc. 6. Bocka för inställningen sök och förhandsgranska direkt.(görs endast första gången) 7 Nu visas förhandsgranskningen av beställningstexten 7. Skriv ut med hjälp av skrivarikonen uppe till vänster.

19 16 Fliken Insatser Fliken Insatser visar verkställighetens insatser med dess perioder, detaljer och texter. Om du går in på en befintlig verkställighet kommer du oftast in på denna flik Markera insatsen, se till att det är rätt datum på perioden. 2. Här kan datumet på perioden justeras. 3. Här kan noteringar för insatsen komma ifrån biståndshandläggaren. 4. Spara.

20 17 Fliken placering På fliken Placering kan du söka fram dina resurser och placerar dessa på respektive insats. En utförare kan ha olika resurser (arbetslag) som till exempel utför olika insatser (service/omvårdnad). Om ni vill ha olika arbetslag så kontakta systemförvaltaren Placera resurs Här visas samtliga beställda insatser. Finns flera detaljer till en insats visas en rad för varje detalj. Varje rad är från början markerad och kommer att få den resurs som ni söker fram. Om enstaka insats inte skall någon resurs avmarkeras dessa. Ändra resurs 1. Avmarkera de insatser/detaljer som eventuellt skall ha annan resurs 2. Välj Resursregister, Typ av resurs, Resurs samt tryck pil upp. 3. Markera eventuellt de insatser som ska ändras. 4. Markera Rensa placering 5. Välj Resursregister, Typ av resurs, Resurs samt tryck pil upp 6. Tryck Spara när ni är klar med placeringen.

21 18 Under fliken insatser ändras nu färgen till gul på insatsernas mappar samt visar placerad resurs längst till höger i detaljraden. Avsluta Verkställigheten. Verkställigheten ska alltid avslutas när: Brukaren avlider. Brukaren flyttar till annan kommun Brukaren byter utförare. Brukaren avslutar alla insatser inom verkställigheten. Datum och avslutsorsak skall alltid anges Klicka på knappen Avsluta verkställighet. 2. Fyll i avslutsdatum. 3. Välj avslutsorsak. 4. Klicka på OK. När detta är gjort registreras med automatik tom datum på insatsperioden, verkställigheten och beställningen.

22 19 Personbilden Genom att välja rubriken Person får ni fram personuppgifter om sökt brukare. Här kan uppgifter om brukaren och dess närstående läggas till. Bilden består av två flikar. Person och Uppgifter person. Fliken person Under fliken person finns de adressuppgifter om personen som finns i Procapita samt från folkbokföringen. Ändra dessa när förändringar sker. Sekretessuppgifter ska inte skrivas in här.

23 20 Fliken Uppgifter Person Under fliken Uppgifter Person kan uppgifter läggas till. Klicka på Lägg till knappen eller dubbelklicka i respektive fält Närstående Här kan anhörigas/god man/god vän med mera anges. Uppgifter om när och hur de kan kontaktas. 2. Kontaktperson Här kan biståndshandläggare, sjukgymnast, distriktssköterska med mera anges. 3. Övriga uppgifter Här kan uppgifter som kan anses vara av betydelse skrivas. Det kan finnas information om till exempel, hur stor lägenheten är, om det finns hiss, vilken våning den ligger på med mera. Det kan också finnas en vägbeskrivning. 4. Boende. Här ska information anges om när brukaren flyttade in i boendet, respektive flyttade ut/avled. Det ska också anges om det gäller ett särskilt boende(sol) eller ett annat boende (LSS, HVB). Uppgifterna används för statistik som skickas in varje månad till SCB.

24 21 Extraflik Extrafliken är en funktion som gör det möjligt att enkelt nå information på aktuell brukare eller annan brukare, utan lämna pågående brukares uppgifter. Extrafliken aktiveras, antingen genom högerklicka med markören ställd vid sidan om flikarna som visas i arbetsytan, eller via kortkommandot Ctrl+shift+F. För att återgå och stänga extrafliken, klicka på den flik ni befann dig på innan extrafliken aktiverades. Lista med valbara Extraflikar: Person Person annan person Uppgift Person Uppgift person annan person Dokumentation annan person Enbart rubriken Person, innebär att en extraflik öppnas med den upplästa brukarens uppgifter. Rubriken till exempel Person annan person innebär att en extraflik öppnas, inga uppgifter läses upp och annan brukare kan sökas fram.

25 22 Social dokumentation. Händelse av vikt Beskrivning 1. Rubrikträd - I rubrikträdet finns de rubriker som det är möjligt att dokumentera på. För Social journal finns rubriken Händelse av vikt 2. Läsfönster - Här går det inte att skriva något utan bara visning av den text som är skriven. 3. Skrivfönster - Här skrivs texten för dokumentation. 4. Skriva ut - Markera de rader som du vill läsa eller skriva ut. Det går även att skriva ut direkt med knappen Direktutskrift. 5. Lista - Lista presenterar sökresultat på all dokumentation i trädet. 6. Borttagen - Borttagen presenterar borttagna texter, dessa texter går att kopiera. 7. Översikt - Översikten presenterar all dokumentation som finns på brukaren där användaren är behörig att läsa Dokumentera 8. Välj verkställighet där det ska dokumenteras. Om flera verkställigheter finns, välj den verkställighet där den största delen av insatserna utförs. 9. Markera fliken Dokumentation 10. Markera rubriken Händelser av vikt, högerklicka och välj ny. 11. Skriv in dokumentationen 12. Spara och signera. Signerar gör du med samma lösenord som du har till Inloggningen i Procapita.

26 23 Överföring av Social dokumentation från Phoniro (Mobipen) Idag dokumenterar hemtjänsten i ett externt system, Phoniro (Mobipen). Dokumentationen förs över från Phoniro till Procapita per automatik. Det finns två olika anteckningsblanketter i Phoniro, en för Social dokumentation, Händelse av vikt, och en för arbetsanteckningar. Blanketterna har olika färg för att tydligt skilja på de olika typerna av dokumentation. Bara den gula blanketten med social dokumentation Händelse av vikt, förs över till Procapita. 1. Gul blankett för Social Dokumentation/händelser av vikt, ska användas då ni skriver socialdokumentation i Phoniro Care. Följ föreskrift SOSFS 2014:5 samt er rutin om dokumentation. Det är den här dokumentationen som förs över till Procapita. 2. Rosa blankett Arbetsanteckningar kan ni frivilligt använda om vi vill ha en möjlighet att kommunicera med varandra i arbetet. På blankett arbetsanteckningar ska ni inte skriva händelser av vikt i genomförandet (SOSFS 2014:5). Arbetsanteckningar sparas inte utan kommer att rensas automatiskt ur Phoniro efter 5 dagar.

27 24 Genomförandeplan Genomförandeplanen består av en faktadel, arbetsbeskrivning, dagliga anteckningar samt uppföljning. Du kopplar beslut, insatser till planen. Fakta Fliken Fakta visar de uppgifter som gäller generellt för genomförandeplanen samt vilka beslut och verkställda insatser som är kopplade till planen.

28 25 Insatser Fliken Insatser visar de insatser med sina detaljer och eventuella texter som kopplade till genomförandeplanen. I textfältet skriver du hur insatserna skall utföras, mål, delmål, hur, när etc.

29 26 Anteckningar Fliken Anteckningar används till dagliga anteckningar Det är inget vi ska använda oss av Uppföljning Fliken Uppföljning. Här skriver du sammanfattningar och uppföljning av genomförandeplanen Du kan göra flera uppföljningar av din genomförandeplan.

30 27 Visa Fliken Visa. Här ser du all information från flikarna Fakta, Insats och Uppföljning. Skriva ut Genomförandeplan När du skriver ut genomförandeplanen har du tre mallar att välja mellan. Genomförandeplan som omfattar all information förutom anteckningarna. Genomförandeplan Arbetsdel som omfattar insatserna samt anteckningarna Genomförandeplan Uppföljning som omfattar planens uppföljningar.

31 28 Skapa genomförandeplan När du startar en genomförandeplan kommer du först till fliken Fakta. Längst upp skriver du in de uppgifter som gäller generellt för din plan, upprättandedatum, ansvarig samt uppföljning. Här visas vem som upprättat planen. Kopplingar finns till personens pågående beslut och verkställda insatser. Du kan också ange delaktighet, övrig information, övriga deltagare, kontakter, närstående, övriga uppgifter och/eller boende. Hämtas ifrån Personbilden Välj fliken Genomförandeplan när du har verkställigheten i arbetsytan. 2. Fyll i Datum för upprättande och Ansvarig samt skriv in Planerat uppföljningsdatum 3. Markera de beslut och insatser som skall ingå i genomförandeplanen. 4. Markera om kunden har varit delaktig i upprättandet. Denna markering ska användas när kunden själv varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplanen eller om kunden företrätts av anhörig eller annan legal företrädare vid upprättandet av planen. 5. Fortsätt med att fylla i Övriga deltagare, välj Kontakter, Närstående, Övriga uppgifter, Boende samt skriv eventuell Övrig information. 6. Klicka på Spara längst uppe till vänster på sidan.(syns inte på denna bild)

32 29 Dokumentera livsområden Välj fliken Insats 2. Välj insats 3. Klicka ner fördefinierade rubriker med från Frastexter 4. Markera ett livsområde och skriv in under respektive rubrik hur denna skall utföras i textfältet 5. Fortsätt med övriga livsområden. 6. Klicka på Spara längst uppe till vänster på sidan.(syns inte på denna bild)

33 30 Skapa uppföljning Sammanfattningar och uppföljning av genomförandeplanen skriver du in i på fliken Uppföljning. Du kan göra flera uppföljningar av din genomförandeplan Välj fliken Uppföljning 2. Skriv in din text. i textfältet. 3. Fyll i Datum för Planerat uppföljningsdatum 4. Klicka på Spara längst uppe till vänster på sidan.(syns inte på denna bild)

34 31 Skriv ut genomförandeplan 1. Tryck på skrivaren med grön prick i verktygsraden, välj mall Genomförandeplan 2. Välj Granska och skriv ut från granskningsläget, eller välj Skriv ut. 1. Genomförandeplanen ska skrivas under av brukaren/legal företrädare och ansvarig för genomförandeplan. Underskriven genomförandeplan ska läggas i brukarens akt samt en kopia lämnas till den enskilde. 2. Skriv en anteckning i social journal om att genomförandeplan upprättats. 3. Skicka ett meddelande i Procapita till ansvarig biståndshandläggare om att Genomförandeplan är upprättad. Uppdatera genomförandeplan Om personen ha en befintlig genomförandeplan får du möjlighet att kopiera den befintliga när du skall göra en ny. De uppgifter som kopieras är ansvarig, övriga deltagare, kontakter, närstående, övriga uppgifter, boende, övrig information, kopplade beslut och insatser, samt insatstexter. Det under förutsättning att de gäller i förhållande till den nya planen. 1. Sök fram brukare och klicka på fliken Genomförandeplan. 2. Klicka på Ny i menyraden uppe till vänster. 3. Klicka på Ja för att kopiera. 4. Redigera den nya planen efter aktuellt status och spara. Den föregående genomförandeplanen går fortfarande att läsa, men inte att ändra i.

35 32 Fältbeskrivning verkställighet Endast dokumentation Knappen startar CDS och är endast tillgänglig om brukaren saknar en pågående verkställighet. Ni kan dokumentera i CDS utan att din beställning eller beslut verkställs. Avsluta verkställighet Knappen öppnar dialogen Avsluta verkställighet. Avsluta verkställighet: - Skriv in avslutsdatum, avslutsorsak samt tryck OK. Till och med datum sätts också på insatserna, beslutets verkställighet, beställningens tom-datum och verkställigheten. Öppna verkställighet: - Om ni avslutat en verkställighet av misstag, kontakta systemförvaltaren. Avbryt verkställighet Knappen öppnar dialogen Avbryt verkställighet och används av de som har tillvalet sammanställningen Ej verkställda beslut. Avbryter verkställigheten vid ett längre avbrott, till exempel längre sjukhusvistelse med mera. I översta listan visas de beslut som är pågående i verkställigheten. Markera i verkställigheten det beslut som skall avbrytas samt tryck Ny rad. En rad med det markerade beslutet skapas i nedre listan. Skriv in datum i kolumnen Avbrytsdatum. I kolumnen Kommentar skriver ni in anledningen till att verkställigheten avbryts. Tryck OK. Beslut som har avbrytsdatum kommer att visas på Sammanställningen Ej verkställda beslut tills ni skriver in ett datum i kolumnen Avbryt tom. Ni kan avbryta verkställigheten på ett beslut flera gånger. I så fall skapar ni ny rad i nedre listan. Info Beslut I dialogen visas de beslut som ingår i verkställigheten. För varje beslut visas beslutsdatum, beslutets giltighet samt när beställningen är verkställd. Om insatserna avslutas tidigare än beställningen avser ska datumen justeras. Det är viktigt att det görs för att statistik till socialstyrelsen blir ska blir rätt.

36 33 Fältbeskrivning verktygsraden I verktygsraden finns förutom generella knappar även knappar specifika för verkställigheten. Byt utförare Funktionen används endast när en verkställighet och dess dokumentation skall flyttas från en utförare till en annan, tex. när en utförare slutar, eller flyttas till en annan del i organisationen. I dialogen kan ni ändra Utförare, Organisation samt Gäller fr.o.m. Utförarhistorik I dialogen visas de förändringar som gjorts på utförare/organisation med det senaste först. För varje byte visas datum, utförare, och organisation. Ni har möjlighet att justera samtliga datum förutom startdatumet för verkställigheten. Hjälp Här kan hjälpavsnitt från olika delar av Procapita sökas fram. Kortkommandon Funktion Visa mer/mindre Ny Person Sök Rapportera Skriv ut Välj organisation Kalender from Kalender tom Tangent Ctrl + Alt + V Ctrl + Alt + R Ctrl + Alt + B Ctrl + Alt + M Ctrl + Alt + P Ctrl + Alt + O Ctrl + Alt + F Ctrl + Alt + T

37 34 Sammanställningar och sökurval Sökverktyg Generellt för Procapita gäller att i princip alla inlagda uppgifter skall vara sökningsbara. Det finns möjlighet att själv välja vilka uppgifter som skall presenteras och hur dessa skall bearbetas. Det kan till exempel gälla att skicka en viss typ av utskrift till utvalda personer eller söka utredningar av viss typ. Sökurval Klicka på sökknappen 2. Välj sökalternativ i listrutan för sökmängd. 3. Det finns tre valbara flikar längst ner. Sökurval, Termurval och Resultat. På termurval har ni möjlighet att påverka vilka kolumner med informations om kommer med på din sökning. 4. När urvalet är gjort, klicka på Sök.

38 35 Termurval

39 36 Resultat

40 37 Sammanställningsverktyget Inom verksamheten finns behov av olika typer av rapporter och sammanställningar för bland annat uppföljning. Beslutad rapporterad tid Sammanställningen visar de brukare som har registrerade uppgifter för utförd tid och det jämförs mot brukarens beslutade tid. Urval Urval görs utifrån tre områden: Från en utförare, beslutsfattare eller brukare. 1. Välj sammanställningen från fältet sammanställningar. 2. Period för utförd tid, välj ÅÅMM som avses Sök rapporterad tid 3. Utförare Välj utförare, organisation och alla underenheter. Vill ni bara söka på organisation, välj ingen i rutan ansvarig utförare Sök utifrån beslutad tid 4. Beslutsfattare Välj beslutsfattare, organisation och alla underenheter. Vill ni bara söka på organisation, välj ingen i rutan beslutsfattare

41 38 Sök utifrån en enskild brukare 5. Skriv personnummer och sök fram personen med sökknappen Urval insatskategori 6. Välj enstaka eller flera insatskategorier genom att markera i kryssrutan. Om ni vill välja alla så markerar ni i kryssrutan Alla insatskategorier Resultat Totalt: Visar total utförd tid på sökurvalet Personnr: Visar kundens personnummer Namn: Visar kundens namn From: Visar beslutets from datum Tom: Visar beslutets tom datum Beslutad tid: Den beslutade tiden för insatskategorin Insatskategori: Visar insatskategori Utförd tid: Visar all inrapporterad tid på insatskategorin och kunden Diff: Visar differensen i tid mellan beslutad och utförd tid %: Visar differens i procent mellan beslutad tid och utförd tid DB: Visar den tid som man faktiskt varit två eller flera samtidigt+ hos kunden (OBS ej ersättningsbar tid) Bearbetad: Visar status, JA är lika med att slutlig körning genomförts på posten. NEJ är lika med att posten fortfarande kan ändras.

42 39 EM Underlag utförda insatser Sammanställningen visar de timmar som är aktuella för ersättning till respektive utförare. Timmarna beräknas utifrån den tid som finns i Utförd tid och som har bearbetats i Ersättningen. Det går även att visa avböjda besök Urval 1. Period - Fyll i år och månad. Sammanställningen visar ersättning för de timmar som skett under den månad ni anger. 2. Välj Utförare - Sammanställningen visar ersättning för de timmar som finns för vald utförare. Gör ni inget val visas samtliga utförare. Uppgiften kan kombineras med Organisation. 3. Välj Organisation - Sammanställningen visar summan för ersättning som finns för vald organisation. Gör ni inget val visas hela organisationen. Kan kombineras med Utförare. På individnivå visas även timmar. 4. Välj Åldersgrupp - Välj Alla, Över 65 eller Under Välj vilken information som ska väljas Visa även bearbetade, insatser, bara totalt för organisationen, bara avböjda besök. 6. Sök fram resultatet 7. Spara/Skriv ut resultatet - Välj knappen Spara eller Skriv ut. För att skriva ut markerar ni utskriftsmallen och väljer sedan utskrift eller granska i dialogen som öppnas. För att spara resultatet till fil. Välj då Spara.

43 40 Om Procapita Vård och Omsorg Tangentbord/kortkommandon I Procapita Vård och Omsorg kan man använda både tangentbord och mus. Om ni inte använder mus gäller som i andra Windowsbaserade program att ni använder Alt + understruken bokstav när ni väljer i menyer. Musen används på följande sätt: Peka Dra Klicka Nibbelklicka Snabbmeny Flytta musen så att spetsen är innan för området eller på knappen ni önskar peka på. Håll ned vänster musknapp medan ni drar musen. Tryck ned och släpp vänster musknapp. Klicka snabbt två gånger med vänster musknapp. Tryck på höger musknapp Om ni är vänsterhänt kan ni i Windows, Kontrollpanel, definiera om knapparna på musen så att höger musknapp används istället för vänster. Ni kan välja samtliga menykommandon med tangentbordet. Tryck på ALT + den understrukna bokstaven i menynamnet, och tryck därefter på den understrukna bokstaven i kommandonamnet. Ctrl + Shift + B Sökverktyget Ctrl + Shift + K Personsök i Navigeringslistan. Ctrl + Shift + tabb Bläddra mellan flikarna Ctrl + Shift + F6 Hopp mellan delfönster Ctrl + Alt + Home Hopp till Personsökfältet i Navigeringslistan. Ctrl + Shift + A Ctrl + Shift + M Ctrl + Shift + S Ctrl + Shift + I Ctrl + Shift + E Ctrl + Shift + Home Ctrl + Shift + Vpil Ctrl + Shift + Enter Ctrl + Shift + Hpil Ctrl + Shift + End Inställningar Mina Personer/Patienter Senaste.. Mina Bevakningar Mina Meddelande Första posten i sökresultatet. Föregående posten i sökresultatet. Markerad post i sökresultatet. Nästa posten i sökresultatet. Sista posten i sökresultatet. Verktygsraderna Direkt under menyraden finns två så kallad verktygsrader. I verktygsrad ett, den översta, finns knappar som utför kommandon i Procapita. När ni för muspekaren över knapparna visas en förklaring. De knappar som saknar funktionstangenter når ni via menyn Verktyg, Alt + V. Är någon knapp inte aktuell i ett fönster är denna nedtonad, grå..

44 41 Funktion Ny Spara Ta bort Skriv ut Sök/urval Klipp ut Kopiera Klistra in Anteckningar Bevakning CDS Hjälpavsnitt Stäng fönstret Tangent Ctrl + N Ctrl + S Ctrl + D Ctrl + P Ctrl + B Ctrl + X Ctrl + C Ctrl + V Ctrl + A Ctrl + I Ctrl + E F1 Alt + F4

45 42 I verktygsrad två finns förutom knappar som utför kommandon i Procapita två fält för personnummer samt i förkommande fall fält för tex journal. Ni förflyttar dig mellan verktygsraden och fönstret med Ctrl + Shift + Home Funktion Tangent Sök person Enter eller Ctrl + K Första uppgiften från sök/urval Ctrl + Home Föregående uppgift från sök/urval Ctrl + Vänsterpil Uppgift som är markerad i sök/urval Ctrl + Enter Nästa uppgift från sök/urval Ctrl + Högerpil Sista uppgiften från sök/urval Ctrl + End

Procapita VoO Manual för Externa utförare.

Procapita VoO Manual för Externa utförare. Procapita VoO Manual för Externa utförare. Uppdaterad 2015-06-15 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 Inloggning för extern användare... 1 Inloggning till Procapita...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

Procapita + Hälso- och sjukvård

Procapita + Hälso- och sjukvård Procapita + Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 79 Bakgrund: 090504 övergick hälso- och sjukvårdspersonalen i Mölndals Stad Vård och Omsorg till att arbeta i en gemensam journalstruktur enligt uppdrag från

Läs mer

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare Det här dokumentet innehåller mer utförliga förklaringar över alla de punkter som enhetschef (eller person som verkställer beställning)

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA.

MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA. 1 (16) MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA. 1. Leta upp fönstret Aktuellt. Det kan du göra antingen via navigeringslistan Aktuellt eller via A-knappen ovanför personnummerfältet.

Läs mer

MANUAL FÖR ATT STARTA OCH FÖLJA UPP EN GENOMFÖRANDEPLAN I VERKSTÄLLIGHET SOL/LSS I PROCAPITA.

MANUAL FÖR ATT STARTA OCH FÖLJA UPP EN GENOMFÖRANDEPLAN I VERKSTÄLLIGHET SOL/LSS I PROCAPITA. 2013-09-03 1 (14) MANUAL FÖR ATT STARTA OCH FÖLJA UPP EN GENOMFÖRANDEPLAN I VERKSTÄLLIGHET SOL/LSS I PROCAPITA. 1. Fyll i helt eller del av personnummer eller namn på den aktuella brukaren och tryck på

Läs mer

PROCAPITA + LATHUND HSL

PROCAPITA + LATHUND HSL 120412 2015-10-12 PROCAPITA + LATHUND HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROCAPITA +... 4 MENYRAD... 5 SÖK- OCH SAMMANSTÄLLNINGSVERKTYG... 6 KOMMANDON I CDS... 6 ALLMÄN VERKTYGSRAD... 7 SÖKRAD... 8 COMBO-BOX...

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Läsa och dokumentera i Sol

Läsa och dokumentera i Sol Läsa och dokumentera i Sol 1. När du loggar in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. Byt sida genom att klicka på fliken Utredning/Verkställighet. 2. Sök upp aktuell person och välj den verkställighet

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 120412 1 (8) PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSLISTA...3 Visa arbetslista...3 OLIKA URVAL...3 VISA MER/VISA MINDRE...4 NY RAD I ARBETSLISTAN...4 KOLUMNERNA I ARBETSLISTAN:...5 EJ

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver K Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning Växla användare Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Skapa Genomförandeplan

Skapa Genomförandeplan Skapa Genomförandeplan 1. Gå till Utredning/Verkställighet. 2. Sök upp brukaren som du ska göra en genomförandeplan för. 3. Gå in på brukarens verkställighet genom att dubbelklicka på raden (verkställigheten).

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Uppdrag/beställning HSL

Uppdrag/beställning HSL 2014-10-03 Vård- och omsorgsförvaltningen Uppdrag/beställning HSL Lathund för Hälso-sjukvårdspersonal Innehåll Nytt uppdrag... 2 Komplettering av tidigare beställning... 5 Bevakning (möjlighet till egen

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA 1 (24) VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA Lathund för enhetschefer vårdboende 2 Innehåll Verkställa beställningar... 3 Avsluta verkställigheten...11 När vårdtagare byter vårdboende...14 Skicka bevakning

Läs mer

Anteckningar. 1.Dubbelklicka på Anteckningar. 2.Skriv din text i rutan. Spara. 4. Din text blir synlig här

Anteckningar. 1.Dubbelklicka på Anteckningar. 2.Skriv din text i rutan. Spara. 4. Din text blir synlig här Sida: 1 (8) När du loggar in kommer du till bilden, härifrån kan du skicka och ta emot meddelanden i en mailfunktion. Du kan göra egna anteckningar för påminna dig själv om ex viktiga möten. Du får en

Läs mer

Kortkommandon i COSMIC

Kortkommandon i COSMIC 1 (7) Utfärdare sdatum i COSMIC Cambio 2014-04-25 i COSMIC Cambio + Healthcare Systems AB Brigadgatan 14, 587 58 Linköping 013-20 03 00 Ringvägen 100, 118 60 Stockholm 08-691 49 00 www.cambio.se 2 (7)

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2 Sida 2 av 25 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

Skriv in direkt i Arbetslistan

Skriv in direkt i Arbetslistan Sida: 1 (5) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen Skriv in direkt i

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Meddix ÖV SIP. Ta fram den enskilde som planering ska göras på genom att välja Person därefter Översikt personer:

Meddix ÖV SIP. Ta fram den enskilde som planering ska göras på genom att välja Person därefter Översikt personer: Meddix ÖV SIP Skapa en SIP individuell samordnad plan Ta fram den enskilde som planering ska göras på genom att välja Person därefter Översikt personer: Skriv in personnummer (t.ex. 195003077524), välj

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Projektmodulen I VITEC SÄLJSTÖD MARS 2013 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Handbok Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1 Om gallring...3 1.1 Klartext...5 1.2 Styruppgifter...6 2 Hantering...7 2.1 Gallringsurval...8

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Diarienummer: IT Lathund Genomförandewebben Gäller från: 2015-11-12 Gäller för: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Fastställd av: Treserva resursperson Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling Din guide till Ändra tillhörighetskoppling Januari 2013 Innehåll BAKGRUND... 3 Fastighetsutdrag... 3 Koppling objekt - internt företag... 4 Koppling användare - internt företag... 6 KORTKOMMANDON... 8

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014

Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014 Seminarium - Funktioner i nuvarande Vodok Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Utgivare: Stadsledningskontoret, it-avdelningen Kontaktperson: Katja Jensfelt 3 (11) Sammanfattning Följande material är en sammanfattning

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats.

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats. Sida: 1 (6) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen eller mellan SSK som

Läs mer

Inställningstips Windows 10

Inställningstips Windows 10 @ Inställningstips Windows 10 2015-08-13 För att anpassa din dator med Windows 10. 1. Navigera till Skrivbordet (Windows+D) och höger-klicka med musen: 2. Tryck pil ner till Anpassa 3. Tryck Enter Inställningstips

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Verkställa beställningar på Korttidsboende

Verkställa beställningar på Korttidsboende Verkställa beställningar på Korttidsboende Skapad 150529 av Eva-Lotta Benzeriane 1 VERKSTÄLLA 150529 På mina sidor hämtar man beställningarna under beställningar att verkställa. Får man inte beställningar

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06 Tillvalsbeskrivning Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2014-05-06 Sida 2/22 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 Handbok Aktuell besökslista Aktuell besökslista Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 PASiSW_besokslista

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Logga in med din användaridentitet och lösenord.

Logga in med din användaridentitet och lösenord. Dokumentnamn: Lathund Procapita Boendehandledare Sida: 1 (4) Logga in med din användaridentitet och lösenord. Första bilden du kommer till är Centralen Mina sidor. Denna sida visar information som är riktat

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Sida 1 av 14 Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Nu när vi går över från FC till Outlook kan det vara viktigt att alla vet vad som förväntas av var och en i användningen

Läs mer

Manual Individuell Genomförandeplan

Manual Individuell Genomförandeplan Manual Individuell Genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Individuell Genomförandeplan Denna plan används inom Kvarboende när den enskilde inte har fått en bedömning som utgår från IBIC.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Kom igång med Adela Barnomsorg

Kom igång med Adela Barnomsorg Kom igång med Adela Barnomsorg Publicerad 2011-05-03 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Barnomsorg 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Kortkommandon i COSMIC

Kortkommandon i COSMIC 1 (11) Utfärdare sdatum i COSMIC Cambio 2015-10-02 i COSMIC Cambio + Healthcare Systems AB Universitetsvägen 14, SE-583 30 Linköping, Sweden +46 13 20 03 00 Drottninggatan 89, SE-136 60 Stockholm, Sweden

Läs mer

Apotekets e-beställning

Apotekets e-beställning Apotekets e-beställning Så här beställer Du från Apoteket via nätet. 1. LOGGA IN Dubbelklicka på apoteksikonen på bildskärmen eller öppna webbläsaren (Internet Explorer eller Netscape) och skriv adressen:

Läs mer

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion Sid 1 (21) Lathund Journalanteckningar och Meddelandefunktion utförare Sid 2 (21) Innehållsförteckning 1 Releasehantering... 3 2 Skapa journal/arbetsanteckning... 4 2.1 Skapa journal från kundens process...

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

För omvårdnads- och omsorgspersonal. maj 2016

För omvårdnads- och omsorgspersonal. maj 2016 För omvårdnads- och omsorgspersonal maj 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggning omvårdnads- och omsorgspersonal... 3 Skriva ny journalanteckning SoL eller LSS... 4 Skriv/läs-fält samt frastexter... 5 Läsa

Läs mer