TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr v8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8"

Transkript

1 1 TES Mobil Användarmanual

2 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion Vad kan man göra med TES Mobil? Vad är en RFID-tag? Olika hantering på olika mobiltelefoner Rekommendationer angående val av mobiltelefon Förberedelser Registrera mobiltelefonen i DM Logga in på DM Definiera mobil för GPRS-kommunikation Logga ut Hämta över användare från TES Installera programmet på mobiltelefonen Ladda hem och installera programmet Installation av RFID-tag Lägga in RFID-tag på vårdtagare i TES Placera RFID-tag hemma hos vårdtagaren Starta TES Mobil och logga in Starta och logga in Planerade besök Utföra planerade besök Rapportera avvikelser inställt eller framflyttat besök Titta på ett planerat besök utan att utföra det Oplanerat besök Utföra ett oplanerat besök utan RFID-tag Utföra ett oplanerat besök med RFID-tag Avslutade besök Se på avslutade besök Dölja programmet Genvägar Ringa samtal Visa händelseloggen Skicka händelseloggen Knapplås Logga ut och avsluta Logga ut Avsluta... 12

3 3 1 Introduktion 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil? Med TES Mobil har personalen hela sitt schema i mobiltelefonens display. Alla de planerade besöken finns listade, med information om vårdtagaren och de insatser som ska utföras. Personalen kan enkelt rapportera sina insatser eller eventuella avvikelser direkt i mobiltelefonen. Även oplanerade besök kan rapporteras via TES Mobil. 1.2 Vad är en RFID-tag? För att ge ytterligare säkerhet kan man använda TES Mobil med RFID-taggar. En RFID-tag (ett klistermärke med ett ID-nummer, se bilden till höger) placeras då hemma hos varje vårdtagare. När personalen kommer till vårdtagaren startar och avslutar de besöket genom att hålla mobiltelefonen mot denna tag, och på så sätt registreras att personalen varit på plats. Fortsättningsvis i manualen anges RFID-tag på de ställen där handhavandet med RFID-tag skiljer sig mot handhavandet utan. 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner Hur man hanterar TES Mobil exempelvis vilka knappar man ska trycka på för att göra vissa val, kan skilja sig åt mellan olika modeller på mobiltelefoner. Framför allt är det stor skillnad beroende på om mobiltelefonen har pekskärm eller inte. Denna manual är i första hand skriven utifrån att man använder en mobiltelefon som inte har pekskärm. Om man använder en mobil med pekskärm så trycker man helt enkelt direkt i displayen på de knappar, flikar eller det alternativ i en lista man vill välja. På grund av att TES Mobil kan användas på många olika mobiltelefonsmodeller kan inte manualen alltid beskriva exakt hur man ska trycka för att göra olika saker, utan den är mer generell. Exempelvis kommer vi i denna manual använda begreppet Bekräfta-knappen, vilket avser den knapp som används för att bekräfta ett val. Bekräfta-knappen ser olika ut och är placerad på olika ställen på mobiltelefonsmodellerna men en vanlig placering är i mitten, strax under displayen. Även knapparna för att bläddra höger, vänster, uppåt och nedåt kan se olika ut. 1.4 Rekommendationer angående val av mobiltelefon I dokumentet STT Mobile minimikrav på mobiltelefon listas vilka krav som ställs på en mobiltelefon för att det ska gå att köra TES Mobil på den. Där listas också modeller som STT Condigi rekommenderar. Om kommunen/företaget redan har mobiltelefoner i bruk, och vill veta om dessa går att använda, undersök då om modellen uppfyller de tekniska kraven som listats i dokumentet STT Mobile minimikrav på mobiltelefon. Om den gör det, kontakta STT Condigi och be att få telefonen testad. En modell testar vi utan kostnad, vill man ha flera mobiltelefonmodeller testade debiteras detta. Dokumentet STT Mobile minimikrav på mobiltelefon hittar du på

4 4 2 Förberedelser För att TES Mobil ska kunna köras på en mobiltelefon måste mobiltelefonen registreras i DM80. Dessutom ska användaren finnas registrerad med användarnamn och lösenord i TES. Obs! Användaren måste ha ett lösenord, annars kommer det inte att fungera. 2.1 Registrera mobiltelefonen i DM80 För att registrera mobiltelefonen i DM80, gör enligt nedan Logga in på DM80 Skriv in DM80 s IP-adress i en web-browser och tryck Enter Du hamnar då på en inloggningssida Fyll i ditt användarnamn och lösenord Klicka på Logga in Definiera mobil för GPRS-kommunikation Klicka på Distributioner Klicka på Lägg till enhet Välj enhetstyp Mobil GPRS Ange ett namn för enheten. Tänk på att namnet bör vara beskrivande så att det går att förstå vilken enhet som avses Fyll i mobiltelefonens telefonnummer Användarnamn och lösenord behöver inte fyllas i, detta hämtas från TES (se avsnitt 2.2) Bocka i kryssrutan för insatsrapportering Klicka på Lägg till Enheten läggs då till i listan över systemenheter För att lägga till fler enheter är det bara att upprepa Logga ut Klicka på Logga ut uppe i vänstra hörnet 2.2 Hämta över användare från TES Användaren är i TES Mobil inte knuten till en särskild mobiltelefon, utan hämtas över från TES. Det betyder att användaren måste finnas registrerad, med användarnamn och lösenord, i TES för att kunna logga in på TES Mobil. Obs! Användaren måste ha ett lösenord, annars kommer det inte att fungera. Användarna som finns registrerade i TES och deras lösenord hämtas över till DM80 en gång per dygn (som standard, det går att ändra). Vill man inte vänta ett dygn finns en funktion i DM80s systemmeny som man kan köra, som också gör en hämtning av användare från TES. Även vid omstart av DM80 görs en hämtning.

5 5 3 Installera programmet på mobiltelefonen För att använda TES Mobil måste ett program installeras i den mobiltelefon som ska användas. Observera att tillvägagångssättet kan vara olika, beroende på vilken modell av mobiltelefon du använder, så det kan hända att instruktionen nedan inte stämmer helt och hållet med det som gäller för just din telefon. Behöver du hjälp, kontakta vår support på Ladda hem och installera programmet Programmet laddas ner från en webbsida. Hur man får åtkomst till internet skiljer sig åt mellan olika modeller och märken på mobiltelefoner. En vanlig väg är att internet-/webbikonen finns antingen direkt i huvudmenyn eller under Multimedia. Gå till webbsida mobile.sttcondigi.com Öppna den fil vars namn slutar på.jad och välj Installera När/om du får frågan var filen ska sparas, välj att spara den i telefonminnet och tryck sedan Fortsätt När säkerhetsvarningen kommer, tryck på Fortsätt Filen tankas nu ner till din mobiltelefon och installeras När installationen är slutförd får du en fråga om du vill starta programmet, tryck då på Ja och sidan för inställningar kommer upp Under Internetadress till centralen (DM80) fyller du i adressen till den DM80 larmmottagare som ska användas. (detta får du från den som är ansvarig för systemet) Skriv in mobiltelefonnumret till den aktuella mobiltelefonen, utan bindestreck, mellanrum eller landskod Tryck på Spara Därefter visas en dialogruta om man vill tillåta midlet att ansluta till internet. Välj då Ja, alltid och tryck sedan Fortsätt Nu försöker mobiltelefonen att ansluta till DM80 Lägg gärna in programmet TES Mobil som en genväg, i enlighet med instruktionerna för din modell av mobiltelefon, så är det lättare att hitta programmet sen

6 6 4 Installation av RFID-tag 4.1 Lägga in RFID-tag på vårdtagare i TES Innan en RFID-tag placeras hemma hos vårdtagaren ska den registreras i TES. För att göra det, följ instruktionen nedan. (För att kunna lägga in en RFID-tag på en vårdtagare krävs att man lägst har TES version ) Starta TES Web Klicka på Sök vårdtagare Leta upp den vårdtagare vars RFID-tag du vill lägga in Klicka på fliken Utförare. Där finns en ruta med rubriken RFID Tag Ta nu en mobiltelefon med TES Mobil och RFID Logga in på TES Mobil Scanna den RFID-tag som ska placeras hos vårdtagaren Skriv in det ID-nummer som visas i telefonens display i den avsedda rutan i TES Web Tryck på Spara Obs! Om den RFID-tag du ska använda tidigare har varit placerad hos en annan vårdtagare, måste den först raderas därifrån innan den kan programmeras in på en ny vårdtagare. 4.2 Placera RFID-tag hemma hos vårdtagaren När RFID-taggen väl är registrerad på rätt vårdtagare i TES är det bara att klistra upp den på lämplig plats hemma hos vårdtagaren. Obs! Tänk på detta vid val av placering: RFID-taggen får inte klistras på metallytor, då det kan göra att den slutar fungera. RFID-taggen ska placeras på en plats där temperaturen håller sig mellan 0 och 40 C.

7 7 5 Starta TES Mobil och logga in För att kunna ta emot larm på mobiltelefonen måste programmet vara igång, och man måste vara inloggad mot DM80. För att kunna logga in behöver du ett användarnamn och lösenord. Detta får du av den som är ansvarig för systemet. 5.1 Starta och logga in Starta TES Mobil (via genvägen du skapat eller via listan över installerade program) När inloggningssidan visas ska du ange användarnamn. Har du varit inloggad tidigare finns ditt användarnamn sparat, men första gången måste du skriva in det. När användarnamnsrutan är markerad (har röd kant) tryck på bekräfta-knappen för att få upp en lista över användare. Tryck med nedåt-/uppåt-knapparna för att markera rätt användare och tryck på Välj. o Om ditt användarnamn inte finns med i listan, markera Annan användare och tryck på Välj. Tryck sedan ännu en gång på bekräfta-knappen för att få upp ett textinmatningsfönster där du kan skriva in ditt användarnamn. Tryck bekräfta-knappen för att spara. Fyll i ditt lösenord genom att markera lösenordsrutan och sedan trycka på bekräfta-knappen för att få upp ett textinmatningsfönster där du kan skriva in ditt lösenord. Tryck på bekräfta-knappen för att spara. Tryck på Logga in Eventuellt får du nu en fråga om du vill tillåta internetanslutning, svara i så fall Ja på denna genom att trycka på bekräfta-knappen Nu visas en lista över de grupper som användaren tillhör. Markera den grupp du vill logga in i, och tryck Välj grupp. Nu hämtas besöken som är planerade på användaren in. Obs! Om mobiltelefonen försökt ansluta mot DM80 tre gånger utan att lyckas kommer en liten varningstriangel att visas uppe i det vänstra hörnet. Denna kan dyka upp även medan man är inloggad och betyder då att mobiltelefonen inte har någon kontakt med DM80 och därmed inte kan ta emot information från eller skicka information till DM80. Varningstriangeln försvinner när mobiltelefonen åter lyckats ansluta till DM80.

8 8 6 Planerade besök När en användare är inloggad i en grupp är standard-vyn en lista över alla besök som är planerade på den användaren från och med 1 timme bakåt och 25 timmar framåt. 6.1 Utföra planerade besök När du är på plats hos en vårdtagare för att utföra ett besök, följ instruktionen nedan för att insatsrapportera besöket. Öppna besöket o RFID-tag håll mobilen mot den tag är placerad hos vårdtagaren för att visa en lista över planerade besök hos vårdtagaren. Om det aktuella besöket är markerat, tryck bekräftaknappen, annars tryck först nedåt-knappen för att markera besöket. När besöksinformationen visas är besöket startat. o Utan RFID-tag markera besöket i listan genom att bläddra med uppåt-/nedåt-knappen och tryck sedan på Visa besök. Tryck på Start för att påbörja besöket. En vy över besöket visas med namn på vårdtagaren, planerad tidpunkt för besöket och namnet på besöket och där under finns tre flikar. o Info innehåller vårdtagarens adress, telefonnummer och annan viktig information o Plan innehåller en beskrivning av besöket och en lista över vilka insatser som är planerade (visas automatiskt när besöket startas) o Fler insatser innehåller en lista över samtliga insatser, så att man, om man utför någon insats som inte var planerad, kan lägga till denna För att växla mellan flikarna om man exempelvis vill titta på vad det planerade besöket innehåller, tryck på höger-/vänster-knapparna Om listen i högerkanten är delvis röd finns ytterligare information att visa. För att visa denna, tryck upprepade gånger på nedåtpilen Om man utför fler eller färre insatser än vad som var planerat ska detta registreras: o Om du inte har utfört alla de planerade insatserna avmarkera den insats som inte utförts, bläddra fram till den aktuella insatsen med nedåt-knappen och tryck sedan på bekräftaknappen för att avmarkera den. Det går att avmarkera flera insatser. o Om du har utfört någon mer insats än vad som var planerat - bläddra till fliken Fler insatser genom att trycka på höger-knappen. Bläddra i listan över insatser med uppåt-/nedåtknapparna och markera de extra insatser du utfört genom att trycka på bekräfta-knappen. Det går att markera flera insatser. För att avsluta besöket: o RFID-tag håll mobilen mot taggen. o Utan RFID-tag tryck på Stopp. Om besöket stoppas mindre än 30 sekunder efter att det startades kommer du att få frågan Vill du verkligen avsluta besöket?. Välj då Ja eller Nej. Om du har utfört färre insatser än planerat kommer ett avvikelsefönster att visas. o Välj Bom eller Neka. Bom innebär att insatsen ställs in helt medan Neka innebär att insatsen blir av men inte utförs av aktuell personal alternativt utförs en annan dag tryck på höger-/vänster-knapparna för att växla mellan flikarna o Välj det alternativ i listan som stämmer bäst genom att bläddra i listan med uppåt-/nedåtknapparna och markera detta alternativ genom att trycka på bekräfta-knappen o Tryck på Spara avvikelse Besöket är nu rapporterat som utfört och sparat i listan över avslutade besök. Listan över planerade besök visas igen. Obs! Om man startat besöket så går det inte att avbryta det eller att komma tillbaka till listan utan att trycka Stopp. Det innebär att om man råkat starta det av misstag, så får man trycka Stopp och sedan rapportera besöket manuellt i TES.

9 9 6.2 Rapportera avvikelser inställt eller framflyttat besök Om ett planerat besök ställs in eller flyttas fram, så måste en avvikelserapportering göras. Följ instruktionen nedan för att rapportera avvikelser. För att öppna besöket, markera besöket i listan genom att bläddra med uppåt-/nedåt-knappen och tryck sedan på Visa besök. En vy över besöket visas. Tryck på Fler val Välj Avvikelse genom att trycka på bekräfta-knappen Välj Bom eller Neka. Bom innebär att besöket ställs in helt medan Neka innebär att besöket blir av men inte utförs av aktuell personal alternativt utförs en annan dag tryck på höger-/vänsterknapparna för att växla mellan flikarna Välj det alternativ i listan som stämmer bäst genom att bläddra i listan med uppåt-/nedåt-knapparna och markera detta alternativ genom att trycka på bekräfta-knappen Tryck på Spara avvikelse Avvikelsen är nu rapporterad, och listan över planerade besök visas igen. 6.3 Titta på ett planerat besök utan att utföra det Om du vill titta på ett planerat besök, till exempel för att se adressen till vårdtagaren eller vilka insatser som ska utföras, följ instruktionen nedan. För att öppna besöket - markera besöket i listan genom att bläddra med uppåt-/nedåt-knappen och tryck sedan på bekräfta-knappen. Växla mellan flikarna för att exempelvis titta på vad det planerade besöket innehåller för insatser genom att trycka på höger-/vänster-knapparna För att gå tillbaka till listan över planerade besök, utan att rapportera besöket som utfört eller rapportera en avvikelse tryck på Fler val Välj Tillbaka genom att trycka på nedåtpilen för att markera Tillbaka och tryck sedan på bekräftaknappen Listan över planerade besök visas igen.

10 10 7 Oplanerat besök Ibland kan man behöva göra ett oplanerat besök, exempelvis om man fått ett larm från en vårdtagare som behöver hjälp. Även detta går att göra med TES Mobil. 7.1 Utföra ett oplanerat besök utan RFID-tag För att utföra ett oplanerat besök i TES Mobil utan RFID-tag, följ instruktionen nedan. När du är i vyn över planerade besök, tryck på Fler val Välj Oplanerat besök genom att trycka på nedåt-knappen för att markera Oplanerat besök och tryck sedan på bekräfta-knappen Nu visas en sökruta. I denna kan du fylla i namnet, adressen, orten, post- eller personnummer eller en del av något av detta. Man behöver inte fylla i det fullständiga namnet, men ju större del du skriver in desto bättre träff får du. Tryck på bekräfta-knappen för att få upp ett textinmatningsfönster, och skriv sedan in den text du vill söka på. Tryck på Spara. En lista över de vårdtagare som stämmer in på sökningen visas i en lista. Använd nedåt-knappen för att markera den vårdtagare du vill välja. Tryck sedan på Välj brukare för att få upp besöksvyn. Nu visas en vy liknande den som visas vid planerade besök, men med bara två flikar: o Info - innehåller vårdtagarens adress, telefonnummer och annan viktig information o Insatser - innehåller en lista över samtliga insatser För att starta besöket (och därmed tidsmätningen), tryck på Start För att rapportera insatser och avsluta besöket, bläddra i listan över insatser med uppåt-/nedåtknapparna och markera de du utfört genom att trycka på bekräfta-knappen. När du markerat de insatser du utfört, tryck på Stopp. Besöket är nu rapporterat som utfört och sparat i listan över avslutade besök. Listan över planerade besök visas igen. 7.2 Utföra ett oplanerat besök med RFID-tag För att utföra ett oplanerat besök i TES Mobil med RFID-tag, följ instruktionen nedan. Håll mobilen mot den tag som finns placerad hemma hos vårdtagaren. Markera Oplanerat besök i listan, och tryck på bekräfta-knappen Nu visas en vy liknande den som visas vid planerade besök, men med bara två flikar: o Info - innehåller vårdtagarens adress, telefonnummer och annan viktig information o Insatser - innehåller en lista över samtliga insatser För att starta besöket (och därmed tidsmätningen), tryck på Start För att rapportera insatser och avsluta besöket, bläddra i listan över insatser med uppåt-/nedåtknapparna och markera de du utfört genom att trycka på bekräfta-knappen. När du markerat de insatser du utfört, håll åter mobilen mot taggen. Besöket är nu rapporterat som utfört och sparat i listan över avslutade besök. Listan över planerade besök visas igen.

11 11 8 Avslutade besök Utförda besök, både planerade och oplanerade, sparas i telefonen så länge användaren fortfarande är inloggad, dock maximalt 24 timmar. Vill man gå tillbaka och titta på ett besök man utfört tidigare under dagen finns de i listan Avslutade besök. 8.1 Se på avslutade besök För att gå in och titta på ett avslutat besök, gör enligt instruktionen nedan. När du är i vyn över planerade besök, tryck på Fler val Välj Avslutade besök genom att bläddra ner till Avslutade besök med nedåt-knappen och sedan trycka på bekräfta-knappen. En lista som innehåller de avslutade besöken visas. Obs! Om man loggat ut och loggar in igen så är listan över avslutade besök tom. För att titta närmare på ett enskilt besök, öppna besöket bläddra till det aktuella besöket på uppåt- /nedåt-knappen och tryck sedan på Visa besök Växla mellan de två flikarna genom att använda höger-/vänster-knapparna Till höger i displayen finns en rull-list som visar om det finns mer information längre ner än vad som ryms i displayfönstret. Om den är helt vit finns ingen mer info. Om listen är delvis röd finns mer info än vad som syns. För att bläddra nedåt: tryck upprepade gånger på nedåt-knappen för att bläddra nedåt och visa den information som finns längre ned Tryck på Tillbaka för att gå tillbaka till listan över avslutade besök Tryck åter på Tillbaka för att återgå till listan över planerade besök 9 Dölja programmet Ibland kan man vilja dölja programmet utan att avsluta det. Detta är möjligt på vissa modeller av mobiltelefoner. För att dölja programmet: När du är i listan över planerade besök, tryck på Fler val Välj Dölj genom att bläddra ner till Dölj med nedåt-knappen och sedan trycka på bekräftaknappen. Programmet döljs nu, men är inte avstängt. För att återigen visa programmet, starta det på vanligt sätt så kommer programmet att öppnas. Du kommer inte att behöva logga in på nytt. Obs! Om valet Dölj inte finns i menyn, så betyder det att den funktionen inte fungerar på denna mobiltelefonmodell.

12 12 10 Genvägar 10.1 Ringa samtal I vissa modeller av mobiltelefoner går det inte att dölja programmet utan att stänga av det helt. Därför har vi skapat en funktion för att man ska kunna ringa ett samtal utan att stänga ner programmet. För åtkomst till denna funktion: Håll 0:an intryckt 10.2 Visa händelseloggen Vad som händer i mobilklienten loggas i en händelselogg. För att visa händelseloggen: Håll 8:an intryckt 10.3 Skicka händelseloggen För att skicka händelseloggen till STT Condigi via e-post, gör enligt nedan: Håll 9:an intryckt 11 Knapplås STT Mobilarm har ett inbyggt knapplås. Det aktiveras automatiskt 20 sekunder efter den senaste knapptryckningen. För att ta bort knapplåset, tryck på * och sedan på höger knapp under displayen. 12 Logga ut och avsluta 12.1 Logga ut För att logga ut från TES Mobil, följ nedanstående beskrivning. När du är i listan över planerade besök, tryck på Fler val Välj Logga ut genom att trycka på nedåt-knappen för att markera Logga ut och sedan på bekräftaknappen På frågan Vill du verkligen logga ut?, svara Ja Avsluta För att avsluta TES Mobil, gör enligt nedan. När du är i inloggningsvyn, tryck på Fler val Välj Avsluta genom att trycka på nedåt-knappen för att markera Avsluta och sedan på bekräftaknappen

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 7

Steg 3 Internet Windows 7 Steg 3 Internet Windows 7 Juni -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form av

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer