Inkomstöverföring Procapita VoO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkomstöverföring Procapita VoO"

Transkript

1 Inkomstöverföring Procapita VoO Komponentbeskrivning för systemansvarig Procapita Vård och Omsorg Version

2 Vård och Omsorg Sida 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte Tekniska förutsättningar LEFI Online... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.1 Förutsättningar för att kunna använda LEFI Online Systemadministration Behörighetsadministrationen TSS Roller Roll för användare i avgiftsmodulen CentralenAdministration Grunduppgifter Procapita VoO Kunduppgift avgifter Bakgrundsjobbsverktyg Hantering Inkomstöverföring FK Månad Avstämning/rapport Inkomstöverföring FK- Månad Inkomstöverföring FK År Avstämning/rapport Inkomstöverföring FK År Felsignaler Inkomstöverföring FK- Månad och Inkomstöverföring FK År Inkomstfrågor SPV Vecka Inkomstfrågor SPV Månad Inkomstsvar SPV Inkomstfrågor SPV År Inkomstsvar SPV - År Inkomstfrågor SKV Vecka Inkomstsvar SKV Inkomstfrågor SKV År Inkomstsvar SKV - År... 13

3 Vård och Omsorg Sida 3/13 Inkomstöverföring 1 Inledning - syfte Procapitas inkomstöverföring innebär att uppgifter avseende pensioner, förmåner och taxering överförs med automatik från Försäkringskassan (Fk) Statens Pensionsverk (SPV) Skatteverket (SKV) Dokumentet beskriver vad som måste göras i Procapita för att få en fungerande inkomstöverföring från FK, SPV och SKV Försäkringskassans tjänst, LEFI Online (Leverera förmånsinformation) är integrerat i Procapita VoO och återfinns i komponenten Fråga Inkomster och är en s.k. webbtjänst. Användaren kan göra sina förfrågningar när som helst genom att trycka på en knapp i Fråga Inkomster/LEFI Online. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, vilket innebär att man kan få uppgifter även om FK har stängt. I Fråga Inkomster kan användaren hämta de förmåner, som ska ingå för sökande och medsökande som kan sparas ned i komponent Inkomster. Överföring av uppgifter från SPV (Statens Pensionsverk) och SKV (Skatteverket) samt möjligheten till kontroll hos Försäkringskassan om ändring av förmåner på befintliga personer sker genom bakgrundsjobb på komponent Bakgrundsjobbsverktyg. Information om överförda uppgifter presenteras på Bevakad ändrad Inkomst. Överföringar från SPV och SKV sker enligt en av Tieto årsvis upprättad tidsplan. Tidpunkten för kontroll om ändring av förmåner hos Försäkringskassan för befintliga personer har styr kommunen själv. 1.1 Förutsättningar för att kunna använda LEFI Online Serverlegitimation, certifikat, måste vara installerad på servern. Se dokument Inför uppstart av Lefi Online som återfinns i Procapita under Handledning under kolumn Modulbeskrivning. Checklista/anmälan måste vara inskickad och blivit godkänd hos Försäkringskassan. Se dokument Inför uppstart av Lefi Online som återfinns i Procapita under Handledning under kolumn Modulbeskrivning. Följ anvisningarna under Systemadministration nedan i dokumentet. 2 Systemadministration 2.1 Behörighetsadministrationen TSS Här beskrivs vad som måste göras i Tss för att komma igång med inkomstöverföring.

4 Vård och Omsorg Sida 4/ Roller För att använda Procapita VoO inkomstöverföring måste den/de roller som ska ha tillgång till de komponenter som ingår i inkomsthanteringen kompletteras med dessa Roll för användare i avgiftsmodulen Komplettera med följande komponenter Komplettera med följande komponenter: VoO.FragaInkomster VoO.BevakadÄndrad Inkomst OBS! Om den egna rollen innehåller någon av grundrollerna VoO.CentralenAvgifter/Systemansv eller VoO.CentralenAvgifter/Handläggare behöver komponenterna ej läggas till. Roll som dessutom ska få tillgång till bakgrundsjobb avseende inkomstöverföring måste kompletteras med följande komponenter: VoO.JobbLefiManad (= Inkomstöverföring FK Månad) VoO.JobbLefiAr (= Inkomstöverföring FK År) VoO.JobbRFVFrågaVecka VoO.JobbRFVFrågaMånad VoO.JobbRFVFrågaÅr VoO.JobbRSVFrågaVecka VoO.JobbRSVFrågaÅr (= Inkomstfrågor SPV Vecko) (= Inkomstfrågor SPV Månad) (= Inkomstfrågor SPV År) (= Inkomstfrågor Skatteverket Vecko) (= Inkomstfrågor Skatteverket År) VoO.RFVSvar (= Inkomstsvar SPV) VoO.RFVSvarÅr (= Inkomstsvar SPV År) VoO.RSVSvar (= Inkomstsvar Skatteverket) VoO.RSVSvarÅr (=Inkomstsvar Skatteverket År) Obs! Namnen inom parentes är de jobbnamn som visas i komponenten Bakgrundsjobbverktyg CentralenAdministration Ev komplettering av konfigureringen av Centralen kan behöva göras om rollen kompletterats med komponenter enligt punkt VoO.FragaInkomster (Fråga Inkomster) och VoO.BevakadÄndradInkomst (Bevakad ändrad inkomst)

5 Vård och Omsorg Sida 5/13 Flöde inkomstöverföring Fråga Inkomster Uppgifter för inkomstöverföring till Försäkringskassan (FK), Statens Pensionsverk (SPV) och Skatteverket (SKV) startas. Direktfråga FK via Lefi Online ny för person. Inkomstfrågor SPV Inkomstfrågor SKV Inkomstfrågor LEFI Online Bakgrundsjobbsverktyg Jobb avseende inkomstöverföringar till SPV, Skatteverket och FK startas i Bakgrundsjobbverktyget: Överföringar till SPV, Skatteverket startas enligt utskickad tidplan från Tieto. Överföring till FK startas enligt en av kommunen fastställd tidplan. Inkomstöverföring SPV Nya personer: Personer med markering i fältet Ny beställning. 1 ggr/v Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/mån Inkomstöverföring SKV Nya personer: Personer med markering i fältet Ny beställning. Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/år Inkomstöverföring FK Befintliga personer: Kontroll av ändringar av befintliga uppgifter. 1 ggr/mån Bevakad ändrad inkomst Visar överförda uppgifter. Inkomster Överförda uppgifter och manuellt rapporterade uppgifter sparas i inkomstkomponenten

6 Vård och Omsorg Sida 6/ Grunduppgifter Procapita VoO Följande grunduppgifter måste kompletteras Kunduppgift Avgifter Klartext Kunduppgift avgifter Här registreras det organisationsnummer, kommunens organisationsnummer, som angavs i intresseanmälan till Försäkringskassan. Organisationsnumret skickas med i frågorna till Försäkringskassan. Här markeras även vilka uppgiftsställen inkomster ska hämtas ifrån; LEFI Online(Försäkringskassan), SPV (Statens Pensionsverk) och Taxeringsuppgifter(Skatteverket). Uppgiften används vid nyupplägg av en persons inkomstöverföringsuppgifter på komponent Fråga Inkomster. På kunduppgiften registreras den kundkod som ska användas för inkomstöverföring från SPV och Skatteverket. Kundkoden är 5-ställig varav de 4 första siffrorna ska vara detsamma som i Kundnr i komponent Kunduppgift 1. Registrera kundnr för inkomsthämtning från SPV och SKV i fält Kundnr ink. hämtning 2. Markera vilka inkomstöverföringar som ska utföras under fält Fråga Inkomster.

7 Vård och Omsorg Sida 7/13 3. Om markering är satt för LEFI Online, registrera in organisationsnummer 4. Spara i verktygsraden eller använd kortkommandot Ctrl+S. OBS! Ändra ej datum för uppgiften. 2.3 Bakgrundsjobbsverktyg I komponent Bakgrundsjobbverktyg startas jobben för överföring av inkomstuppgifter från SPV (Statens Pensionsverk) SKV (Taxeringsuppgifter) FK (Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten) Överföringar för SPV och SKV sker enligt en av Tieto årsvis upprättad tidsplan. Tidpunkt för kontroller om någon ändring av förmåner hos Försäkringskassan på befintliga personer har skett styr kommunen själv, rekommenderas dock till 1 gång i månaden i anslutning till debiteringskörningen. Uppgifter om vilka personer som erhållit förändrade inkomster från SPV och SKV sker när det gäller månads- och veckoöverföring på komponent Bevakad ändrad inkomst. Årsöverföringar skapar inga uppgifter på Bevakad ändrad inkomst. Uppgifter om vilka personer som erhållit förändrade inkomster från FK sker när det gäller månadsöverföring på komponent Bevakad ändrad inkomst. Årsöverföringar skapar inga uppgifter på Bevakad ändrad inkomst. Inkomstöverföringar på nya personer sker via en direktfråga till FK på komponent Fråga Inkomster och skapar inga bevakningar till Bevakad ändrad Inkomst. Bakgrundsjobben skapar loggar i form av rapporter och avstämningar. Signalerna som presenteras i respektive logg bör kontrolleras och eventuellt åtgärdas. För mer detaljerad information och handledning hur de olika jobben startas finns i dokumentet Driftdokumentation Inkomstöverföring i Procapita på Handledning Hantering Bakgrundsjobbsverktyg återfinns under rubrik Bearbetningar i navigeringslistan. När ett jobb är startat visas en statusrad med information om bl a jobbnamn, start/slutdatum och start/sluttid. I statusraden ges även signaler om jobbet slutförts korrekt eller inte. Genom att klicka på knapp Förnya uppdateras informationsraden. Bakgrundsjobbsverktyg visar med automatik statusrader på valt jobb tre dagar bakåt i tiden från dagens datum. För att se statusrader på valt jobb längre bakåt i tiden ange ett fr o m datum i fältet Bearbetningar fr o m och klicka på knappen Förnya. Statusrader från och med det angivna datumet för det valda jobbet visas. När ett jobbär startat är det fullt möjligt att lämna Bakgrundsjobbsverktyg för att återkomma vid en senare tidpunkt för att kontrollera status för jobbet.

8 Vård och Omsorg Sida 8/13 Bakgrundsjobb avseende Inkomstfrågor och Inkomstsvar från SPV och SKV startas enligt följande: Välj bakgrundsjobb i combobox Typ av bearbetning. Klicka Ny i versktygsmenyn eller snabbkommando Ctrl+N Välj handläggare i combobox Handläggare. Klicka Starta Klicka Förnya för att få aktuell status om jobbet Kolumn Kod i statusraden kan visa följande: o o O = Jobbet slutförts, kontrollera avstämning/rapport F = Jobbet har ej slutförts, kontrollera avstämning/rapport Efter att jobbet gått klart ska avstämningar och rapporter analyseras och eventuella signaler åtgärdas. Bakgrundsjobb avseende Inkomstöverföring från FK startas enligt följande: Välj bakgrundsjobb i combobox Typ av bearbetning. Klicka Ny i verktygsmenyn eller snabbkommando Ctrl+N Klicka Starta Klicka Förnya för att få aktuell status om jobbet Kolumn Kod i statusraden kan visa följande: o o o P = Jobbet pågår, avvakta. Observera att jobben tar tid.. O = Jobbet slutförts, kontrollera avstämning/rapport F = Jobbet har ej slutförts, kontrollera avstämning/rapport Efter att jobbet gått klart ska avstämningar och rapporter analyseras och eventuella signaler åtgärdas. För de personer som visas i rapporten bör en direktfråga ställas på komponent Fråga Inkomster för att säkerställa att personens samtliga inkomstuppgifter överförts. Signalerna som visas i rapporten kan även sökas fram via sökverktyget i komponent Fråga Inkomster

9 Vård och Omsorg Sida 9/ Inkomstöverföring FK Månad Detta jobb används för att kontrollera om någon förändring har skett på inkomstuppgifter från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten på de personer som har en uppgift inlagd på komponent Fråga Inkomster under Inkomstfrågor LEFI Online. Uppgifter hämtas och sparas ner direkt i inkomstkomponenten. Detta innebär att överföringen kan ta tid. Så länge jobbet pågår visa P i statusraden. Uppgifter om vilka personer som erhållit förändrade inkomster visas på Bevakad ändrad inkomst Avstämning/rapport Inkomstöverföring FK- Månad Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som bearbetats, hur många svar som erhållits samt redovisning av antalet personer där svar Ej erhållits fördelat på olika orsaker. Avstämningen redovisar även om detta var en ordinarie bearbetning eller en omstart av jobbet. Rapporten redovisar vilka personer med fel och/eller observationssignaler samt signaler om tekniska fel som uppstått i samband med körningen enl. nedanstående förteckning. Personer som presenteras i rapporten måste beroende på felsignal manuellt åtgärdas genom att tex: ställa en direktfråga på komponent Fråga Inkomster. Om bakgrundsjobbet av någon anledning avbrutits måste jobbet eventuellt startas om. Omstart kan ske på två olika sätt- med eller utan markering i fältet Omstart. För information och handledning se Driftdokumentation Inkomsthantering i Procapita på Handledningssidan Inkomstöverföring FK År Detta jobb används för att i samband med årsskiftet överföra inkomstuppgifter för det nya året från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten på de personer som har en uppgift inlagd på komponent Fråga Inkomster under Inkomstfrågor LEFI Online. Uppgifter hämtas och sparas ner direkt i inkomstkomponenten. Detta innebär att överföringen kan ta tid. Så länge jobbet pågår visa P i statusraden. Eftersom samtliga personer har förändringar i sina inkomstuppgifter skapas inga bevakningar på Bevakad ändrad inkomst Avstämning/rapport Inkomstöverföring FK År Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som bearbetats, hur många svar som erhållits samt redovisning av antalet personer där svar Ej erhållits fördelat på olika orsaker. Avstämningen redovisar även om detta var en ordinarie bearbetning eller en omstart av jobbet. Rapporten redovisar uppgifter för personer med fel och/eller observationssignaler samt signaler om tekniska fel som uppstått i samband med körningen enl. nedanstående förteckning. Personer

10 Vård och Omsorg Sida 10/13 som presenteras i rapporten måste beroende på felsignal manuellt åtgärdas genom att tex: ställa en direktfråga på komponent Fråga Inkomster. Om bakgrundsjobbet av någon anledning avbrutits måste jobbet eventuellt startas om. Omstart kan ske på två olika sätt- med eller utan markering i fältet Omstart. För information och handledning se Driftdokumentation Inkomsthantering i Procapita på Handledningssidan Felsignaler Inkomstöverföring FK- Månad och Inkomstöverföring FK År Personen saknas hos Försäkringskassan Personen har inga uppgifter registrerade hos Försäkringsksassan/Pensionsmyndigheten. Personen har bytt personnr, inga uppgifter finns Byte av personnummer har skett. LEFI Online ej tillgänglig, kontrollera status hos Försäkringskassan Ingen kontakt med LEFi Online fråga igen. Kvarstår signalen efter ett antal försök kontrollera driftsstatus till Försäkringskassan på webbsida, Tekniskt fel, kontakta Tieto Övriga tekniska problem har uppstått. Kontakta Tieto. Ingen kontakt med försäkringskassan, Kontakta Tieto Kontrollera om certifikatet är installerat tag därefter kontakt med Tieto. Delförmån ej tillgänglig, fråga igen Tekniskt fel hos Försäkringskassan, delförmåner kan saknas. Fråga igen. Svar som inte har relevanta uppgifter Personer finns registrerad hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten men har ej de förmåner som efterfrågas. Avliden Utvandrad Annan anledning Uppgifter kan ej sparas, kontakta Tieto Problem med att spara uppgifter till komponent Inkomster. Kontakta Tieto.

11 Vård och Omsorg Sida 11/ Inkomstfrågor SPV Vecka Detta jobb används för att hämta inkomstuppgifter från SPV på personer som i komponent Fråga Inkomster har en markering i fältet Ny beställning under Inkomstfrågor SPV. En utfil skapas som via Tieto skickas till SPV för att hämta inkomstuppgifter. Avstämning Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som bearbetats Inkomstfrågor SPV Månad Detta jobb används för att kontrollera om någon förändring har skett på inkomstuppgifter från SPV på personer som har en uppgift inlagd på komponent Fråga Inkomster under Inkomstfrågor SPV. En fil skapas som via Tieto skickas till SPV för att hämta inkomstuppgifter. Avstämning Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som bearbetats Inkomstsvar SPV Jobb används för att läsa in de inkomstsvar som erhållits från SPV. En fil innehållande inkomstuppgifter skickas från SPV via Tieto till kommunen. Uppgifter om vilka personer som erhållit inkomster från SPV visas på Bevakad ändrad inkomst. Avstämning/rapport Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som uppdaterats med inkomster, hur många personer där svar redan fanns, antal skapade bevakningsposter samt totalt inlästa poster. Rapporten innehåller uppgifter om vilka personer där inkomster är nya eller förändrade.

12 Vård och Omsorg Sida 12/ Inkomstfrågor SPV År Detta jobb används för att i samband med årsskiftet överföra inkomstuppgifter för det nya året från SPV på de personer som har en uppgift inlagd på komponent Fråga Inkomster under Inkomstfrågor SPV. En fil skapas som via Tieto skickas till SPV för att hämta inkomstuppgifter. Avstämning Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som bearbetats Inkomstsvar SPV - År Detta jobb används för att läsa in de inkomstsvar som erhållits från SPV. En fil innehållande inkomstuppgifter skickas från SPV via Tieto till kommunen. Eftersom samtliga personer har förändringar i sina inkomstuppgifter skapas inga bevakningar på Bevakad ändrad inkomst Avstämning/rapport Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som uppdaterats med inkomster, hur många personer där svar redan fanns, antal skapade bevakningsposter samt totalt inlästa poster. Rapporten innehåller uppgifter om vilka personer där inkomster är nya eller förändrade Inkomstfrågor SKV Vecka Detta jobb används för att hämta inkomstuppgifter från SKV på personer som i komponent Fråga Inkomster har en markering i fältet Ny beställning under Inkomstfrågor Taxeringsuppgifter. En fil skapas som via Tieto skickas till SKV för att hämta inkomstuppgifter. Avstämning Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som bearbetats Inkomstsvar SKV Jobb används för att läsa in de inkomstsvar som erhållits från SKV. En fil innehållande inkomstuppgifter skickas från SKV via Tieto till kommunen.

13 Vård och Omsorg Sida 13/13 Uppgifter om vilka personer som erhållit inkomster från SPV visas på Bevakad ändrad inkomst. Avstämning/rapport Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som uppdaterats med inkomster, hur många personer där svar redan fanns, antal skapade bevakningsposter samt totalt inlästa poster. Rapporten innehåller uppgifter om vilka personer där inkomster är nya eller förändrade Inkomstfrågor SKV År Detta jobb används för att i samband med årsskiftet överföra inkomstuppgifter för det nya året från SPV på de personer som har en uppgift inlagd på komponent Fråga Inkomster under Inkomstfrågor SPV. En fil skapas som via Tieto skickas till SPV för att hämta inkomstuppgifter. Avstämning Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som bearbetats Inkomstsvar SKV - År Detta jobb används för att läsa in de inkomstsvar som erhållits från SPV. En fil innehållande inkomstuppgifter skickas från SKV via Tieto till kommunen. Eftersom samtliga personer har förändringar i sina inkomstuppgifter skapas inga bevakningar på Bevakad ändrad inkomst Avstämning/rapport Avstämningen innehåller uppgifter om antalet personer som uppdaterats med inkomster, hur många personer där svar redan fanns, antal skapade bevakningsposter samt totalt inlästa poster. Rapporten innehåller uppgifter om vilka personer där inkomster är nya eller förändrade.

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering för handläggare Version 9.2 SPw37 2013-09-01 Sida 2/30 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Användarbeskrivning...5 2.1 Fråga inkomster...5

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Handbok Procapita Vård och Omsorg Gallring SOL, LSS och HSL Version 9.3 2013-11-15 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1 Om gallring...3 1.1 Klartext...5 1.2 Styruppgifter...6 2 Hantering...7 2.1 Gallringsurval...8

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Avgifter och Debitering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/85 Innehållsförteckning 1 Inledning...6 2 Bearbetning allmänt...7 3 Preliminär Avgiftsberäkning...8 3.1

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18

Användarhandledning. Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket. Version 2010-06-18 Användarhandledning Procapita Education Inkomstjämförelse Skatteverket Version 2010-06-18 Education Sida 2/2 Innehållsförteckning Inkomstjämförelse Skatteverket... 3 Översikt... 3 Kunduppgift... 4 Beställning

Läs mer

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15

Delegering. Procapita Vård och Omsorg. Komponentbeskrivning. Version 9.1 2012-01-15 Procapita Vård och Omsorg Komponentbeskrivning Version 9.1 2012-01-15 Sida 2/17 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Användarhandledning. Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg. Version 9.5 2015-11-01

Användarhandledning. Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg. Version 9.5 2015-11-01 Användarhandledning Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg Version 9.5 2015-11-01 Sida 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning - Syfte... 3 2 Systemadministration... 4 2.1 TSS... 4 2.1.1

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06 Tillvalsbeskrivning Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2014-05-06 Sida 2/22 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Handledning. Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01

Handledning. Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01 Handledning Procapita Vård och Omsorg Certifikatinstallation avseende LEFI Online Version 9.2 2012-11-01 Sida 2/15 Innehållsförteckning 1.1 Teknik...3 1.2 Installation av Certifikat...4 Sida 3/15 1.1 Teknik

Läs mer

Användarhandledning. Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01

Användarhandledning. Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01 Procapita Vård och Omsorg Konvertering av worddokument till PDF/A 2013-11-01 Sida 2/9 Innehållsförteckning 1 Syfte...3 2 Förutsättningar...3 3 Beskrivning av konverteringen...3 4 Installation...4 5 Användarhandledning...5

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Utbetalning anhörigbidrag. Version 9.3 2013-11-13

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Utbetalning anhörigbidrag. Version 9.3 2013-11-13 Handbok Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2013-11-13 Sida 2/10 Innehållsförteckning... Error! Bookmark not defined. 1... 3 1.1 Inledning - Syfte... 3 1.2 Grunduppgifter i Procapita Klartexter... 3

Läs mer

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 120412 1 (8) PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSLISTA...3 Visa arbetslista...3 OLIKA URVAL...3 VISA MER/VISA MINDRE...4 NY RAD I ARBETSLISTAN...4 KOLUMNERNA I ARBETSLISTAN:...5 EJ

Läs mer

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd

GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sida 1 av 6 GUIDE Ansökan planmässigt anstånd Sidan finns under menyn Verktyg Klientdatabas Förteckning Anstånd Guiden hjälper dig steg för steg att skapa en ansökan för planmässigt anstånd. Ansökan kan

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA 1 (24) VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA Lathund för enhetschefer vårdboende 2 Innehåll Verkställa beställningar... 3 Avsluta verkställigheten...11 När vårdtagare byter vårdboende...14 Skicka bevakning

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2013-01-25 Education Sida 1/13

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2013-01-25 Education Sida 1/13 Education Sida 1/13 Till Användare av Procapita Förskola och Grundskola Driftsansvarig Produktinformation Procapita Förskola och Grundskola, version 9.2 SPw05 Denna produktinformation presenterar nyheter

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration

18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration Sid 71 (104) 18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration Område Kund Systemdel Konfigurering Uppdatera lathund användare Påverkan Tilläggsbeställning Myndighet Ja Ja Bakgrund och syfte Socialnämnden

Läs mer

SCB-elever per den 15 oktober 2014

SCB-elever per den 15 oktober 2014 Information Education 2014-09-25 Healthcare & Welfare Welfare Nordic SCB-elever per den 15 oktober 2014 Tieto Peter Holmström, Verksamhetsutvecklare Innehållsförteckning Användarhandledning SCB-statistik

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (8) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 1.3 REFERENSER... 3 2 LOGGA IN PÅ FORSAKRINGSKASSAN.SE...

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Manual. Business Monitor

Manual. Business Monitor Manual Business Monitor Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Huvudmeny... 5 Urval händelser... 6 Valda händelser... 7 Urval objekt... 8 Valda objekt... 9 Inställningar... 10 Portföljanalys

Läs mer

Skriv in direkt i Arbetslistan

Skriv in direkt i Arbetslistan Sida: 1 (5) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen Skriv in direkt i

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering.

Acrobat version Du behöver ha Acrobat Pro installerat på din dator för att signera planer i Atlas. Däri finns funktion för certifiering/signering. Instruktioner för signering av kursplaner som Granskare 1. Reviderad kursplan signeras av Granskare 1. Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7. Reviderad utbildningsplan signeras av

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

13 Regler för informationsuttag

13 Regler för informationsuttag Regler för informationsuttag 13-1 13 Regler för informationsuttag Gemensamt för urval och utskrifter I Primula finns en rad färdiga funktioner för att i olika typer av utskrifter visa den information som

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2 Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Ver 1.2 2 Innehåll Vad är Privera...3 Rapportering till landstinget Västmanland...4 Registrerar besök...5 Skicka fil...8 Mottagna filer...9 Rätta besök/ersätta fil...9 Ta

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor Export till SAM Internet 2017 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för Årsuppdatering 2010-2011. Version 1,9. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för Årsuppdatering 2010-2011 Version 1,9 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

*Skatteverket. Beskattningsuppgifter Ordlista. Version 1.0. Skatteverket

*Skatteverket. Beskattningsuppgifter Ordlista. Version 1.0. Skatteverket *Skatteverket Beskattningsuppgifter Ordlista Version 1.0 Skatteverket Ordlista Version: 1.0 Sida 2 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Målgrupp...3

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Upplägg av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler i programmet

Läs mer

MANUAL BISNODE NORDIC BUSINESS MONITOR

MANUAL BISNODE NORDIC BUSINESS MONITOR MANUAL BISNODE NORDIC BUSINESS MONITOR 1 November 2016 2016-11-01 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 In- och utloggning... 3 Personliga inställningar i Bisnode Kredit...

Läs mer

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats.

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats. Sida: 1 (6) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen eller mellan SSK som

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Elektronisk närvarolista

Elektronisk närvarolista Elektronisk närvarolista Elektroniska Närvarolistan, är en applikation där ledarna har sin egen inloggning och sköter hela närvaroregistreringen via sin webbläsare i datorn eller via sin smartphone. Du

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Direktanmälan InfoBil

Direktanmälan InfoBil Direktanmälan InfoBil Innehåll sid Startsida InfoBil 2 Direktanmälan Meny 3 Transaktionssökning 4 Försäljning 6 Inbyte 9 Avställning 11 Avställning mottagningsbevis 13 Påställning 15 Avregistrering 17

Läs mer

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version 8.6 2009-10-19 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort...3 2 Konfiguration kund...3 2.1 Kategorispecifikt...3 2.2 Generellt...4

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Lathund. Tandvårdsfönster

Lathund. Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i...4 3 Aktivitetslistan...6 3.1 Exportera till Excel...9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet beskriver hur man i på olika sätt

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Instruktioner för signering av planer i version 10/x av Acrobat prof. samt Chrome eller Firefox.

Instruktioner för signering av planer i version 10/x av Acrobat prof. samt Chrome eller Firefox. Instruktioner för signering av kursplaner/utbildningsplaner som Granskare 7. Nya kursplaner och utbildningsplaner signeras av Granskare 7. Reviderad kursplan signeras av Granskare 1 Reviderad utbildningsplan

Läs mer

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige

Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige NYPS Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Kopplad utskrift för kontrolluppgifter till den skattskyldige Handledning 2011-03-25 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Daniel Madsén 0.1 Kopplad utskrift

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare Det här dokumentet innehåller mer utförliga förklaringar över alla de punkter som enhetschef (eller person som verkställer beställning)

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

1 Ny hantering av avtalsenliga lönekostnadspåslag

1 Ny hantering av avtalsenliga lönekostnadspåslag 1 Ny hantering av avtalsenliga lönekostnadspåslag Hogia Kyrklön erbjuder fr o m version 11.3.15 möjlighet att förutom lagstadgade sociala avgifter (arbetsgivareavgift och löneskatt) även beräkna avtalsenliga

Läs mer

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015

Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Lämna deklarationer elektroniskt (filöverföring) beskattningsår 2015 Använder du HKU (Hogia Kund- och Uppdragshanterare) ska SRU-genereringen göras från HKU. Ett separat instruktionsdokument finns på Kundtorget.

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag

Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag 1 (21) Dokumentation E-tjänst förskola / pedagogisk omsorg / fritidshem / vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Webb Förskola, E-tjänster - Öppna tjänster... 2 Ansökan... 2 Beräkna avgift... 8 Vårdnadsbidrag...

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har löneprogrammet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Procapita VoO Manual för Externa utförare.

Procapita VoO Manual för Externa utförare. Procapita VoO Manual för Externa utförare. Uppdaterad 2015-06-15 Innehållsförteckning INLOGGNING TILL PROCAPITA VOO... 1 INLOGGNING... 1 Inloggning för extern användare... 1 Inloggning till Procapita...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Bg Autogiro. December Medgivande via Hemsida

Bg Autogiro. December Medgivande via Hemsida December 2016 Bg Autogiro Medgivande via Hemsida Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725 60 00 Org.nr:

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Nordic Business Monitor

Nordic Business Monitor Nordic Business Monitor Produktmanual Innehåll Introduktion... 3 Logga in och logga ut... 4 Urval händelser... 5 Valda händelser... 6 Urval objekt... 7 Valda objekt... 8 Uppdatera bevakningsobjekt... 9

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNING SFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-08-19 Novaschem - Bosko Denna lathund visar ett rekommenderat arbetssätt i Novaschem och Bosko vid import av schema och elev- och läraruppgifter

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Guide fö r SRU-inlä mning

Guide fö r SRU-inlä mning Guide fö r SRU-inlä mning I Norstedts Byrå lämnar du enkelt in dina deklarationsuppgifter via SRU till Skatteverket. Du når funktionen under meny och inlämning av SRU-uppgifter. Den information som visas

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der

Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der 1 (8) Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der stockholm.se 2 (8) Innehåll Ej inlästa besök/frånvaroperioder 3 Hur hittar man rapporten Ej inlästa besök/frånvaroperioder? 4 Hur använder man

Läs mer