Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort"

Transkript

1 Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK INTRODUKTION UTFÄRDA RESERVKORT BESTÄLLNINGSUPPDRAG ID-KONTROLL BESTÄLLNING AV CERTIFIKAT (HCC) TILL RESERVKORT Logga in i SITHS Admin Sök upp person i SITHS Admin Beställ certifikat (HCC) till reservkort LÄMNA UT KORT UTFÄRDA NYTT CERTIFIKAT TILL REDAN UTLÄMNAT RESERVKORT SPECIALRUTINER UTFÄRDA KORT TILL PERSON MED SKYDDADE PERSONUPPGIFTER UTFÄRDA KORT TILL PERSONER MED SAMORDNINGSNUMMER UTFÄRDA KORT TILL PERSONER SOM SAKNAR FOLKBOKFÖRINGSADRESS UTFÄRDA KORT TILL UTLÄNDSKA PERSONER ÅTERLÄMNING/MAKULERING AV RESERVKORT AVREGISTRERA ÅTERLÄMNAT KORT IDENTIFIERING GILTIG ID-HANDLING KONTROLL AV ID-HANDLING INTYGSGIVNING BILAGA 1: LÄS NER CERTIFIKAT (HCC) PÅ RESERVKORT, UTFÖRS AV ANVÄNDAREN... 18

3 1 Revisionshistorik Version Ändring Har lagt till revisionshistorik samt reviderat dokumentet. Uppdatering av kap 5.1 och 7.3 Sida 3 av 24

4 2 Introduktion Reservkort är ett på ytan blankt kort utan fotografi och personuppgifter. Reservkort har ett förtryckt serienummer på kortets utsida som fungerar som kortets kortnummer. Utfärdande av reservkort sker: om personen inte kan få ett ordinarie kort (t.ex. för att personens uppdrag är för kort) om personen förlorat eller fått sitt SITHS kort stulet om personen behöver ett kort i väntan på sitt ordinarie kort om personen har skyddade personuppgifter (kort utfärdas endast hos Servicecenter) om personen har samordningsnummer om personen saknar svensk folkbokföringsadress om personen saknar svensk identitet (personnummer eller samordningsnummer) Riktlinjer för giltighet vid utgivning av reservkort: Giltighetstid vid glömt kort: 7 dagar Giltighetstid vid borttappat kort: 30 dagar Giltighetstiden för ett certifikat som utfärdas till ett reservkort ska sättas utifrån behov och inte längre än personen har uppdrag inom organisationen. Maximal giltighetstid är 180 dagar men kan förlängas vid behov med max 180 dagar i taget. Ett reservkort kan endast återanvändas av den person det ursprungligen utfärdats till. 3 Utfärda reservkort 3.1 Beställningsuppdrag Ett beställningsuppdrag från kortmottagarens chef (eller motsvarande) ska finnas. Beställningsuppdraget ska innehålla information om hur länge kortet ska vara giltigt. 3.2 Id-kontroll Genomförs när kortmottagaren är på plats hos korthandläggaren. Identifiera personen enligt kapitel 7 Identifiering. 3.3 Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Genomförs när kortmottagaren är på plats hos korthandläggaren. Förutsättningen för att ett reservkort ska kunna skapas via SITHS Admin är att personen finns upplagd i HSA-katalogen. Sida 4 av 24

5 3.3.1 Logga in i SITHS Admin Logga in i SITHS Admin med SITHS certifikatet, via länk till SITHS-admin i Startmenyn eller via https://cve.trust.telia.com/ccat Markera raden med ditt SITHS-certifikat och klicka på OK. Logga in med din kod för Legitimering när den efterfrågas Sök upp person i SITHS Admin När SITHS Admin startat, klicka på Landstinget Västmanland eller aktuell kommun under HCC Administration. Sida 5 av 24

6 Som startposition i sökträdet ska det stå namnet på den organisation där personen finns. Det betyder att sökningen endast görs under vald organisation. I sökfältet ska du nu söka fram aktuell person. Du kan söka på personnummer, namn eller HSA-id t ex. Klicka därefter på Sök för att utföra sökningen. OBS! Om du söker på HSA-id, skriv * först, t ex *2FW9 för att slippa skriva hela HSA-id. Sida 6 av 24

7 Sökresultatet listans under sök-knappen. Söker du på personnummer eller HSA-id får du endast en träff. Klicka på aktuell person. Sida 7 av 24

8 3.3.3 Beställ certifikat (HCC) till reservkort När aktuell person är markerad, klicka på Begär HCC till reservkort. Sida 8 av 24

9 Fyll i kortnummer för reservkort (kortnummer visas på reservkortet). Kontrollera att rätt kortnummer anges, och ange därefter datum för giltighetstid. Klicka på Signera och skicka. Skriv in din kod för Underskrift när den efterfrågas. Klicka på stäng. Sida 9 av 24

10 3.4 Lämna ut kort När ett certifikat (HCC) är skapat, klicka på Lämna ut kort. Välj identifieringssätt samt markera kort som ska lämnas ut, jämför kortnummer på reservkort med det som anges i SITHS Admin. Klicka på Signera och Skicka. Skriv in din kod för Underskrift när den efterfrågas. Sida 10 av 24

11 Klicka på knappen Kvittens. Kvittensunderlaget öppnas, se nedan. Skriv ut kvittensblanketten genom att klicka på Skriv ut. Verifiera att utskrift genomförts och klicka på Stäng. Låt kortmottagaren läsa igenom och underteckna utskriven kvittens samt blanketten Tillgång till patientinformation. Lämna ut kort/koder i oöppnat kuvert tillsammans med organisationens informationsmaterial. Sida 11 av 24

12 Informera kortmottagaren att denne måste ladda ner certifikatet till kortet via SITHS Självadministration innan kortet går att använda. Skicka underskriven kvittens tillsammans med påskriven blankett till Servicecenter. Nu är reservkortet klart. Personen som reservkortet utfärdats till (i detta exempel Fridolf Frisk) kommer att få ett e-post meddelande med en länk till en Självadministrationssida för att tanka på certifikatet på reservkortet. Detta e-postmeddelande går ut per automatik men då en del saknar e- postadress så kommer en beskrivning i Bilaga 1 om hur användaren tankar på certifikatet. Manualen om hur användaren själv ska göra för att tanka på certifikatet ska lämnas ut samtidigt som reservkortet lämnas ut och kvittensen skrivs under. Nedtankningen av certifikatet ska göras av användaren själv, så att ingen annan känner till reservkortets koder. 4 Utfärda nytt certifikat till redan utlämnat reservkort Om en person som redan innehar ett reservkort får ett förlängt uppdrag inom organisationen kan ett nytt certifikat utfärdas till det redan utlämnade kortet. Kortet får ej återtas utan ska under tiden behållas av vederbörande person. Ett nytt certifikat med ny giltighetstid utfärdas enligt kapitel Beställning av certifikat (HCC) till reservkort och därefter kan certifikatet laddas ner av kortinnehavaren enligt Bilaga 1. Maximal giltighetstid på det nya certifikatet är 180 dagar (ca 6 månader). Sida 12 av 24

13 5 Specialrutiner 5.1 Utfärda kort till person med skyddade personuppgifter Personer med skyddade personuppgifter hanteras enligt en särskild rutin. Kontakta närmaste chef eller SITHS-förvaltningen för mer information. Dessa personer hanteras endast av Servicecenter. 5.2 Utfärda kort till personer med samordningsnummer Personer med samordningsnummer får reservkort enligt ordinarie rutin för reservkort. Vid utlämningstillfället sker identifiering intygsgivning enligt kapitel 7 Identifiering. 5.3 Utfärda kort till personer som saknar folkbokföringsadress Personer med som saknar svensk folkbokföringsadress får reservkort enligt ordinarie rutin för reservkort. 5.4 Utfärda kort till utländska personer Personer som saknas svenskt personnummer eller svenskt samordningsnummer får reservkort. Personen ska registreras i HSA-katalogen med födelsedatum, passnummer och passets giltighetstid. Vid utlämningstillfället sker identifiering intygsgivning enligt kapitel 7 Identifiering. Sida 13 av 24

14 6 Återlämning/makulering av reservkort Version Reservkort ska återlämnas till organisationen då kortinnehavaren slutar sin anställning eller sitt uppdrag för organisationen. Återlämning ska även ske då uppgifterna på kortet och/eller i den personliga e-legitimationen på kortet blivit ogiltiga, då giltighetstiden på kortet och e-legitimationen gått ut eller om kortet inte fungerar. När kortet återlämnas ska det klippas genom chipet och avregistreras snarast. Återlämnas kortet till ansvarig behörighetsbeställare/kortbeställare ska denne klippa kortet och förmedla det till korthandläggare. Reservkorten ska därefter skickas till Servicecenter i Västerås för avaktivering av passage. Reservkort får ej återanvändas till andra personer än den som kortet första gången använts till. Återtas kortet ska det alltid avregistreras. 6.1 Avregistrera återlämnat kort Avregistreras kortet inaktiveras informationen som finns på kortet inklusive de certifikat som finns på kortet. Logga in i SITHS Admin via länk till SITHS-admin i Startmenyn eller via https://cve.trust.telia.com/ccat Markera raden med ditt SITHS-certifikat och klicka på OK. Logga in med din kod för Legitimering när den efterfrågas. Sök reda på användaren vars kort du ska avregistrera enligt kapitel Klicka på Avregistrera kort. Sida 14 av 24

15 Kontrollera kortnummer på reservkortet, verifiera att det är samma kortnummer som visas i SITHS Admin, markera rätt kortnummer. Ange varför kortet avregistreras, klicka på Signera och skicka. Skriv in din kod för Underskrift. Texten Avregistrering har registrerats visas. Logga ut ur SITHS admin. Kortet är nu avregistrerat i SITHS admin. Certifikaten spärras per automatik (tar ca 1 h) då kortet avregistrerats. Reservkorten får inte återanvändas, efter att avregistrering gjorts ska kortet klippas itu genom chippet. Sida 15 av 24

16 7 Identifiering För att en identitetshandling ska godtas krävs att den är giltig eller att giltighetstiden inte utgått mer än med tre månader tillbaka. Vid tveksamhet beträffande identifiering får SITHS-kort inte utfärdas. 7.1 Giltig id-handling Svenskt körkort Svenskt pass i vinröd bok SIS godkänd ID handling Nationellt id-kort Skatteverkets id-kort Id-kort med samordningsnummer räknas inte som fullgod identitetshandling. Då fordras skriftligt intyg av intygsgivare, se kapitel 7.3 Intygsgivning. 7.2 Kontroll av id-handling Den uppvisade identitetshandlingen ska noggrant kontrolleras beträffande äkthet. Särskilt bör kontrolleras att handlingen inte bär spår av förändring beträffande personuppgifter och foto. 1. Id-handling ska plockas ut ur fodral av kortmottagaren 2. Gör en personbedömning finns det anledning att vara misstänksam? 3. Titta först på individen därefter på id-handlingen jämför 4. Kontrollera id-handlingen den ska inte vara ändrad eller skadad. Kontrollera giltighetstid 5. Kontrollera namnteckning be kortmottagaren skriva sitt namn och kontrollera att namnteckningen överensstämmer med id-handlingens namnteckning 6. Återlämna id-handlingen Sida 16 av 24

17 7.3 Intygsgivning Saknas fullgod id-handling ska identifiering ske via intygsgivning. En trovärdig intygsgivare ska vara personligen närvarande och skriftligen går i god för kortmottagarens identitet (Intyg). Intygsgivaren ska kunna visa upp giltig id-handling. Intygsgivaren ska vara annan än handläggare, registeransvarig eller säkerhetsansvarig. Intyg får inte användas om kortmottagaren innehar fullgod identitetshandling. På beställningsblanketten ska kortmottagaren i detta fall intyga att fullgod identitetshandling saknas. I SITHS-admin ska identifieringssätt anges som Intyg. Intygsgivare ska informeras om att ett osant intygande är ett brott som kan leda till straff och skadestånd. Sida 17 av 24

18 Bilaga 1: Läs ner certifikat (HCC) på reservkort, utförs av användaren Hela Bilaga 1 är en beskrivning av hur användaren själv läser ned sitt certifikat på reservkortet. Detta moment ska göras av användaren själv, och inte av den som utfärdar reservkortet. Motsvarande finns beskrivet i en manual som ska lämnas till användaren då denne kvitterar ut reservkortet. Stoppa i reservkortet i kortläsaren. Starta Internet Explorer. Ange webbadressen https://cve.trust.telia.com/ccu i Internet Explorer. Ange reservkortets kod för Legitimering Klicka på knappen Jag legitimerar mig. Sida 18 av 24

19 I HCC-guiden, kontrollera att Hämta nytt HCC är markerad och klicka sedan på knappen Nästa. Sida 19 av 24

20 Webbsidan visar upp din information som kommer skrivas ned på kortet. Kontrollera informationen och klicka på knappen Nästa. Hämtning av certifikat (HCC) påbörjas. Sida 20 av 24

21 Ange reservkortets kod för Underskrift när den efterfrågas och klicka sedan på knappen OK. Hämtning av certifikat (HCC) fortsätter. Sida 21 av 24

22 Hämtning av certifikat (HCC) är klar, klicka på knappen Kvittera kort Läs igenom kvittensunderlaget och klicka på knappen Signera. Sida 22 av 24

23 Ange koden för underskrift, och klicka på knappen Jag skriver under. Guiden meddelar att Kvitteringen av kortet lyckades, klicka på knappen Slutför. Sida 23 av 24

24 Avsluta HCC-guiden genom att klicka på krysset i högra hörnet, eller genom att klicka på Logga ut. Reservkortet är nu klart att använda! För att säkerställa att SITHS-certifikatet har laddats ner på kortet kan du dubbelkolla detta. Högerklicka på NetID (ikonen till längst ner till höger på skärmen), välj Administration. Nedanstående bild visas där de certifikat som skrivits ned till kortet syns. Sida 24 av 24

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual 201403 Insättningsuppgift via Internet Nya versionen av tjänsten Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet...

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer