Frågor och Svar etjänstekort

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och Svar etjänstekort"

Transkript

1 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION (23) Frågor och Svar etjänstekort

2 etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer och certifikat... 7 Administration av etjänstekort, reservkort och e-tjänstelegitimationer... 9 Leveranser Självadministrationen HCC Administrationen Net id SITHS Admin SIS Capture station Hård- och mjukvara Inloggning i EK... 23

3 etjänstekort 3 (23) Allmänt om etjänstekort Är ett etjänstekort giltigt efter det att en person bytt namn? Svar: Regelverket säger att uppgifterna på id-handlingar ska stämma och därför ska kortet bytas omedelbart. I praktiken kommer kortet att fungera elektroniskt ändå, men kortet ska bytas. Kan ett provisoriskt pass betraktas som en giltig id-handling? Svar: Ett provisoriskt pass är ingen giltig id-handling när det gäller identifiering av personer för att skapa nya SIS-kort. Det är inte framställt på samma sätt som vanliga pass och räknas inte som ett fullvärdigt pass. Vad gör man om en person inte har någon giltig id-handling? Svar: Om en person som ska få ett etjänstekort saknar giltig id-handling måste han/hon ta med sin närmaste chef som kan styrka identiteten. Intygsgivaren måste i detta fall legitimera sig med sin egen id-handling och gå i god för personens identitet. Observera att detta förfarande endast kan accepteras om personen saknar giltig id-handling, inte om personen har glömt sin id-handling hemma. Kan man skriva under med ett annat namn än det man är folkbokförd som? Personen heter t.ex. Karlsson, men skriver sin namnteckning som Carlsson. Svar: En namnteckning är ett för personen särpräglat sätt att skriva sitt namn på. Hur namnteckningen skrivs avgör personen själv. Om en person har annan stavning på sin namnteckning än det folkbokförda namnet så är det ok. Vi bör dock avråda personer från att ha en helt avvikande namnteckning, t.ex. att man skriver ett helt annat namn i och med att det kommer att ställa till problem för personen då en förlitande part kan välja att neka en idhandling som de tror är oäkta. Kan ett etjänstekort betraktas som giltigt om namnteckningen som personen gjort hamnar upp och ner på kortet? Svar: Nej, om namnteckningen hamnar upp och ner är kortet inte giltigt. Det går att rotera en namnteckning som skannats in i beställningsläget, var därför noggrann med att fråga personen själv om beställningsunderlaget ser korrekt ut innan du väljer att skicka iväg en beställning.

4 etjänstekort 4 (23) Var finner jag mer information om etjänstekort? Svar: På intranätssidan för etjänstekort finns information om etjänstekort. Den finns på adressen Som administratör har du även ytterligare information på projektplatsen etjänstekort förvaltning. Från internet går det även att nå information om etjänstekort på följande sida: Vad gör jag om magnetremsan på kortet inte är kodat eller är felkodat? Svar: Om magnetremsan inte innehåller någon information alls, så har kodningen hos korttillverkaren misslyckats. Kortet behöver då kodas av en lokal magnetkodningsmaskin (som verksamheten själv har införskaffat) eller reklameras till korttillverkaren. etjänstekortsansvarig hanterar reklamationer. Magnetremsan ska kodas med de sista 16 tecknen av kortets kortserienummer (det som är skrivet på framsidan av kortet) på spår 2. Exempelvis Mata in dessa tecken i magnetkodaren och dra kortet i kortskrivaren enligt aktuell utrustnings anvisningar. Vad gör jag om RFID/Mifare-chipet inte fungerar? Svar: Om kortets RFID/Mifare-chip inte fungerar ska kortet reklameras. Chipet kan vara trasigt eller okodat. Ytterligare orsak till att det upplevs som att RFID/Mifare inte fungerar kan vara att det system som kortet ska användas i inte är konfigurerat rätt eller att användaren saknar behörighet i systemet. Det finns en mobil omkodningsstation som kan lånas ut om kortet är okodat eller felkodat. Kontakta RA-funktionen för mer information om detta. Kan man använda bokstäver i pinkoden? Svar: Nej, bokstäver kan inte användas i pinkoden. Pinkoden ska bestå av 6 siffror. Hur tar jag bort spärrade och gamla e-tjänstelegitimationer från kortet? Svar: I SITHS Självadministration kan du ta bort ogiltiga och spärrade e-tjänstelegitimationer från ditt kort.

5 etjänstekort 5 (23) Hur låser jag upp etjänstekortet om pinkoden låsts? Svar: etjänstekortet kan låsas om fel pinkod anges mer än tre gånger. Kortet låses upp med hjälp av pukkoden genom att högerklicka på Net id-ikonen och välja 'Låsa upp kort (PUK)' och följa instruktionerna på skärmen. Upplåsningskod är här detsamma som pukkod. Säkerhetskod är detsamma som pinkod. Går det att låsa upp ett etjänstekort om pukkod saknas? Svar: Om det ursprungliga pinkodsbrevet där pukkoden finns angiven är borta går det att beställa ny pukkod till kortet genom din etjänstekortshandläggare. Observera att det endast är kortinnehavaren själv som kan begära beställning av ny pukkod. Den nya pukkoden levereras med rekommenderad post till personens folkbokföringsadress. Hur många gånger kan man slå fel pukkod innan kortet låser sig? Svar: Om man slår fel pukkod (upplåsningskod) mer än 10 gånger så går inte kortet att låsa upp. Då erhålls ett meddelande om att kortet är låst. Det betyder att man måste beställa ett nytt kort. Är det tillåtet att ge en person två etjänstekort? Det finns personer som t.ex. behöver kunna logga in i två datorer samtidigt. Svar: Om en person har behov av två kort på grund av sina arbetsuppgifter inom SLL går det att ge ett extra reservkort till personen utöver personens ordinarie etjänstekort. Rekommendationen är dock att minimera detta till de som har ett särskilt behov. Hur ska man betrakta ett etjänstekort som är skadat, t.ex. med bortskrapad information eller hål i kortet? Svar: Om etjänstekortet är skadat eller förstört på något sätt är kortet ogiltigt som visuell idhandling och nytt kort måste beställas till personen. Det är därför inte tillåtet att göra hål i kortet eller att skrapa bort information, t.ex. personnummer ifrån kortet.

6 etjänstekort 6 (23) Hur länge kan man vänta med att spärra ett etjänstekort om man inte är säker på att kortet verkligen är borttappat? Svar: etjänstekort ska spärras omedelbart då en kortinnehavare anmäler till et-handläggaren att kortet är borttappat eller stulet. Om kortinnehavaren inte vet om kortet är borta eller kan återfinnas måste han/hon själv göra en egen bedömning om kortet ska anmälas som borttappat eller inte. Vad händer om jag inte återlämnar mitt kort då jag slutar min anställning eller mitt uppdrag? Svar: etjänstekortet ska alltid återlämnas då anställningen eller uppdraget avslutas, vilket även kortinnehavaren har intygat i samband med utkvittering av kortet. Om kortet inte återlämnas kommer det ändå att avregistreras och spärras av etjänstekortsförvaltningen. Det innebär att kortet blir obrukbart som id-handling. Om kortet skulle användas efter avregistreringstillfället, t.ex. för identifiering på bank, riskerar personen att få kortet beslagtaget av polis. Jag har en giltig id-handling, men giltighetstiden som står på kortet har just passerats. Kan jag legitimera mig med det kortet i samband med att jag ska beställa mitt etjänstekort? Svar: Det går bra att använda id-handlingen även om giltighetstiden på kortet har passerats med en kort tid. Giltighetstiden på kortet får dock inte ha passerats med mer än tre månader. Kan jag som ny handläggare kontrollera att jag är behörig att genomföra en ny beställning på ett enkelt sätt? Svar: Logga in i SCS med din e-legitimation och Hämta kunduppgifter från Gemalto. När detta lyckas är behörigheten klar. Du kan också skicka en beställning direkt från SCS genom att ange ditt ordinarie kund- och kontorsnummer och ange kortprodukten "Test". Fullfölj beställning och skicka. Om du får meddelande om att beställningen har tagits emot är behörigheten korrekt.

7 etjänstekort 7 (23) Allmänt om e-tjänstelegitimationer och certifikat Var finns rotcertifikatet för SITHS CA? Svar: Rotcertifikatet för SITHS CA samt instruktioner för installation finns på etjänstekorts intranätssida: Vad gör jag om min personliga e-legitimation inte fungerar? Svar: Kontrollera först att den personliga e-legitimationen finns på kortet genom att högerklicka på Net id-symbolen och välja Administration. Den personliga e-legitimationen utgiven av 'Telia e-legitimation HW CA v1, TeliaSonera Sverige AB ska finnas i två exemplar, dvs. två certifikat, en för legitimering och en för signering. Vilken som är vilken går att se genom att dubbelklicka på respektive e-legitimation och läsa i den certifikatinnehållsruta som dyker upp. För att logga in med e- legitimation behöver Nyckelanvändning (under flik information) ha värdena Digital signatur, Nyckelchiffrering. Observera att det skiljer sig på hur inloggningen är konstruerad från tjänst till tjänst, vilket påverkar kraven på val av kort- och certifikatprogramvara (i detta fall Net id). Om den personliga e-legitimationen inte fungerar kan det bero på att en annan programvara krävs. Denna programvara kan inte SLL tillhandahålla. Vad innebär e-postmeddelandet påminnelse om utgående HCC? Svar: Denna påminnelse skickas ut 35 dagar innan giltighetstiden för din e-tjänstelegitimation går ut. Om du ska arbeta på SLL längre tid än detta behöver du kontakta din etjänstekortsadministratör så att du i god tid kan få en ny e-tjänstelegitimation. Vad innebär e-postmeddelandet Nytt HCC är beställt? Svar: Detta meddelande innebär att du har fått en ny e-tjänstelegitimation som kan laddas ner via självadministrationen till ditt befintliga kort eller till ett reservkort som du erhållit. Logga in i Självadministrationen för att ladda ner det till kortet om du inte redan gjort detta.

8 etjänstekort 8 (23) Hur får jag reda på att giltighetstiden för min e-tjänstelegitimation håller på att passeras? Svar: 35 dagar innan din e-tjänstelegitimation går ut skickas en påminnelse om detta till din e- postadress. Kontakta din etjänstekortsadministratör om ny e-tjänstelegitimation ska beställas. Du kan kontrollera vilken giltighetstid du har på din e-tjänstelegitimation genom att högerklicka på Net id-symbolen och välja Administration. Förfallodatum anger när respektive e-legitimation förfaller. Hur många certifikat får plats på ett nytt SITHS-kort (med ovalt chip)? Svar: Upp till 15 stycken

9 etjänstekort 9 (23) Administration av etjänstekort, reservkort och e- tjänstelegitimationer Hur registreras uppgifter om intygsgivare till personer som saknar giltig idhandling? Svar: Personnummer på intygsgivaren registreras i SITHS Admin vid utlämning av etjänstekortet, men detta omvandlas till HSA-id i systemets statistik och loggar. Vid vilka tillfällen ska avregistreringsorsaken kort ersatt användas? Svar: Kort ersatt används då ett kort ska avregistreras för att personen har fått ett nytt etjänstekort av någon anledning t.ex. på grund av namnbyte eller att 5 år har passerat. Vad händer med certifikat i EK/HSA när giltighetstiden gått ut eller då de spärras? Svar: Spärrade och ogiltiga certifikat tas bort ifrån EK/HSA Hur gör man för att efterkvittera ett utlämnat etjänstekort? Svar: Om kvittering av etjänstekort inte sker vid utlämningstillfället kan detta göras i efterhand. Detta görs genom att klicka på kvittens-knappen under kortstatusrutan i SITHS Admin. Därefter sätts mottagarens etjänstekort in i kortläsare 2 och mottagaren signerar genom att klicka på signera-knappen och ange sin pinkod för signering. Går det att återskapa elektroniskt signerade kvittenser? Svar: Ja, när en kvittens är undertecknad går det att återskapa den genom att klicka på kvittens-knappen under kortstatusrutan under fliken HCC-administration. Kvittensen går även att återskapa i statistik och loggar genom att klicka på kvittens-knappen i korthistoriken. Hur vet man att en kvittens för mottagande av e-tjänstekort är elektroniskt undertecknad? Svar: När etjänstekortet är undertecknat elektroniskt får det status mottaget i statistik och loggar. Information om att kvittensen är elektroniskt signerad finns även längst ner på den återskapade kvittensen.

10 etjänstekort 10 (23) Vad gör jag med ett reservkort som inte går att avregistrera? Personen har slutat och det finns inga giltiga e-tjänstelegitimationer på kortet? Svar: Det enda du behöver göra är att klippa kortet och kasta det. Eftersom det inte finns någon e-tjänstelegitimation på reservkortet så är kortet obrukbart. Får jag gå vidare i SCS när jag har fått ett felmeddelande om att checksiffran inte stämmer när jag angett SIS-kortnumret? Svar: Ja det får du. Vissa äldre SIS-kort har inte 11 siffror i sitt kortnummer. Går det att registrera kortnummer med automatik vid utlämning av reservkort? Svar: Det finns möjlighet att koppla en extern skanningsutrustning till din dator och använda den för att läsa av kortnummer på reservkortet vid utlämningstillfället. Den lokala förvaltningen beslutar om sådan utrustning ska användas. Var i EK/HSA publiceras certifikat om personen finns upplagd på flera enheter? Svar: Certifikaten publiceras på alla ställen där personposten finns upplagd. Hur säkerställer man att spärr av kort och certifikat sker då en person slutar sin anställning eller sitt uppdrag på SLL? Svar: Om en person med giltiga certifikat tas bort ifrån EK får ansvarig administratör ett e- postmeddelande med information om detta så att certifikat kan spärras. Personens kort avregistreras då i SITHS Admin. Vilka regler gäller när huvudbonad bärs av en person som ska fotas? Svar: Enligt DNV:s regler får huvudbonad användas om personen har medicinska eller religiösa skäl. Huvudbonad av religiösa skäl får bäras om det används i dagligt bruk. Det finns inga andra särskilda regler över hur huvudbonaden ska se ut förutom att hela ansiktet ska synas.

11 etjänstekort 11 (23) Varför hittar jag inte en person eller ett objekt i SITHS Admin? Svar: Om aktuell person eller objekt inte kan hittas i SLL:s del av HSA-katalogen i SITHS Admin, tyder detta på att personen eller objektet inte finns där den förväntas. SITHS Admin söker direkt i HSA-katalogen, som är den nationella speglingen av EK. EK speglas till HSAkatalogen var 5:e minut. För att åtgärda detta bör du kontrollera om personen/objektet finns på rätt ställe i EK och att personposten är en så kallad säker personpost, som kontrollerats mot folkbokföringen. Om personen eller objektet inte finns i EK eller inte är en säker personpost måste detta åtgärdas i EK. Ta kontakt med närmaste EK-administratör eller EK-ansvarig i din organisation. Om personen finns i EK, men inte i HSA (efter att ha väntat minst 5 minuter) så bör detta felanmälas till EK-helpdesk. En person saknar giltiga HCC men har ett giltigt kort. Personen finns inte i katalogen. Hur gör jag för att spärra kortet? Svar: Gör följande i denna situation för att spärra kortet. Alternativ 1: Sök upp personen i SITHS Admin statistik och loggar i rapporten Giltiga kort med sökkriterium Giltigt HCC=Nej. Ring därefter Telia och spärra kort och e-legitimation. Alternativ 2: Kontakta RA-funktionen för att tillfälligt lägga tillbaka personposten i katalogen. Avregistrera därefter kortet och meddela RA-funktionen när det är gjort. RA-funktionen tar då bort personposten ifrån EK igen. Kan en person som inte är folkbokförd i Sverige men som har svenskt personnummer få ett SIS-godkänt etjänstekort? Svar: Ja, om personen har ett svenskt personnummer kan SIS-godkänt etjänstekort utfärdas trots att personen inte är folkbokförd i Sverige. Personen behöver dock ha en svensk vistelseadress i Sverige dit pinkodskuvertet kan skickas. Beställningen av etjänstekortet görs elektroniskt av handläggare behörig att beställa korttyp 412. Hur beställs e-tjänstecertifikat till servrar, s.k. HCC Funktion? Svar: HCC Funktion beställs av etjänstekortsansvarig från RA-funktionen.

12 etjänstekort 12 (23) Om en person har ett SITHS-kort utgivet av en annan organisation, kan detta då användas inom SLL? Svar: Om personen behöver ett etjänstekort med SLL-profil för att legitimera sig i sitt arbete bör ett nytt etjänstekort beställas till personen. Personen kan även använda sitt SITHS-kort från den andra organisationen inom SLL om personen arbetar tillfälligt på SLL, t.ex. som konsult. Personens uppgifter måste då finnas i EK och ett nytt HCC, innehållande personens HSA-id inom SLL, beställas till kortet. Personen har ett kort utgivet av en annan organisation. Ska jag avregistrera detta? Svar: Kort som är utgivna av andra landsting får inte avregistreras om inte kortinnehavaren själv har godkänt detta. Det kan vara så att personen fortfarande har ett uppdrag i den andra organisationen och behöver detta kort i sitt uppdrag. Hur tar jag bort behörigheter i SITHS Admin för en person som inte längre finns i EK/HSA? Svar: Personer som är borttagna ur EK/HSA syns inte med namn i SITHS Admin. Istället syns personens HSA-id i rolladministrationsläget för det aktuella behörighetsområdet. Klicka på personens HSA-id och välj att ta bort behörigheten. Hur hanteras personer med skyddade personuppgifter i SITHS Admin? Svar: Personer med skyddade personuppgifter hanteras enligt särskild rutin och av särskilda handläggare. Kontakta respektive etjänstekortkontor eller för mer information. Hur kommer det sig att jag som ny etjänstekorthandläggare inte kan signera HCC-underlag för nytt kort? Svar: Kontrollera att du har en e-postadress i EK. Om detta saknas kan det leda till detta problem. Om e-postadress saknas i ditt HCC går det inte heller att signera och kryptera e- postmeddelanden. Om du inte har e-postadress i ditt HCC behöver du få ett nytt HCC och ditt gamla HCC ska spärras. Hur ska jag som etjänstekortshandläggare kunna identifiera en person som nyligen har bytt namn men som ännu inte har någon giltig id-handling med det nya namnet? Svar: Det går att använda den gamla id-handlingen vid legitimeringen. Jämför personnummer på id-handlingen med personposten i EK samt kontrollera att EK har uppdaterats med korrekta namnuppgifter ifrån folkbokföringen innan nytt kort beställs.

13 etjänstekort 13 (23) Är det tillåtet att beställa HCC till sig själv som administratör? Svar: Det är inte tillåtet att beställa HCC eller administrera kort till sig själv när man är administratör. Ska etjänstekortet återlämnas och avregistreras då en anställd går på föräldraledighet eller tar tjänstledigt? Svar: Vid föräldraledighet ska personen behålla etjänstekortet. Vid tjänsteledighet behöver beslut om återlämning göras från fall till fall. I bedömningen behöver ställning tas till längden på tjänstledigheten, vad personen ska göra under tjänstledigheten samt hur sannolikt det är att personen kommer tillbaka till sin anställning på SLL. Ska etjänstekortet återlämnas och avregistreras då en anställd slutar på SLL och börjar en ny anställning hos en privat aktör? Svar: Om den anställde slutar på SLL och börjar en ny anställning hos en privat aktör som finns i EK får kortet behållas om den nya arbetsgivaren godkänner att kortet behålls. Finns den privata aktören inte i EK ska etjänstekortet avregistreras den privata aktören får ge ut ett nytt kort i egen regi. Vem får agera intygsgivare för studenter? Svar: När det gäller intygsgivning för studenter är det endast en representant från lärosätet som kan agera intygsgivare. Jag behöver överlämna etjänstekort från ett et-kontor till ett annat. Hur gör jag? Svar: etjänstekort som ska överlämnas till ett annat handläggarkontor måste överlämnas personligen, med kvittens från den handläggare som tar emot korten. SBC151 styr detta regelverk och där beskrivs följande: Postal distribution av färdigt kort får endast ske mellan tillverkare och handläggare. Jag ska beställa pukkod till en person, men knappen Begär PUK är inaktiverad och går inte att klicka på. Svar: Detta är ett fel som uppträder ganska sällan. Felet kommer att åtgärdas av leverantören. För att beställa pukkod till personen i detta fall, skicka ett e-postmeddelande till med information om kortnummer så hanteras beställningen manuellt. Som KRA kan jag inte beställa pukkod i SITHS Admin. Vad är fel? Svar: Detta kan bero på att din e-postadress inte är angiven på din personpost i HSA. Kontakta EK-förvaltningen för att åtgärda detta. Hur länge ska reservkortskvittenser sparas? Svar: 15 år ska reservkortkvittenser sparas.

14 etjänstekort 14 (23) Om ett reservkort endast ska användas för inpassering, hur ska kort med tillhörande koder hanteras då? Svar: Om reservkortet endast ska användas för inpassering behöver det inte finnas någon e- tjänstelegitimation på kortet. Kortet ska därför inte heller registreras i SITHS Admin. Kortets tillhörande pinkodskuvert rivs och kastas. Reservkortet kan i fortsättningen endast användas som ett plastkort. Leveranser Vilka leveranstider gäller för beställda etjänstekort och pin- och pukkodsbrev? Svar: Den avtalade leveranstiden för etjänstekort är fem arbetsdagar. Pin- och pukkodsbrev levereras till användarens folkbokföringsadress ca två arbetsdagar efter det att kortet levererats. Som et-handläggare bör man räkna med ca 2 veckor innan beställt kort kan lämnas ut till användaren. Hur sker leverans av efterbeställda pukkodsbrev? Svar: Efterbeställda pukkodsbrev levereras till användarens närmaste postkontor/utlämningsställe med rekommenderad post för personlig uthämtning. Vad gör jag om leveranstiden överskrider avtalad tid? Svar: Om avtalade leveranstider överskrids ska detta rapporteras till et-ansvarig och vidare till Hur levereras beställda reservkort? Svar: Reservkort levereras direkt till den kontorsadress som finns registrerad på den beställande enheten. Vilka leveranstider gäller för utrustning och tillbehör? Svar: Leveranstider för utrustning och tillbehör är inte avtalat om. Leveranstid skiljer sig från fall till fall.

15 etjänstekort 15 (23) När jag beställer pukkod till en användare levereras ett pinkodsbrev innehållande både pinkoder och pukkod till kortet. Vad är fel? Svar: Om pukkod beställs till ett kort som är tillverkat inom 30 dagar så levereras alltid pinkoder tillsammans med pukkoden. Efter 30 dagar levereras endast pukkoder i brevet. Självadministrationen HCC Administrationen Hur loggar jag in i Självadministrationen (HCC Administration)? Svar: Inloggning till Självadministrationen sker genom att först sätta in etjänstekortet i kortläsaren. Det finns två länkar för att nå Självadministrationen: 1) https://ccu.trust.telia.com/ccu ( Sjunet) 2) https://cve.trust.telia.com/ccu ( Internet) Vad gör jag om hämtning eller spärrning i Självadministrationen inte fullföljs? Svar: Ibland inträffar det att en hämtning inte fullföljs. Några tänkbara orsaker kan vara att kortet är skadat, att kortet saknar plats för ytterligare e-tjänstelegitimation eller att hämtningen avbrutits på grund av att du klickat på knappen Nej eller avbryt i dialogrutan. Det kan även bero på att du varit för snabb vid genomgång i guiden och klickat på nästa innan Net id hunnit hämta ner e-tjänstelegitimationen. Prova att genomföra hämtningen en gång till och försäkra dig om att Net id avslutat hämtningen (timglas visas vid Net id-ikonen när den arbetar) innan du går vidare i guiden. Saknas det plats för ytterligare e-tjänstelegitimationer på kortet kan man rensa kortet från gamla e-tjänstelegtimationer. Detta görs genom att högerklicka på Net id-ikonen, välja menyalternativet Webbadministration och därefter alternativet Enheter. På sidan som visas väljs alternativet e-tjästekort och Återställ smartkort. Tryck därefter Fortsätt och ange pinkoderna för inloggning och underskrift samt Återställ. Därefter rensas kortet. Var ringer jag för att få reda på vem som har hämtat ut en rek-försändelse med kort? Svar: Det går att ringa till posten för att få denna information på telefon Du måsta ha rek-nummer på försändelsen för att de ska kunna svara, om du inte har det kan du kontakta kortleverantören. Vid nedladdning av HCC via Självadministrationen får användaren information om att det inte finns något nytt HCC att ladda ner? Svar: Kontrollera att kortet är utlämnat i SITHS Admin.

16 etjänstekort 16 (23) Net id Var kan Net id laddas ner? Svar: Net id kan hämtas på följande länk: id/ Efter 1 mars 2014 hämtas NetID från etjänstekortsidan på Vårdgivarguiden. Net id har försvunnit som ikon i den nedre menyraden på min dator, hur gör jag för att få tillbaka den? Svar: Läs in kortet på nytt. Net id kommer då att startas och ikonen för programmet läggs tillbaka i den nedre menyraden. Om NetiD inte finns under startknappen, gå till Utforskaren Program files Net id iid.exe och starta Net id därifrån. Hur kontrollerar jag vilka e-legitimationer som finns på ett etjänstekort? Svar: I Net id kontrolleras detta genom att högerklicka på symbolen för Net id i Aktivitetsfältet längst nere till höger på skärmen och välja Administration. Vad kan man göra om Net id inte hittar kortläsaren? Svar: Prova starta om Net id. Om det inte hjälper kan datorn behöva startas om. Eventuellt kan nya drivrutiner till kortläsaren behövas. Vilka inställningar ska göras för att jag ska kunna signera ett dokument med Net id? Svar: För att använda högerklickfunktion för att signera dokument med Net id så aktiveras detta enkelt i Net id genom att klicka på Administration - Arkiv - Inställningar och sedan, under fliken Visa, bocka i Visa menyalternativ i Utforskaren. Det går även att ändra ExplorerMenu=1 i ini-filen för Net id. Om det inte fungerar trots inställningarna, prova att avaktivera inställningarna och sedan aktivera dem igen.

17 etjänstekort 17 (23) Vilka inställningar ska göras för att jag ska kunna signera e-post elektroniskt? Svar: För att kunna signera e-post i Notes (Domino) behöver vissa inställningar göras i drivrutinfilen: 1. Gå in i Arkiv/ Säkerhet/ Användarsäkerhet och ange Dominolösenordet. 2. Välj Din identitet/ Ditt smartkort och sedan konfigurationsdetaljer 3. Under programvarudrivrutiner söker du upp filen C:\program\Net id\iidp11.dll För att signera med ditt certifikat gör du följande: 1. Gå in i Arkiv/ Säkerhet/ Användarsäkerhet och ange Dominolösenordet 2. Välj Post och markera Signera post som du sänder 3. Gå in i Postalternativ för internetformat och markera Använd MIME-format. 4. Välj Certifikatskonfiguration för att se din e-legitimation och din e-tjänstelegitimation, SITHS. När jag försöker ladda ner e-tjänstelegitimation till mitt etjänstekort via Självadministrationen får jag meddelande om att nedladdningen misslyckades. Endast ett HCC laddas ner till kortet. Vad ska jag göra? Svar: Felet kan bero på att certifikaten inte får plats på kortet. Prova att radera alla HCC i Net id och försök igen. Jag uppmanas att välja e-legitimation för underskrift vid kortkvitteringstillfället, men Net id-dialogrutan är tom. Vad gör jag? Svar: Felet beror på att Net id inte fungerar korrekt. Prova att läsa in kortet på nytt genom att högerklicka på Net id-symbolen i det nedre verktygsfältet. Om inte det fungerar kan en omstart av datorn krävas. Om inget av ovanstående fungerar behöver en manuell kvittens skrivas ut och undertecknas. Manuella kortkvittenser skrivs ut från SITHS Admin. I andra hand kan kortkvittensmall skrivas ut från SLL IT:s intranät. I samband med att jag ska ladda ner min e-tjänstelegitimation får jag följande felmeddelande: "Kunde inte hitta nyckel för underskrift". Vad ska jag göra? Svar: Prova att att läsa in kortet på nytt genom att högerklicka på Net id-symbolen i det nedre verktygsfältet. Om inte det fungerar kan en omstart av datorn krävas. När jag försöker logga in och Net id läser mitt kort slutar inte snurran på Net idikonen att snurra. Vad gör jag? Svar: Tryck Ctrl+Alt+Delete och välj att stoppa processen iid.exe i aktivitetshanteraren. Starta sedan Net id från programmenyn eller från utforskaren.

18 etjänstekort 18 (23) Jag har problem med att använda Net id. Kan det bero på att jag även har bank-id på min dator? Svar: Om en annan klientprogramvara finns för läsning av bank-id på datorn måste du stänga av denna programvara. SITHS Admin Jag får följande felmeddelande när jag loggar in i SITHS Admin: Du är inte behörig. Vad kan vara fel? Svar: Kontrollera med et-ansvarig att du har behörighet till systemet. Om du har behörighet kan felet bero på att HSA-katalogen är nere. Jag får följande felmeddelande trots att SIS Capture Station inte är öppet: SCS är öppen. Vad är fel? Svar: Detta beror på att SITHS Admin inte är inlagd som betrodd internetsida i webbläsaren. Gör SITHS Admin till en betrodd sida i Internet Explorer genom att klicka på Verktyg, ange adressen till SITHS-adminsidan och klicka på Säkerhet och ange Trusted. Jag klickar på Återlämna -knappen och "Signera" i SITHS Admin, men signeringsguiden där pinkoder ska anges visas aldrig. Vad är fel? Svar: Avinstallera Net id och installera om på nytt. Om detta inte funkar gå till en annan dator. Jag får följande meddelande i SITHS Admin: This page require a valid client certificate. Vad är fel? Svar: Detta händer då MS Internet Explorer inte kan hitta ett certifikat som motsvarar den begäran som servern (SITHS Admin i detta fall) ställer. Felet kan uppträda vid inloggning om rotcertifikatet inte finns installerat på datorn eller om användaren inte har någon godkänd och giltig e-legitimation. Installera rotcertifikat på datorn om detta saknas. Annars, kontrollera i Net id att det finns en giltig e-legitimation ifrån SITHS CA på kortet, att giltighetstiden inte har passerats. Kontakta en etjänstekortsadministratör för att kontrollera om e-tjänstelegitimationen till kortet har spärrats. etjänstekortsadministratören kan beställa ny e-tjänstelegitimation till användaren.

19 etjänstekort 19 (23) Ingen e-tjänstelegitimation visas i certifikatsväljaren vid inloggning. Vad är fel? Svar: Felet kan bero på att Net id inte har hunnit läsa kortet innan SITHS Admin startade eller att kortet inte har lästs in rätt i Net id. Stäng webbläsaren och ta ur kortet ur kortläsaren och sätt i det igen. Försäkra dig om att Net id läser kortet innan du öppnar SITHS Admin igen. Om problemet kvarstår, kontrollera i Net id att det finns certifikat på kortet. Personen/enheten i HSA-trädet i SITHS Admin är markerat med röd cirkel med vitt kryss. Vad är fel? Svar: Kontakt med HSA-katalogen kan inte upprättas, varvid en persons post inte kan verifieras och visas följaktligen inte i sin helhet. Felet kan bero på att den aktuella posten alldeles nyss lagts in i HSA/EK. Starta om SITHS Admin och försök igen. Vid upprepade fel, ta en skärmdump och gör en felanmälan. Jag får följande felmeddelande: "Kan inte kontakta HSA. "Vad är fel? Svar: SITHS Admin får inte kontakt med den nationella HSA-katalogen. Felet kan ligga på flera olika ställen. SITHS Admin kontaktar HSA genom dess s.k. toppnod, som är gemensam för alla medlemmar i HSA-katalogen. SLL:s del av katalogen är länkad till toppnoden och om den eller SLL:s del är onåbar fungerar inte SITHS Admin. Starta om webbläsaren. Vid upprepade fel på HSA-katalogen, försök att ta reda på om det är HSA eller SLL:s HSA-katalogdel som inte fungerar. Jag hittar inte skapade orders i SIS Capture Station (SCS). "Vad är fel? Svar: Skapade orders i SCS kan bara finnas på samma fysiska dator/nätplats som de skapats på, i SITHS Admin. SITHS Admin är ett webbaserat system, vilket gör att det inte spelar någon roll på vilken dator man hanterar en order/ett certifikat. SIS Capture Stationär dock en lokalt installerad klient och finns bara på en specifik dator. Vid skapandet av en kortbeställning i SITHS Admin skapas en fil som läggs i SCS på samma dator man just jobbar på. Samma dator/nätplats måste användas vid beställning av underlag och kortbeställningar.

20 etjänstekort 20 (23) Jag får följande felmeddelande SCS måste vara installerad. Vad är fel? Svar: Installera SIS Capture Station om den inte finns. Lägg till https://cve.trust.telia.com/ccat i trusted sites under verktyg - inställningar - säkerhet. Hur gör jag för att söka fram information om ett kort som är utgiven på en enhet som inte längre finns i EK och därmed inte syns i SITHS Admin? Svar: Information som är kopplad till en enhet som inte längre finns i EK kan återfinnas på den överliggande enheten i statistik och loggar i SITHS Admin. Under kortstatusrutan syns information om åtgärd och vilken handläggare som genomförde åtgärden. Varför syns inte detta för alla kort? Svar: Information om åtgärd och korthandläggare som genomförde åtgärden visas endast för kort som är utgivna efter december SIS Capture station Jag får följande meddelande: Programmet kunde inte beräkna en signatur. Vad är fel? Svar: Detta felmeddelande kan uppkomma i SCS då minnet tar slut i PC:n. Det händer oftast då många beställningar ska signeras samtidigt. Prova att signera färre beställningar per gång. Om fotografierna är stora och man försöker signera många blir det en tung operation för datorn, vad man kan göra är att öka mängden virtuellt minne på datorn så att taket inte slås i lika fort. SCS visar rätt förnamn för personen, men fel efternamn och personnummer. Det är en annan persons uppgifter som visas. Vad är fel? Svar: Detta är ett känt fel. Skärmbilden uppdateras inte på rätt sätt trots att data i programmet är korrekt. Prova att starta om SCS. Namnteckningsskannern fungerar inte. Vad ska jag göra? Svar: Kontrollera att datorn har hittat skannern genom att dra ur USB-kabeln och sätt i den igenom. Kör kalibreringskortet genom skannern.

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.0 Mac och Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Om någon av inställningsdialogerna

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer