SITHS. Kontakt: E-post: Webbsida:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se"

Transkript

1 SITHS Kontakt: E-post: Webbsida: 19 april

2 Agenda SITHS Presentation av grupp Från idé till handlingsprogram Nationell ehälsa Från ett införande till en användning SITHS koncept Utbildning RA SÄK + Registeransvarig Support LRA - Reservkort KRA Nya kort

3 3

4 Utbildning Identifieringskrav 1. Handling från medarbetaren - plockas ut ur fodral, edyl av medarbetaren. 2. Personbedömning - finns det en anledning till att vara misstänksam? 3. Titta först på individen - därefter på ID-handlingen. 4. Kontrollera ID-handling - ej ändrad/skadad/giltighetstid/notering av NID, SIS, KK eller EU-Passnummer. 5. (Kontroll av kort för betalning - utgår då vi ej hanterar VISA-kort eller liknande) 6. Kontroll av namnteckning - en namnteckning skall överensstämma med IDhandlingens namnteckning. 7. Återlämna handling Vid misstanke; djupare kontroll, behåll om möjligt ID-handling, fotografera om möjligt medarbetaren, samråd med närmaste chef, larma polisen via 112. Identifiering vid SITHS kortets beställning OCH utlämnande sker enligt denna princip 4

5 Administrering av kort och certifikat Fotot ska vara välliknande och av god skärpa Bakgrunden skall vara ljus. Använd gärna Bio-duk, roll-up eller liknande. Är medarbetarens hår eller kläder mycket ljust, så får bakgrunden vara ljusgrå så att det blir kontrast. Bilden skall ha god färgbalans, kontrast och skärpa. OBS! Bilden på kortet blir svartvit, även om du skickat in ett färgfoto! Ingen huvudbonad får bäras Undantag för religiösa/medicinska skäl, hela ansiktet måste dock vara synligt. Används peruk i dagligt bruk, bör bilden visa detta. Ansiktet skall vara jämnt belyst och det får inte finnas skuggor i bakgrunden Ansiktet skall vara avbildat rakt framifrån. Tag med axlar i bilden. Undvik vita kläder! Hela huvudet skall vara synligt (inte bara ansiktet) och blicken skall vara riktad mot kamerans lins. Pupiller skall synas tydligt Blicken skall vara riktad mot kamerans lins. Används glasögon i dagligt bruk får de inte vara mörka, färgade eller ge reflexer som döljer ögonen. Praktiska anvisningar vid fotograferandet inför SITHS kortet 5

6 Utbildning Nya kort Befintliga kort Reservkort Beställningsrutin Identifiering Roller 6

7 Utbildning Kontrollfrågor vid kortbeställning Rätt beställare? Vem och vad avser Beställningen? Finns personen upplagd i HSA? Är jag registrerad Handläggare? Är SCS installerad? (gäller nya kort) Finns giltig ID-handling med? Skall intygsgivning hanteras? Skall fotografering genomföras? Hur ofta sker en Beställning? Skall Foto återanvändas? 7

8 Utbildning Kontrollfrågor vid kortutlämning Finns giltig ID-handling med? Skall Intygsgivning hanteras? Finns informationsmaterial om kortet och dess användning tillgängligt? Finns kvittensmall och Villkor för E-legitimation utskrivet? Finns begäran om att avregistrera/spärra tidigare kort/certifikat? 8

9 Utbildning Kontrollfrågor vid arkivering Använder vi elektronisk eller manuell arkivering? Vem är er Registeransvarige? Var och hur förvarar vi manuella kvittenser? 9

10 Utbildning Kontrollfrågor vid återtagande/spärr Är det en behörig beställare? Vet jag spärrorsak? Skall såväl certifikat spärras? Eller skall kort och certifikat spärras? Spärra alltid varje certifikatpar (identifiering och signering)! 10

11 Utbildning RA/SÄK Leverantör Support SÄ/SF Verksamhetsansvarig 11

12 Utbildning Presentation av SITHS Admin 12

13 Utbildning Din organisation Din organisation Övning 1 Logga in 13

14 Utbildning Välj gren (om du använde snabblänkarna sker detta med automatik) 2. Välj HCC Administration 3. Ange sökalternativ 4. Sök 3 Skall du söka fler personer? Upprepa steg Övning 2 Sök person 14

15 Utbildning Statusbegrepp i SITHS Admin Beställnings status Certifikat status Kortstatus Övning 3+4 Beställd Aktiva beställningar Skickad Utlämnad Mottagen Avregistrerade Makulerad 15

16 Utbildning Hantering av Reservkort 16

17 Utbildning - Reservkort Reservkort Beställningsuppdrag Beställningsunderlag (Beställning) Lämna ut kort Återta kort / Spärra certifikat 17

18 Utbildning - Reservkort Papperskvittens 1. Identifiering 2. Beställning av HCC 3. Utlämning av reservkort och PIN-koder 4. Kvittens 5. Arkivering 6. Nedladdning av HCC 7. Kvittering Kvittens sker även i systemet 18

19 Utbildning - Reservkort 19

20 Utbildning - Reservkort! Kontrollera begärd giltighetstid. Avsluta med att aktivera Signera och skicka. Du får då ange PIN-kod för signering (underskrift). OBS! Aktivera därefter funktionen Lämna ut kort. Se till att medarbetaren undertecknar Kvittensen för utlämnat kort. 20

21 Utbildning - Reservkort Ett kort måste alltid Lämnas ut. Även ett reservkort måste lämnas ut för att en medarbetare skall kunna ladda ned ett SITHS certifikat. Övning 5 Reservkort 21

22 Utbildning Hantering av Befintliga kort 22

23 Utbildning Befintliga kort Befintliga kort Beställningsuppdrag Beställningsunderlag (Beställning) (Lämna ut kort) (Återta kort) Spärra certifikat 23

24 Utbildning Befintliga kort Övning 6 Befintliga kort 24

25 Utbildning Hantering av Nya kort 25

26 Utbildning Nya kort Nya kort Beställningsuppdrag Beställningsunderlag Beställning Lämna ut kort Återta kort / Spärra certifikat 26

27 Utbildning Nya kort Beställningsunderlag kan genomföras innan medarbetaren anländer till Handläggaren 27

28 Utbildning Nya kort!! Kontrollera att det är fem år (standardinställning) och avsluta med att aktivera Signera och skicka. Du får då ange din PIN-kod för signering (underskrift). 28

29 Utbildning Nya kort Övning 7 Nya kort När du genomfört alla beställningsunderlag kan du aktivera fliken SCS Beställningar. Beställningarna finns här tillgängliga för fortsatt handläggning. Samtliga, enstaka eller ett enskilt, beställningsunderlag öppnas här för slutgiltig bearbetning, t ex fotografering och inskickande av beställningar. 29

30 Utbildning Nya kort Medarbetaren som skall få ett nytt kort har nu anlänt till Handläggaren för fotografering, mm. Fotografering genomförs i SIS Capture Station programvaran. Denna aktiveras genom: a) via fliken SCS Beställningar eller b) via SIS Capture Station programmet (genväg på skrivbordet eller i programmenyn) Välj Starta i SIS-läge om du avser beställa SIS kort. Välj Starta i ICKE SIS-läge om du avser beställa vanliga Företagskort. 30

31 Utbildning Nya kort! Om Titel skall anges på kortet krävs det först att det ingår i verksamhetens överenskomna kortprofil med leverantören. Fältet Övrig info används för manuell titelinmatning. 31

32 Utbildning Nya kort Ange identifieringssätt, t ex körkortsnummer om körkort visats upp. 32

33 Utbildning Nya kort Aktivera Fånga bild om nytt foto skall tas. Aktivera Hämta bild från fil om tidigare foto skall importeras. 33

34 Utbildning Nya kort Aktivera Livebild om nytt foto skall tas. Flera foto kan tas. Markera det foto du önskar gå vidare med. 34

35 Utbildning Nya kort Aktivera Fånga signatur för att scanna in namnunderskriften. En inskannad namnteckning kan hamna upp o ned. Detta åtgärdar du med funktionen Rotera. 35

36 Utbildning Nya kort Är du nöjd med foto o namnteckning samt att övriga uppgifter är korrekta, så aktiverar du Signera. Är något oklart, gå Tillbaka eller Avbryt. 36

37 Utbildning Nya kort Övning 8 Nya kort Ett hänglås indikerar att personposten är godkänd och klar för att skickas in för kortbeställning. Dock måste den senare godkännas igen för att kunna skickas iväg. Detta dubbelarbete är en konsekvens just för att möjliggöra att flera administratörer kan dela upp arbetet med foto och beställning. 37

38 Utbildning Nya kort OBS! Använd Telia E-leg För att skicka in den samlade beställningen av ett eller flera kort: Starta SCS Beställningsstation och logga in. Använd denna gång din E-legitimation - inte SITHS. 38

39 Utbildning Nya kort Din lista med färdiga beställningar visas upp. Du har här en möjlighet att göra en sista kontroll att allt stämmer i beställningen. Är något oklart, så kan du Låsa upp och Radera beställningen. 39

40 Utbildning Nya kort Är du nöjd med foto o namnteckning samt att övriga uppgifter är korrekta, så aktiverar du Godkänn. Gör gärna en utskrift av beställningen. Är något oklart, aktivera Godkänn ej. För att bläddra till nästa person i din lista aktivera Nästa. När du är klar klicka på Tillbaka. 40

41 Utbildning Nya kort Övning 9 Nya kort Aktivera Skicka beställning(ar) och signera beställningen. Beställningsunderlaget översänds elektroniskt till kortleverantören. Om alla beställningsunderlag var godkända blir listan nu tom. Annars ligger några beställningsunderlag kvar för fortsatt arbete. 41

42 Utbildning Nya kort Hur gör ni?! När beställningen är genomförd, så erbjuds du att spara foton som skapats för denna beställning. Du får upp en vanlig filbrowser och kan då fritt välja fram den mapp (lokalt eller centralt) som du har tillgång till. Du kan även skapa nya undermappar för en bättre struktur. 42

43 Utbildning Utlämning av kort 43

44 Utbildning Ett kort måste alltid Lämnas ut. Även ett reservkort måste lämnas ut för att en medarbetare skall kunna ladda ned ett SITHS certifikat. 44

45 Utbildning Hur gör ni?! Övning 10 45

46 Utbildning Presentation av SITHS Självadministration 46

47 Utbildning Övning 11 Självadm SITHS Självadministration Kortinnehavaren hämtar själv ner e-tjänstelegitimationen till sitt SITHS kort genom SITHS Självadministration. Nytt Certifikat 47

48 48

49 49

50 Utbildning Återta kort eller spärra certifikat 50

51 Avregistrering/spärr av kort/certifikat Återlämning av ett SITHS-kort eller reservkort till Korthandläggaren ska ske då personen slutar sin anställning eller sitt uppdrag. Det är chefen eller uppdragsgivaren för den anställde som ansvarar för att detta sker. Återlämning sker också då identitetsuppgifterna på SITHS kortet och/eller i den personliga e-legitimationen på kortet har blivit ogiltiga, t ex då giltighetstiden på kortet och e-legitimationen gått ut eller om det är något tekniskt fel på kortet. Vid återlämning av SITHS kort spärras tillhörande giltiga e-legitimationer och själva kortet klipps genom chippet. Reservkort återlämnas då det har använts i väntan på ett SITHS kort. Skälet till återlämning/spärr skall registreras. 51

52 Avregistrering/spärr av kort/certifikat Övning 12 Avregistrering/Spärr 2 1. Du spärrar ett kort genom funktionen Avregistrera kort Du spärrar ett certifikat genom att välja funktionen Spärra vid statusrutan för HCC. 52

53 Utbildning Arkivering av kvittenser 53

54 Arkivering I samband med beställning och utlämning av SITHS kort och certifikat finns det krav på arkivering. Det som ska arkiveras är beställningsunderlag för SITHS kort (hanteras elektroniskt) och kortkvittenser som skrivs på i samband med utlämning av SITHS kort (hanteras med fördel elektroniskt). Undantag! Kvittensunderlag för Reservkort och Funktionscertifikat skrivs ut på papper och undertecknas. Dessa underlag skickas till registeransvarig som arkiverar det enligt gällande regler. 54

55 Arkivering Kortkvittenser till Företagskort arkiveras under Företagskortets giltighetstid och tio år därefter. SIS kräver kortets giltighetstid och ett år därefter. = 15 år! Registret skall förvaras med betryggande säkerhet, exempelvis valv, värdeskåp eller annat väl skyddat utrymme. Eller elektroniskt. Registret får endast vara tillgängligt för register- och säkerhetsansvarig personal samt handläggare och vid kontrollbesök även för Driftleverantörens kontrollant. Tips! Manuella kortkvittenser arkiveras förslagsvis i ordning efter födelsedag, exempelvis i pärmar. Registret skall vara i sådan ordning att telefonförfrågningar om uppgifternas riktighet omgående kan besvaras. Normalt sker arkiveringen av kort/certifikat elektroniskt i form av SITHS Admin. 55

56 Statistik Funktionen Statistik och Loggar fokuserar på fyra huvudområden: Kort (uppföljning av kort), HCC (uppföljning av certifikat), Roller (uppföljning av utförda roller inom organisationen) och Konfigurering (uppföljning av konfigurationsändringar) 56

57 Statistik Övning Statistik Funktionen Sök off-line hämtar databassvar under lägre belastad tid och finns som nedladdningsbara filer under fliken Mina Rapporter. 57

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting 1(46 SENAST UPPDATERAD: 2015-06-11 Rutiner_Norrbottens Läns Landsting_SE2321000230- E00001_Version_3.1 Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns 2(46 Revisionshistorik... 5 Förutsättning för Korthandläggning...

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning:

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning: 1.6 (1)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 R utinbeskr ivningar 1.6 (2)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 1.6 (3)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 Innehåll

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard SBC 151-U Identitetskort SS 61 43 14 Dokument.: SBC 151-U Utgåva: 15 Datum: 2015-05-25 DNV GL Business Assurance Sweden AB Box 6046

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer