Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting"

Transkript

1 1(46 SENAST UPPDATERAD: Rutiner_Norrbottens Läns Landsting_SE E00001_Version_3.1 Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns

2 2(46 Revisionshistorik... 5 Förutsättning för Korthandläggning... 8 Utbildning... 8 Arbetsplatsens utformning... 9 Programvaror... 9 Utrustning... 9 Förvaring... 9 Säkerhet... 9 Funktionscertifikat... 9 Domänvalidering Regler för ID-kontroll När fullgod identitetshandling saknas Regler för fotografering för ID-kort Arkivering/gallring Arkivering av Beställningsuppdrag Arkivering av Intyg och Kvittens - När fullgod identitetshandling saknas Arkivering av Manuell kvittering av Reservkort Gallring Korttyper inom NLL Utgivning av SITHS kort typ Beställningsuppdrag Skapa underlag för HCC SKAPA beställning av SITHS-kort Skicka beställning av SITHS-kort Ta emot leverans av SITHS-kort Lämna ut SITHS-kort Utgivning av SITHS kort typ Beställningsuppdrag Skapa underlag för HCC SKAPA Beställning av SITHS-kort Skicka beställning av SITHS-kort Ta emot leverans av SITHS-kort Lämna ut SITHS-kort Utgivning av SITHS kort typ

3 3(46 Beställningsuppdrag Skapa underlag för HCC Beställning av SITHS-kort Skicka beställning av SITHS-kort Ta emot leverans av SITHS-kort Lämna ut SITHS-kort Utgivning av SITHS-kort till person utan svenskt person- /samordningsnummer Beställningsuppdrag Skapa HCC till Reservkort Lämna ut Reservkortet och PIN-koder Arkivera information Nedladdning av HCC Utgivning av - typ Utgivning av SITHS-kort - typ Beställningsuppdrag Skapa underlag för HCC Beställning av SITHS-kort Skicka beställning av SITHS-kort Ta emot leverans av SITHS-kort Lämna ut SITHS-kort Utgivning av Reservkort Beställningsuppdrag Skapa HCC till Reservkort Lämna ut Reservkortet och PIN-koder Arkivera information Nedladdning av HCC Återlämning av Reservkort Avregistrera Reservkort Arkivering Klipp reservkortet Reservkort på distans Beställning av HCC till befintliga kort Skapa underlag för HCC Nedladdning av HCC Förnyelse av utgående HCC... 40

4 4(46 E-postmeddelande om utgående giltighetstid för HCC Spärr av SITHS-kort Avregistrera SITHS-kort i SITHS-administration Spärr när KRA inte är tillgänglig Spärrning av HCC Identifiera medarbetaren som begär spärr Spärra e-tjänstelegitimation Avregistrering av kort när anställning har upphört Beställning av PUK-kod Beställ PUK-kod vid förlust av PUK-kod Beställ PUK-kod om person aldrig fått PUK-kod hemskickad Beställ PUK-kod till person med 911-kort (samordningsnummer) Beställning av tillbehör Beställning av Reservkort Beställning av korthållare och foldrar Reklamation av kort Lämna ut kort till användare som saknar PIN-kod Skapa PIN-koder med hjälp av PUK-koden Byt kod med hjälp av PIN-koden till ett aktivt kort... 45

5 5(46 Revisionshistorik Version Datum Status Vem Annika R Avsnitt 4- Nya korttyper Avsnitt 3.1 Arkivering Avsnitt 5 Anpassat för nya korttypen Avsnitt 6 Ny för korttyp 480 Annika R Rättat text Avsnitt 6 Avsnitt 17 och 9.2 Lagt till EU pass som giltig legitimation Samt ) Flytt av avsnitt Uppdaterat utgivning av samtliga korttyper Förtydligat hantering av utländska medborgare Alla rutiner färdigställda Förtydligande avsnitt 11 & 13 utlämning Reservkort och nedladdning av HCC Reservkortsavsnitten reviderade Tillägg av avsnitt 2.1.1, länkar till SITHS-admin tillagda Tillägg till avsnitt 17 om beställning av PUK/PIN-kod till 911-kort (samordningsnummer) Förtydligande avsnitt 15 (Spärr/avreg. kort) Förtydligande avsnitt 20 (Lämna ut kort med enbart PUK-kod) Tillägg avsnitt 15.1 om spärr/avreg kort Tillägg till avsnitt 12 om Reservkort på distans Avsnitt 16 Ändrad text Beställning av certifikat till befintligt kort kan göras till personal som har ett SITHS-kort utfärdat av annan organisation. 1, Avsnitt 14.1 Mail skickas till kortinnehavaren när certifikat går ut. Annika R Annika R Annika R Annika R Gun R Annika Gun R Gun R Gun R Gun R Tillägg avsnitt 5 om Gun R

6 6(46 Gallring/Arkivering Nytt avsnitt, nr 8, om ny korttyp 431 Avsnitt 19 förtydligande ang tillbehör Avsnitt 20 förtydligande ang reklamation Borttag avsnitt 21.2, Ändrad text för korttyp 431 samt kompletterat med länk till rutin för kortbeställning för korttyp Ändring av arkivering av kvittenser av reservkort. Gun R Gun R Beställning av PUK-kod skall göras på blankett via NLL+ av chef/la Förtydligande om hanteringen vid gallring av kvittenser Ändrat telefonnummer till Telia Spärr av e-leg Förtydligande i text angående - vart beställningsblankett skickas - vilka roller som utför de olika stegen i beställningsuppdragen - ändrad text vid hänvisning till regler för fotografering, länk borttagen - hanteringen av kortutgivning på distans, kort typ arkivering av kvittenser och blanketter vid intygsgivning - underlag för beställning av HCC till befintligt kort - olika rollers hantering vid reservkortshantering Tillägg av rutin angående kort typ 910 Tillägg av text angående funktionscertifikat Ändrat rutinen för 431- och 480-kort genom att i kontrollrutan för personnummer ange Utfärdad enligt rutin för utfärdande av kort utan foto Gun R Gun R Gun R Gun R

7 7(46 och underskrift i fältet Intyg. 2, Förtydligande av funktionscertifikatshantering. - Tillägg Domänvalidering. - Ändring av text för utgivning av kort till utländsk medborgare, tagit bort reservnummer och kompletterat med att certifikatet innehåller födelsedatum, pass- nummer och giltighetstid för pass. - Förtydligande om korttyp Justering av beskrivning av korttyp 911, tagit bort text om utländsk medborgare. - Förtydligat text om reservkort tar bort korthandläggare ersätter med KRA. - Tillägg av text med hänvisning till förteckning över KRA och LA med arbetsplats, namn och telefonnummer vid reservkortsutgivning på distans Tagit bort versions nr i rubriken. Tillräckligt med versionsnummer i sidfot som dokumenthanteringssystemet VIS genererar Justerat hanteringen för utlämning av korttyp 431 Skrivit in versionsnummer 2, Ändrat texten för Utländska medborgare till person samt tagit bort personnummer. Legitimering ska ske via intygsgivning i rutinen för kort till utländska medborgare. - Kompletterat med text att både korthandläggaren och medarbetaren skriver under den manuella kvittensen. - Motringning sker innan certifikat utfärdas till reservkort på distans. - Tar bort punkt om EU-pass i regler om ID-kontroll. Gun R Dan- Christer Nilsson Gun R Gun R

8 8(46 - När fullgod identitet saknas lämnas en av korthandläggaren signerad beställningsblankett till kortmottagaren att användas som kvitto vid utlämningen av SITHS-kortet. - Justerat arkiveringstiden för kvittenser till 10 år + certifikatets giltighetstid. - Tagit bort länken till rutinen för kortutgivning på distans. - Ändrat rubriken för utlämning av kort när Pin-kod saknas. 3, Förtydligat giltighetstiden för certifikat till personer med samordningsnummer - Förtydligat vilken roll som hanterar reservkort. - Justerat identifieringsrutinen för utgivning av reservkort på distans. - Förtydligat hanteringen av hur kort hanteras när en person slutar sin anställning. - Tydliggjort hur kort, kvittenser m m förvaras. 3, Förtydligat legitimeringssättet vid utgivning av 911-kort - Förtydligat rollen som hanterar reservkort - Förtydligat hanteringen vid inaktiverade konton. - Förtydligat giltighetstiden för kort till personer som saknar svenskt personnummer eller har samordningsnummer - Hänvisning till NLL:s rutiner vid funktionscertifikat Gun Gun Förutsättning för Korthandläggning Utbildning All personal (KRA) som arbetar med att utfärda SITHS-kort ska ha genomgått en KRA-utbildning.

9 9(46 Arbetsplatsens utformning Arbetsplatsen ska finnas i låsbart utrymme med låsbara skåp för förvaring av kort, PIN-koder och arkivmaterial. Programvaror SITHS-AdminSjunet: SITHS-Admin Internet (används när sjunet inte är tillgängligt): Utrustning Arbetsplatsen ska vara utrustad med: Bärbar dator med SIS Capture Station Installerad Kamera Fotolampor, bakgrund Kortläsare Trådlöst siffertangentbord Låsbart och brandsäkert skåp Förvaring Följande ska förvaras i låst och brandsäkert skåp där endast behöriga personer har åtkomst: Inte utlämnande SITHS-kort Kuvert med reservkort och PIN-koder Manuella kortkvittenser (Reservkort) Intygsblankett och Intygskvitto Säkerhet SITHS-kort får inte lämnas framme när KRA lämnar arbetsplatsen. Kortinnehavaren uppmanas vid utlämningstillfället att förvara koder och kort på fysiska åtskilda ställen. Eventuella personliga hot mot KRA ska genast anmälas till närmaste chef och RA. Funktionscertifikat NLL har delegerad rätt att utfärda certifikat inom egen organisation. Hanteringen skall följa Ineras rutin. NLL:s Rutin Generering av SITHS- funktionscertifikat för test och produktion beskriver hur NLL hanterar detta. bifogas som bilaga till detta dokument

10 10(46 Domänvalidering NLL följer Ineras rutin för domänvalidering. Regler för ID-kontroll Det är viktigt att vi är noggranna vid vår utgivningsprocess i och med att den ID-handling vi nu ger ut kommer att användas i andra sammanhang. Det är mycket viktigt att medveten eller omedveten risk för bedrägerier undanröjs t ex. risk för identitetsstöld. Den uppvisade identitetshandlingen ska noggrant kontrolleras beträffande äkthet. Särskilt bör kontrolleras att handlingen inte bär spår av förändring beträffande personuppgifter eller foto. 1. Handling från medarbetaren plockas ut ur fodral, el. dyl. av medarbetaren. 2. Personbedömning finns det en anledning till att vara misstänksam? 3. Titta först på individen därefter på ID-handlingen. 4. Kontrollera ID-handling inte är ändrad eller skadad, kontrollera giltighetstid och notera NID, SIS, KK eller Passnummer. 5. Kontroll av namnteckning en namnteckning på Kvittensunderlaget skall överensstämma med IDhandlingens namnteckning. 6. Återlämna handling Giltiga identitetshandlingar är: Giltigt svenskt körkort Svenskt pass i vinröd bok SIS godkänd ID handling Intyg/intygsgivare enligt nedan rutin OBS! SIS-godkänd ID-handling med Samordningsnummer räknas inte som giltig ID-handling. När fullgod identitetshandling saknas För personer som saknar giltig identitetshandling krävs personbevis, skriftligt intyg samt trovärdig intygsgivare som är personligen närvarande vid beställningen av SITHSkort. (För personer utan personnummer krävs passnummer då personbevis inte kan beställas).

11 11(46 Intygsgivare ska vara annan behörig företrädare än korthandläggaren. Intyg får inte användas om beställaren innehar fullgod identitetshandling, t.ex. om man glömt det hemma, utgånget eller av annan orsak. På beställningsblanketten ska beställaren intyga att fullgod identitetshandling saknas. Följande intygsblanketter ska fyllas i (finns på KRAportalen) Intyg när giltig identitetshandling saknas Kvittens när giltig identitetshandling saknas Intygsgivaren ska ha med sig giltig svensk ID-handling KRA skriver ut beställningsblanketten, signerar denna samt lämnar den till kortmottagaren som kvitto att användas vid utlämning av SITHS-kortet. Regler för fotografering för ID-kort Fotot ska vara välliknande och av god skärpa. Ansiktet i fotografier skall vara avbildat framifrån, vara jämt belyst och bakgrunden ska vara ljus och utan skuggor. Bakgrunden skall vara ljus. Bilden skall ha god färgbalans, kontrast och skärpa. Gråskalan skall ha jämn gradation. Bildupplösningen skall vara så hög att inte enskilda bildpunkter uppfattas med blotta ögat. Ingen huvudbonad får bäras. Undantag är för religiösa/medicinska skäl (läkarintyg krävs) hela ansiktet måste dock vara synligt. Ansiktet skall vara jämnt belyst och Det får inte finnas skuggor i bakgrunden. Ansiktet skall vara avbildat rakt framifrån. Tag med axlar i bilden. Undvik vita kläder! Hela huvudet skall vara synligt och blicken skall vara riktad mot kamerans lins. Pupiller skall synas tydligt. Reflexer får inte synas i glasögon. Används glasögon eller peruk i dagligt bruk, skall bilden visa detta. Mörka glasögon får inte bäras i annat än då detta är påkallat av medicinska skäl.

12 12(46 Arkivering/gallring KRA/LRA ansvarar för att lagra blanketter och kvittenser i brandsäkra skåp på korthandläggningsenheten. Spara bilderna på personerna i den egna fotomappen i N:/SITHS KRA/Fotoxx. Arkivering av Beställningsuppdrag Elektroniska beställningsuppdrag arkiveras i Funktionsbrevlådan under Inkorg\Beställningar. Beställningsblanketter som inkommit före elektroniska blanketten sparas hophäftade med namnteckningslapparna sorterade i bokstavsordning hos KRA i ett brandsäkert låst skåp på KRA/LRA-enheten. Dessa blanketter ska INTE skickas vidare till RA. Syftet med att lagra beställningsunderlag är för att kunna spåra beställningar vid ev. frågor och oklarheter. Arkivering av Intyg och Kvittens - När fullgod identitetshandling saknas Intyget och kvittensen häftas ihop och sparas ett år i brandsäkert låst skåp på KRA/LRA-enheten och skickas sedan till Länsarkivet för vidare arkivering. Arkivering av Manuell kvittering av Reservkort Den manuella kvittensen sparas 1 år i brandsäkert låst skåp på KRA/LRA-enheten och skickas sedan till Länsarkivet för vidare arkivering. Inför arkivering på länsarkivet beställer KRA/LRA-enheten en arkivbox från länsservice. Kvittenserna med register läggs i arkivboxen. Märk boxen med kortkontor och gallringsdatum. Certifikatets giltighetstid + tio år fram i tiden. Exempel: SITHS reservkortskvittenser Kortkontor Sunderby sjukhus Inskickat den ååmmdd Gallringsdatum ååmmdd Gallring Beställningsunderlag äldre än 6 månader gallras och slängs. Närmaste chef gör en ny beställning av SITHS-kort till medarbetaren på elektronisk blankett.

13 13(46 Korttyper inom NLL Korttyp Beskrivning Ges ut till 909 Enkelt stående Tillsvidareanställda Företagskort med foto och titel Annan anställning än tillsvidare med uppdrag längre än 3 månader 910 Enkelt stående Företagskort med foto och titel Personer med skyddad identitet Tillsvidareanställda Annan anställning än tillsvidare med uppdrag längre än 3 månader 911 Enkelt stående Företagskort med foto och titel Personer med samordningsnummer/svenskt personnummer och som inte är folkbokförda i Sverige Tillsvidareanställda Annan anställning än tillsvidare med uppdrag längre än 3 månader 480 Konsultkort Privata vårdgivare Konsulter med uppdrag längre än 3 månader. Stafettläkare med längre uppdrag 473 Reservkort Korttidsanställda (t.ex. timanställda) Konsulter Studenter Stafettläkare 431 Liggande Företagskort utan foto med namn och titel Med uppdrag kortare än 3 månader Reservkort för glömt/borttappat kort och i väntan på kort Tillsvidareanställda Annan anställning än tillsvidare med uppdrag längre än 3 månader Personal på hälsocentraler

14 14(46 Utgivning av SITHS kort typ 909 SITHS-kort av typen företagskort med foto och titel ges ut till: Tillsvidareanställda Korttidsanställda längre än 3 månader AT-läkare Beställningsuppdrag Närmaste chef beställer SITHS-kort till medarbetaren på elektronisk blankett som finns på SITHS-portalen. Beställningsblanketten skickas till närmaste korthandläggare. Chef alternativt, medarbetare kontaktar korthandläggare och avtalar tid för fotografering. Skapa underlag för HCC Medarbetaren som ska få ett SITHS-kort behöver inte vara närvarande när underlaget för HCC skapas. Dock ska det finnas ett beställningsuppdrag från behörig chef innan detta görs. Korthandläggare på respektive kortkontor utför beställningen i SITHS-Administration och SCS-beställningar. Klicka på snabblänken Norrbottens läns eller HCC Administration för att komma till sidan för administration av HCC. Ange sökkriterier för personer och klicka på Sök. Om din sökning ger mer än en träff, välj rätt person i resultatlistan som presenteras. Om personen förekommer med fler än en anställning, välj den som är tillsvidare. Kontrollera att uppgifterna är korrekta innan du beställer HCC. Välj Begär HCC till nytt kort. Välj Företagskort Enkel Stående - 909

15 15(46 Välj alltid 5 års giltighetstid på HCC (sätts automatiskt om inget annat anges och är maximal giltighetstid). Underteckna beställningen genom att klicka på knappen Signera och skicka. Ange sedan din PINkod för signering. Klicka på stäng SKAPA beställning av SITHS-kort Medarbetaren som ska få SITHS-kort måste vara närvarande med giltig ID-handling. Klicka på fliken SCS Beställningar i SITHS Administration. Välj att Starta SCS i icke SIS-läge Klicka på knappen Skapa/Hantera kortbeställningar Välj certifikatet Telia e-legitimation Markera det underlag som ska kopplas till det nya SITHS-kortet och välj öppna. 1. Välj ditt kontorsnummer (ibland kan vissa installationer ha alla kontorsnummer tillgängliga). 2. Titelfältet fylls i automatiskt, kontrollera att titeln inte är för lång, t.ex. om ST Läkare Sluten vård ta bort Sluten vård. Nästa Legitimera medarbetaren med giltig ID-handling. Ange nummer på ID-handlingen i avsett fält och tryck på knappen Nästa. Låt medarbetaren sätta sig framför kameran och tryck på Fånga bild för att se medarbetaren på skärmen. Fotografera medarbetaren genom att trycka på Fånga bild i systemet. Kontrollera att det tagna fotot uppfyller ställda krav på ID-kort. Se avsnitt Regler för fotografering för ID-kort. Det går att ta fler foton och sedan välja den bild som blir bäst. Markera det valda fotot och tryck på Nästa. Vid meddelande Kunde

16 16(46 inte hitta något ansikte automatiskt på denna bild Markera ögonen och klicka på ok. Vid behov reglera bildens storlek och vertikala placering Spara. Tryck Nästa. Hoppa över underskrift genom att trycka på knappen Nästa Underteckna beställningen genom att klicka på knappen Signera och ange din PIN-kod för signering. Nu är beställningen färdig att skickas iväg till SITHS-kortleverantören. Skicka beställning av SITHS-kort Vänta gärna med att skicka iväg beställningen av SITHSkortet till dess att det finns flera beställningar att skicka samtidigt, men skicka aldrig mer än 20st per gång. Korthandläggare skickar beställningen till Gemalto. Logga in i SIS Capture Station med din personliga e-legitimation. Välj Skicka beställningar till Gemalto Markera de beställningar som ska skickas iväg och kontrollera att de är korrekta genom att klicka på knappen Granska beställning. För att se fler beställningar klickar man på knappen Nästa. Klicka på knappen Skicka beställning(ar) och underteckna beställningen genom att ange din PINkod för signering. Ta emot leverans av SITHS-kort SITHS-korten levereras med rekommenderad post till den KRA som utförde beställningen ungefär fem arbetsdagar efter att beställningen skickades. SITHS-korten ska förvaras på ett säkert ställe innan de lämnas ut, t ex i kassaskåp hos KRA.

17 17(46 Lämna ut SITHS-kort PIN-koder till SITHS-kortet levereras till medarbetarens folkbokföringsadress ungefär två dagar efter att kortet levererats. SITHS-kortet får endast lämnas ut till den person som kortets är utställt till. Medarbetaren måste vara närvarande med giltig ID-handling. Korthandläggaren utför utlämningen av SITHS-kortet. Sök upp medarbetaren i SITHS Administration under HCC Administration och välj Lämna ut kort. Legitimera medarbetaren med giltig ID-handling och kontrollera att uppgifterna på det nya SITHS-kortet stämmer med uppgifterna på den ID-handling som används för legitimering. Registrera i systemet vilken ID-handling som använts vid legitimering. Markera vilket kort som avses att lämna ut med hjälp av kortnumret signera och skicka Be kortmottagaren att stoppa in sitt nya kort i kortläsare 2 och att denne anger kortets PIN-kod för signering för att kvittera ut kortet. Visa kvittens via den utskrivna kvittensmallen på papper. Lämna ut informationsbladet Villkor för Telia e- legitimation samt SITHS-foldern. Informera om vad som gäller vid spärrning och återlämning av kort. Samt att mer information kring byte av PIN-koder och användningsområden finns att läsa på SITHS-portalen. Om medarbetaren sedan tidigare haft ett kort med e- tjänstelegitimation ska detta återlämnas och den gamla e-tjänstelegitimationen spärras. Kortet ska klippas itu rakt över certifikatet. Utgivning av SITHS kort typ 431 SITHS-kort av typen företagskort utan foto med titel ges ut till medarbetare på hälsocentraler utanför tätorterna. Valmöjlighet finns att i stället beställa kort typ 909 om man önskar SITHSkort med foto. Tillsvidareanställda Korttidsanställda längre än 3 månader

18 18(46 Beställningsuppdrag Närmaste chef beställer SITHS-kort till medarbetaren på elektronisk blankett som finns på SITHS-portalen. Beställningsblanketten skickas till närmaste korthandläggare. Skapa underlag för HCC Medarbetaren som ska få ett SITHS-kort behöver inte vara närvarande när underlaget för HCC skapas. Dock ska det finnas ett beställningsuppdrag från behörig chef innan detta görs. Korthandläggare på respektive kortkontor utför beställningen i SITHS-Administration och SCS-beställningar. Klicka på HCC Administration för att komma till sidan för administration av HCC. Ange sökkriterier för personer och klicka på Sök. Om din sökning ger mer än en träff, välj rätt person i resultatlistan som presenteras. Om personen förekommer med fler än en anställning, välj den som är tillsvidare. Kontrollera att uppgifterna är korrekta innan du beställer HCC. Välj Begär HCC till nytt kort. Välj Företagskort 431 Välj alltid 5 års giltighetstid på HCC (sätts automatiskt om inget annat anges och är maximal giltighetstid). Underteckna beställningen genom att klicka på knappen Signera och skicka. Ange sedan din PINkod för signering. Klicka på stäng

19 19(46 SKAPA Beställning av SITHS-kort Medarbetaren som ska få ett SITHS-kort behöver inte vara närvarande med giltig ID-handling. Däremot så ska kortinnehavaren legitimera sig vid utlämnandet av kortet. Klicka på fliken SCS Beställningar i SITHS Administration. Välj att Starta SCS i icke SIS-läge Klicka på knappen Skapa/Hantera kortbeställningar Välj certifikatet Telia e-legitimation Markera det underlag som ska kopplas till det nya SITHS-kortet och välj öppna. 1. Välj ditt kontorsnummer (ibland kan vissa installationer ha alla kontorsnummer tillgängliga). 2. Titelfältet fylls i automatiskt, kontrollera att titeln inte är för lång Vid kontrollrutan för personnummer, ange Utfärdad enligt rutin för utfärdande av kort utan foto och underskrift i fältet Intyg och tryck på knappen Nästa. Hoppa över fotografering och underskrift genom att trycka på knappen Nästa

20 20(46 Underteckna beställningen genom att klicka på knappen Signera och ange din PIN-kod för signering. Nu är beställningen färdig att skickas till SITHS-kortsinnehavaren. Skicka beställning av SITHS-kort Vänta gärna med att skicka iväg beställningen av SITHSkortet till dess att det finns flera beställningar att skicka samtidigt, men skicka aldrig mer än 20st per gång. Korthandläggare skickar beställningen till Gemalto. Logga in i SIS Capture Station med din personliga e-legitimation. Välj Skicka beställningar till Gemalto Markera de beställningar som ska skickas iväg och kontrollera att de är korrekta genom att klicka på knappen Granska beställning. För att se fler beställningar klickar man på knappen Nästa. Klicka på knappen Skicka beställning(ar) och underteckna beställningen genom att ange din PINkod för signering. Ta emot leverans av SITHS-kort SITHS-korten levereras med rekommenderad post till den KRA som utförde beställningen ungefär fem arbetsdagar efter att beställningen skickades. SITHS-korten ska förvaras på ett säkert ställe innan de lämnas ut, t ex i kassaskåp hos KRA.

21 21(46 Lämna ut SITHS-kort PIN-koder till SITHS-kortet levereras till medarbetarens folkbokföringsadress ungefär två dagar efter att kortet levererats. SITHS-kortet får endast lämnas ut till den person som kortets är utställt till. Medarbetaren är personligen närvarande hos KRA med giltig ID-handling. KRA utför utlämning av kortet i SITHS- Administration. Sök upp medarbetaren i SITHS Administration under HCC Administration och välj Lämna ut kort. Legitimera medarbetaren med giltig ID-handling och kontrollera att uppgifterna på det nya SITHS-kortet stämmer med uppgifterna på den ID-handling som används för legitimering. Registrera i systemet vilken ID-handling som använts vid legitimering. Markera vilket kort som avses att lämna ut med hjälp av kortnumret signera och skicka Be kortmottagaren att stoppa in sitt nya kort i kortläsare 2 och att denne anger kortets PIN-kod för signering för att kvittera ut kortet. Visa kvittens via den utskrivna kvittensmallen på papper. Lämna ut informationsbladet Villkor för Telia e- legitimation samt SITHS-foldern. Informera om vad som gäller vid spärrning och återlämning av kort. Samt att mer information kring byte av PIN-koder och användningsområden finns att läsa på SITHS-portalen. Om medarbetaren sedan tidigare haft ett kort med e- tjänstelegitimation ska detta återlämnas och den gamla e-tjänstelegitimationen spärras. Kortet ska klippas itu rakt över certifikatet. Utgivning av SITHS kort typ 480 SITHS-kort av typen konsultkort utan foto ges ut till: Privata vårdgivare Konsulter med uppdrag längre än 3 månader.

22 22(46 Inhyrd personal (Staffettläkare, sjuksköterskor med längre uppdrag) Beställningsuppdrag Närmaste chef beställer SITHS-kort till medarbetaren på elektronisk blankett som finns på SITHS-portalen. Korthandläggare på respektive kortkontor utför beställningen i SITHS-Administration och SCS-beställningar. När kortet beställs i SITHS-administration ska det finnas ett tydligt beställningsunderlag där beställaren intygar att personen ska ha ett SITHS-kort. Beställningsunderlaget ska vara underskrivet av beställaren samt innehålla dennes namn och personnummer. Beställningsunderlaget kan även vara elektroniskt om man, för full spårbarhet, kan säkerställa identiteten på den som beställt. Beställningen arkiveras enligt avsnitt Arkivering av beställningsunderlag. Skapa underlag för HCC Medarbetaren som ska få ett SITHS-kort behöver inte vara närvarande när underlaget för HCC skapas. Dock ska det finnas ett beställningsuppdrag från behörig chef innan detta görs. Korthandläggare på respektive kortkontor utför beställningen i SITHS-Administration och SCS-beställningar. Klicka på snabblänken Norrbottens läns eller HCC Administration för att komma till sidan för administration av HCC. Ange sökkriterier för personer och klicka på Sök. Om din sökning ger mer än en träff, välj rätt person i resultatlistan som presenteras. Om personen förekommer med fler än en anställning, välj den som är tillsvidare. Kontrollera att uppgifterna är korrekta innan du beställer HCC. Välj Begär HCC till nytt kort.

23 23(46 Välj Konsultkort utan foto 480 Välj alltid 5 års giltighetstid på HCC (sätts automatiskt om inget annat anges och är maximal giltighetstid). Underteckna beställningen genom att klicka på knappen Signera och skicka. Ange sedan din PINkod för signering. Klicka på stäng Beställning av SITHS-kort Vid utgivning av kort typ 480 som inte är fotoförsett används en förenklad kortutgivning. Personen behöver inte närvara vid beställningstillfället. Däremot så ska kortinnehavaren legitimera sig vid utlämnandet av kortet. Klicka på fliken SCS Beställningar i SITHS Administration. Välj att Starta SCS i icke SIS-läge Klicka på knappen Skapa/Hantera kortbeställningar Välj certifikatet Telia e-legitimation Markera det underlag som ska kopplas till det nya SITHS-kortet och välj öppna. 3. Välj ditt kontorsnummer (ibland kan vissa installationer ha alla kontorsnummer tillgängliga). 4. Titelfältet fylls i automatiskt, kontrollera att titeln inte är för lång, t.ex. om ST Läkare Sluten vård tag bort Sluten vård. Vid kontrollrutan för personnummer, ange Utfärdad enligt rutin för utfärdande av kort utan foto och underskrift i fältet Intyg och tryck på knappen Nästa.

24 24(46 Hoppa över fotografering och underskrift genom att trycka på knappen Nästa. Underteckna beställningen genom att klicka på knappen Signera och ange din PIN-kod för signering. Nu är beställningen färdig att skickas iväg till SITHS-kortleverantören.

25 25(46 Skicka beställning av SITHS-kort Vänta gärna med att skicka iväg beställningen av SITHSkortet till dess att det finns flera beställningar att skicka samtidigt, men skicka aldrig mer än 20 st per gång. Korthandläggare skickar beställningen till Gemalto. Logga in i SIS Capture Station med din personliga e-legitimation. Välj Skicka beställningar till Gemalto Markera de beställningar som ska skickas iväg och kontrollera att de är korrekta genom att klicka på knappen Granska beställning. För att se fler beställningar klickar man på knappen Nästa. Klicka på knappen Skicka beställning(ar) och underteckna beställningen genom att ange din PINkod för signering. Ta emot leverans av SITHS-kort SITHS-korten levereras med rekommenderad post till den KRA som utförde beställningen ungefär fem arbetsdagar efter att beställningen skickades. SITHS-korten ska förvaras på ett säkert ställe innan de lämnas ut, t ex i kassaskåp hos KRA. Lämna ut SITHS-kort PIN-koder till SITHS-kortet levereras till medarbetarens folkbokföringsadress ungefär två dagar efter att kortet levererats. SITHS-kortet får endast lämnas ut till den person som kortets är utställt till. Medarbetaren måste vara närvarande med giltig ID-handling. Sök upp medarbetaren i SITHS Administration under HCC Administration och välj Lämna ut kort.

26 26(46 Legitimera medarbetaren med giltig ID-handling och kontrollera att uppgifterna på det nya SITHS-kortet stämmer med uppgifterna på den ID-handling som används för legitimering. Registrera i systemet vilken ID-handling som använts vid legitimering. Markera vilket kort som avses att lämna ut med hjälp av kortnumret signera och skicka Be kortmottagaren att stoppa in sitt nya kort i kortläsare 2 och att denne anger kortets PIN-kod för signering för att kvittera ut kortet. Visa kvittens via den utskrivna kvittensmallen på papper. Lämna ut informationsbladet Villkor för Telia e- legitimation samt SITHS-foldern. Informera om vad som gäller vid spärrning och återlämning av kort samt att mer information kring byte av PIN-koder och användningsområden finns att läsa på SITHS-portalen. Om medarbetaren sedan tidigare haft ett kort med e- tjänstelegitimation ska detta återlämnas och den gamla e-tjänstelegitimationen spärras. Kortet ska klippas itu rakt över certifikatet. Utgivning av SITHS-kort till person utan svenskt person-/samordningsnummer Reservkort med cross boarder CA utfärdas till dessa. Certifikatet som skapas innehåller passnumret. OBS! Ibland har dessa ett personnummer sedan gammalt, men det är inte giltigt och återfinns inte i Skatteverkets register. Medarbetaren skall finnas i HSA-katalogen med födelsedatum, passnummer och giltighetsdatum för passet. I SITHS-administration visas passnumret istället för personnumret. Om personen inte är sökbar i SITHS-administration, kontakta LA (Lokal ihsak administratör) på enheten där medarbetaren arbetar. Medarbetaren legitimeras via intygsgivning

27 27(46 Beställningsuppdrag Närmaste chef beställer SITHS-kort till medarbetaren på elektronisk blankett som finns på SITHS-portalen. Skapa HCC till Reservkort Intygsgivaren och medarbetaren som ska få SITHS-kortet måste vara närvarande vid beställningstillfället. Korthandläggare, LRA, på respektive kortkontor utfärdar reservkort. Kontrollera identitet på intygsgivaren. Ta ett Reservkort med tillhörande PIN-kodsbrev och kontrollera att kuvertet fortfarande är oöppnat. Sök upp medarbetaren som ska få ett Reservkort under fliken HCC Administration. Välj Begär HCC till Reservkort. Ange reservkortets kortnummer (står skrivet på kortet). Giltighetstiden på certifikatet får inte överskrida 180 dagar, passets giltighetstid eller personens anställnings-/uppdragstid. Kontrollerar passets giltighetstid samt personenens anställningstid. Säkerställ att passets giltighetstid är inom ramen för anställningstiden. Signera beställningen genom att klicka på Signera och skicka och ange din PIN-kod för signering. Klicka därefter på Stäng. Lämna ut Reservkortet och PIN-koder KRA utför utlämning av kortet i SITHS-Administration.

28 28(46 Välj lämna ut kort Markera vilket kort som avses att lämna ut med hjälp av kortnumret signera och skicka Ange legitimationssätt: Intyg. Välj Kvittens Välj skriv ut, kvitteringen ska alltid ske manuellt när ett Reservkort lämnas ut. Medarbetaren kommer att göra den elektroniska kvitteringen i samband med att HCC hämtas via SITHS Självadministration. Låt medarbetaren läsa igenom Kvittensen och kvittera på densamma med sin underskrift. Skriv under kvittensen. OBS! I de fall det inte finns tillgång till skrivare (mobil korthandläggning) används en färdig kvittensmall som återfinns på KRA-portalen, se till att alltid ha ett antal sådana utskrivna. Välj stäng istället för skriv ut i de fallen. Lämna ut Reservkortet med tillhörande PIN-koder till medarbetaren. Informera giltighetstiden för HCC samt att personen kommer att få e-post 60 dagar innan utgång med information om att nytt HCC måste beställas. Lämna ut SITHS-foldern. Arkivera information Följande arkiveras i låsbart brandsäkert skåp. Intyg och Kvittens När fullgod identitetshandling saknas. Häfta ihop dokumenten. Manuell kvittens av reservkortet. Nedladdning av HCC Arkivering enligt avsnitt Arkivering av intyg och kvittens När fullgod identitetshandling saknas eller Arkivering av Manuell kvittering av reservkort.

29 29(46 Detta görs av medarbetaren som fått Reservkortet. KRA kan dock hjälpa till om det behövs. I samband med kortutlämningen skickas e-post till medarbetaren med information om att HCC finns att hämta och läsa ner på kortet. Medarbetaren som fått ett certifikat att hämta till sitt Reservkort loggar in i SITHS-Självadministration och följer guiden för att ladda ner HCC till kortet. På SITHS-portalen finns manual som stöd. Utgivning av - typ 910 Korttypen ges ut till personer med skyddad identitet. Endast RA med KUR-behörighet utfärdar dessa kort och personer som berörs kontaktar RA. Beställning och utlämning sker enligt Ineras rutin för utgivning av SITHS-kort till personer med skyddad identitet. Utgivning av SITHS-kort - typ 911. Korttypen ges ut till personer som inte är folkbokförda i Sverige men har svenskt person- eller samordningsnummer. Förberedelser: Medarbetaren ska meddela sin jobbadress dit pinkoderna ska skickas Eftersom medarbetaren inte är folkbokförd i Sverige finns ingen svensk adress att skicka pinkoderna till. Utfärdaren av SITHS certifikat kräver att pinkoderna skickas till en svensk adress. Beställningsuppdrag Närmaste chef beställer SITHS-kort till medarbetaren på elektronisk blankett som finns på SITHS-portalen. Skapa underlag för HCC Medarbetaren som ska få ett SITHS-kort behöver inte vara närvarande när underlaget för HCC skapas. Dock ska det finnas ett beställningsuppdrag från behörig chef innan detta

30 30(46 görs. Korthandläggare på respektive kortkontor utför beställningen i SITHS-Administration. Klicka på snabblänken Norrbottens läns eller HCC Administration för att komma till sidan för administration av HCC. Ange sökkriterier för personer och klicka på Sök. Om din sökning ger mer än en träff, välj rätt person i resultatlistan som presenteras. Om personen förekommer med fler än en anställning, välj den som är tillsvidare. Kontrollera att uppgifterna är korrekta innan du beställer HCC. Välj Begär HCC till nytt kort. Välj Företagskort med foto (samordningsnummer) Välj alltid 5 års giltighetstid på HCC (sätts automatiskt om inget annat anges och är maximal giltighetstid). Underteckna beställningen genom att klicka på knappen Signera och skicka. Ange sedan din PINkod för signering. Klicka på stäng Beställning av SITHS-kort Medarbetaren som ska få SITHS-kort måste vara närvarande. Intygsgivning används alltid när det gäller en person med samordningsnummer. Markera det underlag som ska kopplas till det nya SITHS-kortet och välj öppna. 1. Välj ditt kontorsnummer (ibland kan vissa installationer ha alla kontorsnummer tillgängliga). 2. Titelfältet fylls i automatiskt, kontrollera att titeln inte är för lång, t.ex. om ST Läkare Sluten vård tag bort Sluten vård. 3. Fyll i Adress dit Pinkoderna ska skickas

31 31(46 Intygsgivaren legitimerar sig med giltig ID-handling. Kortnummer på ID-handlingen anges på intygsblanketten. För person med samordningsnummer används alltid intygsgivning. Tryck på knappen Nästa Låt medarbetaren sätta sig framför kameran och tryck på Fånga bild för att se medarbetaren på skärmen. Fotografera medarbetaren genom att trycka på Fånga bild i systemet. Kontrollera att det tagna fotot uppfyller ställda krav på ID-kort. Se avsnitt Regler för fotografering av ID-kort. Det går att ta fler foton och sedan välja den bild som blir bäst. Markera det valda fotot och tryck på Nästa. Vid meddelande Kunde inte hitta något ansikte automatiskt på denna bild Markera ögonen och klicka på ok. Vid behov reglera bildens storlek och vertikala placering Spara. Tryck Nästa. Hoppa över underskrift genom att trycka på knappen Nästa Underteckna beställningen genom att klicka på knappen Signera och ange din PIN-kod för signering. Nu är beställningen färdig att skickas iväg till SITHS-kortleverantören. Skicka beställning av SITHS-kort

32 32(46 Vänta gärna med att skicka iväg beställningen av SITHSkortet till dess att det finns flera beställningar att skicka samtidigt, men skicka aldrig mer än 20st per gång. Korthandläggare skickar beställningen till Gemalto. Logga in i SIS Capture Station med din personliga e-legitimation. Välj Övriga kort och klicka på Skicka beställningar till Gemalto Markera de beställningar som ska skickas iväg och kontrollera att de är korrekta genom att klicka på knappen Granska beställning. För att se fler beställningar klickar man på knappen Nästa. Klicka på knappen Skicka beställning(ar) och underteckna beställningen genom att ange din PINkod för signering. Ta emot leverans av SITHS-kort SITHS-korten levereras med rekommenderad post till den KRA som utförde beställningen ungefär fem arbetsdagar efter att beställningen skickades. SITHS-korten ska förvaras på ett säkert ställe innan de lämnas ut, t ex i kassaskåp hos KRA. Lämna ut SITHS-kort PIN-koder till SITHS-kortet levereras till medarbetarens jobbadress ungefär två dagar efter att kortet levererats. SITHS-kortet får endast lämnas ut till den person som kortets är utställt till. Medarbetaren måste vara närvarande. Intygsgivning används till person med samordningsnummer. KRA utför utlämning av kortet i SITHS-Administration. Sök upp medarbetaren i SITHS Administration under HCC Administration och välj Lämna ut kort. Legitimera medarbetaren och kontrollera att uppgifterna på det nya SITHS-kortet stämmer med

33 33(46 uppgifterna för intygsgivning. Registrera i systemet vilket legitimeringssätt som använts. Markera vilket kort som avses att lämna ut med hjälp av kortnumret signera och skicka Be kortmottagaren att stoppa in sitt nya kort i kortläsare 2 och att denne anger kortets PIN-kod för signering för att kvittera ut kortet. Visa kvittens via den utskrivna kvittensmallen på papper. Lämna ut informationsbladet Villkor för Telia e- legitimation samt SITHS-foldern. Informera om vad som gäller vid spärrning och återlämning av kort. Samt att mer information kring byte av PIN-koder och användningsområden finns att läsa på SITHS-portalen. Om medarbetaren sedan tidigare haft ett kort med HCC ska detta återlämnas och det gamla HCC ska spärras. Kortet ska klippas itu rakt över certifikatet. Utgivning av Reservkort Reservkortet är ett på ytan blankt kort utan foto och personuppgifter. Reservkortet har ett kortnummer. (Börjar alltid med NLL,s unika nationella nummer ) I chipet på ett aktiverat Reservkort finns endast e-tjänstelegitimation (ingen Telia-legitimation). Reservkortet innehåller även magnetremsa och RFID-krets som övriga korttyper. En e-tjänstelegitimation (HCC) på ett Reservkort fungerar och används på samma sätt som e-tjänstelegitimationen på ett SITHS-kort. Reservkort ska användas för: Anställda och uppdragstagare med anställning/uppdrag kortare än 3månader (t.ex. stafettläkare ned kortare uppdrag och timanställda) När en person har glömt eller tappat bort sitt ordinarie SITHS-kort. I väntan på SITHS-kort Giltighetstider: glömt kort = 7 dagar borttappat kort = 30 dagar i väntan på kort = 30 dagar Stafettläkare/Inhyrd personal = 180 dagar

34 34(46 Beställningsuppdrag Timanställd/korttidsanställd = 180 dagar Utländsk medborgare utan svensk personnummer (registrerad med pass-nummer) se avsnitt 10 = 180 dagar Närmaste chef beställer SITHS-kort till medarbetaren på särskild elektronisk blankett som finns på SITHS-portalen. Korthandläggare, LRA på respektive kortkontor utför beställning och utlämning i SITHS-Administration. OBS! Om den anställde har förlorat sitt kort skall det gamla kortet spärras och om möjligt sker också fotografering för ett nytt kort (baserat på en beställning från den anställdes chef). Medarbetaren som ska få reservkortet måste vara närvarande vid beställningstillfället och kortet ska lämnas ut vid samma tillfälle. Skapa HCC till Reservkort Medarbetaren som ska få SITHS-kortet måste vara närvarande vid beställningstillfället. KRA tillika LRA, på respektive kortkontor utför beställning och utlämning i SITHS-Administration. Kontrollera identitet på medarbetaren. Om giltig ID-handling saknas använd rutin för intygsgivning Ta ett Reservkort med tillhörande PIN-kodsbrev och kontrollera att brevet fortfarande är oöppnat. Sök upp medarbetaren som ska få ett Reservkort under fliken HCC Administration. Klicka på Sök. Välj Begär HCC till Reservkort. Ange reservkortets kortnummer (står skrivet på kortet). Sätt alltid giltighetstid enligt regelverket, se avsnitt Utgivning av reservkort ovan.

35 35(46 Signera beställningen genom att klicka på Signera och skicka och ange din PIN-kod för signering. Klicka därefter på Stäng. Lämna ut Reservkortet och PIN-koder Välj lämna ut kort Markera vilket kort som avses att lämna ut med hjälp av kortnumret signera och skicka Ange legitimationssätt Välj Kvittens Välj skriv ut, kvitteringen ska alltid ske manuellt när ett Reservkort lämnas ut. Medarbetaren kommer att göra den elektroniska kvitteringen i samband med att HCC hämtas via SITHS Självadministration. Den elektroniska kvittensen är inte giltig som kvittens. Låt medarbetaren läsa igenom Kvittensen och kvittera på densamma med sin underskrift. Skriv under kvittensen. OBS! I de fall det inte finns tillgång till skrivare används en färdig kvittensmall som återfinns på KRA-portalen, se till att alltid ha ett antal sådana utskrivna. Välj stäng istället för skriv ut i de fallen. Lämna ut Reservkortet med tillhörande PIN-koder till medarbetaren och informera medarbetaren om hur e- tjänstelegitimation hämtas ut till kortet eller hjälp medarbetaren att göra det. Informera om att e-tjänstelegitimationen endast gäller i x antal dagar. Lämna ut SITHS-foldern. Arkivera information Informera om att kortet ska återlämnas så fort som medarbetaren får tillgång till sitt permanenta kort i det fall Reservkortet är ett ersättningskort.

36 36(46 Följande arkiveras i låsbart brandsäkert skåp Manuell kvittens av reservkortet. Intyg och Kvittens När fullgod identitetshandling saknas. Häfta ihop dokumenten (om intygsgivning skett). Nedladdning av HCC Arkivering enligt avsnitt Arkivering av intyg och kvittens När fullgod identitetshandling saknas eller Arkivering av Manuell kvittering av reservkort. I samband med kortutlämningen skickas e-post till medarbetaren med information om att en e- tjänstelegitimation (HCC) finns att hämta och läsa ner på kortet. Detta kan göras av medarbetaren som fått Reservkortet. KRA kan dock med fördel hjälpa till i samband med kortutlämnandet. För att minimera risken för att det missas att utföras. Medarbetaren som fått ett certifikat att hämta till sitt Reservkort loggar in i SITHS-Självadministration och följer guiden för att ladda ner HCC till kortet. På SITHS-portalen finns manual som stöd. Återlämning av Reservkort Detta förfarande skall användas när ett Reservkort återlämnas När kortet inte mer skall användas eller om en person säger att denne har tappat sitt kort måste kortet avregistreras. Avregistrera Reservkort Korthandläggare, LRA på respektive kortkontor utför avregistrering. Sök upp medarbetaren i SITHS Administration under HCC Administration och välj Avregistrera kort. Kontrollera att det är det är kortinnehavaren själv eller verksamhetsansvarig för medarbetaren som begärt att kortet skall spärras.

37 37(46 Markera vilket kort som ska spärras med hjälp av kortnumret Markera anledningen till att kortet skall avregistreras signera och skicka Systemet visar meddelandet Avregistrering initierad. Spärrbegäran av Certifikaten har skickats till utgivaren. Arkivering Information om avregistrering sparas i SITHS Administration med automatik. Klipp reservkortet Klipp reservkortet genom chippet och kasta det. Använt Reservkort får endast återanvändas av samma person. Kontrollera att antalet kvarvarande Reservkort och om det behövs beställ nya. Reservkort på distans Närmaste chef/la på beställer SITHS-kort till medarbetaren på elektronisk blankett som finns på SITHS-portalen. På beställningen uppges kortnummer och på vilket sätt personen har legitimerat sig. LA (Lokala korthandläggaren) har reservkort och pinkodskuvert på enheten, utför legitimeringskontroll och skriver kvittensblankett. Beställningen skickas till korthandläggare, LRA, på respektive kortkontor som utfärdar reservkortet. LRA söker upp medarbetaren som ska få ett Reservkort under fliken HCC Administration. Välj Begär HCC till Reservkort. Ange reservkortets kortnummer (finns på beställningsblanketten). Sätt giltighetstid enligt beställningen eller enligt regelverket, se avsnitt Utgivning av reservkort. Signera beställningen genom att klicka på Signera och skicka och ange din PIN-kod för signering.

38 38(46 Motring LA när registreringen är klar. Förteckning över LRA och LA med arbetsplats, namn och telefonnummer finns på nllplus. Välj lämna ut kort Markera vilket kort som avses att lämna ut med hjälp av kortnumret, ange kortutlämnarens, LA:s, personnummer i fältet för intyg, signera och skicka. Kortutlämnaren, LA, skriver ut en papperskvittens från ihsak som kortinnehavaren samt LA signerar. LA lämnar kort och pinkoder till medarbetaren. LA är behjälplig med laddning av HCC till kortet via SITHS självadministration. LA arkiverar enligt avsnitt Arkivering av intyg och kvittens När fullgod identitetshandling saknas eller Arkivering av Manuell kvittering av reservkort. Avregistrering av reservkort görs av LRA. Beställning av HCC till befintliga kort Grundprocess I de fall det redan finns ett SITHS-kort eller Reservkort kan nytt HCC beställas och läsas ned på det befintliga kortet. Rutinen används för Personal som har ett SITHS-kort utfärdat av annan organisation Återkommande personal (med begränsade anställningsuppdrag kortare än 3 månader). Som har ett Reservkort men HCC måste förnyas. Förutsättning Att personen finns upplagd i Norrbottens HSAkatalog (ihsak) E-tjänstelegitimationen (HCC) kommer att användas för elektronisk identifiering av personer vid tjänsteutövning inom Norrbottens läns. Skapa underlag för HCC Närmaste chef/la på beställer certifikat till befintligt kort till medarbetaren på elektronisk blankett som finns på SITHSportalen. På beställningen uppges kortnummer. Medarbetaren som ska få HCC till ett befintligt SITHS-kort behöver inte vara närvarande när underlaget för e-tjänstelegitimationen skapas. Korthandläggare på respektive kortkontor utför beställning i SITHS-Administration.

39 39(46 Sök upp medarbetaren som ska få en ny e- tjänstelegitimation under fliken HCC Administration. Klicka på Sök Kontrollera om det finns ett giltigt HCC kopplat till kortet som ska spärras. Om så är fallet, spärra det se avsnitt Spärrning av HCC Välj Begär HCC till befintligt kort om SITHS-kort o Välj aktuellt kort (om det finns fler än ett visas en lista med alla kort) Välj Begär HCC till Reservkort om befintligt Reservkort o Ange Reservkortets nummer Sätt alltid giltighetstid enligt regelverket: o glömt kort = 7 dagar o borttappat kort = 30 dagar o i väntan på kort = 30 dagar o Stafettläkare/Inhyrd personal = 180 dagar o Timanställd/korttidsanställd = 180 dagar o Utländsk medborgare utan svensk personnummer (registrerad med passnummer) = 180 dagar Signera beställningen genom att klicka på Signera och skicka och ange din PIN-kod för signering. Klicka därefter på Stäng. Nedladdning av HCC I samband med kortutlämningen skickas e-post till medarbetaren med information om att en e-tjänstelegitimation (HCC) finns att hämta och läsa ner på kortet. Detta kan göras av medarbetaren som fått certifikatet. Medarbetaren som fått ett certifikat att hämta till sitt kort loggar in i SITHS-Självadministration och följer guiden för att ladda ner HCC till kortet. På SITHS-portalen finns manual som stöd.

40 40(46 Förnyelse av utgående HCC E-postmeddelande om utgående giltighetstid för HCC E-postmeddelande med information om att giltighetstiden för e-tjänstelegitimation håller på att gå ut skickas till kortinnehavaren. Det är samma meddelande oavsett vilken typ av e-tjänstelegitimation det gäller. Kontrollera vilken typ av kort e-tjänstelegitimationen är kopplad till. Beställ ny e-tjänstelegitimation, se avsnitt Beställning av HCC till befintliga kort. Spärr av SITHS-kort Spärr av SITHS-kort ska ske vid flera olika situationer när kortet inte längre ska användas: Kortet är förlorat Medarbetaren slutar sin anställning Kortet är trasigt eller fungerar felaktigt Om en person har haft ett Reservkort och får sitt ordinarie kort Observera: Endast kortinnehavaren själv eller chef till medarbetaren kan begära spärrning av ett kort. Spärr meddelas via telefonsamtal eller e-post. Korthandläggare på respektive kortkontor utför spärr i SITHS-Administration. Avregistrera SITHS-kort i SITHS-administration När kortet inte mer skall användas eller om en person säger att denne har tappat sitt kort måste kortet avregistreras. I och med att ett kort avregistreras i SITHS Administration spärras både den personliga e-legitimationen och tjänstelegitimationen (HCC). Korthandläggare på respektive kortkontor utför avregistrering i SITHS-Administration. Sök upp medarbetaren i SITHS Administration under HCC Administration och välj Avregistrera kort. Kontrollera att det är det är kortinnehavaren själv eller chefen till medarbetaren som begärt att kortet skall spärras. Markera vilket kort som ska avregistreras med hjälp av kortnumret

41 41(46 Markera anledningen till att kortet skall avregistreras signera och skicka Om SITHS certifikat är spärrat men Telia e-legitimation finns kvar kan nytt certifikat skapas och läsas ner på kortet. Om avregistrering har gjorts är kortet förbrukat och nytt måste utfärdas. Avregistrerade kort destrueras genom att klippas över chippet. Spärr när KRA inte är tillgänglig Om KRA inte är tillgänglig kan medarbetaren som begär spärr själv dygnet runt ringa till Telias kundtjänst för att spärra sitt Telia e-leg på tfn Dock måste KRA kontaktas för spärr av e-tjänstelegitimationen (HCC) och avregistrering av kortet. Spärrning av HCC Identifiera medarbetaren som begär spärr Innehavaren av en e-tjänstelegitimation (HCC) kan begära spärr av det. Verksamhetsansvarig kan även begära spärr av en e-tjänstelegitimation (HCC) inom det egna ansvarsområdet. Observera att e-tjänstelegitimationen (HCC) spärras automatiskt då kort Avregistreras i SITHS Administration. Identifiera medarbetaren enligt följande alternativ: o Personlig närvaro av medarbetaren med giltig ID-handling o Du har personlig kännedom om medarbetaren och går själv i god för medarbetarens identitet. o Som reservrutin, om det misstänks föreligga risk för missbruk, kan en förenklad form av identifiering göras, t ex genom motringning och/eller genom att ställa kontrollfrågor. Spärra e-tjänstelegitimation Korthandläggare på respektive kortkontor utför spärr i SITHS-Administration. Sök upp medarbetaren vars e-tjänstelegitimation ska spärras under fliken HCC Administration. Klicka på Sök

42 42(46 Om din sökning ger mer än en träff, välj rätt person i den presenterade resultatlistan. Markera certifikatet som ska spärra i rutan HCC. Observera att både identifieringsresultatet (aut) och signeringscertifikatet (sign) måste spärras. Ange anledning till att e-tjänstelegitimationen spärras. Signera och skicka beställningen genom att klicka på Signera och skicka och sedan ange din PIN-kod för signering. Avregistrering av kort när anställning har upphört Kortinnehavaren ska, vid upphört anställning, lämna tillbaka kortet för avregistrering. Efter avregistrering av KRA klipps kortet över chippet. I de fall återlämning inte har skett kontaktar KRA chef/arbetsledare med förfrågan om medarbetaren är aktuell för fortsatt arbete inom NLL. Om fortsatt uppdrag inte är aktuellet avregistreras kortet. Om personen inte har haft någon anställning under de senaste 6 månaderna avregistreras SITHS-kortet utan kontakt med chef. ihsak uppdateras löpande och en lista framställs över inaktiva konton/användare. Listan skickas till ORA varje dag det finns avslutade uppdrag. ORA vidarebefordrar uppgift på inaktiverade konton två gånger per månad till SITHS funktionsbrevlådor. Respektive korthandläggare/kortkontor ansvarar för kontakter med chef/arbetsledare/kortinnehavare inom sitt ansvarsområde med uppmaning om att kortet omgående ska återlämnas samt hantering av kortet enligt beskrivningen ovan. Beställning av PUK-kod Ny PUK-kod beställs av KRA om medarbetaren har tappat/förlorat sin PUK-kod. Om medarbetaren däremot aldrig fått sin PIN/PUK-kod hemskickad skall ny PUK-kod beställas via Nationella kundservice (NAK) av ORA, se rutiner nedan. Om PUK-kod är låst (10 misslyckade försök) är kortet obrukbart och nytt kort måste beställas.

43 43(46 Beställ PUK-kod vid förlust av PUK-kod Endast närmaste chef eller LA kan begära PUK-kod till kortet. Beställningsblankett för PUK-kod finns på NLL+ och skickas till KRA som beställer kod via SITHS Administration. Sök upp medarbetaren som ska få en ny PUK-kod under fliken HCC Administration Om din sökning ger mer än en träff, välj rätt person i resultatlistan som presenteras. Välj Begär PUK till befintligt kort Kontrollera vilket kortnummer som PUK-koden ska beställas till och markera det i systemet Signera beställningen genom att trycka på Signera och Skicka och sedan ange din PIN-kod för signering. PUK-koden skickas till medarbetarens folkbokföringsadress efter ca 2 dagar. Beställ PUK-kod om person aldrig fått PUK-kod hemskickad Om medarbetaren aldrig fått sin PIN/PUK-kod hemskickad skall ny PUK-kod beställas via Nationella kundservice (NAK) Kontakta ORA som har behörighet att utföra beställningen hos NAK Beställ PUK-kod till person med 911-kort (samordningsnummer) Om medarbetaren aldrig fått sin PIN/PUK-kod hemskickad ska ny PUK-kod beställas via Kontakta ORA som har behörighet att utföra beställningen. Beställning av tillbehör Beställning av Reservkort Reservkort beställs av respektive KRA-enhet.

44 44(46 Reservkort med tillhörande PIN-koder beställs genom SITHS Administration av KRA. KRA ska hålla ett lager av Reservkort som täcker behovet inom det aktuella ansvarsområdet. Tomma Reservkort och PIN-koder förvaras i låst utrymme. Hur stort lagret som skall hållas bedömer KRA för enheten. LA beställer reservkort från RA. Beställning av korthållare och foldrar Tillbehör som clips och korthållare beställer respektive korthandläggare till den egna enheten via MACK. Foldern beställs av RA för vidarebefordran till korthandläggare i organisationen. Reklamation av kort Någon gång händer det att ett kort som levererats inte fungerar, är felaktiga eller att det slutar att fungera efter ett tag. Då kan det bli aktuellt att reklamera kortet. Innan reklamation görs kontrollera att: Kortet har skickats eller utlämnats i SITHS Administration Inga certifikat visas i Net-Id under administration (om fel på certifikathållaren) Testa kortet på SITHS testsida Om flera program körs samtidigt, prova stänga ner de som inte används. Kontrollera driftstatus för Sjunet. Prova att stänga alla webbläsare, ta ut kortet och försök igen Använd blankett Reklamation (kontakta RA eller ORA) Lämna ut kort till användare som saknar PIN-kod Normalt skickas SITHS-kortets PIN-koder till person ca två dagar efter att SITHS-KRA fått korten till sig. Om medarbetaren beställer ny PUK-kod inom 30 dagar får denne ett nytt PIN-kodskuvert. Om person beställer ny PUK-kod

45 45(46 efter 30 dagar skickas endast ny PUK-kod och nya PIN-koder måste väljas manuellt. Om en person fått en PUK-kod tillsänt och inte hämtat ut sitt SITHS-kort måste du som korthandläggare hjälpa medarbetaren att registrera nya koder. Skapa PIN-koder med hjälp av PUK-koden 1. Se till att enbart kortet som skall låsas upp finns i kortläsaren. 2. Högerklicka på Net-ID ikonen längst nere på den blå listen. 3. Välj Byta säkerhetskod (PUK). Legitimering 4. Skriv i PUK-koden i fältet Ange upplåsningskod 5. Be medarbetaren vars kort som skall få den nya koden att fylla i en sexsiffrig kod under Ny säkerhetskod samt Bekräfta säkerhetskod. 6. Upprepa ovanstående för att skapa Signeringskod. Byt kod med hjälp av PIN-koden till ett aktivt kort Om medarbetaren av någon anledning behöver byta kod/koder. 1. Se till att enbart kortet som skall låsas upp finns i kortläsaren. 2. Högerklicka på Net-ID ikonen längst nere på den blå listen. 3. Välj Byta säkerhetskod (PIN). Legitimering alternativt Signering beroende på vad som skall bytas. 4. Skriv i PIN-koden i fältet Gammal säkerhetskod

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se SITHS Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se 19 april 2011 1 Agenda SITHS Presentation av grupp Från idé till handlingsprogram Nationell ehälsa Från ett införande till en användning

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.3 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.4 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Utfärdande av SITHS-kort Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar... 3 3.2

Läs mer

RUTINER E-TJÄNSTEKORT

RUTINER E-TJÄNSTEKORT RUTINER E-TJÄNSTEKORT Handläggare: Gunnar Cornelsen Befattning: IT-samordnare Upprättad: 2016-05-13 Version Rutiner_Emmaboda kommun_se2120000738-0001 _version_2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 e-tjänstekort...

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Administration av kort och certifikat

Administration av kort och certifikat S ITHS UTBILDNING KRA, VER1.9 SID 2(26) Innehållsförteckning Administration av kort och certifikat 2 Beställningsuppdrag Skede 1 2 Beställningsunderlag Skede 2 3 Genomför Beställning Skede 3 5 Lämna ut

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.5 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 072-885 49 99 Versionshistorik Version Datum Status 0.1 131018 Bilaga 7 inskickad till Inera för granskning

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. När du har besvarat alla frågorna klickar du på knappen "Skicka nu" längst ner på sidan. Om du inte hinner besvara alla frågor

Läs mer

Utfärdande av HCC. Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1

Utfärdande av HCC. Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1 Utfärdande av HCC Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1 Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda nytt HCC till befintligt SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar...

Läs mer

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Damir Kvakic Systemansvarig Dokumentets namn:

Läs mer

SITHS information. 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

SITHS information. 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS information 2009-08-20 Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Vad är SITHS SITHS Införande SITHS Avtal Val av teknik och produkter SITHS

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

Ditt nya smarta etjänstekort!

Ditt nya smarta etjänstekort! Ditt nya smarta etjänstekort! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är ett smart kort?... 1 SITHS-kortet - ett begrepp, flera funktioner... 2 Tjänstelegitimation... 2 Personlig e-legitimation... 2 Vad behövs för kortet?...

Läs mer

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun Dokumentnamn Beställning av SITHS-kort 1 Syfte Beskriver ansvarsförhållanden och rutin inom Uppsala kommun för att beställa SITHS-kort och initialt medarbetaruppdrag. Rutinen gäller både beställning av

Läs mer

TjänsteID+ Rutinbeskrivningar

TjänsteID+ Rutinbeskrivningar (1)4 Rutinbeskrivningar ()4 (3)4 Innehåll Relaterande dokument... 5 Ändringshantering... 5 Förutsättningar... 6 Förutsättningar för att få... 6 Förutsättningar för att få tjänstelegitimation... 6 Giltiga

Läs mer

Rutiner för hantering av externa personer i HSA

Rutiner för hantering av externa personer i HSA - Privata familjeläkare 1. HANTERING AV EXTERNA PERSONER I HSA...1 2. SKAPA EN PERSON MANUELLT I ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITTET FÖR HSA - IM (IDENTITY MANAGER)...2 3. MEDARBETARUPPDRAG...4 4. BESTÄLLNING

Läs mer

Utbildningsinnehåll. Introduktion E-tjänstekort. Kortkrav. Korttyper. Rutiner

Utbildningsinnehåll. Introduktion E-tjänstekort. Kortkrav. Korttyper. Rutiner LRA Utbildning Utbildningsinnehåll Introduktion E-tjänstekort Kortkrav Korttyper Rutiner Nationell ehälsa SITHS en pusselbit i det stora hela E-tjänstekort- kort summering E-tjänstekortet är ett verktyg

Läs mer

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20

Manual för nedladdning av certifikat till reservkort 2014-06-20 TILL DIG SOM SKA ANVÄNDA ETT RESERVKORT FÖR TILLFÄLLIG ÅTKOMST TILL PATIENTINFORMATION I LANDSTINGET VÄSTMANLAND OBS! Viktig information! Ditt reservkort + kodkuvertet är dina personliga värdehandlingar

Läs mer

etjänstekortsmodellen

etjänstekortsmodellen SLL IT VERSION 3.0 etjänstekortsförvaltningen 2010-11-15 LS etjänstekortsmodellen INNEHÅLLSFÖRTECKNING etjänstekortsmodellen... 1 Versionshistorik... 5 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1 Nationellt

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.7 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning:

Dokumenttyp: Projekt: Diarienr: Rutinbeskrivning SITHS Tjänstekort RSK 80-2011 Dokumentbeskrivning: 1.6 (1)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 R utinbeskr ivningar 1.6 (2)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 1.6 (3)52 Fredrik Rasmusson Förvaltningsgrupp 2011-10-20 Innehåll

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

Handbok för användare. HCC Administration

Handbok för användare. HCC Administration Handbok för användare HCC Administration HCC Administration Handbok 2 Version 2.10.3 Informationen gäller från 2010-12-07, med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med

Läs mer

Frågor och Svar etjänstekort

Frågor och Svar etjänstekort Landstingsstyrelsens förvaltning SLL IT e-tjänstekortsförvaltningen VERSION 2.8 1 (23) Frågor och Svar etjänstekort etjänstekort 2 (23) Innehållsförteckning Allmänt om etjänstekort... 3 Allmänt om e-tjänstelegitimationer

Läs mer

Ansvarsförbindelse etjänstekort

Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse etjänstekort Ansvarsförbindelse avseende användning, utgivning och administration av etjänstekort för verksamhet: [Verksamhet som ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation

Läs mer

En övergripande bild av SITHS

En övergripande bild av SITHS En övergripande bild av SITHS Kontakt: Jessica Nord E-post: servicedesk@inera.se Webbsida: www.siths.se 1 2 Nationell e-hälsa SITHS en pusselbit Vad används SITHS till? Fysisk ID-handling Inpassering Säker

Läs mer

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal.

Kortavtalsadministratör. Med behörighet som Kortavtalsadministratör kan du se företagets och anslutna företags kortavtal. Generellt Kortavtalsadministratör I modulen Kort kan du som har behörighet administrera Företagets kort och se Kortavtal. För att få tillgång till Kortmodulen måste du ha ett Kortavtal med banken. När

Läs mer

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER 1 (24) Bilaga 1.2 er Text markerad med * innebär konfiguration av automatisk överföring av title, patitlename, hsatitle från HSA katalogen till SCS är möjlig. Se beställningsblankett bilaga 1.1.1 för beställning

Läs mer

TeliaSonera AB. Arne Persson, Försäljningsansvarig Christer Cronqvist, Affärsstöd

TeliaSonera AB. Arne Persson, Försäljningsansvarig Christer Cronqvist, Affärsstöd TeliaSonera AB Arne Persson, Försäljningsansvarig Christer Cronqvist, Affärsstöd Vi tänker prata om.. Telia leverantör av SITHS-kort avropsavtal Kortfattad beskrivning av leveransprocessen Utrustning för

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen Rutiner för hantering avsiths-kort Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2012 Innehållsförteckning 1. Supportkontakt... 2 2. Nyanställning av personal och beställning... 2 3. Anmälan till utbildning...

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Införande av SITHS kort i en. Förstärkt inloggning enligt Nationella rutiner och rekommendationer Version 2 2011-06-19

Införande av SITHS kort i en. Förstärkt inloggning enligt Nationella rutiner och rekommendationer Version 2 2011-06-19 Införande av SITHS kort i en dalakommun Förstärkt inloggning enligt Nationella rutiner och rekommendationer Version 2 2011-06-19 Tre delprocesser Information, Intern förankring, förvaltningsförberedelser

Läs mer

SITHS 2010-06-22 Thomas Näsberg Inera

SITHS 2010-06-22 Thomas Näsberg Inera SITHS 2010-06-22 Thomas Näsberg Inera kundservice@inera.se www.siths.se 22 juni 2010 Thomas Näsberg thomas.nasberg@inera.se 1 SITHS och korten Mål för SITHS kortutgivning # Fungerande arbetssituation för

Läs mer

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Massutbyte av HCC Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förutsättningar... 2 1.2.1 Informera alla användare att de ska ha sina pinkoder

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER 1 (13) Bilaga 1.2 er 459 SIS-kort Elektroniskt ID-kort av polycarbonat med SIS-godkänd visuell ID-layout kombinerat med elektronisk identitet innehållande personnummer samt en elektronisk HCC-identitet.

Läs mer

SITHS Rutin för RA i SITHS Admin

SITHS Rutin för RA i SITHS Admin SITHS Rutin för RA i SITHS Admin Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar 1.0 2013-03-20 1.1 2014-04-10 Uppdaterad i ny dokumentmall Förbättrat läsförståelsen och bytt ut till aktuella bilder

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.0, 2014-10-21 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet... 3 2 Rekommendationer...

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman

etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman etjänstekort - SITHS-kort därför att vi behöver tillgodose patienternas behov! Sören Lindblom Johanna Dahlkvist Åse Boman Agenda om etjänstekort Övergripande Landstingets förvaltningsorganisation Samarbete

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Ladda på nya certifikat på reservkort så medarbetaren kan ha kvar kortet längre tid Författare: smartkort@karlstad.se

Ladda på nya certifikat på reservkort så medarbetaren kan ha kvar kortet längre tid Författare: smartkort@karlstad.se Ladda på nya certifikat på reservkort så medarbetaren kan ha kvar kortet längre tid Författare: smartkort@karlstad.se "Förlängning" av reservkort innebär att man laddar på nya certifikat. 1. Information

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Kontaktchip - annat innehåll och nya kortprofiler för integration

Kontaktchip - annat innehåll och nya kortprofiler för integration Nyheter med Efos-korten I och med lanseringen kommer de smarta korten att förändras på tre övergripande plan jämfört med de som finns inom SITHS idag. Kontaktchip Annat innehåll och nya kortprofiler för

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Riktlinjer för egendomsskydd

Riktlinjer för egendomsskydd Dnr UFV 2015/589 Riktlinjer för egendomsskydd Fastställda av Universitetsdirektören 2015-06-03 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna 4 3 Mål 4

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual 1 (13) och Lösenordsbyte manual 2 (13) Innehåll 1 Versioner...3 2 Bilagor...3 3 Syfte...4 4 Förutsättningar...4 5 Installation SITHS HCC...5 5.1 Installation SITHS HCC på kort...5 5.1.1 NetID självadministration...5

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om passhantering vid polismyndigheterna; beslutade den 19

Läs mer

Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4. Applikationssupport... 17

Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4. Applikationssupport... 17 SITHS UTBILDNING SUP P ORT VER 3. 3 S ID 2(46) Innehållsförteckning Tekniksupport... 4 Brandväggskonfigurationer... 4 Installation och konfiguration... 5 Sökvägar (url) för SITHS... 5 SITHS Admin... 5

Läs mer

Observera att reservnummer inte får tas ut i test- eller utbildningssyfte.

Observera att reservnummer inte får tas ut i test- eller utbildningssyfte. INSTRUKTION 2016-10-03 RGS IT Utveckling och förvaltning Magdalena Hellerstedt Instruktion för uttag av reservnummer Reservnumren är gemensamma för Region Kronoberg och skapas i Cosmic. Generering av reservnummer

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Byt säkerhetskod (PIN)... 2 Telia E-legitimation på kort...2 Windows...2 MacOS & Ubuntu...3 Telia E-legitimation på fil i datorn...5 Lås upp säkerhetskod

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Behörighet till nya sjukhuset samt Huddinge och Solna

Behörighet till nya sjukhuset samt Huddinge och Solna Behörighet till nya sjukhuset samt Huddinge och Solna Klicka! Introduktion Den här utbildningen beskriver hur du får behörighet till olika funktioner i nya sjukhusbyggnaden samt hur det utvecklats för

Läs mer

Ändringar i utfärdande av HCC Funktion

Ändringar i utfärdande av HCC Funktion Ändringar i utfärdande av HCC Funktion Varför? I WebTrust-revisionen har SITHS fått följande anmärkningar som måste åtgärdas om vi ska följa det globala regelverket: Efter 2017-01-01 får inga giltiga certifikat

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Enheten för kompetensförsörjning Lisa Davidsson Personalstrateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se Datum 2013-11-22 Rev. 2014-04-04, 2014-06-10, 2014-12-22 1 (5) Rutiner för etjänstekort

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04.

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04. Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ SBC 151-U Utgåva 14 2008-04-04 Identitetskort SS 61 43 14 1 Särskilda bestämmelser 1 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL...

Läs mer

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige SKV 720 utgåva 5 Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Kortpriser för Telias standardutbud

Kortpriser för Telias standardutbud 1 (5) Bilaga 2 Kortpriser för Telias standardutbud Samtliga priser är per kort och gäller fr.o.m. 2015-10-01. Kortnummer Kort, elektronisk beställning Pris (SEK) 459 SIS-kort 431 Företagskort utan foto

Läs mer

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal 2017-03-20 Enheten för e-hälsa Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal Hur man loggar in, fördelar ett ärende, besvarar ett ärende och ändrar sina personliga inställningar. Support för vårdpersonal

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Tjänsteavtal etjänstekort

Tjänsteavtal etjänstekort 1 (8) Tjänsteavtal etjänstekort Organisation utan eget utgivningskontor men med egen etjänstekortsansvarig Avtal mellan SLLeT och [Organisation] Datum: [Datum] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Identitetskontroll - legitimering av patient

Identitetskontroll - legitimering av patient Riktlinje Process: Patientprocesser Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2016-11-07 Faktaägare: Ulrika Sjögren, Verksamhetsutvecklare Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat till

Läs mer

Så ansluter ni till HSA och SITHS via redan ansluten organisation (landsting eller annan kommun)

Så ansluter ni till HSA och SITHS via redan ansluten organisation (landsting eller annan kommun) Stödprojekt SITHS/HSA Lars Törnblom 2011 Utgåva 1.0 2011-07-03 Sida: 1 (15) : Så ansluter ni till HSA och SITHS via redan ansluten organisation (landsting eller annan kommun) 2011-07-04 Sida: 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

0. Inloggning till Symfoni

0. Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 0. Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare (hantering av förhandsbedömningar samt uppsökande verksamhet) Följande förutsättningar gäller för att Du skall kunna logga

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer