Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Hyundai HDT-L3"

Transkript

1 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

2 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING... 8 I Standby läge... 8 Svara på ett externt samtal... 8 Ringa ett externt samtal... 8 Normal nummerslagning... 8 Förberedande nummerslagning... 9 Ringa från en kontakt i telefonboken... 9 Ring upp senast slagna nummer... 9 Under pågående externt samtal... 9 Samtalstid... 9 Justera volymen Sekretessknapp Ta emot ett andra samtal NUMMERPRESENTATION Granska samtalslistan för mottagna samtal Ring från samtalslistan Spara ett telefonnummer från samtalslistan till telefonboken Radera en post från samtalslistan för nummerpresentation Radera hela samtalslistan för nummerpresentation SENAST SLAGNA TELEFONNUMRET Granska senast slagna telefonnumret Lagra ett tidigare slaget telefonnummer i telefonboken Radera ett tidigare slaget telefonnummer från minnet ANVÄNDA TELEFONBOKEN Lägga till ny post i telefonboken Redigera poster i telefonboken Radera en kontakt i telefonboken Radera hela telefonboken PROGRAMMERA TELEFONEN Handenhetens ringsignal & volymnivå Basenhetens ringsignal & volymnivå Puls- eller tonval Registera en handenhet Avregistrera en handenhet PIN-kod

3 Återställning av inställningar ANDRA FUNKTIONER Knapplås Genväg för att stänga av/slå på handenhetens ringsignal Meddelande väntar Söka handenheter Räckviddsvarning FLERA HANDENHETER Besvara ett snabbtelefonsamtal Ringa ett snabbtelefonsamtal Under pågående extern samtal Överföring av samtal Trepartssamtal FABRIKSINSTÄLLNINGAR FELSÖKNING SERVICE EG-FÖRSÄKRAN

4 Denna telefon kan ej användas för nödsamtal vid strömavbrott. Tillse att ha alternativa sätt att påkalla nödhjälp SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSINFORMATION Läs denna bruksanvisning noga innan du använder telefonen. Använd bara den typ av batterier som medföljer telefonen. Använd ingen annan batteriadapter än den som medföljer då telefonen kan skadas om fel adapter används. Använd ej telefonen i fuktiga utrymmen, som t ex badrum. Skydda telefonen och batterierna mot eld och vatten. Kasta inte batterierna med hushållssoporna eller i öppen eld. Använd ej handenheten på ställen med explosionsrisk. För att undvika risk för elektriska stötar, öppna ej handenheten eller basenheten. Undvik att kortsluta laddstiften på undersidan av handenheten. Det finns viss risk att din telefon kan skadas av åskväder. Vi rekommenderar att du kopplar ur batteriadaptern och telefonpluggen vid åskväder. Eftersom telefonen sänder radiosignaler mellan handenheten och basenheten kan personer som bär hörapparater uppleva störningar i dessa. Vi avråder från användning av telefonen nära livsuppehållande utrustning eller av personer som bär pacemaker. Din telefon kan komma att störa elektrisk utrustning som t ex telefonsvarare, TV-apparater, radioapparater, datorer mm om dessa är placerade för nära basenheten. Ställ därför denna på ett avstånd av minst en meter från sådana utrustningar. 4

5 KOMMA IGÅNG Knapparna KOMMA IGÅNG Skärm Återuppringning Telefonbok Svara Nummerpres. Bläddra bakåt Av / Avsluta Nummerpres. Bläddra framåt / Ringsignal Av/På # / Knapplås / Paus Sök Snabbtelefon OK / Program Sekretess / Radera 5

6 Skärmens symboler Signal Handenhet ringsignalsinställning Batteri Basenhet ringsignalsinställning Ringer Ton/Pulsval Registrering av handenhet Menu up/down Teckenfönster Vänster pil Höger pil Ringsignal av Knapplås Telefonbok Lur av Sekretess Nytt Meddelande nummer väntar Handenheten har kontakt med basenheten Visar batteriets laddning. Under laddning animeras symbolen. Visas när antingen handenhet eller basenhet ställs in. Visas när handenhetens ringsignal ställs in. Visas när handenhetens ringsignal ställs in. Denna funktion används ej i Sverige. Visas vid inställning av puls- eller tonval. Visas vid registrering av handenhet Visar att det finns fler tecken till vänster. Visar att det finns fler tecken till höger. Ringsignalen är avstängd Knapplåset är aktiverat. Telefonbokens poster visas Telefonen används. Blinkar vid inkommande samtal Sekretessknappen aktiverad. Nytt samtal finns i nummerpresentatören. Numret som nummerpresentatören visar är ett nytt nummer. 6

7 Nytt meddelande Installera telefonen 1. Anslut kabeln från batteriadaptern till uttaget på basenheten och själva adaptern till ett vägguttag. 2. Anslut telekabeln till uttaget på basenheten och andra ändan till telepluggen som sätts i telejacket. 3. Öppna batteriluckan genom att pressa på den räfflade ytan mellan laddstiften på handenhetens undersida och lyft. 4. Sätt de två AAA-batterierna på plats. Observera polariteten. 5. Sätt fast batteriluckan. 6. Placera handenheten i basenheten och ladda minst 14 timmar innan telefonen används. VARNING Använd bara den strömadapter som levereras med apparaten. Användning av felaktig strömadapter kan allvarligt skada apparaten. Input: 230 VAC 50 Hz Output: 6VDC 400 ma VARNING DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIERNA ERSÄTTS MED FELAKTIGA. Använd aldrig icke laddningsbara batterier; använd samma typ som levereras med denna apparat. NiMH batterier måste återvinnas på återvinningsstationer. Laddning av handenheten När batteriikonen är tom indikerar detta att batterierna behöver laddas. Placera handenheten i basenheten för att ladda batterierna. Det skall ljuda en signal när du gör detta. Handenhetens batterisymbol rullar under laddning. Handenheten kan bli lite varm under laddningen, men detta är normalt. En handenhet som når mycket låg laddning kommer att övergå i viloläge och visa LOW BATT på skärmen. Tag till vana att alltid placera handenheten i basenheten när telefonen ej används för att försäkra dig om att handenheten alltid är fulladdad. 7

8 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING I Standby läge HDT-L3 1 När handenheten befinner sig i standby läge visas handenhetens identitet på skärmen. Handenhetens nummer i den relaterade basenheten visas längst till höger. Batterisymbolen visar aktuell laddnivå och signalsymbolen visar att handenheten har kontakt med basenheten. Svara på ett externt samtal JOHN DOE När du blir uppringd utifrån ringer telefonen och blinkar. I förekommande fall visas också telefonnumret på skärmen. visas om telefonnumret innehåller mer än 12 siffror. I sådana fall visas endast de 12 sista siffrorna.. Om du trycker när telefonen ringer, kommer handenhetens ringsignal att stängas av för detta samtal. 1. Tryck för att besvara samtalet. visas på skärmen. 2. Samtalsmätaren börjar räkna 10 sekunder efter att samtalet kopplats upp. 3. Tryck eller placera handenheten i basenheten för att avsluta samtalet. Ringa ett externt samtal Du kan slå ett telefonnummer på olika sätt. Normal nummerslagning 1. Tryck och invänta kopplingston. 2. Använd sifferknapparna för att slå numret. Skärmen visar siffrorna när du slår dem. 8

9 3. Om du slår in mer än 12 siffror, visas. I detta fall visas endast de 12 senast slagna siffrorna på skärmen. Förberedande nummerslagning Förberedande nummerslagning innebär att du slår numret och kan kontrollera det på skärmen innan du kopplar upp samtalet. Skärmen visar de 12 senast slagna siffrorna men du kan slå in 20 siffror långa telefonnummer. 1. Slå telefonnumret. 2. För att införa en paus, tryck och håll nere #. Pausen visas som P. 3. Om du slår in mer än 12 siffror visas. Om du försöker slå mer än 20 siffror ljuder en varningston. 4. Om du slår fel, tryck DEL för att radera en siffra i taget. Eller tryck för att radera alla siffror och handenheten återgår till standby läge. 5. Tryck för att ringa upp. Ringa från en kontakt i telefonboken 1. Tryck i standby läge. visas på skärmen. 2. Tryck för att bläddra fram den kontakt du önskar ringa. Eller använd nummerknapparna för att direkt hoppa till den kontakt som börjar på den bokstav som motsvarar knappen. 3. Tryck OK upprepade gånger för att visa namn och telefonummer på kontaken 4. Tryck för att ringa upp. Ring upp senast slagna nummer 1. Tryck. Det senast slagna numret visas på skärmen. 2. visas om numret har mer än 12 siffror. Tryck OK för att visa de dolda siffrorna. 3. Tryck för att ringa upp. Under pågående externt samtal Samtalstid

10 Samtalstiden börjar visas en kort stund efter att samtalet kopplats upp. Den visar hur länge samtalet pågått. Tiden visas med minuter och sekunder (MM-SS) under den första timman. Efter det kommer timmar och minuter att visas med - som blinkar en gång i sekunden. När du avslutar samtalet visas samtalstiden i fem sekunder innan den återgår till standby läge. Justera volymen Tryck för att justera ljudvolymen. Skärmen visar högsta volym som OOO, medium som OO och låg som O. Sekretessknapp 1. Tryck MUTE för att aktivera sekretessfunktionen. visas på skärmen. Uppringande person kommer ej att höra vad du säger, men du kan höra vad han/hon säger. 2. Tryck MUTE igen för att avaktivera funktionen. Ta emot ett andra samtal Kontakta din telefonoperatör för att försäkra dig om att tjänsten nummerpresentation vid samtal väntar är aktiverad. 1. Tryck för att parkera det aktuella samtalet och ta emot det andra. 2. Genom att trycka kan du växla mellan samtalen. Information om det andra samtalet kommer att lagras i samtalslistan. 10

11 NUMMERPRESENTATION NUMMERPRESENTATION Om du har tjänsten nummerpresentation kommer telefonen automatiskt att lagra de 10 senaste samtalen. Varje post kan lagra upp till 20 siffror. När telefonen ringer tas information emot, skärmen visar de 8 första bokstäverna i namnet. Om inget namn finns till numret i telefonboken kommer de 12 sista siffrorna i telefonnumret att visas. Granska samtalslistan för mottagna samtal 1. Tryck när telefonen är i standby läge. Om listan ej är tom visas, och det senaste numret visas. 2. Tryck OK för att visa numret. 3. Oavsett om du granskar namn eller telefonnummer, kommer du genom att trycka visa nästa äldre post och nyare post. När visas, betyder det att detta är ett nytt nummer som ej förut granskats. Ring från samtalslistan När du granskar en post i samtalslistan, kan du ringa upp det telefonnumret genom att trycka på.. Spara ett telefonnummer från samtalslistan till telefonboken Du kan spara en post i samtalslistan förutsatt att det innehåller ett telefonnummer och att telefonboken ej är full. När du granskar den post på samtalslistan du önskar spara, 1. Tryck. 2. Om det finns ett namn i posten kommer de 8 första bokstäverna att visas för dig att redigera. Om ett namn ej finns kommer du att uppmanas att skriva in ett. 3. Tryck OK för att spara namnet. Det går ej att spara om ett identiskt namn redan finns i telefonboken. Redigera namnet och försök igen. 4. Redigera numret om du så önskar och tryck OK för att spara det. Kontakten är nu sparad i telefonboken. Samtalslistan kommer dock ej att visa det nya namn du skrivit förrän nästa gång kontakten ringer upp. 11

12 Radera en post från samtalslistan för nummerpresentation När du bläddrat fram till den post du vill radera, 1. Tryck DEL. 2. Tryck OK före att bekräfta. Radera hela samtalslistan för nummerpresentation När du granskar samtalslistan, 1. Tryck och håll nere DEL tills du ombeds bekräfta. 2. Tryck OK. Samtalslistan är nu raderad. SENAST SLAGNA TELEFONNUMRET SENAST SLAGNA TELEFONNUMRET Granska senast slagna telefonnumret Handenheten lagrar det senaste slagna telefonnumret, upp till 20 siffror långt. 1. Tryck i standby läge. Det senast slagna numret visas på skärmen. 2. Om numret stämmer överens med något i telefonboken visas istället namnet. Tryck OK för att visa numret. 3. visas om numret innehåller mer än 12 siffror. Tryck OK för att visa de siffror som ej syns. Lagra ett tidigare slaget telefonnummer i telefonboken När du granskar ett tidigare slaget telefonnummer, 1. Tryck. 2. Skriv namnet med hjälp av knapparna. Om du skriver fel, använd DEL för att redigera. Ett namn kan bestå av 8 bokstäver. Om telefonnumret redan finns i telefonboken visas namnet och du kan redigera detta. 3. Tryck OK för att spara namnet. Det går inte att spara om namnet redan finns i telefonboken. Ändra och försök igen. 4. Redigera telefonnumret om du så önskar, tryck OK för att spara. Telefonnumret är nu sparat i telefonboken. Namnet kommer nu att visas istället för telefonnumret när senast slagna nummer visas. 12

13 Radera ett tidigare slaget telefonnummer från minnet När du granskar det tidigare slagna telefonnumret kan du radera det från minnet. 1. Tryck DEL. 2. Tryck OK för att bekräfta. ANVÄNDA TELEFONBOKEN ANVÄNDA TELEFONBOKEN Du kan lagra 10 kontakter i telefonboken. Varje kontakt kan innehålla 8 bokstäver och varje telefonnummer kan innehålla 20 siffror. En post kan sakna namn, men inte flera poster. När som helst när du skriver i telefonboken, kan du trycka lämna programmeringen eller avbryta bekräftelsen. för att Lägga till ny post i telefonboken 1. I standby läge, slå det telefonnummer du önskar lagra. Telefonnumret kan innehålla upp till 20 siffror. 2. Tryck och du blir tillfrågad om namn. 3. Använd tangenterna för att skriva namnet. Om du skriver fel, tryck DEL för att radera. Namnet kan bestå av 8 bokstäver. 4. Tryck OK för att bekräfta namn. Om ett identiskt namn redan finns i telefonboken kommer du att uppmanas att ändra namnet. 5. Telefonnumret du skrivit visas. Ändra detta om så önskas. 6. Tryck OK för att spara kontakten. Kontakten är nu lagrad i minnet. Upprepa steg 1 till 6 för att lägga till ytterligare kontakter. Redigera poster i telefonboken 1. I standby läge, tryck. 2. Tryck för att bläddra fram till den kontakt du vill ändra. Eller använd nummerknapparna för att direkt hoppa till den kontakt som börjar på den bokstav som motsvarar knappen. 3. Tryck för att välja den kontakt du vill ändra. 13

14 4. Tryck DEL för att radera en siffra eller bokstav. 5. Tryck OK för att bekräfta ändringen av namnet. 6. Tryck OK för att bekräfta ändringen av telefonnumret. Upprepa steg 1 till 6 för att ändra andra kontakter i telefonboken. Radera en kontakt i telefonboken 1. I standby läge, tryck. 2. Tryck för att bläddra fram till den kontakt du vill radera. Eller använd nummerknapparna för att direkt hoppa till den kontakt som börjar på den bokstav som motsvarar knappen. 3. Tryck OK upprepade gånger för att visa information om kontakten. 4. Tryck DEL för att radera kontakten. 5. Tryck OK för att bekräfta. Upprepa steg 1 till 5 för att radera ytterligare kontakt. Radera hela telefonboken 1. När du är inne i telefonboken, tryck och håll nere DEL. 2. Tryck OK när du tillfrågas att bekräfta. Telefonboken är nu tom. PROGRAMMERA PROGRAMMERA TELEFONEN TELEFONEN Tryck PROG i standby läge för att komma till programmeringsläget. All aprogrammeringssymboler visas på skärmen och den längst till vänster blinkar. Tryck för att välja den funktion du vill programmera. Under programmering kan du trycka för att komma tillbaka till programmeringsläget eller avbryta en bekräftelse. Tryck och håll nere när som helst för att lämna programmeringsläget och återgå till standby läget. Handenhetens ringsignal & volymnivå 1. Tryck PROG i standby läge och kommer att blinka. 2. Tryck OK för att välja detta. 3. Tryck för att lyssna på de 5 olika ringsignalerna. 14

15 4. Tryck OK för att bekräfta ditt val. 5. Tryck för att välja mellan de olika volymnivåerna. 6. Tryck OK för att bekräfta ditt val. visas om du valt VOLYM AV. Basenhetens ringsignal & volymnivå 1. Tryck PROG i standby läge och tryck eller tills börjar blinka. 2. Tryck OK för att välja detta. 3. Tryck för att lyssna på de 5 olika ringsignalerna. 4. Tryck OK för att bekräfta ditt val. 5. Tryck för att välja mellan de olika volymnivåerna. 6. Tryck OK för att bekräfta ditt val. Du har också möjlighet att stänga av basenhetens ringsignal. Du kan ej programmera basenheten om handenheten förlorat radiokontakten. EJ TILLG visas på skärmen. Återupprätta radiokontakten och försök igen. Puls- eller tonval Puls- eller tonval kan väljas. 1. Tryck PROG i standby läge och tryck tills börjar blinka. 2. Tryck OK för att välja detta. Aktuell inställning visas på skärmen. 3. Välj 1 för TONVAL och 2 for PULSVAL eller tryck. 4. Tryck OK för att bekräfta. Registera en handenhet Varje handenhet kan endast registreras till en basenhet åt gången. Inställd basenhet kommer att avregistreras om en ny basenehet registreras. Varje basenhet kan registrera upp till fyra handenheter. 1. Tryck PROG i stanby läge och tryck eller till börjar att blinka. 15

16 2. Tryck OK för att välja detta. 3. Innan du anger PIN, tryck och håll inne på baseneheten i 2 sekunder till en bekräftelseton hörs. Basenheten är nu i registreringsläge. (Om baseneheten redan har fyra registrerade handenheter kommer en annan ton att höras Se Avregistrera en handenhet för hur du avregistrerar en handenhet.) 4. Slå in PIN-koden och tryck OK. Du kommer att höra en bekräftelseton om registreringen lyckats Handenhetens typ (HDT-L3) och nummer visas på skärmen. Om registreringen misslyckats visas NOT REG på skärmen. Försök igen. Avregistrera en handenhet En handenhet kan avregistrera en annan handenhet som är registrerad på samma basenhet, men inte sig själv. 1. Tryck PROG i standby läge och sedan siffran Tryck in numret på den handenhet du vill avgregistrera (t ex. Handenhet nr2). Skärmen visar Tryck OK 4. Ange PIN-koden 5. Tryck OK för att bekräfta. PIN-kod PIN-koden används vid registrering och avregistrering av handenheter. Den förinställda koden är 0000 men du kan ändra denna. 1. Tryck PROG i standby läge och sedan siffran Slå in inställd PIN-kod och tryck OK. 3. Ange ny PIN-kod. Den kan innehålla mellan 0 och 8 siffror. Tryck OK. 4. Ange den nya PIN-koden igen. Tryck OK för att bekräfta. Du kommer att höra en ton som bekräftelse. Återställning av inställningar Om du återställer handenheten kommer alla inställningar återgå till fabriksinställningar. 1. Tryck PROG i standby läge. Tryck och håll nere DEL till RESET visas på skärmen. 2. Tryck OK för att bekräfta. Du kan ej återställa handenheten om denna förlorat kontakten med basenheten. EJ TILLG visas på skärmen. Försök igen när kontakten upprättats. 16

17 ANDRA FUNKTIONER ANDRA FUNKTIONER Knapplås Tryck och håll nere i standby läge för att låsa knapparna. visas på skärmen när detta sker. När knappsatsen är låst kan du ändå besvara ett samtal genom att trycka på. Under samtalet fungerar knapparna som vanligt. När samtalet avslutat låses knappsatsen igen. För att låsa upp knapplåset, tryck på valfri knapp och tryck OK när TRYCK OK. Genväg för att stänga av/slå på handenhetens ringsignal Använd denna genväg för att stänga av eller slå på handenhetens ringsignal i standby läge. Tryck och håll nere. visas på skärmen och ringsignalen är avstängd. Meddelande väntar Om du abbonerar på tjänsten Röstbrevlåda hos din teleoperatör kommer visas på skärmen när du har ett nytt meddelande. När du avlyssnat detta kommer att släckas. Du kan också släcka symbolen genom att trycka och hålla nere under två sekunder i standby läge. Söka handenheter Du kan söka och lokalisera handenheter genom att att trycka på på basenheten. Alla handenheter som är registrerade till basenheten kommer att signalera i 30 sekunder och skärmen visar ####. Du kan avbryta sökandet genom att trycka på valfri knapp på handenheten eller på basenheten. Räckviddsvarning När du talar i telefonen och handenheten befinner sig för långt bort från basenheten kommer en varningssignal att ljuda. Du bör då närma dig basenheten igen. Om du ej gör så kommer samtalet att kopplas ned. 17

18 Om handenheten befinner sig för långt bort från baseneheten i standby läge kommer att blinka. FLERA HANDENHETER FLERA HANDENHETER Dessa funktioner kan du använda om du har två eller flera handenheter Besvara ett snabbtelefonsamtal När du får ett snabbtelefonsamtal från en annan handenhet ringer handenheten och blinkar. Uppringande handenhets nummer visas på skärmen. Om du trycker när handenheten ringer kommer handenheten att stängas av för snabbtelefonsamtal. Tryck för att svara. Ringa ett snabbtelefonsamtal När handenheten är i standby läge, 1. Tryck INT. visas på skärmen och du får kopplingston. 2. Ange numret på den handenhet du vill ringa. (Du kan också ange numret först och sedan trycka INT.) Om den andra handenheten är upptagen får du upptagetton. För att avsluta ett snabbtelefonsamtal, tryck eller sätt handenheten i basenheten. Du kommer att höra en kort ton om du får ett externt samtal under ett snabbtelefonsamtal. Uppringande externt telefonnummer visas på skärmen. Du måste först avsluta snabbtelefonsamtalet för att kunna svara på det externa samtalet. Under pågående extern samtal 1. Tryck INT för att parkera det pågående externa samtalet. 2. Tryck numret på den handenhet du vill ringa. 18

19 3. När den andra handenehten besvarat uppringningen kan du trycka på INT för att växla mellan det externa samtalet och snabbtelefonsamtalet. Om den andra handenheten ej svarar, tryck INT igen för att avbryta uppringningen. Överföring av samtal När du talar via snabbtelefonen och samtidigt parkerat ett externt samtal, tryck eller placera enheten i basenheten för att överföra det externa samtalet till den andra handenheten. Trepartssamtal När du talar via snabbtelefonen och samtidigt parkerat ett externt samtal, tryck och håll nere CONF för att upprätta ett trepartssamtal mellan de bägge handenheterna och det externa samtalet. Under trepartssamtal, tryck CONF och du parkerar det externa samtalet och du pratar bara med den andra handenheten. Tryck och håll nere CONF för att upprätta trepartssamtalet igen. Om någon handenhet lägger på luren under trepartssamtal kommer fortsatt den andra handenheten ha kontakt med det externa samtalet. FABRIKSINSTÄLLNINGAR FABRIKSINSTÄLLNINGAR Fabriksinställningarna är enligt nedanstående: Handenhetens ringsignal: 1 Handenhetens ringsignalvolym: Nivå 3 Basenhetens ringsignal: 1 Basenhetens ringsignalvolym: Nivå 3 Puls- eller tonval: Ton Lurvolym: Medium Knapplås: AV Meddelande väntar symbol: Släckt Inställningar som ej finns i listan påverkas ej. 19

20 FELSÖKNING FELSÖKNING Har du problem med din telefon? Nedan följer några vanliga fel och dess lösningar Problem Telefonen fungerar inte alls Telefonen ringer inte Det hörs ingen kopplingston Nummerpresentation fungerar ej Batterierna håller ej laddningen Lösning Försäkra dig om att batteriadaptern och telekabeln är korrekt anslutna. Kontrollera att batterierna är laddade och riktigt isatta. Vid strömavbrott fungerar inte telefonen. Försäkra dig om att batteriadaptern och telekabeln är korrekt anslutna. Flytta handenheten närmare basenheten. Försäkra dig om att ringsignalen ej är avstängd. Kontrollera att telekabeln är korrekt ansluten. Kontrollera att ahndenheten är laddad. Flytta handenheten närmare basenheten. Kontrollera att du beställt tjänsten hos din teleoperatör. Låt telefonen ringa minst en signal innan du svarar. Byt de uppladdningsbara batterierna mot nya. SERVICE SERVICE Om din telefon skulle behöva service, kontakta i första hand inköpsstället. Du kan också finna information på Ondicos webbplats 20

21 EG-FÖRSÄKRAN EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed intygar Ondico AB, Ögärdesvägen 13A, Partille att denna produkt Hyundai HDT-L3 står i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radiooch Teleterminals direktivet R&TTE 1999/EG med följande tillämpade standarder; LVD: EN60950:2000 (3:rd edition) EMC: EN55022:1998, EN /-3, EN55024:1998, (EN / - 3 / -4/ -5/ -6/ -8/ -11) 21

22 22

23 23

24 13800 IB SE Ondico AB 24

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-100

Bruksanvisning Maxcom KXT-100 Bruksanvisning Maxcom KXT-100 2 Egenskaper Nummerpresentatör för FSK och DTMF Minne för ingående telefonnummer R-knapp, sekretess knapp Redial (återuppringning) Ringsignalsvolymen kan ändras Kan väggmonteras

Läs mer

Blackstar DECT B184 Manual

Blackstar DECT B184 Manual Blackstar DECT B184 Manual Svenska 1.8GHz DECT Trådlös telefon med nummerpresentation Läs igenom säkerhetsinstruktionerna innan telefonen tas i bruk. Använd bara de batterier som medföljer denna telefon.

Läs mer

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Sid 2 * Teckenfönster visar slaget nummer, aktuell tid, samt samtalstid * Justerbar ringsignal * Lampa blinkar vid ringsignal * Knapp för återuppringning av sista

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning

Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning Var vänlig läs denna innan du använder telefonen. Innan du använder enheten Var vänlig se installationsdetaljer

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502 BRUKSANVISNING Trådlös telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 002-200502 2 Binatone e800 System Digital trådlös telefon med nummerpresentatör. Denna utrustning är inte avsedd för att ringa

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

PhoneEasy 110. Svenska

PhoneEasy 110. Svenska PhoneEasy 110 Svenska 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Svenska 1. Telefonbok 2. Boost (ljudförstärkning) 3. Internsamtal 4. R-knapp 5. Linjeknapp/Högtalartelefon

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Doro Comfort 1010. Svenska

Doro Comfort 1010. Svenska Doro Comfort 1010 Svenska 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Upp/Samtalslista 2. Vänster menyknapp/ok 3. Samtalsknapp 4. Ned/Återuppringning 5. Knapplås 6. Högtalare 7. Telefonbok 8. Återupptagningsknapp 9. Ljudlös

Läs mer

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WALK TALK 955. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

36-1849. Trådlös telefon. Ver. 200802. Modell: Big button 510. www.clasohlson.com

36-1849. Trådlös telefon. Ver. 200802. Modell: Big button 510. www.clasohlson.com 36-1849 Trådlös telefon Symphony G5 System Modell: Big button 510 Ver. 200802 www.clasohlson.com Användarguide BINATONE Big Button 510 Digital sladdlös Telefon Extra stora knappar och display Läs instruktionerna

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Svenska Conference phones for every situation I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Konferenstelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings-

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Comsys 360 Bruksanvisning OND-2898VII

Comsys 360 Bruksanvisning OND-2898VII DEL DOWN UP DIAL Ondico AB www.ondico.se Comsys 360 Bruksanvisning OND-2898VII (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) LINE PHONE DC 7.5V EG-Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Ondico AB, Ögärdesvägen

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

User Guide Speaker phone GewaTel 200. Svenska

User Guide Speaker phone GewaTel 200. Svenska User Guide Speaker phone GewaTel 200 2 I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Högtalartelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings- och nätverkskabel Teleplugg Kontrollera gärna att allt

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

SE Comsys XL 1000 TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR VÄNTHÖGTALARE VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND

SE Comsys XL 1000 TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR VÄNTHÖGTALARE VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND SE Comsys XL 1000 TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR VÄNTHÖGTALARE VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2009VII Ond-2009VII Sid 2 Ond-2009VII Sid 3 Bruksanvisning Innehåll Egenskaper

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Registrera produkten och få tillgång till support på. CD190 CD195. Snabbstartguide. 1 Anslut 2 Komma igång 3 Få

Registrera produkten och få tillgång till support på.   CD190 CD195. Snabbstartguide. 1 Anslut 2 Komma igång 3 Få Registrera produkten och få tillgång till support på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Snabbstartguide 1 Anslut 2 Komma igång 3 Få Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning. Hyundai HDT-H3

Bruksanvisning. Hyundai HDT-H3 Bruksanvisning Hyundai HDT-H3 Gratulerar till din nya telefon Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av Din nya telefon. Läs noga igenom denna bruksanvisning för att rätt kunna använda telefonen

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

DORO Prisma Bruksanvisning

DORO Prisma Bruksanvisning PRISMA Väggtelefon DORO Prisma Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Prisma är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Prisma har ställbar ringsignal och lurvolym,

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar Gratulerar Till din nya telefon. Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av den. För att rätt kunna använda telefonens funktioner ber vi dig läsa denna manual och spara den så att du kan ta fram

Läs mer

Trådlös telefon DT288. Användarhandbok DECT GAP/CAP SV/LZTNB 101 179 R2

Trådlös telefon DT288. Användarhandbok DECT GAP/CAP SV/LZTNB 101 179 R2 Trådlös telefon DT288 DECT GAP/CAP Användarhandbok SV/LZTNB 101 179 R2 INLEDNING Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som tar upp olika ämnen. Alla avsnitt och ämnen hittar du i innehållsförteckningen.

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET AS200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WALK & TALK 850. Trådlös telefon

WALK & TALK 850. Trådlös telefon WALK & TALK 850 Trådlös telefon DORO Sverige AB v.32b DORO WALK & TALK 850 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO WALK & TALK 850 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Inställningar... 14 Handenheten...

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd Välkommen SV Snabbstartshandledning 1 2 3 Installation Använd Vad finns i lådan Handenhet Basstation Strömtillförsel för basstationen ningskabel 2 AAA laddningsbara batterier Batterilucka Användarbeskrivning

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL

MT645VP. Radiokontroller och indikatorer. Deklaration om överensstämmelse (DoC) KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL 1 10 9 8 11 Radiokontroller och indikatorer 1. Antenn 2. Uttag för extern högtalare/ mikrofon/laddare 3. Lägesknapp/strömbrytare 4. Skanningsknapp 5. Kanal upp/ned-knappar 6. Bakgrundsbelyst LCD-display

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Din manual PHILIPS SE7451B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013545

Din manual PHILIPS SE7451B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013545 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE7451B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE) OND-2015NCP (SE) Sid 2 * Liten och smidig tonvalstelefon * Är inte beroende av att placeras på speciellt sätt vid nedkoppling, då någon nedkopplingsknapp inte behöver

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Handbok Konftel 220 SVENSKA

Handbok Konftel 220 SVENSKA Handbok Konftel 220 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer