Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430"

Transkript

1 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) op: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) his text should then be hidden.?

2 Välkommen Välkommen Välkommen till användarhandboken för de trådlösa telefonerna D400, D410, D420 och D430, som utgör en del av BusinessPhone-kommunikationsplattformen. Kommunikationsplattformen består av: BusinessPhone 250 BusinessPhone 50 BusinessPhone 128i Funktionerna som beskrivs i denna användarhandbok gäller version 5.1 av BusinessPhone-kommunikationsplattformen. Vissa av dem kanske inte fungerar i tidigare versioner av systemet, och/ eller skyddas av ett maskinvarulås som måste köpas separat. Den senaste versionen av användarhandboken kan hämtas från: ERICSSON LÄMNAR INGA SOM HELS GARANIER GÄLLANDE DEA MAERIAL, INKLUSIVE, MEN UAN BEGRÄNSNING ILL, GARANIER AVSEENDE PRODUKENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHE OCH LÄMPLIGHE FÖR E SÄRSKIL ÄNDAMÅL. Ericsson svarar inte för fel i materialet eller för skador i samband med eller till följd av anskaffandet eller användningen av detta material. Konformitetsdeklaration: Ericsson Austria GmbH, A-1121 Wien, förklarar härmed att denna trådlösa telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&E-direktivet 1999/5/EC. SV/LZBS R1A Ericsson Austria GmbH 2002 Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får återges, lagras, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, utan uttryckligt skriftligt medgivande från utgivaren. 2

3 Innehåll Innehåll sida Viktigt... 4 Beskrivning... 6 Inkommande samtal Utgående samtal Under samtal Vidarekoppling Information Interna meddelanden Brevlådesystem Snabbval Gruppfunktioner Andra användbara funktioner Sekretess Ekonomivägval elefonbok Inställningar Ljudinställningar oner och signaler Praktiska tips Installation Felsökning Ordlista Register

4 Viktigt Viktigt Det här avsnittet innehåller viktig information som du bör känna till innan du använder den trådlösa telefonen och de beskrivna funktionerna. Obs! Användarhandboken beskriver de funktioner i BusinessPhone-plattformen som telefonen hanterar samt de av telefonens egna funktioner som du oftast behöver. Alla telefonens egna funktioner återfinns i menystrukturen Menystruktur på sidan 10. Förberedelser Innan du använder din trådlösa telefon första gången måste du ladda och ansluta batteriet, se avsnittet Installation på sidan 85. Obs! Sätt telefonen i laddaren och ladda den i minst en timme innan du använder den första gången. 4

5 Viktigt Riktlinjer Här följer några råd och riktlinjer för hur man håller telefonen i gott skick. Inbyggd säkerhet De trådlösa telefonerna D400, D410 och D420 är IP54- klassade och följaktligen inte säkrade. Använd dem inte där de kan förorsaka fara. Endast D430 är avsedd för miljöer där säkrad utrustning krävs, och IP64- och EX-klassad. Batterihantering NiMH-batteriet innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Lämna det till en återvinningsstation om det blir skadat. Obs! Bara den laddare som levererades med telefonen får användas för att ladda batteriet. Rengöring Rengör den trådlösa telefonen enbart med en mjuk, fuktig trasa. Använder du tvål eller andra rengöringsmedel kan telefonen bli missfärgad eller ta skada. Handhavande Även om din trådlösa telefon tål stänk, damm och smuts ska du alltid hantera den varsamt. Utsätt inte telefonen för direkt solljus under lång tid och lägg den inte nära starka värmekällor. 5

6 Beskrivning Beskrivning System A PLANER Lysdiod 2 Volymkontroll När du talar i telefon: höj/sänk hörlursvolymen. När du inte talar i telefon: höj/sänk volymen för ringsignalen. Se avsnittet Ljudinställningar på sidan 78. 6

7 Beskrivning 3 C-knapp Återgå till föregående meny. Avbryt ett menyalternativ. Radera den senaste siffran. Backsteg vid inskrivning av text. 4 Pilknapp Gå ett steg uppåt/nedåt i menyerna. Uppåtpil : visa meddelande (ej på D400). Nedåtpil : de 10 senast slagna numren. 5 Samtalsknapp Slå på telefonen. Ringa upp, besvara samtal, avsluta samtal. 6 Högtalarknapp Handsfree-läge: koppla in/koppla bort högtalaren och koppla bort/ koppla in mikrofonen samtidigt. 7 * / Paus Infoga en paus i kopplingstonen. 8 Larmknapp Endast D420 och D430. Används för att slå larm och skicka testlarm. 9 Hörlur Obs! elefonens hörlur kan dra till sig små metallföremål. 10 Sekretessknapp Viloläge: koppla bort/koppla in ringsignal och meddelandesignal (ej på D400). Under samtal: koppla in/koppla bort mikrofonen. 11 eckenfönster (3 rader) eckenfönstret i viloläge. Ägarens ID/namn visas, jämte systemet. Se avsnittet Information i teckenfönstret på sidan OK-knapp Aktivera menyläget. Bekräfta inställningar. a emot meddelanden (ej på D400). 13 R-knapp Parkera ett samtal (vid förfrågan), återta parkerat samtal, vidarekoppling Se avsnittet Under samtal på sidan Knappsats 15 # / Blanksteg Infoga mellanslag vid inskrivning av text. 16 Mikrofon 17 Kontakter för tillbehör Se avsnittet Installation på sidan 85. 7

8 Beskrivning Information i teckenfönstret I teckenfönstret kan du kontrollera alla val du gör samt läsa varningsmeddelanden. De två övre raderna är textrader (med plats för 12 tecken per rad). Här visas tillgängliga menyer, namn och nummer som du knappar in, ditt ID o.s.v. På nedersta raden visas ikoner som anger telefonens status. eckenfönstret ext i teckenfönstret System A Inget system Systemangivelse Den trådlösa telefonen har kontakt med System A. Beroende på hur systemet är inställt kan en annan bokstav användas för att beteckna systemet. Ingen täckning Den trådlösa telefonen har inte kontakt med något system. Be systemadministratören logga in den trådlösa telefonen. 8

9 Beskrivning eckenfönstrets ikoner Samtal / Luren av Visas när telefonen används ( luren är av ), och blinkar när telefonen ringer. Batteriet snart slut En varningssignal hörs och ikonen Batteriet snart slut visas när det är dags att ladda batteriet. Nytt meddelande Anger att ett nytt meddelande har tagits emot. (Endast röstmeddelanden på D 400.) Symbolen visas tills du har öppnat meddelandet och tryckt OK. Ringsignal av Ringsignalen avstängd eller mikrofonen bortkopplad. Meddelanden med högsta prioritet åsidosätter denna inställning. abc extläge Anger att du kan skriva både siffror och bokstäver. Obs! Följande funktion finns bara på telefonerna D420 och D430. På D420 kan funktionen bara användas om telefonen är utrustad med en tilläggsenhet. A Non-movementlarm på Anger att larmet vid utebliven rörelse har ställts in. A Non-movementlarm aktiverat Ikonen börjar blinka och en varningssignal ljuder om du inte har rört dig på 30 sekunder. Återställs inte larmet inom 5 sekunder skickas ett larmmeddelande och texten Non-movement visas i teckenfönstret. Extra visningsfunktioner Beroende på vilket nät du är ansluten till kan andra visningsfunktioner finnas tillgängliga. ala med systemadministratören om du har behov av fler visningsfunktioner. 9

10 Beskrivning Menystruktur Du kommer åt nätfunktionerna och telefonens inbyggda funktioner med hjälp av menyerna. Använd OK-knappen för att aktivera menyläget och bekräfta valda inställningar. Med pilknappen bläddrar du i en meny. Du lämnar menyn genom att trycka på C. Obs! Den trådlösa telefonen kan användas i flera olika nät. Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga i alla nät. Meny 1 elefonbok 1 Sök 2 Lägg till 3 Redigera 4 a bort Meny 2 Snabbval Meny 3 Indikering 1 Visa Snabbval Manuell fran varo ill (0...9) Manuell fran varo Fran Stäng av 2 Redigera Snabbval 1 el nr Non-movementlarm pa* (0...9) 2 Funktion Non-movementlarm av* 3 Ej använd Byt system 1 Volym 2 Melodi 3 Hastighet 4 Vibrator * Endast D420 och D430 ** Endast vid testning Meny 4 Inställning 1 elefonlas 2 ID 3 Auto tangentlas 4 Knappton 5 Snabbsvar 6 Sprak 7 System 8 Non-movement* 1 Las telefon 2 Laskod 1 Välj system 2 Registrera 3 Info 4 est** 10

11 Beskrivning Slå på/stänga av telefonen Slå på Håll knappen intryckt tills teckenfönstret tänds Om telefonen inte slås på eller om batteriikonen visas håller batteriet på att ta slut. Ladda batteriet. I teckenfönstret visas: Aktivera? O ryck på OK för att bekräfta Nu kan du använda din trådlösa telefon. Obs! När meddelandet Inget system visas går det inte att ringa eller ta emot samtal. Stäng av Obs! Du kan inte stänga av telefonen under ett samtal. z Avstängningsfunktionen måste programmeras in som ett snabbval. Se avsnittet Redigera ett snabbval på sidan 44. Har du redan programmerat in ett snabbval: Håll snabbvalsknappen intryckt I teckenfönstret visas: Vg vänta Efter några sekunder slocknar teckenfönstret. elefonen är nu avstängd. 11

12 Inkommande samtal Inkommande samtal Vid inkommande samtal ljuder ringsignalen och den röda lysdioden blinkar. Besvara samtal På teckenfönstrets översta rad visas den uppringande telefonens nummer och på den nedersta visas samtalsikonen: 4736 ryck för att svara Om numret finns i telefonboken visas namnet i stället. Obs! Du kan besvara ett samtal när som helst, även då du är i färd med att programmera telefonen, knappa in ett nummer eller dylikt. Koppla bort ringsignalen Om telefonen ringer olämpligt: ryck på sekretessknappen på telefonens högra sida för att stänga av ringsignalen Inkommande samtal signaleras nu endast av den röda lysdioden. 12

13 Inkommande samtal Om du inte svarade när det ringde visas ikonen för textmeddelande i teckenfönstret: 4736 f Den som ringer får inget svar. ryck på uppåtpil -knappen för att se vem som har ringt elefonnumret som personen ringde från visas i teckenfönstret: 4736 C ryck för att avsluta eller ryck för att slå det visade numret och ringa upp den som sökte dig Avsluta samtalet ryck Samtalets varaktighet visas i teckenfönstret: id = 01:22 13

14 Utgående samtal Utgående samtal Den du söker kanske inte är anträffbar när du ringer. Funktionerna nedan hjälper dig att få kontakt med den sökta personen. Du kan också ringa samtal med hjälp av telefonboken. Se avsnittet elefonbok på sidan 66. z Ringa samtal Interna och externa samtal. Slå telefonnumret och tryck Numret kan vara: ett anknytningsnummer, ett externt nummer (tryck 0 för att komma ut på linjen). * För att infoga en paus om du måste vänta på kopplingston (i viloläge) Numret du slog visas i teckenfönstret. Anslutningen upprättas. ryck för att avsluta samtalet Obs! Slog du fel nummer kan du radera den senaste siffran genom att trycka på C-knappen. Har du börjat knappa in ett nummer men bestämmer dig för att inte ringa, trycker du på C för att avsluta. Får du ett samtal medan du knappar in numret trycker du bara på för att svara. Det går snabbare att ringa om du programmerar in snabbval för nummer som du använder ofta. 14

15 Utgående samtal z Luren av Om du föredrar att slå numret i anslutet läge: ryck Kopplingston. Slå numret direkt Obs! Slår du numret på detta sätt kan du inte radera siffror med C-knappen. Ringa upp från listan med senast slagna nummer f elefonen kommer ihåg de 10 senaste uppringda numren. Du kan ringa upp ett av dem igen genom att välja det i återuppringningslistan. ryck på nedåtpil -knappen tills önskat nummer visas Vill du spara nummer permanent lägger du till dem i telefonboken. Se avsnittet elefonbok på sidan 66. ryck för att ringa upp på nytt Det valda numret visas i teckenfönstret. Obs! Listan med senaste slagna nummer raderas om telefonens strömförsörjning bryts. f O Radera alla nummer Vill du radera hela listan för återuppringning: ryck för att gå till den sista positionen I teckenfönstret visas: OK tar bort alla ryck för att ta bort alla lagrade nummer 15

16 Utgående samtal Automatisk återuppringning Du ringer en anknytning och det är upptaget eller ingen svarar. 5 ryck Verifieringston. ryck Återuppringningen sker då den sökta personen avslutar sitt pågående samtal, alternativt nästa gång han/hon avslutar ett nytt samtal. Svarar du inte inom åtta sekunder avbryts återuppringningstjänsten. Upptagen anknytning Du ringer till en anknytning och det tutar upptaget. Avisering En dämpad ringsignal gör den upptagna anknytningen uppmärksam på att ditt samtal väntar (om funktionen är tillåten). 4 ryck för avisering Låt luren vara av. När den uppringda personen lägger på ringer telefonen automatiskt upp. Obs! Får du upptagetton igen beror det på att den önskade anknytningen inte tillåter avisering. Inbrytning Du kan direkt koppla in dig på en upptagen anknytning under pågående samtal (om detta är tillåtet). 8 ryck för inbrytning En varningston för direktinkoppling hörs och ett trepartssamtal upprättas. Behåller du luren av ringer telefonen upp den sökta personen automatiskt så fort han/hon lägger på luren. Obs! Får du fortfarande upptagetton saknar du behörighet för inbrytning, eller också är den sökta anknytningen blockerad för inbrytning. 16

17 Under samtal Under samtal BusinessPhone-plattformen ger dig möjlighet att hantera samtal på många olika sätt. Du kan göra en förfrågan, flytta över samtal, upprätta konferenssamtal, koppla bort mikrofon och ringsignal eller parkera samtalet medan du utför andra uppgifter. Förfrågan Q z Du talar med en person och vill ringa upp en tredje på en intern anknytning eller extern linje. ryck Det första samtalet parkeras. Ring upp tredje part Invänta svar. Du kan nu pendla mellan de båda samtalen, koppla ett konferenssamtal eller avsluta det ena samtalet. Q2 Q1 Pendling Du kan pendla mellan de båda samtalen: Pendla från det ena samtalet till det andra ryck för att avsluta Det pågående samtalet avslutas. Du får det andra samtalet. Obs! Ibland måste du trycka två gånger på R -knappen. Om du kan parkera interna samtal och flytta över samtal till externa linjer eller inte beror på företagsväxeln. Hör med systemadministratören. 17

18 Under samtal Överflyttning Q z Du vill flytta över ett pågående externt eller internt samtal till en annan anknytning. ryck Ring upp tredje part Du kan göra överflyttningen utan att invänta svar eller när den tredje personen har svarat. Obs! Kontrollera att du är kopplad till önskad part. Läs anvisningarna och varningarna i avsnittet Praktiska tips. ryck Samtalet flyttas över. Överflyttning till en upptagen anknytning Du kan även flytta över ett samtal till en upptagen anknytning. Den som du flyttar över samtalet till hör en dämpad signal (avisering), och samtalet kopplas så fort det pågående samtalet är avslutat (om avisering är tillåten). Återuppringning Du får återanrop om du har flyttat över ett externt samtal och den påringande inte får svar inom viss tid. Då ringer det hos dig på nytt. 18

19 Under samtal Q z Q3 Konferens Du vill initiera ett konferenssamtal under pågående samtal. ryck Kopplingston. Ring upp tredje part ryck för att upprätta ett trepartssamtal Du har nu inlett ett trepartssamtal. Alla deltagare hör en regelbunden konferenston så länge konferensen pågår. Om fler personer ska delta i konferensen upprepar du proceduren Upp till sex personer kan delta i samtalet. Hur många av anknytningarna som kan vara externa beror på hur systemet är programmerat. Lämna konferensen genom att avsluta samtalet Koppla bort ringsignal eller varning Så här gör du om den trådlösa telefonen ringer eller ett varningsljud hörs vid en olämplig tidpunkt om batteriet håller på att ta slut ljuder t.ex. varningsljudet för svagt batteri (4 korta tonsignaler). ryck en gång för att stänga av ringsignalen / varningsljudet för tillfället Ikonen för ringsignal av visas när ringsignalen är avstängd. Obs! Ljuder en varningssignal under ett samtal och du vill du koppla bort mikrofonen, kopplar den första knapptryckningen alltid bort varningsljudet. Den andra knapptryckningen kopplar bort mikrofonen. 19

20 Under samtal Koppla bort mikrofonen Så här kopplar du bort mikrofonen under pågående samtal: ryck på sekretessknappen på telefonens högra sida för att stänga av mikrofonen Mikrofonen kopplas bort så att den du talar med inte hör buller eller samtal i din omgivning. I teckenfönstret visas: Sekretess ryck en gång till för att koppla in mikrofonen Obs! Det är bättre att använda den här funktionen än att parkera samtalet. Parkerade samtal kan vidarekopplas till telefonisten, direkt eller efter en viss tid. Högtalarläge S S Under ett samtal kan du ställa in högsta volym för hörluren med en enda knapptryckning. Sedan använder du volymknapparna för att justera volymen till lämplig nivå. Funktionen är mycket användbar i situationer då du behöver följa instruktioner via högtalaren med telefonen fasthakad i bältet. ryck för att växla till högtalarläge Volymen för hörluren sätts till max och mikrofonen kopplas bort. ryck en gång till för att återgå till normalläge Hörlursvolymen återgår till normalläge och mikrofonen kopplas in igen. 20

21 Vidarekoppling Vidarekoppling När du inte kan ta emot samtal, eller vill ta dina samtal på en annan anknytning, kan du vidarekoppla dem till ett annat svarsställe. Systemet har även en förbigångsfunktion som du kan använda om du behöver få tag i någon som har vidarekopplat sina samtal och det är mycket brådskande. Du har också möjlighet att spela in olika svarsmeddelanden beroende på vilken typ av vidarekoppling som används. Se avsnittet Personligt svarsmeddelande på sidan 40. Obs! Du kan fortfarande ringa samtal som vanligt. Vidarekoppling vid inget svar När du inte har möjlighet att besvara inkommande samtal (interna eller externa) kan du låta systemadministratören programmera din trådlösa telefon så att samtalen automatiskt vidarekopplas till en inprogrammerad hänvisningsadress (standardväntetid: 15 sekunder). Vidarekoppling vid upptaget Du kan låta systemadministratören programmera din trådlösa telefon så att samtalen automatiskt vidarekopplas till en inprogrammerad hänvisningsadress när någon ringer till dig (internt eller externt) och det är upptaget. 21

22 Vidarekoppling Fast vidarekoppling Funktionen vidarekopplar alla samtal direkt till ett förprogrammerat svarsställe (t.ex. en sekreterare). Aktivera fast vidarekoppling ryck *21# Knappa in Särskild kopplingston. Alla samtal till din anknytning kopplas vidare till en förprogrammerad adress. Avbeställ vidarekoppling ryck #21# Knappa in Särskild kopplingston. Enskild hänvisning Funktionen ger dig möjlighet att vidarekoppla dina samtal till ett internt eller externt svarsställe, t.ex. ett valfritt katalognummer, en kollegas anknytning, ett externt nummer eller ett gemensamt kortnummer (t.ex. din biltelefon). Obs! Extern vidarekoppling för anknytningen kan spärras för att förhindra missbruk. Se avsnittet Sekretess på sidan 59. Programmera in och aktivera intern hänvisning Vidarekoppla dina samtal till ett internt svarsställe. ryck *21* Knappa in 22

23 Vidarekoppling z# Ange den nya hänvisningsadressen och tryck Verifieringston. Du kan ringa som vanligt. En särskild kopplingston hörs när Vidarekoppling är aktiverad. Obs! Det går inte att aktivera enskild intern hänvisning om du redan har aktiverat enskild extern vidarekoppling. Avbeställ intern hänvisning ryck #21# Knappa in Enskild hänvisning är avbeställd. Programmera in och aktivera en ny extern vidarekopplingsadress Så här ställer du in en ny adress för enskild extern vidarekoppling: ryck *22* Knappa in 0z Slå siffran eller siffrorna för att komma ut på linjen, och sedan det externa nummer till vilket telefonen ska vidarekopplas Högst 24 siffror. Obs! Måste du invänta ny kopplingston för att komma ut på det allmänna nätet trycker du på *. # ryck för att aktivera enskild hänvisning Verifieringston. Obs! Enskild extern vidarekoppling kan också användas via DISA-funktionen. Se avsnittet Andra användbara funktioner på sidan

24 Vidarekoppling Avbeställ extern vidarekoppling ryck #22# Knappa in Obs! Den programmerade hänvisningsadressen raderas inte ur minnet. Vidarekopplingen är bara inaktiv. Återaktivera extern vidarekoppling Vidarekoppla dina samtal till ett externt svarsställe: ryck *22* Knappa in för att aktivera den inprogrammerade externa vidarekopplingen # ryck Du kan ringa som vanligt. En särskild kopplingston hörs när Vidarekoppling är aktiverad. Följ mig När du inte har tillgång till din trådlösa telefon kan du ändå besvara dina samtal genom att vidarekoppla dem till den plats där du befinner dig. Följ mig kan bara användas om du har aktiverat Enskild hänvisning på din egen telefon. Aktivera Följ mig ryck Obs! Proceduren måste utföras från den telefon som samtalen ska vidarekopplas till. *21* Knappa in 24

25 Vidarekoppling z* Slå ditt nummer och tryck z Slå det nya nummer som alla inkommande samtal ska vidarekopplas till # ryck Särskild kopplingston. Avbeställ Följ mig Det går även att avbeställa Följ mig och enskild hänvisning från svarsstället. ryck #21* Knappa in z Slå ditt nummer # ryck för att avbeställa Följ mig Kopplingston. Förbigång av vidarekoppling Med förbigång av vidarekoppling kan du ringa upp en viss anknytning trots att den är vidarekopplad. ryck *60* Knappa in z Slå anknytningsnumret # ryck Du kopplas till den angivna anknytningen oavsett hur den är vidarekopplad. 25

26 Information Information När du inte är inne (t.ex. på grund av möte, semester, lunch, sjukdom) kan du använda den här funktionen för att informera dem som söker dig om orsaken till din frånvaro. Obs! Är telefonen vidarekopplad med personligt svarsmeddelande kommer den som söker dig att hälsas av detta meddelande, och inte av din frånvaroinformation. Du kan informera den som söker dig med: 1 Fördefinierade texter Ange orsaken till din frånvaro samt datum och tid då du beräknas åter. Den som söker dig via en intern anknytning får tillgång till informationen via teckenfönstret (eller som talad information, för telefoner utan teckenfönster). Externa inkommande samtal kopplas till växeln, där man också har tillgång till ditt frånvaromeddelande. 2 Röstinformation Spela in ett meddelande och berätta varför du är frånvarande. Den som söker dig internt kan lyssna till meddelandet via luren eller högtalaren. Externa inkommande samtal kopplas till växeln, där man också har tillgång till ditt frånvaromeddelande. 26

27 Information Ange information Så här sparar du text- eller röstinformation. ryck *23* Knappa in för informationsläge Välj Fördefinierad text eller Röstinformation Röstinformation ryck *23* Knappa in för informationsläge 9 ryck och tala in meddelandet * ryck för att lyssna på inspelningen 9 ryck och tala in om du vill göra om meddelandet # ryck för att skicka Informationen är aktiverad. Obs! Vill du kontrollera ditt meddelande kan du ringa upp ditt eget anknytningsnummer. 27

28 Information z z Fördefinierade texter Se tabellen nedan. Ange Kod och Ange Kompletterande info Kod Kompletterande information Lunch, åter 1 timme (00-23) minut (00-59) illfälligt ute, åter 2 timme (00-23) minut (00-59) Sammanträde, åter 3 timme (00-23) minut (00-59) jänsteresa, åter 4 månad (01-12) dag (01-31) Sjuk, åter 5 månad (01-12) dag (01-31) # Semester, åter 6 månad (01-12) dag (01-31) ryck för att ange frånvaroinformation Verifieringston. Den som söker dig via en intern anknytning får tillgång till informationen via teckenfönstret (eller som talad information, för telefoner utan teckenfönster). Fördefinierade texter Exempel: Semester, åter 27 juni ryck *23* ryck 6 Ange Kod 0627 Ange månad och dag 28

29 Information Spara information Om frånvaroinformation är aktiverad: ryck #23* Knappa in # ryck Verifieringston. Frånvaroinformationen avaktiveras och lagras för senare bruk. Använd sparad information När informationen inte är aktiverad: ryck *23* Knappa in # ryck för att aktivera sparad information Verifieringston. Informationen är aktiverad. Obs! Du kan aktivera eller avaktivera frånvaroinformationen med hjälp av ett snabbval. Se avsnitten Redigera ett snabbval på sidan 44 och Manuell frånvaro på sidan 34. Radera information ryck #23# Knappa in för att radera informationen Verifieringston. 29

30 Interna meddelanden Interna meddelanden När du har ringt en anknytning och det är upptaget eller ingen svarar kan du skicka ett återuppringnings- eller röstmeddelande. I det här avsnittet beskrivs också hur man talar in ett meddelande och vidarekopplar röstmeddelanden. Lösenordsskydd Första gången du använder meddelandesystemet (måste göras från den egna anknytningen) kan du bli ombedd att ändra ditt lösenord från standardlösenordet (0000). Obs! Vissa system har programmerats att tillåta standardlösenordet. Följ de talade instruktionerna Du blir ombedd att ange ett nytt lösenord, bekräfta det och spara det. Anger du standardlösenordet blir du ombedd att försöka igen. ryck för att slutföra proceduren eller Fortsätt med någon av meddelandefunktionerna Vill du byta lösenord du göra detta i meddelandesystemet eller med funktionen Välj lösenord på sidan

31 Interna meddelanden Skicka meddelande Du ringer en anknytning och det är upptaget eller ingen svarar. Det finns två möjligheter: 1 Återuppringningsmeddelande 2 Röstmeddelande Se även avsnittet Brevlådesystem på sidan 37. Återuppringning 9# ryck för att skicka ett ring mig -meddelande Röstmeddelande Om du vill kan du skicka ett röstmeddelande i stället: 99 ryck och tala in * ryck för att spela upp 9 ryck och tala in om du vill göra om meddelandet # ryck för att skicka 31

32 Interna meddelanden Kontrollera och lagra mottagna meddelanden När ett meddelande har tagits emot visas meddelandeikonen (ett kuvert) i teckenfönstret. (Man kan även använda särskild kopplingston för att ange att meddelande väntar, om systemet har programmerats för detta.) I teckenfönstret visas dessutom antalet meddelanden i kön. Mottagna meddelanden delas in i följande tre kategorier: Nya meddelanden (ej avlyssnade eller lästa) Avlyssnade/Lästa meddelanden Lagrade meddelanden Röstmeddelanden kan också vidarekopplas till andra brevlådenummer (privata eller gemensamma). Se avsnittet Vidarekoppla ett röstmeddelande på sidan 35. Obs! Meddelanden tas bort från systemet efter en viss tid. Hur länge ett meddelande lagras beror på vilken kategori det tillhör. Systemadministratören kan ge besked om detta. Ring mig - och röstmeddelanden ryck *59# Knappa in Du kan granska och lagra dina mottagna meddelanden. Du kan lagra upp till 20 meddelanden. Röstmeddelanden lyssnar du på via luren. Ring mig - meddelanden ringer upp automatiskt (meddelanden av denna typ kan inte lagras). Obs! I vissa konfigurationer kan du behöva ange ditt lösenord innan du kan hämta meddelanden. Se avsnittet Sekretess på sidan

33 Interna meddelanden extmeddelanden Obs! Funktionen finns bara på telefonerna D410, D420 och D430. Den trådlösa telefonen kan ta emot viktiga meddelanden på upp till 128 alfanumeriska tecken. De 10 senaste meddelandena lagras så att du snabbt kan kontrollera att du inte har missat något meddelande. När du får ett nytt meddelande hörs en meddelandeton och ikonen för Nytt meddelande visas i teckenfönstret. extmeddelandet visas i en minut: Ring P-O pa mobilen Efter 60 sekunder återgår visningen till normalläget och meddelandet sparas. Ikonen för nytt meddelande visas fortfarande för att påminna dig om att du har fått ett nytt meddelande: System: A f O CO f ryck på uppåtpil -knappen för att läsa lagrade textmeddelanden ryck upprepade gånger på knappen för att bläddra bland meddelandena. ryck för att bekräfta meddelandet som läst Detta gör så att ikonen för nytt meddelande försvinner. Obs! Bläddrar du förbi olästa meddelanden bekräftas de automatiskt och ikonen för nytt meddelande försvinner. ryck för att ta bort meddelandet Vill du ta bort hela listan med meddelanden: Gå till den sista positionen I teckenfönstret visas: OK tar bort alla meddelanden 33

34 Interna meddelanden O ryck för att radera alla meddelanden Manuell frånvaro Obs! Funktionen finns bara på telefonerna D410, D420 och D430. Aktivera manuell frånvaro om du inte kan ta emot meddelanden. Systemet mottar då ett frånvaromeddelande och håller reda på om du kan nås eller inte. Funktionen måste programmeras in som ett snabbval. Ställ in ett snabbval för Manuell fran varo ill och ett annat för Manuell fran varo Fran. Beträffande hur man programmerar in snabbval, se avsnittet Redigera ett snabbval på sidan 44. z Aktivera Håll den förprogrammerade snabbvalsknappen intryckt I teckenfönstret visas: Manuell frånvaro till z Avaktivera Håll den förprogrammerade snabbvalsknappen intryckt I teckenfönstret visas: Manuell frånvaro från 34

35 Interna meddelanden Vidarekoppla ett röstmeddelande Du kan vidarekoppla de röstmeddelanden som du har fått (till din privata brevlåda) till andra brevlådenummer (privata eller gemensamma). Vid vidarekoppling av ett röstmeddelande till någons privata brevlåda är brevlådenumret detsamma som anknytningsnumret. Se även avsnittet Brevlådesystem på sidan 37. *59# Knappa in Obs! I vissa konfigurationer kan du behöva ange ditt lösenord innan du kan hämta meddelanden. Se avsnittet Sekretess på sidan 59. Följ de talade instruktionerna Du kan vidarekoppla nya, avlyssnade eller lagrade röstmeddelanden. Obs! Det meddelande som vidarekopplas är en kopia, d.v.s. man kan ta bort det utan att det ursprungliga meddelandet tas bort. Upprepa proceduren om du vill vidarekoppla meddelandet till en annan brevlåda ryck 35

36 Interna meddelanden Dictaphone-funktion Vill du spela in och hämta egna röstmeddelanden kan du använda diktafonfunktionen. Diktafonmeddelanden fungerar som vanliga meddelanden. Beträffande hur man hämtar diktafonmeddelanden, se avsnittet Kontrollera och lagra mottagna meddelanden på sidan 32. Spela in meddelande Så här startar du inspelningen: ryck *58# Slå koden och tala in ditt meddelande Inspelningen kan vara högst fyra minuter och 15 sekunder lång. Välj alternativ enligt nedan: * ryck för att spela upp 9 ryck och tala in om du vill göra om meddelandet Lägg på luren för att stoppa inspelningen och spara meddelandet 36

37 Brevlådesystem Brevlådesystem När du inte är inne kan den som söker dig lämna ett meddelande i din privata brevlåda. Du kan också spela in ett eget svarsmeddelande. Se avsnittet Personligt svarsmeddelande på sidan 40. Första gången du använder meddelandesystemet (detta måste göras från den egna anknytningen) kan du bli ombedd att ändra ditt lösenord från standardlösenordet (0000). Se avsnittet Lösenordsskydd på sidan 30. Brevlådesystemet är en del av meddelandesystemet. System med enskilda brevlådor Den som söker dig kan lämna ett meddelande i din privata brevlåda. Aktivera Vidarekoppla din anknytning till brevlådesystemet. ryck *21* Knappa in z Knappa in brevlådesystemets nummer Fråga systemadministratören om brevlådesystemets nummer. # ryck Särskild kopplingston. 37

38 Brevlådesystem Avaktivera ryck #21# Knappa in Hämta meddelanden internt När meddelandeikonen visas i teckenfönstret. ryck *59# Knappa in Se avsnittet Kontrollera och lagra mottagna meddelanden på sidan 32. z z Hämta meddelanden externt Så här hämtar du dina meddelanden när du inte ringer internt: Slå arbetsplatsens telefonnummer Slå numret till brevlådesystemet Du blir ombedd att ange ditt anknytningsnummer och lösenord. Följande brevlådefunktioner kan användas utifrån: Ändra lösenord Kontrollera och lagra mottagna meddelanden Vidarekoppla ett röstmeddelande Skicka meddelande Påminnelse (externt) Personligt svarsmeddelande 38

39 Brevlådesystem Påminnelse (externt) Den här funktionen låter meddelandesystemet avisera dig när du får ett nytt röstmeddelande. Du kan ange ett externt nummer som systemet ringer upp vid en viss, förprogrammerad tidpunkt eller så fort ett nytt meddelande kommer in. Obs! Funktionen kan kräva särskild behörighet eller är kanske inte tillgänglig. ala med systemadministratören om du behöver hjälp. Du kan bli underrättad på två olika sätt (beroende på hur systemet är programmerat): Underrättelse med tillgång till brevlåda: Kvittera underrättelsen genom att ange ditt lösenord (som inte får vara standardlösenordet 0000). Se avsnittet Välj lösenord på sidan 60 för information om hur man väljer ett nytt lösenord. Du har nu full tillgång till brevlådesystemet. Underrättelse utan tillgång till brevlåda: En taltjänst underrättar dig om att du har fått ett meddelande. Kvittera underrättelsen genom att trycka på valfri knapp. Du måste ringa upp brevlådesystemet för att hämta ditt meddelande. Obs! Kvitterar du inte underrättelsen inom den förprogrammerade tiden bryts förbindelsen och ett nytt försök görs senare. Systemadministratören kan upplysa dig om hur många underrättelseförsök som systemet har programmerats att göra. Programmera in extern påminnelse *59# Knappa in Obs! I vissa konfigurationer kan du behöva ange ditt lösenord innan du kan hämta meddelanden. Följ de talade instruktionerna Du kan programmera in telefonnummer och tidpunkt för den externa underrättelsen och aktivera/avaktivera funktionen. Det externa numret (inklusive siffran/siffrorna för att komma ut på linjen) kan vara upp till 24 siffror långt. idpunkten anges i 24- timmarsformat, t.ex för halv nio på kvällen. Värdet justeras automatiskt till närmaste kvart, så att exempelvis 2013 blir

40 Brevlådesystem Obs! Du måste programmera in telefonnummer och tidpunkt för underrättelse innan du aktiverar tjänsten. ryck för att slutföra proceduren Personligt svarsmeddelande Det finns tre olika slags svarsmeddelanden som du kan lämna till den som ringer, beroende på vilket slags vidarekoppling du vill aktivera. Du kan ställa in vidarekoppling vid ej svar, vidarekoppling vid upptaget eller en aktiverad enskild hänvisning. *59# Knappa in ryck Du blir ombedd att ange ditt anknytningsnummer. Du kan också bli ombedd att ange ett lösenord, beroende på hur systemet är konfigurerat. 2 ryck för att konfigurera ditt svarsmeddelande z Ange vidarekopplingskod Välj ett alternativ nedan och följ de talade instruktionerna. Vidarekopplingstyp Kod Hänvisningsmeddelande vid upptaget 1 Hänvisningsmeddelande vid inget svar 2 Enskilt hänvisningsmeddelande 3 # ryck för att lagra det inspelade meddelandet Är telefonen vidarekopplad spelas hälsningen upp nästa gång någon ringer. ryck för att avsluta Obs! Är telefonen vidarekopplad med personligt svarsmeddelande kommer den som söker dig att hälsas av detta meddelande, och inte av din frånvaroinformation. 40

41 Snabbval Snabbval Som snabbvalsknappar används de vanliga sifferknapparna 0 till 9. Med hjälp av snabbval kan du ringa ett samtal eller aktivera en funktion bara genom att hålla en enda knapp intryckt. Upp till 10 interna och externa telefonnummer, eller t.o.m. funktioner, som du ofta använder kan lagras som snabbval, så att du kan använda dem genom att trycka på en enda knapp. Informationen lagras på telefonens SIM-kort. z Ringa upp med snabbval Håll den förprogrammerade snabbvalsknappen intryckt En siffra mellan 0 och 9. Det förprogrammerade telefonnumret visas i teckenfönstret. Numret slås och en förbindelse upprättas automatiskt. Vill du avbryta uppringningen: ryck för att avbryta z Aktivera funktion med snabbval Håll den förprogrammerade snabbvalsknappen intryckt En siffra mellan 0 och 9. Den förinställda funktionen aktiveras. 41

42 Snabbval Programmera in ett telefonnummer som snabbval O Så här programmerar du in ett telefonnummer på en av snabbvalsknapparna 0 till 9. ryck för att aktivera menyn Välj 2 Snabbval och tryck Välj 2 Redigera och tryck I teckenfönstret visas: Snabbval 0 f O z O C Välj en ledig sifferknapp Använd pilknapparna för att välja en snabbvalsknapp (0-9). ryck Välj 1 el nr och tryck Knappa in telefonnumret ryck Obs! Programmerar du in ett externt nummer måste du först ange prefixsiffran för att komma ut på linjen (t.ex. 0 ). Du kan också lagra koder som innehåller * eller #. Behöver du t.ex. vänta på kopplingston anger du *. Obs! Du kan lämna menyn när som helst utan att bekräfta ändringarna genom att trycka på C-knappen. ryck för att lämna menyn 42

43 Snabbval O a bort ett visst snabbvalsnummer ryck för att aktivera menyn Välj 2 Snabbval och tryck Välj 2 Redigera och tryck I teckenfönstret visas: Snabbval 0 f O Välj den önskade snabbvalsknappen Använd pilknapparna för att välja ett snabbval (0 9) vars inprogrammerade värde ska tas bort. ryck Det inprogrammerade telefonnumret visas i teckenfönstret: C C ryck för att radera telefonnumret Du kan nu programmera in ett nytt telefonnummer, eller lämna menyn genom att trycka på C. ryck för att lämna menyn 43

44 Snabbval O Redigera ett snabbval Så här programmerar du in en funktion som snabbval: ryck för att aktivera menyn Välj 2 Snabbval och tryck Välj 2 Redigera och tryck I teckenfönstret visas: Snabbval 0 f O f O C Välj en ledig sifferknapp Använd pilknapparna för att välja en snabbvalsknapp (0 9). ryck Välj 2 Funktion och tryck Välj ett av de följande alternativen för snabbval: Manuell frånvaro till Manuell frånvaro från Stäng av Non-movementlarm på Non-movementlarm av Byt system ryck för att bekräfta ryck för att lämna menyn Obs! Du kan när som helst lämna menyn utan att bekräfta ändringarna genom att trycka på C-knappen. 44

45 Snabbval Visa snabbval O Vill du granska de aktuella inställningarna kan du lätt kontrollera vilka snabbval som har programmerats in: ryck för att aktivera menyn Välj 2 Snabbval och tryck Välj 1 Visa och tryck Välj en snabbvalsknapp och tryck I teckenfönstret visas det telefonnummer eller den funktion som har programmerats in för knappen, t.ex.: Stäng av C ryck för att lämna menyn Ange att ett snabbval ej används C När en funktion eller ett telefonnummer inte längre behövs kan du ange att snabbvalet Ej används. Öppna menyn 2 Snabbval / 2 Redigera Välj snabbvalsknappen och tryck Välj 3 Ej används och tryck ryck för att lämna menyn 45

46 Gruppfunktioner Gruppfunktioner Följande gruppfunktioner kan vara mycket användbara när man arbetar i lag. a gruppsamtal Din anknytning kan ingå i en eller flera samtalsgrupper. Alla medlemmar i en samtalsgrupp representeras av ett gemensamt katalognummer. 16 samtalsgrupper kan programmeras in, var och en med 1 till 20 medlemmar. Ett anknytningsnummer, en telefonistkonsol eller ett fiktivt nummer kan vara medlem. ala med systemadministratören om du vill ha tillgång till denna funktion. Obs! Antalet trådlösa anknytningar i en samtalsgrupp kan inte vara fler än åtta (tandemkonfigureringar inräknade). Inkommande samtal till samtalsgruppen kopplas till lediga anknytningar i gruppen. Kopplingsordningen inom gruppen kan ändras efter behov. Om samtliga medlemmar i samtalsgruppen är upptagna placeras det inkommande samtalet i kö. Besvarar ingen samtalet inom den förprogrammerade tiden, vidarekopplas samtalet till ett förprogrammerat svarsställe (t.ex. växeln). Obs! Om alla medlemmar i en samtalsgrupp är upptagna kan funktionerna för återuppringning eller inbrytning inte användas. Inloggning Innan du kan besvara samtal till en samtalsgrupp måste du logga in. Så här loggar du in i en samtalsgrupp: ryck 46

47 Gruppfunktioner *28* Knappa in z Slå samtalsgruppens kod Fråga systemadministratören vilket nummer som används. # ryck Så här loggar du in i alla samtalsgrupper: ryck *28* Knappa in *# ryck Besvara samtal Svara på samtal till samtalsgruppen som på ett vanligt samtal. Obs! Hur informationen i teckenfönstret är uppställd kan variera beroende på hur systemet är konfigurerat. Kontakta systemadministratören för mer information. Utloggning Så här loggar du ut från en samtalsgrupp: ryck #28* Knappa in z Slå samtalsgruppens kod Fråga systemadministratören vilket nummer som används. # ryck Obs! Är du inloggad i flera samtalsgrupper och loggar ut från en av dem visas ett särskilt meddelande i teckenfönstret. 47

48 Gruppfunktioner ryck #28* Knappa in *# ryck Så här loggar du ut från alla samtalsgrupper: a över gruppsamtal z Alla medlemmar i en svarsgrupp kan besvara ett samtal till en av gruppens medlemmar. Du svarar på ett samtal till gruppen genom att knappa in ett särskilt svarsnummer. Fråga systemadministratören vilket nummer som används. ryck Slå svarskoden för gruppsamtal Fråga systemadministratören vilken svarskod som används. Gemensam klocka z Funktionen Gemensam klocka ger samtliga anknytningar i systemet (växeln inräknad) möjlighet att svara på samtal via en viss, fördefinierad anknytning, anknytningen för gemensam klocka. ryck Knappa in svarskoden för Gemensam klocka Fråga systemadministratören vilken svarskod som används. Om två eller fler anknytningar försöker besvara ett samtal från anknytningen för Gemensam klocka är det den första anknytningen som tar samtalet. Övriga anknytningar hör tonen för numret kan inte nås. Samma sak händer om du slår svarskoden för gemensam klocka när inga samtal väntar på anknytningen för gemensam klocka. 48

49 Andra användbara funktioner Andra användbara funktioner Dessa funktioner syftar till underlätta ditt arbete och göra dig mer produktiv. Du kan t.ex. beställa påminnelse om ett viktigt möte, fördela kostnaderna för externa samtal över olika konton och mycket annat. Påminnelse Du kan ställa in att telefonen ska ringa vid en viss, valfri tidpunkt under det närmaste dygnet (fler än en påminnelse kan anges). ryck *32* Knappa in z# Knappa in påminnelsetiden och tryck (00-23) för timme + (00-59) för minut. Vid den valda tidpunkten ringer telefonen med signalen för återuppringning. Obs! Får du upptagetton har din anknytning inte behörighet att ställa in påminnelse. Avbeställa påminnelse ryck #32# Knappa in för att avbeställa alla påminnelser 49

50 Andra användbara funktioner Kontonummer Du kan ange ett kontonummer för att debitera ett visst konto kostnaderna för telefonsamtal. Beroende på hur systemet är konfigurerat kan du behöva ange ett kontonummer från en lista över verifierade kontonummer (fördefinierad) eller hitta på ett eget kontonummer. Detta är förutsättningarna: Med verifierade kontonummer kan du begränsa möjligheterna att ringa externt (inte till ett visst nummer eller område) på så sätt att alla som får ringa externt erhåller ett kontonummer, som måste användas varje gång man önskar ringa externt. Verifierade kontonummer innehåller upp till 10 siffror. Egna kontonummer innehåller upp till 15 siffror. Kontonumren kan också användas via DISA-funktionen. Se avsnittet Direct Inward System Access (DISA) på sidan 53. Verifierat eller eget kontonummer Innan du ringer ett utgående samtal: ryck *9* ryck z# Ange kontonumret och tryck Giltiga siffror är 0-9. Intern kopplingston, ring det externa samtalet. 50

51 Andra användbara funktioner Porttelefon Med porttelefonen kan du övervaka vem som släpps in i företagets lokaler. Det vill säga, du kan låsa upp dörren från telefonen. Svara på anrop i porttelefonen ryck Du kan nu tala med personen vid dörren. Q z Låsa upp dörren När du har svarat i porttelefonen kan du öppna dörren genom att göra en förfrågan till dörrlåsets katalognummer. ryck Ring upp dörrlåsets katalognummer Fråga systemadministratören vilket nummer som används. andemkonfigurering En tandemkonfigurering är en enhet som består av två telefoner med samma katalognummer. Den ena telefonen definieras som huvudtelefon och den andra som andratelefon. Funktionen underlättar för användare som t.ex. har en fast telefon på skrivbordet ( huvudtelefonen ) och som behöver röra sig i byggnaden med sin trådlösa telefon ( andratelefonen ). En tandemkonfigurering fungerar i stora drag så här: Så här aktiverar du andemkonfigurering ryck *28# Knappa in för att logga in andratelefonen För inkommande samtal: Båda telefonerna fungerar som 1 enda anknytning. För utgående samtal: Båda telefonerna fungerar som 2 separata anknytningar. 51

52 Andra användbara funktioner Så här avaktiverar du andemkonfigurering ryck #28# Knappa in för att logga ut den andra telefonen För inkommande samtal: Det går inte att ringa till andratelefonen och huvudtelefonen fungerar som vanligt. För utgående samtal: Båda telefonerna fungerar som 2 separata anknytningar. Q z Flytta över samtal mellan medlemmarna i en tandemenhet ryck Slå ditt eget katalognummer ryck Automatisk telefonist z Funktionen Automatisk telefonist används för att ge externt eller internt uppringande personer instruktioner om vad de kan göra. De talade instruktionerna leder den som ringer steg för steg till det önskade målet. ryck Ring upp den automatiska telefonistens katalognummer Fråga systemadministratören om katalognumret för Automatisk telefonist. 52

53 Andra användbara funktioner Direct Inward System Access (DISA) Arbetar du externt och behöver ringa ett affärssamtal kan du ringa upp din arbetsplats och sedan koppla ett externt samtal via företagets växel. Du betalar bara för telefonsamtalet till din arbetsplats. Övriga kostnader debiteras automatiskt ditt anknytningsnummer eller ett särskilt projekt. Obs! Du måste ändra lösenordet från standardvärdet 0000 till ett som du själv anger för att kunna använda den här funktionen. Beträffande vilken kod som ska användas och hur man ändrar den, se avsnittet Välj lösenord på sidan 60. z z Du kan också vidarekoppla samtal från din anknytning på kontoret till ett externt svarsställe. Se avsnittet Vidarekoppling på sidan 21. Under proceduren blir du ombedd att ange ditt lösenord. På sista sidan finns en minneshjälp med de olika numren. Ring upp ditt företags vanliga telefonnummer följt av DISA-numret Systemadministratören kan upplysa dig om vilket nummer som används för DISA. Obs! Vill du att samtalet ska debiteras ett visst kontonummer måste du ange kontonumret innan du slår det externa numret. Se avsnittet Kontonummer på sidan 50. Ring upp det externa numret eller Använd funktionen Extern vidarekoppling Hur detta går till beskrivs i avsnittet Vidarekoppling på sidan 21. Obs! Programmerar du in en ny hänvisningsadress - glöm inte att radera den när du är tillbaka på kontoret. 53

54 Andra användbara funktioner Arbeta i nätverk Vid arbete i nätverk kopplas flera fastigheter inom ett företag samman. Förbindelsen kan utgöras av en hyrd ledning, allmänna ledningar, ett lokalt nätverk (LAN, Local Area Network) eller av ett större nätverk (WAN, Wide Area Network). ala med systemadministratören om du vill ha mer information om att arbeta inätverk. IP-samtal Q IP-samtal är interna samtal som går via ett internt datanätverk (LAN eller WAN) och där överföringen av data och tal sker på samma linje. Är du ansluten till ett internt datanätverk görs IP-anslutningen automatiskt. För att minska belastningen på nätverket godtas en försämrad ljudkvalitet. Om ljudkvaliteten inte är tillräckligt bra kan du koppla ner IPsamtalet och byta till ett samtal som inte går via IP (alternativt nätverk). Kopplingen från IP-nätet till ett annat nät görs under samtalet. Du behöver alltså inte avbryta det. Så här byter du till icke-ip-nät under samtalet: ryck *61* Knappa in Under tiden väntkopplas samtalet. När det är klart hörs en särskild signal och samtalet fortsätter via en annan förbindelse. Obs! Det går bara att byta till ett icke-ip-samtal om det ursprungliga samtalet är ett IP-samtal. I annat fall får du spärrton. 54

55 Andra användbara funktioner Låsa knappsatsen Du kan låsa knappsatsen så att du inte råkar aktivera en funktion eller slå ett nummer av misstag. Här beskrivs det manuella låset, men vi rekommenderar att du alltid har det automatiska låset på. Beträffande hur man ställer in det automatiska knapplåset, se avsnittet Inställningar på sidan 72. Q* ryck Så här låser du knappsatsen manuellt rycker du på en knapp visas denna text i teckenfönstret: Knapp last Las upp R* Så här låser du upp knappsatsen Följande kombination används alltid för att låsa upp knappsatsen, oavsett om den låstes manuellt eller automatiskt av funktionen Automatiskt knapplås: Q* ryck Knappsatsen låses upp. Nu kan du ringa som vanligt. Larm Obs! Larmfunktionen finns bara på telefonerna D420 och D430. När du arbetar ensam med riskfyllda uppdrag är din personliga säkerhet av största vikt. Den röda larmknappen på ovansidan av telefonerna D420 och D430 är avsedd för sådana situationer. Vid fara trycker du på larmknappen för att kalla på hjälp. Då skickas ett förinställt meddelande till larmcentralen, som vidarebefordrar det (en extern larmserver krävs). 55

56 Andra användbara funktioner Personlarm Aktivera ryck två gånger på den röda larmknappen inom 2 sekunder I teckenfönstret visas: Personlarm En kort, dämpad ton hörs. Larmet går till larmcentralen. elefonen återgår sedan till beredskapsläge. Obs! Du kan alltid utlösa larmet, även då du talar i telefon, ändrar inställningar eller när telefonen är låst. C Avbryt ryck för att avbryta personlarmet estlarm Håll den röda larmknappen intryckt I teckenfönstret visas: est larm C ryck för att avbryta 56

57 Andra användbara funktioner Non-movementlarm Obs! Funktionen finns bara på D430. D420 kan utrustas med non-movementlarm som tillval. Har du inte rört dig inom 30 sekunder och är oförmögen att själv slå larm kontaktas larmcentralen av en sensor i telefonen. Du måste först aktivera funktionen för att kunna använda den. Det kan du göra via menyerna i teckenfönstret eller genom att programmera in funktionen som ett snabbval. Se Redigera ett snabbval på sidan 44. O Aktivera non-movementlarm ryck för att aktivera menyn Välj 4 Inställning och tryck Välj 8 Non-movement och tryck I teckenfönstret visas: Av C Obs! Är non-movementlarmet redan på visas På i stället för Av i teckenfönstret. Vill du behålla larmet på trycker du bara på C för att lämna menyn utan ändringar. Välj På och tryck Non-movementlarmet aktiveras. ryck för att lämna menyn Ett litet A visas på nedersta raden i teckenfönstret. Detta visar att non-movementlarmet är aktiverat. System A A 57

58 Andra användbara funktioner Obs! Vi rekommenderar att du programmerar in två olika snabbval för att aktivera respektive avaktivera nonmovementlarmet. Beträffande hur man programmerar in snabbval, se avsnittet Redigera ett snabbval på sidan 44. Avbryt non-movementlarm Larmet utlöses om det går 30 sekunder utan att du har rört dig. Fem sekunder innan larmet aktiveras hörs en varningssignal och A -ikonen börjar blinka. Är det inte ett nödläge kan du avbryta non-movementlarmet under den här tiden. Rör på telefonen eller tryck på valfri knapp för att avbryta larmet Visningen återgår till den normala: System A A A -ikonen i teckenfönstret visar att non-movementlarmet fortfarande är aktivt. Skicka non-movementlarm Återställs inte larmet medan varningssignalen ljuder slås larm till larmcentralen. Ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas. I teckenfönstret visas: Non-movement z Avaktivera non-movementlarm För att avaktivera non-movementlarmet måste du först programmera en snabbvalsknapp. Se avsnittet Snabbval på sidan 41. ryck på den förprogrammerade snabbvalsknappen för att avaktivera larmfunktionen 58

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432

Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Trådlös telefon DT412/DT422/DT432 Kommunikationplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Trådlös telefon DT288. Användarhandbok DECT GAP/CAP SV/LZTNB 101 179 R2

Trådlös telefon DT288. Användarhandbok DECT GAP/CAP SV/LZTNB 101 179 R2 Trådlös telefon DT288 DECT GAP/CAP Användarhandbok SV/LZTNB 101 179 R2 INLEDNING Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som tar upp olika ämnen. Alla avsnitt och ämnen hittar du i innehållsförteckningen.

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Svenska Conference phones for every situation I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Konferenstelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings-

Läs mer

KX-TCA175. Användarhandbok. DECT Bärbar Telefon. Modellnr

KX-TCA175. Användarhandbok. DECT Bärbar Telefon. Modellnr Användarhandbok DECT Bärbar Telefon Modellnr KX-TCA175 Tack för att du har köpt en bärbar Panasonic DECT Bärbar Telefon. Läs den här handboken noga innan du börjar använda produkten och spara handboken

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT190 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Alcatel 4400. Handbok TELECOM

Alcatel 4400. Handbok TELECOM Alcatel 4400 Handbok TELECOM Nummerplan Observera: Kontakta er systemadministratör för att bekräfta vilka koder som används, eftersom de kan förändras vid installation. Funktion/tjänst Default kod Ändrad

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Handbok Konftel 220 SVENSKA

Handbok Konftel 220 SVENSKA Handbok Konftel 220 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista...

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... 7 5. Svarsgrupper... 9 6. Inställningar...

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 RCO FREECALL INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer