WALK & TALK 850. Trådlös telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WALK & TALK 850. Trådlös telefon"

Transkript

1 WALK & TALK 850 Trådlös telefon

2 DORO Sverige AB v.32b

3 DORO WALK & TALK 850 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO WALK & TALK 850 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Inställningar Handenheten... 2 Knappljud av/på Basenheten... 3 Ringsignaltyp Ringsignalstyrka Installation... 4 Autosvar Uppackning... 4 Direktuppringning Placering av basenheten... 4 Spärrkod Inkoppling... 4 Samtalsspärrar Batteri... 5 Störningar Ladda batterierna... 5 Batteriindikator... 6 Övrigt Räckvidd... 6 Felsökningsguide Drifttid... 6 Nollställning Garanti Tekniska data Handhavande... 7 Displayen... 7 Viloläge... 8 Att svara... 8 Att ringa... 8 Återuppringning... 9 Snabbuppkoppling... 9 Volymkontroll... 9 Kortnummer Sekretessknapp Tangentlås Sökning PLUS-tjänster

4 UTSEENDE DORO WALK & TALK 850 HANDENHETEN 1. Högtalare 7. Linjeknapp 2. Display 8. Laddningspoler 3. R-knapp 9. Mikrofon 4. Sekretessknapp 10. Återuppringningsknapp 5. Programmeringsknapp/Volymkontroll. 11. Kortnummerknapp 6. Siffertangenter 0-9, *, # 2

5 DORO WALK & TALK 850 UTSEENDE BASENHETEN 12. Uttag för telesladden (på undersidan) 15. Indikatorer för laddning och linje 13. Uttag för nätadaptern (på undersidan) 16. Sökningsknapp 14. Antenn 17. Laddningspoler 3

6 INSTALLATION DORO WALK & TALK 850 UPPACKNING I leveransen ska följande delar medfölja: P Handenhet P Basenhet P 3 st batterier P Bältesclips P Nätadapter P Telesladd P Svensk bruksanvisning Tag genast kontakt med inköpsstället om någon del saknas eller är skadad. PLACERING AV BASENHETEN P Placera basenheten nära både ett 230 V eluttag och ett telejack. Ställ inte basenheten på en plats där den utsätts för direkt solljus eller annan stark värme! P Placera inte basenheten nära annan elektrisk utrustning, t ex TV-apparater, bildskärmar, kopieringsapparater, fläktar etc. Detta för att minska risken för eventuella störningar. P OBS! Antennen går ej att ändra i längd eller riktning. För mer information om placeringen se avsnittet om räckvidd på sidan 6. INKOPPLING P Anslut den medföljande telesladdens mellanpropp till telejacket i väggen. Om du redan har en telefon ansluten till jacket, ansluter du först mellanproppen som hör till den trådlösa telefonen, och sen telefonens telepropp utanpå mellanproppen. Anslut telesladdens modularplugg till teleuttaget på basenhetens undersida märkt "TEL". P Anslut den medföljande nätadaptern till eluttaget samt till uttaget på basenhetens undersida märkt "DC IN". P Tag bort batteriluckan från handenhetens baksida. Sätt i batterierna i handenheten enligt markeringarna för plus- respektive minuspol och sätt tillbaka batteriluckan. P Placera handenheten ovanpå basenheten. När handenheten är placerad på basenheten, kommer laddningsindikatorn att börja lysa med fast sken. Handenheten kan laddas både med knappsatsen uppåt eller nedåt. 4

7 DORO WALK & TALK 850 INSTALLATION BATTERI Telefonen levereras med tre miljövänliga batterier av nickelmetallhydridtyp (NiMH). Batterier är färskvaror och mycket känsliga för hur de sköts. Om upp- och urladdning av batterierna sker på rätt sätt kommer de att hålla hög laddningskapacitet under många års tid, och drifttiden för handenheten kommer att vara god mellan varje uppladdning. Det är dock helt normalt att drift- och vilotiden försämras något jämfört med specifikationerna när telefonen används regelbundet. Batterierna till telefonen är helt fria från kadmium. När batterierna är förbrukade, lämna in de där telefonen inköpts eller hos närmaste försäljningsställe som säljer batterier. OBSERVERA! P När telefonen installerats för första gången ska batterierna laddas i 24 timmar innan telefonen används. Om inte detta görs kan batteriernas kapacitet väsentligt försämras! P Använd endast DORO original batterier. Garantin täcker ej skador uppkomna av felaktiga batterier. LADDA BATTERIERNA Batterierna ansluts till handenheten. Innan telefonen används för första gången ska batterierna laddas i 24 timmar. Efter detta tar en normal uppladdning med tomma batterier cirka 10 timmar. Tag gärna för vana att en gång i månaden låta batterierna laddas ur och sätt de sedan på laddning i 24 timmar. Denna procedur fräschar upp batterierna och ökar deras livslängd. Handenheten läggs med tangenterna nedåt eller uppåt ovanpå basenheten. Basenhetens laddningspoler ska ge kontakt med laddningspolerna på handenhetens undersida. När handenheten är korrekt placerad på basen kommer den röda laddningsindikatorn att tändas. Observera att laddningsindikatorn lyser så länge handenheten är placerad på basenheten, indikatorn slocknar alltså inte när laddningen är klar. Basenheten har inbyggd laddningsautomatik som styr laddningen, batterierna kan alltså inte bli överladdat eller ta skada av att ligga "för länge" på laddning. 5

8 INSTALLATION DORO WALK & TALK 850 BATTERIINDIKATOR När batterierna är slut fungerar inte handenheten och det går inte att ta emot eller ringa samtal. Det finns en batteriindikator i handenhetens display. När batterierna nästan är helt slut ser indikatorn ut så här och det hörs varningssignaler. Om batterierna inte laddas eller byts nu kommer handenheten att sluta fungera, tills batterierna laddas eller andra uppladdade batterier monteras. RÄCKVIDD Telefonens räckvidd varierar beroende på olika faktorer i den omgivande miljön. Radiovågorna som överför samtalet stöter på många hinder på vägen mellan hand- och basenhet som dels reflekterar och dels absorberar radiovågorna med dämpningseffekter som följd. Angivna räckvidder för telefonen förutsätter att det är helt fritt mellan bas- och handenhet. Vid sådana ideala förhållanden kan räckvidden överstiga 300 meter. I tät bebyggelse, hus, lägenheter etc. begränsas räckvidden av väggar, golv, tak, metall- och betongkonstruktioner etc. För bästa räckvidd, prova att placera basenheten på olika platser, skillnaden i räckvidd kan variera mycket från plats till plats. Den ideala placeringen för basenheten är ett högt och fritt läge. RÄCKVIDDSVARNING Om handenheten bärs till gränsen för telefonens räckvidd kommer varningssignaler i form av två korta tonstötar att höras som indikation på att räckviddsgränsen är nådd. Om inte handenheten flyttas innanför räckviddsgränsen inom 10 sekunder kommer samtalet att brytas. DRIFTTID När batteriet är fullt uppladdat räcker batteriet till cirka 60 timmars vilotid eller cirka 6 timmars samtalstid. Tiderna är ungefärliga och förutsätter normal rumstemperatur och att batterierna är korrekt skötta och fullt uppladdade. 6

9 DORO WALK & TALK 850 HANDHAVANDE DISPLAYEN 14 siffror- och teckenplatser Kortnummer Tangentlås Sekretess Programmering Batterinivå Linje Tonval Sökning FÖRKLARING AV INDIKATORERNAS FUNKTION: Indikator Kortnummer Sekretess Batterinivå Linje Sökning Tonval Programmering Tangentlås Funktion - Blinkar vid lagring av kortnummer. - Lyser fast vid uppringning med kortnummer. - Lyser fast när sekretessfunktionen är aktiverad. - Indikerar batteriernas laddningsstatus. - Blinkar vid uppkoppling av telelinjen. - Lyser fast när linjen är uppkopplad och under samtal. - Blinkar när det ringer vid inkommande samtal - Blinkar vid sökning - Indikerar tonvalssignalering. Alltid tänd i svensk version. - Blinkar vid programmering av telefonen. - Lyser fast när tangentlåset är aktiverat. 7

10 HANDHAVANDE DORO WALK & TALK 850 VILOLÄGE Med viloläge menas att handenheten inte används, d v s inte är uppkopplad i samtal och inte programmeras. När telefonen står i viloläge är den redo att ta emot inkommande samtal, att göra utgående samtal och att programmeras. Telefonen ställer sig automatiskt i viloläge om ingen tangent trycks (förutom när ett samtal är uppkopplat). ATT SVARA Vid inkommande samtal ringer det i både i hand- och basenheten. Ringsignalen i handenheten är ställbar, se sidan P På grund av den trådlösa förbindelsen kan ringsignalen vid ett inkommande samtal vara något fördröjd innan den når handenheten. Vänta därför alltid tills ringsignal erhållits i handenheten innan samtalet besvaras. P När det ringer blinkar linjeindikatorn på handenheten. Det inkommande samtalet besvaras genom att linjeknappen trycks. P Avsluta samtalet genom att trycka på linjeknappen igen. Med funktionen autosvar går det att ställa handenheten att svara när man lyfter luren från basenheten (vid inkommande samtal), se sidan 15. ATT RINGA P Tryck önskat telefonnummer med siffertangenterna, telefonnumret visas i displayen. Slår du fel siffror kan du radera med knappen. P Tryck på linjeknappen i displayen. för att ringa upp det telefonnummer som står P Avsluta samtalet genom att trycka på linjeknappen igen. Det går givetvis även att först koppla upp linjen med linjeknappen, och därefter slå telefonnumret. Se även uppringning med kortnummer, sidan 10. Under hela samtalet visas den aktuella samtalstiden i displayen samt en stund efter att samtalet avslutats. 8

11 DORO WALK & TALK 850 HANDHAVANDE OBSERVERA! Om telefonen inte hittar en ledig kanal eller inte kan koppla upp linjen när ett utgående samtal ska göras, kommer tre varningstoner att höras. Problemet kan bero på att batteriet är dåligt, att handenheten är för långt från basenheten eller att alla överföringskanaler är upptagna. Prova igen efter en stund. ÅTERUPPRINGNING Med återuppringningsknappen upp igen. kan det senast uppringda telefonnumret ringas P Tryck på återuppringningsknappen, telefonnumret visas i displayen. P Tryck på linjeknappen, telefonen ringer upp det senast slagna telefonnumret. SNABBUPPKOPPLING Om du efter ett samtal vill ringa ett nytt nummer, behöver du bara trycka på linjeknappen i mer än en sekund för att få ny kopplingston. När knappen trycks in avslutas det pågående samtalet och telefonen gör sig därefter klar för att ringa ett nytt samtal. Funktionen är även praktiskt att använda tillsammans med återuppringningsfunktionen om ett nummer är upptaget. VOLYMKONTROLL Ljudstyrkan i handenhetens högtalare kan under samtal justeras i två steg. Styrkan regleras med programmeringsknappen. Tryck på knappen upprepade gånger för önskad ljudstyrka. Displayen visar inställningen enligt nedan: "LOUD LO" "LOUD HI" Låg lurvolym Hög lurvolym 9

12 HANDHAVANDE DORO WALK & TALK 850 KORTNUMMER Telefonen har tio minnen, s k kortnummer, i vilka telefonnummer kan lagras. När ett telefonnummer är lagrat i något av kortnumren kan uppringning ske med endast tre knapptryckningar. Kortnumren numreras 0-9. LAGRA KORTNUMMER P Tryck på programmeringsknappen, och därefter på kortnummerknappen. Displayen visar "SET LOCATION". P Välj kortnummerplats genom att trycka på önskad siffertangent 0-9. Displayen visar "ENTER NO". P Tryck önskat telefonnummer, max 24 siffror. Om det redan finns ett telefonnummer lagrat i det kortnummer som valdes kommer det att försvinna när det nya numret trycks. P Lagra kortnumret genom att trycka på kortnummerknappen igen. Trycker du fel siffror vid lagringen kan du radera med knappen. UPPRINGNING MED KORTNUMMER P Tryck på kortnummerknappen och välj därefter önskat kortnummer genom att trycka på motsvarande siffertangent 0-9. P Tryck på linjeknappen, det valda kortnumret rings upp automatiskt. Det går även bra att först trycka på linjeknappen och därefter välja kortnummer. 10

13 DORO WALK & TALK 850 HANDHAVANDE SEKRETESSKNAPP Med sekretessknappen kan mikrofonen i handenheten kopplas bort under samtal. Knappen är dubbelverkande, d v s efter första trycket kopplas mikrofonen bort, tryck på knappen en andra gång för att aktivera mikrofonen igen. Indikatorn för sekretessfunktionen lyser fast i displayen så länge funktionen är aktiverad. TANGENTLÅS Med denna funktion kan tangenterna på handenheten låsas som skydd mot att man oavsiktligt skulle råka trycka på någon av dem. P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck 7. Displayen visar "PRO-HOLD" samt "ON" eller "OFF" beroende på aktuell inställning (ON = tangentlås på, OFF = tangentlås av). P Välj inställning genom att trycka på siffertangent 1. P Tryck på kortnummerknappen för att spara inställningen. SÖKNING Genom att trycka på sökningsknappen på basenheten fås en speciell söksignal i handenheten under cirka 10 sekunder. Funktionen är praktiskt för att hitta handenheten eller för att påkalla uppmärksamhet hos den som bär handenheten. 11

14 HANDHAVANDE DORO WALK & TALK 850 PLUS-TJÄNSTER Denna telefon kan med knapparna R, # och * utnyttja alla PLUS-tjänster som de nya AXE-växelstationerna erbjuder. Dock måste din telefon vara ansluten till en sådan för att du ska kunna utnyttja PLUS-tjänsterna. Lokala variationer kan förekomma rörande vilka av PLUS-tjänsterna som finns tillgängliga. Det är alltså inte säkert att alla PLUStjänster finns aktiverade i din AXE-växelstation. För närmare information om vilka PLUS-tjänster du är ansluten till, ring Telias PLUS Guide på telefonnummer Här följer en lista på hur några av PLUS-tjänsterna används: PARKERA SAMTAL Denna tjänst gör att du kan parkera ett pågående samtal för att kunna ringa upp ytterligare ett samtal. Praktiskt om man i ett pågående samtal t ex måste ringa upp en andra person och fråga om något. Tryck R under ett pågående samtal. Samtalet parkeras och ny kopplingston erhålls. Ring det nya samtalet. Tryck R 1 för att avsluta det nya samtalet och återgå till det ursprungliga. PENDLING Med pendlingstjänsten kan du skifta mellan två uppkopplade samtal. Ett samtal finns uppkopplat. Parkera samtalet och ring upp en andra part. Nu kan du pendla mellan samtalen genom att trycka R 2. Om du vill avsluta ett samtal, tryck R 1, samtalet kopplas ned och det kvarvarande samtalet kopplas upp. Avsluta det sista samtalet genom att lägga på luren. TREPARTSAMTAL Trepartsamtal innebär att du kan tala med två externa parter samtidigt. Ring upp två samtal med funktionen Parkera samtal. Tryck R 3, båda de externa samtalen kopplas in samtidigt. Avsluta samtalet genom att lägga på luren. REPETITION Med denna funktion kan du ställa dig i kö till ett upptaget telefonnummer. När numret blir ledigt kommer din telefon att börja ringa, lyfter du luren kopplas samtalet till den du ringde upp. Observera att även den du ringer till måste vara PLUS-ansluten för att denna tjänst skall fungera. 12

15 DORO WALK & TALK 850 HANDHAVANDE Tryck på tangent 5 när det tutar upptaget. Efter ett par sekunder hörs ett talbesked: -"Beställningen är mottagen, var god lägg på luren". Om det inte kommer något talbesked är denna tjänst inte aktiverad i din eller mottagarens telestation. MEDFLYTTNING Alla inkommande samtal kopplas direkt till ett annat telefonnummer. Inkoppling: Tryck * 2 1 * (önskat telefonnummer) #. Urkoppling: Tryck # 2 1 #. SAMTAL VÄNTAR Med denna tjänst inkopplad kommer det under ett pågående samtal att höras två korta tonstötar om ytterligare ett samtal ringer in. Det nya samtalet kan besvaras och det går även att pendla mellan samtalen, eller att koppla upp dem i ett trepartsamtal. Inkoppling: Tryck * 4 3 #. Urkoppling: Tryck # 4 3 #. Tryck R 2 när du hör två tonstötar för att besvara det nya samtalet, det första samtalet parkeras. Tryck R 2 för att pendla mellan samtalen. Tryck R 3 för att koppla upp ett trepartsamtal. Tryck R 1 för att avsluta det pågående samtalet. Om du trycker R 0 när du hör de två tonstötarna kommer den inringande att höra upptagettoner. 13

16 INSTÄLLNINGAR DORO WALK & TALK 850 KNAPPLJUD AV/PÅ När du trycker på knapparna på handenheten hörs ett kort pip som kvittens. Detta pip kan kopplas av eller på efter önskemål. P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck 1. Displayen visar "PRO-TONE" samt "ON" eller "OFF" beroende på aktuell inställning (ON = knappljud på, OFF = knappljud av). P Välj inställning genom att trycka på siffertangent 1. P Tryck på kortnummerknappen för att spara inställningen. RINGSIGNALTYP Ringsignalens typ i handenheten kan ställas i fyra olika lägen. Vid leverans är telefonen inställd på ringsignaltyp 2. P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck 2. Displayen visar "PRO-RINGTONE" samt den ringsignaltyp som är inställd (siffra mellan 1 och 4). 1=typ 1, 2=typ 2 osv, och den aktuella ringsignalen spelas upp. P Välj någon av ringsignaltyperna genom att trycka på motsvarande siffertangent. Ringsignalen som motsvarar den knapp som trycks spelas upp. P Tryck på kortnummerknappen för att spara inställningen. 14

17 DORO WALK & TALK 850 INSTÄLLNINGAR RINGSIGNALSTYRKA Styrkan på ringsignalen i handenheten kan ställas i tre olika lägen, AV, LÅG och HÖG. Vid leverans är den inställd på HÖG. P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck 3. Displayen visar "PRO-RING" samt den ringsignalstyrka som är inställd HI, LO eller OFF. HI = HÖG ringsignal, LO = LÅG ringsignal, OFF = AV (ringsignalen avstängd). P Välj ringsignalstyrka genom att trycka på siffertangent 1. P Tryck på kortnummerknappen för att spara inställningen. OBSERVERA! Om ringsignalen i handenheten ställs i läge AV stängs också basenhetens ringsignal av. AUTOSVAR Denna funktion innebär att ett samtal kan besvaras (linjen kopplas upp) genom att handenheten lyfts från basenhetens laddningsfack när det ringer. Man behöver alltså inte trycka på linjeknappen för att besvara samtalet. P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck 4. Displayen visar "PRO-AUTO" samt "ON" eller "OFF" beroende på aktuell inställning (ON = funktionen aktiverad, OFF = funktionen avstängd). P Välj inställning genom att trycka på siffertangent 1. P Tryck på kortnummerknappen för att spara inställningen. 15

18 INSTÄLLNINGAR DORO WALK & TALK 850 DIREKTUPPRINGNING Direktuppringningen är en funktion där ett förutbestämt telefonnummer kommer att ringas upp oavsett vilken knapp på telefonen som trycks in (dock ej programmerings-knappen). Denna funktion lämpar sig t ex om barn lämnas ensamma hemma, eller som trygghet för handikappade. En enda knapptryckning så ringer telefonen upp det förutbestämda numret till föräldrar eller annan hjälp. När funktionen är aktiverad visar displayen "BABY ON". Telefonnumret som ska ringas upp måste lagras i kortnummer 0 (noll), se sidan 10 hur lagring av kortnummer sker. Telefonnumret måste lagras innan funktionen kan aktiveras. P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck 6. Displayen visar "PRO-BABY" samt "ON" eller "OFF" beroende på aktuell inställning (ON = funktionen aktiverad, OFF = funktionen avstängd). P Välj inställning genom att trycka på siffertangent 1. P Tryck på kortnummerknappen för att spara inställningen. SPÄRRKOD Handenheten har en rad funktioner för att förhindra obehörig användning av telefonen. För att skydda dessa inställningar behövs en spärrkod. Spärrkoden är en valfri fyrsiffrig sifferkod som du själv kan ställa in. Vid leverans är koden ställd till STÄLLA IN SPÄRRKOD P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck #. Displayen visar "ENTER CODE". P Tryck den nuvarande spärrkoden (0000 vid leverans). Om koden var korrekt hörs en "glad" tonslinga. P Tryck den nya spärrkoden. P Tryck på kortnummerknappen för att spara den nya koden. 16

19 DORO WALK & TALK 850 ÖVRIGT SAMTALSSPÄRR Telefonen har en samtalsspärr som låser telefonen för olika typer av utgående samtal och/eller funktioner. Spärren kan vara praktiska om man t ex ofta lånar ut sin telefon och vill vara säker på att den inte används för dyra utlandssamtal. Man spärrar de första siffrorna/siffran som telefonnummer inte får börja med. T ex 00 för utlandsamtal. För att kunna ställa in eller ta bort samtalsspärren måste man känna till telefonens spärrkod (se sidan 16). Inkommande samtal kan alltid tas emot oavsett spärrfunktion. STÄLLA IN SAMTALSPÄRR P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck 8. Displayen visar "ENTER CODE". P Tryck din spärrkod (0000 vid leverans). Om koden var korrekt hörs en "glad" tonslinga och displayen visar "BARRING" samt de siffror som är spärrade. Om koden var felaktig, återgår handenheten till viloläge. P Ange önskad samtalsspärr med siffertangenterna (max siffror). T ex 00 för att spärra utlandsamtal. P Tryck på kortnummerknappen för att spara inställningen. För att ta bort samtalsspärren trycker du på knappen någon siffra, och därefter på kortnummerknappen., istället för att ange STÖRNINGAR Även om basenheten är placerad på en idealisk plats och handenheten är mer än väl inom räckviddsgränsen kan tillfälliga störningar uppstå. Elektrisk utrustning såsom hushållsapparater, kylskåp, microvågsugnar, TV apparater, datorer, telefax, lysrör m m alstrar kraftiga magnetfält. Dessa kan ge störningar i radioförbindelsen till den trådlösa telefonen och även förkorta räckvidden i värsta fall. Om störningar förekommer ofta under dina samtal, se till att basenheten och dess kablage inte befinner sig i närheten av sådana elektriska apparater. 17

20 ÖVRIGT DORO WALK & TALK 850 FELSÖKNINGSGUIDE Om telefonen inte fungerar som den ska, läs först igenom denna bruksanvisning. Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt isatta och att apparatens inkoppling till telelinjen är korrekt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om telefonen fungerar nu finns felet i någon annan utrustning. Om inget av ovanstående hjälper, följ felsökningsguiden nedan och på nästa sida. TELEFONEN FUNGERAR EJ: P Kontrollera att adaptern är rätt isatt i basenheten och i eluttaget. P Kontrollera att telekabeln är rätt isatt i basenheten och i jacket. P Kontrollera att batterierna i handenheten är uppladdad. P Kontrollera att telelinjen fungerar (prova med en annan telefon). OM TELEFONEN ÄR HELT "DÖD": P Observera att basenheten inte har någon indikator för att den är ansluten till elnätet. P Kontrollera att batterierna är uppladdade (lägg handenheten på laddning). P Koppla in en annan telefon, som du vet är felfri, i telejacket. Om denna telefon fungerar är det troligen fel på den trådlösa telefonen. P Prova telefonen på en annan telelinje t ex hos en granne. Om den fungerar där är det fel på din telelinje. Ring felanmälan. INGEN RINGSIGNAL I HANDENHETEN: P Kontrollera att ringstyrkan står i läge HI eller LO. VARNINGSTON UNDER SAMTAL: P Batterierna kan vara på väg att ta slut (lägg handenheten på laddning). P Handenheten kan vara på gränsen för räckvidden, gå närmare basenheten. GÅR EJ ATT KOPPLA UPP LINJEN: P Avståndet mellan hand- och basenheten kan vara för långt, gå närmare basen. P Kontrollera att batterierna är uppladdade (lägg handenheten på laddning). P Utför nollställning av handenheten om ingen av de ovanstående punkterna hjälpte DET GÅR INTE ATT SVARA PÅ INKOMMANDE SAMTAL: P På grund av den trådlösa förbindelsen är det viktigt att vänta tills det ringer i handenheten innan linjeknappen trycks för att besvara samtalet. DET GÅR INTE ATT RINGA ELLER PROGRAMMERA: P Om displayen visar "BARRING" är samtalsspärren aktiverad. P Om displayen visar "HOLD" är tangentlåset aktiverat. 18

21 DORO WALK & TALK 850 ÖVRIGT LADDNINGSINDIKATORN FÖR BATTERIERNA SLÄCKS EJ: P Laddningsindikatorn indikerar endast att handenheten är korrekt placerad och laddning möjlig. Basenhetens laddningsautomatik avbryter laddningen när batterierna är fulladdade. Indikatorn släcks när handenheten lyfts av från basenheten. UPPRINGNING MED KORTNUMMER FUNGERAR EJ: P Lagra ett nytt kortnummer och prova igen. P Kontrollera att inte någon samtalsspärr är aktiverad. DISPLAYEN VISAR KONSTIGA TECKEN: P Se beskrivning av displayen på sidan 7. Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe där apparaten inköpts för service. Glöm ej kvitto/garantibevis. NOLLSTÄLLNING Nollställningen återställer handenhetens alla funktioner och inställningar:! Säkerhetskoden återställs till 0000! Knappljudet aktiveras! Ringsignalvolymen återställs till HÖG! Återuppringningsminnet töms! Ringsignaltypen återställs till typ 2! Alla kortnummer raderas! Ev. direktuppringning avaktiveras! Knapplås avaktiveras P Tryck på programmeringsknappen. P Tryck 0. Displayen visar "ENTER CODE". P Tryck din spärrkod (0000 vid leverans). Om koden var korrekt hörs en "glad" tonslinga och displayen visar "RESET?N". Om koden var felaktig, återgår handenheten till viloläge. P Tryck på sifferknapp 1, displayen visar "RESET? Y". P Tryck på kortnummerknappen för att konfirmera nollställningen. 19

22 ÖVRIGT DORO WALK & TALK 850 GARANTI DORO Walk & Talk 850 har ett års normal varugaranti. Vid eventuell felfunktion tag kontakt med det inköpsställe där apparaten köpts. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto eller annat garantibevis. Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller om apparatens serienummer utplånats eller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. Om felaktiga batterier använts gäller ej heller garantin. OBSERVERA! Batterier är förbrukningsartiklar och omfattas ej av några garantiåtaganden. Var därför noga med att sköta batterierna enligt instruktionerna. TEKNISKA DATA Allmänt : Trådlös telefon med bas- och handenhet, enligt CT-1 standarden. Godkänd för anslutning till det Svenska allmänna telenätet. Vilotid : Cirka 60 timmar Samtalstid : Cirka 6 timmar Räckvidd : >300 meter vid ideala förhållanden. Antal kortnummer : 10 st Strömförsörjning : AC/DC adapter: 2 x 8V DC, 200 ma. Batteri : 3 x 1.2V NiMH typ.återuppladdningsbara. Signalleringssätt : Tonval (DTMF) Vikt : Hand: cirka 190 g (inklusive batterier) Bas: cirka 210 g Storlek (BxHxD) : Hand: 50 x 163 x 30 mm Bas: 123 x 64 x 145 mm Godkännanden : Godkänd av Post och Telestyrelsen, CE-märkt. Rätt till ändringar förbehålles. 20

23

24

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WALK TALK 955. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WALK & TALK 5000. Trådlös telefon

WALK & TALK 5000. Trådlös telefon WALK & TALK 5000 Trådlös telefon DORO Sverige AB DORO WALK & TALK 5000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO WALK & TALK 5000 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Inställningar... 13 Handenheten... 2

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

DORO Prisma Bruksanvisning

DORO Prisma Bruksanvisning PRISMA Väggtelefon DORO Prisma Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Prisma är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Prisma har ställbar ringsignal och lurvolym,

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

DECT 4055. Digital trådlös telefon med nummerpresentation

DECT 4055. Digital trådlös telefon med nummerpresentation DECT 4055 Digital trådlös telefon med nummerpresentation DORO Sverige AB DORO DECT 4055 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Handenhetens inställningar... 20 Handenheten... 2 Ringsignalstyrka... 20 Basenheten...

Läs mer

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button

English. 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button doro PhoneEasy 311C English 1 One Touch (Direct) Memories 2 Store/Mute button and indicator light 3 Memory button 4 Recall button 5 Redial button 6 Earpiece Volume control 7 Visual Ring indicator 8 Handset

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Din manual DORO SECUR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337803

Din manual DORO SECUR http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337803 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO SECUR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO GALAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual DORO X100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337988

Din manual DORO X100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337988 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO X100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

BRUKSANVISNING Version 1.1

BRUKSANVISNING Version 1.1 wave BRUKSANVISNING Version 1.1 Gratulerar! Du har just nu blivit ägare till en kvalitetstelefon med display. wave, en analog trådlös I en trådlös telefon har spiralsladden mellan lur och basenhet ersatts

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Gratulerar till din nya telefon!

Gratulerar till din nya telefon! Gratulerar till din nya telefon! DORO X40 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X40 är en modern tonvalstelefon med inbyggd nummerpresentatör. Du

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

Svenska. 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning

Svenska. 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning HearPlus 318w 1 2 13 3 12 4 5 11 6 10 7 9 8 Svenska 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning 8 Telefonbok 9 Nummerpresentation

Läs mer

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer:

Telia Propono SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer: Lagra snabbval: Ringa upp med snabbval: Lagra kortnummer: Ringa upp med kortnummer: SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer: =. Telia Propono Talar för sig själv Lagra snabbval: P, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1-M5). Ringa upp med snabbval: Snabbvalsknapp (M1-M5). Lagra kortnummer:

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

'2520HWUR Bruksanvisning

'2520HWUR Bruksanvisning '2520(752 '2520HWUR Bruksanvisning,11(+c//6)g57(&.1,1* INSTALLATION... 2 Utseende... 2 Uppackning... 3 Anslutning... 3 Knapparna... 4 HANDHAVANDE... 5 Funktion... 5 Utgående svar... 5 Meddelandeindikator...

Läs mer

Svenska. Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon. Dansk. Suomi. 1 Ringindikator 2 Återuppringning. 3 Volymkontroll 4 R-knapp/programmering 5 Snabbval

Svenska. Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon. Dansk. Suomi. 1 Ringindikator 2 Återuppringning. 3 Volymkontroll 4 R-knapp/programmering 5 Snabbval PhoneEasy 331ph 1 5 2 3 4 Svenska 1 Ringindikator 2 Återuppringning Norsk 1 Ringeindikator 2 Repetisjon Dansk 1 Ringeindikator 2 Genopkald Suomi 1 Soiton merkkivalo 2 Uudelleensoittaminen 3 Äänenvoimakkuuden

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval.

SNABBGUIDE. Telia Sensa 10 Bruksanvisning. Ringa upp med predial. Repetition av senast slaget nummer. Lagra snabbval. SNABBGUIDE Ringa upp med predial Slå numret, lyft luren,. Repetition av senast slaget nummer Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft inte luren,, tfn.nr,, snabbvalsknapp ( ). Sända snabbval Vanligt: Lyft luren,

Läs mer

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen

Telia Mox Den tjänstvilliga telefonen SNABBGUIDE Repetition: Lyft luren,. Lagra snabbval Lyft luren,, tel.nr., snabbvalsknapp (M1 ). Ringa snabbval Lyft luren, snabbvalsknapp (M1 ). Samtal väntar In: 43# Ur: #43# Upptagetton för påknackande

Läs mer

Snabbguide. Bruksanvisning. Ringa upp med bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Repetition av senast slaget nummer.

Snabbguide. Bruksanvisning. Ringa upp med bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Repetition av senast slaget nummer. Snabbguide Ringa upp med bildknapp (Förutsättning: Snabbval är lagrat, se rutan nedan). Tryck bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Tryck. Slå telefonnumret på vanligt sätt. Repetition av senast

Läs mer

Din manual DORO WEBTALK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881130

Din manual DORO WEBTALK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881130 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WEBTALK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PhoneEasy 110. Svenska

PhoneEasy 110. Svenska PhoneEasy 110 Svenska 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Svenska 1. Telefonbok 2. Boost (ljudförstärkning) 3. Internsamtal 4. R-knapp 5. Linjeknapp/Högtalartelefon

Läs mer

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side).

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side). Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Lagra kortnummer Lyft luren,, tfn.nr,, kortnr ( ), lägg på luren. Sända kortnummer, kortnr ( ). Repetition av senast slaget nummer: =

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

VOICE. Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare

VOICE. Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare VOICE Högtalartelefon med inbyggd digital telefonsvarare DORO Sverige AB DORO VOICE INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO VOICE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 Tidsstämpling...14 Utseende...2

Läs mer

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon

Svenska. English. Norsk. 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka. 4 Anslutning för telelinje 5 Anslutning för telefon MemoryPlus 309dp 1 2 3 4 5 Svenska 1 Snabbvalstangenter 2 Knappsats 3 Batterilucka English 1 Speed dial keys 2 Keypad 3 Battery cover Norsk 1 Hurtigtaster 2 Tasteblokk 3 Batterideksel 4 Anslutning för

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

En sladdlös telefon för alla 10 kortnummer Sekretessknapp Handenhetens ringsignal kan stängas av Kadmiumfria NiMHbatterier

En sladdlös telefon för alla 10 kortnummer Sekretessknapp Handenhetens ringsignal kan stängas av Kadmiumfria NiMHbatterier Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Tryck, invänta kopplingston,. Lagra kortnummer Tryck,, önskat kortnummer (0 9), telenr.,. Ev. paus lagras med. Ringa upp med kortnummer Tryck, invänta kopplingston,,

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Echo Tonvalstelefon med predial, 9 kortnummer och repetition av senast slaget nummer.

Echo Tonvalstelefon med predial, 9 kortnummer och repetition av senast slaget nummer. TEKNISKA DATA Tonvalstelefon för bords- eller väggplacering. Minnen för repetition av senast slaget nummer och 9 kortnummer. Avstängbar tonringare. Lysdiod för indikering av samtalsläge. Lagringskapacitet:

Läs mer

Bruksanvisning. PHONE-Dex

Bruksanvisning. PHONE-Dex Bruksanvisning PHONE-Dex Paketinnehåll* Bruksanvisning Batterier och lock Handenhet Nätadapter 1 2 3 4 5 11 10 9 8 Telesladd 6 7 Basenhet Telefonkontakt Svenska 1. Upp/Missade nr. 7. # och ringsignal av/på

Läs mer

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Sid 2 * Teckenfönster visar slaget nummer, aktuell tid, samt samtalstid * Justerbar ringsignal * Lampa blinkar vid ringsignal * Knapp för återuppringning av sista

Läs mer

Sladdlöst i dess enklaste form Sladdlös tonvalstelefon

Sladdlöst i dess enklaste form Sladdlös tonvalstelefon Snabbguide Sekretess Öka/minska volymen i luren, 2. Repetition av senast slaget nummer,. Lagra snabbval,, snabbval (A B), tfn.nr.,. Ringa upp snabbval, snabbval (A B). Lagra kortnummer,, kortnr. (0 9),

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

TITAN. Digital telefonsvarare

TITAN. Digital telefonsvarare TITAN Digital telefonsvarare DORO Sverige AB DORO TITAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO TITAN Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 FJÄRRSTYRNING... 12 Utseende...2 Funktion...12 Uppackning...3

Läs mer

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet Installationen tar bara några minuter Paketets innehåll Grattis till ett bra val! Nu har du tillgång till riktigt smart och framtidssäker telefoni, där du ringer

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning

Snabbguide. Telia Magni Bruksanvisning Snabbguide Lyft luren,. Lyft luren,, telefonnummer, snabbvalsknapp (M1 ), lägg på luren. Ringa upp med snabbval: Lyft luren, snabbvals. Telefonen med stora knappar Tonvalstelefon Kan användas för alla

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 SVENSKA PICTUREPHONE Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 -2- Picturephone är en rejäl telefon med stora snabbuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

Din manual DORO SENSOR 150

Din manual DORO SENSOR 150 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO SENSOR 150. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DECT Digital trådlös telefon med nummerpresentation

DECT Digital trådlös telefon med nummerpresentation DECT 7055 Digital trådlös telefon med nummerpresentation DORO Sverige AB DORO DECT 7055 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Spärrfunktioner... 23 Handenheten... 2 Stör ej... 23 Basenheten... 3 Automatiskt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R

BRUKSANVISNING. Audio Conference unit 100 R BRUKSANVISNING Audio Conference unit 100 R UPPLEV FRIHETEN MED Förklaringar 2 Uppringning 3 INNEHÅLL Placering 4-5 Inkoppling 6 Knappsats Centralenhet 7 Fjärrkontroll 8 Sekretess, Bandspelare och Programmering

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Snabbguide. Telia Respons Vägg Bruksanvisning. Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida.

Snabbguide. Telia Respons Vägg Bruksanvisning. Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Permanent övergång till pulsval Ställ omkopplaren P T (på vänster sida) i läge P. Tillfällig övergång till tonval Tryck P T under samtal.

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-100

Bruksanvisning Maxcom KXT-100 Bruksanvisning Maxcom KXT-100 2 Egenskaper Nummerpresentatör för FSK och DTMF Minne för ingående telefonnummer R-knapp, sekretess knapp Redial (återuppringning) Ringsignalsvolymen kan ändras Kan väggmonteras

Läs mer

'252'LSORPDW Bruksanvisning

'252'LSORPDW Bruksanvisning '252'LSORPDW Bruksanvisning Vi gratulerar dig till din nya telefon! DORO Diplomat är en standardtelefon där extra höga krav har ställts på funktion och kvalitet. Telefonen är givetvis typgodkänd för inkoppling

Läs mer

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502 BRUKSANVISNING Trådlös telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 002-200502 2 Binatone e800 System Digital trådlös telefon med nummerpresentatör. Denna utrustning är inte avsedd för att ringa

Läs mer

SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer. Lagra kortnummer. Sända kortnummer. Bruksanvisning. Lyft luren, invänta kopplingston, =.

SNABBGUIDE. Repetition av senast slaget nummer. Lagra kortnummer. Sända kortnummer. Bruksanvisning. Lyft luren, invänta kopplingston, =. SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer Lyft luren, invänta kopplingston, =. Lagra kortnummer Lyft luren, P, tfn.nr, P, kortnr (0 9). Sända kortnummer Lyft luren, invänta kopplingston, K, kortnr

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer

Bordstelefonen med teckenruta och tio snabbval Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster. Repetition av senast slaget nummer Snabbguide Lyft luren, =. Lyft luren, Lagra snabbval, tfn.nr., önskad snabbvalsknapp (-0), lägg på luren. med snabbval Lyft luren, invänta kopplingston, önskad snabbvalsknapp (-0). Quick Guide in English

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning

Åskskydd. Om du behöver hjälp. Tekniska fakta. Telia Andi. Bruksanvisning Åskskydd har redan vid tillverkningen fått ett gott skydd mot överspänningar från t.ex. åska. I vissa delar av landet, främst på landsbygden, är emellertid telefonledningarna speciellt utsatta för åska.

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Snabbguide. Telia Mira Bruksanvisning. Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med.

Snabbguide. Telia Mira Bruksanvisning. Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Snabbguide Predial: Slå numret, lyft luren, tryck. Radera ev. felaktig siffra med. Repetition av senast slaget nummer: Lyft luren, =. Tillfällig övergång till tonval: Tryck Lagra snabbval:, slå numret,

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100 The brightest star in the sky MANUAL SVENSKA 280115 BLACKSTAR DECT E1100 Grattis till inköpet av din Blackstar DECT E1100. Läs nogrannt igenom manualen innan du sätter igång. Ovan visas en enkel förklaring

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w Norsk Dansk Suomi PhoneEasy 336w 1 2 6 3 4 7 8 12 13 5 9 10 11 14 1 15 2 3 5 6 7 Norsk 2 3 5 6 7 8 Ringindikator UPP Volym / Återuppringning NED Volym / Nummerpresentatör Snabbvalsknappar Ring upp / Avsluta

Läs mer

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Bruksanvisning Art nr 273010 2 Innehåll Inledning 3 Bildöversikt CL100 4 Installera telefonen Ansluta telefonen 6 Ställa in ringsignalens volym 7

Läs mer

Doro Comfort 1010. Svenska

Doro Comfort 1010. Svenska Doro Comfort 1010 Svenska 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Upp/Samtalslista 2. Vänster menyknapp/ok 3. Samtalsknapp 4. Ned/Återuppringning 5. Knapplås 6. Högtalare 7. Telefonbok 8. Återupptagningsknapp 9. Ljudlös

Läs mer

Blackstar DECT B184 Manual

Blackstar DECT B184 Manual Blackstar DECT B184 Manual Svenska 1.8GHz DECT Trådlös telefon med nummerpresentation Läs igenom säkerhetsinstruktionerna innan telefonen tas i bruk. Använd bara de batterier som medföljer denna telefon.

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT

Telia Rebell PLUS. Snabbguide. Specialgjord för PLUS-tjänster. Trepart 3. Pendling 3. Förfrågan 3. SÄND PENDLA AVBEST VIDARE TREPART TILLBAKA MEDFLYTT Snabbguide Telia Rebell PLUS R R/FÖRFR Telnr,, kortnr (1-9)., kortnr (1-9). koppla, telnr. äll vidarekopplingen., telnr. till eget nr. ing när upptaget nr är ledigt. senast slaget nr. Specialgjord för

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd Välkommen SV Snabbstartshandledning 1 2 3 Installation Använd Vad finns i lådan Handenhet Basstation Strömtillförsel för basstationen ningskabel 2 AAA laddningsbara batterier Batterilucka Användarbeskrivning

Läs mer