Alcatel OmniPCX Enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alcatel OmniPCX Enterprise"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Enterprise

2

3 Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster och funktioner som systemet Alcatel OmniPCX Enterprise erbjuder. I denna användarmanual kommer du successivt att upptäcka: en beskrivning av din apparat, ett alfabetiskt register med tillgängliga tjänster och funktioner, en progressiv inlärning av dessa tjänster och funktioner indelade enligt tre teman: Dina samtal Din komfort Vid frånvaro Uttryck dina önskemål, din apparat First REFLEXES och ert system Alcatel OmniPCX Enterprise kommer att uppfylla dem. Anm.: Tillgängligheten av vissa funktioner som beskrivs i denna guide kan vara beroende av ditt systems version eller konfiguration. Om du är tveksam, konsultera din installatör. Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... 1

4 Symboler som används i dokumentationen Ingreppet «trycka på» symboliseras av De förprogrammerade knapparna symboliseras av Samtliga underförstådda eller individuellt anpassade koder presenteras i kodtabellen som bifogas i denna dokumentation. 2

5 BESKRIVNING AV APPARATEN 3

6 Programmerbara knappar Din apparat har 8 förprogrammerade knappar. Vissa av dessa knappar kan programmeras om av installatören om du så önskar. _ + De förprogrammerade knapparna är: : för att annullera en förfrågan : för att få tillgång till röstbrevlådans olika tjänster : för att automatiskt sända det senast slagna numret _ : för att minska ringsignalens eller lurens volym : för att gå från en part till en annan : för att styra om dina samtal till en annan anknytning : för att aktivera ringsignalen : för att öka ringsignalens eller lurens volym + Sätta etiketten på apparaten Grön lysdiod signalerar närvaron av meddelanden. Apparaten levereras med en tryckt etikett som ska placeras mellan de programmerbara knapparna.! För in ett plattändat föremål i skåran. " Lyft upp skyddet. # Skjut in den tryckta etiketten. $ Sätt tillbaka skyddet. 4

7 R E G I S T E R A Associerat nummer styra om samtalen till ett associerat nummer uppringning från associerad anknytning ändra associerat nummer Automatisk återuppringning (bli uppringd automatiskt om din interna part är upptagen) B Behålla (väntkoppla din samtalspartner) E Extern uppringning G Gå från en part en annan (pendling) I Inbrytning (i ett internt samtal) Inte bli störd Intern uppringning ISDN (ringa upp en ISDN-part) K Katalog programmera din katalog

8 ringa med din personliga katalog Kod (programmera din personliga kod) Konferens bemästrad programmerad treparts Kontokod (för att direkt debitera dina samtal på kundkonton) L Lur (ställa in ljudnivån under pågående samtal) Låsning (av apparaten) M Meddelande konsultera röstbrevlåda konsultera väntande samtal Meddelandetjänst styra om samtalen till en röstbrevlåda Mötespåminnelse (programmera en mötespåminnelse) O Okynnesuppringningar (spåra) Omstyrning annullera alla omstyrningar styra om dina samtal från en annan anknytning styra om dina samtal så snart du befinner dig i samtal styra om dina samtal så snart du befinner dig i samtal eller är frånvarande styra om dina samtal till din bärbara personsökare styra om samtalen till en röstbrevlåda

9 styra om samtalen till ett annat nummer styra om samtalen till ett associerat nummer styra samtal då du är frånvarandet P Parkering (väntkoppla ett externt samtal) Pendling (gå från en part till en annan) Piptoner besvara "pipsignalen" på din bärbara personsökare styra om dina samtal till din bärbara personsökare Programmera din personliga kod R Ringa en annan part under ett pågående samtal Ringsignal besvara den allmänna ringsignalen ställa in ringsignalen (melodi och ljudnivå) S Spåra okynnesuppringningar SSNr (ringa upp det senast slagna numret) Svarsgrupp tillfälligt gå ur din svarsgrupp svarsgrupp T Ta emot samtal ta emot ett andra samtal under ett pågående samtal

10 Telefonist ringa telefonist Transport U Upplockning (av samtal på annan anknytning) Uppringning från associerad anknytning (sekreterare, kollega...) Uppringning från extern "privat" anknytning V Väntan (vid upptagen anknytning) Väntkoppling väntkoppla en extern part (parkera) väntkoppla en part (behålla) Å Återtagande av samtal (återta ett bortglömt samtal) Återuppringning av den senaste interna samtalspartnern Ä Ändra associerat nummer

11 S A M T A L D I N A S A M T A L 9

12 Ringa utanför företaget Lyft din telefonlur. Slå t.ex. in 0 och sedan numret till den person du vill ringa. Anm.: 0 är standardkoden för att komma ut på det vanliga telefonnätet. Ringa inom företaget Lyft din telefonlur. Slå direkt den sökta partens nummer eller använd din personliga katalog (Programmera katalogen s.22). Ringa telefonist Lyft din telefonlur. Slå t.ex. siffran 9 på din knappsats. Anm.: 9 är standardkoden för funktionen "Ringa telefonist". Ringa en andra person under pågående samtal Du talar i telefon med en intern eller extern part. Du kan ringa upp en annan part genom att slå motsvarande nummer. Du inleder då samtal med den andra parten. Den första väntkopplas automatiskt. 10

13 För att annullera ditt andra samtal och komma tillbaka till den första parten, Vid felaktig manöver, lägg på. Din apparat ringer och du återgår till den första parten. Ringa din associerade apparat (sekreterare, kollega, osv.) Till varje anknytningsnummer kan man koppla numret till en annan anknytning. Se avsnittet "Ändra associerat nummer". För att snabbt ringa denna, slå koden för funktionen "Snabbuppringning av associerad anknytning". S A M T A L Ta emot ett annat samtal under pågående samtal Du talar i telefon när en andra person försöker ringa till dig. Du hör ett pip. Du vill svara honom/henne. Slå funktionskoden "Konsultera väntande samtal". Du vill komma tillbaka till den första parten. Om du lägger på luren utan att besvara det andra samtalet, blir din anknytning automatiskt uppringd. Anm.: du kan förhindra att parterna väntkopplas när du talar i telefon. Slå koden för funktionen "Kontroll av väntan på upptagen anknytning". Ett externt samtal styrs om till telefonist. 11

14 För att upphäva hindret, använd samma kod. Funktionen förblir aktiverad till nästa ändring. Överföra ett samtal Du talar i telefon. Du vill styra om den andra parten till en annan anknytning. Slå direkt numret till den anknytningen. Den andra parten väntkopplas automatiskt. Lägg på luren. Du kan överföra ett samtal omedelbart eller vänta in samtalspartnerns svar innan samtalet överförs. Anm.: transport mellan två externa parter är i allmänhet inte tillåten (beror på berört land). Väntkoppla ett samtal (behålla) Du har ett pågående samtal med intern eller extern person. Du vill väntkoppla samtalet en kort stund. ; väntkopplingen sker automatiskt. Din samtalspartner hör väntetonen. För att komma tillbaka till din samtalspartner, Efter några sekunder, om du inte har återtagit din samtalspartner, bli din apparat automatiskt återuppringd. 12

15 Gå från en part till en annan (pendling) Du har ett pågående samtal och ett andra är placerat i vänteläge. För att gå från det ena samtalet till det andra: Plocka upp ett samtal från en annan anknytning Slå koden för funktionen "Upplockning av samtal till anknytning" och slå därefter numret till anknytningen det ringer på. S A M T A L Du ingår i en s.k. plocka-samtal-grupp Från din apparat har du möjlighet att plocka upp samtal vid vilken anknytning som helst inom svarsgruppen. Slå koden för funktionen "Upplockning av gruppsamtal". Ringa upp med hjälp av din personliga katalog Slå koden för funktionen "Ringa med individuella kortnummer" och tryck sedan på den knapp på knappsatsen där du har programmerat numret (Programmera katalogen s.22). Återta ett samtal som du har glömt Om du lägger på och lämnar en person i väntkoppling ringer din apparat. För att återta samtalet, lyft av luren. 13

16 Tala samtidigt med 2 interna och/eller externa parter (konferens) Du har ett pågående samtal och ett andra är placerat i vänteläge. För att tala i trepartskonferens, slå koden för funktionen "Trepartskonferens". För att annullera konferensen, gör på samma sätt. Du kommer tillbaka till den första parten. Det andra samtalet är avslutat. Anm.: under konferensens gång, lägg på så att de två övriga parterna ställs i direkt förbindelse (utom om de båda är externa). Väntkoppla en part (parkering) Du kan placera en part i vänteläge för att återta samtalet från en annan anknytning inom företaget. Under samtalets gång, slå koden för funktionen "Parkering/återtagning av parkerat samtal" och slå därefter numret för "parkeringens" mottagaranknytning. För att återta parten på parkeringens mottagaranknytning, slå koden för funktionen "Parkering/återtagning av parkerat samtal". Anm.: om det parkerade samtalet är ett externt samtal och det inte återtas inom en given tid, styrs det om till telefonisten. 14

17 Begära uppringning på en intern anknytning som är upptagen Du ringer upp en intern anknytning; en tonsignal informerar dig om att anknytningens samtliga linjer är upptagna. Du kan ringas upp automatiskt, så snart den sökta personen lagt på. Slå koden för funktionen "Begäran om återuppringning" och lägg på luren. För att annullera begäran om uppringning, slå numret till den sökta personen. Lägg på luren. S A M T A L Ställa sig i vänteläge på en upptagen intern anknytning Du ringer upp en intern part; en pipton informerar dig om att personen är upptagen. För att bli väntkopplad, slå koden för funktionen "Väntan vid upptagen anknytning". Så snart som den sökta personen avslutat sitt samtal och inte besvarat din uppringning, förnyas uppringningen. Svara på den allmänna ringsignalen I frånvaro av en telefonist, kopplas interna eller externa inkommande samtal till en allmän ringsignal. För att svara, slå koden för funktionen "Besvara nattanrop". 15

18 Delta i en förprogrammerad konferens Vid en överenskommen tidpunkt kan du delta i en telefonkonferens som kan samla upp till 29 interna och externa deltagare (beroende på konfiguration). I förväg har en hemlig tillträdeskod definierats av deltagarna. Antalet siffror som ingår i koden bestäms av er systemadministratör. Slå in koden för funktionen "Programmerad konferens" (*), följd av den hemliga tillträdeskoden. Om du är den första som anmäler dig, får du höra en vänteton. Annars går du in i konferensen. Du kan också lämna konferensen när som helst genom att lägga på. Det finns ingen ledig plats kvar i konferensen, du hör då en upptaget-ton. Låta en part vara med i en programmerad konferens Du kan låta en intern eller extern part vara med genom att styra om samtalet. Du talar i telefon med en person. Slå in koden för funktionen "Programmerad konferens" (*), och sedan konferensens hemliga tillträdeskod. Din samtalspartner väntkopplas automatiskt, och öveförs sedan till konferensen när du lägger på. (*) vid telefonkonferens i nätverk, slå numret till knutpunkten där konferensen fortgår innan du slår den hemliga accesskoden. 16

19 Bemästrad konferens Med denna funktion kan du, beroende på systemets konfiguration, låta upp till 29 personer delta i telefonkonferensen, på något av följande sätt: genom att upprätta en konferens med automatiskt införande, genom att sända ett muntligt eller förinspelat meddelande i respektive parters högtalare (ljudanläggning). Konferensen upprättas av en användare, den s.k. konferensmästaren, som är ensam om att kunna ringa upp deltagare som ingår i fördefinierade listor. S A M T A L För vidare information om denna funktion, kontakta din systemansvarig. Ringa ett nummer i den gemensamma kortnummerlistan Din anknytning har tillgång till en gemensam katalog med externa kortnummer. Slå kortnumret direkt. 17

20 Tränga sig på ett internt samtal Den uppringda anknytningen är upptagen. Om denna anknytning inte är "skyddad", kan du, om du är auktoriserad att göra det, bryta in i det pågående samtalet. Slå koden för funktionen "Inbrytning"; en pipton signalerar ditt intrång. Om en av de 3 parterna lägger på, förblir de 2 övriga i kommunikation. Skydda sig mot inbrytningar av tredje part Slå in koden för funktionen "Skydd mot inbrytning", och ring sedan upp den andra parten. Skyddet försvinner när du lägger på. Svarsgrupp Vissa anknytningar kan ingå i en svarsgrupp. Du kan ringa vilken anknytning som helst inom en svarsgrupp genom att slå svarsgruppnumret. Så snart någon av dessa anknytningar svarar, samtalar du med en anknytning i svarsgruppen. Anm.: du kan alltid ringa en bestämd anknytning inom gruppen genom att slå dess anknytningsnummer. 18

21 Tillfälligt gå ur din svarsgrupp Slå koden för funktionen "Logga ur sökgrupp". Anmärkning: du fortsätter att ta emot de samtal som är avsedda för dig. För att gå in din svarsgrupp igen, slå koden för funktionen "Inloggning i sökgrupp". Sända i tonfrekvenser Under pågående samtal, behöver du ibland sända koder i tonfrekvenser (t.ex. till en röstserver, en automatisk telefonväxel eller en fjärravlyssnad telefonsvarare). Slå koden för funktionen "Ton signalering". Slå in siffrorna för att sända i tonfrekvens. S A M T A L Funktionen annulleras automatiskt när samtalet avslutas. Anm.: när du har slagit numret och innan parten svarar, kan du tidigarelägga tonfrekvenssändningen. Du behöver bara programmera in det önskade numret på en knapp, följt av koden för funktionen "Ton signalering" följt av # och siffrorna att överföra. Siffrorna överförs automatiskt så snart som kommunikationen är upprättad. Ringa upp en ISDN-part Du kan använda ISDN-tjänster. Slå koden för funktionen "ISDN-samtal" och därefter partens nummer. Bekräfta numreringen med #. 19

22 Sända en under-adress Det kan vara nödvändigt att till den sökta partens nummer lägga till en "underadress" på 4 siffror (för att direkt nå dennes fax, P.C., telefon...) Slå koden för funktionen "ISDN-samtal" slå in partens nummer. Skriv under-adressen via knappsatsen (under-adressen börjar med * följt av högst 4 siffror). Om under-adressen inte omfattar 4 siffror, bekräfta med #. Ringa upp en intern part på dennes personsökare (pipsignal)* Ingen svarar på den uppringda anknytningen och du vet att den person du söker har en personsökare. För att signalera ditt samtal, slå koden för funktionen "Begäran om personsökning". Du har också möjlighet att signalera ditt samtal direkt på partens mottagare genom att slå koden för funktionen "Personsökning" följt av partens nummer. Den sökta personen kan svara från vilken anknytning som helst inom företaget. * som option 20

23 D I N K O M F O R T K O M F O R T 21

24 Programmera din personliga kod Standardkoden för din anknytning är För att välja eller ändra din personliga kod, slå koden för den associerade funktionen. När du slagit in din kod, slå in den nya koden. Programmera din personliga katalog Din katalog består av knappsatsens tolv knappar. För att programmera: slå koden för funktionen "Programmering av individuella kortnummer". Välj en knapp och slå därefter in numret (internt eller externt) som ska lagras. Lyft luren och lägg på för att bekräfta. Ringa upp senast inslagna nummer För att återigen slå det senast slagna numret funktionen "Senast slagna nummer (SSnr)". eller slå koden för Programmera en mötespåminnelse 1. Mötespåminnelse Slå koden för funktionen "Mötespåminnelse". Slå in tidpunkten för mötet: 2 siffror för timmarna, 2 siffror för minuterna. Slå in numret på den anknytning där påminnelsen ska ges. Om det är din egen, slå inte in någonting. 22

25 Vid programmerad tidpunkt, ringer din anknytning. Lyft av luren för att bekräfta svaret. Anm.: för att annullera din begäran om uppringning följ samma tillvägagångssätt som vid införingen, genom att använda koden för funktionen "Annullera mötespåminnelse". 2. Multipel mötespåminnelse (2-4) För att programmera 2 till 4 mötespåminnelser: 1. Gå in programmeringsläge genom att trycka på motsvarande programmerbara knapp eller slå koden för funktionen "Mötespåminnelse". 2. Följ röstvägledningens anvisningar. För att ändra eller avbeställa en eller flera mötespåminnelser, använd samma procedur. Anm.: om du inte svarar på den första påminnelsen, kommer det en till. Efter den andra påminnelsen annulleras begäran. Om din anknytning är omstyrd till en annan anknytning, följer inte påminnelsen med i omstyrningen. K O M F O R T 23

26 Ställa in ljudnivån i din lur under pågående samtal + och Ställa in ringsignalen _ för att ställa in lurens ljudnivå. Du kan välja melodin på din anknytning (16 möjligheter) och dess ljudnivå (anknytning i viloläge). för att välja melodi, + och _ för att ställa in ljudnivån. För att bekräfta ditt val, lyft av luren och lägg på. Ändra associerat nummer Det associerade numret kan vara numret till en anknytning, röstbrevlåda eller personsökare. För att uföra ändringen: Slå koden för funktionen "Ändring av associerat nummer", och följ därefter anvisningarna och slå din personliga kod följt av det associerade numret. För att avskaffa detta nummer, gå tillväga på samma sätt, men slå numret till din egen anknytning istället för det associerade numret. 24

27 Inte bli störd Du kan tillfälligt göra din anknytning otillgänglig för alla inkommande samtal (med undantag av dem som kommer från telefonisten). Slå koden för funktionen "Stör ej" och därefter din personliga kod. För att annullera, slå in koden för funktionen "Stör ej". Styr om samtalen när du talar i telefon Slå koden för funktionen "Omedelbar omstyrning vid upptaget" och därefter numret för omstyrningens mottagare. Signalera okynnesuppringningar När du besvarar en uppringning, och det är fråga om en okynnesuppringning, kan du signalera detta genom att slå in koden för funktionen "Spåra okynnesuppringning". K O M F O R T Om denna uppringning är av internt ursprung, signaleras den till systemet genom ett speciellt meddelande. Om denna uppringning är av externt ursprung, signaleras den till Telia. Du kan slå koden för funktionen "Spåra okynnesuppringning" även om den andra parten lägger på med det samma. 25

28 Direkt debitera dina samtal på kundkonton Du kan debitera kostnaden för dina externa samtal på kontonummer knutna till dina kunder. Lyft din telefonlur. Slå koden för funktionen "Prefix för konto kod" följt av berört kontonummer. Slå tillträdeskoden för access till det allmänna telefonnätet följt av partens nummer. Ringa ett "privat" nummer utanför företaget Du kan ringa ett samtal utanför företaget oavsett tillträdesbegränsningar. Sådana samtal får en specifik samtalsavgift som möjliggör identifiering av dem. 1. Lyft din telefonlur. 2. Slå koden för funktionen "Privatsamtal". 3. Slå den specifika koden (PIN-kod). 4. Slå din personliga kod. 5. Slå numret till din part. Anm.: ett privat samtal kan inte föras över till en annan anknytning. 26

29 V I D F R Å N V A R O F R Å N V A R O 27

30 Omstyrning av dina samtal till ett annat nummer (omedelbar omstyrning) Det kan vara numret hem, till en bärbar telefon, till en biltelefon, eller till en intern anknytning (telefonist, associerat nummer, etc.). eller slå koden för funktionen "Omedelbar ovillkorlig omstyrning". Slå in mottagaranknytningens nummer. Ett externt nummer måste föregås av koden för direktuttag (0). Anm.: du kan fortsätta ringa dina samtal. Endast mottagaranknytningen kan nå dig. Styra om samtalen till sitt associerade nummer (omkoppling) Om du har definierat ditt associerade nummer på förhand (Se avsnittet "Ändra associerat nummer" kan du få dina samtal medflyttade till detta nummer antingen genom: omstyrning (omkoppling) efter viss tid när du inte svarar, omedelbar omstyrning (omkoppling), när din linje är upptagen, eller omstyrning (omkoppling) både med fördröjning när du inte svarar eller omedelbart om din linje är upptagen. Slå koden för den associerade funktionen. 28

31 Styra om dina inkommande samtal till ett annat nummer när du är frånvarande (fördröjd omstyrning när ingen svarar) Slå koden för funktionen "Fördröjd omstyrning när ingen svarar". Slå sedan, enligt föreliggande uppgifter, in mottagarnumret för omstyrningen. Omstyrningen sker när ingen svarat på din anknytning efter en viss tid. Anm.: beroende på er anläggning, kan du styra om dina samtal till ett externt nummer. Styra om dina inkommande samtal till ett annat nummer när du redan talar i telefon eller är frånvarande (omstyrning vid upptaget och när ingen svarar). Slå koden för funktionen "Omstyrning vid upptaget och när ingen svarar". Och slå därefter enligt föreliggande uppgifter numret till omstyrningens mottagare. Fjärromstyrning av dina samtal Medflytta dina samtal från en annan anknytning Du befinner dig tillfälligt i en annan kontorslokal och önskar få dina samtal medflyttade dit. På anknytningen dit du vill få dina samtal medflyttade, slå koden för funktionen "Omedelbar fjärromstyrning". Därefter, enligt föreliggande uppgifter, slå numret till din anknytning. Anm.: all programmering av en ny omstyrning annullerar den föregående. F R Å N V A R O 29

32 Styra om samtal från vilken som helst anknytning inom företaget Du önskar styra om samtalen från en anknytning till en annan anknytning och detta vid vilken anknytning som helst inom företaget, slå koden för funktionen "Omedelbar fjärromstyrning". Därefter, enligt föreliggande uppgifter, slå numret till omstyrningens mottagare, följt av numret till din anknytning. Styra om samtalen till en röstbrevlåda* Slå koden för funktionen som motsvarar den typ av omstyrning du önskar utföra, och slå därefter in numret för din röstbrevlåda. * om ditt system omfattar en en röstbrevlåda, blir du tilldelad ett katalognummer. Annullera omstyrningarna Från din anknytning Slå koden för funktionen "Annullera omstyrning" eller om omstyrningen aktiverats via denna knapp. Från den interna anknytningen som är mottagare av omstyrningen Slå koden för funktionen "Annullera omstyrning från mottagaren", och slå därefter den omstyrda anknytningens nummer. 30

33 Från vilken anknytning som helst inom företaget Slå koden för funktionen "Annullera fjärromstyrning", och slå därefter den omstyrda anknytningens nummer. Anm.: all programmering av en ny omstyrning annullerar den föregående. Avlyssna röstbrevlådan Den gröna lysdioden på apparaten blinkar för att signalera närvaron av meddelanden. Lyft luren och följ instruktionerna i röstvägledningen. Efter en fördröjning transporteras du automatiskt till röstbrevlådan. För ytterligare information angående röstbrevlådan, konsultera det särskilda häftet. Avlyssna påminnelsemeddelandena Den gröna lysdioden på apparaten blinkar för att indikera närvaron av meddelanden. När du lyfter av luren signalerar en röstvägledning närvaron av påminnelsmeddelanden genom tryckning på eller efter en fördröjning transporteras du automatiskt till den sökande anknytningen. Om det förekommer flera påminnelsemeddelanden, behandlas dessa i tur och ordning, från det tidigaste till det senaste, varvid en begäran först kan behandlas när den föregående har besvarats. F R Å N V A R O 31

34 Du kan radera samtliga förfrågningar om uppringning som registrerats av anknytningen genom att slå koden för funktionen "Konsultera återuppringningslista". Anm.: påminnelsemeddelandet raderas vid uppringning, även om parten inte svarar. Låsa din anknytning Med denna funktion kan du förhindra alla externa samtal liksom varje förändring av din anknytnings programmering. Tryck på motsvarande programmerad knapp eller slå koden för funktionen "Låsning/upplåsning". För att låsa upp din anknytning, gå tillväga på samma sätt som vid låsningen av den. Därefter, enligt föreliggande uppgifter, slå din personliga kod. Styra om dina samtal till din personsökare Du kan därmed nås av dem som söker dig även när du förflyttar dig inom företaget. Slå koden för funktionen "Omedelbar ovillkorlig omstyrning" och slå sedan personsökningsnumret. Svara på din personsökares ljudsignal* Du förflyttar dig inom företaget, din personsökare piper, du kan svara på uppringningen från vilken anknytning som helst inom företaget. Slå koden för funktionen "Besvara personsökning". 32

35 Slå numret till din anknytning så får du tala med den person som söker dig. * som option Ringa upp senaste person som ringt internt (vars uppringning inte besvarats) Du kan ringa upp den senaste uppringande personen utan att veta dennes anknytningsnummer. Lyft din telefonlur. Slå koden för funktionen "Uppgift om senaste anropare". Efter fördröjningen, görs uppringningen. F R Å N V A R O 33

36 ORDLISTA BEHÅLLA: Denna tjänst gör det möjligt att behålla ett samtal för att utföra en andra operation, tills samtalet återtas på samma apparat. FÖRPROGRAMMERAD KONFERENS: Du kan delta i en telefonkonferens vid en bestämd tidpunkt med upp till 29 personer internt eller externt. KONFERENS: Denna tjänst gör det möjligt för användaren att etablera en trepartskonferens. LISTA MED GEMENSAMMA KORTNUMMER: Denna förteckning innehåller alla kortnummer som är tillgängliga för systemets samtliga användare. LISTA MED PERSONLIGA KORTNUMMER: Denna förteckning innehåller användarens personliga nummer. NATTKLOCKA: När telefonisten är frånvarande, kopplas interna och externa samtal till en extern signalanordning eller anknytning som gör det möjligt för auktoriserade anknytningar att plocka upp dessa samtal. 34

37 PARKERING: Denna tjänst gör det möjligt att väntkoppla ett samtal för att senare återta det på en av anläggningens "auktoriserade" anknytningar. PENDLA: Funktion som gör det möjligt attpendla mellan två samtal. PERSONLIG KOD: Vanligtvis används denna kod som ett lösenord som kontrollerar användarens tillgång till apparatens programmerings- och låsningsfunktioner (standardkod: 0000). SVARSGRUPP: Denna tjänst gör det möjligt att ta emot ett samtal på en annan anknytning. Samtalet besvaras inom en svarsgrupp. SÖKGRUPP: Anknytningar som grupperats under ett enda nummer. Ett samtal till detta nummer kopplas till en av gruppens anknytningar. TA EMOT ETT NATTSAMTAL: Denna tjänst gör det möjligt att besvara samtal efter växelns stängning. TONSIGNALERING: Under ett pågående samtal behöver du ibland sända tonsignaler. Denna typ av signalering används då användaren önskaranvända t.ex. bank på telefon. 35

38 Skötselråd: Varning, låt inte din telefon komma i kontakt med vatten. För att rengöra din telefon kan du använda en fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel (trikloretylén, aceton e.dyl.) som kan skada telefonens plastyta. Använd heller inte rengöringsspray. Vid kommunikation, i närheten av en elektronisk källa med kraftig elektromagnetisk strålning, är det möjligt att apparaten ger upphov till en svagt hörbar modulation i luren. Anpassning: denna telefon är gjord för att vara ansluten till en växel av typ PABX Alcatel OmniPCX Enterprise. Den är SELV-klassad (Safety Extra Low Voltage) och följer standarden: EN CE-märkningen visar att denna produkt följer nedanstående EU-direkiv: 89/336/EEC (angående elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/EEC (angående elektrisk säkerhet) 1999/5/CE (R&TTE) Alcatel Alla rättigheter förbehålles. 3AK SUAB Ed.03 Alcatel förbehåller sig rätten att, utan avisering, göra ändringar av produkten för att göra tekniska förbättringar eller för att göra anpassningar till nya standarder/regler. Alcatel reserverar sig för eventuella ändringar eller felaktigheter i denna manual. 36

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:...

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel Easy REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Teckenfönster

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Namn:... Ankn.nr.:... Faxnr:... Mobilnr.:... E-postadress:... DECT-nr:...

Namn:... Ankn.nr.:... Faxnr:... Mobilnr.:... E-postadress:... DECT-nr:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Easy REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Uttryck dina önskemål, dina förväntningar, Alcatel 4074 kommer att uppfylla dem.

Uttryck dina önskemål, dina förväntningar, Alcatel 4074 kommer att uppfylla dem. Användarmanual S Du förfogar nu över en trådlös apparat (en bland modellerna 4074 B, 4074 GB, 4074 CC, 4074 GI, 4074 H eller 4074 GH). Denna digitala apparat överensstämmer med DECT-normen och ingår i

Läs mer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok how Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende.

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual Advanced REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten Advanced REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Alcatel 4400. Handbok TELECOM

Alcatel 4400. Handbok TELECOM Alcatel 4400 Handbok TELECOM Nummerplan Observera: Kontakta er systemadministratör för att bekräfta vilka koder som används, eftersom de kan förändras vid installation. Funktion/tjänst Default kod Ändrad

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok How Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende. Alcatel Advanced

Läs mer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel Advanced REFLEXES. Med sina stora indikeringsfält,

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Användarhandbok R100 8AL90894SVAAed02

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server First Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54

Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER Hus 47 - Hjortvägen 39-43 Hus 49 - Hammarbyvägen 56-62 Hus 50 - Hammarbyvägen 40-54 RCO FREECALL INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Tele2 växel. Användarmanual

Tele2 växel. Användarmanual Tele2 växel Användarmanual - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Exempel Händelse operator villkor åtgärd När ett samtal tas emot och aktivitet är möte kommer samtalet

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är:

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: A för Passagesystem och Tvättstugebokning Lgh nr: Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: Version 1.4 120218 Pinkoden används

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Handbok Konftel 220 SVENSKA

Handbok Konftel 220 SVENSKA Handbok Konftel 220 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502 BRUKSANVISNING Trådlös telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 002-200502 2 Binatone e800 System Digital trådlös telefon med nummerpresentatör. Denna utrustning är inte avsedd för att ringa

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlös telefonfjärrstyrning FS20TS

Bruksanvisning. Trådlös telefonfjärrstyrning FS20TS Sidan 1 Bruksanvisning Trådlös telefonfjärrstyrning FS20TS Artikelnummer: 623005 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Allmän del I den första delen beskriver och förklarar man i allmänna ordalag vad som är målet med instruktionen:

Allmän del I den första delen beskriver och förklarar man i allmänna ordalag vad som är målet med instruktionen: En instruktion är en text som förklarar hur något ska utföras. Exempel på instruktionstexter är bruksanvisningar, manualer och recept. Instruktionens syfte är att hjälpa personer att på bästa och mest

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT590. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik > Egenskaper och gör följande

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Digital Display VDS / Bus2

Digital Display VDS / Bus2 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.2 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0 och efter det ange

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows Sakregister Termer som inte finns nedan i sakregistret kan du söka i online-hjälpen. Abonnentväxlar. Se Företagsväxlar Anteckningar... 13 Användning på enklaste sätt.. 12 Autostart... 8 Avancerad användning...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer