INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual"

Transkript

1 INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual

2 Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta på/av INTERPHONE...4 Parning med en Bluetooth telefon...4 Installation...5 Snabb demontering av INTERPHONE från hjälmen...7 Basfunktioner...7 Avancerade funktioner...9 Användning av Interphone funktioner...9 Multiparning / aktivering och val via telefon...10 Snabbguide... 11

3 Vi tackar dig för valet av denna produkt! INTERPHONE är ett Bluetooth headset som kan paras med vilken Bluetooth integrerad mobiltelefon som helst. Tack vare sin design kan INTERPHONE monteras på både den högra och den vänstra sidan av hjälmen. Svarsknappen är designad för att kunna användas med handskar på och, eftersom knappen sitter på den yttersta delen av headsetet, är den lätt åtkomlig. Den aerodynamiska formen är skapad för att undvika påverkan av turbulens orsakad av vind och vatten. INTERPHONE s kvalitet och funktion är oslagbar. Den har en snygg design och färgen (svart) gör att den passar de flesta hjälmar. Den har också en interphone-funktion (två INTERPHONEs behövs). Tack vare Bluetooth teknologi och den integrerade kretsen i enheten, är samtal med en passagerare eller annan mobiltelefon av yttersta kvalitet, också vid höga hastigheter (t ex på motorvägen). Denna produkt omfattar Hi-Tech egenskaper såsom: Interphone-funktion mellan två INTERPHONEs upp till ett avstånd på 500 meter* Röstaktiverat svar när du tar emot ett inkommande samtal behöver du inte trycka på någon knapp, säg bara ett ord. Automatisk justering av volymen volymnivån ökar eller minskar beroende på omgivande störande ljud och hastighet. HÖG volymknapp för att kompensera för eventuella skillnader avseende tjocklek och innermaterial i de olika hjälmarna som finns på marknaden. Denna volymökning är ca 20% större än standard. * 500 meter i öppet område. Avståndet minskar om det finns hinder. Tänk på: Körningen, inte telefonsamtal, skall alltid ha första prioritet. Sänk hastigheten när du talar i telefon eller använder interphone och koncentrera dig på körningen. Vid dåliga väderförhållanden och/eller tät trafik är det lämpligt att stanna innan man svarar. Kör alltid säkert och respektera reglerna för körning på motorväg. Om man lämnar hjälmen oövervakad på motorcykeln med setet påmonterat, är det lämpligt att ta bort Bluetoothmodulen och förvara det på ett säkert ställe för att undvika stöld. Batteri Bluetooth headset innehåller ett litium polymerbatteri. Skall slängas på lämpligt sätt. Om setet inte används under en längre tid måste batteriet laddas varannan/var tredje månad för att undvika skada. Eftersom Bluetooth headset är vattentätt, kan batteriet inte bytas ut. Om det är några problem eller funktionsstörningar under garantitiden, v g kontakta närmaste återförsäljare. Rengöring och underhåll Rengör ej med lösningsmedel eller avfettningsmedel eftersom det kan orsaka skada. Använd en fuktig svamp och vanlig tvål vid behov. Viktigt: Före rengöring med vatten; för att undvika att vatten kommer in i kopplingsenheten och skadar den, se till att batteriladdaren är inskjuten i modulen. Om den är monterad på hjälmen, lämna headsetet med mikrofonen påkopplad. Utrustningen är vattentät endast om den är kopplad till headsetet med mikrofon eller till batteriladdaren. Garanti Denna produkt täcks av konsumentköplagen.

4 Förpackningens innehåll A B C D E F G H I Bluetooth modul Headset med mikrofon och skumgummiklätt vindskydd på en böjlig arm Avtagbart modulstöd med clip och skruvar (2 st) Självhäftande modulstöd Clipadapter V Batteriladdare Kardborreband Skruvmejsel Användarmanual Produktbeskrivning A Bluetooth modul 1 Multifunktionsknapp 2 Multifunktions-LED 3 + Volymkontrollknapp 4 - Volymkontrollknapp 5 Multifunktionsuttag / laddning och tillbehör 6 Guide för Bluetooth kopplingsenhet 7 Headset 8 Mikrofon och skumgummiklätt vindskydd 9 Headset/mikrofon kopplingsenhet Laddning av enheten Anm: När du öppnat förpackningen är första åtgärden att ladda batteriet med medföljande laddare (F). 1. När indikeringslampan (2) som normalt är blå, börjar att blinka med rött sken, är Bluetooth modulbatteri nästan tomt. Se till att du laddar batteriet så snart som möjligt med hjälp av laddaren. 2. Sätt i batteriladdarenheten (F) i Bluetooth moduluttag (5), koppla sedan elkabeln till ett V eluttag. Vid laddning blinkar LED (2) grönt alternativt rött. 3. Så snart laddningen är komplett, lyser LED(2) konstant grön. 4. Koppla ifrån batteriladdaren.

5 Att sätta på och av Om följande åtgärder utförs när Bluetooth-modulen inte är monterad på hjälmen, måste, för att man skall kunna höra ljudsignalerna, headset och mikrofon kopplas till uttaget på Bluetoothmodulen (5) Att sätta på: Tryck på multifunktionsknappen (1) i ca 1 sekund tills LED (2) blir blå och börjar att blinka. Enheten kommer därefter att avge en bekräftande ton. Att stänga av: Tryck och håll nere multifunktionsknappen i ca 5 sek (1). Under denna tid kommer den blå LED-enheten (2) att blinka och avge 2 signaler från headsetet. På den tredje (två-tons) signalen, koppla från knappen och LED (2) kommer att ändras från blått till rött. Vänta i 5 sekunder. Den röda LED (2) kommer att lysa i ytterligare ca 5 sekunder innan Bluetooth-modulen stängs av helt. Parning med en Bluetooth telefon Parning skapar en förbindelse mellan INTERPHONE och Bluetooth telefonen. Denna procedur utförs endast första gången som telefonen används med setet. 1. När enheten är avstängd (inget ljus är på) tryck och håll nere multifunktionsknappen (1) i ca 5 sekunder. Två bekräftande toner kommer att avges. På den andra tonen, släpp upp knappen och LED (2) kommer att börja blinka från rött till blått. Enheten är nu klar att paras med en mobiltelefon. 2. När enheten är i vänteläge, gå till menyn i den telefon du önskar para och börja en sökning på enheter (för mer information om hur du söker Bluetooth på din mobiltelefon, rådfråga din teleoperatör). 3. När telefondisplayen visar att den hittat Bluetooth-enheten, välj STMOTO och bekräfta. 4. När telefonen frågar efter ett lösenord, mata in 0000 (4 nollor) och tryck OK. 5. Efter inmatning av lösenordet, om parningen lyckats, kommer LED(2) att bli blå. Viktigt: Vissa telefoner kopplar inte direkt efter inmatning av 0000-koden. Om detta händer, tryck på multifunktionsknappen och enheten kommer att avge en bekräftande ton. Alternativt, gå in i Bluetoothmenyn ännu en gång och välj STMOTO i listan av parade enheter, tryck på OPTIONS och koppla sedan. INTERPHONE är nu klar för användning. Installation VIKTIGT: Detta set innehåller två typer av skjutbara stöd för montering på hjälmen, ett självhäftande (D) (fast) och det andra med ett avtagbart clips (C) med hjälp av två skruvar. Använd det som är mest lämpligt för din hjälm. Att använda det skjutbara stödet med avtagbart clips (C) 1. Ta stödet och se efter var det passar sig bäst att sätta fast det på sidan av hjälmen (till höger eller vänster, som du föredrar), skjut in den bakre delen av clipset på hjälmens insida och para ihop den andra delen på utsidan (foto I), sätt i skruvarna och dra åt dem (foto L), kolla positionen och, om

6 nödvändigt, skjut stödet för att flytta det och dra åt skruvarna med den lilla skruvmejseln som medföljer (H). Stödet har också en integrerad adapter (E) för att kompensera eventuella skillnader i tjocklek mellan olika hjälmar. Adaptern är monterad mellan de två delar som utgör det skjutbara stödet (foto Z) med hjälp av två längre skruvar. Att montera det skjutbara stödet med självhäftning Ta det självhäftande stödet (D) och se efter var det passar bäst att placera det. Rengör den del av hjälmen där du skall sätta fast stödet och ta bort eventuellt fett (använd ej rengöringsmedel som kan skada hjälmen). Ta bort skyddstejpen och sätt fast stödet på hjälmen (foto P). Så snart det är fastsatt på hjälmen är det inte möjligt att flytta det, så var noggrann att det hamnar på rätt ställe. 2. Så snart hjälmstödet har monterats, skjut in Bluetooth-modulen uppifrån och in i glidskenan (foto M). Kontrollera att Bluetooth-modulen är i korrekt position genom att försöka dra ut den, dra uppåt (foto N). Modulen skall alltid skjutas in uppifrån. Antingen setet är placerat på höger eller vänster sida om hjälmen, måste alltid kopplingsenheten för headsetet och mikrofonen ligga under Bluetooth-modulen. 3. Ta nu kardborrebandet (G) och sätt det på insidan av hjälmen med hjälp av den dubbelsidiga tejpen (foto Q). Placera det i höjd med ditt öra när du har hjälmen på. Innan du placerar kardborrebandet bör du först göra en preliminär test genom att bära hjälmen för att kontrollera den bäst lämpade placeringen. Så snart detta är gjort, anslut headset med mikrofon (B) till kardborrebandet som du satt på hjälmen (foto R). 4. Anslut headsetet med mikrofondelen (B) till uttaget (5) på Bluetooth-modulen. Kopplingen kan endast ske i ett läge (foton S/T). 5. Ev extra wire bör placeras på insidan av hjälmen (foton U/V). INTERPHONE är nu installerad och färdig för användning. Att ta bort Bluetooth-modulen från hjälmen För att ta bort Bluetooth-modulen, tryck spärrhandtaget mot hjälmskalet (foto O). Håll nere den och skjut Bluetooth-modulen uppåt. Basfunktioner VIKTIGT: Innan användning av följande funktioner måste INTERPHONE paras med den telefon som skall användas (se stycket Parning med en Bluetooth-telefon). Volymkontroll I början måste volymjusteringen göras när du startar motorcykeln men inte när du kör den. Tryck på volymknapp 3 för att öka volymen eller 4 för att sänka den. Under körning justeras volymen automatiskt. Den ökar automatiskt med hastigheten (ljudnivåer) och minskar vid lägre hastigheter. Ljudöverföring Under ett samtal kan ljudet överföras från INTERPHONE till en mobiltelefon eller vice versa. Från INTERPHONE till mobiltelefon - Tryck och håll nere multifunktionsknapp (1) i 2 sek. När du hör den andra bekräftande tonen, koppla från knappen och ljudet överförs till mobiltelefonen. Från mobiltelefon till INTERPHONE - Tryck på multifunktionsknappp (1) i 1 sek. Du hör en bekräftande ton och ljudet kommer att överföras till headsetet.

7 Att ringa ettt samtal: Knappa in numret på telefonen, ljudet kommer automatiskt att sändas till Bluetooth headset. Några telefoner såsom Siemens S55 sänder ej ljudet automatiskt till Bluetooth-enheten. Om så är fallet, tryck på multifunktionsknappen (1) för att överföra ljudet till enheten. Svara / avvisa samtal 1. Om VOX-funktionen är igång, säg bara ett ord inom tio sekunder (t ex HEJ). Om inget ljud avges inom denna tid, kommer samtalet automatiskt att avvisas. 2. Om VOX-funktionen inte är igång, tryck på multifunktionsknappen (1) för att svara. För att avsluta samtalet, tryck på multifunktionsknappen (1) och du kommer att höra en bekräftande ton. Röstaktiverad uppringning VIKTIGT: Innan du använder denna funktion måste du registrera de namn till vilka du skall ringa på din mobiltelefon. Se i användarmanualen för din telefon hur du gör detta. 1. För röstaktiverad uppringning, tryck på multifunktionsknappen (1) i 1 sekund och du kommer att höra en bekräftande ton. 2. Beroende på vilken telefon som används, kan du höra en ton eller en röst som ber dig säga namnet på den som skall bli uppringd. 3. Säg ett av de namn som du lagrat i din telefonbok. Se i instruktionsboken för mobiltelefonen hur du lagrar kontakter med röst (röstfunktion). Specialfunktioner HÖG/LÅG volym: Att ange hög eller låg volym beror huvudsakligen på vilken typ av hjälm du avser att använda. Variationer i innerstoppningen och den ergonomiska utformningen av hjälmen innebär att avståndet mellan headset (7) och örat kan variera stort. Angivande av HÖG eller LÅG volym ger kompensation för denna skillnad. Att aktivera hög volym: Om headsetet (7) är mycket långt från örat, möjliggör denna funktion att öka basnivån och göra ljudet klart och förståeligt. METOD 1. När enheten är avstängd (LED 2 av), tryck och håll nere volymknappen + (3). 2. Under tiden som du håller nere knapp 3, tryck på multifunktionsknappen (1) i 5 sek. 3. Du kommer att höra en ton som betyder att enheten är på och LED (2) kommer att blinka blått. Efter ca 5 sek kommer du att höra en annan bekräftande ton och LED (2) kommer att blinka röd/blå för att bekräfta angivandet av HÖG VOLYM. 4. Släpp ut knapparna. Att aktivera lpåg volym: Om headsetet (7) är mycket nära örat, kan du sänka basnivån via denna funktion.

8 METOD 1. När enheten av avstängd (LED 2 av), tryck och håll nere volymknappen (4). 2. Under tiden som du håller nere knapp 4, tryck på multifunktionsknappen (1) i 5 sek. 3. Du kommer att höra en ton som betyder att enheten är på och LED (2) kommer att blinka blått. Efter ca 5 sek kommer du att höra en annan bekräftande ton och LED (2) kommer att blinka rött/blått för att bekräfta angivandet av LÅG VOLYM. 4. Släpp upp knapparna. VOX röstaktiverat svar När denna funktion är möjlig, säg bara ett ord inom tio sekunder (t ex HEJ) för att svara. Om inget ljud avges inom denna tid, kommer samtalet automatiskt att avvisas. Om VOX-funktionen inte är igång, tryck på multifunktionsknappen (1) för att svara. För att avsluta samtalet, tryck och håll nere multifunktionsknappen (1) i 2 sek och två toner kommer att avges för att bekräfta avslutat samtal. Aktivering: 1. När enheten är avstängd (LED 2 av), tryck och håll nere volymknappen + (3) och volymknappen (4). 2. Håll nere knapparna 3 och 4 och tryck på multifunktionsknappen MFB1 (1) i 5 sekunder. 3. Du kommer att höra en hög ton och LED (2) kommer att blinka rött/blått för att bekräfta angivelsen. 4. Släpp upp de 3 knapparna. Avaktivering: 1. När enheten är avstängd (LED 2 av), tryck och håll nere volymknappen + (3) och volymknappen (4). 2. Håll nere knapparna 3 och 4 och tryck på multifunktionsknappen (1) i 5 sekunder. 3. Du kommer att höra en låg ton och LED (2) kommer att blinka rött/blått för att bekräfta angivelsen. 4. Släpp upp de 3 knapparna. Avancerade funktioner: INTERPHONE: Samtal Förare-Passagerare INTERPHONE-funktionen tillåter föraren och passageraren, eller två förare på två olika motorcyklar att tala inom ett avstånd av 500 meter*. Denna funktion är helt trådlös, ger utmärkt kvalitet och arbetar i FULLT DUPLEX-läge (två INTERPHONEs behövs för denna funktion). *500 meter vid öppen yta. Detta värde kan minska om det finns hinder. Metod för parning av två INTERPHONEs: 1. Införskaffa 2 INTERPHONEs (t ex Motorcykel 1 och Motorcykel 2). 2. Sätt de två enheterna i parningsmode: När enheten av avstängd, tryck och håll nere multifunktionsknappen (1) i ca 5 sekunder. När du hör den andra bekräftande tonen, släpp upp knappen. LED (2) kommer att börja blinka från rött till blått och enheten är nu klar för parning.

9 3. När de två INTERPHONEs är i parningsläge, tryck och håll nere volymknappen + (3) för en av de två enheterna (Motorcykel 1). Efter 5 sekunder kommer du att höra 4 upprepande toner och LED (2) kommer att stängas av. Släpp upp knappen. Sätt på enheten en gång till genom att trycka på multifunktionsknappen (1) på Motorcykel Tryck och håll nere volymknappen (4) på den andra enheten (Motorcykel 2); efter ca 5 sekunder kommer du att höra 4 upprepande toner, släpp upp knappen, vänta i några sekunder och LED 2 på Motorcykel 1 kommer att stängas av. 5. Sätt på enheten på Motorcykel 1 ännu en gång genom att trycka på multifunktionsknappen (1). Vänta i 5 sek innan du trycker nästa gång. De två INTERPHONEs är nu klara. För samtal mellan de två enheterna, tryck på multifunktionsknappen (1) på en av de två INTERPHONEs i några sekunder. När du hör en andra ton, släpp upp knappen. De två enheternas LED kommer att lysa i blått och blinka snabbt. Den andre användaren kommer att höra en ton i headsetet som bekräftar interphone-funktionen. För att avsluta samtalet, tryck kort på multifunktionsknappen (1) på en av de två enheterna. Ett pip kommer att avges för att tillkännage att samtalet har avslutats. Användning av Interphone och/eller mobiltelefon Om du önskar använda INTERPHONE i både interphone- och mobiltelefonläget, använd följande funktioner: Att ändra från mobiltelefon till interphone, tryck och håll nere multifunktionsknappen (1). (Denna funktion är tillgänglig endast för enheter för Motorcykel 1.) För att ändra från interphone till telefon, tryck kort på multifunktionsknappen (1). (Denna funktion är tillgänglig endast för enheter för Motorcykel 1.) Viktigt: 1. Båda INTERPHONE-enheterna måste stå i interphone-läge. 2. Vid interphone-läge, kan telefonsignalen på mobiltelefonen inte överföras till headsetet. För att inte missa samtalet, sätt mobiltelefonen på vibrering eller vibrering och rington-läge. 3. För att ta emot ett samtal, måste man på vissa mobiltelefoner trycka ner multifunktionsknappen (1) två gånger. Ett tryck är för att överföra samtalet till headset och det andra för att svara. 4. Vid användning av interphone-läge med två satser, kan endast en telefon användas (kom ihåg att sätta ringsignalen på vibrering eller vibrering och rington-läge). ANM: Vid användning av en enhet (en INTERPHONE och en telefon), kommer det ingående samtalet att sändas normalt till headset. Därför behövs ej vibreringsläge på telefonen för aktivering. Multipelparning och omkoppling till flera telefoner INTERPHONE kan lagra och ansluta 5 Bluetooth-telefoner. Om du sedan önskar lägga till en annan mobiltelefon kommer enheten automatiskt att utesluta den telefon som blivit minst använd. Inte mer än en telefon kan användas åt gången. Enheten kommer att hålla de 5 telefonerna i minnet, men endast en kan användas åt gången. Det är mycket enkelt att flytta över från en telefon till en annan. Operationerna utförs direkt på de telefoner som används: Att koppla bort telefonen - anslut till Bluetooth-menyn och koppla bort den. Att koppla den andra telefonen - anslut till den parade enhetens meny, välj ST MOTO och tryck på koppla.

10 Snabbguide En motorcykel och en telefon Om du inte redan gjort det, para telefonen med INTERPHONE - Med enheten av, tryck på multifunktionsknappen (1) i ca. 5 sekunder. Efter andra tonen, släpp upp knappen; LED (2) kommer att börja blinka från rött till blått. - Ta telefonen som skall paras, anslut till menyn, som möjliggör för Bluetooth-funktionen att söka efter enheter. - Välj STMOTO och bekräfta. - När telefonen ber om ett lösenord, mata in 0000 (4 nollor) och tryck på OK. - LED (2) på enheten kommer att bli blå. Viktigt: Några telefoner kopplar inte direkt efter inmatning av 0000 koden. I detta fall, tryck på multifunktionsknappen och enheten kommer att avge en bekräftande ton ELLER gå in på Bluetoothmenyn på telefonen ännu en gång och välj STMOTO från listan på enheter. Tryck på OPTIONS och koppla sedan. Två motorcyklar (eller en motorcykel och passagerare) Sätt de två INTERPHONEs i parningsläge. - Tryck och håll nere multifunktionsknappen (1) i ca 5 sekunder. - När du hör den andra bekräftande tonen, släpp upp knappen. LED (2) kommer att börja blinka från rött till blått. - När de två INTERPHONEs är i parningsläget, tryck och håll nere volymknappen + (3) på en av de två enheterna (Motorcykel 1); efter ca 5 sekunder kommer du att höra 4 upprepande toner och LED (2), stängs ner. Släpp upp knappen. - Sätt på enheten igen genom att trycka på multifunktionsknappen (1) på Motorcykel 1. - Tryck och håll nere volymknappen (4) på den andra enheten (Motorcykel 2). Efter ca 5 sekunder kommer du att höra 4 upprepande toner och LED (2) på den första enheten (Motorcykel 1) kommer att stängas av. Släpp upp knappen. - Sätt på den första enheten (Motorcykel 1) ännu en gång genom att trycka på multifunktionsknappen (1), vänta 5 sekunder innan du gör något. De två INTERPHONEs är nu klara för användning. För att kommunicera mellan de två enheterna, tryck på multifunktionsknappen (1) på en av de två INTERPHONEs under några sekunder. Vid andra tonen, släpp upp knappen och LED (2) på de två enheterna kommer att lysa blått och blinka snabbt. Den andre användaren kommer att höra en svarston för att bekräfta att interphone är i funktion. För att avsluta samtalet, tryck kort på multifunktionsknappen (1) på en av de två enheterna. En ton signalerar att kommunikationen är avslutad. Två motorcyklar (eller en motorcykel och passagerare) och en telefon För att para telefonen, följ instruktionen för en motorcykel och en telefon. Sätt de två INTERPHONEs i parningsläge. - Tryck och håll nere multifunktionsknappen (1) i ca 5 sekunder. - Då man hör den andra bekräftande tonen, släpp upp knappen och LED (2) kommer att börja blinka från rött till blått. - När de två INTERPHONEs är i parningsläge, tryck och håll nere volymknappen + (3) på en av de två enheterna (t ex Motorcykel 1); efter ca 5 sekunder kommer du att höra 4 upprepande toner och LED (2) kommer att stängas av. Släpp upp knappen. - Sätt på enheten ännu en gång genom att trycka på multifunktionsknappen (1) på Motorcykel 1.

11 - Tryck och håll nere volymknappen (4) på den andra enheten (t ex Motorcykel 2). Efter ca 5 sekunder kommer du att höra 4 upprepande toner och LED (2) på den första enheten (Motorcykel 1) kommer att stängas av. Släpp upp knappen. - Sätt på den första enheten (Motorcykel 1) ännu en gång (Motorcykel 1) genom att trycka på multifunktionsknappen (1). Vänta i 5 sekunder innan du gör något. De två INTERPHONEs är klara. Testa för att kolla att telefonen är korrekt parad med setet och att vibrationsläget är aktiverat. Specifikation Automatisk volymkontroll Hög/låg ljudnivå Röstaktiverat svar (VOX) Interphone-funktion med passagerare eller annan motorcykel upp till 150 meter* Kan användas med GPS-system som integrerar röstöverföring via Bluetooth. Batteriets längd vid samtalstid - upp till 7 timmar Batteriets längd vid standby upp till 700 timmar 100% vattentät (endast med headset/mikrofon inkopplad) * 500 meter vid öppen yta. Detta värde kan minska om det finns hinder. CE Denna produkt är tillverkad i enlighet med R & TTE Direktiv (99/5/EC).

12 A B

13 C D E F G H Z

14 I L M N O P

15 Q R S T U V

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

Bluetooth Hjälm Headset

Bluetooth Hjälm Headset Bluetooth Hjälm Headset #HS-BLU277 Serie Användarmanual Warm & Safe Heated Gear EU www.warmnsafe.eu Index Produktbeskrivning Sektion 1 Installations instruktioner Sektion 6A för integral/heltäckande &

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning 9310691 Utgåva 5 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-5-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens

Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920. Komma igång Snabbreferens Snabbreferens till ljudprocessor Nucleus CP910 och CP920 Komma igång Snabbreferens Information Ljudprocessorerna Cochlear Nucleus CP910 och CP920 samverkar med cochleaimplantatet för att kunna överföra

Läs mer

Din manual JABRA BT8040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333082

Din manual JABRA BT8040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3333082 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JABRA BT8040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

JABRA STEALTH UC. Bruksanvisning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Bruksanvisning. jabra.com/stealthuc Bruksanvisning jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA FODRAL Instruktioner för fodralet...3 MONTERING Montering under örat...5 Ljudkontroll...14 Montering över örat...16 DETALJERADE INSTRUKTIONER Förpackningens

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. "<"-knapp: Föregående låt 3. ">"-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt

Svensk handbok. Översikt 1. Justerbar bygel 2. <-knapp: Föregående låt 3. >-knapp: Nästa låt LED-indikator. Laddning. Röd LED-lampa är släckt Svensk handbok Översikt 1. Justerbar bygel 2. ""-knapp: Nästa låt 4. LED-indikator a) Laddning LED-indikator Röd LED-lampa är tänd Röd LED-lampa är släckt b) Används LED-indikator

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet.

VIKTIGT: Funktionen för återuppladdning kan endast användas tillsammans med det specialdesignade batteripaketet. Bruksanvisning UTTAG FÖR NÄTADAPTER LCD-SKÄRM HÖGTALARE MONITOR (AVLYSSNING) PÅ/AV UTTAG FÖR HÖRLUR ANTENN CALL MODE TALK /+ - Indikator för mottagning och sändning - Knapplås - Ringsignal - Anropsalarm

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BRUKSANVISNING jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning Spisvakt

Bruksanvisning Spisvakt Bruksanvisning Spisvakt Med start i spisvredet (autostart) och överhettningsskydd (värmevakt). Godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel! E 19 086 45 (3-fas) E 19 086 52 (1-fas) Introduktion

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon Modeller DUF, DUR och DTU 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista... 3 2.1 Reservdelar... 3 3 Handhavande... 5 3.1 Montering av telefon på helmask (modell

Läs mer

TeamSet. Användarmanual. scala rider TeamSet. communication in motion

TeamSet. Användarmanual. scala rider TeamSet. communication in motion TeamSet communication in motion Användarmanual 13 INTRODUKTION INNEHÅLL I VARULÅDAN Grattis och tack för att du valt vårt scala rider TeamSet Bluetooth Headset-paket för motorcykelhjälmar. I varulådan

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Handbok Konftel 220 SVENSKA

Handbok Konftel 220 SVENSKA Handbok Konftel 220 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Conference Microphone DC10 Svenska

Conference Microphone DC10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Conference Microphone DC10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement) 3 Funktioner - Conference

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Installationsmanual. Klar att använda! Namn:

Installationsmanual. Klar att använda! Namn: Installationsmanual Vi gratulerar dig till valet av C-pod! Med en C-pod installerad får du ditt eget kontroll- och övervakningssystem som ger dig tillgång till din båt via mobiltelefon och webb. Denna

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5

Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5 Trådlös Bluetooth Mobil PA-anläggning WLBMPA 1/5 PA-anläggningen består av en trådlös, lättanvänd och smidig kombination av trådlös Bluetooth sändare och mottagar-/högtalarenhet. Till sändaren ansluts

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

n-abler PRO JOYSTICK Handledning

n-abler PRO JOYSTICK Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO JOYSTICK För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1

Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W 9247810/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt Produktinformation 1 12V-kontakt 2 Mikrofonanslutning 3 Kopplingsknapp 4 Funktionslampa (blå/röd) 5 Samtalsknapp 6 + Volymknapp Användning Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare

Läs mer

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering.

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. 7 8 Världens minsta förstärkare på x 80WATT (får plats intill gamla system, kan LINK anändas (längre

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS TWINGO Art. nr. 04.NE227T1/2 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och

Läs mer