BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster"

Transkript

1 BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen Mölnlycke - SWEDEN Tel: E-post: -

2 INDEX Teknisk information Säkerhetsinstruktioner Introduktion Knapparnas placering Bordsplacering eller väggmontering Knappar och funktioner Grundinställningar Information om inkommet nummer Avisering i teckenfönstret Nummerpresentatören Problemlösning Skanna koden med en smartphone eller surfplatta för att komma direkt till vår hemsida;

3 Teknisk information 1. Lagrar upp till 99 inkommande namn & nummer med uppgift om tid & datum 2. Lagrar upp till 15 utgående telefonnummer 3. Telefonbok med upp till 99 posters kapacitet 4. Visar namn och telefonnummer 5. Kontrastjustering 6. Snabbuppringningsfunktion 7. Radera enstaka eller alla poster 8. Tid och datum 9. Indikerar nya missade samtal 10. Telesvarshantering 11. Uppringning av senast slaget nummer 12. Högtalartelefon minnesknappar 14. Indikering av aktiv linje 15. Prefixhantering för Centrex 16. Samtalstidsräknare Uppfyller R&TTE-direktivet. EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed försäkras att produkt; Materielslag Funktionstelefon Varumärke/modell PreView/Mirabell+ överensstämmer med bestämmelser i följande direktiv; 1999/5/EC, 73/23/EEG, 93/68/EEG, 89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG och att följande standarder är tillämpade; EN 55022, EN 55024, EN 60950, TBR21, TBR38 i enlighet med alla väsentliga krav. Mått: 208x150x75 mm. Vikt: 558 gram.

4 Säkerhetsinstruktioner För att minimera risken för skador ber vi dig att följa instruktionerna nedan innan du börjar använda telefonen. 1. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. 2. Följ de varningsangivelser som är markerade på telefonen. 3. Dra ur telefonen ur jacket och eluttaget när du rengör telefonen. Använd en torr trasa - inga rengöringsmedel. 4. Använd inte telefonen i våtutrymmen. 5. Installera på en säker plats och undvik att sladdar ligger löst på golvet, för att förhindra att någon snubblar på dem. 6. Anslut nätadaptern i ett säkert eluttag. 7. Utsätt inte telefonen för våld eller hård behandling, vilket kan medföra att komponenter tar skada. 8. Ta telefonen till ett kvalificerad serviceverkstad om du misstänker att det är fel på produkten. 9. Dra ur jacket och nätadaptern vid åska. Använd inte telefonen om något av följande har hänt: Om du har spillt vätska över telefonen. Om den har en tydlig transportskada. Om telefonen plötsligt beter sig onormalt. Problemlösning Om du får problem med din telefon kan du ta hjälp av nedanstående punkter: Tom eller svag skärm: Kontrollera strömförsörjningen; batterier eller nätadapter. Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna. Visar inte inkommande telefonnummer Ring din operatör för att verifiera att tjänsten är inkopplad. Telefonen ringer inte Koppla först ur all annan utrustning på samma linje och testa igen. Kontrollera att ringsignalreglaget inte är ställt i ljudlöst läge, X. Ingen kopplingston Kontrollera att sladdarna är korrekt ansluta och att inga synliga avbrott finns på dem. Kan inte ringa ut Kontrollera att sladdarna är korrekt ansluta och att inga synliga avbrott finns på dem. Kontrollera också att ingen av knapparna har fastnat i intryckt läge. Kontrollera med din operatör så att det inte är ett tillfälligt fel på linjen. Vid behov av support: E-post: Telefon: Reservdelar/tillbehör:

5 Återuppringning: Om numret är blockerat eller inte är tillgängligt kan återuppringning ej genomföras. Återuppringning av senast slaget nummer: 1. Med luren pålagd, tryck på BEKR/senaste. Det senast slagna numret visas. Bläddra med pilknapparna om du vill välja ett annat nummer. 2. Lyft luren eller aktivera högtalarfunktionen när önskat nummer visas. Telefonnumret rings upp automatiskt. Återuppringning från nummerpresentationsminnet: 1. Lyft luren eller tryck på högtalarknappen för att få ton. 2. Bläddra fram ett nummer som du vill ringa upp genom att använda pilknapparna. 3. Tryck på BEKR/senaste för att ringa upp det numret som visas i displayen. Eller Om luren ligger på kan du antingen lyfta luren eller aktivera högtalaren för att ringa upp det nummer som visas. Introduktion Kontrollera förpackningens innehåll Förpackningens innehåll utöver denna manual: Telefondel + lur Linjekabel Lursladd (spiralsladd) Väggfäste Anslut batterierna PreView Mirabell+ kräver fyra stycken 1.5V AAA-batterier för att teckenfönstret skall fungera. Obs! Bakgrundsbelysning fungerar endast då nätadapter används. 1. Avlägsna först batteriluckan på undersidan. Lossa den lilla skruven som fäster luckan. Använd en liten stjärnskruvmejsel/kryssmejsel. 2. Sätt i fyra alkaliska 1.5V AAA-batterier enligt markeringen i batterifacket. 3. Sätt tillbaka batteriluckan. Anslut telesladden Koppla in änden med modularanslutning i telefonen och den andra änden i jacket. Anslut nätadaptern För att kunna få bakgrundsbelyst teckenfönster skall nätadaptern anslutas i ett eluttag.

6 Knapparnas placering Nummerpresentatören 1. Teckenfönster 2. Pilknapp stega uppåt 3. Pilknapp stega nedåt 4. BEKR/senaste (bekräfta menyval samt återuppringning) 5. T.SVAR (uppringning av Telesvar) 6. Telefonboksknapp 7. SEKR (tillfälligt stänga av mik.) 8. R (används till plustjänster) 9. Högtalarknapp 10. V+, V- (volymjustering) 11. Indikering av nytt meddelande 12. Indikering av aktiv linje 13. Indikering av nytt nummer 14. Minnesknappar M1-M3 15 Trepart 16. Pendla 17. Avvisa 18. Högtalare 19 MENY/C (menyåtkomst + radera) 20. Linje AV/PÅ (klykan) 21. Telefonluren Tjänsten Nummerpresentation krävs för att telefonen skall kunna visa inkommande telefonnummer. Indikering av nytt nummer: Den blå lysdioden blinkar för att indikera att du har ett nytt obesvarat samtal, och den fortsätter att blinka tills du har bläddrat fram numret och tittat på det. Bläddra bland dina nummer: Använd pilknapparna för att bläddra i listan. Om ett nummer innehåller fler än 13 siffror visas en pil i teckenfönstrets nedre högra hörn. Tryck på pilknapparna för att se resten av numret. Vid slutet av listan visas SLUT. Spara eller radera nummer: Du kan välja att antingen radera numren i listan genom att trycka på C eller låta dem vara kvar. Då minnet är fullt ersätts det äldsta numret då ett nytt nummer tas emot. Radera enstaka eller alla nummer: Med luren pålagd kan du bläddra fram ett nummer med pilknapparna. Tryck på C för att radera. Texten RADERA? visas, tryck igen på C om du vill radera eller tryck på en annan knapp för att avsluta/avbryta. Om du håller C intryckt i 6 sekunder visas RADERA ALLA? tryck därefter på C för att radera allt. Texten INGA SAMTAL visas som en bekräftelse på att allt är raderat.

7 TOTALA & NYA SAMTAL Här visas det totala antalet mottagna telefonnummer samt antalet nya obesvarade samtal. Ex. totalt 6 nummer varav 2 är nya. Veckodag visas i nederkant. SKYDDAD NUMMER Om den uppringande parten har valt att dölja sitt nummer visas SKYDDAT NR i teckenfönstret. REPEAT (återkommande nr) Om numret som visar har återkommit flera gånger visas REPEAT i det över högra hörnet av teckenfönstret. SLUT SLUT visas då du har bläddrat till början eller slutet av mottagningsminnet genom att använda någon av pilknapparna. Om minnet är tomt visas INGA SAMTAL. OKÄNT NUMMER Teckenfönstret visar OKÄNT NR om operatören inte stödjer nummerpresentation. TOTALT 06 MÅN SKYDDAT NR SLUT OKÄNT NR Ringsignalvolym: HÖG/LÅG/AV Stor klocka = hög volym Liten klocka = låg volym Kryss (X) = avstängd ringsignal Bordsstöd/ väggmonteringshållare Batterifack Uttag för anslutning av lur

8 Bordsplacering eller väggmontering Montera bordsstödet om telefonen skall placeras på ett bord. Byt placering av bordsstödet om du vill hänga telefonen på en vägg - flytta det från den övre delen av telefonen och fäst på telefonens mittre del, enligt bilden nedan. Bordsplacering Information om inkommet nummer Information som visas i teckenfönstret vid nytt missat samtal: Det totala antalet nya nummer Tid & datum Det totala antalet nummer i minnet samt veckodag Operatörstjänsten nummerpresentation krävs för att du skall kunna se inkommande telefonnummer. Avisering i teckenfönstret Väggmontering Texten MED VÄNTAR visas i teckenfönstret om ett nytt röstmeddelande har mottagits i Telesvar (Telia). För att få avisering till nummerpresentatör krävs det att användaren själv aktiverar detta i Telesvarsmenyn. Om du har bredbandstelefoni kan du få avisering på annat sätt, exempelvis som SMS till mobiltelefon. Telesvar (Telefonsvarare ) är en operatörstjänst. MED VÄNTAR INGA SAMTAL visas i teckenfönstret om du har raderat alla poster. INGA SAMTAL

9 3. STÄLL TID/DATUM Tryck på BEKR när texten STÄLL TID/DATUM visas. Använd pilknapparna till att ställa in rätt värde och bekräfta med BEKR för att gå till nästa steg. Tänk på att: Inställningssekvensen är; timmar - minuter - månad - år - veckodag. Efter att du har ställt in årtalet kommer markören att blinka, för att markera att du har möjlighet att ange veckodag om så önskas. I annat fall visas enbart texten med totalt antal nummer i fönstrets nederkant. Det är viktigt att ange årtalet för att veckodag skall visas på ett korrekt sätt. 4. SPRÅKINSTÄLLNING PreView Mirabell+ har stöd för två språk, SVENSKA och ENGELSKA. Tryck på BEKR när texten SPRÅKINST. visas. Välj språk med hjälp av pilknapparna och bekräfta med BEKR. 5. FULL ÅTERSTÄLLNING/RESET Om du väljer att återställa telefonen till fabriksinställning kommer alla inställningar att förloras. Tryck på BEKR när texten FULL ÅTERSTÄLLN visas. Tryck åter på BEKR för att bekräfta eller på C för att avbryta och återgå till föregående. Knappar och funktioner 1. VOLYMJUSTERING FÖR RINGSIGNAL Reglaget för volymjustering har tre olika lägen. Från vänster till höger; AVSTÄNGD/LÅG/HÖG Skjut reglaget åt sidan för att justera volymen. 2. ÅTERUPPRINGNING Luft luren eller tryck på högtalarknappen och sedan på BEKR/senaste för att ringa upp senast uppringt telefonnummer. 3. HÖGTALARFUNKTIONEN Tryck på högtalarknappen och lägg tillbaka luren för att växla till högtalande läge. För att byta till lurläge (lågtalande) lyfter du helt enkelt på luren. Du kan besvara eller ringa samtal på de här sätten. 4. R-KNAPPEN Tryck på R för att avsluta ett samtal och för att skapa en kopplingston för att ringa eller ta emot ett annat samtal via samtal väntar (telefonitjänst). 5. SEKRETESS (tillfälligt stänga av mikrofonen) Om du tillfälligt vill stänga av mikrofonen i luren kan du trycka på SEKR och teckenfönstret visar SEKR. Tryck på knappen igen för att återaktivera mikrofonen.

10 6. PAUSFUNKTION Ger dig möjlighet att infoga en tillfällig paus i en nummersekvens, om telefonoperatören kräver det. Tryck på BEKR/senaste med luren avlyft för att infoga en paus mellan siffrorna. 7. MINNESKNAPPARNA M1-M3 (direktval) För att spara ett telefonnummer på M1-M3: Ange telefonnumret och håll sedan någon av knapparna M1-M3 intryckt tills teckenfönstret visar LAGRAT. Tips: Om du vill ändra ett sparat nummer behöver du helt enkelt bara spara det nya numret ovanpå det gamla. För att se vilket nummer som finns sparat på M1-M3: Tryck på minnesknappen med luren pålagd. Att ringa upp ett nummer som är sparat på M1-M3: När numret visas i fönstret kan du antingen lyfta luren eller trycka på högtalarknappen. Spara ett nummer från telefonboken eller återuppringningsminnet på M1-M3: När numret visas tryck och håll någon av minnesknapparna intryckt tills LAGRAT visas. 8. VOLYMJUSTERING Under ett samtal kan du trycka på V+ eller V- för att öka eller minska volymen i luren eller i högtalaren. Det finns 4 volymsteg. Grundinställningar Här beskrivs tillvägagångssättet för att ställa in vissa funktioner. Tryck på MENY 2 ggr i snabb följd eller håll intryckt i 6 sek för att komma till grundinställningar. Sekvensen är: KONTRAST - PREFIX - TID & DATUM - SPRÅK - ÅTER- STÄLLNING. Tryck på BEKR för att spara, C för att avbryta och R för att återgå till viloläge. = BEKR/senaste-knappen (för att bekräfta dina val) = Pilknappar (för att stega i menyn samt ange värde vid inmatning) 1. LCD-KONTRAST Tryck på senaste för att ändra kontrasten i teckenfönstret när texten LCD KONTRAST visas. Stega med pilknapparna till önskad inställning (det finns 8 steg). Bekräfta med 2. PREFIX Tryck på BEKR när texten PREFIX visas. Ange prefixnumret (upp till 10 siffror) och bekräfta med BEKR. Exempel 1: Om du har angivit 00 som prefix kommer alla manuellt slagna utgående nummer att få tillägget 00 innan resterande del av telefonnumret. Ex blir Exempel 2: Om du ringer upp ett nummer som börjar med 0 ifrån telefonboken kommer det ringas upp med prefixet 00 framför. Exempel 3: Om du ringer upp ett nummer som inte börjar med 0, t.ex kommer det att ringas upp utan prefix, dvs. som

11 Ändra en post i telefonboken: När numret visas i displayen tryck på telefonboksknappen en gång för att kunna ändra. Radera en enstaka post i telefonboken: När numret visas i displayen tryck på C en gång för att kunna radera. Displayen visar RADERA? Tryck åter på C för att bekräfta eller på BEKR/senaste för att återgå. Kopiera nummer från nummerpresentatör till telefonboken: När numret visas i displayen tryck och håll telefonboksknappen intryckt i 3 sek för att kopiera numret till telefonboken. Begynnelsebokstaven i namnet blinkar och du kan nu ändra numret. Tryck sedan på telefonboksknappen för att bekräfta och ange sedan ett namn eller tryck C för att återgå. 9. AVVISA För att avvisa ett inkommande samtal kan du med luren lyft trycka på AVVISA. Telefonen slår då R PENDLA Du kan pendla mellan samtal. Under aktivt samtal tryck på PENDLA och telefonen slår R+2 för att växla till ett annat samtal. 11. TREPART För att hantera flera pågående samtal samtidigt tryck på TREPART och telefonen slår R+3 för att koppla upp samtal. Avvisa, pendla och trepart är s.k. samtal väntarfunktioner. Mer info om dessa finns hos din operatör. 12. TELESVAR Röstbrevlåda som din operatör tillhandahåller. PreView Mirabell+ fungerar som terminal för tjänstens funktioner. Med en enkel knapptyckning kan du ringa upp Telesvar och lyssna på dina meddelanden. Du kan även radera och hoppa till nästa eller föregående meddelande. MED VÄNTAR Om texten MED VÄNTAR visas och om lysdioden blinkar betyder det att det finns nya oavlyssnade röstmeddelanden. Tryck då på T.SVAR för att ringa upp Telesvar och för att hantera dina meddelanden. Följ röstens instruktioner.

12 Snabbknappar för Telesvarshantering: Knapparna skickar DTMF-siffror för att utföra kommandon: C = 6 (radera medd), Pil ned = 7 (föregående medd), Pil upp = 9 (nästa medd), T.Svar = 8 Uppringning av Telesvar samt paus/fortsätt. 13. INDIKERING AV NYTT NUMMER Om det finns nya telefonnummer i minnet blinkar lysdioden NY till dess att du har bläddrat förbi dem, alt. att du har lyft luren för att ringa ut. 14. INDIKERING AV AKTIV LINJE En lysdiod i nederkant tänds då du antingen lyfter luren eller aktiverar högtalaren. 15. TELEFONBOKEN Telefonboken har plats för 99 poster (namn och nummer). För att lagra en post i namnboken: Knapp TECKEN Knapp TECKEN 2. När du har matat in numret tryck igen på telefonboksknappen för att kunna mata in ett namn. Tryck på sifferknapparna för att mata in bokstäver och tecken. Radera med C. 3. När du är klar tryck på telefonboksknappen för att lagra. 4. För att återgå till viloläge kan du trycka på C eller lyft och lägg på luren. För att bläddra i namnboken: Tryck på telefonboksknappen följt av någon av pilknapparna för att se dina lagrade poster. Du kan också söka genom att ange begynnelsebokstav i namnet genom att trycka på den sifferknapp som genererar önskad bokstav. Använd sedan pilknapparna för att bläddra till rätt namn. Information: Om ett nummer är längre än 13 siffror visas en pil i displayens nedre högra hörn. Tryck på pilknapparna för att se resterande del av telefonnumret. 1. Håll telefonboksknappen intryckt tills markören börjar blinka. Ange då telefonnumret (max 20 siffror). Snabbuppringning från telefonboken: När numret visas i displayen kan du antingen lyfta luren eller trycka på högtalarknappen för att ringa upp.

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView ReBell

BRUKSANVISNING. PreView ReBell BRUKSANVISNING V4 PreView ReBell Index Anslutning Avvisa / Pendla Direktval (M1-M3) Felsökning Garanti Grundinställningar Högtalaren Knappar och funktioner Kontrastjustering Lysdiodens funktion Namnprogrammering

Läs mer

BRUKSANVISNING Alpha

BRUKSANVISNING Alpha BRUKSANVISNING Alpha 1 Innehåll E-post avisering 11 Inkoppling 3 Kortnummer 7, 12, 13 Land/språk 5 Namnboken 6, 12, 13 Nummerpresentation 8 TeleSvar 9, 10 Tid och datum 5 Uppringning 13 Väggplacering 4

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 SVENSKA NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Sid 2 * Teckenfönster visar slaget nummer, aktuell tid, samt samtalstid * Justerbar ringsignal * Lampa blinkar vid ringsignal * Knapp för återuppringning av sista

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-100

Bruksanvisning Maxcom KXT-100 Bruksanvisning Maxcom KXT-100 2 Egenskaper Nummerpresentatör för FSK och DTMF Minne för ingående telefonnummer R-knapp, sekretess knapp Redial (återuppringning) Ringsignalsvolymen kan ändras Kan väggmonteras

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

SE Comsys XL 1000 TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR VÄNTHÖGTALARE VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND

SE Comsys XL 1000 TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR VÄNTHÖGTALARE VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND SE Comsys XL 1000 TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR VÄNTHÖGTALARE VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2009VII Ond-2009VII Sid 2 Ond-2009VII Sid 3 Bruksanvisning Innehåll Egenskaper

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (SE) OND-2015NCP (SE) Sid 2 * Liten och smidig tonvalstelefon * Är inte beroende av att placeras på speciellt sätt vid nedkoppling, då någon nedkopplingsknapp inte behöver

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING PreView MiraBell V1

BRUKSANVISNING PreView MiraBell V1 BRUKSANVISNING V1 PreView MiraBell Index Alarmsignal (AL/AAL) Anslutning Avvisa (samtal) Direktval (M1-M2) Felsökning Förklaring av teckenfönster Garanti Grundinställning Headset (tillval) Högtalare Hörapparat

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

DORO Prisma Bruksanvisning

DORO Prisma Bruksanvisning PRISMA Väggtelefon DORO Prisma Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Prisma är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Prisma har ställbar ringsignal och lurvolym,

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

DORO Cortina Bruksanvisning

DORO Cortina Bruksanvisning DORO Cortina Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO Cortina är en ny tonvalstelefon med lättanvända funktioner och modern design. Cortina har ställbar ringsignal och lurvolym, två snabbvalsminnen,

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND SVENSKA Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2038 Comsys Maxima Sid 2 TELEFONDELEN * För bord eller

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Telia Digit Multi Telefonen som lätt jobbar hemifrån

Telia Digit Multi Telefonen som lätt jobbar hemifrån Snabbguide Sekretess:. Predial Lur på. Slå telefonnumret. Kontrollera det (radera sista siffran: ). Lyft luren (eller tryck ). Repetition av de tio senast slagna numren Lur på.. Bläddra bland numren med

Läs mer

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Svenska Conference phones for every situation I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Konferenstelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings-

Läs mer

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar Gratulerar Till din nya telefon. Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av den. För att rätt kunna använda telefonens funktioner ber vi dig läsa denna manual och spara den så att du kan ta fram

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

Comsys 360 Bruksanvisning OND-2898VII

Comsys 360 Bruksanvisning OND-2898VII DEL DOWN UP DIAL Ondico AB www.ondico.se Comsys 360 Bruksanvisning OND-2898VII (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) LINE PHONE DC 7.5V EG-Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Ondico AB, Ögärdesvägen

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502 BRUKSANVISNING Trådlös telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 002-200502 2 Binatone e800 System Digital trådlös telefon med nummerpresentatör. Denna utrustning är inte avsedd för att ringa

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Index 7 3 17 22 21 8-9 11 11 4-5 16-17 15 12 20 21 18 6 14 12 22 6 7 10 23 19 14 6 13

Index 7 3 17 22 21 8-9 11 11 4-5 16-17 15 12 20 21 18 6 14 12 22 6 7 10 23 19 14 6 13 V2 Index ACR Anslutning Direktval Felsökning Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Namnboken Nummerpresentatören PreDial Prefix inställning Påminnelse för omställd telefon Radering

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

User Guide Speaker phone GewaTel 200. Svenska

User Guide Speaker phone GewaTel 200. Svenska User Guide Speaker phone GewaTel 200 2 I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Högtalartelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings- och nätverkskabel Teleplugg Kontrollera gärna att allt

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida Om detta dokument Detta dokument består av bruksanvisningen till texttelefonen Kompis. Det är avsett för utskrift i A5-format. För framställning av en komplett bruksanvisning, bör sidorna monteras för

Läs mer

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal

Telefonen för sköna hem Tonvalstelefon Kan användas för alla PLUS-tjänster 3 snabbval. Repetition av senast slaget nummer. Reglerbar ringsignal Snabbguide Repetition av senast slaget nummer Lyft luren. Tryck. Lagra snabbval Lyft luren. Tryck. Slå telefonnumret. Tryck önskad snabbvalsknapp (M1 M3). Ringa upp med snabbval Lyft luren. Tryck önskad

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WALK TALK 955. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Display VDS / Bus2

Digital Display VDS / Bus2 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.2 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0 och efter det ange

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows

Nummerpresentatör och telefonbok för din PC Nummerpresentation. Telefonbok Anteckningsblock Uppringning (fordrar modem) För PC med Windows Sakregister Termer som inte finns nedan i sakregistret kan du söka i online-hjälpen. Abonnentväxlar. Se Företagsväxlar Anteckningar... 13 Användning på enklaste sätt.. 12 Autostart... 8 Avancerad användning...

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Programmeringsguide Picolo Porttelefon

Programmeringsguide Picolo Porttelefon Programmeringsguide Picolo Porttelefon Svara när det ringer på dörren: Detta är en kompletterande förenklad manual för programmering av Picolo. För installation hänvisas till ursprunglig manual, fn på

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer