Lättanvänd mobiltelefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättanvänd mobiltelefon"

Transkript

1 DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning

2 Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men har ändå några praktiska finesser. Support Om du upplever problem med att använda din mobiltelefon, tveka inte att kontakta oss. Vi uppskattar om du har modellnumret på telefonen redo. Kontakta oss per epost på eller på telefon Mer produkt- och supportinformation hittar du på Säkerhetsinstruktioner Dessa instruktioner är till för säker användning av telefonen. Var vänlig och följ dem för att undvika farliga situationer. Använd inte telefonen medan du kör bil. Parkera innan du svarar eller ringer ett samtal. Stäng av telefonen när du tankar. Använd inte telefonen nära brandfarliga ämnen. Använd inte telefonen under flygning då denna kan störa flygplanets system. Använd inte telefonen nära medicinsk utrustning utan tillstånd från vårdinrättningens personal. 2 3

3 Telefonens knappar och reglage Telefonens knappar och reglage - Navigeringsknappar I viloläge: - Tryck för att öppna telefonmenyn. Tryck sedan eller för att bläddra i menyerna. - Tryck för att skriva ett nytt meddelande. Under samtal används och för att justera ljudstyrkan. - Högtalartelefon (knapp på vänster sida) Under ett samtal kan högtalarfunktionen aktiveras och avaktiveras med denna knapp. - FM-radio (skjutreglage på vänster sida) I viloläget kan FM-radion startas och stängas av med skjutreglaget. Skjut uppåt för att slå på och nedåt för att stänga av radion - Ficklampa (övre skjutreglaget på höger sida) Skjut reglaget uppåt för att tända lampan, skjut nedåt för att släcka. Detta fungerar även när telefonen är avstängd. Använd telefonens knappar för att göra nedanstående: - OK, prata - Tryck för att ringa eller svara på ett samtal. - I viloläget öppnas samtalslistan. - OK knapp, används för att öppna valda funktioner eller för att bekräfta ett val. - Aktuell funktion på knappen står oftast på skärmen ovanför knappen. - Avsluta, av/på - Telefonens strömknapp. Håll inne i 3 sekunder för att starta eller stänga av telefonen. - Tryck för att avsluta eller avvisa ett samtal. - Tryck för att öppna telefonboken. - Tryck för att återgå till föregående sida. - Aktuell funktion på knappen står oftast på skärmen ovanför knappen. - Knapplås (undre skjutreglaget på höger sida) Skjut reglaget uppåt för att låsa knapparna, skjut nedåt för att låsa upp knapparna. - SOS (röd knapp på baksidan) Tryck och håll nere knappen för att aktivera larmfunktionen. - Vibrationsläge [0] av/på I viloläget aktiveras eller avaktiveras vibrationsläget genom att trycka ner och hålla inne knappen. - Röstbrevlåda [1] Tryck ner och hall inne knappen för att ringa upp din förinställda röstbrevlåda. - Snabbuppringning [2] [9], [*], [#] I viloläget kan dessa knappar användas för snabbuppringning av de tilldelade numren. Tryck och håll inne knappen för att ringa upp. 4 5

4 Telefonens knappar och reglage - Kalkylator Tryck på kalkylatorknappen för att öppna kalkylatorn. - Påminnelser Tryck på knappen för att öppna menyn med påminnelser. Ikoner på skärmen - Signalstyrka Ju fler staplar desto bättre signalstyrka för mobilnätet. Ikonen visas i Viloläget när ett SIM-kort är installerat i telefonen - Batteristatus Ju fler stapler desto bättre laddning har batteriet. Visas när telefonen är i Viloläge. - Alarm aktiverat Ikonen visar att ett alarm är aktiverat. - Oläst SMS Visar att det finns ett oläst meddelande i inkorgen. Om ikonen blinkar är meddelandeminnet fullt och behöver rensas. Innan du använder telefonen Installera SIM-kortet och batteriet Ditt SIM-kort identifierar din telefon i mobilnätet och krävs för att telefonen skall fungera. - Ta bort batteriluckan genom att skjuta den nedåt. - Sätt in SIM-kortet med kopparkontakterna vända nedåt och det avfasade hörnet I bakkant. Skjut kortet in under hållaren - För att ta ut kortet dras det nedåt med hjälp av tummen. Installera batteriet Sätt in batteriet med metallkontakterna vända åt rätt håll och tryck sedan försiktigt ned batteriet i nederkanten. Sätt tillbaka batteriluckan genom att skjuta den uppåt till den snäpper fast. Ladda batteriet - Anslut laddaren till vägguttaget och anslut sedan USB-kontakten till telefonens uttag i nederkant. - När laddaren ansluts kommer texten Laddar att visas på skärmen. Batteriindikatorn blinkar tills batteriet är fullt laddat. - Om batteriet är helt urladdat kommer det att ta en stund innan skärmen vaknar. - Ett helt urladdat batteri kräver cirka tre timmar för att bli fullt laddat. - När batteriet är fullt laddat skall laddaren kopplas bort från telefonen och vägguttaget. - Ta inte loss batteriet medan det laddas. Informationen I telefonen och SIM-kortet kan då förloras. - Missat samtal Ikonen visar att ett samtal missats. Starta telefonen Tryck ner och håll i 3 sekunder för att starta telefonen. Den stängs av på samma sätt. - Ringning Visar att telefonen är inställd på att ringa vid samtal. - Vibration Visar att telefonen är inställd på att vibrera vid samtal. - Vibration och ringning Visar att telefonen kommer att vibrera och ringa vid samtal. - Tyst Visar att telefonen är inställd på tyst. Säkerhetskoder PIN-koden (Personal Identity Number), levereras vanligen tillsammans med SIM-kortet från teleopertören. Om fel kod matas in tre gånger i rad låses SIM-kortet och kräver PUK-kod för att låsas upp. PUK-koden (Personal Unblocking Key) används för att låsa upp blockerade SIM-kort. Den levereras vanligen tillsammans med SIM-kortet. Kontakta din teleoperatör om problem uppstår. Byt menyspråk vid behov Om telefonen inte identifierat ditt språk automatisk från SIM-kortet behöver du gå in i menyerna och ändra manuellt. Gör så här om den är inställd på engelska. - Hörlur Tryck för att öppna telefonmenyn. Tryck sedan eller tills du kommer till Settings. Visar att en hörlur är ansluten Tryck för komma in i inställningarna. Bläddra vid behov till Phone settings och tryck Accept. Bläddra ner till Language och tryck Accept. Bläddra slutligen ner till Swedish och tryck Accept. Din telefon skall nu vara inställd på svenska. Gå tillbaka till Viloläget genom att trycka Bakåt tills klockan visas på skärmen. 6 7

5 Telefonens egenskaper Ringa ett samtal Du kan ringa ett samtal på fyra olika sätt: Slå numret manuellt I viloläget knappar du först in telefonnumret för att sedan koppla upp samtalet med Val och sedan Ring. Om en siffra blir fel kan den raderas med Radera Ring från telefonboken I viloläget trycker du på för att öppna genvägen till telefonboken. Bläddra sedan fram rätt kontakt och tryck sedan OK och sedan Ring för att koppla upp samtalet. Ring från I viloläget trycker du på. Välj sedan utgående, inkommande, eller samtalshistorik missade samtal och tryck OK. Snabbnummer Bläddra sedan fram rätt nummer och tryck sedan Ring för att koppla upp samtalet. Val och sedan För att använda snabbuppringning, tryck och håll in den knapp som motsvarar den sparade kontakten. Du kan även trycka på knappen och sedan trycka Val för att ringa upp. Svara på ett samtal Vid inkommande samtal kommer telefonen att ringa eller vibrera beroende på inställd profil. Om du har ett abonnemang med nummerpresentation visas på skärmen vilket nummer eller vem från telefonboken det är som ringer. Tryck på Svara för att svara. Alternativ under pågående samtal: Aktivera högtalaren Tryck på Högtalarknappen för att aktivera högtalartelefon. Högtalarfunktionen stängs av på samma sätt. Tysta ett samtal Tryck Val, bläddra ner till Tyst tryck OK för att stänga av ljudet. Du slår på det igen med motsvarande menyval. Alternativ när det ringer: Stäng av ringsignalen Tryck på Tyst för att tysta ner ringsignalen. Avvisa samtalet Tryck Avsluta en gång till för att avvisa samtalet. Telefonens egenskaper Avsluta ett samtal När du pratat färdigt, tryck på Avsluta för att avsluta samtalet. Du kan även avbryta uppkopplingen av ett samtal på samma sätt om du inte får svar, ångrar dig eller ser att du ringt fel nummer. Ringa utlandssamtal För att ringa utlandssamtal tryck först på [*] knappen två gånger för att få fram ett + tecken. Skriv sedan landsnummer och telefonnummer utan inledande nolla: Till exempel; Skriv 49 för Tyskland, 44 för Storbritannien, 86 för Kina. Skriv exempelvis för ett samtal till Kina. Justera samtalsvolymen Under samtal kan samtalsvolymen justeras med och till önskad nivå. Knapplås Knapplåset förhindrar att telefonens funktioner aktiveras av misstag när telefonen ligger i väskan eller fickan. Knapplåset aktiveras genom att föra nedre skjutreglaget på telefonens högra sida uppåt. För att stänga av knapplåset förs reglaget neråt. Ficklampa Ficklampan kan användas även när telefonen är avstängd. För det övre skjutreglaget på telefonens högra sida uppåt för att tända lampan. För det neråt för att släcka lampan. Telefonens funktioner i vänteläge När telefonen är i viloläge har du tillgång till följande funktioner: Telefonmeny Tryck för att öppna telefonmenyn. Tryck sedan eller för att bläddra i menyn. Telefonbok Tryck för att öppna telefonboken. Samtalshistorik Tryck för att öppna listorna med samtalshistorik. Skriv meddelande Tryck för att börja skriva ett meddelande. Nödsamtal Tryck och håll inne den röda SOS-knappen på baksidan för att aktivera larmfunktionen. Telefonen aktiverar en larmsignal och sänder SMS till de förprogrammerade numren. Telefonen ringer även upp de angivna numren i angiven ordning tills någon svarar. OBS: Du måste först redigera inställningarna i Alarmfunktionen. Se avsnittet Nödsamtal i manualen. 8 9

6 Telefonbok I viloläget tryck, eller tryck och välj Telefonbok för att visa posterna i. Lägg till ny kontakt Gör så här för att lägga till en kontakt i telefonboken. 1 När du öppnat telefonboken, tryck Val och bläddra ner till Lägg till kontakt och tryck OK. 2 Välj var du vill spara kontakten. Spara till SIM eller Spara till telefon och tryck OK. 3 Tryck Redigera för att skriva in kontaktens namn. Tryck sedan OK för att spara. 4 Bläddra ner till nummer. Tryck Redigera för att skriva in kontaktens telefonnummer. Tryck sedan OK för att spara. 5 Nya kontakten är nu sparad. Tryck Bakåt för att återgå till telefonlistan eller viloläget. Lägg in snabbnummer 1 När du öppnat telefonboken, tryck Val och bläddra ner till Avancerat och tryck OK. 2 Välj Snabbuppringning och tryck OK. 3 Välj snabbuppringningknapp 2~9, *, eller # och tryck OK. 4 Välj Ställ in/ändra och tryck OK. 5 Bläddra bland telefonbokens kontakter och tilldela knappen till önskad kontakt, tryck OK för att spara. Tryck Bakåt för att återgå till telefonlistan eller viloläget. För att använda snabbuppringning, tryck och håll in den knapp som motsvarar den sparade kontakten. Du kan även trycka på knappen och sedan trycka Val för att ringa upp. Snabbsökning När du öppnat telefonboken kan du trycka på en eller flera gånger på sifferknapp för att mata in motsvarande bokstav (A-Ö). Listan bläddrar då till den fösta posten som börjar på den valda bokstaven. Telefonbok Använd telefonboken När du öppnat telefonboken kan du bläddra i listan med och. Tryck på Val för att nå nedanstående alternativ; Ring Detaljer/Redigera Ring till vald kontakt. Visar namn och nummer till en kontakt. När kontakten visas kan du trycka Val för att välja Redigera, Skicka meddelande eller Ringa till kontakten. Radera Raderar vald kontakt. Bekräfta med Ok. Skicka meddelande Lägg till kontakt Flytta Avancerat Skriv ett nytt meddelande till kontakten. Lägg till en ny kontakt. Flyttar en kontakt från telefonminnet till SIM-kortet eller omvänt. En ikon bredvid kontaktens namn visar var den är lagrad. I denna undermeny finns följande val; Snabbuppringning: Ange vilka nummer som skall tilldelas knapparna 2~9, *, och # för snabbuppringning. Eget nummer: Ange ditt eget telefonnummer för SIM-kortet. Lagringsstatus: Visar hur mycket av minnet i telefonen och SIM-kortet som används. Kopiera: Används för att kopiera alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet eller tvärt om. Flytta kontakter: Används för att flytta alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet eller tvärt om. Radera alla poster: Används för att radera alla poster från telefonminnet eller från SIM-kortet. Kopiera till SIM / telefonbok Används för att kopiera vald kontakt från telefonminnet till SIM-kortet eller omvänt

7 Meddelanden SMS är en nättjänst som ger dig möjlighet att skriva, skicka och ta emot textmeddelanden i mobiltelefonen Skapa meddelande 1 I viloläget trycker du för att komma direkt till meddelanderedigering. Du kan också välja att trycka och bläddra till Meddelanden och därefter välja Skapa meddelande. 2 Skriv ditt meddelande. Medan du skriver visas antalet tecken du använt. Det går 160 tecken per meddelande. - Tryck på # för att byta textläge; abc, Abc, ABC, eller Om nästa bokstav ligger på samma knapp som den senaste bokstaven måste du vänta tills markören blir synlig innan du kan skriva nästa tecken. - För att infoga ett mellanslag tryck på [0] knappen. Meddelanden Inkorgen Alla SMS-meddelanden som du tagit emot sparas i Inkorgen. När ett meddelande kommer, visas en notifiering på skärmen tillsammans med en signal beroende på dina inställningar. Tryck Välj för att öppna inkorgen och tryck OK för att öppna det senaste meddelandet. När telefonen är i viloläget öppnas telefonmenyn med, bläddra sedan till Meddelanden och vidare till Inkorg. Olästa meddelanden visas i inkorgen som ett stängt kuvert och lästa meddelanden visas som ett öppnat kuvert. För att visa ett meddelande tryck och. Här kan du trycka Val för fler möjligheter.; Skriv svar Ring tillbaka Skicka vidare Radera Spara nummer OK. Bläddra för att läsa mer av meddelandet med För att skriva ett svar till avsändaren. För att ringa till avsändaren. För att skicka vidare meddelandet till någon annan. För att radera meddelandet. För att spara avsändarens nummer i telefonboken. - För att infoga en symbol eller specialtecken, tryck på [*] och bläddra till önskat tecken. Tryck sedan OK. - Tryck Radera för att radera en bokstav. Håll nere knappen för att radera hela meddelandet. - Tryck eller för att flytta markören i texten. Tryck Val för att göra nedanstående: Skicka Skickar meddelandet till angivet nummer eller till en kontakt i telefonboken. Utkorgen Meddelanden som du har skickat sparas automatisk i Utkorgen. I meddelandemenyn väljer du Utkorg för att visa listan med meddelanden. Bläddra till önskat meddelande och tryck OK för att visa det valda meddelandet. Här kan du trycka Vidare Radera Spara nummer Val för fler möjligheter; För att skicka vidare meddelandet till någon annan. För att radera meddelandet. För att spara avsändarens nummer i telefonboken. Spara bara Spara meddelandet i utkast, utan att skicka det. De meddelanden som du valt att Spara bara finns sparade under Utkast i meddelandemenyn I meddelandemenyn väljer du Utkast för att visa listan med meddelanden. Bläddra till önskat meddelande och tryck OK för att visa det valda meddelandet. Mallar Infoga text från förberedda mallar. Här kan du trycka Val för fler möjligheter; 3 Tryck Val och välj Skicka för att sända meddelandet. Vidare För att skicka vidare meddelandet till någon annan. Redigera För att redigera meddelandet för att sedan skicka eller spara på nytt. 12 Radera För att radera meddelandet. 13 Utkast

8 Meddelanden Inställningar för meddelanden I meddelandemenyn väljer du Meddelandeinställningar för att se eller ändra inställningarna. Autospara SMS Lagringsstatus Lagringsmedium Radera alla meddelanden Radera inkorgen Radera utkorgen Radera utkast Välj På för att spara automatiskt eller Av om du inte vill spara dina meddelanden automatiskt. Visar aktuell status för telefon och SIM-minnet. Väljer var du vill lagra meddelanden, i telefonen eller på SIM-kortet. Dina meddelanden kommer att sparas till du själv raderar dem. Du har dessa val för att radera meddelanden: Raderar samtliga meddelande i inkorgen. Raderar samtliga meddelande i utkorgen. Raderar samtliga utkast. Samtalshistorik Din telefon sparar uppgifter om alla inkommande, utgående och missade samtal. I viloläget trycker du för att öppna samtalshistorikmenyn. Bläddra till önskad kategori och välj med OK. Samtalshistoriken äv även åtkomlig som ett val i telefonmenyn. Utgående samtal Listan visar alla samtal du har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer och tryck på Val. Välj sedan en av följande möjligheter: Ring Detaljer/redigera Skicka meddelande Spara nummer Radera Mottagna samtal Ring till det valda numret. Visa detaljer som tid och datum för samtalet. Skicka ett meddelande till det valda numret Spara det valda numret i telefonboken. Radera numret ur samtalshistoriken. Listan visar alla nummer som har ringt till dig. Bläddra till önskat nummer och tryck på Välj sedan en av följande möjligheter: Val. Ring Detaljer/redigera Skicka meddelande Spara nummer Radera Ring till det valda numret. Visa detaljer som tid och datum för samtalet. Skicka ett meddelande till det valda numret Spara det valda numret i telefonboken. Radera numret ur samtalshistoriken

9 Samtalshistorik Listan visar alla nummer som har försök ringa till dig utan att du har svarat. Bläddra till önskat nummer och tryck på Val. Välj sedan en av följande möjligheter: Inställningar I denna meny kan du ändra inställningar i telefonen.tryck bläddra sedan till Inställningar. för att öppna telefonmenyn och Ring Detaljer/redigera Skicka meddelande Spara nummer Radera Radera samtalshistorik Ring till det valda numret. Visa detaljer som tid och datum för samtalet. Skicka ett meddelande till det valda numret Spara det valda numret i telefonboken. Radera numret ur samtalshistoriken. När du skall radera samtalshistoriken har du följande val; Missade samtal Uppringa samtal Mottagna samtal Radera alla Radera historiken för alla missade samtal Radera historiken för alla uppringda samtal. Radera historiken för alla mottagna samtal. Radera all samtalshistorik. Samtalslängd Visar samtalslängd för senaste samtalet samt total samtalslängd för inkommande respektive utgående samtal. Du kan även nollställa samtalsmätarna. Telefoninställningar I inställningsmenyn kan du bläddra till Telefoninställningar och göra följande: Tid och datum Ställ in tid och datum. 1 In the Settings home menu, select Phone settings>time and date. 2 Input the time. 3 To correct a wrong entry, press Up or Down keys to move the cursor to the number and then edit the entry. 4 Press Accept.Input the date. 5 Press Accept to confirm the setting. Språk Här byter du språk i din telefon. I denna telefon finns Engelska, Svenska, Finska, Danska och Norska tillgängligt. Schemalagd av/på Här kan du ställa in din telefon så att den automatiskt startar vid en tidpunkt och sedan automatiskt stänger av sig vid en annan tidpunkt. Exempelvis morgon respektive kväll. 1 I inställningsmenyn väljer du Telefoninställningar och sedan Schemalägg av/på. 2 Välj Automatisk start eller Automatisk avstängning 3 Välj Ställ in tid och ange önskad tidpunkt. 4 Tryck OK. 5 Bläddra ner till Aktivera eller Avaktivera för välja om det skall ske automatisk eller inte och slutför med OK. Bakgrundsbelysning Du kan välja hur länge bakgrundsbelysningen på skärmen skall vara tänd. Välj Alltid på, Alltid av, 10 sekunder, 15 sekunder, eller 30 sekunder och bekräfta valet med OK. Samtalsinställningar I inställningsmenyn kan du gå till Nätinställningar och ändra om telefonen automatisk skall välja nätoperatör eller om det skall ske manuellt. Automatiskt fungerar bäst i hemlandet medan manuell inställning kan vara bra utomlands när billigaste operatör skall väljas

10 Inställningar Ljud Under Ljud kan du ställa in telefonens typ och styrka för olika ring- och larmsignaler. Ringsignaler Ringsignal SMS signal Start/avstängningsignal Välj vilken av ringsignalerna du vill använda för inkommande samtal. När du bläddrar i listan spelas signalerna upp. Välj den önskade med OK. Välj vilken av ringsignalerna du vill använda för inkommande SMS. När du bläddrar i listan spelas signalerna upp. Välj den önskade med OK. Välj här om du vill att telefonen spelar upp sitt start och avstängningsljud Välj På eller Av genom att bläddra och avsluta med OK. Inställningar Tid-uppläsning Du kan här välja om du vill att telefonen berättar vad klockan är varje hel eller halvtimma; På/Av Stänger av eller aktiverar funktionen. Välj med OK. Hel/halvtimma Välj här om du vill aktivera för hela eller halva timmar. Välj med OK. Ställ in tid Här kan du välja mellan vilka tider på dagen som funktionen skall vara aktiv. Exempelvis start 08:00 (övre värdet) och slut vid 21:00 (undre värdet) Nummeruppläsning Du kan här välja om du vill att siffrorna skall läsas upp när du trycker på knapparna. Välj Aktivera eller Avaktivera och avsluta med OK. Obs: När telefonen är inställd på Tyst är även denna funktion tyst. Nummeruppläsning sker på engelska. Väckarklocka Knappljud Signaltyp Volym Volym Välj vilken av ringsignalerna du vill använda som väckningssignal. När du bläddrar i listan spelas signalerna upp. Välj den önskade med OK. Välj här om du vill höra ett ljud när knapparna tycks ner. Välj På eller Av genom att bläddra och avsluta med OK. Välj här om du vill ha ringsingal och/eller vibrationssignal. Välj Endast ringsignal, Vibrera, Vibrera och ring eller Tyst och avsluta med OK. Välj här hur starkt du vill att ringsignalen skall låta. Justera styrkan med och. Avsluta med Bakåt. Fabriksåterställning Här kan du återställa alla inställningar telefonen till. Lösenordet är Knappvolym Välj här hur starkt du vill att knappljudet skall låta. Justera styrkan med och. Avsluta med Bakåt. SIM lås Här kan du ändra om SIM-kortet skall vara låst så att PIN-koden måste anges eller inte när du startar telefonen För att ändra inställningar för SIM-lås måste du ange PIN-koden och trycka OK. Är kortet låst blir det upplåst och tvärt om

11 Att göra lista Du kan här lägga in påminnelser för aktiviteter som skall göras en gång eller upprepas regelbundet. Du kommer även åt funktionen direkt genom att trycka på kalenderknappen längs nere till höger på telefonen. Lägg till en påminnelse 1 I påminnelselistan väljer du en av de tre platserna och avslutar med OK. 2 Välj bland följande alternativ; På/Av Beskrivning Tid Alarmtyp För att Aktivera eller Avaktivera påminnelsen. För att lägga in en kort beskrivning av vad som skall göras vid tidpunkten. Max längd är 22 tecken. Ange en eller flera tider när påminnelsen skall göras. Exempelvis 08:00, 12:00 och 20:00 för en påminnelse vid tre tidpunkter samma dag. Nödsamtal Viktigt: För att kunna använda nödfunktionen måste du först lägga in Larmnummer under menyn Nödsamtal. Upp till 5 nummer kan lagras. Larmfunktionen aktiveras genom att hålla inne larmknappen på telefonens baksida. Telefonen sänder då ut ett lokalt larm och visar en informationstext på skärmen. Samtidigt skickas det förberedda SMS-meddelandet till larmmottagarna. Telefonen ringer sedan upp de angivna larmmottagarna i angiven ordning tills någon svarar. Observera att mottagarna INTE får ha vidarekoppling till röstbrevlådor, eftersom detta av telefonen uppfattas som ett svar. Under menyn Nödsamtal finns följande val; Larmnummer Larm-SMS Lagrar upp till 5 telefonnummer att ringa till vid nödsituation. Numret med plats 1 rings först. Skriv in ett nummer eller tryck Sök för att välja en kontakt ur telefonboken. Spara med OK. Upprepa därefter för fler nummer. Här skriver du in det meddelande som skall skickas till larmmottagarna. Engångsalarm Välj här för att påminnelsen bara skall göras nästa gång som tidpunkten passeras. Information Här skriver du in den information som visas på telefonens skärm när du aktiverat larm funktionen.; Vecko-alarm 3 Avsluta med OK. Välj här under vilka veckodagar påminnelsen skall göras. Påminnelsen kommer att göras varje gång ett angivet klockslag inträffar för markerad veckodag. Tryck [#] för att markera aktuella dagar. Name Skriv in dit namn här. Spara med OK. Blodgrupp Välj in din blodgrupp Spara med OK. Sjukdomar Skriv här om du har någon sjukdom som är viktig att känna till. Spara med OK. Anhörig- Lägg in namn på anhörig som bör kontaktas av den namn som läser meddelandet. Spara med OK. Anhörig Lägg in telefonnumret till den anhörige. Skriv in ett nummer nummer eller tryck Sök för att välja en kontakt ur telefonboken. Spara med OK

12 Organisatör Alarm Här kan du lägga in tre alarm som gäller en gång eller upprepar valda veckodagar. 1 Bläddra till valt alarm 1, 2 eller 3 och välj På för att aktivera det och spara med OK. 2 Ange tid spara med OK 3 Välj alarmtyp. Engångsalarm Vecko-alarm 4 Avsluta med OK Kalkylator Med kalkylatorn kan du utföra enklare beräkningar. 1 I viloläget trycker du på Kalkylatorknappen 2 Skriv in siffrorna för första talet. 3 Tryck eller för att välja räknesätt + - x /. Välj här för att alarmet bara skall ringa nästa gång som tidpunkten passeras. Välj här under vilka veckodagar alarmet skall ringa. Alarmet kommer att ringa varje gång ett angivet klockslag inträffar för markerad veckodag. Tryck [#] för att markera aktuella dagar. 4 Använd # för minustecken före talet och * som kommatecken. 5 Skriv in siffrorna för andra talet. 6 Tryck eller för att välja ett nytt räknesätt eller välj = för att se resultatet. FM radio Din telefon har en inbyggd FM-radio som startas genom att skjuta upp det nedre skjutreglaget på vänster sida. Du stänger av den genom att skjuta reglaget neråt. Manuell kanalsökning Bläddra med eller till önskad frekvens. Ändra volymen Tryck Volym och justera ljudstyrkan med eller till önskad nivå och avsluta med OK. Spara en frekvens För att spara den nuvarande frekvensen tryck med Val och bläddra ner till Ny. Du kan nu om du vill ändra till annan frekvens eller direkt spara med OK. Manuellt sparad frekvens hamnar alltid som nummer 1 i listan. Sök frekvenser automatiskt För att automatiskt söka och lagra frekvenser tryck Val och välj Auto-sök och tryck på OK. Telefonen kommer då automatiskt att söka genom frekvensbandet och lagra de starka stationerna. Notera att denna sökning kan ta en stund. Frekvenslista För att visa frekvenslistan trycker du med Val och bläddrar ner till Lista och avsluta med OK. Listan har 9 positioner där de automatsökta frekvenserna sparas. Genom att bläddra i listan och trycka på Val kan du välja att lyssna på frekvensen, redigera frekvensen eller att radera den. Vill du skapa en lista med dina favoritkaneler är det enkelt att göra via denna lista och för varje plats i listan välja Redigera. Kalender Kalendern kan användas för att se vilken veckodag det är ett visst datum. Bläddra med eller till önskat datum eller tryck Sök och skriv in datumet och avsluta med OK

13 Telefonens menyträd Telefonbok Kontaktlista Valmeny 1 Ring 2 Detaljer/Redigera 3 Radera 4 Skicka meddelande till 5 Lägg till kontakt 6 Flytta 7 Avancerat 1 Snabbuppringning 2 Eget nummer 3 Lagringsstatus 4 Kopiera 5 Flytta kontakter 6 Radera alla poster 8 Kopiera till telefon/sim-kort Meddelanden 1 Skapa meddelande 2 Inkorg 3 Utkorg 4 Utkast 5 Meddelandeinställningar 1 Autospara SMS 2 Lagringsstatus 3 Lagringsmedium 6 Radera alla meddelanden Samtalshistorik 1 Utgående samtal 2 Inkommande samtal 3 Missade samtal 4 Radera samtalshistorik 5 Samtalslängd Inställningar 1 Telefoninställningar 1 Tid och datum 2 Språk 3 Schemalägg av/på 4 Bakgrundsljus 2 Samtalsinställningar 1 Nätinställningar Manuellt val Automatiskt val 3 Ljud 1 Ringsignaler 1 Ringsignal 2 SMS-signal 3 Start/avstängning-signal 4 Väckarklocka 5 Knappljud 2 Signaltyp Endast ringsignal Vibrera Vibrera och ring Tyst 3 Volym Volym Knappvolym 4 SIM-lås 5 Tiduppläsning 1 På/av 2 Hel/halvtimma 3 Ställ in tid 6 Nummeruppläsning 7 Fabriksåterställning Påminnelser Nödsamtal 1 Larmnummer 2 Larm-SMS 3 Information Organisatör 1 Alarm 2 Kalkylator 3 Kalender Skötsel av batteriet När telefonen automatiskt stängs av eller indikerar att den behöver laddas bör du snarast ansluta den till laddaren De första gångerna du laddar telefonen, var noga med att batteriet blir fullt laddat innan du använder den igen. Låt inte telefonen vara ansluten till laddaren under långa perioder eftersom överladdning kan skada batteriet. Utsätt inte telefonen för extrema temperaturer. Batteriet bör inte utsättas för temperaturer över +40 C. Använd inte ett skadat batteri Låt inte telefonen ligga framme i direkt solljus eftersom höga temperaturer kan förkorta telefonens livslängd. Lämna batteriet till batteriåtervinning när det är förbrukat

14 SE:

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Doro 6031 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 20 21 22 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Doro PhoneEasy 631. Svenska

Doro PhoneEasy 631. Svenska Doro PhoneEasy 631 Svenska 1 14 20 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 15 16 17 19 18 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Doro PhoneEasy 608. Svenska

Doro PhoneEasy 608. Svenska Doro PhoneEasy 608 Svenska 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Svenska 1. Hörsnäcka 2. Mikrofon 3. Pilknappar 4. Funktionsknapp vänster 5. Samtalsknapp 6. Snabbvalsknappar 7. Röstbrevlåda

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Doro PhoneEasy 609. Svenska

Doro PhoneEasy 609. Svenska Doro PhoneEasy 609 Svenska 1 16 2 4 3 5 6 7 8 1 2 ABC 3 4 5 6 7 8 9 * GHI JKL 0 # DEF MNO PQRS TUV WXYZ + 15 14 13 12 11 10 9 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Doro Secure 680. Svenska

Doro Secure 680. Svenska Doro Secure 680 Svenska A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Hörlur 2. Vänster valknapp 3. Uppringningsknapp 4. Mikrofon 5. Snabbval (Telecarefunktioner) 6. Röstbrevlåda 7.

Läs mer

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3

Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9354347 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Doro Liberto 650. Svenska

Doro Liberto 650. Svenska Doro Liberto 650 Svenska 1 2 12 16 17 3 4 5 6 7 11 10 9 8 13 14 15 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2

Användarhandbok. 9355209 Utgåva 2 Användarhandbok 9355209 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia 2652. 9243410 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia 2652 9243410 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-53 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är opertörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

SafeLine GL5 Installationsmanual

SafeLine GL5 Installationsmanual SafeLine GL5 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. 08.2012 SafeLine GL5 Installationsmanual Tekniska data Kommunikation: Antennkontakt:

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Larma 10

Bruksanvisning. Talande fickuret Larma 10 Bruksanvisning Talande fickuret Larma 10 Larma är ett talande fickur som läser upp tiden i klartext (analogt). Den säger t ex Klockan är halv 8 eller Klockan är fem minuter över halv 8. Du kan lyssna på

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning SL470

Bruksanvisning SL470 Bruksanvisning SV SL470 Allmän information Vi gratulerar till ditt köp av Bea-fon SL470! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon fungerar. Vi är inte

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1

GSM Axess 2 Snabbstart ESIM 110. a x e m a Sida 1 ESIM 110 a x e m a Sida 1 Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Programmeringsguide Picolo Porttelefon

Programmeringsguide Picolo Porttelefon Programmeringsguide Picolo Porttelefon Svara när det ringer på dörren: Detta är en kompletterande förenklad manual för programmering av Picolo. För installation hänvisas till ursprunglig manual, fn på

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1

Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353588 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Doro PhoneEasy 632. Svenska

Doro PhoneEasy 632. Svenska Doro PhoneEasy 632 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1

Utökad användarhandbok. 9237987 Utgåva 1 Utökad användarhandbok 9237987 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-19 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan radio- och mediekällor, till exempel FM-radio och USB? A: Om du vill växla mellan olika ljudkällor kan du antingen välja respektive källa på startsidan, trycka

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Lynx Trigger användarmanual. Version 1.0

Lynx Trigger användarmanual. Version 1.0 Lynx Trigger användarmanual Version 1.0 Inledning Mobilapplikationen Lynx Trigger ger dig ett enkelt sätt att påkalla uppmärksamhet till en Lynx alert mobilapplikation. En enkel knapptryckning på sin mobiltelefon

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer