Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden"

Transkript

1 Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom att trycka på knapparna 2 och 3. Klockan börjar gå 7 sekunder efter det att du har släppt alla knappar. Symbolen S1 tänds. Den anger att klockan har ställts i manuellt (normalt) läge. Du kan när som helst korrigera den aktuella tiden (utom när S2 lyser). Tryck på knapp 1 och ändra sedan inställning med knapparna 2 och 3. När du har tryckt in knapp 2 eller 3 måste du vänta i 7 sekunder så att klockan kan göra den nya inställningen. Obs! Om du håller knapp 2 eller 3 intryckt bläddras tiden fram snabbare i displayen. Inställning av vinter-/sommartid Håll knapp 1 intryckt i cirka 4 sekunder. Displayen som visar timmar börjar då blinka. Tryck in knapp 2 eller 3 och gör ändringarna. Endast timmarna kan ändras. Inställningen för minuter och dolda sekunder påverkas inte! Efter 7 sekunder slutar displayen blinka och den korrekta, aktuella tiden visas. Ställa in tillagningstiden Tryck på knapp 3. Då visas 0 00 i displayen och symbolen S1 tänds, om den inte har stängts av tidigare. Symbolen anger att klockan har ställts in så att ugnen ska användas med en gång. Tryck på knapp 3 en gång till. Då visas 0 10 i displayen och symbolen S2 visas. Denna symbol visar ugnens tillagningstid. Tryck in knapp 3 och välj hur länge du vill att ugnen ska vara igång. Inställningen görs i steg om 10 sekunder. Längsta möjliga tid som kan ställas in är 10 timmar. Om du håller knapp 3 intryckt ändras minuterna på displayens vänstra sida, upp till (det innebär 99 minuter och 50 sekunder). Om du fortsätter att hålla knappen intryckt växlar siffrorna i displayen till 1 40, vilket innebär att formatet har ändrats till 1 timma och 40 minuter. Alltså: när du ställer in en period som är kortare än 1 timma och 40 minuter, anges minuter på displayens vänstra sida och sekunder på den högra. Om den valda perioden är längre visas timmar i displayens vänstra sida och minuter i den högra. När du har ställt in tillagningstiden startar nedräkningen efter 7 sekunder. Om den valda tiden är kortare än eller lika med 99 minuter och 50 sekunder blir nedräkningsintervallet 1 sekund, och om den valda perioden är längre än 99 minuter och 50 sekunder räknas tiden ned i steg om 1 minut. Om du under nedräkningsperioden vill återställa till noll, håller du in knapp 2 tills displayen visar 0 00 och symbolen S1 slocknar. När du sedan trycker på en knapp igen, ställs klockan på normalt (manuellt) driftsläge, och symbolen S1 lyser igen. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. Signalen stängs automatiskt av efter 7 minuter. Du kan själv stänga av den innan dess genom att trycka på någon knapp. När ljudsignalen utlöses visas aktuell tid i displayen och symbolerna S1 och S2 släcks. Nu stängs ugnen av. Om du stänger av ljudsignalen med någon knapp tänds symbolen S1 igen. När alla funktioner är avstängda (symbol S2 är släckt) kan du välja 3 olika volyminställningar för ljudsignalen. Tryck in knapp 2 och håll den intryckt. Då hörs den första volymnivån. Släpp knappen och tryck in den igen när du vill höra nästa volymnivå, osv. Den nivå som har valts senast lagras som standardnivå. Använda klockan tillsammans med ugnen Elektronisk timer 5 tills korrekt tid visas. Klockan börjar gå 7 sekunder efter det att du har släppt alla knappar. Symbolen S1 tänds. Den anger att klockan har ställts i manuellt (normalt) läge. Obs! Om du håller knapp 4 eller 5 intryckt bläddras tiden fram snabbare i displayen. Ställa in normalläge (manuellt) 1 signalur (äggur) 2 tillagningstid 3 färdigtid 4 minus (-) 5 plus (+) Obs! Inställning av tid för bakning och sluttid för bakning är inte tillgängligt i enhetstyper märkta P5,P4 (gasugn), När apparaten har anslutits till elnätet blinkar siffrorna 0 00 och symbolen S3 visas i displayen. Du ställer in aktuell tid genom att trycka på knapparna 2 och 3 samtidigt och sedan på 4 och Tryck på knapparna 2 och 3 på samma gång. Då avbryts alla aktuella program (symbolen S3 slocknar om den var tänd). Symbol S1 tänds (om den inte redan var tänd), vilket innebär att klockan är i Ställa in normalläge (manuellt) Tryck på knapparna 2 och 3 på samma gång. Då avbryts alla aktuella program (symbolen S3 slocknar om den var tänd). Symbol S1 tänds (om den inte redan var tänd), vilket innebär att klockan är i Halvautomatisk användning med inställd tillagningstid 10 Bruksanvisning

2 Tryck på knapp 2. Då visas 0 00 i displayen och symbol S1 tänds. Ställ in önskad tid med knapparna 4 och 5. Symbolen S3 tänds. Tillagningstiden kan ställas in i steg om 1 minut. Längsta möjliga tid som kan ställas in är 10 timmar. När du har ställt in tillagningstiden startar nedräkningen efter 7 sekunder. I displayen visas aktuell tid. Du kan kontrollera hur lång tid som återstår genom att trycka på knapp 2 och du kan korrigera tiden med knapp 4 eller 5. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. 3. Symbolen S1 slocknar och symbolen S3 blinkar. Nu stängs ugnen av. Om du trycker in knapparna 2 och 3 samtidigt slocknar symbolen S3. Symbol S1 tänds igen och klockan ställs åter i Halvautomatiskt läge med angiven färdigtid Tryck in knapp 3 och håll den intryckt. I displayen visas aktuell tid. Ställ in önskad färdigtid genom att trycka på knapparna 4 och 5 (färdigtiden måste förstås infalla senare än aktuell tid). Symbolen S3 tänds. När den önskade färdigtiden infaller hörs en ljudsignal. 3. Symbolen S1 slocknar och symbolen S3 blinkar. Nu stängs ugnen av. Tryck på knapparna 2 och 3 på samma gång. Symbolen S3 slocknar. Symbol S1 tänds igen och klockan ställs åter i Automatiskt läge med förinställd tillagningstid och färdigtid Tryck på knapp 2. Ställ in färdigtiden genom att trycka på knapparna 4 och 5. Tryck sedan på knapp 3. Då visas tidigaste möjliga färdigtid i displayen. Ställ in önskad färdigtid genom att trycka på knapparna 4 och 5. Symbolen S1 slocknar om färdigtiden är senare än aktuell tid + tillagningstid. Ugnen kopplas automatiskt på enligt den förinställda tillagningstiden. Exempel Aktuell tid = 12:00, tillagningstiden har ställts in till 1:30 och färdigtiden till 14:00. Det innebär att ugnen kopplas på kl. 12:30. Fel vid tidsinställningen Om den valda färdigtiden infaller före aktuell tid + tillagningstid, anges detta med en ljudsignal och symbol S3 blinkar. De inställda tiderna måste då korrigeras. Bästa sättet att göra detta på är att trycka på knapparna 2 och 3 samtidigt och ställa klockan i normalläge och därefter upprepa hela inställningsproceduren. Signalur När du vill aktivera timern trycker du på knapp 1. Denna timer fungerar bara som ett signalur (äggur) och ugnen stängs således inte av. Ställ in önskad tid med knapparna 4 och 5. Symbolen S2 tänds. När inställningen är klar startar nedräkningen efter 7 sekunder. I displayen visas aktuell tid. Du kan kontrollera hur lång tid som återstår genom att trycka på knapp 1. Du kan korrigera tiden med knapp 3 eller 4. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. Signalen stängs automatiskt av efter 7 minuter. Du kan själv stänga av den innan dess genom att trycka på knapp 1, 2 eller 3. Symbolen S2 slocknar. När alla funktioner är avstängda (endast aktuell tid visas) kan du välja bland 3 olika volyminställningar för ljudsignalen. Tryck in knapp 4 och håll den intryckt. Då hörs den första volymnivån. Släpp knappen och tryck in den igen när du vill höra nästa volymnivå, osv. Den nivå som har valts senast lagras som standardnivå. Ta bort alla inställningar för timern Alla inställningar utom signaluret kan när som helst raderas genom att knapparna 2 och 3 trycks in samtidigt. Förinställda program avbryts automatiskt och klockan återgår till Använda klockan tillsammans med ugnen Elektronisk timer med stektermometer Ställa in normalläge (manuellt) Tryck på knapparna 2 och 3 på samma gång. Då avbryts alla aktuella program (symbolen S3 slocknar om den var tänd). Symbol S1 tänds (om den inte redan var tänd), vilket innebär att klockan är i Halvautomatiskt läge med inställd tillagningstid 1 signalur (äggur) 2 tillagningstid 3 färdigtid 4 minus (-) 5 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet blinkar siffrorna 0 00 och symbolen S3 visas i displayen. Du ställer in aktuell tid genom att trycka på knapparna 2 och 3 samtidigt och sedan trycka på 4 och 5 tills korrekt tid visas. Klockan börjar gå 7 sekunder efter det att du har släppt alla knappar. Symbolen S1 tänds. Den anger att klockan har ställts i manuellt (normalt) läge. Obs! Om du håller knapp 4 eller 5 intryckt bläddras tiden fram snabbare i displayen. Tryck på knapp 2. Då visas 0 00 i displayen och symbol S1 tänds. Ställ in önskad tid med knapparna 4 och 5. Symbolen S3 tänds. Tillagningstiden kan ställas in i steg om 1 minut. Längsta möjliga tid som kan ställas in är 10 timmar. När du har ställt in tillagningstiden startar nedräkningen efter 7 sekunder. I displayen visas aktuell tid. Du kan kontrollera hur lång tid som återstår genom att trycka på knapp 2 och du kan korrigera tiden med knapp 4 eller 5. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. 3. Symbolen S1 slocknar och symbolen S3 blinkar. Nu stängs ugnen av. Om du trycker in knapparna 2 och 3 på samma gång slocknar symbolen S3. Symbol S1 tänds igen och klockan ställs åter i Bruksanvisning 11

3 Halvautomatiskt läge med angiven färdigtid Tryck in knapp 3 och håll den intryckt. I displayen visas aktuell tid. Ställ in önskad färdigtid genom att trycka på knapparna 4 och 5 (färdigtiden måste förstås infalla senare än aktuell tid). Symbolen S3 tänds. När den önskade färdigtiden uppnås hörs en ljudsignal. 3. Symbolen S1 slocknar och symbolen S3 blinkar. Nu stängs ugnen av. Tryck på knapparna 2 och 3 på samma gång. Symbolen S3 slocknar. Symbol S1 tänds igen och klockan ställs åter i Automatiskt läge med förinställd tillagningstid och färdigtid Tryck på knapp 2. Ställ in färdigtiden genom att trycka på knapparna 4 och 5. Tryck sedan på knapp 3. Då visas tidigaste möjliga färdigtid i displayen. Ställ in önskad färdigtid genom att trycka på knapparna 4 och 5. Symbolen S1 slocknar om färdigtiden är senare än aktuell tid + tillagningstid. Ugnen kopplas automatiskt på enligt den förinställda tillagningstiden. Exempel Aktuell tid = 12:00, tillagningstiden har ställts in till 1:30 och färdigtiden till 14:00. Det innebär att ugnen kopplas på kl. 12:30. Fel vid tidsinställningen Om den valda färdigtiden infaller före aktuell tid + tillagningstid, anges detta med en ljudsignal och symbol S3 blinkar. De inställda tiderna måste då korrigeras. Bästa sättet att göra detta på är att trycka på knapparna 2 och 3 samtidigt och ställa klockan i normalläge och därefter upprepa hela inställningsproceduren. Signalur När du vill aktivera timern trycker du på knapp 1. Denna timer fungerar bara som ett signalur (äggur) och ugnen stängs således inte av. Ställ in önskad tid med knapparna 4 och 5. Symbolen S2 tänds. När du är klar med inställningen av tiden startar nedräkningen efter 7 sekunder. I displayen visas aktuell tid. Du kan kontrollera hur lång tid som återstår genom att trycka på knapp 1. Du kan korrigera tiden med knapp 4 eller 5. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. 3. Symbolen S2 slocknar. Programmerad stekning med termometer Med det här alternativet kan du ställa in den innertemperatur som du vill att köttet ska ha. Möjligt temperaturintervall är mellan 30 och 99 C. Temperaturen inne i köttet mäts med en termometer. Ansluta stektermometern Anslut stektermometerns kontakt till vägguttaget och stick därefter in termometern i köttet. Uttaget sitter längst upp i vänster hörn i ugnen. Innan du kopplar in termometern ska du ta bort metallocket från uttaget. Sätt tillbaka det efter avslutad stekning. VARNING! Kontrollera att termometern inte vidrör värmeelementen under stekningen! Det här tillagningssättet passar bra för större stekar, helst utan ben. Ben gör det svårt att mäta temperaturen exakt och avläsningen blir ofta fel. Kanin och kyckling lämpar sig inte för stekning med termometer. Rekommenderad innertemperatur för olika typer av kött Fläskstek: 85 C Nötstek: 80 C Kalvstek: 75 C Oxfilé: C Gör så här Anslut termometern och stick i den i köttet. Till vänster i displayen visas den aktuella temperaturen och till höger visas den förinställda, önskade temperaturen, till exempel 80 C. Du kan ändra temperaturen genom att trycka på knapparna 3 och 4. Om den önskade temperaturen är inställd på 75 C, och den aktuella temperaturen är 30 C, visas i displayen. Slå på ugnen. Ställ in ugnsläge och temperatur med hjälp av knapparna. Ugnen kopplas omedelbart på (stekningen börjar) och den stigande temperaturen mäts med termometern. När köttets innertemperatur har uppnått den förinställda temperaturen, stängs ugnen av och en ljudsignal hörs. Du stänger av signalen med någon av knapparna. Stäng nu av ugnen, annars kommer den att kopplas på automatiskt igen efter en viss tid (när köttets temperatur sjunker under den förinställda, önskade temperaturen), eftersom det är så systemet underhåller önskad temperatur. Dra ur termometern från köttet och från uttaget. I displayen visas nu aktuell tid. Använda termometern tillsammans med timern (rekommenderas endast för erfarna användare) Termometern kan också användas tillsammans med förinställd tillagningstid, förinställd färdigtid eller i automatiskt läge, vilka har beskrivits i föregående avsnitt. Användaren bör dock tänka på följande: När förinställd tillagningstid används stängs ugnen av när denna förinställda tid har gått, även om köttets faktiska innertemperatur inte har nått upp till den önskade. Den förinställda tillagningstiden bör därför vara något längre än den tid det beräknas ta att uppnå önskad innertemperatur. Detta gäller också vid förinställning av färdigtid och automatiskt läge. Dessa kombinationer rekommenderas om användaren har erfarenhet av vilka tillagningstider som krävs för olika typer och en viss mängd av livsmedel, vid en viss förinställd temperatur. Det är alltid bäst att ställa in tillagningstiden lite längre än den faktiska tid som behövs och använda den automatiska tillagningsfunktionen. Obs! När termometern används visas alltid den aktuella och den önskade temperaturen i displayen. Om tillagningstiden ställs in återgår displayen efter 7 sekunder till att visa temperaturen. VARNING! Använd endast den termometer som är avsedd för den här speciella typen av ugn. När alla funktioner är avstängda (endast aktuell tid visas) kan du välja mellan 3 olika volyminställningar för ljudsignalen. Tryck in knapp 2 och håll den intryckt. Då hörs den första volymnivån. Släpp knappen och tryck in den igen när du vill höra nästa volymnivå, osv. Den nivå som har valts senast lagras som standardnivå. Ta bort alla inställningar för timern Alla inställningar utom signaluret kan när som helst raderas genom att knapparna 2 och 3 trycks in samtidigt. Förinställda program avbryts automatiskt och klockan återgår till 12 Bruksanvisning

4 Använda klockan tillsammans med ugnen Elektronisk timer 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) och plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet blinkar siffrorna 0 00 i displayen. Du ställer in aktuell tid genom att vrida knapp 1 åt vänster eller höger och sedan släppa den (symbolen S1 tänds och anger att klockan har ställts i manuellt (normalt) läge). Vrid sedan knapp 2 åt "+" eller "-". Du kan när som helst korrigera den aktuella tiden (utom när S2 lyser) genom att vrida knapp 1 åt vänster eller åt höger och sedan släppa den. Ställ in den nya tiden genom att vrida knapp 2 åt "+" eller "-". När du har ställt in tiden måste du vänta i 7 sekunder så att den nya tiden ställs in. Obs! Om du håller kvar knapp 2 mot + eller mot -, bläddras tiden fram snabbare i displayen. Inställning av vinter-/sommartid När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. Signalen stängs automatiskt av efter 7 minuter. Du kan själv stänga av den innan dess genom att vrida på någon knapp. När ljudsignalen utlöses visas aktuell tid i displayen och symbolerna S1 och S2 släcks. Nu stängs ugnen av. Om du stänger av ljudsignalen med någon knapp tänds symbolen S1 igen. När alla funktioner är avstängda (symbol S2 är släckt) kan du välja 3 bland olika volyminställningar för ljudsignalen. Vrid knapp 2 mot "-" och håll den intryckt. Då hörs den första volymnivån. Släpp knappen och vrid den åt samma håll igen. Då hörs nästa volymnivå, osv. Den nivå som har valts senast lagras som standardnivå. Använda klockan tillsammans med ugnen Vrid knapp 1 åt vänster eller höger och håll den kvar i cirka 4 sekunder. Displayen som visar timmar börjar då blinka. Vrid knapp 2 mot "+" eller "-" och ändra tiden. Endast timmarna kan ändras. Inställningen för minuter och dolda sekunder påverkas inte! Efter 7 sekunder slutar displayen blinka och den korrekta, aktuella tiden visas. Ställa in tillagningstid Vrid knapp 2 mot "+" eller "-" och släpp sedan tillbaka den till neutralläge. Då visas 0 00 i displayen och symbolen S1 tänds, om den inte har stängts av tidigare. Vrid knapp 2 mot "+" igen och håll kvar den där. Då visas 0 10 i displayen, och symbol S2 tänds för färdigtiden. Håll kvar knapp 2 i detta läge och välj önskad tillagningstid. Inställningen görs i steg om 10 sekunder. På vänster sida i displayen ändras tiden i steg om 10 sekunder tills värdet har uppnåtts (vilket betyder 99 minuter och 50 sekunder). Längsta möjliga tid som kan ställas in är 10 timmar. Om du håller kvar knapp 2 i det läget, växlar siffrorna i displayen till 1 40, vilket innebär att formatet har ändrats till 1 timma och 40 minuter. Alltså: när du ställer in en period som är kortare än 1 timma och 40 minuter, anges minuter på displayens vänstra sida och sekunder på den högra. Om den valda perioden är längre visas timmar på displayens vänstra sida och minuter på den högra. När du är klar med inställningen av tillagningstiden startar nedräkningen efter 7 sekunder. Om den valda tiden är kortare än eller lika med 99 minuter och 50 sekunder blir nedräkningsintervallet 1 sekund, och om den valda perioden är längre än 99 minuter och 50 sekunder räknas tiden ned i steg om 1 minut. Om du under nedräkningsperioden vill återställa till noll, håller du kvar knapp 2 mot "-" tills displayen visar 0 00 och symbolen S1 och S2 slocknar. Om du vrider knapp 2 mot "-" igen och sedan släpper den, ställs klockan i Bruksanvisning 13

5 Elektronisk timer med stektermometer den innan dess genom att vrida knapp 1 till något läge. Symbol S1 slocknar och symbol S3 blinkar. Nu stängs ugnen av. När du har tryckt på knappen 1 och vridit den till läge "manuell", slocknar symbolen S3 och symbolen S1 tänds igen. Klockan är nu inställd på manuell drift. 1 funktionsknapp 2 minus (-) och plus (+) Beskrivning av symboler: läge manuell läge timer läge tillagningstid läge färdigtid läge stektermometer Inställningslägen för knapp 1 Välj mellan de olika inställningslägena för knapp 1 genom att vrida denna till önskat läge och därefter trycka in den mot apparaten. På så sätt aktiveras den valda funktionen. Displayen återgår därefter till att visa aktuell tid (utom när stektermometern används, då istället såväl den aktuella som den valda mattemperaturen visas konstant). Avbryt vald funktion genom att trycka på knapp 1 igen. När apparaten har anslutits till elnätet blinkar siffrorna 0 00 och symbolen S3 i displayen. Tryck på knapp 1 och vrid den till läge "manuell" och ställ in aktuell tid genom att vrida knapp 2 mot "+" eller "-". Klockan börjar gå 7 sekunder efter det att du har släppt knapparna. Symbolen S1 tänds. Den anger att klockan har ställts i manuellt (normalt) läge. Obs! Om du håller kvar knapp 2 mot "+" eller "-" bläddras tiden fram snabbare i displayen. Varning: Om du inte ställer in aktuell tid inom 7 sekunder efter att apparaten har anslutits till elnätet, börjar klockan gå automatiskt. Genom att vrida knapp 2 mot + slutar aktuell tid att blinka. Symbolen S3 fortsätter dock att blinka. Du kan nu ställa in aktuell tid genom att göra på följande sätt: Vrid knappen 1 först till läge aktuell tid och därefter tillbaka till manuell. Ställ in aktuell tid med hjälp av knapp 2 (symbolen S3 lyser inte, symbolen S1 lyser). Gör på samma sätt efter ett strömavbrott eller om du behöver ställa in rätt tid! Ställa in normalläge (manuellt) Tryck på knapp 1 och vrid den mot läge "manuell". Då avbryts alla aktuella program (symbolen S3 slocknar om den var tänd). Symbol S1 tänds (om den inte redan var tänd), vilket innebär att klockan är i Halvautomatiskt läge med inställd tillagningstid Tryck på knapp 1 och vrid den mot läge "tillagningstid". I displayen visas 0 00 och symbolen S1 börjar blinka. Ställ in önskad tillagningstid genom att vrida knapp 2 mot "+" eller "-". Symbolen S3 tänds. Tillagningstiden kan ställas in i steg om 1 minut. Längsta möjliga tid som kan ställas in är 10 timmar. När du är klar med inställningen av tillagningstiden startar nedräkningen efter 7 sekunder och displayen återgår till att visa aktuell tid. Genom att trycka på knappen 1 när den står i läge tillagningstid, kan du korrigera eller ställa in återstående tid med hjälp av knappen 2.Om du håller kvar knapp 1 i läge "manuell" visas nedräkningstiden i displayen. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. Signalen stängs automatiskt av efter 7 minuter. Du kan själv stänga av Halvautomatiskt läge med angiven färdigtid Tryck på knapp 1 och vrid den till läge "färdigtid". I displayen visas aktuell tid. Ställ in önskad färdigtid genom att vrida knapp 2 mot + eller - (färdigtiden måste förstås infalla senare än aktuell tid). Symbolen S3 tänds. När du har gjort inställningen återgår displayen till aktuell tid efter 7 sekunder. När den inställda färdigtiden nås, hörs en ljussignal. Signalen stängs av automatiskt av efter 7 minuter. Du kan själv stänga av den innan dess genom att vrida knapp 1 i någon riktning. Symbol S1 slocknar och symbol S3 blinkar. Nu stängs ugnen av. När du har tryckt på knappen 1 och vridit tillbaka den till läge "manuell", slocknar symbolen S3, medan symbolen S1 tänds igen. Klockan är nu inställd på manuell drift. Automatiskt läge med förinställd tillagningstid och färdigtid Tryck på knapp 1 och vrid den till "tillagningstid". Ställ sedan in tillagningstiden genom att vrida knapp 2 mot "+" eller "-". Tryck därefter på knapp 1 och vrid den till läge "färdigtid". Då visas tidigaste möjliga färdigtid i displayen. Ställ in önskad färdigtid genom att vrida knapp 1 mot "+" eller "-". Om sluttiden infaller senare än aktuell tid + tillagningstiden, slocknar symbolen S1. Ugnen kopplas automatiskt på enligt den förinställda tillagningstiden. Exempel Aktuell tid = 12:00, tillagningstiden har ställts in till 1:30 och färdigtiden till 14:00. Det innebär att ugnen kopplas på kl. 12:30. Fel vid tidsinställningen Om den valda färdigtiden infaller före aktuell tid + tillagningstid, anges detta med en ljudsignal och symbol S3 blinkar. De inställda tiderna måste korrigeras och ställas in på nytt (detta gör du lämpligen genom att först trycka på knapp 1 och sedan vrida den till läge "manuell" och sedan upprepa hela proceduren). Signalur När du vill aktivera timern trycker du på knapp 1 och vrider den till läge timer. Timern fungerar endast som äggur och den stänger inte av ugnen. Ställ in önskad tid genom att vrida knapp 2 mot "+" eller "-". Symbol S2 tänds. När inställningen är klar startar nedräkningen efter 7 sekunder och displayen återgår till att visa aktuell tid. Om du trycker in knapp 1 i läge tillagningstid, kan du ändra återstående tid med hjälp av knapp 2. Om du håller kvar knapp 1 i läge "timer" visas nedräkningstiden i displayen. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal. Signalen stängs automatiskt av efter 7 minuter. Du kan själv stänga av den innan dess genom att vrida knapp 1 till valfritt läge. Symbolen S2 slocknar. Programmerad stekning med termometer Med det här alternativet kan du ställa in den innertemperatur som du vill att köttet ska ha. Möjligt temperaturintervall är mellan 30 och 99 C. Temperaturen inne i köttet mäts med en termometer. 14 Bruksanvisning

6 Ansluta stektermometern Anslut stektermometerns kontakt till vägguttaget och stick därefter in givaren i köttet. Uttaget sitter längst upp i vänster hörn i ugnen. Innan du kopplar in termometern ska du ta bort metallocket från uttaget. Sätt tillbaka det efter avslutad stekning. VARNING! Kontrollera att termometern inte vidrör värmeelementen under stekningen! Det här tillagningssättet passar bra för större stekar, helst utan ben. Ben gör det svårt att mäta temperaturen exakt och avläsningen blir ofta fel. Kanin och kyckling lämpar sig inte för stekning med termometer. Rekommenderad innertemperatur för olika typer av kött Fläskstek: 85 C Nötstek: 80 C Kalvstek: 75 C Oxfilé: C 2 mot "-" och håll kvar den där. Då hörs den första volymnivån. Släpp knapp 2 och vrid den mot - igen. Då hörs nästa volymnivå, osv. Den nivå som har valts senast lagras som standardnivå. Ta bort alla inställningar för timern Du kan när som helst ta bort alla tidsinställningar utom signaluret. Du gör det genom att trycka på knappen 1 och vrida den till läge "manuell". Inställda program avbryts automatiskt och klockan återgår till Använda klockan tillsammans med ugnen Gör så här Anslut termometern och stick i den i köttet. Till vänster i displayen visas den faktiska temperaturen och till höger anges den förinställda temperatur som har valts, t.ex. 80 C. Vrid knapp 1 till läget "stektermometer" och ställ in rätt temperatur genom att vrida på knapp 2 mot "+" eller "-". Om du t.ex. valde en temperatur på 75 C, och den faktiska temperaturen är 30 C, visas i displayen. Slå på ugnen. Ställ in ugnsläge och temperatur med hjälp av knapparna. Ugnen kopplas omedelbart på (stekningen börjar) och den stigande temperaturen mäts med termometern. När temperaturen inuti köttet är samma som den förinställda temperaturen, stängs ugnen av och en ljudsignal hörs. Du stänger av signalen genom att trycka på valfri knapp. Stäng av ugnen. Den kommer annars att slås på automatiskt igen efter en viss tid (när köttets faktiska temperatur sjunker under den förinställda temperatur som valdes), eftersom det är så systemet underhåller vald temperatur. Dra ut stektermometern ur köttet och dra ur kontakten från eluttaget. I displayen visas nu aktuell tid. Använda termometern tillsammans med timern (rekommenderas endast för erfarna användare) Termometern kan också användas tillsammans med förinställd tillagningstid, förinställd färdigtid eller i automatiskt läge, vilka har beskrivits i föregående avsnitt. Användaren bör dock tänka på följande: När förinställd tillagningstid används stängs ugnen av när denna förinställda tid har gått, även om köttets faktiska innertemperatur inte har nått upp till den förinställda. Den förinställda tillagningstiden bör därför vara något längre än den tid det beräknas ta att uppnå önskad innertemperatur. Detta gäller också vid förinställning av färdigtid och automatiskt läge. Denna kombinerade användning rekommenderas endast när användaren har fått en viss erfarenhet av vilka tillagningstider som krävs för en viss typ och mängd av livsmedel vid en viss förinställd temperatur. Vi rekommenderar att du ställer in en tillagningstid som är något längre än den tid som egentligen behövs och att du använder den automatiska tillagningsfunktionen. Obs! När stektermometern används, visas alltid den aktuella och den valda temperaturen i displayen. När tillagningstiden har ställts in återgår displayen efter 7 sekunder till att visa temperaturen. VARNING! Använd endast den termometer som är avsedd för den här speciella typen av ugn. När alla funktioner är avstängda (endast aktuell tid visas) kan du välja mellan 3 olika volyminställningar för ljudsignalen. Tryck på knapp 1 och vrid den till läge "manuell" och vänta i 7 sekunder. Om du av misstag vrider på knapp 2 innan 7 sekunder har gått ändras den aktuella tiden! Vrid sedan knapp Bruksanvisning 15

7 Elektronisk timer Den elektroniska timern används för att ställa in ugnens funktionstid på mellan 00 och 24 timmar. Använda timer Aktuell tid Förinställd färdigtid Signalur (äggur) När apparaten har anslutits till elnätet, eller om det har varit strömavbrott, blinkar siffrorna 0 00 och AUTO i displayen. Tryck in knapparna "+" och "-" på samma gång. I displayen visas 0.00 och symbolen AUTO börjar blinka. Du kan ställa in aktuell tid genom att trycka in knapparna "+" och "-" (vid första trycket på en av knapparna ställs tiden automatiskt på 12.00). Klockan börjar gå några sekunder efter det att du har släppt knapparna. Korrigera aktuell tid Du kan när som helst korrigera den aktuella tiden, dock inte när förinställd färdigtid har ställts in för ugnen. Tryck in knapparna "+" eller "-" på samma gång. När du trycker på någon av dessa knappar ändras klockans tidsinställning. Några sekunder efter det att du har släppt knapparna börjar klockan gå med den nya tidsinställningen. Ställa in förinställd tillagningstid Vrid programväljaren och välj det ugnsläge och den temperatur du vill ha. Tryck in knapp + eller -. Då visas 0.00 i displayen och symbolen gryta tänds. Genom att trycka in en av knapparna "+" eller "-" ställer du in önskad tillagningstid för ugnen. När tillagningstiden har ställts in tänds symbolen AUTO. Efter några sekunder visas aktuell tid i displayen igen och symbolerna gryta och AUTO är tända. Klockan startar nedräkningen av den förinställda tiden. Under den förinställda tiden kan du när som helst ändra sluttiden. När den förinställda tiden har gått stängs ugnen automatiskt av. Då hörs en ljudsignal, symbolen gryta släcks och symbolen AUTO börjar blinka. Ljudsignalen stängs automatiskt av efter 2 minuter, om du inte själv stänger av den med någon av knapparna "+" eller "-". Obs! Symbolen AUTO blinkar fortfarande, vilket innebär att ugnen fortfarande är avstängd. Om du trycker på knapparna "+" eller "-" igen, kopplas timern på igen. Vrid tillbaka programväljaren till dess ursprungliga läge. Signalur Den här funktionen innebär bara en ljudsignal. Inställningsproceduren är den samma som för tillagningstid, men ugnen stängs inte av. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I SPECIFIKATIONERNA. SÅDANA ÄNDRINGAR PÅVERKAR INTE APPARATENS FUNKTION. 16 Bruksanvisning

8 Bruksanvisning 17

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22 ELEKTRONISK KLOCKA 5 knappar - E3 Manual cod. I/301/00/22 Innehållsförteckning Instruktion... 3 Knapparnas funktion.... 3 Display... 3 Symboler... 3 Så fungerar klockan... 3 Ställa klockan... 4 Slå på

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo NEO BRUKSANVISNING 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator för dagsänkning 2 Önskad temperatur 3 Indikator för värmeavgivelse 4 Indikator för nattsänkning 5 Funktionsknapp 6 Knapp för start av dagsänkning (5 dagar i

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Manual. Timglaset Carina

Manual. Timglaset Carina Manual Timglaset Carina Timglaset Carina Timglaset Carina är ett hjälpmedel som åskådliggör begreppet tid på olika sätt, dels visuellt genom nedräkning av en stapel med lysdioder, dels med hjälp av talstöd.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL!

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL! Svenska VIKTIGT TT KÄNN TILL! nvänd aldrig knapparna/ringarna och ställ inte om tiden när klockan är våt eller i vatten. Klockan och armbandet bör sköljas noga i rent vatten efter att ha varit i saltvatten.

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL

DENVER CR-918BLACK SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL DENVER CR-918BLACK SWEDISH 14 15 FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. /FININSTÄLLNING - 2. TIDSINSTÄLLNING MIN./MINNE+ 3. SNOOZE/VILA 4. PÅ / AV 5. /FININSTÄLLNING+ 6. VOLYM NED - /ALARM 1 PÅ/AV INST. 7. VOLYM NED

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Manual för Bielmeier med STC Brew

Manual för Bielmeier med STC Brew Manual för Bielmeier med STC 1000+ Brew Grundläggande funktioner On/Off knapp. Agerar också som Pausknapp under bryggprogrammet, Pausning av program sker automatiskt t.ex. i samband med lakning. Kan också

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning Cebex TC 543

Bruksanvisning Cebex TC 543 Bruksanvisning Cebex TC 53 KONTAKTINFORMATION 9 fasta och 53 valfria program med vardera 30 segment CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-28 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm

Läs mer

Digitalklocka med timer och alarm

Digitalklocka med timer och alarm Digitalklocka med timer och alarm Digitalklockan är mikrodatorstyrd. Klockan är försedd med följande funktioner. digitalklocka med 24 timmars visning alarm för påminnelse parkeringsvärmartimer med 2 st

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket

Artikelnummer: BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka. funktionsverket Artikelnummer: 371010 BRUKSANVISNING Shake Awake väckarklocka funktionsverket Koppla in Shake Awake Börja med att koppla sladden från nätadaptern i jacket på baksidan. Koppla sedan in nätadaptern i ett

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star.

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star. EZ600 Komma igång För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker Hello Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederländerna www.digi-star.com jan Copyright Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av denna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Driftanvisningar. CalTech fjärrkontroll CalTech timerkontroll

Driftanvisningar. CalTech fjärrkontroll CalTech timerkontroll Driftanvisningar CalTech fjärrkontroll CalTech timerkontroll INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 3 VARNING... 4 CALTECH FJÄRRKONTROLL... 5 ANSLUTA VÄRMARENS FJÄRRKONTROLL... 5 STARTA VÄRMAREN... 9 STOPPA VÄRMAREN...

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator

Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Sonic Traveller SBT600ss Väckarur med USB-uttag och vibrator Bruksanvisning Sonic Traveller SBT600ss, art nr 353060 Innehåll Översikt 3 Testfunktion 3 Inställning av tid 4 Ställa in 12- eller 24 -timmarsvisning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Pos 1. Pos 15. Pos 2. Pos 14 Pos 3. Pos 13. Pos 4. Pos 5. Pos 6. Pos 7. Pos 12. Pos 11. Pos 10. Pos 8. Pos 9. Bilden visar Smart Touch för fullt utrustad

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Tips på Timer appar. Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14

Tips på Timer appar. Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14 Tips på appar Sammanställd av StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Skapat: 2014-05-14 Senast uppdaterat: 2014-05-14 Grafisk visning med punkter eller stapel Timstock Version: 1.7

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara apparaten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Vecko-timer 100% återvunnet papper, klorfri blekning Den här bruksanvisningen har publicerats av Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau/ Tyskland. Ingen återgivning (inklusive översättning)

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

DENVER CRP-718 SWEDISH

DENVER CRP-718 SWEDISH DENVER CRP-718 SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 2. DISPLAY 3. PM-INDIKATOR 4. STANDBY-INDIKATOR 5. ALARM 1-INDIKATOR 6. ALARM 1 PÅ / AV-INST 7. ALARM 2 PÅ / AV-INST 8.

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Manual Timglaset TimeFlex

Manual Timglaset TimeFlex Manual Timglaset TimeFlex En unik nedräkningstimer inom familjen Timglas Se vår hemsida Sammanfattning TimglasetTimeFlex är en nedräkningstimer med fem individuellt programmerbara larm, 1 999 minuter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer