SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SA031 SmartDialer. Bruksanvisning"

Transkript

1 SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1

2 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och en trezonsfunktion. Enkelzonsfunktion: kopplas ihop med magnetiska sensorer, glaskrossensorer eller rörelsesensorer. Trezonsfunktion: godkänner tre olika indata, d.v.s. polis, ambulans och brandkår. SA031 kan också användas tillsammans med alla larmenheter och larm och kan kopplas till telefon, mobiltelefon, personsökare och DISA (Direct Inward System Access). 2

3 Egenskaper: * Stiftanslutning: kopplar till larmenheten för att kalla på polis, ambulans och brandkår. * Permanent minne: lagrar alla inställningar, t.ex. telefonnummer och sparar meddelanden i händelse av strömavbrott. * Kapacitet att lagra upp till 6 telefonnummer med max. 32 siffror vardera. * 32 skeunders inspelningstid som delas mellan 4 fraser, t.ex. M0, M1, M2 & M3. * Enkelzonsinkoppling. Trigger Uppringningsgrupp Grupp Eller zon 1 Grupp 1 Fras M0 * 3-zonsinkoppling. Trigger Nummergrupp Fras Grupp Zon 1 Grupp 1 M0+M1 Zon2 Grupp 2 M0+M2 Zon3 Grupp 3 M0+M3 3

4 Varje grupp lagrar max. 6 telefonnummer. Det första till det sista telefonnumret definieras som t.ex. T1, T2, T3, T4, T5 & T6. Grupp, 1, 2, och 3 kan lagra 2,4,3,och 6 telefonnummer respektive (se nedan). Grupp : T2, T3 Grupp 1: T1, T4, T5, T6 Grupp 2: T1, T2, T3 Grupp 3: T1, T2, T3, T4, T5, T6 Tryck om en akutsituation uppstår i hemmet. Telefonnumren i grupp (d.v.s. T2 &T3) kommer då att automatiskt slås. Mottagarna får meddelande M0 +M1. * Antalet gånger som mottagaren måste bekräfta samtalet innan SA031 stängs av är valbart. * SA031 ringer upp om det är upptaget då den känner igen ringsignal, upptagetsignal och återuppringningssignal. * Larmminne Installation Om SA031 ska hängas upp, montera två skruvar på väggen med 5 cm mellanrum. (Bild 1) Mikrofon 4

5 Inkoppling till telefonen 1. Parallell inkoppling: Sätt in telefonsladden (2 pinnars) i uttaget på SA031. Koppla in den andra änden av telefonsladden till telefonjacket på väggen. (Fig. 2) 2. Serieinkoppling: Sätt in telefonsladden (2 pinnars ) i uttaget på SA031. Koppla resterande telefonentheter till det andra uttaget (Fig. 3); eller koppla in telefonsladden (4 pinnars ) till telefonjacket. Koppla den andra änden till telefonjacket på väggen (Fig. 4). Inkoppling till strömkälla Öppna locket (fig.5). Driftspänningen hos SA031 är 12 V DC. Anslut den till ett 12- voltsbatteri eller en 12-voltsutgång på din larmenhet. Om polerna är felvända ( + och - ) lyser inte den röda lampan. 5

6 Knappar och Indikatorer 1. Knappar: Akut Spara Paus Radera 2. Indikatorer Lampa Grön Gul Röd Av Ej ansluten Standby Ström av På Ansluten Inspelning/ uppspelning Blinkande Ringer upp 3. Indikering under programmering Icke fullständiga inspelade meddelanden och telefonnr. Ström på Larm- -minne (1) Den gula lampan lyser och bekräftar inmatningen varje gång en knapp trycks in. (2) Den första gången trycks in, blinkar den gula lampan en gång. Andra gången trycks in blinkar den gula lampan två gånger. Den tredje gången trycks in lyser den gula lysdioden i 1,5 sekunder för att indikera att programmeringen är slutförd. 6

7 (3) Om fel knapp använts eller om tryckts ned och nästa knapp ej trycks inom 10 sekunder, blinkar den gula lampan fyra gånger för att indikera felprogrammering. (4) Om den röda lampan blinkar kan användaren inte fortsätta med programmeringen. Fortsätt med inställningen genom att trycka som gör att den röda lampan lyser med ett fast sken. Funktioner för programmering: 1. Inspelning av meddelanden SA031 har en inbyggd mikrofon så att meddelanden kan spelas in direkt i enheten. Meddelandet är vanligtvis en enkel fras (M0), t.ex. ditt namn och adress, följd av fras M1, M2 eller M3 som relaterar till ambulans, polis och brandkår. Inspelningstiden är 32 sekunder och delas av alla fyra fraser. Mikrofon Inspelningsval (Välj endast en knapp) Enkel fras Fras för zon 1 Fras för zon 2 Fras för zon 3 Följande fraser kan exempelvis spelas in: Fras M0: Detta är Anna Andersson, Lökvägen 10, Örebro. Fras M1: Brandlarmet har aktiverats. Ring brandkåren. Fras M2: En i familjen är skadad. Ring ambulansen på en gång. Fras M3: Det pågår ett inbrott, be polisen att komma på en gång. 7

8 Kontollera längden på varje meddelande när SmartDialer fungerar som en 3- zonskoppling. * De fyra fraserna måste spelas in i rätt ordning, med början från M0, M1, M2 och sedan M3. * Repetera stegen ovan om nya fraser ska spelas in. 2. Uppspelning av meddelanden Inspelade meddelande kontrolleras genom högtalaren i en parallellkopplad telefonenhet. Uppspelningsval (Välj endast en knapp) - Den gula lampan lyser på samma gång som ett meddelande spelas upp. - Det finns fyra olika längder på meddelandet. (se 11 nedan) - Stoppa uppspelning genom att trycka. 8

9 3. Telefonnummer SmartDialer lagrar upp till sex telefonnummer. Varje telefonnummer kan ha max. 32 siffror. Val av telefonnumrets plats i sekvensen. (Välj endast en siffra) Telefonnummer * Ändra telefonnumer genom att upprepa stegen ovan. * De sex telefonnumren ska alla vara olika. Om ett telefonnummer programmeras in som redan finns, så blinkar den gula lysdioden fyra gånger efter tryckts ned den tredje gången. Detta indikerar en felaktig inprogrammering. * T.ex. vid inprogrammering av följande nummer , anses följande som samma nummer. * Då vissa telefonnummer ej lätt kan skilja mellan upptagetsignal och återuppringningssignal, var noga med att trycka efter telefonnumret för fördröjd återuppringning. Val av telefonnumrets plats i sekvensen. (Välj endast en siffra) Telefonnummer Fördröjd uppspelning 9

10 4. Personsökarnummer Om SA031 ringer upp en personsökare så kan den behöva vänta innan den sänder meddelandet. Detta görs genom att trycka en eller flera gånger efter personsökarsnumret. Fastställ med försök hur många gånger som bör tryckas. Val av telefonnumrets plats i sekvensen. (Välj endast en siffra) Personsökarnummer Väntar på överföring Prefix Displaynummer Prefix 5. Programmering av en intern PABXtelefonväxel genom DISA-enheten (Direct Inward System Access) Val av telefonnumrets plats i Telefonnummer sekvensen. (Välj endast en siffra) Väntar på överföring Anknytn. Fördröjd uppspelning 10

11 6. Gruppinställning Det finns fyra programmerbara grupper, &. Fabriksstandarden för varje grupp är inställd på,,,,,. Vid aktivering slår SA031 numret och spelar upp alla meddelanden i sekvens. Val av gruppnummer (Välj endast en siffra) Radera gruppinställningsfuktionen genom att enkelt följa stegen nedan. Val av gruppnummer (Välj endast en siffra) 7. Skicka ett testmeddelande Alla meddelanden och telefonnummer kan testas. Kontrollera innan testet att mottagaren vet hur man bekräftar. Detta garanterar ett korrekt test. Val av telefonnumrets plats i sekvensen. (Välj endast en siffra) Val av meddelande (Välj endast en siffra) Varje telefonnummer i testet rings endast en gång, även om det är upptaget eller inte. När meddelandet är slut ska personen som tar emot samtalet bekräfta genom att trycka på den förinställda knappen (max. två knappar). När samtalet har bekräftats kommer du att höra do do från luren. 11

12 8. Samtalsbekräftelse Eftersom max. sex telefonnummer kan memoreras, måste man bestämma för varje grupp vilket telefonnummer som ska bekräftas av mottagaren efter meddelandet har spelats upp. Val av gruppnummer Samtalsbekräftelse Välj endast en siffra T.ex. enligt tabellen nedan är antalet nummer olika för varje grupp och kräver därför individuell gruppinställning. Grupp Antal telefonnummer T2, T3 1 T1, T4, T5, T6 2 T1, T2, T3 3 T1, T2, T3, T4, T5, T6 * Om antalet samtalsbekräftelser är de samma för varje grupp,följ stegen nedan. Samtalsbekräftelse 12

13 9. Siffror för samtalsbekräftelse När SA031 har gjort samtalet och levererat meddelandet, måste den få en signal som bekräftar att meddelandet har kommit fram. Detta görs genom att mottagaren trycker på bekräftelsesiffrorna (max. två siffror) på telefonen. Val av siffror för bekräftelse * Fabriksstandard: = knappen för samtalsbekräftelse. * Om ställs in som knapp för bekräftelse ska mottagaren trycka på denna för att bekräfta. * Om är förinställt, trycker mottagaren på 2,8 för att bekräfta. 10. Procedur för samtalsbekräftelse Om ett testsamtal har skickats måste man försäkra sig om att mottagaren är medveten om samtalets bekräftelseprocedur, så att denne kan stänga av SA031 och hindra den från att åter ringa upp. (1) När mottagarens telefon ringer ska man svara som om det vore ett riktigt telefonsamtal. (2) SA031 spelar upp det inprogrammerade meddelandet (vanligtvis namn, adress och det viktiga larmmeddelandet). (3) Efter meddelandet trycker mottagaren på bekräftelsesiffran (en eller två siffror) för att bekräfta samtalet. (4) Om detta har utförts korrekt spelas en bekräftelsemelodi - DoDo. (5) Mottagaren vidtager sedan åtgärder. 13

14 11. Uppspelningstid för meddelandet Man kan välja bland fyra olika längder på meddelande (se nedan). Uppspelningstid (Välj endast en siffra) Tryck Längd 50 sek. 70 sek. 90 sek. 110 sek. Fabriksstandard: 12. Inkoppling till PABX-system eller ISDNväxlare Om SA031 kopplas till en intern PABX-telefonväxel eller ISDN-växlare krävs vanligtvis en prefixsiffra d.v.s. 9 innan en yttre linje kan nås. För att slå på denna funktion, tryck. Tryck för att slå av funktionen. Inställningen är enligt följande: Val av telefonnumrets plats i sekvensen. (Välj endast en siffra) Innan telefonnumret trycks in (se nedan) tryck 9 (prefixsiffran). Val av telefonnumrets plats i sekvensen. (Välj endast en siffra) Prefix Telefonnummer 14

15 13. Inställning av lösenord SA031 har ett lösenord för programmenyerna. Lösenordet har fyra siffror. Det finns inget standardlösenord som ger fri tillgång. När lösenordet väl har ställts in måste det tryckas in varje gång för att kunna använda SA031. ( 4-siffrigt lösenord ) 14. Ändra och radera lösenordet Innan lösenordet ändras skall det gamla lösenordet tryckas in. Ändra lösenordet enligt nedan. Gammalt lösenord Nytt lösenord Radera lösenordet enligt nedan. Gammalt lösenord 15

16 15. Inställning av automatisk telefonuppringning Varje telefonnummer kan slås max. 15 gånger. Om man trycker betyder det att varje telefonnummer kommer att slås fem gånger när det aktiverats. Obs!: Genom att trycka för ett starttest med fabriksstandard släcks alla lampor. Tryck Ringer (ggr) Tryck Ringer (ggr)

17 Felsökning Problem Orsak Åtgärd Röda lampan tänds ej Batteriet är felvänt (+ och -). Röda lampan blinkar SA031 har startats. Vänd på strömtillförselns poler. Kontrollera eller byt ut den anslutande sladden. Tryck på och den röda lampan startas. Röda lampan blinkar även efter Zonerna har inte återgått till normal position. Kontrollera eller byt ut den anslutande sladden. tryckts in. Gula lampan fortsätter att blinka. Gröna lampan blinkar ej när SA031 går över från uppkopplad till uppringning. Nya eller alla inställningar återgår till fabriksinställning och inspelade meddelanden och telefonnummer är borta. Dålig telefonanslutning. T.ex. telefonnätet är nere och därför finns ingen uppringnings- eller upptagetsignal. Spela in meddelanden och programmera telefonnummer på nytt. Kontrollera eller byt telefonsladden. Ring teleoperatören för kontroll av nätet. Driftspänning 7,7 ~ 13,8 V DC Driftmiljö 0 C ~ 40 C Standby ström 17 ma Typ. 25 ma Max. (vid 12V DC) Driftström 90 ma Typ. 100 ma Max. (vid 12V DC) Inkoppling av SA031 mot larmenhet HA51S 17

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide för appen Smartphone Connect. Designtelefon med Smartphone Connect. Modellnr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide för appen Smartphone Connect. Designtelefon med Smartphone Connect. Modellnr. Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt. Det här dokumentet förklarar hur du använder Smartphone

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer