RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD"

Transkript

1 TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: FAX: Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all kopiering och spridning RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD Artikelnummer: TVRGBDUST A Mastermottagare TVRGBD000ST A Slavmottagare Vdc spänning IN Vdc spänning UT P P P Led Led Led Led 9 0 Gemensam + R - G B - T T T Slavutgång - Anslutning - + Vdc strömförsörjning 0 Vac Gemensam Obs! Förväxla inte lysdiodens polaritet! - + TVRGBDUST Slavutgång Slavingång TVRGBD000ST Slavutgång Kodnummer: Serie Modellnummer TVRGBDUST TVLink RS T.0 0/0/0

2 - Anslutningstest P Du kan testa lysdiodutgångarna genom att trycka ned knappen P. Ljuset tänds då med en varmvit färg. Håll inte ner knappen längre än tio sekunder. - Programmera -kanals med till-/från-/dimmerfunktion Ch Ch P ELLER Ch Ch Funktionen är endast tillgänglig för med eller kanaler Ch Ch Ch gång och håll ner - Tryck på knappen P en gång och håll ner den, så att summern avger en ton och därefter ljuder - Tryck på en knapp på -kanals n som ska läras in medan ljudsignalen hörs. Under inlärningen blir summerljudet Alla sändarknappar lärs in automatiskt.. - Funktion CH CH CH CH CH CH CH Förinst. färg i knapp: röd grön blå varmvit Tryck på CH för att få tillgång till färgerna: ljusblå gul magenta kallvit CH CH CH CH CH CH CH FRÅN Tryck på CH för att starta rörelsesekvensen, tryck igen för att ändra riktning. Under sekvensen kan färghastigheten ställas in enligt följande: CH = sekunder toning, sekund stabil CH = sekunder toning, sekunder stabil CH = sekunder toning, 0 sekunder stabil CH = frysa/frigöra rörelse FRÅN

3 . - Ändra de förprogrammerade färgerna i de åtta (+) tryckknapparna på n Håll in knappen CH i mer än fyra sekunder - Tryck och håll ner knappen CH för den automatiska cykeln i minst sek. Ljuset släcks och tänds en gång, och ytterligare en gång efter sek. Det visar att inlärningsläget för nya färger är aktivt. Välj färg Håll in knappen för den färg du vill ändra i mer än tre sekunder - I inlärningsläget växlar färgerna från en färg till nästa i fyrasekundersintervall med en paus på sek. vid varje färg. Genom att trycka på knappen CH igen kan du ändra växlingsriktningen. Tryck på tryckknappen som ska anpassas i tre sekunder för att lära in det nya ljusvärdet. Ljuset släcks och tänds kort som en bekräftelse, och därefter startar den automatiska cykeln igen. Tryck på knappen CH för att lämna inlärningsläget. - Programmera en sändarknapp med färgvalsfunktion För varje impuls växlar färgen mellan åtta förprogrammerade färger. Håll ned knappen i mer än sek. för att avbryta färgen. Vid varje aktivering återkommer den färg som valts tidigare. P gånger och håll ner - Tryck på knappen P två - Tryck på knappen där funktionen - Programmera en sändarknapp med TILL-funktion Tryckknappen som programmeras med TILL-funktionen aktiverar den senaste färgen. P gånger och håll ner - Tryck på knappen P tre - Tryck på knappen där TILL-funktionen

4 - Programmera en sändarknapp med FRÅN-funktion Tryckknappen som programmeras med FRÅN-funktionen släcker ljuset. P gånger och håll ner - Tryck på knappen P fyra gånger och håll ner den. Summern avger en ton för varje tryck och ljuder därefter - Tryck på knappen där funktionen - Programmera en sändarknapp med till-/från-/dimmerfunktion (varmvitt ljus) Tryck kort (<00 ms) för att tända och släcka ljuset resp. håll ner för att öka eller minska ljusstyrkan. P gånger och håll ner - Tryck på knappen P fem - Tryck på knappen där funktionen - Programmera en sändarknapp med till-/från-/dimmerfunktion (kallvitt ljus) Tryck kort (<00 ms) för att tända och släcka ljuset resp. håll ner för att öka eller minska ljusstyrkan. P gånger och håll ner - Tryck på knappen P sex - Tryck på knappen där funktionen

5 9 - Programmera SCEN-funktion i med, och kanaler Sändaren visar den scen som lärts in: a) Knapp CH: Starta färgscen b) Knapp CH: Starta färgscen c) Knapp CH: Starta färgscen d) Knapp CH: Starta färgscen Tryck på en av knapparna CH, CH, CH eller CH i mer än sek. På sjukanalsn kan du även stänga av sekvensen genom att trycka på knappen CH. Färgsekvenserna måste läras in på förhand med hjälp av en USB- (TVTXQU0). P gång och håll ner - Tryck på knappen P en gång och håll ner den. Summern avger en ton och ljuder därefter - Tryck på sändarknappen där funktionen ska läras in medan ljudsignalen hörs. Under inlärningen blir summerljudet Alla fyra tryckknapparna på n lärs in automatiskt. På sändarna med och kanaler är knapparna CH och CH avaktiverade. 0 - Kopiera en funktion i en sändarknapp till en ny Funktion för alla typer av P - Tryck på knappen P i den redan programmerade n. Den aktiverade mottagaren ljuder - Tryck inom fem sekunder på en knapp på den redan programmerade n som funktionen ska kopieras från. Summern avbryts i en sekund och ljuder därefter i ytterligare fem sekunder. - Tryck på knappen på den nya n där funktionen ska läras in medan ljudsignalen hörs. Under inlärningen blir summerljudet

6 - Administrera mottagare via PC med i serien TVTXQU0 Fjärrkontroll som endast används för scenadministrering via RGB PC-programvara Se handboken till programvaran usbkabel SEL - Anslut USB-n till PC:n. - Öppna RGB PC-programvaran. - Skriv in mottagaren serienummer i avsett fält. - Programmera scenerna. - Koppla från fjärrkontrollen från PC:n. - Sätt på n genom att trycka på SELknappen. - Du kan skicka scener med USB-mottagaren som är ansluten till PC:n, om du befinner dig nära installationen (se handboken till RGB PC-programvaran). - Scener kan skickas även när n är frånkopplad. Var och en av de sju knapparna på USB-n motsvarar ett serienummer och därmed en mottagare... - Tryck på knappen för den mottagare som du vill skicka scenerna till. Lysdioden på n blinkar snabbt medan data överförs och blinkar långsamt två gånger när överföringen är klar. (Om lysdioden endast blinkar till två gånger finns det inga data som kan överföras.) - Lysdioderna som är anslutna till mottagaren som tar emot data lyser med gult sken under överföringen och därefter med grönt sken om överföringen lyckats. Om de lyser rött har ett fel inträffat (upprepa i så fall överföringen). Mottagare: Scen:... Mottagare: Scen:. - Programmera en sändarknapp i en -kanals USB- Obs! Endast möjligt när du känner till mottagarens serienummer: - Lär in scenerna i punkt till i det föregående avsnittet och ange att allmänt nummer som ska tillordnas en knapp på fjärrkontrollen. - Lär in fjärrkontrollens programmerade knapp i mottagaren enligt punkt och nedan. - Efter inlärningen kan användaren skicka scenerna som är sparade i fjärrkontrollen genom att bara trycka på den inlärda knappen. P gånger och håll ner - Tryck på knappen P två - Tryck på knappen där funktionen

7 . - Radera en tryckknapp på en -kanals USB- P gånger och håll - Tryck på knappen P tre långsamt och - Tryck på knappen som ska raderas medan ljudsignalen hörs. Under inlärningen blir summerljudet Tryckknapparna på som programmerats via PC med mottagarens USBserienummer kan inte raderas.. - Radera komplett -kanals USB- P gånger och håll ner i 0 sek. Tryckknapparna på som programmerats via PC med mottagarens USBserienummer kan inte raderas. - Tryck på knappen P fyra Summern avger en ton för snabbt och - Håll ner tryckknappen i 0 sek. Efter 0 sek. ljuder summern kontinuerligt för att visa att hela minnet tömts. - Radera en P Detta tillvägagångssätt raderar inte USB-n. gånger och håll - Tryck på knappen P två långsamt och. - Radera alla - Tryck på knappen som ska raderas medan ljudsignalen hörs. Under inlärningen blir summerljudet P Detta tillvägagångssätt raderar inte USB-n. gånger och håll ner i 0 sek. - Tryck på knappen P tre Summern avger en ton för snabbt och - Håll ner tryckknappen i 0 sek. Efter 0 sek. ljuder summern kontinuerligt för att visa att hela minnet tömts.

8 - Aktivera/avaktivera det senast programmerade ljusvärdet P Lysdiod - Tryck på knappen P fyra gånger och håll ner den i tio sekunder. - Efter dessa tio sekunder - blinkar ljuset två gånger och lysdiod tänds, om funktionen aktiveras - blinkar ljuset tre gånger och lysdiod släcks, om funktionen avaktiveras. gånger och håll ner i 0 sek. - Återställa färginställningar Genom denna procedur återställs färginställningarna till standard Tryck på knappen P en gång och håll ner den i tio sekunder. Ljuset P tänds med ett varmvitt sken och blinkar till en gång efter tio sekunder. Ljuset släcks när knappen släpps upp. gång och håll ner i 0 sek. Detta tillvägagångssätt raderar inte n - Funktion för manuella tryckknappar i mastermottagare - Ställ in följande funktioner för trådbunden styrning via tre manuella tryckknappar: a) Knapp T Tänder ljuset med samma värde som innan det släcktes om minnesfunktionen är aktiv. Med trycksekvenser kan du välja mellan åtta färgvärden. b) Knapp T Aktiverar en automatisk cykel. -Tryck på knappen T, ljuset släcks och tänds igen för att visa att du är i läget. Släpp knappen för att starta cykeln. - Tryck på knappen igen för att avbryta växlingen vid det aktuella T T T färgvärdet. - Tryck på knappen igen för att starta växlingen. - Om knappen trycks in i mer än två sekunder ändras växlingsriktningen. Tryck på T för att släcka belysningen. c) Knapp T:Släcka Varning Anslut strömförsörjningen och RGB-lysdioden korrekt till mottagaren innan strömförsörjningen ansluts till elnätet. Om lysdioderna ansluts felaktigt (omkastad polaritet) kan de skadas. Se därför noga till att respektive pol ansluts rätt. Enhetens nätaggregat måste generera nödvändig ström och spänning. Med power-on-reset återupptas inställningarna som gällde innan enheten stängdes av. Produkten får inte kapslas in eller isoleras med material som glasull, styrenplast eller liknande. Se till att höljet är väl ventilerat. Som ett led i vidareutvecklingen av produkterna förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra tekniska specifikationer och egenskaper utan föregående meddelande. TEKNISKA SPECIFIKATIONER -Strömförsörjning Vdc till Vdc -Max. ström per utgång x A -Kabeltvärsnitt vid in- och utgång, mm -Mottagningsfrekvens, MHz -Mellanfrekvens (MF) 0, MHz -Signalkänslighet (fininställning) µv -Driftstemperaturintervall -0 till +0 C - Möjlighet att programmera upp till standard. - Möjlighet att programmera upp till USB-.

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Konfigurator tebis TX100

Konfigurator tebis TX100 l Konfigurator tebis TX100 Programmeringshandbok 6T7644a Sammanfattning 1. Allmänt om Tebis-installationer och deras programering... 3 1.1 De olika produkttyperna... 3 1.2 De olika installationstyperna...

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Handbok Konftel 250 SVENSKA

Handbok Konftel 250 SVENSKA Handbok Konftel 250 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer