GSM kommunikationsmodul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM kommunikationsmodul"

Transkript

1 GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet. PATRIOT använder en Ericsson GSM modul som överföringsenhet. Den möjliggör röstkommunikation med programmerat språk både med mobiltelefoner och fasta telefoner. PATRIOT kan användas både i fordon och byggnader (t.ex. fritidshus, garage, kontor, etc.) och speciellt på platser där det inte finns en fast telefonlinje tillgänglig. PATRIOT möjliggör överföring av information till 5 lagrade telefonnummer i en bestämd sekvens. Den har ett larmminne där händelser rapporterade till användaren är lagrade. Den tillåter fjärrstyrning av två oberoende utgångar. PATRIOT övervakar status på strömförsörjningen. Om strömförsörjningen är otillräcklig sänder enheten informationen till lagrade telefonnummer. Efter rapport av ett larm växlar enheten automatiskt om till ljudkommunikation med det övervakade utrymmet med hjälp av en mikrofon och en högtalare. PATRIOT ger information om tillgänglig GSM signal. Den övervakar om tändningen är på eller av och om larmsystemet är aktiverat eller deaktiverat. PATRIOT kontrolleras med tonsignaler (DTMF) från valfri telefon med denna funktion. INSTALLATION Innan installationen startas är det nödvändigt att stoppa I ett aktiverat SIM kort från en GSM operatör enligt bilderna nedan. (SIM kortet måste ha PIN koden borttagen detta måste göras i förväg med hjälp av en mobiltelefon). Varning: Kontrollera att modulen inte är ansluten till strömförsörjningen när SIM kortet stoppas in i enheten. Installation och Användning

2 Placering av de enskilda delarna i PATRIOT satsen Centralenhet skall placeras invändigt i fordonet på en gömd plats, t.ex. under sätet, bakom en plastpanel eller i bagageutrymmet. Använd den dubbelhäftande tejpen som medföljer satsen. Antenn antennens placering är fundamentalt viktig för korrekt funktion hos kommunikationsmodulen. Antennens kabel får inte kapas, skadas eller anslutas till andra kablar och måste hållas separerad från annat kablage. Avståndet till en metallyta måste vara minst 20mm. Nödknapp skall monteras på en plats som lätt kan nås från förarsätet. Tänk dock på att välja en plats där man inte oavsiktligt kan trycka på knappen. (Borrhål 12mm). Indikator LED skall monteras på en plats där den lätt kan observeras. (Borrhål 4,5 mm). Mikrofon använd clipset eller skruvfästet och fäst mikrofonen på A-stolpen eller på solskyddet vid förarsätet. (Kontrollera kvaliteten på mikrofonljudet innan fastsättningen slutförs). Högtalare använd bygelfästet och fäst högtalaren på en gömd position. (Kontrollera lyssningskvaliteten innan fastsättningen slutförs). ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR OBS! Koppla bort minuspolen på bilbatteriet innan installationen påbörjas. När installationen är klar kan bilbatteriet åter anslutas igen. Detta system passar fordon med 12V elsystem och negativ chassijord. Se bifogat schema för de elektriska anslutningar och notera följande: - Alla positiva +12V kablar måste skyddas med en 5A säkring. - Dra alla kablar utom antennkabeln längs med befintligt kablage. - Systemets jord måste anslutas till en befintlig jordpunkt i fordonet. Anslutning av enskilda kablar: Röd kabel - Strömförsörjning +12V (+30) Svart kabel - Jord Grön kabel - Tändningström +12V (+15) Gul kabel - Larmingång information om larmet är utlöst (polariteten kan väljas se kapitel 9b) Brun kabel - Ingång information om billarmets status (polariteten kan väljas se kapitel 9a) Lila kabel - Fjärrstyrd utgång 1 (300mA) Ljusblå kabel - Fjärrstyrd utgång 2 (300mA) Vit kabel (kort) - Ingång för nödknapp negativ (-) Blå/Röd kabel (kort) - Strömförsörjning för indikator LED (ansluts till LED röd kabel) Svart kabel (kort) - Jord för indikator LED (ansluts till LED svart kabel) Antenn - ansluts till den stora runda kontakten på sidan av kommunikationsmodulen Mikrofon - ansluts till den lilla runda kontakten på sidan av kommunikationsmodulen Högtalare - skjut in högtalarkablarnas stift på de fria positionerna (5 och 11) i den vita kontakten på kablaget (polariteten är inte viktig) PROGRAMMERING Programmeringen av kommunikationsmodulen möjliggör inställning av modulen så att den motsvarar den enskilda kundens krav. Kommunikationsmodulen levereras förinställd och denna fabriksinställning (se kapitel 10) kommer troligen att vara tillräcklig i de flesta fall, i vilket fall kan inställningarna ändras när som helst. Kontrollera innan programmering att ett aktiverat SIM kort (med borttagen PIN kod) är instoppat och att kommunikationsmodulens kablar är rätt anslutna. Programmeringen görs med olika kommandon (t.ex. 11#) från en valfri telefon med tonsignaler (DTMF). Efter inmatning av kommandot meddelar kommunikationsmodulen utförd inställning med en fördröjning på 2 sekunder. Efterföljande inställning kan påbörjas efter Varje kommandoinmatning måste utföras inom 10 sekunder från den senaste knapptryckningen. Om pausen är längre eller om kommandot inte är korrekt återgår modulen automatiskt till huvudmenyn med meddelandet Fel val Huvudmeny. Om det inte pågår någon inmatning av kommandon under 50 sekunder avslutar modulen samtalet. Ringa till kommunikationsmodulen inmatning av säkerhetskod A/ Första uppringningen till modulen (fabriksinställning) Använd en valfri telefon med tonsignal (DTMF) och slå telefonnumret till din kommunikationsmodul (SIM kort). Efter den första ringsignalen svarar modulen med meddelandet: Välkommen. Detta är er nya kommunikationsmodul PATRIOT. Mata in säkerhetskoden.. Därefter väntar modulen (10 sek.) på inmatningen av en 4-siffrig säkerhetskod (du kan använda siffrorna 0 9). Du kan hoppa över inmatningen av säkerhetskoden (t.ex. vid installationen när du testar funktionen eller när systemet överlämnas till slutanvändaren) och gå direkt till huvudmenyn med kommandot # # # # # och får då meddelandet Huvudmeny, eller så kan du mata in en ny säkerhetskod på följande sätt: Mata in önskade siffror xxxx och bekräfta med #, upprepa inmatningen av siffrorna xxxx och bekräfta igen med #. Om inmatningen av säkerhetskoden var korrekt kommer modulen att meddela: Koden är xxxx och därefter gå till Om inmatningen av säkerhetskoden är felaktig (t.ex. att det är en skillnad mellan den först inmatade koden och den upprepade) kommer modulen att meddela: - 4 -

3 Koden är ej korrekt och därefter invänta den korrekta inmatningen för säkerhetskoden som beskrivits ovan. OBS! Efter det andra felaktiga försöket att mata in säkerhetskoden så avslutar modulen samtalet. B/ Kommunikation med en färdigprogrammerad säkerhetskod Använd en valfri telefon med tonsignal (DTMF) och slå telefonnumret till er kommunikationsmodul (SIM kort). Efter den första ringsignalen kommer modulen att svara samtalet med meddelandet: Mata in säkerhetskoden. Modulen väntar sedan på inmatningen av den 4-siffriga säkerhetskoden (max. 10 sekunder). Mata in siffrorna xxxx och bekräfta med #. Om inmatningen av säkerhetskoden är korrekt svarar modulen med: Koden är korrekt och går till Om inmatningen av säkerhetskoden är felaktig svarar modulen med: Koden är ej korrekt och väntar därefter på inmatningen av korrekt säkerhetskod som beskrivits ovan. OBS! Efter det andra felaktiga försöket att mata in säkerhetskoden avslutar modulen samtalet. HUVUDMENY För att komma till kommunikationsmodulens huvudmeny är det nödvändigt att etablera en anslutning till kommunikationsmodulen (ringa till modulen) och mata in korrekt säkerhetskod. Inställning av alla funktioner kan utföras med valfri telefon med tonsignal (DTMF) och inmatade kommandon (t.ex. 11#). Modulen svarar alltid med röstmeddelanden. Det går att fortsätta med andra inställningar efter det att modulen avslutat med Mata aldrig in kommandon när meddelandet från kommunikationsmodulen pågår. Modulen svarar inte på kommando inmatningar under detta moment! 1/ Inmatning av telefonnummer (kontaktpersoner) I denna avdelning är det nödvändigt att mata in åtminstone ett telefonnummer (kontaktperson) till vilken kommunikationsmodulen skall överlämna larmrapporter. Man kan ange maximalt 5 telefonnummer. Lagringspositioner utan telefonnummer kommer alltid att ignoreras. För korrekt funktion hos kommunikationsmodulen både i Sverige och utomlands är det nödvändigt att mata in telefonnumren i internationellt format, t.ex.: (+) Matas inte in! Landskod Riktnummer Lokalt nummer Modulen gör detta själv. (Sverige) (Stockholm) Mata in kommandot 11# och modulen ber dig att mata in telefonnumret med meddelandet: Mata in telefonnummer. Mata nu in telefonnumret xxxxxxx och bekräfta med #. Modulen kommer att upprepa inmatat telefonnummer på följande sätt: Nummer 1 är xxxxxxx och därefter återgår modulen till huvudmenyn med Med ovan nämnda procedur går det att mata in ytterliggare 4 telefonnummer (kontaktpersoner) till vilka kommunikationsmodulen skall överlämna larmrapporter. Man behöver då använda olika kommandon, vilka är: Kommando 12# skall användas för inmatning av telefonnummer 2 Kommando 13# skall användas för inmatning av telefonnummer 3 Kommando 14# skall användas för inmatning av telefonnummer 4 Kommando 15# skall användas för inmatning av telefonnummer 5. Använd kommando 19# för att kontrollera inmatningen av varje telefonnummer. Kommunikationsmodulen kommer att repetera alla telefonnummer med meddelandet: Nummer 1 är xxxxxxx, Nummer 2 är xxxxxxx..nummer 5 är xxxxxxx. När meddelandet är slut återgår modulen till huvudmenyn med OBS: Vid larm ringer modulen de inmatade telefonnumren med början från 1 till 5. Positioner utan telefonnummer ignoreras. Borttagning av ett telefonnummer kan göras med kommando *# tillsammans med kommandot för lagringspositionen (t.ex. för att radera telefonnummer 2 skall kommando 12# användas). Modulen kommer att svara med Mata in telefonnummer. Mata därefter in *# och modulen svarar med: Nummer x radering slutförd. 2/ Inställning av tid och datum Korrekt funktion hos kommunikationsmodulen kräver rätt inställning av tid och datum enligt följande procedur: Mata in kommandot 20# och fortsätt därefter omedelbart inmatningen med år xx månad xx dag xx timme xx minut xx och bekräfta med #. Använd alltid det 2- siffriga formatet, t.ex. år 2001 = 01, juni = 06. Efter att inställningen är färdig återgår modulen till Använd kommando 21# för att kontrollera att tid och datum är korrekt. Modulen kommer att repetera data på följande sätt: År xx månad xx dag xx timme xx minut xx och därefter återgå till Om inställningen är felaktig är det nödvändigt att upprepa hela proceduren (använd kommandot 20# )

4 3/ Flera fordon Om du har kommunikationsmoduler installerade i flera fordon (t.ex. fordonsparken hos ett företag) är det möjligt att identifiera de olika fordonen (modulerna) med olika nummer. Om du endast har en modul installerad i ett fordon behövs ingen sådan identifiering. Fabriksinställningen är tillräcklig för en modul (00) och det är inte nödvändigt att ange ett nummer enligt proceduren beskriven i detta avsnitt. Mata in kommandot 30# och mata därefter in numret för fordonet (t.ex. för fordon no.1, mata in 01#, för fordon no.2, mata in 02#, etc.). Efter att inställningen är klar svarar modulen med Fordon nummer xx och därefter återgår modulen till Mata in 00 som identifieringsnummer för att ta bort identifieringen. Mata in kommandot 31# för att när som helst kontrollera identifieringsnumret och modulen svarar då med: Fordon nummer xx. Därefter återgår modulen till 4/ Larmminne I larmminnet finns händelser lagrade (maximum 4) vilka kommunikationsmodulen har rapporterat till användaren (till de lagrade telefonnumren). Dessa händelser larmrapporter kan vara följande: Larmsystem status fordonet har utsatts för inbrott, t.ex. en dörr har öppnats (beror på larmsystemets installation). Otillräcklig strömförsörjning bilbatteriet har kopplats bort eller urladdats. Testläge användaren har startat en kontroll av modulen med kommandot 82# (beskriven nedan). Nödfall i fordon nödknappen har tryckts in. Använd kommando 40# för att få kontakt med kommunikationsmodulens larmminne. Modulen rapporterar innehållet i minnet med Fordon nummer xx (denna del av rapporten beror på föregående inställning av modulens identifieringsnummer om det endast finns en modul utelämnas detta meddelande) Lagrad månad xx dag xx timme xx minut xx. Följande meddelande har skickats till telefonnummer x. xx (typ av larmrapport), Lagrad månad xx dag xx timme xx minut xx". Följande meddelande har skickats till telefonnummer x. xx (typ av larmrapport),.. (4 rapporter). Därefter återgår modulen till OBS: I larmminnet finns 4 händelser (larmrapporter) och modulen ger rapport för den senaste först och den äldsta i slutet av rapporten. Varje ny händelse ersätter automatiskt den äldsta händelsen av de fyra lagrade händelserna. Om användaren bekräftar mottagningen av en rapporterad händelse med **** kommer den lagrade rapporten också att inkludera information om telefonnumret till den användare som bekräftat mottagningen av rapporten. Om mottagningen av larmrapporten inte är bekräftad (med **** ) kommer rapporten att inkludera meddelandet Samtalet är inte bekräftat istället för information om telefonnumret. 5/ Styrning av utgångar Kommunikationsmodulen PATRIOT har 2 oberoende utgångar (se schemat) där varje utgångs maxbelastning är högst 300 ma. Utgångarna kan styras med kommandona beskrivna nedan. Om en större belastning krävs (för att slå av/på utrustning med större strömförbrukning) måste man använda ett relä med rätt specifikation som ansluts tillsammans med skyddsdioder (se schemat). Styrning av utgång no.1: Mata in kommandot 51#. Modulen kommer att slå AV utgång nr.1 och svarar med: Utgång nummer 1 är AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 52#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.1 och svarar med: Utgång nummer 1 är PÅ, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 53#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.1 (ca 1 sekund) och därefter slå AV och svarar sen med: Utgång nummer 1 kommer att slå På och AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. Styrning av utgång no.2: Mata in kommandot 55#. Modulen kommer att slå AV utgång nr.2 och svarar med: Utgång nummer 2 är AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 56#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.2 och svarar med: Utgång nummer 2 är PÅ, därefter återgår modulen till huvudmenyn med Mata in kommandot 57#. Modulen kommer att slå PÅ utgång nr.2 (ca 1 sekund) och därefter slå AV och svarar sen med: Utgång nummer 2 kommer att slå På och AV, därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. 6/ Styrning av mikrofon och högtalare (lyssna och kommunicera med det bevakade utrymmet) Med följande kommandon kan du slå PÅ/AV kommunikationen till (avlyssning) den modul som är ansluten med mikrofon och högtalare

5 Kommandot 61# kommer att slå PÅ mikrofonen och högtalaren i fordonet och därefter återgår modulen till Kommandot 62# kommer att slå AV mikrofonen och högtalaren i fordonet och därefter återgår modulen till OBS: När ett larm eller nödanrop (efter att nödknappen tryckts in) inträffar inkopplas mikrofonen automatiskt till modulen samtidigt som larmrapporten sänds till de lagrade telefonnumren. Villkoret för att mikrofonen slås på är dock att samtalet är bekräftat med **** eller med ####. För att även slå PÅ högtalaren i denna situation är det nödvändigt att använda kommandot 61#. 7/ Konfigureringsval a/ För att slå PÅ/AV kommunikationsmodulen Denna funktion tillåter att man slår AV all kommunikation (rapporter) från modulen till användaren. Kommunikationen i den andra riktningen d.v.s. från användaren till modulen ändras inte. Vi rekommenderar att använda denna funktion t.ex. om fordonet är på verkstad, efter en olycka eller om modulen är defekt på något sätt. Använd kommandot 70# för att slå AV modulen. Modulen svarar med: PATRIOT är AV och därefter återgår modulen till Använd kommandot 71# för att slå PÅ modulen. Modulen svarar med: PATRIOT är PÅ och därefter återgår modulen till b/ För att slå PÅ/AV övervakningen av strömförsörjningen Denna funktion slår PÅ/AV rapporteringen för övervakningen av strömförsörjningen. Övervakningsfunktionen rapporterar om strömförsörjningen är otillräcklig till de lagrade telefonnumren (fabriksinställningen för denna funktion är AV). Använd kommandot 72# för att slå PÅ övervakningen. Modulen svarar med: Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ och därefter återgår modulen till Använd kommandot 73# för att slå AV övervakningen. Modulen svarar med: Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV och därefter återgår modulen till OBS: Modulen ger meddelandet Strömförsörjningen har kopplats bort om spänningen understiger 3,5V. Det interna backup batteriet möjliggör rapportering från modulen ända tills spänningen går ned till 6,5V (under cirka 10 minuter). När bilbatteriet (minst 9,5V) åter laddats kommer alla modulens funktioner återställas. c/ För att slå PÅ/AV fordonets statusrapport Med nedan beskrivna kommandon kan man slå PÅ/AV funktionen för fordonets statusrapport (information om fordonets tändning är på eller av). Använd kommandot 74# för att slå PÅ funktionen. Modulen svarar med: Rapport för tändningen är PÅ. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. Använd kommandot 75# för att slå AV funktionen. Modulen svarar med: Rapport för tändningen är AV. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. OBS: Denna funktion testar tändningströmkabeln (+15) i fordonet. Om kabeln har spänning +12V är tändningen påslagen. Om kabeln är strömlös är tändningen avslagen. d/ För att slå PÅ/AV larmets statusrapport Med nedan beskrivna kommandon kan man slå PÅ/AV funktionen för larmets statusrapport (information om larmet är aktiverat eller deaktiverat). Använd kommandot 76# för att slå PÅ funktionen. Modulen svarar med: Rapport för larmsystem status är PÅ. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. Använd kommandot 77# för att slå AV funktionen. Modulen svarar med: Rapport för larmsystem status är AV. Därefter återgår modulen till huvudmenyn med meddelandet: Huvudmeny. OBS: Denna funktion testar larmsystemets status i fordonet. Larmsystemet måste ha en styrutgång för extra tillbehör som ansluts till kommunikationsmodulen. Om larmet är aktiverat utvärderar modulen status för rapporten (se kapitel 8a) som att Larmsystemet är aktiverat. Om larmet är deaktiverat utvärderar modulen status för rapporten (se kapitel 8a) som att Larmsystemet är deaktiverat. 8/ Kontrollfunktioner a/ Kommunikationsmodulens statusrapport Följande kommando (80#) startar rapporteringen för kommunikationsmodulens status: Modulens status - PATRIOT är PÅ - PATRIOT är AV Fordonets status - Tändningen är avslagen - Tändningen är påslagen Larmsystemets status - Larmsystemet är aktiverat - Larmsystemet är deaktiverat Strömförsörjningens status - Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ - Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV

6 Mata in kommandot 80# och modulen meddelar följande rapport: (Patriot status), (tändningen status), (larmsystem status), (otillräcklig strömförsörjning status) och därefter återgår modulen till huvudmenyn med b/ Testsamtal Denna funktion används för att kontrollera basfunktion i kommunikationsmodulen, vilken är att rapportera till lagrade telefonnummer. Testsamtalet utförs med kommandot 82# - modulen svarar med Testläge är PÅ och därefter kommer modulen att automatiskt avsluta samtalet och påbörja larmsekvensen av samtal till lagrade telefonnummer. Modulen meddelar Testläge nummer x till de telefonnummer som rings upp. c/ Cell ID information (används ej i Sverige) Mata in kommando 85# så meddelar modulen Cell ID i hexadecimalt format xxxx och ger därmed information om ID numret för den cell som modulen kommunicerar med för tillfället. Om det meddelade ID numret inte är i ett korrekt format är det nödvändigt att konvertera med hjälp av kommando 86#. Modulen svarar med Konverterad och därefter upprepar man kommando 85#. 9/ Servicefunktioner a/ Polaritets inställning för de övervakade status ingångarnas funktion Polaritets inställningen, vilken kan göras med hjälp av nedan nämnda kommandon, är nödvändig för korrekt avkänning av status på larmsystemet (oavsett om det är aktiverat eller inte) när larmsystemet är anslutet till den bruna kabeln på kommunikationsmodulen. Om du vill välja positiv styrning (plus på brun kabel när larmet är aktiverat), mata in kommando 90#. Modulen svarar med: Positiv signal plus och därefter återgår modulen till Om du vill välja negativ styrning (minus på brun kabel när larmet är aktiverat), mata in kommando 91#. Modulen svarar med: Negativ signal minus och därefter återgår modulen till b/ Polaritet inställning för larmsignalen Nedan nämnda kommandon är tillgängliga för inställning av polariteten på kommunikationsmodulens larmingång (gul kabel). Om du vill välja positiv aktivering på larmingången (positiv (plus) larmsignal), mata in kommando 92#. Modulen svarar med: Positiv signal plus och därefter återgår modulen till Om du vill välja negativ aktivering på larmingången (negativ (minus) larmsignal), mata in kommando 93#. Modulen svarar med: Negativ signal minus och därefter återgår modulen till c/ Ändring av säkerhetskod Använd kommando 97# om det av någon anledning är nödvändigt att ändra säkerhetskoden. Modulen svarar med Ändra säkerhetskod. Mata därefter in en ny 4-siffrig säkerhetskod xxxx och bekräfta den med #, upprepa inmatningen av koden en gång till xxxx och bekräfta den igen med #. Kommunikationsmodulen kommer att repetera den inmatade koden med Koden är xxxx och därefter återgår modulen till d/ Återställning av kommunikationsmodulen Om modulens inställning inte passar längre är det möjligt att återgå till fabriksinställningen (se kapitel 10) med kommandot 99#. Modulen kommer att fråga Vill du återställa modulen till fabriksinställning? - Om JA mata in 1#. Modulen svarar med Fabriksinställning och avslutar därefter samtalet. - Om NEJ mata in 0#. Modulen återgår till huvudmenyn med meddelandet Huvudmeny. 10/ Fabriksinställning Kommunikationsmodulen PATRIOT levereras med följande fabriksinställning: - Första gången man ringer till modulen får man meddelandet Välkommen. Detta är er nya kommunikationsmodul PATRIOT. Mata in säkerhetskoden. Antingen matar man in en ny säkerhetskod (se kapitel A) eller så hoppar man över detta och går direkt till huvudmenyn med kommandot # # # # #. Huvudmenyn : 19# - inga telefonnummer (kontaktpersoner) är inlagda 21# - det är nödvändigt att ställa in exakt tid och datum 31# - identifieringsnummer för fordon är AV 40# - larmminne inget lagrat 51# - relä no.1 är AV 55# - relä no.2 är AV 62# - mikrofonen är AV 70# - PATRIOT modulen är PÅ 73# - strömförsörjningens övervakning är AV 75# - fordonets statusrapport är PÅ 77# - larmets statusrapport är PÅ INDIKATOR LED Verifierar att GSM modulen har kontakt med GSM nätet. LED blinkar inte GSM modulen kommunicerar eller tändningen är påslagen. LED blinkar långsamt kontakten med GSM nätet är OK. LED blinkar upprepande 5 gånger med 2 sekunder paus kontakten med GSM nätet fungerar ej (modulen kan inte kommunicera)

7 NÖDKNAPP Genom att trycka på nödknappen under minst 3 sekunder (i nödfall) rapporterar modulen Nödfall i fordon till de lagrade telefonnumren enligt nedan beskrivna sekvenser. KONTROLL AV FUNKTIONER Kontroll av kommunikationsmodulens basfunktioner med vilken menas överföringen av en larmrapport till de lagrade telefonnumren kan utföras på följande sätt: simulera en larmsituation när larmsystemet är aktiverat (t.ex. öppna en dörr på fordonet så att larmsystemet löser ut). Detta skall medföra larmsystemet skickar en signal till larmingången (gul kabel) på kommunikationsmodulen PATRIOT. Kommunikationsmodulen börjar ringa upp (med 3 sekunders fördröjning) de lagrade telefonnumren enligt följande sekvens och försöker meddela larmrapporten. Första sekvensen: Uppringning av telefonnummer 1 larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer 2 larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer x larmrapport (25 sek.) avslutar samtalet. Om mottagningen av larmrapporten bekräftas med **** eller #### av någon mottagare kommer sekvensen (uppringningen) att avbrytas. Om samtalet inte bekräftas (inget svar) kommer kommunikationsmodulen att utföra andra sekvensen: Uppringning av telefonnummer 1 larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer 2 larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Uppringning av telefonnummer x larmrapport (45 sek.) avslutar samtalet. Om mottagningen av larmrapporten bekräftas med **** eller #### av någon mottagare kommer sekvensen (uppringningen) att avbrytas. Om samtalet inte bekräftas (inget svar) kommer kommunikationsmodulen att utföra tredje sekvensen med en fördröjning på 60 sekunder. Om dessutom mottagningen av larmrapporten inte bekräftas med **** eller #### av någon mottagare i den tredje sekvensen fortsätter modulen uppringningen i den sista fjärde sekvensen med en fördröjning på 5 minuter. TEKNISK SPECIFIKATION Drivspänning 9-16 V DC Strömförbrukning 19 ma (medelvärde) Temperaturområde -20/+55 o C Frekvensband GSM DUAL BAND 900/1800 MHz Storlek 102 x 46 x 39 mm

8 PROGRAMMERING SAMMANFATTNING KOMMANDO FUNKTION MEDDELANDE 11# 12# 13# 14# 15# Val av telefonnummer (kontaktpersoner) Mata in telefonnummer xxxxxxx #. Nummer x är xxxxxxx. 19# Kontroll av telefonnummer Nummer 1 är xxxxxxx, Nummer 2 är 20# Tid och datum inställning 21# Kontrollera tid och datum År xx månad xx dag xx timme xx minut xx inställning 30# Inställning av fordonets Fordon xx. identifieringsnummer 31# Kontroll av fordonets Fordon xx. identifieringsnummer 40# Larmminne Fordon xx, lagrad xx månad xx dag xx timme xx minut. Följande meddelande har skickats till telefonnummer xxxxxxx (typ av larmrapport.. 51# 52# 53# Styrning av utgång nr.1 Utgång 1 är AV. Utgång 1 är PÅ. Utgång 1 kommer att slå PÅ och AV. 55# 56# Styrning av utgång nr.2 57# 61# Slå PÅ mikrofonen 62# Slå AV mikrofonen 70# Slå PÅ/AV modulen 71# 72# Slå PÅ/AV övervakningen av 73# strömförsörjningen 74# Slå PÅ/AV fordonets 75# statusrapport 80# Rapportering om modulens status. Utgång 2 är AV. Utgång 2 är PÅ. Utgång 2 kommer att slå PÅ och AV. PATRIOT är AV. PATRIOT är PÅ. Rapport för otillräcklig strömförsörjning är PÅ Rapport för otillräcklig strömförsörjning är AV Rapport för tändningen är PÅ Rapport för tändningen är AV Patriot status, tändningen status, larmsystem status, otillräcklig strömförsörjning status. 82# Testuppringning Testläge 85# Cell ID information Cell ID i hexadecimalt format xxxx 86# Konvertering av cell ID format Konverterad 90# 91# Inställning av polaritet för brun kabel (larm status) Positiv signal plus. Negativ signal minus. 92# 93# Inställning av polaritet för gul kabel (larmsignal) Positiv signal plus. Negativ signal minus. 97# Ändra säkerhetskod Ändra säkerhetskod. 99# Återställning av kommunikationsmodulen till fabriksinställningen Vill du återställa modulen till fabriksinställning? 1# - Fabriksinställning 0# - Huvudmeny

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

535 Installationsmanual

535 Installationsmanual 535 Installationsmanual Innehållsförteckning I. Förbered SIM kort 2 II. Installation i fordonet 2 1. Placering av enheten 2 2. Ansluta kablaget 3 2.1. Ingång TÄNDNING (anslutning av denna ingång är obligatorisk)

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL

4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL 4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL 7.1 - Programmera funktioner samt inlärning av fjärrkontroll* och/eller Driver Card* Gå in i programmeringsläge med Cobra 4615 programmerad för PLIP installation: 1.

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! DVGSM/DVSIR/DVMOT Installations och användarmanual V3.2 Larmtillverkning sedan 1976 www.hellmertz.se Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

BRUKSANVISNING. 530 GPS tracker

BRUKSANVISNING. 530 GPS tracker 530 GPS tracker Innehåll Innehåll 3 Introduktion 4 GPS enhetens installation i fordonet 4 Konfiguration av GPS enheten 6 1. Konfiguration av växlande relä vid utlöst larm 6 2. Inmatning av auktoriserade

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Manual, GSM-relä rev

Manual, GSM-relä rev www.emco.nu Manual, GSM-relä rev 1.0 2017-11-03 Funktioner i korthet 4 optoisolerade larmingångar 3-15V med individuellt programmerbara SMS-texter Programmerbar tidsfördröjning 0-60s på samtliga ingångar

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E AM8510 Larmsystem för Motorcykel INSTALLATIONSMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione Swedish

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY Denna manual ger informationen som krävs för att installera larmsystemet och ställa in det enligt kundens önskemål och/eller eventuella lokala försäkringskrav.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2018-01-26 Version 3.00 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

ELDES ESIM252 Kom igång

ELDES ESIM252 Kom igång Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM252, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA42

INSTALLATIONSMANUAL AVA42 INSTALLATIONSMANUAL AVA42 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

GSM Axcess 2/3 Snabbstart

GSM Axcess 2/3 Snabbstart GSM Axcess 2/3 Snabbstart ESIM 110/120 Enheten kräver GSM-abonnemang med nummerpresentation. Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan.

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2018-01-26 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V

INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

ELDES ESIM120/ESIM320 Kom igång

ELDES ESIM120/ESIM320 Kom igång ELDES ESIM120/ESIM320 Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM320, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via 3G/GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga 3G/GSM-täckning.

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

YachtSafe GPS-alarm Manual

YachtSafe GPS-alarm Manual YachtSafe GPS-alarm Manual G31 & G32 N 30 32.89 E 114 18.04 Version 2018 l VETEL AB l info@vetel.se l www.yachtsafe.se l Göteborg l Sverige Installation av larmenheten 1. Montera larmenheten stående eller

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

YachtSafe GPS-alarm Manual

YachtSafe GPS-alarm Manual YachtSafe GPS-alarm Manual G31 & G32 N 30 32.89 E 114 18.04 Version 2018 l VETEL AB l info@vetel.se l www.yachtsafe.se l Göteborg l Sverige Installation av larmenheten 1. Montera larmenheten stående eller

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X CSD AB 97-03-01 RR120X/240X är ett fjärrstyrt dubbelrelä för 12- resp. 24 Volt likström elsystem. Reläet styrs av en mikroprocessor vilken kan ställas in att utföra

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

BRUKSANVISNING. 531 GPS tracker. med iphone/android app

BRUKSANVISNING. 531 GPS tracker. med iphone/android app BRUKSANVISNING 531 GPS tracker med iphone/android app Innehåll Innehåll 3 Introduktion 4 Installera GPS enheten i fordonet 4 Konfigurera GPS enheten med iphone/android appen 6 Konfigurera GPS enheten

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868 DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 3868 3800 3865 Larmenhet 03CB0113B Kablage 10SA0623A Monteringspåse KA0001STSAA Ultraljudsensorer 04PC3600B Nödbrytarpanel

Läs mer

Inkopplingsanvisning MGSM 3.5

Inkopplingsanvisning MGSM 3.5 Inkopplingsanvisning MGSM 3.5 VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen får ej slås

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL 3 INTRODUKTION Denna manual innehåller all nödvändig information för att installera larmsystemet

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Codelock K44 Duo. Installation & User Manual. Siemens AB

Codelock K44 Duo. Installation & User Manual. Siemens AB 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B Codelock K44 Duo Installation & User Manual Siemens AB K44 Duo Installations- & Användarhandbok 27 Svenska Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för

Läs mer

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide

VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide VL-SIM3D ver. 2.1 Snabbstartsguide Steg 1 Systemuppstart 1. Förbered SIM kortet för användning. A. Placera SIM kortet i en mobiltelefon och starta den. B. Stäng av eventuell PIN kodskontroll. C. Radera

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Användarmanual 948 GSM-GPRS

Användarmanual 948 GSM-GPRS Användarmanual 948 GSM-GPRS Kontrollpanel Aktivering och inaktivering av larmsystemet För att aktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med OK. Du kommer därefter in i en meny

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt INTAB Interface-teknik AB 2005-01-14 Bruksanvisning för SMS-volt SMS-volt Bruksanvisning SMS-volt Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 750S/A 750 S/A. Intygat av SBSC (nr. C98-477) att uppfylla kraven i BRK 25:4 CSD

BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 750S/A 750 S/A. Intygat av SBSC (nr. C98-477) att uppfylla kraven i BRK 25:4 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 750S/A Intygat av SBSC (nr. C98-477) att uppfylla kraven i BRK 25:4 750 S/A CSD 98-08-12 CARGARD 750S är ett svenskt billarm baserat på den senaste tekniken vad gäller

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer