GSM Larmsystem Instruktions Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GSM Larmsystem Instruktions Manual"

Transkript

1 GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort, för att kunna programmera enheten. Vi rekommenderar Telia som operatör. 3 fungerar inte med våra larm. 1. Sätt i SIM-kortet i din mobiltelefon och stäng av den 4-siffriga koden. Kontrollera så att övriga tjänster är avstängda så som telesvar o.s.v. Dessutom skall de förprogrammerade telefonnumren tas bort, dvs kortet skall vara helt rent! 2. När du har kortet i telefonen så ring ett samtal (vilket som helst) så aktiveras kortet. Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat, radio eller liknande enheter som kan störa larmsystemet. 2. Vid montering av rörelsedetektorn är det viktigt att sensorn inte monteras nära varma/kalla källor som t.ex. luftkonditionering. Rörelsedetektorn ska alltid monteras med ljuset dvs. detektorn ska monteras på den vägg som har fönster. Rörelsedetektorn är ljuskänslig samt reagerar på snabba värmeförändringar så följer du dessa instruktioner så minimerar du risken för falsklarm. 1

2 Basenhetens och kodpanelens fabrikskod skrivs inte ut i manualen av säkerhetsskäl. Basenhetens kod står i den Engelska manualen som följer med och kodpanelens står på insidan av kartongen till kodpanelen. I denna manual hänvisar vi till kod för basenhetens kod, och kod1 för kodpanelens 4 siffriga kod. Systemets basfunktioner: - Användare kan spela in en 10 sekunders larm meddelande. - Ställa in tid för på/av - 5 trådbundna zoner, som kan slås på/av självständigt trådlösa zoner, som kan slås på/av självständigt - Information om varje zon (5 trådbundna, 16 trådlösa) kan ändras självständigt - Ställa in tid för när systemet ska sättas aktivt efter på och avlarmning. Tiden kan ställas mellan 0-99 sekunder. - Kan lagra 5 telefonnummer för uppringning och 5 mobilnummer för SMS. - Varnar när strömmen är bruten samt när den går på igen. Skickar SMS varning för att meddela användare. - Förberedd med 2-vägs kommunikation. Spy funktion för att lyssna av platsen. Högtalare (extrautrustning) - Kan med fjärrkontrollerna larma på/av inomhus eller skalskydd samt panik larma. - Innehåller en trippelbands industriell GSM/GPRS-modul vilket innebär att du får en stabil och tillförlitlig enhet. - Kan användas överallt i världen. - Med 6-siffrigt lösenord för att öka säkerheten - Sirenport för övergång mellan tyst och ljudande siren. - Med batteribackup som laddas automatiskt för att se till att systemet fortsätter fungera vid strömavbrott upp till 12 timmar. - Trådlöst larm som är mycket enkelt att installera - Larmet stängs av efter 3 minuter när det löst ut och ställer sig sen i larmläge igen. 2

3 Fjärrkontrollen (kan vara av annan modell men har fortsatt samma funktion) Out Arm Disarm Home Arm Panikalarm Fjärrkontrollen har 4 knappar: out arm (aktivera alla enheter), home arm (skalskydd), disarm (avaktivera alla enheter), alarm (nödknapp) Nödknappen kan användas när du behöver akut hjälp. Systemet kommer larma på och skicka SMS och ringa upp de nummer som finns på SIM-kortet. Identifiera portarna på baksidan (Från vänster)jord, Siren, Relä1, Relä 2, Högtalare, I 5 ; I 4 ; I 3 ; I 2 ; I pins port: Jord, Siren, Relä1, Relä 2, Högtalare, I 5 ; I 4 ; I 3 ; I 2 ; I 1 (Från vänster på bilden) Den första pinnen är jorden(svart sladd för siren etc). Pinne 2 är för att koppla till siren (röd sladd). Pinne 3 (och 4) är till för att koppla utesiren samt stroboskop (om de har separat sändare) Detta är ett relä som öppnar när larmet går i 3minuter om ej larmet slås från. Pinne 5 är till för att koppla högtalare om man önskar 2-vägs kommunikation. Pinnar är till för att koppla trådbundna sensorer. Om kopplingarna på baksidan blir kapade eller vandaliserade på något sätt av en eventuell inbrottstjuv kommer detta utlösa larmet. 2. SIM kort: Vänd på huvudenheten, ta SIM-korts hållaren, sätt i SIM-kortet och sätt tillbaka hållaren. 3

4 3. Record knapp, för inspelning av utgående meddelande (spela in): Tryck på RECORD i 2 sekunder för att börja spela in. 4. Reset knapp: denna knapp har 2 funktioner dels vid inkodning av sensorer samt vi återställning av systemet till fabriksinställning. Fabrikslösenordet är den sex siffriga kod som står i den Engelska manualen som följer med larmet.. All data kommer att raderas. 5. Strömkontakt 6. Slå på/av enheten 7. Antenn: Sätt i antennen innan du kopplar på strömmen. Komma igång med installationen! 1. Sätt i iordninggjort simkort på huvudenheten. 2. Koppla till ström till huvudenheten, använd den medföljande adaptern vid installation till 220v. (vid installation med 12 volts strömstyrka skall sladdarna klippas av före adaptern, då enheten i sig drivs på 12volt.) 3. Sätt på enheten (on knappen på baksidan av huvudenheten) 4. Enhetens POWER diod lyser nu rött, samt STATUS dioden börjar blinka orange tills systemet hittat GSM nätet. När enheten har fått kontakt med GSM nätet lyser STATUS dioden konstant grönt (kan ta någon minut). Om STATUS symbolen blinkar rött betyder det att SIM kortet inte är installerat korrekt.(pin kod etc ej har raderats!). När STATUS dioden lyser grönt betyder det att SIM kortet är korrekt installerat och GSM förbindelse är upprättat. Larmet är tillslaget om STATUS blinkar grönt samt avslaget om den lyser konstant grönt. Detta kan kontrolleras direkt med hjälp av de medföljande fjärrkontrollerna. 5. De delar som medföljer i paketet som standard är inkodade i systemet (detta bör dock kontrolleras enligt följande sätt): Ha huvudenheten i av-larmat läge slå på PIR detektorn (rörelsesensorn) på sidan eller ovan enheten, huvudenheten skall nu reagera. Dörrbrytaren kontrolleras genom att sätta i batteri(ligger i paketet) och därefter föra de två delarna förbi varandra så att de reagerar(blinkar till) nu skall även huvudenheten reagera genom en blinkning. 4

5 Prova även de medföljande fjärrkontrollerna med att slå till och från enheten på knapparna. Inkodning av extra/nya sensorer (gäller alla trådlösa enheter ink. Fjärrkontroller, för kodpanelen se sista sidan) När du vill koppla till fler sensorer till systemet skall du göra följande: Inre och yttre zoner. Lägg till sesorer. När du lägger till nya enheter till systemet kan du välja om du vill de ska läggas till i inre zon eller yttre zon. Till exempel så kan du lägga brandvarnare, gaslarm eller fönstersensor i den yttre zonen (skalskydd) så att de kan vara aktiverade under tiden du befinner dig i huset. De enheter som du vill ska vara aktiverade när du inte är hemma kodas till den inre zonen. Koda den yttre zonen(skalsäkring). Dessa enheter kommer att aktiveras när du trycker home arm på din fjärrkontroll. Gör så här: Koppla till strömförsörjningen. Tryck på reset i 2 sekunder tills status dioden lyser rött. Du har nu 20 sekunder på dig att aktivera enheten som ska läggas till genom att trycka på en knapp eller utlösa enheten. När huvudenheten hittat den enhet som lagts till kommer status lampan att blinka 2 gånger. För att lägga till flera repeteras samma procedur. (man kan koda in flera sensorer in under ett och samma inkodningsläge, annars trycker man igen på knappen för att komma in i inkodning igen) Efter ca. 20 sekunder lyser dioden grönt igen. Om det är en rörelsesensor är det viktig att man stänger av den efter den är inprogrammerad och man skall lägga till fler enheter(annars kommer den kodas in flera gånger). Koda den inre zonen. Dessa enheter kommer att aktiveras (tillsammans med den yttre zonen) när du trycker på out arm på din fjärrkontroll. Gör så här: Koppla till strömförsörjningen. Tryck på reset i 2 sekunder tills status dioden lyser rött. Nu trycker du in reset igen tills dioden lyser orange. Du har nu 20 sekunder på dig att aktivera enheten som ska läggas till genom att trycka på en knapp eller utlösa enheten. När huvudenheten hittat den enhet som lagts till kommer status lampan att blinka 2 gånger. Efter 20 sekunder lyser dioden grönt igen. För att lägga till flera repeteras samma procedur. (man kan koda in flera sensorer in under ett och samma inkodningsläge, annars trycker man igen på reset knappen för att komma in i inkodning igen) Om zon 0, 1 och 2 är upptagna så kommer sensorn du vill koppla till, bli tilldelad zon 3 osv. 5

6 Trådlös kodpanel ny modell (tillbehör) Den trådlösa kodpanelen är ett tillbehör samt inkluderat i några av våra larmpaket. Kodpanelen kan koppa till och från hela larmet med hjälp av en kod samt skicka nödsignal, du kan ej slå till endast skalskydd. Fabrikskoden skrivs här som kod1 och den nya koden som kod2. På kartongen till kodpanelen finns fabrikkoden. Byta lösenord: Tryck (ESC) i ca 3 sekunder, piper 2ggr. Tryck kod1(ent) om lösenordet är rätt piper det 2ggr. Tryck in nytt lösenord ex. kod2(ent), piper 2ggr. Tryck in nytt lösenord igen för att bekräfta kod2(ent), piper 2ggr om lösenordet är likadant som föregående steg. Gröna lampan slocknar. Koda in: Anslut kodpanelen till ström. Sätt basenheten i inkodningsläge. Tryck på panikknappen som sitter på undersidan. Larma/Larma av Lösenord ex. 4444(ESC) larmat. Om det är rätt kod så blinkar grön och orange lampa till och det piper 2ggr. Lösenord ex. 4444(ENT) larmat av. Om det är rätt kod så blinkar grön och orange lampa till och det piper 2ggr. On/Off knapp Sabotagefunktion 6

7 Lägga till flera sensorer till samma zon Systemet kan delas upp i 16 zoner, Det kan vara att du vill lägga flera sensorer till samma zon, t ex du har flera sensorer än 16 (inklusive fjärrkontroller och kodpanel) alternativt flera magnetbrytare som du vill ska namnges likadant. Man öppnar sensorn och kodar om den enligt bilden nedan, sätt de svarta plastklammrarna likadant i alla sensorer som skall vara i samma zon. Det är viktigt att du skapar en översikt om hur du vill att dina sensorer skall vara placerade i hemmet och i vilken zon de skall ligga. T ex har du 3 fönster i samma rum som skall tilldelas samma zon då skall du koda dem lika, koden för var dörrbrytare ser du ett exempel på nedan. Radera en sensor Om du vill radera en sensor ska du göra följande: Skicka SMS: kodnummer på sensor (50-65). Detta kommer att radera sensorn på den zonen du väljer och du kan lägga in en ny på den zonen. 7

8 Lagra nummer på SIM-kortet I normalläge (arming/disarming status) kan användare skicka SMS till huvudenheten som sparas på SIM-kortet genom att skicka följande: kodkommandodet telefonnummer som ska larmas För SMS larm och/eller uppringning Exempel: Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 1 för SMS-larm Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 2 för SMS-larm Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 3 för SMS-larm Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 5 för SMS-larm Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 6 för SMS-larm Exempel: Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 1 för uppringning Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 2 för uppringning Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 3 för uppringning Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 4 för uppringning Skicka SMS: kod , numret lagras på plats 5 för uppringning Ta bort inprogrammerade nummer Genom att skicka kommando kod10 (tar bort nummer på plats 10) Du kan även lägga ett nytt nummer direkt så raderas det tidigare. Styr larmet via sms Genom SMS kommandon kan du styra din enhet.. Skicka SMS: kodkommando Exempel: Stäng av larmet: kod10 (alla kommandon finns i tabellen nedan) 8

9 Kommando tabell: Generella inställningar (via sms) * Lyssna på din inspelning 10 Slå av 11 Sätt på 12 Slå delvis på(skalskydd) 20 Slå av siren 21 Slå på siren 30 Slå av monitor (extrautrustning) 31 Slå på monitor (extrautrustning) 40 Slå av avlyssning 41 Slå på avlyssning Spara tlf.nr SMS nummer Spara tfn.nr för uppringning 1 Spara tfn.nr SMS nummer Spara tfn.nr för uppringning 2 Spara tfn.nr SMS nummer Spara tfn.nr för uppringning 3 Spara tfn.nr SMS nummer Spara tfn.nr för uppringning 4 Spara tfn.nr SMS nummer Spara tfn.nr för uppringning 5 Avancerade inställningar Nytt lösenord(upp till 6 siffror) Ställ in mellan vilka tider larmet ska vara igång. Ex. kod Nollställer schemat Ex. kod Slå av sirenen vid larm 321 Slå på siren vid larm (Fabriksinställning) 330 Öppna relä I 3 min 331 Stänga av relät i 3 min(fabriksinställning) 37-- Fördröjning av arm (på) ( från 0-99 sek) Fabriksinställning 10 sek (antal sekunder innan huvudenheten registrerar utlösta sensorer som larm när man sätter larmet till arm status) 38-- Fördröjning innan huvudenheten börjar larma om man inte har avaktiverat larmet, disarm status. (0-99 sek) Fabriksinställning 0 sek. Välj status på sensor Koda namn på Sms kommando : Slå av 1 : Slå på 2 : alltid på 0: Slå av 1 : Slå på 2 :alltid på trådlös zon Trådlös zon 1 Trådlös zon 2 namn namn 9

10 Koda resten av zonerna som ovan. Inkodning av trådbundna sensorer 0: Slå av 1 :Slå till 2 : tid på Systemet har upp till 16 zoner Koda nanm på trådbunden sensor Trådbunden zon 1 OSV Se avsnitt: Ställ in de trådbundna zonerna 0: Slå av 1 : Slå på 2 :alltid på Exempel: Ställ in tid och datum Skicka SMS: knappa in kod31 (denna funktionen kan endast användas när enheten är installerad) Automatisk till/från funktion Skicka SMS: kod Betyder att: Slå till larmet klockan 22:00 och slå från klockan 08:00 Sätt namn på de trådlösa zonerna samt bestäm om och när sensorn skall vara tillslagen För att kunna namnge de olika trådlösa sensorerna måste man först ta reda på vilken plats var sensor är inprogrammerad. Gör enligt följande: Slå till larmet, utlös sensorn vilket gör att du får SMS, slå av larmet. På SMS:et som du fått står wireless activated (00 till 15). När du sedan skall skicka sms till enheten för att namnge sensorn är platserna mellan 50 och 65. tex: (05)wireless activated. Detta betyder att sensorn är lagrad på plats 55. SMSet skall även innehålla information om sensorn skall slås av och på vid larmning alltid vara tillslagen eller alltid vara avstängd. 0 alltid avslagen oavsett status på larm (tex vid renovering kan man stänga av sensorn) 1 slå till och från vid av och pålarmning (normalt läge för dörrbrytare och PIR) 2 betyder att enheten alltid är tillslagen oavsett om larmet är till eller frånslaget (brandvarnare, vattensensor gaslarm etc). Skicka SMS: kodsensorns nummerstatus för sensornamn på sensorn Tex: kod551hall 55 betyder att du har bestämt namn på zon 55 och att den slås till/från vid av och pålarmning samt namnet hall 10

11 Proceduren görs nu om för de övriga sensorerna/detektorerna, du kan även göra det för dina fjärrkontroller och kodpanel(detta för att se vilken panikknapp som utlöses). Ställ in de trådbundna zonerna (beställningsvara) Skicka SMS: kod661dörr huvudingång. 66 betyder att du har bestämt namn på sensor i zon 1. Eventuellt kan tidigare larmsystem med dragna ledningar kopplas in till Lockit larmsystem vänligen se bruksanvisningen för de trådbundna sensorerna. Nollställa systemet Stäng av larmet tryck in reset knappen och håll den inne medans du slår på huvudenheten igen, släpp först reset knappen efter 2-5 sek(eller när statuslampan blinkar rött). Kontrollera enkelt genom att prova din fjärrkontroll, systemet bör ej reagera på den! Nya lösenordet är nu kod. Börja med att koda in fjärrkontrollerna och därefter övriga sensorer och tillbehör. Möjlighet till inspelning av larmmeddelande Du kan spela in ett 10 sekunders meddelande som spelas upp för de nummer systemet ringer upp till vid larm. Det kan vara namn, telefonnummer adress eller liknande. Information som kan vara nyttig för de personer som tar emot larmet. Gör så här: Håll record knappen intryckt, på baksidan av huvudenheten, i 2 sekunder. När dioden lyser rött på framsidan är larmet redo för inspelning av meddelande. Tala tydligt in ditt meddelande i huvudenhetens mikrofon. När dioden lyser grönt är ditt meddelande sparat i systemet. Om du vill spela in ett nytt meddelande, upprepa proceduren. Teknisk specifikation 1. Static current: 50 ma 2. Power supply: 9-12 v 3. Working temperature: -10 ~ Receive Coding: ASK 5. Receive Frequency: 433MHz 6. Remote control distance: No obstacle 100m 7. Detectors: 16 11

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA

GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA GSM X8+ PSTN Säkerhetslarm Bruksanvisning SVENSKA 0 07 08 0 Innehåll Lär känna ditt system Installation av centralenhet Centralenhetens arbetsstatus Tre sätt att styra larmsystemet Två sätt att programmera

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

Home Larm Air. www.homelarm.se

Home Larm Air. www.homelarm.se Home Larm Air www.homelarm.se 1 Innehåll 1. Om Home Larm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen...

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS R Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 3.0.4 * 100125 Innehålls förteckning:

Läs mer

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1

Runner 16. Installationsmanual. Runner v 9.08. Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Runner 16 Installationsmanual V6 Runner v 9.08 Dokument Utf. Datum Orig. Datum Sida 50085351b10i.doc 2011-01-28 2011-01-28 1 Innehållsförteckning Att börja... 7 Om man följer de gråmarkerade adresserna

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer