Installationsmanual Parkmaster 294F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsmanual Parkmaster 294F"

Transkript

1 Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen SOLNA Tel: Epost

2 Innehåll 1. Installationsverktyg Satsens innehåll Lackera sensorer Rekommenderad installation Sensorns position, demontering stötfångare och borrning Montera sensorerna i stötfångaren Kabeldragning och anslutning till sensorerna 7. Återmontera stötfångare Schema strömförsörjning och sensoranslutningar Centralenhet placering Identifiera +15/54 och anslutningar för strömförsörjning. 11. Identifiera backljussignal och anslutning Konfigurationsprocedur Justering av högtalarens volym 12.2 Justera sensorernas känslighet 12.3 Justering av avstånd för sidosensorer 12.4 Justering av avstånd mellan mittsensorer 13. Anslutning och placering av högtalare System funktionskontroll och felrapportering Installation av tryckknapp för att aktivera/deaktivera systemet. 16. System aktivering/deaktivering. 17. Specialfunktioner Procedur för att lära in hastighetströsklar 17.2 Aktivering/deaktivering av funktioner 17.3 Tabell för programmerbara funktioner 17.4 Deaktivering av systemet med hastighetssignal 17.5 Aktivering av systemet med hastighetssignal 17.6 Deaktivering av systemet efter aktivering om inga hinder detekteras 17.7 Telefon mute 18. Anslutning till hastighetssignal Borrverktyg Produktens tekniska egenskaper 294F installation och konfiguration manual rev6 2

3 Installationsverktyg Satsens innehåll 1 = Sensorkablage = Sensorkablage 3-4 T1-T2-T3-T4 = Sensorer F = Buntband A = Högtalare M = Centralenhet B = Dubbelhäftande tejp för centralenhet B1 = Dubbelhäftande tejp för högtalare R = Plastringar för lackering C = Kablage för centralenhet W = Strömförsörjningskabel (Grön-Röd) 294F installation och konfiguration manual rev6 3

4 Lackering av sensorer Montera plastringarna på alla sensorer, var uppmärksam på hur de placeras enligt bilden ovan och kontrollera bilens färgkod innan lackeringen påbörjas. Spraya ett lager primer och när detta torkat, lackera sensorerna med önskad färg. Låt det torka och spraya klarlack för att skydda lackeringen. Rekommenderad installation Montera sensorerna inom följande avstånd: L1 = min max 540 mm, L2 = min max 740 mm, L3 = min max 540 mm, normalt är det inte nödvändigt att utföra proceduren för konfigurering av centralenheten. Efter installationen av systemet, skall du göra en funktionstest. Om testresultatet är negativt, är det nödvändigt att utföra proceduren för konfiguration av centralenheten (kapitel 12.3 och 12.4). Sensorernas minimum installationshöjd är 400 mm med 0 grader vinkel. Om de monteras på en lägre höjd eller med negativ vinkel mer än 0 grader måste 10 vinkeladapter monteras (tillbehör). Om de monteras på en högre höjd (mer än 550 mm) kan en höjning av känsligheten behövas för att garantera korrekt detektering av hinder. 294F installation och konfiguration manual rev6 4

5 4.1 Sensorposition, demontering stötfångare och borrning Använd maskeringstejp för att markera positionerna för sensorernas hål i stötfångaren. Demontera stötfångaren och kontrollera att det finns plats på baksidan av markeringarna. Borra därefter ett 2 mm hål för varje sensor, använd sedan en 20 mm borr. (OBS: borra hålen med borrverktyget i horisontell position) Montera sensorerna i stötfångaren Sensorerna måste skjutas in i stötfångaren med referensmärket uppåt. De kan roteras 180 grader utan att äventyra funktionen. Kontrollera att låsvingarna är utfällda, om inte, öppna dom med en liten skruvmejsel enligt bilden. 294F installation och konfiguration manual rev6 5

6 Kabeldragning och anslutning till sensorer Använd en original genomföring för att dra sensorernas kablar ut från fordonet. Fäst kablarna med medföljande buntband. Denna åtgärd gör det lättare vid återmontering av stötfångaren. Sensorernas kablar är numrerade och de måste anslutas i ordningsföljd 1 till 4, som bilden ovan visar. När kablarna har anslutits skall gummitätningen monteras över sensorns baksida. Återmontera stötfångaren När sensorerna har anslutits och kabeldragningen är klar, återmontera stötfångaren på fordonet. Var uppmärksam på kablarna så de inte kläms. 294F installation och konfiguration manual rev6 6

7 Schema strömförsörjning och sensoranslutningar Använd dubbelhäftande tejp B för att fästa centralenheten. Anslut kontakten märkt 1 till position J2 och kontakten märkt 3 till position J3 på centralenheten. Anslut SVART kabel med ringkabelsko till jord. Skjut in GRÖN-RÖD kabel (W) i position 4 på kontakten, för strömförsörjning från tändningsström (+15/54). Klipp av RÖD kabel 20 cm. Denna kabelstump med stift kan användas för specialfunktioner då det saknas kabel i huvudkontakten (se kapitel för specialfunktioner). Anslut RÖD kabel I huvudkablaget till kabeln för backljuset. 294F installation och konfiguration manual rev6 7

8 Centralenhet placering Placera centralenheten enligt bilden ovan för att undvika störningar. 294F installation och konfiguration manual rev6 8

9 Identifiera +15/54 och anslutningar för strömförsörjning För att identifiera kabeln för tändningsspänning (+15/54), är det nödvändigt att slå på tändningen och kontrollera signalen med en voltmeter. Slå av tändningen, anslut GRÖN-RÖD (W) kabel till tändningskabeln genom att använda kabelskor eller löda. Isolera sammankopplingen med tejp. 294F installation och konfiguration manual rev6 9

10 Identifiera backljussignal och anslutning För att identifiera backljuskabeln, är det nödvändigt att slå på tändningen, lägga i backen och kontrollera signalen med en voltmeter. Slå av tändningen, anslut RÖD kabel i huvudkablaget genom att använda kabelskor eller löda. Isolera sammankopplingen med tejp. Framsensorerna kommer också att aktiveras när backväxeln är ilagd. Om backväxeln läggs ur och sensorerna inte detekterar något hinder, deaktiveras de automatiskt inom 10 sekunder. F294 installation och konfiguration manual rev6 10

11 Konfigurationsprocedur Koppla bort kontakterna J2 och J3, slå på tändningen och lägg i backväxeln: systemet ger ett pip i 2 sek, Inom dessa 2 sek, koppla bort och återanslut kontakten för högtalaren för att gå in i programmeringsläget: systemet ger 6 pip. (Om högtalaren inte kopplas bort och återansluts inom de 2 sekunderna, kommer systemet att utföra en självdiagnostik. För att gå ur självdiagnostiken slå av och på tändningen.) Efter de 6 pipen kommer systemet att pipa från 1 till 4 gånger för att indikera de fyra funktionerna du kan justera. 1 pip Högtalarens volym (3 nivåer - standardnivå är 3 = hög) 2 pip Sensorernas känslighet (3 nivåer standardnivå är 2 = medium) 3 pip Sidosensorernas avstånd (3 nivåer standardnivå är 3 = mm) 4 pip Mittsensorernas avstånd (4 nivåer standardnivå är 4 = mm) Koppla bort kontakten efter att du har hört det antal pip du har valt. När högtalarens kontakt har återanslutits går systemet till undermenyn för vald funktion. 294F installation och konfiguration manual rev6 11

12 Justering av högtalarens volym 12.1 Låg Medium Hög (Standard konfiguration) Systemet piper en gång för att indikera låg volym, efter 2 sek hörs 2 pip som indikerar medium volym och efter ytterligare 2 sek hörs 3 pip som indikerar hög volym. För att välja önskad volymnivå, koppla bort och återanslut högtalarens kontakt efter att du hör det antal pip du vill välja. När högtalarens kontakt återansluts memorerar systemet önskad volym och återgår till huvudmenyn med 6 pip. 294F installation och konfiguration manual rev6 12

13 Justera sensorernas känslighet 12.2 Låg Medium (Standard konfiguration) Hög Systemet piper en gång för att indikera låg känslighet, efter 2 sek hörs 2 pip som indikerar medium känslighet och efter ytterligare 2 sek hörs 3 pip som indikerar hög känslighet. För att välja önskad känslighetsnivå, koppla bort och återanslut högtalarens kontakt efter att du hör det antal pip du vill välja. När högtalarens kontakt återansluts memorerar systemet önskad känslighet och återgår till huvudmenyn med 6 pip. Låg känslighet: passar för sensorer med monteringshöjd mellan mm. Om höjden är lägre måste du använda 10 vinkeladaptrar. Medium känslighet: passar för sensorer med monteringshöjd mellan mm. Hög känslighet: passar för sensorer med monteringshöjd högre än 550 mm. 294F installation och konfiguration manual rev6 13

14 Justering av avstånd för sidosensorer 12.3 D= mm D= mm D= mm Standard konfiguration Systemet piper en gång för att indikera sensoravståndet mm, efter 2 sek hörs 2 pip som indikerar sensoravståndet mm och efter ytterligare 2 sek hörs 3 pip som indikerar sensoravståndet mm. För att välja önskat avstånd, koppla bort och återanslut högtalarens kontakt efter att du har hört det valda antalet pip. När högtalarens kontakt återansluts lagrar systemet det valda avståndet och återgår till huvudmenyn med 6 pip. 294F installation och konfiguration manual rev6 14

15 Justering av avstånd mellan mittsensorer 12.4 D= mm D= mm D= mm D= mm Standard konfiguration Systemet piper en gång för att indikera sensoravståndet mm, efter 2 sek hörs 2 pip som indikerar sensoravståndet mm, efter 2 sek hörs 3 pip som indikerar sensoravståndet mm och efter ytterligare 2 sek 4 pip som indikerar sensoravståndet mm. För att välja önskat avstånd, koppla bort och återanslut högtalarens kontakt efter att du har hört det valda antalet pip. När högtalarens kontakt återansluts lagrar systemet det valda avståndet och återgår till huvudmenyn med 6 pip. 294F installation och konfiguration manual rev6 15

16 Anslutning och placering av högtalare Testa högtalarens volym innan den fästs. Sätt ett hinder framför stötfångaren ock slå på tändningen eller lägg i backväxeln. Högtalaren piper: kontrollera om ljudet hörs bra för föraren (med motorn igång). Om ljudnivån behöver justeras, utför proceduren i kapitel När allt är klart, ta bort skyddsfilmen på dubbelhäftande tejpen B1 och fäst den. 294F installation och konfiguration manual rev6 16

17 System funktionskontroll 14 Positionera fordonet med sensorerna pekandes mot en vägg på cirka 1 meters avstånd, slå på tändningen och lägg i backväxeln. Systemet bekräftar sin aktivering med 1 pip. Kör närmare mot väggen med låg hastighet. Pipen ökar i frekvens ju närmare väggen man kommer. När fordonet är 30 cm från väggen, övergår ljudet till en konstant ton. Felrapportering Systemet rapporterar fel på sensorer eller centralenhet med ett långt pip följt av korta pip för det upptäckta felet. Systemet signalerar fel vid strömpåslag och under användning. Sensor 1 fel 1 långt pip följt av 1 pip Kontakta din installatör Sensor 2 fel 1 långt pip följt av 2 pip Kontakta din installatör Sensor 3 fel 1 långt pip följt av 3 pip Kontakta din installatör Sensor 4 fel 1 långt pip följt av 4 pip Kontakta din installatör Centralenhet fel 1 långt pip följt av 5 pip Kontakta din installatör 294F installation och konfiguration manual rev6 17

18 Installation av tryckknapp för att aktivera/deaktivera systemet Tryckknapp typ (3608 ingår ej i satsen) Rengör den valda positionen där tryckknappen skall monteras, ta bort skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejpen och fäst den. Anslut SVART kabel med ringkabelsko till jord. Skjut in kabeln med förmonterat stift i position 3 på kontakt J1. 294F installation och konfiguration manual rev6 18

19 Tryckknapp typ 3637 (3637 ingår i satsen) Välj en position för tryckknappen och borra först ett 3 mm hål och borra därefter med en 10 mm borr. 294F installation och konfiguration manual rev6 19

20 Dra igenom kablaget och montera tryckknappen. Anslut kabeln utan stift till jord och skjut in kabeln med förmonterat stift i position 3 på kontakt J1. 294F installation och konfiguration manual rev6 20

21 System aktivering och deaktivering Tryckknapp typ Systemet aktiveras med tändningen påslagen och om inga hinder detekteras inom 10 sekunder deaktiveras systemet. Systemet aktiveras också när backväxeln läggs i och kvarstår aktiverat tills backväxeln läggs ur. När backväxeln läggs ur och inga hinder detekteras inom 10 sekunder, deaktiveras systemet. Systemet kan dessutom aktiveras och deaktiveras med tryckknappen. 294F installation och konfiguration manual rev6 21

22 Tryckknapp typ 3637 Systemet aktiveras med tändningen påslagen och om inga hinder detekteras inom 10 sekunder deaktiveras systemet. Systemet aktiveras också när backväxeln läggs i och kvarstår aktiverat tills backväxeln läggs ur. När backväxeln läggs ur och inga hinder detekteras inom 10 sekunder, deaktiveras systemet. Systemet kan dessutom aktiveras och deaktiveras med tryckknappen. 294F installation och konfiguration manual rev6 22

23 17 Specialfunktioner 17.1 Procedur för att lära in hastighetströsklar Tryckknappen 3608 eller 3637 är nödvändig för att utföra proceduren för hastighetssignalen. Tryck in och håll tryckknappen och starta motorn. Fortsätt hålla knappen intryckt ända tills systemet bekräftar med 6 pip. Släpp knappen för att gå in i inlärningsläget för hastighetssignalen. Kör fordonet i den hastighet som du vill använda för att aktivera systemet, (rekommenderad hastighet 10 km/h), tryck på knappen minst 1 sekund för att lagra hastigheten, systemet kommer att bekräfta lagringen med 2 pip. Kör fordonet i den hastighet du vill använda för att deaktivera systemet, (rekommenderad hastighet 20 km/h), tryck på knappen minst 1 sekund för att lagra hastigheten, systemet kommer att bekräfta lagringen med 4 pip. Slå av tändningen för att bekräfta de valda hastighetströsklarna. Efter att proceduren utförts kommer systemet att automatiskt aktivera funktionen Deaktivering av systemet med hastighetssignal. För att aktivera funktionen Aktivera systemet med hastighetssignal, följ instruktionerna i kapitlet aktivering/deaktivering av funktioner (17.2) nedan Aktivering/deaktivering av funktioner Tryckknappen 3608 eller 3637 är nödvändig för att utföra proceduren för hastighetssignalen. 1) Tryck in och hall tryckknappen och starta motorn. 2) Fortsätt att hålla knappen intryckt tills systemet bekräftar med 3 pip. 3) Släpp knappen för att gå in i programmeringsproceduren. 4) Systemet upprepar cykliskt pipen från 1 till 6 (se tabell för programmerbara funktioner). 5) För att aktivera/deaktivera en funktion, tryck på tryckknappen under pipen eller inom 3 sekunder efter att slutet av dessa, vilket indikerar en av de funktioner du vill programmera. Aktivering/deaktivering av funktioner bekräftas med 6 pip. System återgår till att upprepa cykliskt pipen från 1 till 6 för att låta dig aktivera/deaktivera andra funktioner Tabell för programmerbara funktioner 1 pip Aktivering av systemet med hastighetssignal Aktiv 2 pip Aktivering av systemet med hastighetssignal Inaktiv (Standard konfiguration) 3 pip 4 pip Tidstyrd deaktivering av systemet om inga hinder detekteras Tidstyrd deaktivering av systemet om inga hinder detekteras 10 sek (Standard konfiguration) 20 sek 5 pip Aktivering av systemet när tändningen slås på Aktiv (Standard konfiguration) 6 pip Aktivering av systemet när tändningen slås på Inaktiv 294F installation och konfiguration manual rev6 23

24 17.4 Deaktivering av systemet med hastighetssignal Systemet deaktiveras automatiskt när fordonet överskrider den lagrade hastighetströskeln (se proceduren för inlärning av hastighetströskel). Lysdioden kommer att släckas för att indikera att systemet har deaktiverats Aktivering av systemet med hastighetssignal Systemet aktiveras automatiskt när fordonet saktar ned och når den lagrade hastighetströskeln (se proceduren för inlärning av hastighetströsklar). Lysdioden kommer att tändas för att indikera att systemet har aktiverats Deaktivering av systemet efter aktivering om inga hinder detekteras Efter aktivering, om systemet inte detekterar något hinder inom 10 sek eller 20 sek, beroende på vald funktion, deaktiveras systemet. Det kommer åter att aktiveras om backväxeln läggs i, tändningen slås på igen eller tryckknappen används Telefon mute Skjut in RÖD kabelstump med förmonterat stift (som klipptes av under installationen) i position 5 på kontakt J1. Anslut den andra änden av kabeln till ingången för telefon mute på radion. (Utsignalen från systemet är negativ). Varje gång systemet aktiveras tystas radions volym så att du kan hora systemets högtalare. Negativ styrning 18 Anslutning till hastighetssignal Skjut in RÖD kabelstump med förmonterat stift (som klipptes av under installationen) i position 1 på kontakt J1. Anslut den andra änden av kabeln till kabeln för fordonets hastighetssignal. RÖD 294F installation och konfiguration manual rev6 24

25 Borrverktyg Skärverktyg AV0092 ø 20 mm 19 Produktens tekniska egenskaper F installation och konfiguration manual rev6 25

Installationsmanual Parkmaster 294

Installationsmanual Parkmaster 294 Installationsmanual Parkmaster 294 Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E AM8510 Larmsystem för Motorcykel INSTALLATIONSMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione Swedish

Läs mer

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Farthållaren passar de flesta bilar med elektronisk gaspedal samt både manuell och automat växellåda. För detaljerad information om kompatibla

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Installation Farthållare Toyota iq 2009->

Installation Farthållare Toyota iq 2009-> Installation Farthållare Toyota iq 2009-> 00000-28072-00 Farthållaren passar alla motorer och växellådor samt med eller utan Start/Stopp funktion. Beskrivning: Denna farthållare är helt elektronisk och

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL

4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL 4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL 7.1 - Programmera funktioner samt inlärning av fjärrkontroll* och/eller Driver Card* Gå in i programmeringsläge med Cobra 4615 programmerad för PLIP installation: 1.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY Denna manual ger informationen som krävs för att installera larmsystemet och ställa in det enligt kundens önskemål och/eller eventuella lokala försäkringskrav.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

4615 för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

4615 för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL 4615 för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL Index 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION...3 3. SYSTEMETS KONFIGURATION...4 4. FÖRBEREDA PINKOD KORTET...5 5. INSTALLATIONSPROCEDUR...5 5.1

Läs mer

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Förberedelse Denna produkt har utvecklats för att monteras på fordon som är utrustade med CAN-plattform såväl som på fordon utan

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V

INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter

Läs mer

CANBUS Farthållare GC90Ci (3gen)

CANBUS Farthållare GC90Ci (3gen) CANBUS Farthållare GC90Ci (3gen) Installationsmanual Från Software version 1.8.5 Förord Denna installationsmanual är skriven för installatörer med kunskap om modern fordonsteknologi och har erfarenhet

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA42

INSTALLATIONSMANUAL AVA42 INSTALLATIONSMANUAL AVA42 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL 4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, DataLinker verktyg och

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ROSTRA BACKSENSOR SYSTEM ROSS

ANVÄNDARMANUAL ROSTRA BACKSENSOR SYSTEM ROSS ANVÄNDARMANUAL ROSTRA BACKSENSOR SYSTEM ROSS ROSTRA BACKSENSOR SYSTEM ROSS Rostra Precision Controls, Inc. 2519 Dana Drive, Laurinburg, NC 28352 USA Telephone: (910) 276-4853 Fax: (910) 276-1354 www.rostra.com

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Teknisk manual Solo Nivåmätare

Teknisk manual Solo Nivåmätare 1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD

MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD MONTERINGSANVISNING för BIKEGARD S10 STÖLDSKYDD CSD 2002-03-06 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet! Var noggrann med ledningsdragning, kabelskarvar och

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868 DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 3868 3800 3865 Larmenhet 03CB0113B Kablage 10SA0623A Monteringspåse KA0001STSAA Ultraljudsensorer 04PC3600B Nödbrytarpanel

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Trådlös mottagarmodul för vägguttag

Trådlös mottagarmodul för vägguttag Trådlös mottagarmodul för vägguttag En kraftfull (16 A) mottagarmodul som relativt enkelt kan monteras bakom befintligt vägguttag för att på så vis skapa en trådlös På/Av funktion av hela vägguttaget.

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

4615 CAN/PLIP INSTALLATIONSMANUAL

4615 CAN/PLIP INSTALLATIONSMANUAL 4615 CAN/PLIP INSTALLATIONSMANUAL Index 1. SATSENS INNEHÅLL...2 2. INTRODUKTION...3 3. SYSTEMETS KONFIGURATION...4 4. FÖRBEREDA PINKOD KORTET...5 5. INSTALLATIONSPROCEDUR...5 5.1 Beskrivning av kablar

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL 3 INTRODUKTION Denna manual innehåller all nödvändig information för att installera larmsystemet

Läs mer

Monteringsanvisning, inställningar och funktioner

Monteringsanvisning, inställningar och funktioner Monteringsanvisning, inställningar och funktioner EcoHeater 12 V. 240 W artikelnummer 3100 001 OBS! om du själv inte vill installera EcoHeater eller om installationsanvisningarna inte är tillräckliga,

Läs mer

Rekonditionering. Emfit epilepsilarm. Art.nr Rev A SE

Rekonditionering. Emfit epilepsilarm. Art.nr Rev A SE Instruktion Rekonditionering Emfit epilepsilarm Art.nr 464000 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2. Rekonditioneringsförfarande... 3 2.1 Funktionskontroll... 4

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2112 PRO abonnemang Index Förord...Sidan 3 Innan systemet kan fungera...sidan 4 1. Instruktion i korthet...sidan 5 2. Vad gör man om...sidan 6 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL

4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, DataLinker verktyg och programvara)...3 3. SYSTEMETS

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

AM8510X ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6507

AM8510X ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6507 AM8510X Larmsystem för Motorcykel ANVÄNDARMANUAL 1 2 Larmenhet 6507 Fjärrkontroll TR07E 1 Tack för du har valt ett Spyball larmsystem. Vi rekommenderar att du läser denna manual och sparar den bland motorcykelns

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

INSTALLATION. 1) Läs igenom hela beskrivningen minst en gång för att få en känsla av vad som kommer krävas i form av arbete och verktyg.

INSTALLATION. 1) Läs igenom hela beskrivningen minst en gång för att få en känsla av vad som kommer krävas i form av arbete och verktyg. SA500 G3 INSTALLATIONSANVISNING PORSCHE 944NA 1985B-87 INSTALLATION DETTA BEHÖVS FÖR ATT INSTALLERA 1) Lite olika skruvmejslar 2) Lödkolv och lödtenn 3) Kabelskalare och avbitare 4) Kabelskotång + flatstift

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet Kontrollmetoder MSE12-10 med MKII enhet Första installationen av en SE5000 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en SE5000

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Snabbguide INSTALLATION. 20900 v.1.0.0

Snabbguide INSTALLATION. 20900 v.1.0.0 Snabbguide INSTALLATION 0900 v..0.0 Snabbguide installation Spisec AddOn Spisec AddOn är både enkel att använda och att installera. Snabbguiden beskriver stegvis det som är viktigast att tänka på. Utförligare

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8179-D B g 2 0 1 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fjärrkontrol 2 Automatisk aktivering av stöldskydd 2 Avstängning med fjärrkontroll 3 Avstängning

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

AM8510 ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6527

AM8510 ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6527 AM8510 Larmsystem för Motorcykel ANVÄNDARMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale utente Swedish Rev. 02 01/03

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR

INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR Spisvakt S kan monteras på takdosa med dolt kablage eller eftermontage med utanpåliggande kablage. I elcentralen monteras en kontaktor som matar spisen.

Läs mer

Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12

Monteringsinstruktion WiPro all in one Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Undantag från ansvar: Denna monteringsinstruktion vänder sig till professionella serviceverkstäder. Därför

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Art.nr: 000510SE Rev.006, 1(7) Innehållsförteckning 1. Planera... 3 2. Demontering av handtag och mothåll... 3 3. Montera täckpluggar.... 3 4. Borra

Läs mer