Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar"

Transkript

1 Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 3M-savett, 1 kardborrband för att fästa kontrollenheten, 3 kablar, 1 extra VHB-tape, garantivillkor, samt anvisningar för montering av sensorn. 2. Tänk igenom var du vill montera sensorn på tanken, samt var du vill placera panelen. 3. Ta reda på var du har tillgång till ström från ditt 12/24 volts batteri. Snabbinstallation Montera sensorn på tanken Koppla ihop alla delarna Starta Gobius Ändra förinställningarna Kalibrera när tanken är tom Kontrollera inställningarna Testa att Gobius fungerar som du önskar Anslut externt instrument, lampa eller summer Montering av panelen och ihopkoppling av systemet 1. Bestäm var du vill placera panelen. Många väljer att montera den i toalettutrymmet eller i dess närhet. Panelkabeln är en standard pc nätverkskabel, rak och kan förlängas upp till 50 meter med en förlängningskabel. Finns även att beställa i 10 meters längd. 2. Vi föreslår att du gör ett litet avlångt hål där du vill att panelens kabel ska ledas vidare till kontrollenheten. Hålets storlek ska vara minst 4 x 22 mm. Se hålmallen på sidan Panelen limmas fast med 3M-tapen som finns förmonterad på panelens baksida. 4. Koppla ihop panelen och sensorn med kontrollenheten. Sist ansluts kablarna till batteriet. Tänk på att koppla + och kablarna rätt mot batteriet (+ är vit och är svart). Allt finns även beskrivet på kontrollenheten och i illustrationen på sidan Vill du ansluta ett externt instrument, en extra lampa eller en summer som varnar när tanken är full, skall du använda den analoga utgången på kontrollenheten tillsammans med den extra kabeln. Vi rekommenderar att du använder vaselin på kontakterna vid kontrollenheten. Vaselin är bra för att förhindra oxidering och finns att köpa i de flesta båttillbehörsaffärer. FM Marin AB Hängpilsgatan 10 Telefon Västra Frölunda Fax Sverige E-post

2 2 Sensorn och kontrollenheten tål ej vatten. Kontakta FM Marin för råd om hur du ska göra Gobius vattensäker och om du behöver längre panel- och sensorkabel. Vi rekommenderar även att du kopplar Gobius via en säkring på 500 ma. På din båts instrumentpanel finns det säkert en ledig säkringsplats som du kan använda. Montering av sensorn på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera därefter ¾-sensorn enligt instruktionerna. Besök gärna vår hemsida för att läsa de senaste nyheterna. Där finns också en Tank Calculator som du kan använda för att få hjälp med att räkna ut rätt ¾-nivå för placering av sensorn. Tänk på att sensorn är känslig för slag. Hantera den därför varsamt. Kontrollera att Gobius systemet fungerar innan du fortsätter med eventuell ändring av förinställningarna och kalibreringen. Koppla in strömmen till kontrollenheten. Gobius skall då starta och samtliga lampor ska tändas i ett rullande schema en gång. (Om den inte startar, tryck på på panelen). Därefter sker funktionskontroll av sensorn. Den röda lampan blinkar tillsammans med den blå lampan under funktionskontrollen. Avslutningsvis lyser den röda, gula och gröna lampan som bevis på att Gobius installationen är klar och att endast kalibrering återstår. Om sensorn inte skulle vara korrekt monterad, ansluten eller om den skulle vara skadad, visas detta genom att den röda lampan på panelen lyser tillsammans med den blå. Se förklaring till detta i tabellen på sidan 6. Detta måste åtgärdas innan du kan gå vidare med installationen. Se vidare instruktioner på vår Nyheter. Ändring av förinställningarna Gobius är gjord för att kunna optimeras för din unika tank och ditt behov. Det kan gälla anpassning för olika tankmaterial och lämpligt intervall mellan mätningar. I denna dokumentation ser du på sidan 7 vilka förinställningar som Gobius levereras med. Överensstämmer inte dessa med ditt behov behöver du välja nya. Du ändrar förinställningarna genom att hålla inne knappen på panelen. Automatiskt bläddrar Gobius igenom samtliga alternativ som finns i tabellen på sidan 7. När ditt val visas släpper du knappen. Därmed har du gjort en ny inställning. Upprepa detta för varje ändring du önskar göra. 1. Låt Gobius vara påslagen 2. Markera med en penna i tabellen på sidan 7 vilka ändringar du behöver göra

3 3 3. Håll inne knappen tills den valda radens färger visas på panelen 4. Släpp knappen när du vill att detta val ska gälla 5. Upprepa detta tills du har gjort samtliga inställningar Genom att hålla inne knappen hela vägen, dvs till och med sista alternativet, kan du bläddra igenom samtliga alternativ utan att göra någon förändring. Ett felaktigt val raderas genom att göra om inställningen. Kontroll av inställningarna Varje gång du stänger av Gobius med knappen visas dina inställningar med färgkombinationer på panelen enligt tabellen på sidan 7. Detta sker inte när du stänger av med extern strömställare. Kalibrering - måste ske när tanken är tom Ingen tank är den andra lik. De flesta tankar skiljer sig vad gäller storlek, form, tankväggstjocklek och ålder. För att säkra för dessa unika faktorer behöver du göra en kalibrering innan Gobius kan användas. Börja med att säkerställa att tanken är tom. Det är viktigt att båten är i stillhet och att motorn är avstängd när kalibrering sker. Kalibrering vid installation 1. Börja med att tömma tanken 2. Slå på Gobius och vänta tills röd, gul och grön lampa tänds 3. Tryck och håll inne knappen tills samtliga lampor tänds 4. Släpp nu knappen omedelbart 5. Kalibreringen startar automatiskt och pågår i ca 10 sekunder 6. När kalibreringen är klar tänds den blå lampan, dvs tanken är inte full Kalibrering vid ett senare tillfälle 2. När Gobius är påslagen håller du inne knappen 3. Vänta tills alla lamporna tänds 4. Släpp nu knappen omedelbart 5. Kalibreringen startar automatiskt och pågår i ca 10 sekunder 6. När kalibreringen är klar tänds den blå lampan, dvs tanken är inte full

4 4 Analogt instrument Till Gobius kan du även ansluta ett analogt instrument för att parallellt med Gobius panelen visa tanknivån. I tabellen på sidan 7 visas tre alternativ beroende på vilket fabrikat och standard som du har att välja mellan. På sidan 8 finns en illustration som visar hur du kopplar instrumentet till Gobius kontrollenhet. Den extra kabeln som medföljer leveransen är avsedd för detta ändamål. Vi har utgått ifrån att du har instrument och kablage installerat i din båt och att du nu vill nyttja dessa tillsammans med Gobius. Extra lampa/summer Utöver Gobius panel med olikfärgade lampor kan du koppla till en lampa eller en summer för att varna när tanken är ¾-dels full. I illustrationen på sidan 8 ser du hur du skall koppla till denna extra larmbevakning. Avslutning Om möjligt, avsluta installationen med att fylla och tömma tanken med vätska för att kontrollera att Gobius fungerar som du önskar. 2 olika sätt att starta och stänga av Gobius Du startar Gobius genom ett kort tryckt på panelens knapp eller genom att slå på strömmen från en extern strömställare. Genast sker en funktionskontroll av lampor och sensorn. När kontrollen är klar mäts nivån och rätt lampa tänds. Vid mätningen kan du först höra ett svagt surrande ljud från sensorn. Därefter sker en beräkning i kontrollenheten och resultatet presenteras omedelbart genom att aktuell lampa tänds på panelen. Du stänger av Gobius genom ett kort tryck på eller genom att slå av strömmen från en extern strömställare. När Gobius är avstängd kommer den ihåg alla inställningar och kalibreringen. Dvs du behöver inte göra om kalibreringen när strömmen varit avstängd en längre tid. Gobius, patenterad teknik Sensorn består av två aktiva delar; en shaker och en accelerometer. Mätning sker genom att shakern under en sekund skapar en vibration i tankväggen. Samtidigt mäter accelerometern vibrationens storlek. Kontrollenheten gör därefter ett antal matematiska beräkningar och kan med exakt noggrannhet tala om ifall vätskenivån har passerat sensorn eller ej. Sensorn som fästs på utsidan tankväggen är utvecklad för tankar i olika material och väggtjocklekar. Om tankväggens tjocklek förändras över tiden, på grund av eventuell kraftig avlagring på insidan, bör du göra en ny kalibrering, enligt ovanstående beskrivning. Gobius är underhållsfri Gobius tekniska konstruktion innebär många fördelar. Tack vare att sensorn aldrig kommer i kontakt med vätska kan de aldrig slitas ut och dessutom är strömförbrukningen mycket låg, ca 40 ma (12 volt).

5 5 Systemillustration Montering av kabel från kontrollenheten till panelen Montering av sensorn på tankväggen (Den röda lampan lyser extremt svagt ifall du kopplar fel. Ingenting kan skadas.) Hålmall för panelen

6 6 Lampindikering på Gobius-panelen röd gul grön blå Förklaring Vid leverans Gobius är inte kalibrerad Test av ¾-sensor pågår Mätning Tanken är ej full Tanken är ¾-full Mätresultat Tanken är ej full Tanken är ¾-full Fel på ¾-sensor Vid kalibrering Kalibrering pågår = tänd = släckt = blinkar Elektrisk specifikation för Gobius Spänning: 10 ~ 29 Volt DC Strömstyrka: 200 ma, max. (mätning) Utgång för lampa/summer: 40 ma, max. (vila) 12/24 Volt Maximum spänning: 29 Volt DC Maximal strömstyrka: 200 ma Max spänning: 29 Volt DC

7 7 Gobius inställningar Röd gul Markera dina val grön blå Visas i Förklaring 5 s Kalibrering 5 s 1 minuts intervall mellan mätningar F 5 s 5 minuters intervall mellan mätningar 5 s 10 minuters intervall mellan mätningar 5 s 10 sekunders intervall mellan mätningar (installationsläge) 5 s Tankmaterial i plast mm Tankmaterial i plast 2 -> 10 mm, 5 s glasfiber 4-8 mm 5 s Tankmaterial i rostfritt 1,25 -> 2 mm F Tankmaterial i rostfritt stål 2 -> 3 mm, 5 s aluminium 3 -> 5 mm, stål 2 -> 3 mm 5 s Instrument, 4-20 ma, industri std F 5 s Instrument, Ω, Europa std 5 s Instrument, Ω, USA std 5 s Avslut F = förinställd = tänd = släckt

8 8 Kopplingsschema för extern lampa/summer Kontrollenhet 1, ovan ¾-nivå 1 Gul 4 Svart Analog utgång Spänning in Gul Grön Röd Svart Svart Instrument Gauge Europa/ USA standard Eur. or Blå 2, under ¾-nivå Röd Extra motstånd behövs vid 24 volt - + Batteri 12/24V Säkring, 500 ma - Instrument industri std Obs. Endast 1 instrument kan vara inkopplat åt gången. + 1 Gul 2 Grön 3 Röd 4 Svart

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Leica mojo3d Start första gången

Leica mojo3d Start första gången Leica mojo3d Start första gången SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro Tel o fax 019-228005 INSTRUKTION LEICA Mojo3D GUIDNING. 2 Generellt denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Installationshandledning MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Installationshandledning MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Installationshandledning 2 optimail 30 (MMI version) Installationshandledning Komma igång en översikt Följande översikt visar de olika arbetsstegen när du första

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

S-700 Vindkraftverk. Användarmanual

S-700 Vindkraftverk. Användarmanual S-700 Vindkraftverk 12VDC / 24VDC 21-1300 Land 12VDC / 21-1400 Land 24VDC 21-1500 Marin 12VDC / 21-1600 Marin 24VDC Användarmanual Version 1.0 Serienummer: MANUAL Vindkraftverk S-700 art: 21-1300 / 1400

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0 S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600 Användarmanual Version 2.0 Serienummer: Tillverkare: GREATWATT POWER, INC. Shanghai, China. E-mail: info@greatwatt.com Web:

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer