Felsökning av bakgavellyft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökning av bakgavellyft"

Transkript

1 Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft.

2 Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med två röda lysdioder samt en grön 7-segments sifferdisplay. Både lysdioder och sifferdisplay kan till viss grad hjälpa att lokalisera en felkälla i lyftens utrustningsdetaljer. De två röda lysdioderna har följande funktioner: Led 1 indikerar aktiv ingång Led 2 indikerar aktiv utgång LED1 LED2 Grön punkt på sifferdisplayen ger följande information: Släckt punkt indikerar att enheten saknar matningsspänning Tänd punkt indikerar att matningsspänning är tillslagen (on) samt att ingång CS är frånslagen (off) Blinkande punkt indikerar att både matningsspänning och ingång CS är tillslagen (on) Sifferdisplayen ger följande information: Indikering på sifferdisplayen varierar beroende på styrningens status. Ingång CS är tillslagen (on). Först visas styrkortets konfiguration. Bokstav P följs av inställt konfigurationsnummer. Följande konfigurationer finns: P1 - Konfig 1: DVx2 hydraulisk autotilt P2 - Konfig 2: DVx2 elektrisk autotilt P3 - Konfig 3: DVx4 P4 - Konfig 4: DVx2 hydraulisk autotilt (FL) P5 - Konfig 5: EV hydraulisk autotilt (FL) P6 - Konfig 6: SZ 100

3 4.2 Felsökning av bakgavellyft Felsökning av programstyrd bakgavellyft forts. Efter visad konfiguration övergår displayen till att visa driftsinformation. Driftsindikering: Släckt - Inget manöverdon aktivt 1 - Manöverdon 1 aktivt 2 - Manöverdon 2 aktivt (Tillbehörsplinten) Felindikering under drift: E1 - Manöverdon 1 låst E2 - Manöverdon 2 låst (Tillbehörsplinten) L - Låg spänning * H - Hög spänning * * Observera att om endast låg eller hög spänning föreligger så kombineras visningen även med driftsvisning av aktivt manöverdon. Ingång CS är frånslagen (off). Styrkortet presenterar bokstaven E följt av de 5 senaste lagrade felen. Om inga fel finns lagrade så visas endast bokstaven E. Felen presenteras med senaste felet först och äldsta felet sist. Följande felkoder finns: 1 2 L H - Manöverdon 1 låst. - Manöverdon 2 låst. - Låg spänning. - Hög spänning. Exempel: E 2 L 1 Styrkortet har lagrat 3 fel. Manöverdon 2 låst. Senaste fel Låg batterispänning. Manöverdon 1 låst. Indikeringslista: Drift samt felinformation visas med olika prioritet. Observera att följande lista endast gäller då ingång CS är tillslagen och aktiv. Är ingång CS ej aktiv visas endast loggade fel. Visas alltid (2 sek): Vid tillslag av CS visas vilken konfigurering styrkortet har.. Visas alltid: Låst manöverdon E1/E2 visas till dess att felet åtgärdats. Är båda manöverdon låsta så växlar visningen mellan E1 - E2. Vid låg/hög batterispänning visas fel L/H kontinuerligt då inget manöverdon är valt. Vid aktivt manöverdon visas 1/ 2 så länge som manöverdonet förblir aktivt. Vid låg/hög batterispänning samt aktivt manöverdon växlar visning mellan fel L/H och aktivt manöverdon 1/ 2. Fellogg: Styrkortet lagrar de fem senaste felen i en lista för att presenteras på sifferdisplayen. Listan med fel rensas automatiskt av styrkortet. Då kontaktorn har aktiverats 100 gånger utan att något fel förekommit så tas det äldsta felet bort ur listan.

4 Felsökning av bakgavellyft 4.3 Felsökning av programstyrd bakgavellyft forts. Vad är fel? Kontrollera om följande är orsaken Symtom Manöverdonet fungerar inte. 1.1 Styrkortet saknar matningsspänning om punkten på sifferdisplayen varken lyser eller blinkar. Kontrollera anslutningar och mät spänningen mellan + och GND på plint 8 där hydraulenheten är ansluten. 1.2 Kortslutning eller överledning kan hindra manövrering. Kontrollera om det finns fukt eller vatten i någon koppling, plint, eller manöverdon. Torka, rengör och skydda med fett.

5 4.4 Felsökning av bakgavellyft 1.3 Om någon knapp har fastnat eller att någon manöverdonsingång har konstant signal kommer lyften att låsa sig efter 1 min. Det är en timer som gör att ingen ventil ska vara dragen i mer än 1 min. På displayen visas E1 eller E2 beroende på om det är första eller andra manöverdonsingången som har konstant signal. Om felet blir avhjälpt kommer styrkortet att vänta 3 min för att säkerställa att felet inte inträffar igen. Displayen visar E1/E2 till dess att styrkortet återfår full funktion. Mät spänningen på plint 6 och / eller 7 där manöverdonet är anslutet. Mät mellan GND och de olika ingångarna (B, E, C, OUT, IN). Spänningen bör vara 0V om ingen knapp är intryckt. Se även punkt Om någon knapp har fastnat eller att någon manöverdonsingång har konstant signal när hyttströmbrytaren (CS i plint 9) aktiveras kommer styrkortet att ignorera den plinten och visa E1 eller E2 på displayen. Det betyder att om några eller alla manöverdon är sammankopplade till samma manöverdonsplint (plint 6 eller 7) på styrkortet kommer den plinten inte att fungera, och inte heller något av manöverdonen. Om knappen släpper eller kortslutningen upphör kommer kortet att återgå till att fungera normalt efter 3 min.

6 Felsökning av bakgavellyft 4.5 Mät spänningen på plint 6 och / eller 7 där manöverdonen är anslutna. Mät mellan GND och de olika ingångarna (B, E, C, OUT, IN). Spänningen bör vara 0V om ingen knapp är intryckt. Se även punkt Styrkortet kan sakna spänning på ingång CS, plint 9. CS är ingången från hyttströmbrytaren som ger kortet klartecken att utföra operationer. Punkten på displayen lyser om CS är frånslagen och blinkar när den är tillslagen. Mät spänning mellan GND och CS. Den ska vara samma som batterispänningen om hyttströmbrytaren är tillslagen.

7 4.6 Felsökning av bakgavellyft 1.6 Manöverdonen saknar matningsspänning. Mät spänningen mellan + och GND på plint 6 eller 7 där manöverdonen är anslutna. Spänningen bör vara samma som bilens batterispänning när ingång CS är tillslagen (hyttströmbrytaren). Om den inte är det får du byta styrkort eller ta manöverdonsmatningen från tillbehörsplinten (plint 14).

8 Felsökning av bakgavellyft 4.7 Symtom 2. Manöverdonet 2.1 fungerar delvis. Manöverdonet har matningsspänning men signalen kommer inte till styrkortet. Mät om signalen når manöverdonsplinten på styrkortet. Plint 6 och / eller 7. Kontrollera om knapptryckning ger indikering på lysdiod 1 som indikerar signal från manöverdon

9 4.8 Felsökning av bakgavellyft 2.2 Styrkortet får spänning på en eller flera ingångar på manöverdonsplinten utan reaktion. Lysdiod 1 indikerar om kortet får insignal. Om inte lysdiod 1 reagerar när spänning läggs på ingången är kortet trasigt. Byt kort eller prova att använda den andra manöverdonsplinten (plint 6 eller 7). 2.3 Styrkortet får signal men inget händer.

10 Felsökning av bakgavellyft 4.9 Får kortet signal på både lyft och sänk samtidigt stängs alla funktioner av tills man släpper knapparna. En kortslutning någonstans i manöverdonsinstallationen kan resultera i detta. Se även punkt Styrkortet tar emot signaler som det ska, men alla ventiler drar inte som de ska. I lyftens monteringsanvisning finns en beskrivning på vilka ventiler som ska vara aktiverade för lyftens olika funktioner. Denna beskrivning återfinns även i detta dokument under kapitell 2.8. Ta reda på vilken konfigurering din lyft har (1-6).

11 4.10 Felsökning av bakgavellyft Mät på utgång för utgång medan ingångar aktiveras. En eller flera utgångar kan vara defekta eller kablaget till ventilerna. 2.5 Ventiler drar som de ska men el-motorn startar inte vid lyft. Kolla matningskablar, anslutningar och polskruvar i aggregatet.

12 Felsökning av bakgavellyft 4.11 Kolla att solenoiden är ansluten till jord. Jordkabeln till den interna temperaturvakten kan vara trasig. Prova genom att ansluta jord på solenoiden direkt till jordstjärnan på el-motorn. Symtom 3. Lyften går av 3.1 sig själv. Lyften går utan påverkan av manöverdon eller fortsätter när knappen släppts. Fukt eller vatten i manöverdon och kopplingar kan orsaka kortslutningar. Tryckknappar kan fastna.

13 4.12 Felsökning av bakgavellyft Mät spänningen på manöverdonsingångarna, plint 6 och / eller 7. Mät mellan GND och de olika ingångarna (B, E, C, OUT, IN). En spänning på plinten som är mindre än bilens spänning är antagligen relaterad till fukt. Spänning som är i närheten av bilens spänning är antagligen en kortslutning eller knapp som fastnat. För att styrkortet ska tolka en signal från manöverdonet som giltig, måste spänningen upp till ca 10V på en 12V lyft och ca 20V på en 24V lyft. 3.2 Om manöverdonet är riktigt. Mät spänningen på utgångarna för att se om någon utgång har konstant utsignal. Är det så är kortet trasigt och måste bytas.

14 Felsökning av bakgavellyft 4.13 Symtom 4. Lyften startar 4.1 hackigt. Lyftens hydraulaggregat startar inte riktigt vid knapptryckning. Den hackar och sedan startar eller bara hackar. Kolla matningskablar, anslutningar och polskruvar i aggregatet. Kolla batteriets laddning.

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2

Ultrakompakt Larmsystem. Användarhandbok V1.2 Ultrakompakt Larmsystem Användarhandbok V1.2 Innehåll 1 Vad är BRIX Dragon?... 4 1.1 Användningsområden... 4 1.2 Säkerhetsinformation... 5 1.3 Översikt... 6 1.4 Förberedelser för användning... 7 1.4.1

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN

Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN Felsökningsguide SAP-KRV,CRV,EHN SAP-KRV,CRV-EHN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte startar vid uppstart. Har du kontrollerat: ) Är det 0V och är jordkabel ansluten? ) Fjärrkontrollen

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering

ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering ER-S-SMS Ver 2.01; 2.00-2.xx ER-SMART SMS Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Sid 1 Allmänt om ER-SMART SMS: ER-SMART

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare

BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Trådlös GSM-Larmsändare BAS-SMS N Manual för inkoppling och programmering Trådlös larmsändare för GSM-Nätet Kontroll och styrning av apparater och maskiner Version 2.0.4 * 050831 Allmänt om BAS-SMS

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+ Lathund för SMS-kommandon för värmestyrning Skicka: Betydelse Svar Kommentar A22!!01 (svenska) (A22!!02 (english)) Aktivering av A22+ samt fabriksinställningar. A22 K STATUS? Statusbegäran. HeatLink Status:

Läs mer