Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0"

Transkript

1 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg för steg. Verktyg du behöver för monteringen och justering: 1. Lödkolv och lödtenn 2. Avbitare 3. Skruvmejsel liten 4. Multimeter 5. Krokodiltestsladd Copyright JETRONIC 2001

2 STEG 1 (Motstånden). Börja med att montera motstånden på kretskortet. Var noga med att placera rätt motstånd på rätt komponent placering. Det finns två typer av motstånd, kolfilm som har en tolerans på 5% och metallfilm som har en tolerans på 1%. Skillnaden mellan kolfilms och metallfilms motstånden är att kolfilms motstånden har 4 färgringar och metallfilms motstånden har 5 färgringar som värdes markering. Färgring koder: Svart = 0 Brun = 1 Röd = 2 Orange = 3 Gul = 4 Grön = 5 Blå = 6 Violett = 7 Grå = 8 Vit = 9 Guld = 0,1 eller Tolerans 5% Silver = 0,01 eller Tolerans 10% Kolfilms motstånd färgringar: 1:a = tio tal 2:a = en tal 3:a = antal 0:or 4:a = tolerance ( guld 5% ) Ex Kohm brun, svart, orange, guld = 10 x 1000 = Ohm 5 % Ex.2. 2,2 Ohm röd, röd, guld, guld = 22 x 0,1 = 2,2 Ohm 5% Metallfilms motstånd färgringar: 1:a = hundra tal 2:a = tio tal 3:a = en tal 4:a = antal 0:or 5:a = tolerance ( brun 1%) Ex.1. 2 Ohm röd, svart, svart, silver, brun = 200 x 0,01 = 2 Ohm 1% Bocka motstånden så att de passar med hålen, trä igenom, vik på löd sidan och klipp bort så att det blir ca. 2 mm kvar av anslutnings benet. Bild 1. När alla motstånd är på plats, dubbelkontrollera att rätt motstånd sitter på rätt komponentplats.

3 STEG 2 (Kondensatorerna). Börja med att montera MKT kondensatorerna, deras värde är tryckt med text någonstans på kondensatorn. Antingen med exakt värde t.ex. 100n, 0,1uF. eller 104 = 10 x = pF = 100nF. Sista siffran markerar antal 0:or Montera sedan Elektrolyt kondensatorerna. Dessa är polariserade och måste vändas på rätt håll vid monteringen! Minus benet är markerat med ett streck eller ett minustecken på sidan av kapseln, det andra benet är plus sidan och skall monteras mot plustecknet på kretskortsplaceringen. Obs! Om Elektrolyt kondensatorerna blir fel monterade kan det resultera i att kondensatorn kan explodera! Vik och klipp enl. bild 1 (steg1).

4 STEG 3 (Halvledarna). Montera dioderna, deras värde är tryckt med text någonstans på dioden och har även ett streck på ena sidan som markerar katoden. Katoden är också markerad med streck på komponentplaceringen. Se bild 2. Vänta med att montera lysdioderna D2 och D6. Bild 2. Montera transistorerna och spänningsregulatorn, deras värde är tryckt med text någonstans på framsidan. Var noga med att vända dem på rätt håll enligt komponent placeringen. T4 skall vändas så att framsidan (texten) pekar mot D8. se bild 3. Bild 3. Bild 4. Montera U3 direkt på kretskortet och IC hållare i där U2 och U4 skall sitta, var noga med att placera ben 1 som det visar i komponent placeringen. Se bild 4.

5 STEG 4 (Trim potentiometrerna och byglarna). Montera samtliga trim potentiometrerna, vik anslutningsbenen på lödsidan så att potentiometern sitter stadigt. Montera byglarna, byglarna är markerade som svarta streck på komponent placeringen.

6 STEG 5 (Lödning och anslutningar). Kontrollera ännu en gång att de komponenter som nu är monterade verkligen sitter på rätt komponent plats och rätt håll. När allt är kollat, börja löda allt som är monterat. 1. Löda batterianslutnings kabel till J2, ben 1 skall vara plus anslutningen. 2. Löda på 2 st kopplingstrådar SW1 på kretskortet, lödda därefter på en strömbrytare (SW1) på trådarna. Denna kontakt är power on strömbrytaren. 3. Löda på 2 st kopplingstrådar till J3 på kretskortet, ben 1 är plus. Detta är utgången till voltmetern. 4. Löda på 2 st kopplingstrådar till SW2A på kretskortet. Detta är pol 1 på omkopplaren SW2. Löda på 3 st kopplingstrådar till SW2B på kretskortet. Detta är pol 2 på omkopplaren SW2. Löda på 2 st kopplingstrådar till SW2C på kretskortet. Detta är pol 3 på omkopplaren SW2. Löda sedan trådarna från SW2A, B och C till en 3 polig vippomkopplare eller vridomkopplare, var noga med att ben 1 på SW2A, B och C skall anslutas till samma anslutning i respektive pol. Detta är omkopplaren för val av ESR eller Kapacitans mätning. Se bild 5. Bild 5. Bild Lysdioderna D2 och D6 kan lödas direkt på kretskortet eller via kopplingstrådar. Var noga med att vända lysdioden rätt, den fasade kanten på lysdioden eller det kortare benet visa katoden (-), det är ben 1 på kretskortet. 6. Löda mätsladdarna direkt i J1 eller via banankontaktsanslutning. Kopplingstråden skall minst vara 0.5 mm². Se bild 6.

7 STEG 6 (Justering och kalibrering). Innan du kopplar i batteriet så gör en sista kontroll att allt sitter på rätt plats och att det inte är någon kortslutning eller kall lödning på kretskortet. Obs! Om något är felkopplat och batteriet är anslutet, då medför det med största sannolikhet att någon komponent förstörs och byggsatsen blir obrukbar. Ingen garanti gäller på byggsatser! 1. Spänningskontroll: Se till att U2 och U4 socklarna är tomma och SW2 är i CAP läget (se bild5 som visar ESR läge). För att undvika att den automatiska avstängningen skall aktiveras under kalibreringen så kortslut SW1 genom att trycka på strömbrytaren (SW1) eller bygla. Koppla på batteriet och mät spänningen på U4 s ben 1 och 8 och sedan U2 s ben 8 och 4 med en voltmeter, spänningen skall vara ca 5volt. Om det är rätt spänning, ta bort batteriet och montera i IC-kretsarna U2 och U4 i socklarna. Om det inte visar rätt spänning, kontrollera att batterianslutnings kabel, U1 och D1 är rätt monterade innan ni monterar IC-kretsarna. 2. Offset justering av U3: Koppla in batteriet igen, tryck på SW1. SW2 skall fortfarande vara i CAP läget. Koppla ena sidan på en krokodiltestsladd där R12 och R13 möts och andra sidan på krokodiltestsladden till trimpotentiometern R31 s ben som går till U2A s ben 1. Mät spänningen på U3 s ben7, justera trimpotentiometern R34 tills spänningen är 0.2V. Tag bort krokodiltestsladden. Om det inte går att justera spänningen, kontrollera att SW2 är i CAP läget och att SW1 är intryckt. 3. Justering av mättriggnivå1: SW2 skall vara i ESR läget. Mät spänningen där trimpotentiometern R9 s ben2 möter R6, justera R9 tills spänningen är exakt 290mV. 4. Justering av mättriggnivå2: SW2 skall vara i ESR läget. Mät spänningen på U2A s ben1, justera trimpotentiometern R31 tills spänningen är exakt 2,9V. 5. Justering av spänning på J3: Koppla in den voltmetern eller voltmodul som skall användas till den färdiga mätaren till J3. SW2 skall vara i CAP läge. Kortslut mätsladd ingången J1, Justera trimpotentiometern R16 tills voltmetern visar 200,0 eller 1. (mv) 6. Kalibrering av ESR 2ohm: SW2 skall vara i ESR läget. Montera mättestsladdarna i J1. Ställ trimpotentiometern R8 och R18 i mittläget. Stick in mättsladdspetsarna i ett 0.1Ohms motstånd och avläs värdet på den anslutna voltmetern på J3, Justera trimpotentiometern R17 tills displayen visar 10,0 och D6 är släckt. Stick in mättsladdspetsarna i ett 1.8Ohms motstånd och avläs värdet på den anslutna voltmetern på J3, Justera trimpotentiometern R18 tills displayen visar 180,0 och D6 är släckt. Upprepa punkt 6 minst 3 gånger. P.g.a. att det är i mohm området som skall mätas, så är det viktigt att använda mättestsladdar med spets som man sticker i mätobjektet och ej använda någon form av krok eller klämma, eftersom det kan påverka mätresultatet negativt. 7. Kalibrering av ESR 20Ohm: SW2 skall vara i ESR läget. Stick in mättsladdspetsarna i ett 18Ohms motstånd och avläs värdet på den anslutna voltmetern på J3, Justera trimpotentiometern R29 tills displayen visar 180,0 och D6 är tänd. 8. Kalibrering av CAP: SW2 skall vara i CAP läget. Stick in mättsladdspetsarna i ett 100uF elektrolytkondensator och avläs värdet på den anslutna voltmetern på J3, Justera trimpotentiometern R8 tills displayen visar 100,0 och D6 är släckt. Upprepa punkt 6,7 och 8 vid behov.

8 STEG 7 (Avläsning och användning). ESR/CAP mätaren är i första hand tänkt att anslutas till en multimeter, men kan även integreras med en voltmodul. Se steg 8. Om man använder en multimeter så bör den ej vara av autorange typ, eftersom den i så fall skulle hoppa alltför mycket mellan olika områden och göra en display avläsning omöjlig. Använd en billigare typ och ställ in den på 200mV mätning. Mätningsprocess ESR och Ohm: 1. Ställ SW2 i ESR läget. 2. Tryck på power on knappen (SW1). Grön lysdiod (D6) blinkar snabbt i ca. 2 sekunder, detta indikerar initiering av mikroprocessorn. 3. Eftersom det inte finns något mätobjekt på mätsladden (J1), så kommer D6 att blinka långsamt (1 sekunds intervall), detta indikerar overload. 4. Stick in mätspetsarna på mätsladdarna i ett mätobjekt, D6 släcks efter ca. 1 sekund, efter ytterligare någon sekund när en mätning är klar, så tänds D6 kortvarigt eller helt, detta indikerar att ett värde kan avläsas på displayen i ca. 4 sekunder. Om D6 tändes kortvarigt och displayen visar 33,0, då är ESR eller Ohm värdet 0.33 Ohm. Om D6 tänds helt och displayen visar 33,0, då är ESR eller Ohm värdet 3.3 Ohm. Mätningprocess CAP: 1. Ställ in SW2 i CAP läget. 2. Tryck på power on knappen (SW1). Grön lysdiod (D6) blinkar snabbt i ca. 2 sekunder, detta indikerar initiering av mikroprocessorn. 3. Eftersom det inte finns något mätobjekt på mätsladden (J1), så kommer D6 att blinka kortvarigt ca. var tredje sekund. 4. Stick in mätspetsarna på mätsladdarna i ett mätobjekt, efter någon sekund när en mätning är klar, så tänds D6 kortvarigt eller helt, detta indikerar att ett värde kan avläsas på displayen i ca. 4 sekunder. Om D6 tändes kortvarigt och displayen visar 33,0, då är kapacitansen 33uF. Om D6 tänds helt och displayen visar 33,0, då är kapacitansen 330uF. Automatisk avstängning: Om ESR/CAP mätaren inte används i 2 till 3 minuter: 1. D6 släcks 2. Efter ca sekunder så blinkar den röda lysdioden D2 till. Mätaren stängs av och förbrukar ingen ström förrän power on knappen (SW1) trycks ned igen.

9 STEG 8 (Inbyggnad och Design). Till byggsatsen ingår det ej låda eller kontakter eller anslutningar, det är tänkt att låta byggaren själv välja låda och göra sin egen design. Men här är lite info om min design på min egen prototyp: Lådan i denna designen kommer från PacTek och har beteckningen HPLS-9VB, den har ett inbyggt 9V batterifack. Till voltmodul har jag använt Velleman s PMLCD 3½ LCD Digital panel meter. Till den har jag kopplat ett extra batteri och en optokopplad tillbyggnad för att även displayen skall stängas av med den automatiskt avstängningen. Ritning på optokopplar tillbyggnaden finns att ladda ner på:

10 STEG 9 (Säkerhet och frågor). All mätning skall göras när mätobjektets strömförsörjning är bortkopplad (väggkontakten uttagen) och samtliga kondensatorer urladdade. Om denna varning inte beaktas, kan detta medföra att ESR/CAP mätaren omedelbart förstörs eller att personlig skada kan uppstå. Man skall vara extra försiktig vid mätning av kondensatorer i nätdelar, eftersom det kan finnas spänning över 300 volt kvar i dom långt efter det att strömförsörjningen bortkopplats. Denna spänning kan medföra direkt livsfara om man kommer i kontakt med den. Om ni får problem och behöver hjälp eller bara vill ställa någon fråga, Maila till: Gå in på support där kommer jag att lägga ut FAQ och annan information.

11 Övrigt. Frontpanel till HPLS-9VB lådan. Utskrift skall göras i 100% skala.

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder

OLK-1. Optisk Larm Kontaktmodul 1. För Laser eller IR dioder OLK-1 Optisk Larm Kontaktmodul 1 För Laser eller IR dioder Beskrivning OLK-1 är en Laser/IR kontakt som baseras kring en faslåst slinga för att minska risken för störningar samt falska detekteringar och

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Installationsmanual 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Installationsmanual 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019

StyleView. Power System Referensvägledning. för 220-240 V växelström/50 Hz SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018 SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 StyleView www.ergotron.com Power System Referensvägledning för 220-240 V växelström/50 Hz USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Läs mer

Trim Volvo 480 Turbo

Trim Volvo 480 Turbo Trim Volvo 480 Turbo Öka laddtrycket på Volvo 480. 40 hkr för 1 krona. OBS! Jag har gjort denna modifiering på årsmodell 92. Kan inte garantera funktion på andra årsmodeller. All trimning sker på egen

Läs mer

NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31

NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31 2A 30 VDC NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31 Denna manual är ej avsedd som underlag för projektering! Vi vill utfärda en varning

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer