Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering"

Transkript

1 Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur 11 Driftindikator Typ Modulur 7 dygns 12V/24V Ställ först in tid och veckodag Tryck kort på 1. Tiden blinkar på 12:00. Ställ in den aktuella tiden med knapparna 4 eller 5. När siffrorna inte längre blinkar, är tiden inställd. Därefter blinkar veckodagen. Ställ in den aktuella veckodagen med knapparna 4 eller 5. När veckodagen inte längre blinkar, är den inställd. Om tändningen är i läge PÅ visas indikeringen, och om tändningen är i läge AV slocknar den efter 10 sek. Värme utan förprogrammering med tändningen AV värmesymbolen 11 = driftindikator. Sätt på värmen Tryck kort på 3 Driftsymbol 11 och värmetiden visas. Värmetiden är fabriksinställd på 120 min. Den kan ändras tillfälligt eller permanent. Ändra värmetiden tillfälligt Efter inkopplingen: Förkorta värmetiden (till minst 1 min.): tryck på 4. Förlänga värmetiden (till max. 120 min.): tryck på 5. Ändra värmetiden permanent. Håll 4 intryckt (ca. 3 sek) tills symbolen visas och blinkar. Släpp den. Ställ in värmetiden med 4 eller 5 (från 10 till 120 min.). När symbolen slocknar är den nya värmetiden lagrad. Ändra tid och veckodag Håll knappen 1 intryckt tills tiden börjar blinka. Ändra tiden och veckodagen så som beskrivits till vänster. Om endast tiden ska ändras, kan man hoppa över inställningen av veckodagen genom att trycka två gånger på 1 när den nya tiden är inställd. När den nya veckodagen är inställd kan tiden förkortas då veckodagen blinkar genom att trycka på 1. Värmedrift utan förprogrammering med tändningen PÅ värmesymbol 3 = driftindikator. Sätt på värmen Tryck kort 3. Driftsymbolen 11, tid och veckodag visas. Värmen är påkopplad så länge tändningen är påkopplad. När tändningen frånkopplas fortsätter värmen att vara på i 15 min. Denna tid kan förlängas upp till 120 min. genom att trycka på 5 eller förkortas (till minst I min.) genom att trycka på 4. Stänga av värmen Tryck kort på 3. Driftsymbolen 11 slocknar. Automatisk avslutning för avkylning. Extern knapp värme PÅ/AV Om en tilläggs-knapp är monterad kan värmen på- resp. frånkopplas på avstånd, som ovan beskrivits. Stänga av värmen Tryck kort på 3. Driftsymbolen 11 slocknar. Automatisk avslutning för avkylning. När ström försörjningen är ansluten blinkar alla sym boler på displayen, och alla funktioner måste ställas in. I detta tillstånd kan värmen inte kopplas på. 9

2 Inprogrammering av värmestart Upp till 3 påkopplingstider för de 24 närmaste timmarna eller en påkopplingstid inom 7 dagar kan förväljas. Endast 1 påkopplingstid kan aktiveras. 1. Val och aktivering av minne (Utgår från neutral position, så länge indikatorn är synlig) Första minnet - Tryck på 2 en gång Minnesindikator: 1 (Grundinställning 12 00) Andra minnet - Tryck på 2 två gånger Minnesindikator: 2 (Grundinställning 12 00) Tredje minnet - Tryck på 2 tre gånger Minnesindikator: 3 (Grundinställning 12 00) Neutral position - inget minne är aktiverat. Tryck på 2 tills minnesindikatorn slocknar. 2. Värmestart inom 24 timmar Förprogrammering av dag: Dagen förprogrammeras automatiskt - ingen inställning. Förprogrammering av tid: Tryck på 2 tills det önskade minnet (1, 2, 3) visas blinkande och tryck kort på 4 eller 5 och släpp. Den förprogrammerade tiden visas, blinkande. Tryck sedan på 4 eller 5 för att ställa in förlöpstiden för uppvärmning. Inställningen är bara möjlig så länge den förprogrammerade tiden visas, blinkande. Nytt val: tryck på Uppvärmningsstart senare än 24 timmar (max. 7 dagar) Förprogrammering av tiden: Tryck på 2 tills det önskade minnet (1, 2, 3) visas blinkande och tryck kort på 4 eller 5 och släpp. Den förprogrammerade tiden visas blinkande. Tryck sedan på 4 eller 5 för att ställa in tiden för uppvärmningen. Förprogrammering av dag: Ca. 5 sek. efter inställningen av tiden visas den förprogrammerade dagen, blinkande. Tryck sedan på 4 eller 5 för att ställa in dagen. Den förprogrammerade tiden och dagen lagras så fort som tidsindikatorn slocknar eller kopplas över till klocktiden. Minnesindikatorn visar det aktiverade minnet. Dess- utom visas genom den blinkande värmeknappen 3 att minnet är aktiverat. 4. Kontroll av det aktiverade minnet Den förprogrammerade tiden av det uppvisade minnet är synligt i ca. 5 sek. Sedan slocknar denna eller klocktiden visas (om tändningen är PÅ ). Genom att en gång trycka på 2 kan den förprogrammerade dagen och tiden återigen visas i 5 sek. Temperaturvisning Med tillkopplad utomhus-temperatursensor (Best.-nr.: ), påsatt tändning och ett tryck på 1 visas temperaturen ständigt. Vid avstängd tändning visas temperaturen i 15 sek. genom två tryck på 1.! Korta spänningsavbrott överbryggas genom värmetimern. Efter strömavbrott blinkar displayens alla symboler. En komplett nyinställning är nödvändig. Vid påsatt tändning visas tiden och dagen ständigt. Vid avstängd tändning slocknar dessa uppgifter efter 15 sek. Inställning med fjärrkontroll är möjlig med extratillbehör (mottagar-modul). Uppträder störning vid påsatt värme och inkopplad diagnoskabel blinkar symbolen 11 och störningskoden visas (sök upp en verkstad). För tankfordon utrustade enligt TRS 003 användes timern endast för på- och frånkoppling av värmen. Vid driftstart skall inte klocktiden ställas in. Ständig värmedrift resp. tidsbegränsad värmedrift är möjligt, som beskriver på sid. 8. Följande funktioner är p.g.a. lagliga föreskrifter inte aktiverbara. 1. Förprogrammering av värmedriften med timer 2. Användning av fjärrkontroll 3. Anslutning av utomhus-temperatursensor. 10

3 4 Felsökning Störningskod indikering 010 Felbeskrivning Överspänning frånkoppling Förklaring Åtgärder Överspänning ligger på i minst 20 sekunder utan avbrott på styrdonet --> HYDRONIC utan funktion. Lossa insticksförbindelse B1/S1, starta fordonsmotorn, mät spänningen i kontaktdon B1 mellan kammare 1 (kabel 2,5 2 röd) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun). Om spänningen ligger > 15 volt, så måste ljusanläggningsregulatorn resp. batteriet kontrolleras. 011 Underspänning frånkoppling Underspänning ligger på i minst 20 sekunder utan avbrott på styrdonet --> HYDRONIC utan funktion. Lossa insticksförbindelse B1/S1, fordonsmotorn är frånkopplad, mät spänningen i kontakt B1 mellan kammare 1 (kabel 2,5 2 röd) och kammare 2 (kabel 2,5 2 brun). Om spänningen ligger < 10 volt, så måste säkringarna, försörjningsledningarna, jordförbindelserna och plusstödpunkten på batteriet kontrolleras med avseende på spänningsfall (korrosion). 012 Överhettning (mjukvara tröskelvärde) Temperatur på överhettningssensorn > 125 C. Kontrollera vattenkretsen: Kontrollera samtliga slangförbindelser med avseende på täthet. Är en strypventil installerad i vattenkretsen? Beaktades genomströmningsriktningen vid installeringen av termostat och backventil? Har vattenkretsen avluftats noga? Kontrollera vattenpumpens funktion. Kontrollera temperatursensor och överhettningssensor, byt vid behov ut dem kontrollvärden se sidan Möjlig överhettning registrerad (differensutvärdering) Differens mellan temperaturvärdena från överhettningssensor och temperatursensor > 25 K. Förutsättning för denna störningskodindikering är att HYDRONIC är i drift och vattentemperaturen på överhettningssensorn har nått min. 80 C. Kontrollera vattenkretsen: Kontrollera samtliga slangförbindelser med avseende på täthet. Är en strypventil installerad i vattenkretsen? Beaktades genomströmningsriktningen vid installeringen av termostat och backventil? Har vattenkretsen avluftats noga? Kontrollera vattenpumpens funktion. Kontrollera temperatursensor och överhettningssensor, byt vid behov ut dem kontrollvärden se sidan Driftspärr det tillåtna antalet 10 möjliga överhettningar har överskridits Styrdonet är blockerat. Upphäv styrdonets blockering genom att radera felminnet (se sidan 18 21). Kontrollera vattenkretsen: Kontrollera samtliga slangförbindelser med avseende på täthet. Är en strypventil installerad i vattenkretsen? Beaktades genomströmningsriktningen vid installering av termostat och backventil? Har vattenkretsen avluftats noga? Kontrollera vattenpumpens funktion. 23

4 4 Felsökning Störningskod indikering 017 Felbeskrivning Överhettning registrerad NÖDSTOPP (hårdvara-snabbvärde) Förklaring Åtgärder Temperatur på överhettningssensorn > 130 C. Kontrollera vattenkretsen: Kontrollera samtliga slangförbindelser med avseende på täthet. Är en strypventil installerad i vattenkretsen? Beaktades genomströmningsriktningen vid installering av termostat och backventil? Har vattenkretsen avluftats noga? Kontrollera vattenpumpens funktion. Kontrollera temperatursensor och överhettningssensor, byt vid behov ut dem kontrollvärden se sidan Glödstift avbrott Glödstiftsutgång kortslutning, överlast eller jordslutning Vid HYDRONIC 12 volt får funktionsprovningen inte genomföras med mer än 8 volt. Om spänningsvärdena överskrids, förstörs glödstiftet. Kontrollera att nätdonet är kortslutningshållfast. Genomför en funktionsprovning av glödstiftet i monterat tillstånd, knäpp härför av kabel 1,5 2 vit ur den 14-poliga kontakten, kammare 9, och kabel 1,5 2 brun ur kammare 12. Lägg på en spänning på 8 V ± 0,1 V på glödstiftet och mät strömstyrkan efter 25 sek. Vid följande värden är glödstiftet OK, om värdena avviker byt då ut glödstiftet. + 1A -1,5 A Glödstift 8 volt strömstyrka = 8,5 A Om glödstiftet är OK, kontrollera då ledningssträngen från glödstiftet med avseende på skador och genomgång. 030 Förbränningsluftfläktmotorns varvtal ligger utanför det tillåtna området Vid HYDRONIC 12 volt får funktionsprovningen inte genomföras med mer än 8,2 + 0,2 volt. Se till att plus- och minusledningarna ansluts korrekt. Kontrollera att nätdonet är kortslutningshållfast. Fläkthjul eller förbränningsluftfläktens motor är blockerad (fastfruset, nedsmutsat, trögt, ledningssträngen skrapar mot axeländen...). Åtgärda blockeringen. Genomför en varvtalsmätning av förbränningsluftfläktens motor med max. 8,2 volt + 0,2 volt, knäpp härför av kabel 0,75 2 brun ur den 14-poliga kontakten, kammare 14, och kabel 0,75 2 svart ur kammare 13. Anbringa en markering på förbränningsluftfläktens motors axelända och mät varvtalet med en beröringsfri varvtalsmätare (se sidan 38). Om det uppmätta varvtalet < r/min., måste förbränningsluftfläkten bytas ut. Om det uppmätta varvtalet > r/min., måste styrdonet bytas ut. 031 Förbränningsluftfläktmotor avbrott Vid HYDRONIC 12 volt får funktionsprovningen inte genomföras med mer än 8,2 + 0,2 volt. Se till att plus- och minusledningarna ansluts korrekt. Kontrollera att nätdonet är kortslutningshållfast. Kontrollera att förbränningsluftfläktmotorns ledningssträng är korrekt dragen och att den inte är skadad. Genomför en varvtalsmätning av förbränningsluftläktens motor med max. 8,2 volt + 0,2 volt, knäpp härför av kabel 0,75 2 brun ur den 14-poliga kontakten, kammare 14, och kabel 0,75 2 svart ur kammare 13. Anbringa en markering på förbränningsluftfläktens motors axelända och mät varvtalet med en beröringsfri varvtalsmätare (se sidan 38). Om det uppmätta varvtalet < r/min. måste förbränningsluftfläkten bytas ut. Om det uppmätta varvtalet > r/min. måste styrdonet bytas ut. 24

5 4 Felsökning Störningskod indikering 032 Felbeskrivning Förbränningsluftfläktmotor kortslutning, överlast eller jordslutning Vid HYDRONIC 12 volt får funktionsprovningen inte genomföras med mer än 8,2 + 0,2 volt. Se till att plus- och minusledningarna ansluts korrekt. Kontrollera att nätdonet är kortslutningshållfast. Förklaring Åtgärder Fläkthjul eller förbränningsluftfläktmotor blockerat (nedsmutsat, trögt, ledningssträng skrapar mot axeländan...). Åtgärda blockeringen. Genomför en resistansmätning mellan kåpa och anslutningsledning före funktionsprovningen av förbränningsluftfläktens motor. Om den uppmätta resistansen < 2 kω, så föreligger jordslutning byt ut förbränningsluftfläkten. Om den uppmätta resistansen > 2 kω, mät då förbränningsluftfläktmotorns varvtal. Genomför en varvtalsmätning av förbränningsluftfläktens motor med max. 8,2 volt + 0,2 volt, knäpp härför av kabeln 0,75 2 brun ur den 14-poliga kontakten, kammare 14, och kabeln 0,75 2 svart ur kammare 13. Anbringa en markering på förbränningsluftfläktmotorns axelända och mät varvtalet med en beröringsfri varvtalsmätare (se sidan 36). Om det uppmätta varvtalet < r/min., måste förbränningsluftfläkten bytas ut. Om det uppmätta varvtalet > r/min., måste styrdonet bytas ut. 038 Relästyrning av fordonsfläkten avbrott Kontrollera den elektriska ledningen till relät, åtgärda avbrottet, byt vid behov ut relät. 039 Relästyrning av fordonsfläkten kortslutning, överlast eller jordslutning Dra ur relät, om nu störningskod 038 visas, är relät defekt byt ut relät. 041 Vattenpump avbrott Kontrollera tilledningen till vattenpumpen med avseende på genomgång, knäpp härför av kabeln 0,5 2 brun ur den 14-poliga kontakten, kammare 10, och kabeln 0,5 2 violett ur kammare 11. Åtgärda avbrottet, byt vid behov ut vattenpumpen. 042 Vattenpump kortslutning, överlast eller jordslutning Lossa insticksförbindelsen i kabelsträngen vattenpump, om nu störningskod 041 visas, är vattenpumpen defekt byt ut vattenpumpen. 047 Doserpump kortslutning, överlast eller jordslutning Lossa insticksförbindelsen i kabelsträngen doserpump, om nu störningskod 048 visas, är doserpumpen defekt byt ut doserpumpen. 048 Doserpump avbrott Kontrollera doserpumpens kabelsträng med avseende på genomgång. Åtgärda avbrottet, resp. byt ut doserpumpen. 050 Driftspärr p.g.a. för många misslyckade startförsök (10 startförsök, dessutom en startupprepning för varje startförsök) För många startförsök, styrdonet är blockerat. Upphäv styrdonets blockering genom att radera felminnet (se sidan 18 21). Kontrollera bränslemängd och bränsleförsörjning, se sidan

6 4 Felsökning Störningskod indikering 051 Felbeskrivning Tidsöverskridelse kallblåsning Förklaring Åtgärder Vid start meddelar flamsensorn en temperatur > 70 C i över 240 sek. Kontrollera avgas- och förbränningsluftledning. Kontrollera flamsensorn kontrollvärden se sidan Säkerhetstid överskriden Kontrollera avgas- och förbränningsluftledning. Kontrollera bränslemängd och bränsleförsörjning, se sidan 41. Rengör silen i doserpumpens stuts resp. byt ut den vid behov Flamavbrott utifrån reglersteg Stort Flamavbrott utifrån reglersteg Litet Varning HYDRONIC genomför en omstart vid flamavbrott från reglersteg Stort resp. Litet och såvida fler startförsök är tillåtna, ev. med påföljande startupprepning. Om omstarten resp. startupprepningen var framgångsrik, raderas störningskodindikeringen. Störning (eftersom inget mer startförsök är tillåtet) Kontrollera avgas- och förbränningsluftledning. Kontrollera bränslemängd och bränsleförsörjning, se sidan 41. Kontrollera flamsensorn se störningskod 064 och Temperatursensor avbrott Provningen med en överkoppling i den 14-poliga kontakten kan endast genomföras när HYDRONIC fortfarande är monterad i fordonet eller om man har tillgång till ett provställ. Demontera styrdonet och kontrollera temperatursensorns anslutningskabel med avseende på skador. Om ledningssträngen är OK, kortslut då temperatursensorn flytta kabeln i den 14-poliga kontakten från kammare 3 till kammare 4. Tillkoppla HYDRONIC: Om störningskod 061 visas, demontera och kontrollera då temperatursensorn, se sidan 38. Om störningskod 060 fortsätter att visas, kontrollera då styrdonet och byt ut det vid behov. 061 Temperatursensor kortslutning, överlast eller jordslutning. Provningen kan endast genomföras när HYDRONIC fortfarande är monterad i fordonet eller om man har tillgång till ett provställ. Demontera styrdonet och kontrollera temperatursensorns anslutningskabel med avseende på skador. Om ledningssträngen är OK, lossa då den 14-poliga kontakten på styrdonet, knäpp av kabel 0,5 2 blå ur kammare 3 och kabel 0,5 2 blå ur kammare 4. Sätt i den 14-poliga kontakten i styrdonet och tillkoppla HYDRONIC. Om störningskod 060 visas, demontera och kontrollera då temperatursensorn, se sidan 38. Om störningskod 061 fortsätter att visas, kontrollera då styrdonet och byt ut det vid behov. 26

7 4 Felsökning Störningskod indikering 064 Felbeskrivning Flamsensor avbrott Provningen med en överkoppling i den 14-poliga kontakten kan endast genomföras när HYDRONIC fortfarande är monterat i fordonet eller om man har tillgång till ett provställ. Förklaring Åtgärder Demontera styrdonet och kontrollera flamsensorns anslutningskabel med avseende på skador. Om ledningssträngen är OK, kortslut då flamsensorn flytta kabeln i den 14-poliga kontakten från kammare 1 till kammare 2. Tillkoppla HYDRONIC: Om störningskod 065 visas, demontera och kontrollera då flamsensorn, se sidan 34. Om störningskod 064 fortsätter att visas, kontrollera då styrdonet och byt ut det vid behov. 065 Flamsensor kortslutning, överlast eller jordslutning Provningen kan endast genomföras när HYDRONIC fortfarande är monterad i fordonet eller om man har tillgång till ett provställ. Demontera styrdonet och kontrollera flamsensorns anslutningskabel med avseende på skador. Om ledningssträngen är OK, lossa då den 14-poliga kontakten på styrdonet, knäpp av kabel 0,5 2 blå ur kammare 1 och kabel 0,5 2 brun ur kammare 2. Sätt i den 14-poliga kontakten i styrdonet och tillkoppla HYDRONIC. Om störningskod 064 visas, demontera och kontrollera då flamsensorn, se sidan 34. Om störningskod 065 fortsätter att visas, kontrollera då styrdonet och byt ut det vid behov. 071 Överhettningssensor avbrott Provningen med en överkoppling i den 14-poliga kontakten kan endast genomföras när HYDRONIC fortfarande är monterad i fordonet eller om man har tillgång till ett provställ. Demontera styrdonet och kontrollera överhettningssensorns anslutningskabel med avseende på skador. Om ledningssträngen är OK, kortslut då överhettningssensorn - flytta kabeln i den 14-poliga kontakten från kammare 5 till kammare 6. Tillkoppla HYDRONIC: Om störningskod 072 visas, demontera och kontrollera då överhettningssensorn, se sidan 38. Om störningskod 071 fortsätter att visas, kontrollera då styrdonet och byt ut det vid behov. 072 Överhettningssensor kortslutning, överlast eller jordslutning Provningen kan endast genomföras när HYDRONIC fortfarande är monterad i fordonet eller om man har tillgång till ett provställ. Demontera styrdonet och kontrollera överhettningssensorns anslutningskabel med avseende på skador. Om ledningssträngen är OK, lossa då den 14-poliga kontakten på styrdonet, knäpp av kabel 0,5 2 röd ur kammare 5 och kabel 0,5 2 röd ur kammare 6. Sätt i den 14-poliga kontakten i styrdonet och tillkoppla HYDRONIC. Om störningskod 071 visas, demontera och kontrollera då överhettningssensorn, se sidan 38. Om störningskod 072 fortsätter att visas, kontrollera då styrdonet och byt ut det vid behov Styrdon defekt Byt ut styrdonet. 091 Extern störspänning Störning i styrdonet genom störspänningar från fordonsnätet, möjliga orsaker: dåliga batterier, laddare, andra orsaker; åtgärda störspänningarna. 27

8 6 HYDRONIC B 4 W SC / B 5 W SC HYDRONIC D 4 W SC / D 5 W SC D 42

9 6 Dellista 1.1 brännarmotor 1.2 glödstift 1.5 överhettningssensor 1.12 flamsensor 1.13 temperatursensor 2.1 styrdon 2.2 bränsledoserpump relä, fordonsfläkt 2.7 huvudsäkring 20 A säkring, aktivering 5 A säkring, fordonsfläkt 25 A 2.12 vattenpump Kabelfärger rt = röd bl = blå ws = vit sw = svart gn = grön gr = grå ge = gul vi = violett br = brun li = lila 5.1 batteri säkringslist i fordonet brytare, fordonsfläkt 5.10 fordonsfläkt a) ansluts till D+ för option tilläggsvärme f) sprätta upp kabeln g) endast vid bensin h) endast vid diesel k) brytare (tilläggsvärme, t.ex. utetemperatur < 5 C eller sommar / vinteromkopplare) Längd Plus + längd Minus : < 5 m: area 4 mm 2 > 5 m < 8 m: area 6 mm 2 Ej använda ledningsändar kan leda till kortslutning och förorsaka skador på HYDRONIC. Isolera ej använda ledningsändar. Kontakter och uttagskåpa visas från kabelinloppssidan. 43

10 6 Manöverelement del C 44

11 C Dellista sensor, utetemperatur omkopplare värme / ventilation knapp, radiofjärrkontroll kopplingsur, modulur kopplingsur, mini 12 / 24 volt kopplingsur, mini belysning blå endast 12 volt radiofjärrkontroll (mottagare) TP41i b) ansluts till klämma +15, om värmedrift > 2 h (vid inkopplad tändning) önskas c) belysning klämma 58 d) rastventilation med fordonsfläkt (option) e) extern tangent TILL / FRÅN (option) i) anslutning radiomodulmottagare TP4i Ej använda ledningsändar kan leda till kortslutning och skador på HYDRONIC. Isolera ej använda ledningsändar. Kontakter och uttagsblock visas från kabelinloppssidan. Vid fordon med värme- och klimatautomatik måste fläktstyrningen i vårt fordonsspecifika verkstadsmeddelande beaktas. Om det inte finns något verkstadsmeddelande ska fordonstillverkarens anvisningar om anslutning resp. gränssnitt för fläktstyrningen beaktas. Längd plus + längd minus : < 5 m: area 4 mm 2 > 5 m < 8 m: area 6 mm 2 Kabelfärger rt = röd bl = blå ws = vit sw = svart gn = grön gr = grå ge = gul vi = violett br = brun li = lila 45

12 6 Manöverelement del A 46

13 A Dellista sensor, utetemperatur knapp, radiofjärrkontroll knapp, CALLTRONIC kopplingsur, mini 12 / 24 volt kopplingsur, mini belysning blå endast 12 V radiofjärrkontroll TP radiofjärrkontroll CALLTRONIC antenn diagnosdon JE-diagnos Ej använda ledningsändar kan leda till kortslutning och skador på HYDRONIC. Isolera ej använda ledningsändar. Kontakter och uttagsblock visas från kabelinloppssidan. Vid fordon med värme- och klimatautomatik måste fläktstyrningen i vårt fordonsspecifika verkstadsmeddelande beaktas. Om det inte finns något verkstadsmeddelande ska fordonstillverkarens anvisningar om anslutning resp. gränssnitt för fläktstyrningen beaktas. z) klämma 58 (belysning) Längd plus + längd minus : < 5 m: area 4 mm 2 > 5 m < 8 m: area 6 mm 2 Kabelfärger rt = röd bl = blå ws = vit sw = svart gn = grön gr = grå ge = gul vi = violett br = brun li = lila 47

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning

Radiofjärrkontroll. Eberspächer. Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Läs mer

B 5 W S och D 5 W S. Eberspächer. Felsökning och reparationsanvisning

B 5 W S och D 5 W S. Eberspächer. Felsökning och reparationsanvisning B 5 W S och D 5 W S Felsökning och reparationsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 9 39-00 Telefax (0711) 9 39-05 00 www.eberspaecher.com

Läs mer

Vattenvärmeaggregat. Verkstadshandbok. Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR. (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR. (riskgodstransporter)

Vattenvärmeaggregat. Verkstadshandbok. Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR. (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR. (riskgodstransporter) Vattenvärmeaggregat Verkstadshandbok Thermo 90 S Thermo 90 S-ADR (riskgodstransporter) Thermo 90 ST Thermo 90 ST-ADR (riskgodstransporter) 08/004 Thermo 90 S / Thermo 90 ST Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04 First, Sign and Date Allmänt 1 (6) Växel låds indikator enhet för sekventiella växellådor med upp till 9 lägen. Indikatorn är uppbyggd runt en 8 bitars RISC processor. Ingången för växel låds sensorn är

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Eberspächer AB 6 20:30

Eberspächer AB 6 20:30 Monteringsanvisning nr 900 Eberspächer Sats nr: 08 00 00 00 Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Ombyggnad av HYDRONIC DW Z till Parkeringsvärmare i FORD Focus Di Modellår

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Magnum & Hydro SE Installation & Bruksanvisning Magnum Hydro Användarbeskrivning Magnum & Hydro P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 belysningskretsar

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 1 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Midi & Maxi SE Installation & Bruksanvisning Midi Maxi Användarbeskrivning Midi & Maxi P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 st belysningskretsar

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer

eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20

eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20 Fordonsvärmare Teknisk dokumentation se monteringsanvisning Easysta gsm tc 202 TeLefonstyrning för eberspächer värmare A WORLD OF COMFORT ES_GSM_Install_135x170.indd 1 2012-03-28 12.20 2 Fordonsvärmare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel

DS048:0608. Felsökningsguide SAP-CRV124EHDXN. Utomhusdel. Inomhusdel DS048:0608 Felsökningsguide SAP-CRV/KRV124EHDXN SAP-KRV124EHDXN Inomhusdel SAP-CRV124EHDXN Utomhusdel SAP-KRV,CRV124EHDXN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte Har du kontrollerat: 1) Är

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Felsökning och reparationshandbok. Eberspächer. Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande modeller

Felsökning och reparationshandbok. Eberspächer. Felsöknings- och reparationshandboken gäller för följande modeller L Felsökning och reparationshandbok Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D -73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com Felsöknings-

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

MANUAL FÖR C-mini. -mini

MANUAL FÖR C-mini. -mini MANUAL FÖR by Coralba Sweden -mini RE Jemba ab Väpnarvägen 10, S-691 53 KARLSKOGA, Sweden el: 46-(0)586-55640, Fax: 46-(0)586-31451 Hemsida: wwwjembase, E-mail: info@jembase S rel 10 Marknadsföring/försäljning

Läs mer

BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX7029 INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE)

BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX7029 INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE) BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX7029 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...1 3...2 4...1 5...1 2 DDX7029 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00 Art. Nr.: 0441 00 A Funktion 1x CR2032 Radio-multifunktionssändaren (fig. A: vy framifrån) är en batteridriven fyrkanals radiosändare för att utvidga en befintlig radioinstallation. Radio-multifunktionssändaren

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12

Monteringsinstruktion WiPro all in one Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Undantag från ansvar: Denna monteringsinstruktion vänder sig till professionella serviceverkstäder. Därför

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL

FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL Tjänsteställe, handläggare Kristina Malmborg 2015 12 15 1(8) Hjälpmedel Västernorrland Distribution FÖRENKLAD MANUAL NÄRLARM ALL IN ONE GSM MODUL All in One är en lösning för att vidaresända larm och larma

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt... 3 Översikt... 4 Huvudfunktioner och speciella egenskaper... 5 Tekniska specifikationer... 5 Gränssnitt och knappsats... 7 Funktioner och metoder... 8 Kabelsökarfunktionen...

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151 Fördelar med multifunktionell provningslampa K 151: Omedelbar polaritets-indikering med röd /grön LED-indikering Ej om-polning eller om-klämning av kontakterna för att bestämma polaritet Driftstesta elektriska

Läs mer

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK D PTCarPhone 3c DEUTCH ENGLIH FRANÇAI VENK Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte nabb Guide www.ptcarphone.de Innehållsförteckning Översikt ymboler 27 Knappar och display 27 Handsfree- och privatläge

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten.

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. INSTALLATIONSHANDBOK Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. Innehåll 1. INLEDNING...3 2. FÖRBEREDELSE...3 2.1 Förpackningens innehåll...3 2.2 Nödvändiga verktyg...3 3. INSTALLATION...4

Läs mer

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se STARTKLAR MED CALIX Batteriladdarsortiment www.calix.se 1 INNEHÅLL Varför behövs batteriladdare?... 3 Personbil... 4 Buss och lastbil... 5 Jordbruksmaskiner... 6 Entreprenadmaskiner... 7 Industri... 8

Läs mer

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare 088U0215 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR407 Danfoss 05/2011 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Installationsanvisning KomfortEl 41S

Installationsanvisning KomfortEl 41S Installationsanvisning KomfortEl 41S www.abelko.se Varning!! Läs detta först! 1. KomfortEl 41S-46S-48S med reläsäkring RS1 är samtliga avsedda att styra direktelvärmeanläggningar i småhus. 2. En förutsättning

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

DEFA SmartStart BRUKS - OCH MONTERINGSANVISNING. www.defa.com

DEFA SmartStart BRUKS - OCH MONTERINGSANVISNING. www.defa.com DEFA SmartStart BRUKS - OCH MONTERINGSANVISNING S SMARTSTART INNEHÅLL SMARTSTART 3 OM BRUKSANVISNINGEN 3 FUNKTION 4 DISPLAY 4 SYMBOLER 5 MENYFÖNSTER 6 DISPLAY 6 INSTÄLLNINGAR 7 KLOCKA 7 DATUM 7 FABRIKSINSTÄLLNING

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning Spisvakt

Bruksanvisning Spisvakt Bruksanvisning Spisvakt Med start i spisvredet (autostart) och överhettningsskydd (värmevakt). Godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel! E 19 086 45 (3-fas) E 19 086 52 (1-fas) Introduktion

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. TV-gateway 2610..

Monterings- och bruksanvisning. TV-gateway 2610.. Monterings- och bruksanvisning TV-gateway 2610.. Innehållsförteckning Beskrivning... 3 Anslutning till en TV... 4 Anslutning till en BK-anläggning (kabelanslutning)... 5 Anslutning till IP-världen... 6

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL 4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, DataLinker verktyg och

Läs mer

BoxControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller

BoxControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller SE BoControl Den kombinerbara motorstyrningen för sektional och rullportar samt rullgaller Kortfack för: BoCard basic BoCard plus BoCard premium Modul kopplingsur Radiostyrningsmodul Nätledning Motorledning

Läs mer

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual

GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE. Webasto/Eberspächer. GSMS-PH4 Manual GSM-STYRNING TILL PARKERINGSVÄRMARE Webasto/Eberspächer GSMS-PH4 Manual FJÄR R ST Y R N ING TILL W E B A ST O /E B E R SP Ä C H E R D IE SE LVÄR MARE Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

DUAL TOP RHA 100. Mode d emploi Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning

DUAL TOP RHA 100. Mode d emploi Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Panneau de commande programmable Panel de control programable Programmerbara manöverpanel Mode d emploi Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning DUAL TOP RHA 100 6 1 5 4 2 3 Fig. 1: Panneau de commande

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1

Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1 Brandventilationscentral typ EN PRI/48V 15A 1 1 30A 2 1 60A 4 1 75A 5-1 Se till att denna vägledning finns tillgänglig i centralen! Version: Februari 2014 INSTALLATIONSANVISNING Tekniska bilagor och monteringsanvisningar

Läs mer