Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M"

Transkript

1 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: web: Adress: Kråketorpsgatan 24, ölndal 1

2 Innehåll Sida Beskrivning av elektronikenhet, konfigurering, tekniska specifikationer och anslutningsplint 2 Förberedelser 3 anuell programmering, Instruktion för manuell programmering 4 Schema manuell programmering 5 Justering av kameralinsen, Knapparnas funktion, Anslutning av knapp P2, Höjd för svarsapparat 6 Referens: Programmering av anropsnummer svarsapparat TAB Handhavande av svarsapparat TAB Referens: Programmering av anropsnummer svarsapparat TAB Free Handhavande av svarsapparat TAB Free Portapparat 13K1, Sprängskisser, Höjd över mark 11 Principscheman Beskrivning Elektronikenhet 13F2 är utrustad med 1 tryckknapp och kan byggas ut med ytterligare 1 knapp. Ingen programmering krävs, kitet är färdigt för användning efter inkoppling. Upp till 4st svarsapparater kan knytas till varje knapp. anuell programmering: I den manuella programmeringen som sker direkt på elektronikenheten kan upp till 5 ID sättas för elektronikenheter, låsöppnings-, tal-, självaktiverings-, svarstid ställas. Detta sker med hjälp av en trimmer TR1, knappen P1 och knappen PRG. Avancerad programmering: I den avancerade programmering som sker via PC-mjukvaran SafeProg och tillhörande USB-interface 692U, kan upp till 15 ID sättas för elektronikenheter samt konfiguration av svars-, tal-, självaktiveringstid, volym på ringsignal, ringsignal, ringcykel, ommappning av knappar, självaktiveringssekvens, enabling/disabling utföras. Tekniska specifikationer: 1/3 CCD sensor färg inimum belysning 1.0 lux Nivå för videosignal på utgången 16dBm Strömförsörjning sker via B1 och B2 Extra strömförsörjning sker via AC+ och, då 24VDC ej uppnås över B1 och B2. Strömförbrukning i standby-läge: 40mA Strömförbrukning vid kommunikation: 250mA Strömförbrukning vid kommunikation och låsöppning: 350mA Arbetstemperaturområde: -10 C till +55 C Beskrivning av inkopplingsplint: V Videoingång extern kamera (koaxledare) Jordreferens för PA, AC+, V, CA figur 1 PA Ingång för dörrsensor CA Dörröppningsfunktion mot AC+ Ingång för extra strömförsörjning B1 Busslinga B2 Busslinga Plinten är löstagbar. S- -12VDC elektriskt lås S+ +12VDC elektriskt lås V PA CA AC+ B1 B2 S- S+ 2

3 figur 2 figur 3 Högtalarvolym Balans Trimmer TR1 ikrofonvolym kontakt för anslutning av SaveProg kontakt för anslutning av knapp P2 RST ID PRG knapp P1 figur 4 Val av audio- eller audio/video-funktionalitet Val av aster eller Slave Val av Slave -ID Audio aster (ID=1) ID=2 ID=3 Audio/video Som Slave ID=4 ID=5 Förberedelser Dipswitch 2 ska stå i läge OFF. Elektronikenhet 13F2 levereras som aster med dipswitch 1 satt i läge ON. I porttelefonsystem med bara en elektronikenhet ska elektronikenheten vara aster. Står dipswitch 1 i läge ON, så har dipswitcharna 3 och 4 ingen funktion. Vid flera elektronikenheter i samma system ska en sättas till aster och övriga som Slave. Varje elektronikenhet måste ha ett unikt ID. OBS! Programmering med hjälp PC-mjukvaran SaveProg och USB-interface 692U innebär att tidigare utförd manuell konfigurering ej gäller. 3

4 anuell programmering Elektronikenhet 13F2 kan programmeras manuellt via trimmern TR1 och knapparna P1 samt PRG(Se figur 5 nedan). De parametrar som kan programmeras manuellt är: Låsöppningstid Samtalstid,tid för självaktivering och svarstid Ommappning av tryckknappar Återställning till fabriksinställningar Se tabell nedan. Inställningstabell Parameter Trimmern TR1 programmerar parametrar i 16 positioner(tiden nedan är i sekunder) Position Låsöppningstid Samtalstid Självaktiveringstid Svarstid OBS! Justering av Svars-, självaktiverings- och svarstiderna utförs ENHETLIGT. Exempel: Om trimmern TR1 ställs i läge 3, blir tiderna för Tal=50, Självaktivering=8 och Svar=12 sekunder figur 5 PRG P1 TR1 Baksidan av 13F1/13F2 Instruktion för manuell programmering Knapp PRG bekräftar vald data. Knapp P1 används för att gå vidare till nästa fas i programmeringen och efter sista inställningsmöjligheten för att gå ur programmeringsläget. Programmeringsläget nås genom att tryck och hålla in PRG, därefter knapp P1 tills elektronikenheten piper(ca 2sek). 4

5 Programmeringsläget nås genom att PRG + P1 hålls in i ca 2sek (eller tills enheten piper i 1sek) 1s Tryck P1 för att gå vidare i programmering Inställning av låsöppningstid (se Inställningstabell ) Vrid TR1 för att justera låsöppningstiden Justering av TR1 i 16 steg vilket indikeras av ett pip för varje steg - + Tryck på PRG för att spara Lagring av inställning bekräftas med ett pip Tryck P1 för att gå vidare i programmering Inställning av Samtalstid, Självaktiveringstid och Svarstid. (se Inställningstabell ) Vrid TR1 för att justera tid för tal, självakt. och svar Justering av TR1 i 16 steg vilket indikeras av ett pip för varje steg - + Tryck på PRG för att spara Lagring av inställning bekräftas med ett pip Tryck P1 för att gå vidare i programmering Ommappning av knapparna P1 och P2 Tryck PRG för att mappa om P1 och P2 timeout ton 30s timeout ton 30s tryck in knapen 1 gång för att konfigurera(p1/ P2) Tryck in låsöppning på svarsapparat. Enheten piper. Tryck P1 för att gå ur programmering Återställning till fabriksinställningar Reset av EEPRO Tryck PRG för Reset av EEPRO Kontinuerligt pip i 8 sek. tryck in P1 3 gånger inom 8 sek. Inställningarna återgår till fabriksinställningar Utgång ur programmeringsläge bekräftas med 1 sekunds pip. (Gäller ej Reset av EEPRO) 5

6 Justering av kameralins Kamerans lins kan manuellt justeras i horisontell och vertikal ledd. 1. Lossa på skruven ovanför kameralinsen 2. Ställ in kameralinsen 3. Skruva åt skruven figur 6 Knapparnas funktion Knapparna P1 och P2 skapar vid aktivering en uppringning till programmerad svarsapparat. Endast en konversation åt gången tillåts, vilket innebär att om fler än en elektronikenhet finns i systemet och uppringning sker från en av elektronikenheterna blir systemet upptaget av den konversationen. Utförs försök till uppringning via elektronikenhet som ej är upptagen i konversation hörs en upptagetton från aktuell elektronikenhet. OBS! Som standard identifieras P1 med svarsapparat som har ID=1 och P2 med svarsapparat som har ID=2. Anslutning av ytterligare knapp P2 figur 7 Kontakt för anslutning av knapp P2 P1 Blå Röd Svart P2 Figur 7 visar anslutningen som görs mellan elektronikenheten och kretskortet med knapp P2. Installationshöjd för svarsapparat 1,40 m 6

7 TAB 7529 Programmering av anropsnummer(id) Denna sida är endast med som referens eftersom kitet levereras programmerat. Programmering av sekundärt anropsnummer gäller svarsapparat 2-4 på samma knapp Före programmering kan påbörjas måste portapparaten vara programmerad samt alla svarsapparater vara installerade. Det finns tre olika programmeringsdelar; tilldelning av anropsnummer, tilldelning av sekundärt anrops-nummer (för svarsapparater som ska ha samma anropsnummer som annan tidigare programmerad svarsapparat) samt programmering av knapparna på svarsapparaten (för t ex internkommunikation). Programmering måste ske med systemet driftsatt, utan någon aktiv kommunikation. Programmering sker mot port-apparaten som har PANEL ID=1. Programmering av primärt anropsnummer(id) 1. Lyft av luren 2. Tryck in och samtidigt tills börjar blinka. 3. Släpp knapparna 4. Inom 5 sek tryck och håll in i ca 2 sek tills det hörs ett pip från svarsapparaten och den är uppkopplad mot portapparaten. 5. Släpp 6. Inom 30 sek måste sedan ID anges på portapparaten. Tryck in den knapp som svarsapparaten ska svara på. 7. Klart! Programmering av sekundärt anropsnummer(id) 1. Lyft av luren 2. Tryck in och samtidigt tills börjar blinka. 3. Släpp knapparna 4. Inom 5 sek tryck och håll in och samtidigt i ca 2 sek tills det hörs ett pip från svarsapparaten och den är uppkopplad mot portapparaten. 5. Släpp och 6. Inom 30 sek måste sedan ID anges på portapparaten. Tryck in den knapp som den primära svarsapparaten har. 7. Klart! C C 50 B 100 A OPEN E+ E- 12V CH FP D E Återställning av samtliga inställningar i svarsapparaten(reset): 1. Lyft av luren 2. Tryck in och samtidigt tills börjar blinka. 3. Släpp knapparna 4. Tryck och håll in 5. edan svarsapparaten piper släpp och tryck snabbt en är nu återställd till fabriksinställningar. För att kolla att så är fallet, tryck. en piper då 3 gånger i snabb följd. A RESET B Beskrivning A Justering av kontrast B Justering av ljusstyrka C Justering av färg D Terminering E Kopplingsplint 7

8 TAB 7529 Handhavandebeskrivning B A E1 E2 E3 E4 C D F RESET G Justering av kontrast och ljusstyrka F Justering av kontrast G Justering av ljusstyrka Vid anrop på svarsapparat Vid påringning, lyft luren för att svara. För att öppna portens lås tryck in samtalet genom att lägga på luren Beskrivning A Självaktivering av kamera i portapparat B Avstängning av ringsignal C D Låsöppningsknapp. Tryck för att öppna portens lås Extrafunktion(Används normalt ej) E1..E4,,, Programmerbara knappar (Se Funktioner nedan) F G Lysdiod indikerar påringning samt avstängd ringsignal Lysdiod indikerar portöppning, (Används normalt ej). Avsluta Funktioner Volym och avstängning av ringsignal Det finns 6 ljudnivåer samt avstängd ringsignal. När ringsignalen är avstängd står det Signal avstängd i portapparatens display om den har någon, annars tutar det bara. För att justera volymen eller helt stänga av ringsignalen: Håll in (2s.) tills och börjar blinka. Använd därefter: för att sänka och för att höja volymen. Efter tillräckligt många tryck på så tänds och SIG- NAL AVSTÄNGD -funktionen är inkopplad. Tryck sedan för att spara ändringarna. Byte av ringsignal en har 10 olika valbara inbyggda ringsignaler. Byte av ringsignal måste göras då luren hänger på klykan. Procedur för byte av ringsignal: 1. Håll in i ca 2 sekunder tills börjar blinka. 2. Håll in tills ringsignalen hörs. 3. Tryck upprepade gånger tills önskad ringsignal hörs. 4. När önskad ringsignal hittats tryck för att spara valet. 8

9 TAB FREE 7539 Programmering av anropsnummer(id) Denna sida är endast med som referens eftersom kitet levereras programmerat. Programmering av sekundärt anropsnummer gäller svarsapparat 2-4 på samma knapp Före programmering kan påbörjas måste portapparaten vara programmerad samt alla svarsapparater vara instal-lerade. Det finns tre olika programmeringsdelar; tilldelning av anropsnummer, tilldelning av sekundärt anrops-nummer (för svarsapparater som ska ha samma anropsnummer som annan tidigare programmerad svarsapparat) samt programmering av knapparna på svarsapparaten (för t ex internkommunikation). Programmering måste ske med systemet driftsatt, utan någon aktiv kommunikation. Programmering sker mot port-apparaten som har PANEL ID=1. Programmering av primärt anropsnummer(id) 1. Tryck och håll in knappen. 2. Tryck och håll in knappen samtidigt som knappen hålls in tills 3. börjar blinka. Släpp båda knapparna. 4. Tryck och håll in knappen(inom 5sek) tills en varningston hörs från svarsapparaten och kommunikation är upprättad mellan svarsoch portapparat. 5. Släpp knappen. 6. Inom 30 sekunder måste önskat primärt ID anges på portapparaten. Tryck in önskad anknytning på portapparaten. 7. Klart! Programmering av sekundärt anropsnummer(id) 1. Tryck och håll in knappen. 2. Tryck och håll in knappen samtidigt som knappen hålls in tills börjar blinka. 3. Släpp båda knapparna. 4. Tryck och håll in knapparna(inom 5sek) och tills en varningston hörs från svarsapparaten och kommunikation är upprättad mellan svars- och portapparat. 5. Släpp knapparna och. 6. Inom 30 sekunder måste det primära ID som som den sekundära svarsapparaten ska anropas på anges på portapparaten. Om portapparaten är utrustad med en knapp för varje lägenhet: - Tryck in önskad anknytning på portapparaten. Om portapparaten är utrustad med knappsats och display: - Tryck in önskat primära ID(1-200) som svarsapparaten ska associeras med på portapparaten och avsluta med knappen 7. Klart! Återställning av samtliga inställningar i svarsapparaten(reset): 1. Lyft av luren 2. Tryck in och samtidigt tills börjar blinka. 3. Släpp knapparna 4. Tryck och håll in 5. edan svarsapparaten piper släpp och tryck snabbt en är nu återställd till fabriksinställningar. För att kolla att så är fallet, tryck piper då 3 gånger i snabb följd.. en 9

10 A B C D H H H H TAB FREE 7539 Handhavandebeskrivning Beskrivning Blinkar under påringning. Lyser vid avstängd ringsignal. Tryck in kort under pågående påringning för att tysta A ringsignalen temporärt. Håll intryckt 2s för avstänging av ringsignal, håll in igen för återställning. Lyser då samtal pågår. Tryck in för att svara, tryck igen B för att avsluta samtal. E F G C + Justering av ljudvolym under pågående samtal. (Se - Funktioner nedan) Självaktivering, tryck in för att koppla upp svarsapparaten mot kameran i huvudportapparaten. Tryck in D för att kommunicera med portapparaten. E Tryck in för att öppna lås i uppringande port. F + - G Justering av ljusstyrka i LCD-skärm under pågående samtal. (Se Funktioner nedan) Trappljus(Används normalt ej) H Extrafunktioner(Används normalt ej) Vid anrop på svarsapparat Vid påringning tryck för att svara, tryck för att öppna portens lås och avsluta samtal med ett tryck på Funktioner Justering av ringsignalens ljudnivå. Ringsignalens ljudnivå kan justeras i 10 steg. 1. Tryck och håll in knappen (ca 2 sek) tills börjar blinka och ljud hörs från svarsapparaten. 2. Tryck in + eller - knapparna på svarsapparatens vänstra sida för att justera ljudnivån. 3. Tryck upprepade gånger på + eller - för att välja önskad ljudnivå. 4. För att lagra tryck eller vänta 15 sekunder. När slocknar är programmeringen klar. Justering av LCD-skärmens ljusstyrka. Justering är möjlig under konversation eller under självaktivering, tryck på knapparna + och - på svarsapparatens högra sida. Justering av ringsignalens ljudnivå. RIngsignalens ljudnivå kan justeras i 10 steg. 5. Tryck och håll in knappen (ca 2 sek) tills börjar blinka och ljud hörs från svarsapparaten. 6. Tryck in + eller - knapparna på svarsapparatens vänstra sida för att justera ljudnivån. 7. Tryck upprepade gånger på + eller - för att välja önskad ljudnivå. 8. För att lagra tryck eller vänta 15 sekunder. När slocknar är programmeringen klar. Justering av LCD-skärmens kontrast. Justering är möjlig under självaktivering(utan att aktivera ljudenheten), tryck på knapparna + och - på svarsapparatens vänstra sida. Justering av samtalets ljudnivå. Ljudnivån på samtalet kan justeras i 10 nivåer. Tryck på knapparna + och - på svarsapparatens vänstra sida när svarsapparaten är aktiv i samtal. 10

11 1m 1,65 m 2,04m 1,65m 1,04m 3 11

12 Principschema 1 En elektronikenhet Principschema 2 Låsöppningsknapp Till svarsapparater 1 2 Portapparat 13F2 Portapparat 13F2 Nätdel V 1 2 B1 B2 V PA CA AC+ B1 B2 S- S+ Låsöppningsknapp V PA CA AC+ B1 B2 S- S+ Eletriskt lås 12V DC Principschema 3 Inkoppling av SATEL PK-01, kodlås med inbyggd beröringsfri läsare Till svarsapparater Nätdel 12V DC Nätdel 6922 Kod/beröringsfri läsare PK-01 Elektronikenhet 13F2 Eventuell låsöppningsknapp Elektriskt lås 12V DC 12

13 Principschema 4 Anslutning av upp till AX fyra svarsapparater på en knapp(anknytning) Till svarsapparater 7539 FP FP FP FP 2 1 Till nätdel 6922 Till svarsapparater Extra nätdel V 7529 Extra nätdel V Till nätdel

14 Principschema 5 Anslutning av multipla elektronikenheter med kamera 13F2 Till svarsapparater 1 2 Till svarsapparater 1 2 Nätdel V 1 2 B1 B OUT1 OUT2 IN1 IN2 IN3 IN4 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 Koncentrator 230V Extra nätdel V Extra nätdel 6923 V PA CA AC+ B1 B2 S- S+ låsöppn. knapp V PA CA AC+ B1 B2 S- S+ V PA CA AC+ B1 B2 S- S+ - +U +I V PA CA AC+ B1 B2 S- S+ - +U +I Portapparat 13F2 Portapparat 13F2 Portapparat 13F2 Portapparat 13F2 Eletriskt lås 12V DC 14

Installa on & Programmering Manual & Handhavande

Installa on & Programmering Manual & Handhavande Installa on & Programmering anual & Handhavande 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL NO 7 8 9 PQRS TUV WXYZ 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL NO 7 8 9 PQRS TUV WXYZ R 0 R 0 13F4 13F7 Tel: 031-776 89 90 e-mail:

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Ver. 2.1 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av Transformator och porttelefon 3 Audio /

Läs mer

DIGITAL PORTTELEFONPANEL 942 BESKRIVNING

DIGITAL PORTTELEFONPANEL 942 BESKRIVNING DIGITAL PORTTELEFONPANEL 942 BESKRIVNING Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det numeriska tangentbordet

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

DIGIBUS GALILEO Porttablå 8942

DIGIBUS GALILEO Porttablå 8942 DIGIBUS GALILEO Porttablå 8942 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 99999999 olika nummer. Till detta används det numeriska tangentbordet

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200..

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200.. Monterings- och bruksanvisning Utanpåliggande gong 1200.. Beskrivning Utanpåliggande gong är en förmonterad enhet och ingår i Gira porttelefonsystem. Den används för extra signal vid port- och internanrop

Läs mer

Manual ThanGram Manuell programmering, sida 1-2. Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds.

Manual ThanGram Manuell programmering, sida 1-2. Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds. Manuell programmering, sida 1-2 Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds. Ute på portregistret/porttelefonen fås en indikation att systemet är i programmeringsläge då en

Läs mer

Teletec Connect AB. Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30

Teletec Connect AB. Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30 08/10/2012 Ins-30202-SE Net2 Entry - Svarsapparat Paxton Teknisk support 08 602 16 66 Teletec Connect AB Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30 Övrig dokumentation finns tillgänglig

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

DIGIBUS GALILEO MED VIDEO Porttablå 8946 och 8946/C

DIGIBUS GALILEO MED VIDEO Porttablå 8946 och 8946/C Porttablå 8946 och 8946/C Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det numeriska tangentbordet

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

VÄXEL 15 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdsystem 80 M7782-009580 Sida av 4 FMV:AUH 4 6:899/96 MVSCHG TFNVÄXEL 5DL 994 VÄXEL 5 DL MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Förrådsbeteckning Referenser, Utrustning M84-80030 M82-800 Erforderliga instrument

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

08 602 16 66 Teletec Connect AB

08 602 16 66 Teletec Connect AB 23/02/2015 Ins-30208 Instruktioner - Net2 Entry - Vandal skyddad portapparat Paxton Teknisk support 08 602 16 66 Teletec Connect AB Teknisk support finns tillgänglig: Måndag-Torsdag 08:00-16:30 Fredag

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Tillbehörsadapter DBY till MD110 systemtelefon Dialog 3211, 3212 och 3213

Tillbehörsadapter DBY till MD110 systemtelefon Dialog 3211, 3212 och 3213 EuroComTech Tel.031-7489430 Fax.0768-891734 tomas.larsson@eurocomtech.com www.eurocomtech.com Tillbehörsadapter DBY 410 02 till MD110 systemtelefon Dialog 3211, 3212 och 3213 Tillbehörsadapter DBY 410

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual

Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Utgåva 1 April 2008 Interfacemodul IDP-RM1 Installations- och programmeringsmanual Sida 1 av 10 Honeywell Life Safety AB Arenavägen 27 SE-121 28 STOCKHOLM - GLOBEN Tel: +46 8 775 56 60 Fax: +46 8 775 56

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO PORTTELEFON P-59 HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08)

Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08) Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08) Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds. Ute på portregistret/porttelefonen fås en indikation att systemet är

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bildpresentation Kameran i kameraenheten ger en högupplöst bild av besökaren på den flata 3,5 tum stora bildskärmen..

Bildpresentation Kameran i kameraenheten ger en högupplöst bild av besökaren på den flata 3,5 tum stora bildskärmen.. PORTELEFON PAV 120 INNEHÅLL INTRODUKTION...3 Bildpresentation...3 Kommunikationsmöjligheter...3 Automatisk bildvisning...3 Styrning av elektroniskt lås...3 SVARSENHETENS FUNKTIONER...3 Placering av svarsenheten...4

Läs mer

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7 Projekterings- och installationshandbok AXCALL ADI-611/616/608 Ver 1.7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...2 2. BLOCKSCHEMOR...3 Standardinkoppling ADI-611 och ADI-616... 3 Säkerhetskopplad ADI-611

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 SVENSKA PICTUREPHONE Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 -2- Picturephone är en rejäl telefon med stora snabbuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer