Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning"

Transkript

1 SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

2 Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet, eller föremålet därför, helt eller delvis, och att inte göra dem tillgängliga för tredje part utan skriftligt tillstånd från oss, och att inte använda dem för något annat syfte än det för vilket de levererats.

3 INNEHÅLL Allmän beskrivning...5 Optioner för kundanpassning...5 Självtest...6 Välja språk...6 Användning...6 Anropa vald användare...6 Söka efter namn i namnlistan...6 Programmeringsläge...7 Namnlistan...7 Ange namn i namnlistan...7 Ändra ett namn eller en kod in namnlistan...7 Radera ett namn i namnlistan...8 Radera hela namnlistan...9 Passagekontroll...9 Ändra programmeringskod...9 Återställa programmeringskod...9 Ange koder...10 Radera en kod...10 Radera alla koder...10 Ändra inställningar...11 Val av språk...11 Val av fjärranslutning...11 Val av andra språk...11 Avstängning av andra språket...12 Tillåta/stänga av endast namn på skärm...12 Tillåta/stänga av välkomstmeddelande...13 Ange välkomstmeddelande...13 Tillåta/stänga av statisk meddelande...13 Tillåta/stänga av screen saver...14 Ändra tangentbordskänslighet...14 Tillåta/stänga av tangentbordston...14 Återställa fabriksinställningar i namnlistan...15 Ändra RS485 adressen i portapparat...15 Visa statusinformation...16 Standardinställning av portapparater SB1622 & SB4680C...16 Inställning av samtalstid, öppningstid & väntetid...16 Visa samtalstid, öppningstid & väntetid...17 Avancerad inställning av portapparat SB1622 & SB4680C...17 Lås på SE

4 Reläkontakt...18 Seriell S...19 Röstmeddelanden...19 Samtal...20 Självpåslagning...22 Fabriksinställningar...22 Programvara SB1249B...23 Installera USB drivrutin för anslutning av SB3360 till PC...23 Använda namnlista via programvaran 1249B

5 Allmän beskrivning SB3360 kan användas i Simplebus2 och innehåller ett namnbibliotek för att lagra namn och koder samt en alfanumerisk knappsats för att anropa användare med en kod. De viktigaste tekniska data är: Skärmupplösning: 128X64 dots/pitch Namnminne: 3500 namn med 20 alfanumeriska tecken och 6000 koder 16 språk för att visa meddelanden om namnlistan, och när ett andra språk är inställt, växla mellan huvudspråket och det andra språket. (Se Val av andra språk på sidan 11). Visning av namn utan kod (se Tillåta/stänga av endast namn på skärm på sidan 12). Screen saver (se Tillåta/stänga av screen saver på sidan 14). Optioner för kundanpassning Tangentbordskänslighet (se Ändra tangentbordskänslighet på sidan 14) Tangentbordston (se Tillåta/stänga av tangentbordston på sidan 14) Välkomstmeddelande på 4 rader med 10 tecken vardera (se Tillåta/stänga av välkomstmeddelande på sidan 13). Med programvaran SB1249B går det att: Ned och uppladdning av namn och koder genom att ansluta en dator via USB eller en RS485 serieledning. Välkomstmeddelande på 4 rader med 10 tecken vardera (se Ange välkomstmeddelande på sidan 13) Anpassa meddelanden i viloläge (som visas i namnlistemodulen) Alfanumerisk knappsats Speciella tecken 0 space 0 1 A B C Å Ä Ą Æ ß Č Ć 1 2 D E F É Ę Ě 2 3 G H I 3 4 J K L Ł 4 5 M N O Ń Ö Ø Ó 5 6 P Q R S 6 7 T U V Ü 7 8 W X Y Z 8 9, ; :. _ - # * 9 A A B B C C D D E E F F 5

6 Självtest När SB3360 spänningssätts, görs först en självtest av anslutningen mot portapparaten SB1622 eller SB4680C. Meddelandet VÄNTA indikerar att självtesten pågår. När denna är klar tryck på knappen för att ställa modulen i viloläge. Ordet bör visas vid sidan av menyvalen med namnen SIMPLEBUS eller SIMPLEBUS TOP nedtill på skärmen beroende på portapparat och namnmodul. Om följande meddelande visas: GICK EJ, kontrollera serieanslutningen mellan namnmodulen och portapparaten SB1622 eller SB4680C. FEL, kontrollera att namnmodulen och portmodulen SB1622 eller SB4680C båda är konfigurerade för samma system. Användning Anropa vald användare Viloläge 1. Ange användarkoden (t ex 2). RING ANV. RING 2 eller bläddra i namnlistan med. MARIO ROSSI INITIERAR MINN. NAMN LAGRADE KOD HÖGTALARLINJE Välja språk SIMPLEBUS 1. Bläddra fram språk i listan med knapparna. Fabriksinställning: Italiano KOD: 002 RING 2. Tryck för att anropa. 3. Tryck för att avsluta. Söka efter namn i namnlistan Viloläge 1. Tryck. *ITALIANO ENGLISH FRANCAIS ANGE HELA ELLER DEL AV NAMNET 2. Tryck eller knappen för att bekräfta. ITALIANO *ENGLISH FRANCAIS 2. Ange namnet med alfanumeriska knappsatsen. För användning av specialtecken se tabell på sidan Speciella tecken på sidan 5. M_ 3. Tryck på för att bekräfta första bokstaven. * Indikerar valt språk. 3. Avsluta med. 6

7 4. För att visa namnet bläddra i namnlistan med MARIO ROSSI. KOD: 002 för att avsluta - tryck. Programmeringsläge RING 1. Anslut plint PRG till GND och anslut spänningen eller tryck och ange programmeringskoden INMATNING AV NAMN RADERING AV NAMN INSTÄLLNINGAR 4. Ange namnet med alfanumeriska knappsatsen. För användning av specialtecken se tabellen Speciella tecken på sidan 5. MARIO ROSS_ ANGE KOD *****9 2. Tryck för att bekräfta. NAMNLISTA PASSAGE KONTROL INSTÄLLNINGAR 5. Tryck för att bekräfta. 6. Ange koden (max tre siffror) med knappsatsen. 7. Tryck för att bekräfta. Skärmen visar en KOD: 2 Namnlistan Ange namn i namnlistan A. Automatisk inmatning Det är möjligt att ladda ner en namnlista genom att använda 1249B, se Använda namnlista via programvaran 1249B på sidan 23. B. Manuell inmatning 1. Gå till programmeringläget, se Namnlista Inmatning av namn 8. Tryck för att avsluta. Ändra ett namn eller en kod in namnlistan Namnlista Ändra namn INMATNING AV NAMN RADERING AV NAMN ÄNDRA NAMN RADERA ALLA NAMN 7

8 Radera ett namn i namnlistan ANGE HELA ELLER DEL AV NAMNET Namnlista Radering av namn 4. Ange namnet med alfanumeriska knappsatsen. För användning av specialtecken se tabellen Speciella tecken på sidan 5. M_ INMATNING AV NAMN RADERING AV NAMN ÄNDRA NAMN RADERA ALLA NAMN 5. Tryck på för att bekräfta första bokstaven. 6. För att visa namnet du vill ändra bläddra i namnlistan med. MARIO ROSSI ANGE HELA ELLER DEL AV NAMNET 7. Tryck eller för att bekräfta namnet du vill ändra. MARIO ROSSI_ 4. Ange namnet med alfanumeriska knappsatsen. För användning av specialtecken se Speciella tecken på sidan 5. M_ 8. Ange namnet med alfanumeriska knappsatsen. För användning av specialtecken se tabellen Speciella tecken på sidan Tryck eller för att bekräfta. 10. Ange koden (max tre siffror) med knappsatsen. KOD: 2 5. Tryck på för att bekräfta första bokstaven. 6. För att visa namnet du vill ändra bläddra i namnlistan med. MARIO ROSSI 11. Tryck för att bekräfta. Skärmen visar en 12. Tryck för att avsluta. 7. Tryck eller för att bekräfta namnet du vill ändra. Skärmen visar en. 8. Tryck för att avsluta. 8

9 Radera hela namnlistan Namnlista Radera alla namn INMATNING AV NAMN RADERING AV NAMN ÄNDRA NAMN RADERA ALLA NAMN Passagekontroll Ändra programmeringskod Programmeringskoden (som är ) används för att komma åt programmeringsmenyerna. Passage.inst Prog.kod Ändra prog. kod ÄNDRA PROG. KOD ÅTERSTÄLL DEFAULT RADERA ALLA NAMN? 4. Ändra programmeringskoden (max 6 tecken 0-9, A-F) med knappsatsen. NY PROG.KOD: _ A234B 4. Tryck för att bekräfta. RADERAR MINNET Tryck för att bekräfta. Skärmen visar en och meddelandet PROG KOD Skärmen visar en och meddelandet RADERING KLAR. 5. Tryck för att avsluta. ÄNDRAD 6. Tryck för att avsluta. Återställa programmeringskod Passage.inst Prog.kod Återställ default ÄNDRA PROG. KOD ÅTERSTÄLL DEFAULT 3. Tryck för att bekräfta. Skärmen visar en och meddelandet PROG KOD ÄNDRAD 4. Tryck för att avsluta. 9

10 Ange koder A. Automatisk inmatning Det är möjligt att ladda ner en namnlista genom att använda 1249B, se Använda namnlista via programvaran 1249B på sidan 23. B. Manuell inmatning 1. Gå till programmeringläget, se Passage.inst Kod Ange kod ENTER RADERA SÖK RENSA 4. Ange koden (max 6 tecken 0-9, A-F) med knappsatsen. ANGE KOD: _3ABC4 4. Tryck för att bekräfta. RADERA KOD: _3ABC4 Skärmen visar en och meddelandet KOD RADERAD. 5. Tryck för att avsluta. Radera alla koder Passage.inst Kod Rensa ENTER RADERA SÖK RENSA 5. Tryck för att bekräfta. Skärmen visar en 6. Tryck för att avsluta. Radera en kod Passage.inst Kod Radera ENTER RADERA SÖK RENSA Tryck för att bekräfta. RADERA ALLA KODER? RADERAR MINNET... Skärmen visar en och meddelandet RADERING KLAR. 4. Tryck för att avsluta. Ange koden (max 6 tecken 0-9, A-F) med knappsatsen. 10

11 Ändra inställningar Val av språk Inställningar Ange språk TYP AV NEDLADDNING SYSTEMPARAMETRAR ANDRA SPRÅK DEFAULT = ITALIANO 4. Bläddra fram språk i listan med knapparna. *ITALIANO ENGLISH FRANCAIS TYP AV NEDLADDNING SYSTEMPARAMETRAR ANDRA SPRÅK 4. För att visa typen av anslutning du vill välja, bläddra i listan med. TYP AV NEDLADDNING *OFF USB RS485 TYP AV NEDLADDNING OFF *USB RS485 ITALIANO ENGLISH *SVENSKA * indikerar valt språk. 6. Tryck för att avsluta. Val av fjärranslutning Inställningar Typ av nedladdning * indikerar val av anslutning för nedladdning. 6. Tryck för att avsluta. Val av andra språk Om denna funktion är aktiverad växlar meddelanden i viloläge från huvudspråket (se Val av språk på sidan 11) till ett andra språk. OBS! Eventuell välkomstmeddelande (se Ange välkomstmeddelande på sidan 13) kommer inte att växlas till andraspråket. Det andra språket måste ställas in efter att huvudspråket ställts in (se Val av andra språk på sidan 11). Inställningar Andra språk 11

12 TYP AV NEDLADDNING TYP AV NEDLADDNING SYSTEMPARAMETRAR SYSTEMPARAMETRAR ANDRA SPRÅK ANDRA SPRÅK * Indikerar aktuellt språk. FABRIKSINSTÄLLNING: Avstängt. 4. För att visa språket du vill välja, bläddra i listan med. *ITALIANO ENGLISH FRANCAIS ITALIANO *ENGLISH FRANCAIS 2. Tryck eller för att bekräfta. 3. Välj DEFAULT för att stänga av. *DEFAULT ITALIANO ENGLISH Tillåta/stänga av endast namn på skärm Denna funktion är avstängd från fabrik. Den tillåter att bara namnet visas, utan användarkod, vid bläddring i listan och under ett samtal från en användare. Inställningar Endast namn * indikerar valt språk. ANDRA SPRÅK SAMTAL PÅGÅR ENDAST NAMN 6. Tryck för att avsluta. Avstängning av andra språket För att stänga av ett andra språk: Alt 1A: Ställ in huvudspråket (se Val av språk på sidan 11) och det andra språket stängs av automatiskt. Alt 1B: Gå till programmeringsläget, se 1. Välj menyval Inställningar Andra språk ENDAST NAMN JA *NEJ 4. Välj JA för aktivera funktionen och NEJ för att stänga av. * indikerar det aktiva valet. 12

13 Tillåta/stänga av välkomstmeddelande Denna funktion kan användas för att ange ett välkomstmeddelande (max 40 tecken långt på 4 rader med stora bokstäver). Välkomstmeddelandet växlar med den normala informationen var 4:e sekund. OBS! Meddelandet kan inte bytas till det andra språket när det andra språket är aktiverat (se Val av andra språk på sidan 11 Den tillåter att bara namnet visas, utan användarkod, vid bläddring i listan och under ett samtal från en användare. Inställningar Välkomst meddelan Aktiv ÄNDRA AKTIV STAT MEDDELANDE ÄNDRA AKTIV STAT MEDDELANDE 4. Ange välkomstmeddelandet med knappsatsen. För användning av specialtecken se tabell på Speciella tecken på sidan 5. VÄLKOMMEN ENDAST NAMN JA *NEJ 4. Välj JA för aktivera funktionen och NEJ för att stänga av. * indikerar det aktiva valet. Ange välkomstmeddelande Denna funktion är avstängd från fabrik. Det är möjligt att ange välkomstmeddelandet med hjälp av programvaran SB1249B. Inställningar Välkomst meddelan Ändra Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 6. Tryck för att avsluta. Tillåta/stänga av statisk meddelande Denna funktion är avstängd från fabrik. Om den tillåts, så visas välkomstmeddelandet och kvarstår efter 30 sekunders inaktivitet. Inställningar Välkomst meddelan Stat meddelande ÄNDRA TILLÅT STATISK MEDDELANDE 13

14 STAT MEDDELANDE ENDAST NAMN JA VÄLKOMST MEDDELAN *NEJ SCREEN SAVER TANGENTBORDS-KÄNSL 4. Välj JA för aktivera funktionen och NEJ för att stänga av. * indikerar det aktiva valet. Tillåta/stänga av screen saver Denna funktion är avstängd från fabrik. Om den tillåts, så visas skärmsläckaren och kvarstår efter 30 sekunders inaktivitet. Inställningar Screen saver SAMTAL PÅGÅR ENDAST NAMN VÄLKOMST MEDDELAN SCREEN SAVER ENDAST NAMN JA *NEJ 4. Välj JA för aktivera funktionen och NEJ för att stänga av. * indikerar det aktiva valet. Ändra tangentbordskänslighet Känsligheten är satt till Medel från fabrik. Inställningar Tangentbords-känsl Välj önskad känslighet med.. TANGENTBORDS-KÄNSL LÅG *MEDEL HÖG 5. Välj JA för aktivera funktionen och NEJ för att stänga av. 6. Tryck eller för att bekräfta. * indikerar den vald känsligheten. Tillåta/stänga av tangentbordston Denna funktion är påslagen från fabrik. Inställningar Tangentbordston VÄLKOMST MEDDELAN SCREEN SAVER TANGENTBORDS-KÄNSL TANGENTBORDSTON KNAPPLJUD *JA NEJ 4. Välj JA för aktivera funktionen och NEJ för att stänga av. * indikerar det aktiva valet.

15 Återställa fabriksinställningar i namnlistan Denna funktion återställer till följande inställningar: Språk = Italiano HÖGTALARPARAMETR. ADRESS Andra språk = Avstängd Systemtyp = Simplebus Anropsmetod = Standard Välkomstmeddelande= Avstängd Sceen saver = Avstängd Typ av nedladdning = Avstängd Systemparameter = RS485 Tangentbordskänslighet = Medel Tangentbordston = Avstängd Inställningar Återställ Default SCREEN SAVER TANGENTBORDS-KÄNSL TANGENTBORDSTON ÅTERSTÄLL DEFAULT 3. Ange RS485 adress (max 3 siffror med knappsatsen. ADRESS: Tryck eller för att bekräfta. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER ÅTERSTÄLL DEFAULT *JA NEJ 5. Välj JA för aktivera funktionen och NEJ för att stänga av. 6. Tryck eller för att bekräfta. * indikerar det aktiva valet. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER Ändra RS485 adressen i portapparat Adress 15

16 Visa statusinformation NAMNLISTA PASSAGE INST. INSTÄLLNINGAR 4. För att visa informationen, bläddra i listan med.. REV. 1.0 NAMN LAGRADE 0020 Standardinställning av portapparater SB1622 & SB4680C Inställning av samtalstid, öppningstid & väntetid SAMTALSTID = sek. ÖPPNINGSTID = 1-8 sek. VÄNTETID =1-10 sek. Högtalarparametrar HÖGTALARPARAMETR. ADRESS REV. 1.0 KODER INMATADE Välj den parameter du vill ändra med.. ANGE SAMTALSTID ANGE ÖPPNINGSTID ANGER RESET TID REV. 1.0 ADRESS Ange värdet med knappsatsen. ANGES I SEK Tryck för att bekräfta. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 16

17 Visa samtalstid, öppningstid & väntetid OBS! Denna funktion finns endast på portapprater version 2.0 eller högre. Högtalarparametrar Info ANGE SAMTALSTID ANGE ÖPPNINGSTID ANGE RESET TID SAMTALSTID 010 ÖPPNINGSTID 02 VÄNTETID 10 SIMPLEBUS Avancerad inställning av portapparat SB1622 & SB4680C Lås på SE 1A. Inställning av låstyp för utgång i portapparat Standard låstyp är AC. Högtalarparametrar Avancerade val Lås på SE Typ TYP DÖRRÖPPNING STD-BY TYP *AC AC PLUS DC * Indikerar vald låstyp. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 1B. Tillåta/Stänga av bekräftelseton för lås Denna funktion är avstängd från fabrik. Högtalarparametrar Avancerade val Lås på SE Bekräftelseton TYP DÖRRÖPPNING STD-BY JA *NEJ 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton 4. Välj låstyp med. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 17

18 1C Aktivera/stänga av Standby på lås Denna funktion är aktiverad från fabrik. Högtalarparametrar Avancerade val Lås på SE Bekräftelseton TYP DÖRRÖPPNING STD-BY DÖRRÖPPNING STD-BY *JA NEJ Reläkontakt 2A Aktivare/stänga av actuatorfunktion på reläkontakten Högtalarparametrar Avancerade val Reläkontakt Actuator funktion ACTUATOR FUNKTION PARALLELLT MED SE ACTUATOR FUNKTION JA *NEJ 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 1D. Visa parametrar för låset på SE utgång i portapparat 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER AKTIVERINGSTID TYP DÖRRÖPPNING STD-BY 6. Tryck eller för att bekräfta. 6. Tryck eller för att bekräfta. TYPE AC PLUS DÖRRÖPPNING STD-BY 7. Tryck för att bekräfta. Bekräftelseton. ANGES I SEK 08 Skärmen visar en och meddelandet 18

19 PARAMETER 2B. Aktivera/stänga av reläkontakt parallellt med SE utgång i portapparat Högtalarparametrar Avancerade val Reläkontakt Parallellt med SE ACTUATOR FUNKTION PARALLELLT MED SE 4. Tryck eller för att bekräfta. ACTUATOR FUNKTION AKTIVERINGSTID 03 PARALLELLT MED SE Seriell S 3A. Aktivera/stänga av Actuator funktion på seriella ledningen Högtalarparametrar Avancerade val Seriell S Actuator funktion ACTUATOR FUNKTION JA *NEJ ACTUATOR FUNKTION 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. ACTUATOR FUNKTION JA *NEJ Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 2C. Visa parametrar för reläkontakt Högtalarparametrar Avancerade val Reläkontakt Parallellt med SE 3. ACTUATOR FUNKTION PARALLELLT MED SE 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER Röstmeddelanden 4A. Aktivera/Stänga av ljud- och visuella meddelande på skärmen Högtalarparametrar Avancerade val Röstmeddelanden 19

20 LÅS PÅ SE TREVÄGSSAMTAL RELÄKONTAKT JA SERIELL S *NEJ RÖSTMEDDELANDEN *OFF ITALIANO ENGLISH 4. Välj språk genom att bläddra med. * Indikerar valt språk. FABRIKSINSTÄLLNING = Italiano Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER Samtal 5A Aktivera/stänga av trevägssamtal Denna funktion är avstängd från fabrik. Det finns möjlighet att aktivera eller stänga av trevägssamtal i SB3360. Samtalet kommer att ske konsekutivt (vid videosamtal: det första blir audiosamtal och det tredje blir videosamtal). Högtalarparametrar Avancerade val Samtal Trevägssamtal TREVÄGSSAMTAL FÖSTÄRKA KOD VÄNTAR PÅ SVAR 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 5B Aktivera/stänga av bekräftelseton Denna funktion är avstängd från fabrik. Högtalarparametrar Avancerade val Samtal Trevägssamtal TREVÄGSSAMTAL FÖSTÄRKA KOD VÄNTAR PÅ SVAR JA *NEJ 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 20

21 5C. Aktivare/stänga av Förstärka kod funktion Denna funktion är avstängd från fabrik. Högtalarparametrar Avancerade val Samtal Förstärka kod TREVÄGSSAMTAL FÖRSTÄRKA KOD VÄNTAR PÅ SVAR JA *NEJ 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 5D. Inställning av svarstid 5. Tryck för att bekräfta. Bekräftelseton. ANGES I SEK 10 Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 5E. Visa samtalsparametrar i portappraten Högtalarparametrar Avancerade val Samtal Väntar på svar FÖRSTÄRKA KOD VÄNTAR PÅ SVAR TREVÄGSSAMTAL FÖRSTÄRKA KOD VÄNTAR PÅ SVAR 60 Högtalarparametrar Avancerade val Samtal Väntar på svar TREVÄGSSAMTAL FÖRSTÄRKA KOD VÄNTAR PÅ SVAR 4. Ange värdet med knappsatsen. 21

22 Självpåslagning 6A. Aktivering/Stänga av självpåslagning Denna funktion är aktiverad från fabrik. Högtalarparametrar Avancerade val Självpåslagning SERIELL S RÖSTMEDDELANDEN SAMTAL SJÄLVPÅSLAGNING SJÄLVPÅSLAGNING *JA NEJ 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER Fabriksinställningar Denna funktion används för att återställa parametrarna i portapparaten: Värmeelement = Avstängd. Audiovisuella meddelanden = Avstängd. Låsfunktioner på SE som AC. Öppningstid = 2 sek + ton avstängd. C.NC.NO relä parallellt med SE. Låsöppning alltid aktiv. Actuator funktion på seriell S ledning = Avstängd. Väntar på svar tid = 60 sek. Samtalstid = 90 sek. Sjävlpåslagning = aktiverad. Bekräftelseton för andvändarsamtal = Aktiverad. Reset väntetid = 10 sek. Sänd samtal = single. Kontroll av interna enheter anslutna till portapparat = upp till 70. Systemtyp = Simplebus. Högtalarparametrar Avancerade val Återställ Default RÖSTMEDDELANDEN SAMTAL SJÄLVPÅSLAGNING ÅTERSTÄLL DEFAULT SJÄLVPÅSLAGNING *JA NEJ 4. Välj JA för att aktivera funktion, NEJ för att stänga av. * Indikerar aktivt val. Bekräftelseton. Skärmen visar en och meddelandet PARAMETER 22

23 Programvara SB1249B Installera USB drivrutin för anslutning av SB3360 till PC OBS! Säkerställ att Windows optionen att installera osignerade drivrutiner (inte passerat Windows Logo test) är aktiverad. 1. Anslut kabeln bifogad med 1249B till USB kontakten baktill på namnlistemodulen. 2. Gå till programmeringsläget, se 3. Välj menyval Inställningar Typ av nedladdning USB TYP AV NEDLADDNING OFF *USB RS Meddelandet Hittat ny enhet SB3360 och Installera ny hårdvara visas på PC 5. Följ installationsguiden. OBS! Välj drivrutin som finns i SB1249B mappen. Använda namnlista via programvaran 1249B Obs! Anslutningen till PC är via USB och säkerställ att drivrutinerna är installerade, se Installera USB drivrutin för anslutning av SB3360 till PC på sidan Anslut kabeln bifogad med SB1249B till USB kontakten baktill på namnlistemodulen. 2. Gå till programmeringsläget, se 3. Välj menyval Inställningar Typ av nedladdning USB TYP AV NEDLADDNING OFF *USB RS Starta programvaran 1249B. 5. Starta nedladdningsproceduren och vänta tills den är färdig. OBS! Vald anropsmetod måste stämma överens med som är konfigurerad på SB3360. OBS! Säkerställ att rätt kommunikationsport är vald i menyn Parameter konfiguration i SB1249B. 23

24 Utgiven av: Siemens AB,, Box Solna Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; ) Tel: Fax: E-post: förbehåller sig rätten till ändringar i produktutbud och tekniska specifikationer. Dokument nr: Utgåva:

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products

Bewator - Simplebus2. Manual SB2904 revision 1. Building Technologies. Security Products Bewator - Simplebus2 Manual SB2904 revision 1 VARNING Installera utrustningen enligt dessa anvisningar och i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Utrustningen får endast användas enligt

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Digital Display & Digital Knappsats

Digital Display & Digital Knappsats 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Inkoppling moduler Innehållsförteckning: Se sista sidan

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Digital Display & Digital Knappsats

Digital Display & Digital Knappsats 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.4 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0, Ange kod AB21AB.

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler

Mki9100 UPPDATERING. Ladda ned uppdateringsfiler Mki9100 UPPDATERING Detta dokument beskriver hur man uppdaterar handsfreesatsen via USB porten. Uppdateringar är nödvändiga för att förbättra kompabiliteten för Parrot enheten mot nya telefoner på marknaden.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC.

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC. Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Nedladdning direkt till enheten eller Manuell installation genom nedladdning av filer via PC Rev D SE 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/2

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/2 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/ Allmänt Kodlåsmodulen möjliggör öppning av ett elektriskt lås genom att slå in en 3 till 8 siffror lång kod. Åtta inviduella koder kan programeras. Med hjälp

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Teletec Connect AB. Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30

Teletec Connect AB. Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30 08/10/2012 Ins-30202-SE Net2 Entry - Svarsapparat Paxton Teknisk support 08 602 16 66 Teletec Connect AB Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30 Övrig dokumentation finns tillgänglig

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1

Skyline VDS. Installations och användarmanual 7421 & 7415. Ver. 4.4 axema Sida 1 7421 & 7415 Installations och användarmanual Ver. 4.4 axema Sida 1 Installationsmanual Montering av moduler 3 Audio & Video modul 4-5 Återställa portapparat 5 Ändra öppningstid 5 Inkopplingsschema 6-7

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Installationshandbok för Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Installationshandbok för Bluetooth Copyright-information Copyright 2017 HP Development Company, L.P Utgåva 1, 4/2017 Meddelanden från HP Informationen i detta dokument

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CC-432

Installatörs- och användarhandbok CC-432 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-432 1. INTRODUKTION UNICODE CC-432 UNICODE Kodlåscentralen är bestyckad med två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev H SE

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev H SE Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Rev H SE 2 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell beskrivning av hur man installerar en demoversion av Handi5 SW. Bilderna visar hur det

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE

Handi5 SW Demo. Installationsanvisningar. Rev E SE Bruksanvisning Handi5 SW Demo Installationsanvisningar Rev E SE 2 1. Inledning I det här dokumentet ges en generell beskrivning av hur man installerar en demoversion av Handi5 SW. Bilderna visar hur det

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D230 D235 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Total omstart Handi Defy+

Total omstart Handi Defy+ Total omstart Handi Defy+ Total omstart innebär att Handi Defy+ startas om från grunden på samma sätt som första gången den startades. Detta blir aktuellt om Handi Defy+ ska lämnas till en ny användare

Läs mer

Snabbmanual WM Effektanalysator

Snabbmanual WM Effektanalysator CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Huvudguide för Sargent & Greenleaf Comptronic 6124 och 6125, Företag (Multiple User)

Huvudguide för Sargent & Greenleaf Comptronic 6124 och 6125, Företag (Multiple User) Huvudguide för Sargent & Greenleaf Comptronic 6124 och 6125, Företag (Multiple User) LÄS IGENOM HELA HUVUDGUIDEN INNAN PROGRAMMERING PÅBÖRJAS. PROVA ALLTID NY KOD 3 GÅNGER INNAN DU STÄNGER/LÅSER SKÅPDÖRREN.

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software ANVÄNDARMANUAL easyweather pc software 1.0 allmän information ANVÄNDARMANUAL FÖR PROGRAMMET EASYWEATHER 4.0 grundinställningar i programmet easyweather När programmet EasyWeather.exe har startats visas

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D130 D135 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa

Mätområde: -100 1500Pa, Max överbelastning 5x. 2.0 50 m/s. Barometer: 600 1200 hpa SwemaMan 80 bruksanvisning SwemaMan 80 är en manometer som mäter differenstryck, uftflöde och lufthastighet. Differenstrycket mäts i, luftflödet i l/s, m 3 /h eller CFM och lufthastigheten i m/s eller

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr 610 0 101; 612 0 101 1- och 2-kanal-veckokopplingsur 309 163 01 S FIN DK N 0,5mm 2-2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T theben 0 6 12 18 24 TR 610 top2

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer