Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902"

Transkript

1 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

2 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare.... E Elektroniskt lås. F Fjärrstyrd vidarekoppling Förbigång av vidarekoppling. Förfrågan under pågående samtal... G Gruppnummer. Gruppsamtal H Högtalare. I Inbrytning på upptagen anknytning... Inkommande samtal K Knappljud Konferens Kontrollera vad som finns inlagt på en knapp.. Kontonummer. Kontrast i displayen Kortnummer L Lagra nummer Larmnummer. Lösenord. M Meddelande väntar. Meny.... Miniguide N Namn i displayen. Namnval. Nattkopplad växel P Parkering av samtal Passord... Personsökning.... R Repetera senast ringt nummer. Ringsignal på/av Ringsignaler vid ej svar.. S Samtal väntar.. Samtalstid i displayen.. Sekretess. Språk i displayen.. Svara på annans anknytning... Svarsgrupp.. U Utgående samtal. V Vidarekoppling / medflyttning - alla samtal interna samtal... - fjärrstyrd... - vid ej svar eller upptaget.. Volymjustering Väntkoppling av samtal Å Återuppringning av ankn... Ö Överflyttning av ett pågående samtal ,

3 Meridian 3902 Meddelandeväntarlampa Anknytning *)Funktionsknappar Navigeringsknappar Meny Röstbrevlåda Överflyttning Väntkoppling Nedkoppling Inkoppling högtalare Volymjustering Sekretess *) Tre knappar för valbara funktioner oftast: vidarekoppling, återuppringning och konferens eller någon annan funktion som beskrivs i denna bruksanvisning Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 1

4 M3902 I denna bruksanvisning beskrivs de flesta tjänster och funktioner, förmodligen har du inte tillgång till alla dessa tjänster Med nummer i bruksanvisningen menas både externt- och interntnummer Vid externtnummer tag 0 ( 00 ) före numret Med Ankn. menas grön knapp till höger om displayen Högtalaren M3902 har en dubbelriktad högtalarfunktion. Du kan både ringa och besvara samtal utan att lyfta luren. När du vill använda högtalaren för att ringa eller utföra en tjänst trycker du eller anknytningsknappen. För att avsluta ett samtal i högtalaren trycker du Inkoppling av samtidig lyssning lur/högtalare Se även sid 13 Urkoppling av samtidig lyssning lur/högtalare bläddra till Gruppsamtalkontroll och tryck Välj. bläddra till Gruppsamtalkontroll och tryck Välj. På. tryck Klar. Av. tryck Klar. Avsluta. Avsluta. Sekretess Inkoppling av sekretess Urkoppling av sekretess Sekretesslampan blinkar Den du samtalar med hör inte dig Den du samtalar med hör dig igen Volymjustering Du kan använda volymjusteringsknappen för att ändra volymen för ringsignal, summersignal, högtalare och telefonlur Volymen ändras medan du använder respektive funktion. Du ökar/minskar volymen genom att trycka på volymknappen Se även sidan 13 Telefonen vid anknytningsknappen visar Släckt Tänd Långsamt blinkande Hastigt blinkande Anknytningslinjen är ledig Samtal pågår på anknytningslinjen Nytt inkommande samtal Väntkopplat samtal Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 2

5 Inkommande samtal Svara med lur Lyft luren Om du trycker Svara med högtalarfunktion Svara åt någon annan Svara åt någon annan när ni ingår i en svarsgrupp Avsluta samtal Samtalväntar Pilen vid samtvänt blinkar Återta det första samtalet Pendla mellan samtalen Tag *0* + den ringande telefonens anknytningsnummer. Svar. eller tag *0# Lägg på luren eller tryck SamVänt. Genom att omväxlande trycka Ankn. alternativt SamVänt. Du har nu förbindelse med samtal nummer två. Ankn. kopplas högtalaren in Om du lyfter luren kopplas högtalaren bort Ditt första samtal är väntkopplat Om du inte besvarar det nya samtalet kopplas det ev till ditt svarsställe för obesvarade samtal Direktinslag av inkommande samtal i högtalaren Koppla in Dir.Ins. direktinslag Pilen tänds Ta bort direktinslag Dir.Ins. Pilen försvinner Inkommande samtal kopplas automatiskt in i högtalaren efter en ringsignal Väntkoppla samtal Väntkoppla Ditt samtal är Återta vänkopplat samtal Ankn. väntkopplat Telefonen vid ankn.knappen blinkar Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 3

6 Utgående samtal Ringa med lur Lyft luren Ringa med högtalarfunktion - Internt anknytningsnummer - Externt 0 (alt 00) + externtnummer - Växeln 9 (alt 99) Tag numret först innan uppringning Repetera senast ringt nummer Repetera med högtalarfunktion Avsluta samtal Tag numret. Kontrollera numret i displayen, radera ev. med Lyft luren Lägg på luren eller tryck Lyft luren eller tryck Ankn. Numret rings upp Det senaste numret du ringt, rings upp igen Återuppringning av anknytning som är upptagen / inte svarar Beställa återuppringning Ta bort återuppringning Du talar i telefon när anknytningen du ringt blir ledig Då du hör upptagetton eller då anknytningen inte svarar Återupp. Lägg på luren Återup. Ditt pågående samtal väntkopplas När den uppringda anknytningen blir ledig eller varit i bruk en gång hörs en lång ringsignal Lyft luren och tryck Återup. Det önskade anknytningsnumret rings upp Om du inte besvarar återuppringningen annulleras den automatiskt efter ca 30 sek Återup. Anknytningen du sökt rings upp Ankn. Du får tillbaka det första samtalet Parkera samtal i luften" Parkera med parkeringsknapp Parkera. Samtalet parkeras på det nummer som visas i displayen Parkera med kod tag *76* Samtalet parkeras på det nummer som visas i displayen Återta parkerat samtal från valfri telefon Lyft luren och tag parkeringsnumret Parker Samtalet återfås Telefonen är ledig för nya inkommande samtal. Ett parkerat samtal som inte besvaras, ringer tillbaka på din telefon Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 4

7 Överflytta / koppla om ett pågående samtal Överflytta Den du kopplar samtalet till svarar inte eller är upptagen Överflytta utan att invänta svar Ditt pågående samtal väntkopplas Tag numret till den du vill koppla samtalet och invänta svar. Meddela att samtal kommer och lägg på luren Din telefon är ledig för nya samtal Ankn. Du får tillbaka det första samtalet Ditt pågående samtal väntkopplas Tag numret och tryck Lägg på luren Ringa ett nytt samtal under pågående samtal, förfrågan Göra förfrågan Pendla mellan samtalen Ditt pågående samtal väntkopplas Tag det nya numret Genom att omväxlande trycka Ankn. alternativt Efter avslutad förfrågan, tryck Därefter Ankn. Du får tillbaka det första samtalet Pendling går ej med telefonist Konferenssamtal för upp till 6 deltagare Konferens Ring den första deltagaren. För nästa deltagare tryck Konf. tag nummer och tryck Konf. För ytterligare deltagare Konf. tag nummer och tryck Konf. osv tills. alla deltagare är inkopplade Visa konferensdeltagare Koppla bort konferensdeltagare KonfV. Sista deltagarens nummer visas i displayen KonfV. tills deltagare som ska kopplas bort visas i displayen KonfV. på nytt, nästa deltagare visas i displayen osv Ankn. konferensdeltagaren är bortkopplad Vid upptaget eller inget svar: och Ankn. Du får tillbaka konferens samtalet Under pågående konferens samtal hörs en konferenston Antal externa och interna deltagare visas på nytt i displayen Antal externa och interna deltagare visas på nytt i displayen Under pågående konferens visas antal externa och interna konferensdeltagare i displayen Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 5

8 Vidarekoppla / medflytta inkommande samtal Vidarekoppla Ta bort vidarekoppling Vidarekoppla till det nummer du senast kopplade till Vidarek. Tag nummer till svarsställe Vidare. Vidarek. Vidare. Pilen vid Vidare. tänds Pilen vid Vidare. försvinner Vidare. Det går att ringa från telefonen fast den är vidarekopplad Alla som ringer din anknytning kopplas nu automatiskt till svarsstället Samtal kopplas åter till din anknytning Vidarekoppla / medflytta från valfri telefon, fjärrstyrd Fjärrstyrd vidarekoppling Ta bort fjärrstyrd vidarekoppling Lyft luren på valfri telefon. Tag *22* Tag lösenord Lyft luren på valfri telefon. Tag #22* Tag lösenord Tag det anknytningsnummer som ska vidarekopplas Kvitteringston hörs. Tag vidarekopplat anknytningsnummer. Kvitteringston hörs Vidarekoppla / medflytta enbart interna samtal Vidarekoppling av interna samtal Ta bort vidarekoppling av interna samtal Vidarekoppla interna samtal till det nummer du senast kopplade till VdkInt. Tag numret till passningstället VdkInt. VdkInt. VdkInt. Pilen tänds Pilen vid VdkInt. försvinner VdkInt. Pilen tänds Tag nummer till svarsställe. Avsluta med #. Kvitteringston hörs Vidarekopplingen är nu borttagen Externa samtal kopplas fram Förbigång, ringa "igenom" en vidarekoppling En anknytning är vidarekopplad. Du vill ringa igenom vidarekopplingen Lyft luren (Om du vill koppla om ett samtal tryck först ) Du behöver ej förbigångskod om du är passningsställe Tag *60* + önskat anknytningsnummer Numret rings upp ( och lägg på luren) Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 6

9 Meddelande väntar Meddelandeväntarlampan lyser när ett nytt meddelande finns i brevlådan Lyft luren och tryck För brevlådesystem Meridian Mail Tag # + passord # (defaultpassord = ankn.nr #) För brevlådesystem VIP 2000 Tag personlig kod # (defaultkod = 1234#) Ändra svarsställe för vidarekoppling vid ej svar eller upptaget Programmera om svarsställe med kod Programmera om olika svarsställen för interna och externa samtal med kod Lyft luren. Tag *26* Ton hörs. Tag lösenord Lyft luren. Tag *26* Ton hörs. Tag lösenord Avsluta programmering med kod Lägg på luren Programmera om AnvOmk. svarsställe med Tag lösenord. knapp Tidsstyrt svarsställe går ej att ändra Tag 1 + svarsställets nummer 2 + svarsställets nummer. Tag 1 + svarsställets nummer Tag 2 + svarsställets nummer. Tag 3 + svarsställets nummer Tag 4 + svarsställets nummer Se ovan. 1 = svarställe för obesvarade samtal 2 = svarsställe för samtal till upptagen anknytning 1 = svarställe för obesvarade interna samtal 2 = svarsställe för interna samtal till upptagen anknytning 3 = svarställe för obesvarade externa samtal 4 = svarsställe, för externa samtal till upptagen anknytning AnvOmk. Ändra antal ringsignaler för vidarekoppling vid ej svar Programmering av antal ringsignaler med kod Programmering av antal ringsignaler med knapp Lyft luren, tag *26* ton hörs Tag lösenord. AnvOmk. Tag lösenord. *) val 0 kan t ex betyda 4 ringsignaler Tag 5 + önskat val 0-2. *) lägg på luren Tag 5 + önskat val 0-2. *) AnvOmk. Tre olika alternativ för antal ringsignaler finns 0, 1 och 2 *) Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 7

10 Ringsignal på / av Omkoppling av ringsignal ÄndraSig. Ankn. Telefonen vid Ankn. blinkar när ringsignalen är på och är tänd när ringsignalen är avstängd Ankn. igen. Inställningen ändras. ÄndraSig. Pilarna försvinner Kortnummer Programmera KnrKont. Tag kortnummer 1) (0-9) + nummer Ringa med kortnummer KnrKont. Lyft luren. KnrKont. Tag kortnumret 1) (0-9) Numret rings upp. Ta bort ett Ny programmering kortnummer raderar numret automatiskt 1) Ev har du tillgång till fler än 10 egna kortnummer (00-99) Ringa med namnval Programmera nummer Programmera namn Se även sidan 13 Namnval. där du vill lagra ett nummer. Ringa med namnval Lyft luren. Välj ändra funktionsknappbet Tag nummer som du vill lagra. på den valda namnvalsknappen igen. bläddra med pilen till namnvalsknappen och skriv in ett namn önskad namnvalsknapp Numret är nu lagrat på denna knapp tills du programmerar ett nytt nummer Klar. Det lagrade numret rings upp Lagra nummer Lagra ett nummer du ringt Lagra ett valfritt nummer Ringa lagrat nummer Under pågående samtal Lagr.Nr. Lagr.Nr. Tag nummer som du vill lagra. Pilen tänds kortvarigt för att sedan försvinna Lagr.Nr. Numret är nu lagrat på denna knapp tills du lagrar ett nytt nummer Lyft luren. Lagr.Nr. Det lagrade numret rings upp Kontrollera vad som finns inlagt på en funktionsknapp Kontrollera Visa. en funktionsknapp ex Namnval. I displayen visas vad som finns programmerat Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 8

11 Gå med / ur gruppnummer Gå med i gruppnummer med knapp Gå ur gruppnummer med knapp GpSökAv. Pilen försvinner GpSökAv. Pilen tänds Lyft luren. Tag *48* Lägg på luren Lyft luren. Tag #48* Lägg på luren Lyft luren. Tag *48* och anropsnumret till den grupp du vill medverka i Lyft luren. Tag #48* och anropsnumret till den grupp du vill gå ur Din anknytning tas med i gruppen Din anknytning tas ur gruppen Gå med i gruppnummer med kod Din anknytning tas med i gruppen Gå ur gruppnummer Din anknytning tas ur med kod gruppen Gå med i gruppnummer Kvitteringston hörs. Tar du endast *48* när du Lägg på luren tas du med i samtliga ingår i fler gruppnummer grupper Gå ur gruppnummer Kvitteringston hörs. Tar du endast #48* när du Lägg på luren tas du ur samtliga ingår i fler gruppnummer gruppnummer Ev. tas du automatiskt ur gruppnumret när du vidarekopplar eller hänvisar din anknytning Gruppsamtal konferens med upp till 6 alt 20 förprogrammerade anknytningsdeltagare Ringa upp gruppen GrSamt. eller tag numret till gruppen. Anknytningarna Pilen vid GrSamt. blinkar tills alla gruppmedlemmar När alla svarat är pilen vid GrSamt. tänd rings upp automatiskt svarat Om en gruppmedlem är upptagen hör han två korta tonstötar i högtalaren. När pågående samtal avslutas blir han automatiskt uppringd. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 9

12 Ringa med behörighetskod på spärrade telefoner Ringa samtal från spärrade telefoner Lyft luren Tag *73* + behörighetskod Låsa telefonen för utgående samtal, elektronisktlås Låsa telefonen Öppna låset Lyft luren. Tag *33* + lösenord Kvitteringston hörs. Lägg på luren. Lyft luren. Kvitteringston hörs. Tag #33* + lösenord Lägg på luren. Tag nummer Telefonen är spärrad för utgående samtal Fjärrstyra elektronisktlås Låsa telefonen från valfri telefon Öppna låset från valfri telefon Lyft luren. Tag *33* + lösenord + anknytnings nummer för den telefon som ska låsas Lyft luren. Tag #33* + lösenord + anknytnings nummer för den telefon som ska öppnas Kvitteringston hörs. Lägg på luren Kvitteringston hörs. Lägg på luren Telefonen är spärrad för utgående samtal Debitera samtal på kontonummer Registrera innan du ringer ett samtal med kontoknapp Registrera under ett pågående samtal med kontoknapp Registrera innan du ringer ett samtal med kod Lyft luren. Konto. Tag kontonumret. Under pågående samtal. Konto. Lyft luren. Tag *46* Konto. Tag önskat nummer tag kontonumret. Konto. Tag kontonumret.+ # Tag önskat nummer. Ditt samtal debiteras på valt kontonummer Registrera under ett pågående samtal med kod Under pågående samtal. + *46* det pågående samtalet väntkopplas Tag kontonumret.+ # på Ankn. för det vänkopplade samtalet Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 10

13 Lösenord / passord för fjärrstyrd vidarekoppling, elektroniskt lås etc. Ändra lösenord Lyft luren och tag *24* + nuvarande lösenord Kvitteringston hörs. Default är lösenordet oftast = 2222 Tag nytt lösenord, kvitteringston hörs. Tag nytt lösenord igen, kvitteringston hörs Lägg på luren Lösenordet är nu ändrat Programmera eget namn Programmera Lyft luren. Tag *79* Tag passord + # Tag 1:a bokstaven i förnamnet + #, nästa bokstav i förnamnet + # osv. Avsluta med en extra # Tag 1:a bokstaven i efternamnet + # nästa bokstav i efternamnet + # osv. Avsluta med en extra # OK visas i displayen När du ringer en anknytning visas ditt namn i mottagarens display Larmnummer Ringa larmnumret Lyft luren Kopplingston hörs Om du inte tar någon siffra, rings larmnumret automatiskt upp (efter ca 6 sek) Larmnumret programmeras centralt Inbrytning på upptagen ankn Inbrytning Du ringer en upptagen anknytning. Priorit. Du kommer in på pågående samtal Alla tre kan nu tala samtidigt Varningston hörs Personsökning Anropa personsökare Anropa personsökare efter uppringning av anknytning Svara på sökning Vidarekoppla till din sökare Lyft luren. Tag *81* Du hör en rington Du ringer en anknytning som är upptagen eller inte svarar Du har mottagit ett personsökaranrop Vidarek. och tag *81* Tag anknytningsnumret till personen du vill söka. Tag 6. Lyft luren på valfri telefon och tag *82* + eget anknytningsnummer Vidare. Ditt anknytningsnummer visas i personsökarens display Ditt anknytningsnummer visas i personsökarens display Du får kontakt med den som sökt dig Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 11

14 Nattkopplad växel Du kan ringa och besvara inkommande samtal direkt till din anknytning som vanligt Svara på växelnumret med nattsvarskod Svara på växelnumret på bestämd telefon utan kod En klocka ringer och ger besked om inkommande samtal Endast en eller flera förutbestämda telefoner ringer Lyft luren på valfri telefon. Tag *83# Inkommande samtal måste besvaras i någon av dessa telefoner Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 12

15 Meny Programmera När du trycker sätts displayen i programmeringsläge och du kan programmera ett flertal olika funktioner. Bläddra med till önskad funktion. Välj. Språk Ändra funktionsknappbet - Återställ alla knappar Kontrastjustering Volumjustering - Ringsignal - Summer - Högtalare - Handset - Headset Ringsignal Gruppsamtalkontroll Kont för Samtalstimer Datum-/tidformat Knappljud Diagnostikläge --- När du åter trycker eller Avsluta. lämnar du programmeringsläget Bläddra till önskat språk, tryck Välj. Klar. Välj Ändra funktionsknappbet bläddra till den funktionsknapp du vill ändra namn på ex Namnval. Välj. och skriv ny text med knappsatsens bokstäver. Flytta fram ett steg med högerpil. Klar. Om du vill återställa alla knappars text Välj Återställ alla knappbet, tryck Återst. Sänk. eller Höj. Klar. Välj. för respektive alternativ Inkommande ringsignal Inkommande summerton vid användning av headset eller när du talar i telefon och nytt samtal ringer in --- Inkommande ljud i telefonlur Inkommande ljud i headset Sänk. eller Höj. Klar. Välj en ringsignaltyp (1 4), tryck ev. Lyssna. Klar. Med Gruppsamtal: På. kan ett samtal som förs i luren samtidigt avlyssnas i högtalaren Välj Av. eller På. Klar. Med Samtalstimer: På. visas samtalstiden i displayen både för utgående och inkommande samtal Välj Av. eller På. Klar. Välj hur du vill att datum och klockan ska visas i displayen Välj ex Format 7 och tryck Klar. Välj Av. eller På. om du vill ha knappljud när du trycker på knappsatsen. Klar. Du har förmodligen inte tillgång till alla tjänster som beskrivs i denna M3902-anvisning 13

16 Miniguide Sekretessknapp Besvara samtal Lyft luren eller tryck. Volymknapp om du vill svara med högtalarfunktion Ringa samtal Lyft luren eller tryck om du vill ringa med högtalarfunktion - externt, tag 0 (alt 00) + externt nr - internt, tag ankn.nr - växeln, tag 9 (alt 99) Ringa igen senast slaget nummer, tryck 2 gånger på.ankn. (grön knapp till höger om displayen) Växla från lur / högtalare - tryck om du vill växla från lur till högtalare (lyft luren om du vill växla från högtalare till lur) Överflytta / koppla om ett pågående samtal - tryck ankn.nr - vid svar, tryck - vid upptaget eller ej svar, tryck +.Ankn Förfrågan under pågående samtal - tryck ankn.nr eller 0 (alt 00) + externt nr - återgå till första samtalet, tryck +.Ankn - pendla mellan samtalen genom att omväxlande trycka.ankn. / Konferenssamtal Ring den första deltagaren - för nästa deltagare, tryck.konf. ankn.nr eller 0 (alt 00) + externt nr.konf. - för ytterligare deltagare, tryck.konf. ankn.nr eller 0 (alt 00) + externt nr Konf. osv. (upp till 6 delt) Vidarekoppling/medflyttning - vidarekoppla, tryck Vidarek ankn.nr eller 0 (alt 00) + externt nr.vidare, - avbeställning, tryck Vidare. - återinsätta senaste vidarekoppling, tryck.vidarek..vidare, Återuppringning av upptagen ankn - vid upptagetton, tryck.återupp. och lägg på luren När sökt kollega blir ledig ringer det och pilen vid Återuppr. knappen blinkar - lyft luren och tryck på.återup. sökt ankn rings upp - avbeställa en återuppringning, tryck.återup.. Meny (ändra språk, på/av tidmätning, ringsignal mm) - tryck bläddra med och välj den funktion du vill ändra - avsluta med

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX

B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX B RU K S A N V I S N I N G TELIA CENTREX Allmän information T E L I A CENTREX Denna bruksanvisning beskriver handhavande av funktioner i Telia Centrex oavsett anslutningsform. För kunder som har Telia

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal

Allmän information. Telia Centrex. Ton i luren ger besked. Talbesked. Hackad kopplingston. R-knappen från en Mobil anslutning under samtal Allmän information Denna bruksanvisning beskriver handhavandet av funktioner för Mobil anslutning Uppringd. Telia Centrex De funktioner som beskrivs här fungerar inom en Telia Centrexgrupp och mellan Centrexgrupper

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24)

Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) Handbok för Systemtelefoner (LDK-300 / LDK-100 / LDK-24) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Samsung OfficeServ 7000 Handbok

Samsung OfficeServ 7000 Handbok Samsung OfficeServ 7000 Handbok 2014-09-17 1 INTRODUKTION Allmänt Samtalsindikeringar A 1 Högtalartelefon A 2 Volymkontrollen A 3 Systemtoner A 4 EXTERNA SAMTAL Ringa ett externt samtal B 1 Besvara ett.

Läs mer

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006

Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300. Utgåva 1.0, januari 2006 Handbok för LIP-7004N ipecs-100/300 Utgåva 1.0, januari 2006 Copyright 2000-2006 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia telecom

Läs mer

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT292. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT292 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5)

Handbok för systemtelefoner. (GDK version X.5) Handbok för systemtelefoner (GDK version X.5) DIGITAL ANKNYTNING 100 18 MAR 98 16:20 LG 1 ABC 2 DEF 3 KORTNR KONFERENS GHI 4 JKL 5 MNO 6 MEDDELANDE SEKRETESS PRS 7 TUV 8 WXY 9 STÖR EJ R-KNAPP * 0 # INTERNT

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för Ericsson MX-ONE Telephony System och Ericsson MD110 D4-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT190. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT190 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Alcatel 4400. Handbok TELECOM

Alcatel 4400. Handbok TELECOM Alcatel 4400 Handbok TELECOM Nummerplan Observera: Kontakta er systemadministratör för att bekräfta vilka koder som används, eftersom de kan förändras vid installation. Funktion/tjänst Default kod Ändrad

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

DT290. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform DT290 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make

Läs mer

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:...

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok how Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende.

Läs mer

Andvändning. HiPath 4000. OpenStage 20, OpenStage 20 T. Snabbquide. Communication for the open minded

Andvändning. HiPath 4000. OpenStage 20, OpenStage 20 T. Snabbquide. Communication for the open minded Andvändning HiPath 4000 OpenStage 20, OpenStage 20 T Snabbquide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.fi/enterprise Användning av telefonen De fast programmerade

Läs mer

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 02 Telefonistens telefon Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika externa linjer

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office SIP-baserad IP-telefon för Ericsson MX-ONE och Ericsson MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics >

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer