4615 för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4615 för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL"

Transkript

1 4615 för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

2 Index 1. SATSENS INNEHÅLL INTRODUKTION SYSTEMETS KONFIGURATION FÖRBEREDA PINKOD KORTET INSTALLATIONSPROCEDUR Beskrivning av kablar för installation AKTIVA FUNKTIONER PROGRAMMERBARA FUNKTIONER FUNKTIONSTEST SJÄLVINLÄRNINGSPROCEDUR (vid byte av larmcentral eller siren) KUNDENS DOKUMENT TEKNISKA EGENSKAPER ÖVRIGT INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll

3 1 - SATSENS INNEHÅLL Följande delar medföljer i satsen: Larmcentral Trådlös backupsiren Huvudkablage Sirenkablage Sirenfäste 2 Ultraljudsensorer Antenn för larmcentral Installationstillbehör LED / nödbrytare LED för vindruta Motorhuvkontakt PIN kod kort Dekaler Installationsmanual Programmeringsmanual Bruksanvisning 2 - INTRODUKTION Systemets huvudenhet är utrustad med en inbyggd radiomottagare för att kunna styras från en Cobra fjärrkontroll. Systemet aktiveras/deaktiveras med upp till 4 inlärda Cobra fjärrkontroller. Denna manual innehåller all information som krävs för att installera systemet på 12V fordon med negativ chassijord. Access till fordonsspecifika dokument, DataLinker verktyg och Andromeda programvara Gå in på där modellspecifika manualer finns tillgängliga. DataLinker programmeringsverktyg och Andromeda programvara krävs för att konfigurera produkten till PLIP index 1. DataLinker består av en interface USB modul, en 12V strömförsörjning, en CD med Andromeda programvara och en manual. En produktspecifik kabel medföljer också för att ansluta USB modulen till produktens huvudenhet. Andromeda programvara för Windows XP SP3, Vista, 7 eller 8 programmerar larmcentralen med CAN/PLIP mjukvara för önskad bilmodell, samt kan även konfigurera inställningar beskrivna i 4615 programmeringsmanual. INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll 3

4 3. SYSTEMETS KONFIGURATION Kontrollera att enheten är ansluten till DataLinker och att strömförsörjningen är ansluten. Starta Andromeda programvara. Om datorn är ansluten till Internet, kontrolleras automatiskt om det finns någon uppdatering. Vi rekommenderar att alltid uppdatera Andromeda så att den senaste programversionen används. Gör sedan så här: 1. Klicka på pilen på startbilden. 2. Välj 4600 Alarm Tools. 3. Välj Firmware update. 4. Välj Produkt type 4600 PLIP. 5. Välj Vehicle Brand PLIP. 6. Välj Vehicle Model 1 Index (Motors + Switches). 7. Välj Vehicle Model Year power blinker. 8. Klicka på Program. 9. Nu laddas programfilen in i centralenheten (Writing Firmware). 10. När nedladdningen är klar med grön bock, klicka på Exit. 11. Anslut nödbrytarpanelen med lysdiod till centralenheten. 12. Klicka på Autolearning. 13. Klicka på Start TX autolearning. 14. Anslut Blå kabel (pin 17) till jord. Om kabeln inte är ansluten till jord får du ett meddelande på skärmen. Klicka på YES när kabeln är ansluten till jord. (Blå kabel saknas i äldre programmeringskablage med artikelnummer 03CB0870B). Om denna blå kabel saknas kan den beställas med artikelnummer 03CA0126A. 15. Efter att du har klickat på Yes har du 30 sekunder på dig att lära in fjärrkontrollerna. Tryck på knappen på fjärrkontrollen och efter 5 sekunder bekräftar lysdioden med ett blinkande att inlärning har lyckats, tryck på knappen på nästa fjärrkontroll och efter 1 sekund bekräftas inlärningen med ett blinkande. Fortsätt på samma sätt för att lära in fler fjärrkontroller. Notera att du kan maximalt lära in 4 enheter. 16. När inlärningstiden på 30 sekunder förflutit avslutas proceduren. 17. Klicka på Exit. Övrig information beträffande mjukvaruprogrammering och användning av programmeringsverktyget är tillgängligt i manualen för Andromeda/DataLinker. 4 INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll

5 4. HUR MAN FÖRBEREDER PINKOD KORTET Ta bort PIN kod etiketten från larmenhetens baksida och placera den på PIN kod kortet. 5. INSTALLATIONSPROCEDUR Placering av systemets komponenter Om systemets komponenter placeras säkert och undangömt för att försvåra manipulering ger detta en bättre skyddsnivå. VARNING: Komponenterna får inte placeras så att de inverkar på rörliga delar i fordonet. Larmenhet. Denna måste installeras inne i fordonet långt ifrån värmekällor och med anslutningskontakten pekandes nedåt. Siren. Placeras i motorrummet långt ifrån värmekällor och med anslutningskontakten pekandes nedåt. Ultraljudsensorer. Sensorerna skall placeras överst på bägge A-stolparna och riktade mot bakrutan eller mot C-stolparnas överkant. Riktingen skall vara så parallell som möjligt med sidorutorna. Lysdiod LED / nödbrytare. Skall monteras på instrumentpanelen i en synlig position: Nödbrytarknappen skall vara nåbar från förarplatsen. Lysdiod LED för vindruta Skall monteras på vindrutan vid vänster A-stolpe tillsammans med dekalen. Motorhuvkontakt. Installation av motorhuvkontakt krävs på fordon som saknar en fabriksmonterad sådan. Antenner. Radioantennernas placering (för både larmenhet och siren) är viktig för god funktion. De får inte klippas, rullas ihop, anslutas till någon annan kabel eller anslutas till jord och de måste hållas ifrån huvudkablaget och så långt som möjligt ifrån metalldelar. Elektriska anslutningar. VARNING: för att förhindra skada på fordonets elsystem under installationen ska fordonsbatteriets jordanslutning kopplas bort. Återanslut jordanslutningen när installationen är färdig och när alla anslutningar har kontrollerats. Var noggrann vid anslutning av kablarna. Undvik snabba anslutningslösningar. Använd en kabelskotång eller löd anslutningarna för att få en god monteringskvalitet. Dra larmsystemets kablar längs med befintligt kablage så långt som det är möjligt. En säkring skall anslutas enligt elschemat. INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll 5

6 5.1 Beskrivning av kablar för installation på bilar utan original fjärrkontroll. 26-polig kontakt J på larmcentral GRÖN GRÖN GUL-VIT GUL GUL-GRÖN ROSA-VIT LILA-SVART GUL-BLÅ ORANGE (tvinnad) LILA (tvinnad) ORANGE-VIT ORANGE GRÅ-SVART Pin J-1 och J-2 Startspärr: Anslut de två startspärrkablarna enligt schemat för att spärra startmotorn. Mät strömförbrukningen för startkretsen under startfasen för att försäkra dig om att den inte överstiger maxvärdet i de tekniska specifikationerna för produkten. Anslut ett kraftigare externt relä om så krävs för strömförbrukningen. Pin J-3: Ansluts ej. Pin J-4 Power blinker utgång: Ansluts till fordonets blinkerskrets för höger sida. Pin J-5 Power blinker utgång: Ansluts till fordonets blinkerskrets för vänster sida. Pin J-6: Se programmeringsmanual. Pin J-7: Ansluts ej. Pin J-8 Cobra bus: Kommunikationsingång för anslutning av kompatibla Cobra sirener eller sensorer. J-9: Ansluts ej. J-10: Ansluts ej. Pin J-11 Negativ personsökarutgång: Ger jordsignal när larmet utlöses till personsökare eller gsm sändare. Pin J-12 Centrallås negativ utgång: Jordsignal för att öppna centrallås. Styrs av en ansluten Cobra fjärrkontroll (tillbehör), se schema F. J-13: Ansluts ej. RÖD Pin J V batteri (+30): Ansluts till +12V från fordonsbatteriet. Anslut en 15A säkring så nära anslutningspunkten som möjligt. SVART BRUN VIT Pin J-15 Chassijord: Jordanslutningen skall göras på en befintlig jordpunkt eller direkt till jord på fordonsbatteriet. Pin J-16 Negativ utgång för moduler: Ger konstant jordsignal när larmsystemet är aktiverat. Används för lysdioden på vindrutan och extra anslutna Cobra sensorer. Pin J-17 Val av signalhorn eller högtalare negativ utgång: Programmeras för den typ av siren som skall anslutas till VIT kabel om den medföljande trådlösa siren inte skall användas. Se scheman samt kapitel 7.10 och i programmeringmanualen. Utsignalen ställs in automatiskt om man väljer högtalare (HÖ) som sirentyp vid programmeringen. Om man väljer signalhorn (SI) ska man också välja typ av utsignal, fast (FA) eller pulserande (PU) jordsignal. 6 INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll

7 GRÖN-RÖD ORANGE-SVART ROSA-SVART BLÅ ROSA-BLÅ GRÅ LILA-VIT LILA GUL-SVART Pin J /54 tändningsanslutning: Om tändningssignalen inte detekteras via CANBUS skall denna kabel anslutas till +12V tändningsspänning (se modellanpassad manual för bilmodellen). Kontrollera också att spänning finns under startmotorfasen och under körning. Anslut en 3A säkring så nära anslutningspunkten som möjligt. Pin J-19: Ansluts ej. Pin J-20 Positiv ingång hastighetssignal eller Positiv ingång för dörrar: Ansluts till fordonets hastighetssignal (+signal) om funktionen beskriven i kapitel 7.22 i programmeringsmanualen är aktiverad. Ansluts till fordonets taklampa eller dörrkontakter om de ger +12V vid öppen dörr och om funktionen beskriven i kapitel 7.29 i programmeringsmanualen är aktiverad Pin J-21 Negativ ingång för att gå in i programmeringsläge Ansluts till jord för att gå in i programmeringsläge för alla PLIP applikationer. Pin J-22 Negativ ingång dörrar/baklucka: För anslutning till fordonets taklampa eller dörrkontakter om de ger jord vid öppen dörr. Pin J-23 Negativ ingång för extra sensorer: Används som larmingång vid anslutning av extra Cobra sensorer. Pin J-24 Analog utgång: Används för funktionen beskriven i kapitel 7.18 eller 7.21 i programmeringsmanualen. Pin J-25 Centrallås negativ utgång: Jordsignal för att låsa centrallås. Styrs av en ansluten Cobra fjärrkontroll (tillbehör), se schema F. Pin J-26: Ansluts ej. UTFÖR ANSLUTNINGAR ENLIGT SCHEMA INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll 7

8 6. AKTIVA FUNKTIONER Skydd av kupéutrymme med ultraljudsensorer. Larmsystemet skyddar fordonets kupéutrymme med ultraljudsensorer (rörelsesensor). Varje försök att kliva in i fordonet detekteras och utlöser larm Skalskydd med öppen dörr diagnostik. Larmsystemet utlöser larm när en dörr, en baklucka eller motorhuv öppnas. Om en dörr har lämnats öppen vid aktivering av larmsystemet, indikeras detta med 3 blink på blinkers och 3 ljudsignaler (5 ljudsignaler om funktionen ljudsignal vid aktivering/deaktivering har aktiverats) Skydd mot klippta kablar (endast system med backupsirén) Larmsystemet utlöser larm om strömförsörjningen bryts till sirenen Startspärr. Så snart larmsystemet aktiveras, så är motorn startspärrad om dessa kablar är anslutna till startmotorn i fordonet Aktivera larmsystemet med ultraljudsensorerna avstängda. Denna funktion tillåter aktivering av larmsystemet med ultraljudsensorerna tillfälligt avstängda. Rörelsesensorn måste stängas av när man lämnar person eller djur kvar i fordonet eller lämnar fordonet med någon sidoruta öppen. Alla andra skyddsfunktioner kvarstår i drift. Notering: på vissa bilmodeller stängs ultraljudsensorerna automatiskt av om någon sidoruta lämnas öppen (signal via CANBUS) Nödbrytarpanel LED och lysdiod på vindruta. Nödbrytarpanelens lysdioden visar larmsystemets status för aktiverat/deaktiverat läge och blinkkoden för larmminnet (se kapitel 6.7). När systemet aktiveras tänds lysdioden och kvarstår tänd ända tills aktiveringsperioden på 25 sekunder passerat. Efter detta börjar den att blinka långsamt och släcks när systemet deaktiveras. Lysdioden på vindrutan är en extra indikator för att visa omgivningen att fordonet är larmat. Den börjar blinka när larmet aktiveras och släcks när systemet deaktiveras Larmminne. Om systemet har utlöst larm under aktiverat läge kommer det att indikera 3 blink på blinkers och 3 ljudsignaler (5 ljudsignaler om funktionen ljudsignal vid aktivering/deaktivering har aktiverats). Systemet lagrar också i minnet orsaken till utlöst larm och visar det på lysdioden. Räkna antalet blink och konsultera tabellen nedan för att se orsaken. När tändningen slås på raderas larmminnet. Antal blink Larmorsak 1 blink Dörr har öppnats 2 blink Ultraljudsensor 3 blink Motorhuven har öppnats 4 blink Tändningen har slagits på 5 blink Bakluckan har öppnats 6 blink Dörr har öppnats 7 blink Extra sensorer 8 blink Sirenkablar klippts av - Cobra bus 9 blink Används ej 10 blink Används ej 11 blink Startspärr 1 modul ansluten till Cobra bus 12 blink Startspärr 2 modul ansluten till Cobra bus 13 blink Tangentbord modul ansluten till Cobra bus 14 blink Används ej 8 INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll

9 6.8 - Nödbrytning Om fordonets original fjärrkontroll har förlorats eller om den inte fungerar, öppna dörren med bilnyckeln och slå på tändningen. Om larmsystemet inte deaktiveras automatiskt skall nödbrytarproceduren utföras enligt bruksanvisningen Larmstatus När larmsystemet utlöser (larmsystemet aktiverat) ljuder sirenen ca. 30 sekunder och blinkers blinkar cirka 120 sekunder. 7. PROGRAMMERBARA FUNKTIONER Larmsystemet har ett flertal programmerbara funktioner, vilka kan ändras med Andromeda programvara eller genom att gå in i programmeringsläget med en speciell procedur. Vid leverans av larmsystemet är den redan förprogrammerad med de inställningar som normalt behövs. Ändring av dessa inställningar behöver endast utföras vid speciella önskemål av funktion för larmsystemet. Hur detta görs är beskrivet i 4615 CAN/PLIP programmeringsmanual. 8. FUNKTIONSTEST Under de första 25 sekunderna efter aktivering av larmsystemet kan alla skyddsfunktioner testas utan att larmsystemet utlöser larm. Utför följande test under de första 25 sekunderna efter att larmsystemet har aktiverats med bilens original fjärrkontroll eller med eventuell inlärd Cobra fjärrkontroll. Öppna och stäng varje dörr och baklucka en och en efter varandra Kontrollera att larmsystemet bekräftar detta med 1 ljudsignal vid varje öppning. Kontrollera funktionen för ultraljudsensorn Gör rörelser i kupéutrymmet vid baksätet. Detektering bekräftas med blinkningar på lysdioden på nödbrytarpanelen. Notering: Gör inte testet med sidorutorna öppna då många CAN applikationer stänger av ultraljudsensorn vid öppen sidoruta. Kontrollera funktionen för extra ansluten mikrovågsensor Gör rörelser i avkänningsområdet för mikrovågsensorn. Detektering bekräftas med 1 ljudsignal. Försök att starta motorn Om startspärrkablarna har anslutits på fordonet skall motorn inte starta med aktiverat larmsystem. Notering: På vissa bilmodeller deaktiveras larmsystemet när tändningen slås på med bilnyckeln (transponder funktion). Kontrollera att nödbrytning med PIN kod fungerar Testa nödbrytning med PIN koden. Med korrekt inmatning skall larmsystemet deaktiveras. INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll 9

10 9. SJÄLVINLÄRNINGSPROCEDUR (vid byte av larmcentral eller siren) Den medföljande trådlösa siren är redan parad med larmcentralen. Om larmcentralen eller sirenen behöver bytas ut, måste en självinlärningsprocedur utföras: VIKTIGT: utför inte proceduren med två fordon utrustade med samma larmsystem parkerade bredvid varandra. Deras trådlösa sirener kan paras till samma larmcentral. 1. Strömförsörj larmcentralen genom att ansluta 26-polig kontakt. 2. Anslut larmcentralens BLÅ kabel till JORD. 3. Öppna motorhuven. 4. Anslut sirenens BLÅ kabel till JORD (om den inte redan är ansluten via motorhuvkontakten till jord). 5. Koppla ur sirenens 6-poliga kontakt och anslut den igen. 6. Slå på tändningen inom 60 sekunder, en ljudsignal bekräftar att sirenen har parats till larmcentralen. 7. Slå av tändningen och koppla bort de båda BLÅ kablarna från jord. Om sirenens BLÅ kabel är ansluten till motorhuvkontakten, stäng motorhuven. 8. Kontrollera att sirenen fungerar genom att utlösa ett larm. 10. KUNDENS DOKUMENT Kontrollera att bruksanvisningen och pinkod kortet ligger i fordonet och demonstrera systemets funktioner när kunden hämtar sitt fordon. 11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Drivspänning: +12V DC (8-16V DC) Strömförbrukning (larmcentral, lysdiod och siren deaktiverat läge): 8 ma Strömförbrukning (larmcentral, lysdiod och siren aktiverat läge): 12 ma Temperaturområde: -40 C till +85 C Backupbatteri siren: Lithium 6V 1300mAh Ljudnivå siren: >115 db vid 1 m Storlek larmcentral: 91 x 69 x 35 mm Storlek siren: 113 x 79 x 45 mm Fjärrkontroll / Driver Card batteri: Lithium 3V CR INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll

11 12. ÖVRIGT INSTALLATIONSMANUAL COBRA för bilar utan original fjärrkontroll 11

12 M.SJÖBERG AB Råsundavägen 79, Solna Tel: Epost: Hemsida: version:

4615 CAN/PLIP INSTALLATIONSMANUAL

4615 CAN/PLIP INSTALLATIONSMANUAL 4615 CAN/PLIP INSTALLATIONSMANUAL Index 1. SATSENS INNEHÅLL...2 2. INTRODUKTION...3 3. SYSTEMETS KONFIGURATION...4 4. FÖRBEREDA PINKOD KORTET...5 5. INSTALLATIONSPROCEDUR...5 5.1 Beskrivning av kablar

Läs mer

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL 4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, DataLinker verktyg och

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL

4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, DataLinker verktyg och programvara)...3 3. SYSTEMETS

Läs mer

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL

4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL 4600 PLIP med 4627 central för bilar utan fjärrkontroller INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, Data Linker verktyg och

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12. Fiat Ducato Husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL

4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL 4615 CAN/PLIP PROGRAMMERINGSMANUAL 7.1 - Programmera funktioner samt inlärning av fjärrkontroll* och/eller Driver Card* Gå in i programmeringsläge med Cobra 4615 programmerad för PLIP installation: 1.

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL

4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 central INSTALLATIONSMANUAL Innehåll 1. SATSENS INNEHÅLL...3 2. INTRODUKTION (hur man får access till bilmodellanpassad manualer, Data Linker verktyg och programvara)...3 3. SYSTEMETS

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion

Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Anslutningsalternativ för Cobra 4600 (4627) konfigurerad med PLIP funktion Förberedelse Denna produkt har utvecklats för att monteras på fordon som är utrustade med CAN-plattform såväl som på fordon utan

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA42

INSTALLATIONSMANUAL AVA42 INSTALLATIONSMANUAL AVA42 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V

INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V INSTALLATIONSMANUAL AVA51/24V Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3800/3868 DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 3868 3800 3865 Larmenhet 03CB0113B Kablage 10SA0623A Monteringspåse KA0001STSAA Ultraljudsensorer 04PC3600B Nödbrytarpanel

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD. Fiat Ducato Husbil 2006->2011

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD. Fiat Ducato Husbil 2006->2011 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4600FD Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller använd

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL COBRA 3190 DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. COBRA 3190 INSTALLATIONSMANUAL 3 INTRODUKTION Denna manual innehåller all nödvändig information för att installera larmsystemet

Läs mer

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY

SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY SPYBALL 6800 INSTALLATIONSMANUAL VEHICLE SECURITY Denna manual ger informationen som krävs för att installera larmsystemet och ställa in det enligt kundens önskemål och/eller eventuella lokala försäkringskrav.

Läs mer

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E

AM8510 INSTALLATIONSMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Larmenhet 6527. Fjärrkontroll TR07E AM8510 Larmsystem för Motorcykel INSTALLATIONSMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione Swedish

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

4685 CAN 1-wire INSTALLATIONSMANUAL

4685 CAN 1-wire INSTALLATIONSMANUAL 4685 CAN 1-wire INSTALLATIONSMANUAL Index 1. SATSENS INNEHÅLL...2 2. INTRODUKTION...3 3. SYSTEMETS KONFIGURATION...4 4. FÖRBEREDA PINKOD KORTET...5 5. INSTALLATIONSPROCEDUR...5 5.1 Beskrivning av kablar

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

KOMMA I GÅNG LADDA NER OCH INSTALLERA DEFA EXPRESS

KOMMA I GÅNG LADDA NER OCH INSTALLERA DEFA EXPRESS KOMMA I GÅNG SVENSK Centralenheten är inte förprogrammerad vid leverans. Detta betyder att den måste programmeras med bilspecifik programvara av installatören innan den kan användas. För att göra det behövs::

Läs mer

AM8510X ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6507

AM8510X ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6507 AM8510X Larmsystem för Motorcykel ANVÄNDARMANUAL 1 2 Larmenhet 6507 Fjärrkontroll TR07E 1 Tack för du har valt ett Spyball larmsystem. Vi rekommenderar att du läser denna manual och sparar den bland motorcykelns

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

DVS90 världens mest intelligenta larm

DVS90 världens mest intelligenta larm världens mest intelligenta larm larmet från DEFA sätter standard för larm till fordon Larmet anpassas till fordonet i samband med monteringen är konstruerad på en flexibel elektronikplattform. Detta innebär

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

MORPHEUS CANBUS programmering för Cobra 4405/4425

MORPHEUS CANBUS programmering för Cobra 4405/4425 MORPHEUS CANBUS programmering för Cobra 4405/4425 1. Installera programvaran för Morpheus på en Windows dator. 2. Anslut Morpheus interfacet till serieport COM1 på datorn och anslut nätadaptern. Anslut

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C97-338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren... 1 Automatisk aktivering... 2 Manuell aktivering... 2 Avstängning...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

850 S BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM

850 S BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM Stöldskyddsföreningen SSF provningsgodkännande BRK 25:4 intygs nr. C97-333 BKK 9007 intygs nr. C97-339 850 S CSD AB 1997-12-31 CARGARD 850 S är ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD T70C BILLARM

MONTERINGSANVISNING för CARGARD T70C BILLARM MONTERINGSANVISNING för CARGARD T70C BILLARM CSD AB 003-04-8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Före installation........................... Larmsatsens innehåll...................... Programmering av larmcentral...............

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2112 PRO abonnemang Index Förord...Sidan 3 Innan systemet kan fungera...sidan 4 1. Instruktion i korthet...sidan 5 2. Vad gör man om...sidan 6 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

AM8510 ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6527

AM8510 ANVÄNDARMANUAL. Larmsystem för Motorcykel. Fjärrkontroll TR07E. Larmenhet 6527 AM8510 Larmsystem för Motorcykel ANVÄNDARMANUAL 1 2 Larmenhet 6527 Fjärrkontroll TR07E DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale utente Swedish Rev. 02 01/03

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA billarm! S Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Farthållaren passar de flesta bilar med elektronisk gaspedal samt både manuell och automat växellåda. För detaljerad information om kompatibla

Läs mer

Stöldskyddsföreningens BRUKSANVISNING CARGARD provningsgodkännande BILLARM TYP 900 nr.59/90 CSD

Stöldskyddsföreningens BRUKSANVISNING CARGARD provningsgodkännande BILLARM TYP 900 nr.59/90 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 900 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr.59/90 M A D E I N S W E D E N CSD 90-03-05 CARGARD 900 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste generationen, avsett

Läs mer

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual

Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Telit RS900 Biltelefon Installationsmanual Innehåll: 1 Biltelefon kit... 3 2 Installationsdiagram... 5 3 Biltelefonens layout... 6 4 Förbered placering av telefonens utrustning... 7 4.1 Planera telefonens

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294

Installationsmanual Parkmaster 294 Installationsmanual Parkmaster 294 Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Installation Farthållare Toyota iq 2009->

Installation Farthållare Toyota iq 2009-> Installation Farthållare Toyota iq 2009-> 00000-28072-00 Farthållaren passar alla motorer och växellådor samt med eller utan Start/Stopp funktion. Beskrivning: Denna farthållare är helt elektronisk och

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Trådlös mottagarmodul för vägguttag

Trådlös mottagarmodul för vägguttag Trådlös mottagarmodul för vägguttag En kraftfull (16 A) mottagarmodul som relativt enkelt kan monteras bakom befintligt vägguttag för att på så vis skapa en trådlös På/Av funktion av hela vägguttaget.

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull! Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp. Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange

Professionella produkter - för säkerhets skull! Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp. Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange Längder: 1092 mm, 1372 mm, 1524 mm INNAN MONTERING Se till att personen som installerar ljusrampen har tillräcklig kunskap för

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

8 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual.

8 0 0 A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA BILLARM! S Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du

Läs mer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com S Innhåll Så använder Ni ert DEFA AutoSecurity billarm: Slå PÅ (aktivering) s. 11 Slå AV (avaktivering) s. 12 Nödurkoppling

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

CANBUS Farthållare GC90Ci (3gen)

CANBUS Farthållare GC90Ci (3gen) CANBUS Farthållare GC90Ci (3gen) Installationsmanual Från Software version 1.8.5 Förord Denna installationsmanual är skriven för installatörer med kunskap om modern fordonsteknologi och har erfarenhet

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8179-D B g 2 0 1 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fjärrkontrol 2 Automatisk aktivering av stöldskydd 2 Avstängning med fjärrkontroll 3 Avstängning

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com

C A N A L A R M. Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual. www.defa.com C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com S Innhåll Så använder Ni ert DEFA AutoSecurity billarm: Slå PÅ (aktivering) s. 11 Slå AV (avaktivering) s. 12 Nödurkoppling

Läs mer

Stöldskyddsföreningens BRUKSANVISNING CARGARD provningsgodkännande BILLARM T y p 950 nr.19/92 CSD

Stöldskyddsföreningens BRUKSANVISNING CARGARD provningsgodkännande BILLARM T y p 950 nr.19/92 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM Typ 950 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr.19/92 M A D E I N S W E D E N CSD 92-03-01 CARGARD 950 är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-03-28 Gällande: Den nya vinkelgivaren för radiomanövrering. Utbytt Vinkelgivare Ny Vinkelgivare

Läs mer

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Installationsförfarande/Tillbehör 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK

DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX5022 DDX5022Y INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

COBRA 2220 BRUKSANVISNING INNEHÅLL

COBRA 2220 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 2220 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 INTRODUKTION 4 1.1 Välkommen 4 1.2 Kontaktuppgifter för din tjänst 4 1.3 Vad händer om ditt fordon blir stulet 5 1.4 Periodisk hälsokontroll för din enhet 6 1.5 Aktivering/Deaktivering

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer